Nobelova cena míru a zase bude udělena špatně

Autor
Štítky

Skoro se chce říci, že je to již pravidlem, že Nobelova cena míru se dostává tak často k osobám kontroverzním. Obdržel ji v 1994 Jásir Arafat bez ohledu na spolupráci organizace pro osvobození Palestiny s teroristy. Henry Kissinger obdržel cenu v 1973, i přes jeho podíl na válce ve Vietnamu. Vrcholem ale bylo, když v roce 2009 obdržel cenu americký prezident Barack Hussein Obama, a to doslova za nic. Čistě jen za to, že nastoupil do funkce amerického prezidenta. Další jeho činnost ukázala, že  nadějím do něj vkládaným Obama nedostál.

Nebo ve 2007 ji obdržel Albert Gore a Mezivládní panel pro změny klimatu. Asi za falšování dat.

Nobelova cena míru měla ale i další kontroverzní kandidáty. Na prvním místě jmenujme Adolfa Hitlera navrženého v lednu 1939 švédským poslancem Erikem Brandtem, ale ten nominaci myslel jako ironii k faktu, že byl nominován Neville Chamberlain za Mnichovský diktát. Deset nominací obdržel i Edvard Beneš za záchranu míru přijetím Mnichovského diktátu 29.9.1938. A světe dive se, deset nominací obdržel i Neville Chamberlain, také za Mnichovský diktát. https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nobel-mir-cena-valka-benes-chamberlain-hitler-historie.A190114_163229_zahranicni_luka

Vítězem by byl Chamberlein, kdyby Adolf Hitler neobsadil zbytek ČSR 15.3. 1939, a tak celý Mnichovský diktát zesměšnil. Po napadení Polska bylo všem jasné, že by udělení ceny za mír bylo jaksi nepatřičné, a především ji udělit nominovanému Adolfu Hitlerovi.

Na Nobelovu cenu míru byl navržen také Josif Vissarionovič Džugašvili, řečený Stalin. A  to v roce 1945 a 1948, kdy druhou nominaci podal jeden profesor Univerzity Karlovy. Myslel ji jako ironii nebo ji podat musel? Už nevíme. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/jmena-kandidatu-na-nobelovu-cenu-za-mir-jsou-tajna-jeste-50-let-po-nominaci_201303031140_tjelinkova

Nobelovku za mír obdržela v roce 2012 i Evropská Unie. Asi za vztah Junckera k alkoholu, protože v boji s ním remízuje. Nebo v roce 1999 Lékaři bez hranic. Asi už tehdy věděli o jejich podílu na budoucím pašování lidí přes Středozemní moře.

V každém případě je Nobelova cena za mír udělována takové spoustě kontroverzních lidí, že budí pochybnosti ještě dnes. Nominace na letošní rok musely být zaslány do konce ledna 2019, takže už nominované máme, i když z nich zatím víme jen jedno jméno, a tím je

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunbergová

Jejím předkem je už jeden nositel Nobelovy ceny, ale za chemii, a to v roce 1903. Je jedním z lidí, kdo předpověděl vliv CO2 na oteplování planety. Kromě toho se zabýval eugenikou (vymýcení nežádoucích genů z populace).

Potíž je v tom, že CO2 je sice skleníkový plyn, ale zdaleka se nepodílí na oteplování planety tolik, jak nám Greta Thurnberg a studenti stávkující v pátek proti změně klimatu předkládají. Samozřejmě vliv CO2 na oteplování existuje, ale je spíše teoretický a v takových úrovních, že musí být spíše vypočten než ověřen měřením. Navýšení podílu CO2 v atmosféře způsobilo od roku 1750 zvýšení vlivu sluneční energie dopadající na zemský povrch o 1 až 3 W/m2. Za rok  Je to mnoho? Není!

Na zemský povrch bez vegetačního krytu dnes v zeměpisných šířkách ČR dopadá přibližně 1000 W/m2 za rok. Co jsou v tom 1 až 3 W navíc? Směšná chyba měření. Vliv CO2 na oteplování ani nejde změřit, a některé skleníkové plyny, např. metan nebo vodní pára mají mnohem větší účinek na oteplování než CO2.

