K zamyšlení v okurkové sezóně

Autor
Štítky

Nedávno se ve Vidlákově chlívku probíral dopis Synodu Českobratrské evangelické církve, občas na církve „narazíme“ v diskuzích a momentálně „jsou na ráně“ zdanění restitucí, což je věc, která se znovu dostává do popředí. Měla bych pár čísel k zamyšlení.

Nechci se zaobírat restitucemi samotnými. Dělala jsem před časem takový menší průzkum z veřejných zdrojů, kdy jsem se zaměřila na počty duchovních a  počty věřících. Duchovní mám „podchyceny“ od roku 1990, věřící jen za roky 2001 a 2010, počty však mohou být v tomto případě zkreslené, neboť se jedná o výsledky sčítání obyvatelstva, kdy tato otázka byla tuším nepovinná.

Vše jsem „hodila do tabulky“ a výsledky jsou věru velmi zajímavé.  Porovnala jsem jen rok 2001 a 2010,  protože údaje před rokem 2001 (o věřících) nemám k dispozici. Prostým porovnáním čísel mi vychází, že zatímco počty duchovních rostly (např. u naší největší římskokatolické církve stouply od roku 1990 – 1 698 duchovních na 2 428 v roce 2001, resp. 3 191 v roce 2010), počty věřících rapidně klesaly (u téže církve z  2 748 918 v roce 2001 na 1 083 899).  Ještě více vynikne toto číslo, pokud porovnáme počet věřících na jednoho duchovního - opět stejná církev: 1 132 věřících na 1 duchovního v roce 2001/ 340 věřících na 1 duchovního v roce 2010.

Ze 17 oficiálně registrovaných církví jen dvě (!) měly v roce 2001 a 2010 stejný počet duchovních (Luterská evangelická církev a.v. v ČR a Náboženská společnost českých unitářů). U všech ostatních počet duchovních narostl, ani v jedné však nepoklesl. Počet věřících narostl, nikoliv však dramaticky, u pěti církví (Apoštolská církev, Církev bratrská, Církev řeckokatolická, Starokatolická církev v ČR, Církev adventistů sedmého dne), u zbytku klesl. U některých (těch největších) rapidně.

Z těch čísel mi vychází, že je něco špatně. Duchovní se často nazývají „služebníky“ a jejich činnost tedy lze asi nazvat „službou ve veřejném zájmu“.  V normálních službách, když ubývá počet zákazníků, logicky musí ubýt i zaměstnanců. Jinak to nejde profinancovat a podnik je vysoce ztrátový. Zde je tomu naopak,  církve by v drtivé většině zavřely krám už na konci prvního účetního období. Nebo by musely změnit způsob služby a nové zákazníky nalákat nějak jinak.  Nebo, jak je v našich krajích zvykem, zdvojnásobit ceny.

 

 

U nás to ovšem šlo jiným směrem. U nás vymysleli restituce.  Tedy jsme církvím „vrátili majetek“, který jim byl údajně ukraden. Pominu skutečnost, že spousty toho majetku zaplatili církvím předkové jejich oveček. Nějak jsem v dějinách neregistrovala, že by se církevní úředníci nějak extra finančně osobně angažovali na stavbě kostelů. Nebo nákupu lesů, lánů a luk. Obvykle jsem slýchávala, že se věřící ve sbírce složili na…  Ale vem to čert, tohle rozebírat nechci.

Mám ještě jednu tabulku. O jaký majetek že se to hrálo a hraje. Opět jsem „přepočetla“ z čísel roku 2010.  Největší kus koláče (mám i koláčový graf) si ukrojila římskokatolická církev, v přepočtu  jeden duchovní si přijde na bezmála 15 milionů, ale to je asi co do rozsahu působnosti pochopitelné. Pokud by někdo chtěl vstoupit a orientoval by se výši fiktivního majetku, který by získal u té které církve,  nechť se orientuje podle posledního sloupečku.

 

Pokud je mi známo, tak pouze jediná církev se majetku zřekla a nepožadovala ho. Nevím ale, zda později nezměnila rozhodnutí, ta kauza mě natolik znechutila, včetně toho politického divadla, co se konalo u hlasování o restitucích, že jsem to přestala sledovat.

