Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Интернет-магазин <a href=https://reilingivsem.ru/>https://reilingivsem.ru/</a&gt; поставляет качественные рейлинговые систмы производства Германии, Италии, Чехии, Польшы. С помощью рейлингов можно освободить рабочее пространство и разместить посуду и кухонные принадлежности. В наличии рейлинговые системы от ведущих мировых производителей - Steelwood, Lemi, Lemax. Для изготовлений рейлингов используются прочные металлы, которые выдерживают большую нагрузку. В каталоге представлены держатели для бумажных полотенец, подвесные лотки, полки для специй, держатели для ножей, угловые корзины. При заказе на сумму от 5000 рублей предлагается бесплатная доставка по Москве.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Перейдя по ссылке lНа сайте <a href=https://podvodka.okis.ru/>https://podvodka.okis.ru/</a&gt; можно найти гибкую подводку из нержавеющей стали разных диаметров.lвы найдете различные виды гибких подводок из нержавеющей стали. Помимо каталога, на странице опубликована исчерпывающая информация о том, какая бывает подводка и для чего она может использоваться.lТакже на веб-площадке представлены данные о том, как, для чего используется подводка и ее виды. Сразу на главной странице можно узнать цену на всю представленную подводку, чтобы можно было сразу прицениться и понять, сколько может стоить закупка материала.lНа странице размещена вся информация о ценах на всю продукцию, это поможет вам сориентироваться, сколько денег уйдет на закупку. Помимо каталога товаров и общей информации, на сайте также есть раздел интересных новостей для проведения досуга.lНа сайте есть рубрика, в которой можно найти интересные новости по теме ресурса.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте торговой марки «ДЛЯ РЫБЫ» <a href=http://xn----9sbi2argdu0fb4b.xn--p1ai/>http://xn----9sbi2argdu0fb4b.xn-…; можно отыскать насадки и зерновые смеси, а также иные товары для ловли карпа. Сбалансированные прикормки состоят из разных составляющих, включая усилители вкуса. На клев положительно будет влиять пищевая активность рыб. Именно поэтому, стоит максимально подробно ознакомиться с ассортиментом зерновых смесей и прикормок. На этом сайте всегда обновляются предложения.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Звонят с незнакомого номера, и вы хотите его проверить? Вам поможет сервис "Кто звонил", где можно за пару кликов вычислить мошенника. На сайте <a href=https://xn----dtbofgkmed9a.net/>https://xn----dtbofgkmed9a.net/</a&gt; нужно вписать номер телефона в окошко, после чего вы получите необходимые данные. Если номер принадлежит мошенникам, вы сразу об этом узнаете из комментариев реальных людей. Вы без труда вычислите мошенника, используя информацию по номеру и комментарии реальных людей. Услуга сервиса предлагается бесплатно. Вы можете тестировать неограниченное количество номеров прямо на сайте.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Интернет-магазин "Загород Маркет" предлагает большой выбор товаров для владельцев загородных домов и дачных участков. Здесь можно заказать погреба из пластика, кессоны, колодцы, резервуары для воды и топлива, очистительные станции. Изделия изготовлены из прочных износостойких материалов, благодаря чему их можно использовать долгие годы. По ссылке <a href=https://zagorod-market.ru/>https://zagorod-market.ru/</a&gt; вы легко подберете изделие по нужным параметрам. Номер телефона для консультаций указан на сайте. Доставку можно заказать в Москве, Санкт-Петербурге и обеих областях.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Во многих системах применяются подводки из нержавеющей стали, и на веб-странице <a href=https://shemi-otopleniya.ru/>https://shemi-otopleniya.ru/</a&gt; можно приобрести качественную подводку разного диаметра. Кроме того, что тут можно подобрать качественные гибкие трубы, на странице можно о них узнать подробную информацию. Сервис дает исчерпывающие данные о том, что такое подводка, где и какая используется. Можно ознакомиться с основным каталогом товаров, но не стоит забывать об акциях. Для вас подготовлен приятный сюрприз — в отдельной рубрике можно найти товары по скидке.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Факты о звездных новостях и знаменитостях в мире шоу-бизнеса <a href=http://www.newstheme.ru/?page_id=12208>http://www.newstheme.ru/?page_id…; прочитать можно. В нынешнем шоу-бизнесе происходят зачастую неожиданные вещи и для того, чтобы быть в курсе всех новостей, следует посещать сайт почаще. Рассказы о событиях прошедших, известных светских мероприятиях и премьерах читать всегда интересно. Здесь найти информацию можно о личной жизни людей и их планах творческих, а также просмотреть фотографии, снятые профессионалами.