Ale Greta Thurnbergová na své nominaci cíleně pracuje. Stávkovat začala 20.srpna 2018, kdy se rozhodla, že nebude chodit do školy až do 9. září 1028, kdy se konaly volby do švédského parlamentu. Kvůli tomu, že švédská vláda nesnižuje emise uhlíku dostatečně rychle. A tak seděla s cedulí "Školní stávka pro klima" před parlamentem den co den místo školy. Zajímavé je, že ji norský Barnevernet nesebral pro zanedbanou výchovu od jejích rodičů. Po volbách začala protestovat každý pátek a stávka se postupně přelila do Austrálie, Belgie, ČR, Dánska, Finska, Kanady, Německa, Nizozemí, Rakouska, Švýcarska, USA.

Od devíti let se oteplování věnuje na téměř vědecké úrovni. Začíná mně to připadat jako zkazky o V.I. Leninovi v SSSR, Georgu Washingtonovi v USA nebo Járovi da Cimrmanovi, kteří již jako malí chlapci ....

https://cs.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunbergov%C3%A1

Letos je na Nobelovu cenu za mír nominováno 301 kandidátů, z toho 223 jednotlivců a 78 organizací. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/svedska-skolacka-je-nominovana-na-nobelovu-cenu-miru-bojuje/r~beda8b56464911e9ad610cc47ab5f122/

Loni byli mezi nominovanými Donald Trump a Kim Čong un, a možná jsou i letos. Ještě by mohli nominovat Muhhamada bin Salmána a celý klan Saúdů za mír v Jemenu, aby byl seznam nominovaných absurdit úplný.

Greta Thurnbergová stávkou neskončila. V prosinci 12. ve 2018 vystoupila v polských Katowicích na plenárním zasedání konference OSN o změně klimatu. 23. ledna 2019 promluvila v Davosu. 16. dubna promluvila v Evropském parlamentu, 17. dubna se setkala s papežem Františkem, 18. dubna promluvila v římském parlamentu. 

Public Relations má plánováno skvěle, kam se hrabou ostatní kandidáti! Vsadila na proslovy v Evropě, na které jezdí zásadně lodí. Takže možná tu cenu opravdu získá. Poslal bych ji ale promluvit v indickém a čínském parlamentu, a měla by se tam vydat lodí plachetní a určitě bez pomocného benzínového nebo naftového motoru.

Snad ale nedojde k realizaci jejích myšlenek, protože Greta Thurnbergová požaduje po euroamerické civilizaci, aby svoji výrobu zatížila tak extrémními ekologickými daněmi, že to bude znamenat ekologický kolaps nebo úplnou ztrátu konkurenceschopnosti oproti Číně. Planetě bychom stejně nepomohli a současnými ekologickými normami se zbytek světa stejně neřídí. Tak k čemu ještě přísnější normy?

Papež František zase žádá, aby Evropa poskytla domov, bezpečí a peníze k životu každému příchozímu a také všem po světě, aniž se ptá, zda takové zdroje vůbec máme a co vše jsou ti nově příchozí ochotni udělat.

Prý máme nedostatek lidí a nízkou porodnost, ale ještě v letech 1992 až 1994 a ještě dlouho poté byl velmi populární koncept ekologické stopy, kolik lidí dokáže planeta uživit. Pro ČR to bylo 5 600 000 osob, a v podstatě má jít o 2 hektary na osobu, z čehož má být 0,25 ha orné půdy, 0,6 ha pastvin, 0,6 ha lesů, 0,03 ha zastavěné plochy, 0,5 ha moře a zbytek 0,02 ha má být ponechán zvířatům.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologick%C3%A1_stopa

Emise CO2 nejsou takovým problémem v ovzduší ani na souši, protože vyšší koncentrace CO2 se projeví v lepším růstu rostlin, tedy pokud budou mít dost vody. Slunečního svitu a tepla budou mít dost. Problémem je CO2 v moři, ale i tam dojde k rozvoji řas a chaluh, které je snad spotřebují.