Nejsem statistik a nedokážu zohlednit všechny statistické chyby a záludnosti. Nevím, co všechno zahrnuje pojem „duchovní“, zda jsou to jen obyčejní faráři nebo i hodnostáři či nějací jiní úředníci. Nejvíce jsem váhala u těch údajů o věřících, protože přesné počty asi nějak statisticky zjistit nelze. Leda by je bylo možno získat z nějakého zdroje samotných církví, ale po tom jsem nepátrala. Pokud jim ovečky utíkají, asi se tím chlubit nebudou.  Rovněž zde bude hrát nějakou roli přirozený úbytek, zatímco noví zájemci se zřejmě nehrnou.

Nejsem ani věřící, ani člen žádné církve nebo náboženského spolku. Jako občanovi tohoto státu mi ale nejde na rozum, proč církvím sype stát plnými hrstmi, a ještě jim odpouští daně z nabytého majetku. Jako služebníci Boží kdysi hlásali chudobu. Cizí, ne tu svou. Jestli to hlásají doteď netuším – to nechť posoudí ti, kteří chodí „do kostela“. Ale jako těžký byznys se ty restituce církevním úředníkům (zdráhám se říkat jim duchovní)  vyplatily. A s takovým majetkem si jistě nyní nebudou lámat hlavu, jestli vůbec nějaké nové ovečky získají – ty největší či nejpočetnější určitě ne. Oni je pro svůj byznys vlastně teď už vůbec nepotřebují. Dobrý šolich, říká se u nás (tak nazýváme práci, kde se jeden nepřetrhne a ještě mu to sype).

 

Abych nebyla špatně pochopena. Nezávidím církvím jejich majetek, byť mě jako daňového poplatníka to celé pěkně štve. Štvalo by mě to i tehdy, kdyby restituce neproběhly a stát sypal církvím na provoz rok co rok  kupy peněz – při stoupajícím počtu církevních úředníků a klesajícím počtu věřících.  A mamrat bych přestala, i ty restituce bych překousla, kdyby někdo zveřejnil, kolik nemocnic, hospiců, LDN, starobinců, stacionářů apod. církve financují ze svých nově nabytých zdrojů. Nebo kolika invalidním a nemohoucím přispívají. I kdyby se mělo jednat jen o služby tohoto typu, které poskytují „svým“ věřícím.  Sem tam nějaká informace jednorázově probleskne a většinou ani ne přímo, spíše jako doplňková k něčemu, ale rozhodně info tohoto typu z církví směrem ven netryská všemi směry. Jestli nechtějí, nebo není o čem těžko říct. Ale mám obavu, že je to jako u všech tunelovaných společností: vysají, co je možné využít, prodat – a nezaměstnané hodí na hrb státu. 

 

Komentáře

Trvalý odkaz

V místech, kde by se zřejmě měly nacházet nějaké tabulky, mám pouze prázdné pidičtverečky s piškvorkovým křížkem uvnitř. Možná mám něco blbě ve svém kompu...

Z toho jsem mela obavy, jestli ty tabulky se zobrazi. Jsou excelovske. Vkladala jsem je jako obrazky. V mailu byly videt, Vidlakovi jsem psala, ze si nejsem jista, jak to bude vypadat v bologu. No, nedopadlo to :(. Zkusim to nejak prepsat do textove podoby a vecer to placnu treba sem do diskuze.
Pro pana zemedelce. Mam tam oficialni cirkve, ktere platil stat. A ktere byly reseny v ramci restituci. Restituce myslim odmitli babtiste, ale nejsem si tim uplne jista.

Omlouvám se všem, omylem jsem dala uložit :-(((

Církev duchovní ... věřící věřící na 1 duchovního
2001 / 2010 ... 2001 / 2010 2001 / 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Církev římskokatolická 2428 / 3191 ... 2 748 918/1 083 899 ... 1 132/340
Českobratrská církev evangelická 243 257... 117 540 51 936...484 202
Církev československá husitská 253 383...99 356 39 276... 393 103
Slezská církev evangelická aug. v. 69 102...14 038 8 162...203 80
Pravoslavná církev v čes. zem. 124 169... 23 053 20 628...186 122
Apoštolská církev 98 184... 4 584 4 934 ... 47/ 27
Církev bratrská 67 111 ..9 971 10 872... 149 98
Církev řeckokatolická 32 45 ... 7 704 9 927 ... 241 223
Evangelická církev augs.v. v ČR 8 18 ...14 914 6 654 ...1 864 363
Evangelická církev metodistická 39 52 2 705 1 952 69 38
Jednota bratrská 45 112 3 443 2 156 77 19
Luterská evangelická církev a.v. v ČR 11 11 5 420 2 591 493 238
Starokatolická církev v ČR 32 47 1 614 1 736 50 37
Federace židovských obcí v ČR
Náboženská společnost českých unitářů
Bratrská jednota baptistů *)
Církev adventistů sedmého dne

Ještě jednou velká omluva, asi jsem o něco zavadila... zas se to odeslalo...