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте <a href=http://irentacar.ru/>http://irentacar.ru/</a&gt; можно воспользоваться услугой аренда автомобилей в Сочи и разных городах Крыма. В аренду предлагаются автомобили разного уровня комфорта - эконом, среднего и премиум-класса. Забронировать авто можно без предоплаты на нужную дату прямо на сайте. Среди представленных авто вы легко подберете оптимальный вариант по хорошей цене. Предлагаемые автомобили находятся в идеальном рабочем состоянии с полным набором документов и обязательным страхованием.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Если понадобились чугунные фитинги, то приобрести их можно на сайте <a href=https://truba-krani.okis.ru/>https://truba-krani.okis.ru/</a&gt; — кроме них на странице представлены разные элементы для трубопровода, включая гибкую подводку. Каталог удобно поделен на разделы для быстрой ориентации в ассортименте. Для того, чтобы ориентироваться в теме использования фитингов, достаточно ознакомиться с текстами на сайте, где все просто объясняется. Таким образом станет понятно, зачем используются фитинги, какие выбирать и из каких материалов они изготавливаются.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Узнать о документах, необходимых для оформления ОСАГО на сайте <a href=https://avtosag.ru/>https://avtosag.ru/</a&gt; можно очень легко. Чтобы понять информацию по интересующей теме, нужно ознакомиться с вопросами, которые часто задаются. Кроме этого, на сайте изложена информация по поводу получения диагностической карты, ее проверки и того, для чего именно нужна страховка ОСАГО. Компания, являющаяся посредником между физическим лицом и страховой компанией, всегда вовремя передает данные в различные страховые компании.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

На портале <a href=https://news-letter.ru/>https://news-letter.ru/</a&gt; пользователям предлагается масса интересной и полезной информации на все случаи жизни. Здесь представлены рубрики с кулинарными рецептами, идеи для подарков, рекомендации для дачников и садоводов, а также руководства по изготовлению поделок из бумаги. Если вы хотите побаловать близких вкусными и необычными блюдами, выбираете цветы для сада, ищете советы по подкормке рассады или для борьбы с вредителями, выбирайте интересующую вас категорию, чтобы найти необходимую информацию.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Женщинам часто хочется, чтобы на мероприятие или деловую встречу их сопровождали красивые мужчины, и агентство на сайте <a href=https://www.escort-man.ru/>https://www.escort-man.ru/</a&gt; решит эту проблему. Здесь работают красивые парни-модели, которые с радостью сопроводят даму, повысят ее статус. Также молодые люди могут поучаствовать в съемках и других проектах, устроить девичник и другие вечеринки. Если у вас возникают вопросы, задавайте их менеджеру, он расскажет обо всех нюансах. Для коммуникации на сайте есть удобный чат.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Автомобильный портал AutoHack предлагает большой выбор аналитических статей и советов для автомобилистов. По ссылке <a href=https://autohack.net/>https://autohack.net/</a&gt; представлены публикации, которые помогают водителям в различных ситуациях - обзоры на популярные автогаджеты, средства для ухода за автомобилем, современная техника. Статьи для удобства разделены на категории, что позволяет быстро найти нужную информацию. Публикации постоянно обновляются, самые актуальные записи вы найдете на главной странице портала.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Благодаря использованию возможностей сайта <a href=http://nochost.ru/>http://nochost.ru/</a&gt; отыскать можно предложения по хостингам, которые подходят для разных стран. Дешевые хостинги являются надежными благодаря том, что оборудование используется в лучших дата-центрах в разных странах. Оказание услуг всегда происходит на самом высоком уровне, ну а неполадки устраняются, а атаки - устраняются. С наладкой серверов у компании проблем нет абсолютно никаких. Люди, работающие в службе технической поддержки, вовремя приходят на помощь, когда это нужно.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте <a href=https://xn--90atcilcdr.xn--p1ai/>https://xn--90atcilcdr.xn--p1ai/</a&gt; Вы найдете информацию о компании, которая занимается строительством деревянных домов. Можно заказать любое сооружение по размерам и желаниям заказчика, а также по персональным чертежам. Помимо домов, команда специалистов занимается строительством бань-срубов, а также реализацией других проектов. Фото и прайс-лист находятся в отдельных разделах. Менеджер готов ответить вам на все вопросы, связаться с ним можно по номеру телефона, который находится на главной странице.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Кинопортал <a href=https://1080kino.net/>https://1080kino.net/</a&gt; предлагает большой выбор фильмов с отличным звуком и изображением. Здесь вы найдете множество фильмов разных жанров и годов выпуска - от культовых кинокартин по последних новинок проката. Благодаря удобному разделению фильмов на категории можно без труда подобрать картину по своему вкусу и хорошо провести время. Предварительно можно посмотреть трейлер и почитать комментарии, чтобы найти подходящую картину.