Hodně civilizací už dávno od Aztéků a Mayů, po středomořské civilizace severní Afriky, Egypt, Mezopotánii, Persii, Střední Asii (třeba Turkmenistán), údolí Gangy - ty všechny skončily nikoliv na CO2, ale suchem a tím, jak hospodařili s půdou. To se ovšem nestalo civilizacím pěstujícím rýži, tedy východní Číně a Jižní Koreji, které měly kombinací rýže a voda na stejném poli vody docela dost.

Problémem je, že planeta Země není dost velká na takovou spoustu lidí, jaká na ní žije dnes. 

V Pacifiku mezi Šalamounovými ostrovy a souostrovím Santa Cruz  je ostrůvek Tikopia. Má rozlohu 4,7 km2 a uživí 1200 osob ve 20 vesnicích. Více ne. Obydlen je Polynésany a rodinu zakládal vždy jen nejstarší syn. Při neúrodě ale udělali drastická opatření. Svobodné ženy se oběsily na stromě a muži se syny vyplouvali na moře, a už se nesměli vrátit.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vilem-famm-lidi-v-jednotlivych-statech-muze-byt-jen-tolik-kolik-jich-dana-zeme-uzivi?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Celé šílenství kolem emisí CO2 nám zabraňuje vidět skutečné problémy, které nás ohrožují, a tím je nedostatek organické hmoty v půdě a mizející hmyz vlivem nadužívání chemie. CO2 problém až tolik není, ten budou vázat rostliny.

Greta Thurnbergová zřejmě svoji Nobelovu cenu za mír dostane. Bude to jen další omyl v dlouhé historii této ceny.

A ohledně CO2 a oteplování a ochlazování planety? Bohužel správná odpověď je, že nikdo příčinu neví. http://petr-kubac.blog.cz/1403/je-zakon-zachovani-hmoty-politicky-korektni Ani Greta Thurnberg, která si myslí, že ví. Sokrates věděl, že nic neví.

Proto nominuji na Nobelovu cenu za mír Sokrata jako filozofické hnutí. Námitky proti němu v porovnání s jinými výše uvedenými osobami neobstojí. A že nežije? Proto jej nominuji jako hnutí. Má pro civilizaci prokazatelně větší přínos než jiní ocenění. Ovšem mojí nominací se v Norsku zabývat nebudou, tam vyberou Gretu. Vždyť ji nominovali norští poslanci!

Na podzim čekejme oslavné pátky, až její vítězství oznámí. Doufám, že na podzim 2019 bude každý pátek hnusná zima, pršet a také něco mrazu by neškodilo. Když oslava, tak pořádná!

 

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Ještě chvíli, a můj koncept -6,5 mld vyhraje v celoplanetárním hlasování :-))
Snad bude dost provazů a kanoí :-))

Zatím bez slepic

Anonyme. Občas se zde vyskytnou výroky některých asi lehce zakomplexovaných, ostatně, i vaše, které vyzývají si mne nevšímat. Já bych se, s dovolením, v tomto příadě přidal a vyzval vás k témuž. Když nejste schopen dlouhodobě reagovat normálně, co kdybyste na mne nereragoval vůbec, opravdu mne třeba ani nečetl a tím se i přestal trápit se sebou samým?
Protože to o tom volovi/blbci skutečně platí, Anonyme. A nepřestane to platit, ani když vám zase někdo podá berličku nebo pohladí po vláscích /jestli nějaké máte) tím, že se k vašemu útoku na mne se přidá, dokonce to jen zvětší stádo.

A já doufám, že si Maneca dělá čárky.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Napsal uživatel Sartre (neověřeno) dne Pá, 10. 05. 2019, 14:25
Trvalý odkaz
Tak ono dělat ze sebe vola…
Tak ono dělat ze sebe vola lze různými způsoby ....

Všechno zná všechno ví, Všude byl a tam kde ještě nebyl se zrovna chystá.