Církev duchovní věřící věřící na 1 duchovního
2001 / 2010 2001 / 2010 2001 / 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Církev římskokatolická 2428 / 3191 2 748 918/1 083 899 1 132/340
Českobratrská církev evangelická 243/ 257 117 540/51 936 484/202
Církev československá husitská 253/383 99 356/39 276 393/103
Slezská církev evangelická aug. v. 69/102 14 038/8 162 203/80
Pravoslavná církev v čes. zem. 124/169 23 053/20 628 186/122
Apoštolská církev 98/184 4 584/4 934 47/27
Církev bratrská 67/111 9 971/10 872 149/98
Církev řeckokatolická 32/45 7 704/9 927 241/223
Evangelická církev augs.v. v ČR 8/18 14 914/6 654 1 864/363
Evangelická církev metodistická 39/52 2 705/1 952 69/38
Jednota bratrská 45/112 3 443/2 156 77/19
Luterská evangelická církev a.v. v ČR 11/11 5 420/2 591 493/238
Starokatolická církev v ČR 32/47 1 614/1 736 50/37
Federace židovských obcí v ČR 27/42 1 527/1 132 57/27
Náboženská společnost českých unitářů 4/4 302/155 76/35
Bratrská jednota baptistů 21/49 3 641/3 208 173/66
Církev adventistů sedmého dne -/93 -/7 394 -/79

...a tabulka druhá, restituce
Církev restituce / na duchovního / na věřícího
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Církev římskokatolická47 200 000 000 14 791 370 43 546
Českobratrská církev evangelická2 266 593 186 8 829 421 43 642
Církev československá husitská3 085 312 000 8 064 278 78 555

Slezská církev evangelická augs. vyz.654 093 059 6 412 677 80 139

Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 6 775 270 55 580

Apoštolská církev1 056 336 374 5 754 406 214 093

Církev bratrská761 051 303 6 861 882 70 001

Církev řeckokatolická298 933 257 6 702 539 30 113

Evangelická církev augs.vyz. v ČR118 506 407 6 468 690 17 810

Evangelická církev metodistická367 634 208 7 134 372 188 337

Jednota bratrská601 707 065 5 360 181 279 085

Luterská evangelická církev a.v. v ČR113 828 334 10 442 966 43 932

Starokatolická církev v ČR272 739 910 5 804 156 157 108

Federace židovských obcí v ČR
Náboženská společnost českých unitářů
Bratrská jednota baptistů *)
Církev adventistů sedmého dne

Nevím, zda je to rukama...asi jo. Takže druhá tabulka s restitucemi ještě jednou:
...a tabulka druhá, restituce
Církev restituce / na duchovního / na věřícího
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Církev římskokatolická 47 200 000 000 /14 791 370 /43 546
Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 /8 829 421/43 642
Církev československá husitská 3 085 312 000/8 064 278/78 555
Slezská církev evangelická augs. vyz. 654 093 059/6 412 677/80 139
Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242/6 775 270/55 580
Apoštolská církev 1 056 336 374/5 754 406/214 093
Církev bratrská 761 051 303/6 861 882/70 001
Církev řeckokatolická 298 933 257/6 702 539/30 113
Evangelická církev augs.vyz. v ČR 118 506 407/6 468 690/17 810
Evangelická církev metodistická 367 634 208/7 134 372/188 337
Jednota bratrská601 707 065/5 360 181/279 085
Luterská evangelická církev a.v. v ČR 113 828 334/10 442 966/43 932
Starokatolická církev v ČR 272 739 910/5 804 156/157 108
Federace židovských obcí v ČR 272 064 153/6 473 094/240 339
Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847/8 071 715/232 257
Bratrská jednota baptistů 0/ 0/ 0
Církev adventistů sedmého dne 520 827 586/5 580 495/70 439

...Tak, snad se to nějak slušně zobrazí. Přehledné to moc není...
Pane Vidláku, bylo by možno vymazat ty moje nepovedené příspěvky s rozpracovanými tabulkami?
Děkuji, R.