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Информационный ресурс <a href=https://hoteliernews.ru>https://hoteliernews.ru</a&gt; освещает самые интересные новости гостиничного бизнеса, рассказывает о международном гостеприимстве. Можно узнать о новых отелях, о положительных и негативных моментах, а также просто интересные вещи о туризме. Любители путешествовать могут выбрать для себя новое направление и поехать туда, где открылись новые гостиницы с приятными ценами и условиями проживания. Также можно получить информацию о своем старом любимом отеле, например, когда у него сезон скидок.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Детские раскраски помогают привить любовь к рисованию, с их помощью можно изучать цвета, развивать мелку моторику, раскрывать таланты ребенка к рисованию. Раскраска - это первый этап на пути в мир творчества, что помогает развивать художественный вкус ребенка. Не только детям интересны раскраски, но и взрослым. Раскрашивание хорошо снимает стресс и развивает художественный талант. На сайте <a href=https://myfairytaletown.com/coloring_pages/>https://myfairytaletown.com…; представлен большой выбор раскрасок, которые можно скачать или распечатать.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Пчеловодство с каждым годом приобретает все большую популярность, а сайт <a href=https://beejournal.ru>https://beejournal.ru</a&gt; поможет узнать о нем еще больше. Это информационный портал, посвященный занятию пчелами, и он подойдет как опытному пчеловоду, так и любителю. На веб-ресурсе можно узнать последние новости из мира меда, а также как правильно повысить продуктивность своих пчел в сезон. Полезные советы, интересная информация, инструкции и лайфхаки — все это можно найти здесь. Там же опубликованы списки медоносов в различных местностях, чтобы можно было определить благоприятные условия для пчелиной работы.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Профессиональный детейлинг-центр позаботится о внешнем виде вашего автомобиля. На сайте <a href=https://5plus-detailing.ru/>https://5plus-detailing.ru/</a&gt; можно ознакомиться с услугами и заказать качественный детейлинг для защиты кузова авто. Комплекс услуг включает чистку, полировку, устранение вмятин, покрытие защитной пленкой, химчистку салона, перетяжку кресел. В работе используются качественные материалы, которые наносятся с помощью профессионального оборудования, что гарантирует высокое качество работы.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Украинский новостной портал агентства по ссылке <a href=https://glavpost.ua>https://glavpost.ua</a&gt; поможет оставаться в курсе событий и знать все последние новости Можно читать самые «горячие» публикации на главной странице или переходить в тематические разделы, чтобы узнать что-то из сферы политики, спорта, культуры, технологий и так далее. Другим информационным порталам разрешено использовать информацию с сайта только при указании источника. «Главпост» делает новости доступными для всех и быстро их распространяет.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте <a href=https://vecherniy-kiev.com.ua/>https://vecherniy-kiev.com.ua/</a&gt; размещены новости, актуальные для жителей украинской столицы. Здесь вы найдете актуальные новости бизнеса, экономики, культуры, узнаете о значимых событиях в жизни города, прогноз погоды и многое другое. На главной странице размещены самые актуальные новости и события. Статьи взяты из проверенных источников, информация на сайте постоянно обновляется, чтобы вы всегда могли оставаться в курсе событий.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Часто женщин волнует вопрос похудения, и ресурс <a href=https://pohudetlegko.ru/>https://pohudetlegko.ru/</a&gt; делится секретами, как быстро привести свое тело в порядок. На странице можно найти не просто советы, а целые инструкции. Здесь есть много статей о психологии, похудении, спорте в домашних условиях. Любая женщина в состоянии настроить себя на легкое похудение и улучшить результат с помощью правильного питания и тренировок. Кроме того, на сайте можно узнать, как сделать так, чтобы точно не набрать сброшенный вес обратно.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте завода <a href=https://betonplus37.ru/>https://betonplus37.ru/</a&gt; указываются предложения, которые актуальны для людей, интересующихся покупкой бетона. Паспорт качества помогает клиенту понимать, какими именно у бетона являются показатели подвижности, пластичности и прочности. Строительный материал изготавливается при условии использования лабораторного оборудования. Каждый заказчик может запросить образец заказанной партии бетона. С преимуществами компании может ознакомиться любой клиент.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Портал UA ВЕСТИ публикует украинские новости о различных событиях в стране. По ссылке <a href=https://uavesti.com/>https://uavesti.com/</a&gt; можно почитать экономические, политические, спортивные, общественные новости, которые собраны из правдивых источников. Для быстрого поиска публикации размещены в соответствующих разделах, поэтому вы легко найдете новости на интересующую вас тему. Также на сайте публикуется актуальный курс валют, телепрограмма, заметки о здоровье и прогноз погоды.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