Nějaká prestižní cena by filosofovi slušela. Třeba " Vůl roku" nebo " ještě větší BLB než jsme mysleli ! "

Navrhněte něco.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

A když jsem zamlada stávkoval za lepší budoucnost světa já, dostal jsem nakládačku ve škole, i doma. Ještě dnes mě svrbí pr... ééé..., ... záda, když si na to vzpomenu. To byla krásná barevná jelítka!

Zatím bez slepic

v tych casoch to nechapala skola ani tvoji rodicia... a ten koniec chrbta tvojho si to odniesol s farebnymi ukazmi :D :D :D
Furt tvrdim, ze clovek sa musi vediet narodit - a tu si to posr....ee... pokaslal ty. :D :D :D
Blbe napady v blbej dobe = jelitka :D :D :D

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ale není černoška;
té nedají cenu míru
má kůži jak od kefíru,
to je těžký nedostatek,
jak by měla velkostatek
po vítězném únoru,
nebo kříž na praporu.

Zatím bez slepic

podařené ;)

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

míchám ledek a síru
práce mi jde od ruky
nekouřím teď čibuky.
Poletím jak holubice
někde v metru nebo v Nice
kde je hodně lidí
ať to všichni vidí.
Poletíme vzhůru k nebi
Anděla se na mě šklebí
ty to zvládneš hochu
ještě síry trochu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nobelova cena,je jen divadlo.podobná těm USA filmovým oskarům,se skutečnou realitou to nemá nic společného,co dokládá pan Gerd těmi co s mírem nemají nic společného.Podobně jsou na tom další obory,kde se uděluje Nobelova cena,hlavně ekonomika.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Však také "nobelova cena za ekonomiku" vůbec není Nobelova cena.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Skočit na vyhledávání

Nobelova cena za ekonomii 2008
Nobelova pamětní cena za ekonomii, oficiálně Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela (švédsky:Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), běžně označovaná jen jako Nobelova cena za ekonomii je cena udílená od roku 1968 spolu s ostatními Nobelovými cenami, třebaže se fakticky nejedná o Nobelovu cenu, neboť nebyla zmíněna v Nobelově závěti. Zavedla ji Švédská říšská banka u příležitosti 300. výročí svého vzniku v roce 1969.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Letos mi vůbec nefunguje kompostér. Jiné roky fungoval standardně. Do plevele, listí a trávy zespoda nalezly žížaly a udělaly z toho kompost - půdu vhodnou do květináčů. Letos ne. Docvaklo mi až po delší době, že nejsou žížaly. Chtěla jsem nějaké nasbírat a naházet je dovnitř, tak jsem je šla po dešti hledat. Na chodnících, na kterých jich po dešti bývalo tolik, že byl problém jít a nerozšlapat je, nebyla ani jediná.

Zatím bez slepic

In reply to by babaluba (neověřeno)

Trvalý odkaz

JJ, žížaly jsou nejnedocenějším zeměplazem. Holt nedávají med. Ale jsou sakra důležité...

Zatím bez slepic

In reply to by babaluba (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nedávno v jednom Receptáři, který se vysílá na Primě v neděli po obědě, ukazovali, jak si nějaká paní vyrábí doma kvalitní kompost.
Sehnala si někde rychloreprodukční žížaly, které si nechává v bedně množit a pak je přidává po částech do třípatrového kompostu. Ještě z toho dostává ve spodním patře tekutinu, kterou pak přidává do zálivky rostlin.

Zatím bez slepic

B. Kouchner byl první zvláštní vyslanec OSN pro Kosovo (několikrát francouzský ministr zdravotnictví).
A zcela jistě náhodou jeho mladší bratr jel s M. Albrightovou v té privatizaci kosovského Telecomu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zajímavé je, že ji norský Barnevernet nesebral pro zanedbanou výchovu od jejích rodičů. Po volbách začala protestovat každý pátek a stávka se postupně přelila do Austrálie, Belgie, ČR, Dánska, Finska, Kanady, Německa, Nizozemí, Rakouska, Švýcarska, USA.