Zkusím přepsat ty tabulky...
Tabulka první
Církev...... duchovní věřící počet

Trvalý odkaz

Stran církevního majetku asi tolik. Já bych církvím nedal nic a ten, kdo by chtěl být v nějaké církvi, nechť spolufinancuje chod té své formou církevní daně - kdo chce, tak desátku.
A z tzv. restitucí by se mohl udělat nějaký fond, který by třeba nakupoval státní dluhopisy a z výnosu by financoval špitály, starobince, atd., pokud to není schopen ošéfovat erár.

Trvalý odkaz

Paní Rejpalka.
Zapomněla jste na druhou největší cirkev,domáhající se majetku a pobírající cirkevní restituce a která na prosazení cirkevních restitucí,měla největší zájem.
Byly hlášky,že ty peníze nezůstávají v Čechách,ale jdou do Říma.
Bylo někde napsáno,když to bylo schváleno dorovnávat to inflací,že koneční částka během těch 20 let,nebude 59 mld.ale může jít až do 100 mld,

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pane Zemědělče, Římskokatolická církev je ta největší zde. Tak nevím, jestli si myslíte, že ČCE posílá peníze do Říma nebo jste krapet zaměnil pořadí? :-) Nebo jsem Vás možná jen nepochopil.

In reply to by Alfréd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ano,Římskokatolická cirkev je největší,také z toho koláče dostane největší podíl.
Druhou největší je těch co nosí samet na hlavě a také jim narůstá počet věřících.
ČCE a Lutherání,jsou možná třetí,ale nejsem si jistý.
Jen tak mimo.Halíka platí Judaisti i katolici.

Trvalý odkaz

I když nerad asi bych cirkevní restituce přijal pokud by za 1) byl majetek údajně odebraný cirkvím po 2/1948 sepsán výčtem a signován (v případech dalších nároků by celá dohoda padla) 2) doplatek za nevydané byl proveden výčet ,signován(atd.) a převeden na účet církvím ihned s okamžitou rozlukou

Trvalý odkaz

Paní Rejpalko, pro info - po proběhlém odhlasování restitucí v tv debatě tehdejší mluvčí biskupské konference Holub - dnes biskup plzeňský prohlásil, že nikdo nebude církvi diktovat, jak s majetkem, ona že bude investovat na finančních trzích - tak už je Vám to jasné, nikoliv ve prospěch potřebných, na opravy majetku - každý ví, že velké množství objektů má charakter národní kulturní památky a k té má povinnosti stát, ale církev katolická to použije takto - čili je Vám jasné, ke komu peníze nakonec poputují. Pro mne tím církev umřela.

Mne to neprekvapuje ani trochu. Restituce chapu jako obrovsky tunel, statem posveceny. Nekde jsem mela i text, kde byl propocet cele castky, o kterou se tehda hralo. Nejen hodnota majetku, ale i nahrady za majetek,ktery byl statni a z restituci byl vyjmut a taky kolik delala castka odpustenych dani, protoze stat jim to priklepnul, ale dan z prijmu byla neuctovana. Jenom ta dan sla do desitek miliard. Silene prachy. Pokud si vzpominam, tak diskuze se nikdy netocily kolem penez, a po odhlasovani vse utichlo. Sem tam nejaka zprava, kdyz prevod nesel hladce a nekdo se cukal, ale jinak ticho po pesine. Jako u vsech dulezitych zprav. A pak nastal majdan, priprchlici a po restitucich nesteknul pes.

Mne to neprekvapuje ani trochu. Restituce chapu jako obrovsky tunel, statem posveceny. Nekde jsem mela i text, kde byl propocet cele castky, o kterou se tehda hralo. Nejen hodnota majetku, ale i nahrady za majetek,ktery byl statni a z restituci byl vyjmut a taky kolik delala castka odpustenych dani, protoze stat jim to priklepnul, ale dan z prijmu byla neuctovana. Jenom ta dan sla do desitek miliard. Silene prachy. Pokud si vzpominam, tak diskuze se nikdy netocily kolem penez, a po odhlasovani vse utichlo. Sem tam nejaka zprava, kdyz prevod nesel hladce a nekdo se cukal, ale jinak ticho po pesine. Jako u vsech dulezitych zprav. A pak nastal majdan, priprchlici a po restitucich nesteknul pes.