<a href=https://ukrgamblers.site>https://ukrgamblers.site</a&gt; был создан специально для украинских игроков онлайн-казино. На страничке вы можете легко узнать информацию о различных онлайн-казино и получить помощь при ущемлении ваших прав или если вас обманули. Главная цель этого портала — поддержать украинских игроков и дать им возможность высказаться. На главной странице можно найти четыре раздела: рейтинг, игровые автоматы, дополнительные призы и «Мой блог». Все это удобно расположено в верхнем меню. В каждом из этих разделов читатель найдет много интересной информации и предложений.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Обмен Биткоина на карту Монобанка по ссылке <a href=https://obmenneg.com/exchange/bitcoin-to-monobank/>https://obmenneg.com…; можно совершить. В выводящемся окне ввести надо будет ввести номер банковской карты, фамилию и имя, а также адрес электронной почты. После того, как появится квитанция, нужно проверить все введенные реквизиты и нажать на нужную кнопку, а также получить специальный код для того, чтобы оплатить заявку. Обмен завершен будет после трех сетевых подтверждений - при этом, оператор будет также участвовать в обработке заявки.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Информационный портал <a href=https://i.kr.ua/>https://i.kr.ua/</a&gt; размещает самые актуальные новости Украины и мира. Здесь можно узнать о событиях, которые произошли в разных странах Европы и Азии, а также в Америке и Австралии. Важные политические события, финансовые и международные новости - доступ ко всей информации можно получить бесплатно в любое время. Новости Украины и мира разделены на категории для быстрого и удобного поиска. Информация на сайте постоянно обновляется. Дополнительно здесь размещается курс валют, прогноз погоды и телевизионная программа.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

По ссылке <a href=https://medreviews.ru/>https://medreviews.ru/</a&gt; собраны лечебные заведения из любых регионов Российской Федерации. Тут представлены отзывы настоящих людей относительно таких учреждений медицины, как поликлиники, роддома, больницы, стоматологии, диспансеры, санатории и так далее. Осуществлять поиск на сайте также легко: просто выберите необходимый населенный пункт и интересующий тип учреждения. В результатах поиска отображаются и частные, и государственные медцентры. Помимо этого по ссылке вы сможете найти много важной информации о медицине.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Сложно представить уютное помещение без мебели, поэтому на сайте <a href=https://xn--80aadgeib2cf9a9a1i.xn--p1ai/>https://xn--80aadgeib2cf9a9a1i…; можно заказать ее по выгодным ценам в Симферополе. Компания изготавливает мебель для жилых помещений, торговых точек, заведений для детей, баз отдыха, кафе, и это не весь список. С полным ассортиментом можно ознакомиться в каталоге, посмотрев мебель в соответствующих разделах. Есть отдельный список с фото уже сделанных работ, чтобы посмотреть на результаты деятельности компании. Менеджер готов проконсультировать клиентов в любую минуту, свяжитесь с ним по номеру телефона.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Веб-ресурс <a href=http://www.zorg.msk.ru/>http://www.zorg.msk.ru/</a&gt; — площадка, где любой желающий попадет в мир кухонной сантехники. Интернет-магазин предоставляет множество товаров, начиная от фильтров для воды и заканчивая смесителями. Вся продукция качественная (это подтверждает соответствующий документ), неподдельная. Можно купить как товар от отечественного производителя, так и от заграничного. Портал ориентирован на любого покупателя, поэтому предоставляет множество вариантов по разным ценам. Есть возможность узнать необходимую информацию у консультанта магазина. Покупая товар тут вы делаете правильный выбор — и наверняка в следующий раз также будете покупать товар здесь.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте <a href=http://mebel.morekrim.com/>http://mebel.morekrim.com/</a&gt; представлена компания, которая создает эксклюзивную мебель на заказ в городе Симферополе.. Продукция, разработанная по определенным заранее размерам, по сравнению с мебелью с фабрики будет гораздо выгоднее смотреться — она обязательно подойдет к вашему интерьеру, скроет негативные стороны жилищного пространства и будет долго вам служить. Материалы можно использовать любые. Связь с консультантом доступна прямо на самом портале. Замеры не оплачиваются. Если вы не хотите тратить энергию и свое драгоценное время на поиск изделий на сайтах фабрик, смело отправляйтесь в мир эксклюзивной мебели!