Kdyz ji nabozne poslouchaj soudruzi z Davosu, tak uz ji projde vsechno. Ta by dneska mohla klidne mohla jist miminka.

Zatím bez slepic

Kdyby tímto způsobem protestovala Gréta a žádala, ať se nikde neobjeví týden reklama, tak ji vyloučí ze školy.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Greta Thurnbergová zřejmě svoji Nobelovu cenu za mír dostane. Bude to jen další omyl v dlouhé historii této ceny.

Nobelova cena za mir je ve skutecnosti cena za spatne svedomi. - Takze ji ta nana dostane opravnene.

Nobel krome dynamitu mel i zbrojarskou firmu. https://en.wikipedia.org/wiki/Bofors

In 1888 Alfred's brother Ludvig died while visiting Cannes and a French newspaper erroneously published Alfred's obituary.[4] It condemned him for his invention of dynamite and is said to have brought about his decision to leave a better legacy after his death.[4][15] The obituary stated, Le marchand de la mort est mort ("The merchant of death is dead")[4] and went on to say, "Dr. Alfred Nobel, who became rich by finding ways to kill more people faster than ever before, died yesterday."[16] Alfred (who never had a wife or children) was disappointed with what he read and concerned with how he would be remembered.[17]

Drobny detajl historie. Nobl a jeho bratri (oni vic) meli v rusku taky tezarskou firmu na ropu. Kdyz vypukla revoluce v Rusku, rodina Nobelu mela v Rusku porad jeste tu tezarskou spolecnost. Takovi trosku Rockefellerove to byli. Tehdy se ropa tezila hlavne v Rusku a Texasu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Branobel

No co se nestalo, kdyz bolsevici znarodnili rusky ropny prumysl, Nobelove lobovali v Nemecku, aby Nemecko zautocilo na Rusko a osvobodilo jejich ropna pole. Nemecko na to nemelo silu.

Jestli lobovali i za intervence... jestli se nekdo vyzna v Historii

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Taky měl Nobel u nás v Praze továrnu na výrobu dynamitu (nejen)pro RU armádu. Továrna (komín a zbytky budov)stále ještě stojí...Je to zajímavý kus historie o kterém málokdo ví a zároveň hezká procházka divočinou v Praze

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

V odkazu je bakalářka (spíše vyprávění) o počátku těžby ropy v kaspickém regionu. Je to zhruba třicet stránek a dobře se to čte, https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130167411
Do carského Ruska přišel otec Nobel jako zbrojař. Synové Robert, Alfréd a Ludwig firmu zdědili. Ludwig (řídil firmu) dostal zakázku na výrobu pušek, v historii ruské armády se jednalo poprvé o tzv. zadovku podle návrhu slavného českého puškaře Sylvestra Krnky. Pro dřevo na výrobu pušek jel Robert (chemik) do oblasti Baku, a protože měl zkušenosti z výrobou petroleje ve Finsku, vycítil příležitost (těžba ropy), koupil parcelu a menší rafinérii (1873) a destilaci ropy značně vylepšil. V 1876 poslal Ludwig (schopný podnikatel a výborný konstruktér) první zásilku petroleje do Petrohradu. Postupně vymyslel a vybudoval ropovod (1877), ropný tanker (1878), železnični vagóny vhodné na přepravu (1881). Brácha Alfréd v Evropě zajišťoval půjčky od bank.
V 1879 založili všichni tři bratři akciovku BRANOBEL, kterou chtěli vytlačit americký petrolej Rockefellerovy firmy Standard Oil z ruského trhu (v Evropě byl SO jedničkou). V 1888 nabídl car Ludwigovi a jeho synovi, aby se stali jeho poddanými a tak se BRANOBEL stala ruskou společností, což ji částečně během revoluční událostí uchránilo majetek. V 1905 byla firma největším průmyslovým podnikem v Rusku, změnila podobu globálního obchodu s ropou.
V 1883 byl dokončen úsek transkavkazké železnice Baku - Batumi, který stavěl Alphonse Rothschild z francouzské větve R. Ten měl dvě rafinérie na petrolej, v Marseille a v Rijéce, proto chtěl ropu těžit v Batumi. Založil furmu Bnito. V Evropě však trh s petrolejem ovládal americký Standard Oil, Rothschild se rozhodl vozit petrolej na Daleký východ. Potřeboval ale někoho, kdo mu tam otevře dveře a našel obchodníka židovského původu z Londýna (předkové byli z Bavorska) Marcuse Samuela (jeho otec se živil také jako prodavač mušlí, proto červené plechovky s mušlí). Ten dostal povolení od britské vlády (v pozadí vliv Rothschildů) k průjezdu přes Suez (Standard Oil musel obeblouvat mys Dobré naděje, tedy delší trasa).
Baku se svým rozsáhlým ropným průmyslem a špatnými podmínkami pro místní dělníky sehrál důležitou roli v historii bolšvického hnutí. Přední postavou dělnických nepokojů na Kavkaze byl J. V. Džugašvili pracující na rafinérii Rothschildů.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Tak nám ta Evropa vymírá - nebo ne?
https://petrsiroky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=641311