Trvalý odkaz

Vždycky mně vrtalo hlavou co vedlo "demokratické" strany typu ODS, TOP, k tomu, že jsou k vrácení majetku církvím tak vstřícné. Tam přece musí být i jiný důvod, než ten, že chtějí potrestat zlodějský stát, který církvím majetky sebral.
Víme také, že tyto strany zcizování majetku jejich vlastními členy nijak neirituje a neznepokojuje. Jen případů, které soudy chtěly vyšetřovat, byly tisíce a víme, že šlo jen o špičku ledovce. Bývalý šéf ODS konečně zakázal zcizovatele, především státního majetku, potrestat. Takže, jednou takovou činnost vesele praktikují a po druhé nemohou přijít na jmého státu, který kdysi udělal něco podobného.
Ano, jen něco podobného, protože stát majetek církvím nezcizil, jen ho znárodnil. Pakáž, co nám vládla po sametové, majetek státu částečně zcizila, částečně zničila a částečně rozdala cizincům za symbolickou cenu.
Stát naopak majetek církví docela slušně spravoval a nevím, nevím, jestli by to církve dokázaly ve stejné míře, kdyby k žádnému znárodnění nedošlo. Bez pomocí státu asi těžko.
Tak proč ?
V morálce a smyslu pro spravedlnost u zmíněných stran to nebude.
Já si myslím, že muselo existovat hodně zákulisních dohod, jak se církve těmto stranám a také straníkům odvděčí, když operace proběhne uspokojivě.
Jde o ohromný majetek, který musí někdo spravovat. A církve neměly a předpokládám, že ani dosud nemají, dost schopných lidí, kteří by to dokázali beze ztrát. Tady se přímo nabízí, že zmíněné strany tyto "odborníky" dodají. A tím si zajistí do budoucna dobrý obchod. Lukrativní místa pro své členy, kteří se stanou nepohodlnými a přitom toho docela hodně ví a také to, že noví správci majetku - z jejich řad - projeví svou vděčnost, když bude strana potřebovat nějaký grošík do volebních kampaní.
Možná vás napadnou jiné , lepší důvody. Pochlubte se !

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

No přece odpuštění hříchů před posledním soudem. Něco jako odpustky.
Já jsem sice ateista, ale..... no, jeden nikdy neví.
:-)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

I ten největší zloděj doufá, že nebude potrestán. Ani po smrti, když bude litovat svých hříchů, spáchaných s podlými úmysly, jelikož člověk je nádoba hříšná.

Trvalý odkaz

V principu nejsem proti restitucím. Tedy v tom duchu, že stát kdysi (samozřejmě je nutné stanovit neprolomitelné datum "kdy to začalo") církve okradl (jako i mnoho soukromníků) a teď jim to vrátí.
Ovšem za jasných a přesných podmínek: Měly by se přesně vyjmenovat movité a nemovité věci, které církve nárokují. Z nich by se vyškrtly národní kulturní památky o které stát po celou dobu pečoval (! opravdu pečoval, ne že z nich udělal sklady nebo prasečák !) a ty nemovitosti a movitosti, které už prostě vrátit nejde (pozemky se přeprodaly na stavební pozemky, stojí na nich domy, fabriky atd., obrazy byly prodány atd.). Zbytek by se vrátil. Dále by se stanovila náhrada za to, co vrátit nešlo a ta se vyplatila jednorázově v penězích. A celé bych to podmínil podpisem smluv církví se státem např. na zachování přístupnosti do památek v uspokojivém rozsahu (minimálně u těch, kde by církev vyžadovala spoluúčast státu na údržbě s ohledem na kulturní nebo architektonickou hodnotu). A ještě bych trval na předkupním právu pro stát/obec u všech odevzdaných nemovitostí.
A dál ať se církve starají. Ať si z výnosů/prodejů/pronájmů platí svůj provoz a zbytek vykryjí třeba věřící svými příspěvky.

Taková restituce by mě opravdu netrápila.

Trvalý odkaz
Trvalý odkaz
Trvalý odkaz
Trvalý odkaz
Trvalý odkaz
Trvalý odkaz

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.