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Если вы ищете современные и перспективные способы заработка, заходите на портал INFBUSINESS, который предлагает массу полезной информации. На портале <a href=https://infbusiness.com/>https://infbusiness.com/</a&gt; вы узнаете, как заработать без вложений, на какую криптовалюту сделать ставку, куда вложить средства с перспективой хорошей прибыли. Вас ждут аналитические статьи и рекомендации от экспертов, выгодные предложения по рекламе вашего бизнеса, перечень интересных проектов без вложений и с инвестициями. Доступ на сайт предлагается всем желающим, чтобы быть в курсе последних новостей и публикаций, рекомендуем зарегистрироваться.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

«Скайфаст» предлагает выгодные и быстрые авиаперевозки, и узнать об этом можно на сайте <a href=https://skyfast.ru/>https://skyfast.ru/</a&gt; — на портале опубликованы условия сотрудничества, новости и другая полезная информация. Если нужно узнать о тарифах и ценах на услуги, для этого есть специальные тематические вкладки, которые содержат все необходимые данные. С помощью компании можно доставить грузы даже в самые труднодоступные районы, а также выбрать наиболее короткий и простой маршрут. Также «Скайфаст» гарантирует быстрый срок доставки груза, поэтому можно не волноваться о времени.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Веб-ресурс <a href=https://bisyor.uz>https://bisyor.uz</a&gt; создан для того, чтобы вы могли разместить объявления о своей продукции, найти интересную вакансию или резюме и воспользоваться услугами частных лиц или компаний. На сайте можно выбрать нужный вам город и сферу деятельности. Добавлять свои собственные предложения также довольно просто — необходимо зарегистрироваться и создать свое первое объявление. Консультацию на сайте можно получить быстро. Воспользуйтесь данным предложением прямо сейчас — тысячи клиентов ждут вас!

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Эротический веб-ресурс <a href=https://omut.com.ua/>https://omut.com.ua/</a&gt; раскрывает секреты и предлагает множество интересных статей на тему любви и отношений. Вас ждут эротические новости со всего мира, секс-лайфхаки, эротические фотоновости, интересные истории, статьи и рекомендации, секреты долгосрочных и страстных отношений, а также гадания и гороскопы. Благодаря простой и удобной навигации вы быстро найдете статьи на интересующую вас тематику. Информация на сайте постоянно обновляется, переходите на портал, чтобы найти ответы на многие вопросы.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Перейдя по ссылке <a href=https://licensedcasinos.fun/>https://licensedcasinos.fun/</a&gt; можно узнать обо всех лучших лицензионных казино. Помимо самого списка, на сайте опубликована полезная информация, которая поможет выигрывать. Например, тут представлены сведения о том, сколько бонусов и дополнительных спинов можно получить за регистрацию. Помните, казино развлекает, а не дает возможность заработать, интернет-сайт об этом вам напомнит и не даст ввести в заблуждение. Помимо предупреждения, по ссылке можно прочитать обзоры на разные казино перед непосредственной игрой.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Веб-платформа <a href=https://kamola.net>https://kamola.net</a&gt; — это ресурс, позволяющий легко и быстро скачивать музыкальные композиции разных жанров. Для загрузки на свой гаджет и прослушивания песен не надо проходить процесс регистрации и авторизации, достаточно в поисковой строке вбить название нужного трека. Также на главной странице размещен список самых популярных современных песен. Этот плейлист, состоящий из песен знаменитых авторов, можно скачать целиком. Вся музыка представлена в высоком качестве, а ее скачивание не требует денежных вложений.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Интернет-портал <a href=https://ouk.com.ua/>https://ouk.com.ua/</a&gt; публикует актуальные новости системы образования в Украине. Здесь представлены новости образовательный сферы, рекомендации для учащихся, полезные советы, как выучить тему и сдать экзамены, а также масса другой важной информации. Самые актуальные новости за последнее время публикуются на главной странице сайта. Заходите на портал за полезными советами, новостями образования и культуры, полезными статьями.