A papež ? Obyčejný mamlas !
Odkudpak pochází ? Z Argentiny.
Zalidněnost v Argentině je 14 osob/km3
Průněrná zalidněnost v Evropě 73 osob/km3. A to tu máme velehory a část za polárním kruhem.
Kdyby to byl slušný člověk, tak si migranty vozí především domů.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Za sebe se domnívám, že kdybychom věděli, čeho všeho jsou skutečně některé "lidské" mozky schopny, zešíleli bychom.

Až začnou všichni politici světa vědce, jak si přeje Gretka poslouchat, to teprve bude "ráj"
A tak zatímco Gretka bude možná upřímně "bojovat" řečněním po světě (místo chozením do školy), prý dokonce i hladovkou, tak jiní se nebojí dělat vědecké pokusy s čímkoliv, bez ohledu na cokoliv............
A klidně i ve jménu toho, co chce Gretka.........
Že za tím budou i trošku jiné zájmy, kterým ona umetá cestičky, nejen Gretka nikdy nepochopí.

https://ct24.ceskatelevize.cz/nazory/2806811-komentar-porusime-vetru-de…

Zatím bez slepic

Až začnou všichni politici světa Gretu poslouchat, tak to bude důkaz, že éra Homo sapiens (člověk moudrý) končí a na zemi ho nahradí nový druh Greténi.

Zatím bez slepic

Maneco,
komu čest, tomu čest, žálivost mnou sice cloumá, protože jsem se za dávných časů Stejskalových považoval za druhého nejproduktivnějšího tvůrce neologismů a zpotvořenin po Pepovi Řepovi.
Ale greténi coby označení nástupců našeho živočišného druhu mě nenapadli ! :-)

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Sartre,
je nahozeno trošku volnější téma, tudíž asi můžeme přistoupit k diskusi kolem důchodů. Až dodatečně jsem si přečetl, že jsi nějaké rozhřešení k fondům dal, leč bylo to takové, první je blbý, to druhý je správný, ale bez argumentů.

1,Musím tudíž udělat test tvého chápání kapitalismu:
-úroky JSOU splatitelný,
-úroky NEJSOU splatitelný,
-NEVÍM.
Není to myšleno tak, zdali se úroky platí, ale zdali jsou jako celek splatitelný.

2. Jak jistě víš v kasinu se z každé vyhrané částky platí nějaký poplatek.
Při dostatečném počtu her:
-veškeré peníze o něž se hraje nakonec PŘIPADNOU kasínu,
-veškeré peníze o něž se hraje nakonec NEPŘIPADNOU kasínu,
-NEVÍM.

3. Pokud se kasíruje zisk
-veškeré peníze nakonec PŘIPADNOU tomu, který tvoří zisk,
-veškeré peníze nakonec NEPŘIPADNOU tomu, který tvoří zisk,
-NEVÍM.