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Быстро найти любимую музыку можно по ссылке <a href=https://pesnyu.com>https://pesnyu.com</a&gt; — ресурс понимает, как важно людям загружать любимые треки. На главной странице вы увидите огромный перечень хитов и можете бесплатно и без регистрации их скачать. Написав в поисковой строке, находящейся наверху, имя исполнителя или название композиции, можно найти любую песню. Музыка представлена в отличном качестве, чтобы вы насладились звучанием, аналогичным тому, которое можно услышать на концерте.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

На портале Новости UA ежедневно размещаются самые свежие новости Украины и мира. На сайте https://novost.com.ua/ оперативно размещаются публикации, из которых можно узнать интересную и важную информацию о различных событиях, которые произошли в мире. Здесь представлены новости политики, экономики, культуры, спорта, медицины, также размещаются сводки важных событий и происшествий за последнее время. Дополнительно можно узнать текущую погоду и ознакомиться с курсом валют.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Все, кто живут в городе Волгоград, могут перейти по ссылке <a href=http://vorota-volgograda.ru/>http://vorota-volgograda.ru/</a&gt; и выбрать себе ворота: дворовые или гаражные. На сайте вы можете не только оформить заказ изделия, но и выезд специалиста к себе, чтобы сделать заранее замеры для будущих конструкций. По ссылке можно узнать о разных видах доступных для заказа ворот, а также ознакомиться с полным ассортиментом компании. Мастера фирмы предоставляют услугу ремонта с выездом на ваш объект, благодаря этому изделия будут исправно служить вам гораздо дольше.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

На сайте <a href=http://aliya-ra.ru>http://aliya-ra.ru</a&gt; провести качественную работу со своим подсознанием сможет каждый. Здесь представлены такие услуги, как биоэнерготерапия, нумерологический анализ, регрессия, трансформирование личности с помощью НЛП-метода. Также на веб-странице можно найти информацию об авторе проекта, живые отзывы, рекомендации в области холистической терапии. Любая встреча (она может быть проведена как вживую, так и удаленно) начинается с консультирования, определения проблемы, самой гипно-сессии и заключительного этапа. Связаться со специалистом можно на сайте и в социальных сетях, информация об этом помещена внизу на главной странице.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Переходите на сайт <a href=https://ukrain.com.ua/>https://ukrain.com.ua/</a&gt; за самыми свежими новостями и актуальными событиями Украины и мира. Все самые важные новости политики, науки, спорта, культуры, международные новости вы найдете на одном сайте. Узнавайте о последних событиях из проверенных источников.Благодаря удобному формату и простой навигации можно быстро отыскать нужную информацию. Новости представлены в разделах, а также отдельных подборках, где вы легко выберете интересующую вас тему. Ежедневно информация на сайте обновляется, поэтому вы всегда можете быть в курсе последних новостей.

Zatím bez slepic

In reply to by Easy Payday Loan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Компания на сайте <a href=https://restartstroy.ru>https://restartstroy.ru</a&gt; осуществляет ремонт квартир в городе Иваново. Специалисты занимаются подготовкой помещений «под ключ»: могут сделать красивую новую ванну, заняться отделкой офисов и другими работами. Подробнее об их услугах узнаете на веб-странице. Помимо этого, на сайте вы найдете примеры уже готовых работ и поймете, какие возможности есть у команды. Там же опубликованы основные преимущества компании, которые она предлагает каждому клиенту. Более подробную информацию можете получить, связавшись с менеджером по телефону.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.