Děkuji za odpovědi.

Zatím bez slepic

Navrhujete to vy, tak to beru, ale pokud nás s tím tématem zde pošle někdo někam, tak tam půjdeme. Nemyslím si, že "volnější téma" v subjektivním pojetí automaticky ospravedlňuje zavlečení jiného tématu, ale na druhou stranu se to tu také děje běžně, tak uvidíme.

Ty argumenty jsem tam poskytl naprosto jasné, milerád vám je zopakuji a ještě přidám další

Na vaše otázky vám odpovím, ale protože to není ANI O KAPITALISMU, ANI O DŮCHODECH, ty vaše otázky, tak vám nejprve odpovím na tu otázku jako takovou : kapitalismus chápu dle jeho definice : kapitalizace zisku v prostředí volného (NEZNAMENÁ "bezpravidlového") trhu

a co se těch otázek dluhů a casin týče - primárně ovšem konstatuji, ža na takhle nepřesné a nedefinované otázky se odpovídat v podstatě nedá, já to ale provedu s právem změny odpovědi v případě jakéhokoli "upřesnění" z vaší strany :
1, JSOU
2, to nevím, že by se kasinu platil z každé výhry poplatek. státu asi ano. byl by zdroj, nejlépe zákon o casinech nebo něco takového? já v kasinu nikdy nehrál. NEPŘIPADNOU
3, PŘIPADNOU. Tady jen pro jistotu uvedu, že zisk v casinu tvoří (snaží se tvořit) i hráč. a samozřejmě nezahrnuji následné odvody státu.

Prosím.

Zatím bez slepic

Tak Sartre, odpověď je 2x špatně(1,2), jednou dobře (3).

Jistě připustíte, že jste propadl u zkoušky, tudíž diskuse o důchodovém systému, hlavně fondovém v prostředí kapitalismu, je bezpředmětná.

Chcete abych vám to vysvětlil?

Zatím bez slepic

Odpověď je 4x správně.

Ale rád si přečtu VÁŠ NÁZOR A PŘESVĚDČENÍ, jak je to správněji.

Zatím bez slepic

Sartre, pro začátek to budou úroky. Nejde o názor, či přesvědčení, ale o matematiku. Podotýkám, že matematiku zatím nikdo nezpochybňoval. Snad nebudete první.

Zkusme abstrakci pro zjednodušení. Půjčíte si 100 peněžních jednotek u banky a zavážete se půjčku splatit ve dvou splátkách s 10% úrokem. Jen pro upřesnění, těch splátek může býk kolik chcete, vždy dojdete ke stejnému výsledku. Dvě splátky jsou jen pro to, aby to psaní nebylo tak dlouhé.
Půjčíte si 100 jednotek a ty utratíte. V trhu je teď 100 jednotek K první splátce se vám ale podaří získat 55 peněžních jednotek (50+10%) zpět a předáte je bance.
Opět pro zjednodušení si představme, že banka vámi splacený úrok (5 jednotek) utratí. Na trhu bude jen a jen 50 peněžních jednotek, ale vaší povinností je zaplatit 55, ač těch 5 v trhu není. Můžete uvedenou částku (55) uhradit jedině tak, že si jiný nešťastní půjčí a dá peníze trhu, čímž se stanou dvě věci. Buď nesplatí on, nebo si jiný nešťastník půjčí a onoho černého petra bude třímat v ruce on.
Zjednoduším to: bez dalších dluhů není možné fungování úrokového systému, úrok není splatitelný. Jednou si ti jiní nepůjčí, ať z jakéhokoli důvodu a problém bude na Světě. Domino si začne vybírat svoji daň.

S tímto postupem je třeba buď souhlasit, nebo matematicky, a to podotýkám, vyvrátit. Slova nic nevyvrátí.

Pokud souhlasíme bude následovat kasíno, neb je to stejně matematicky spočítatelné.

Zatím bez slepic

:-))))))))) To si děláte srandu :-))))))))
To je klasická ukázka "správných počtů" (ano, to jsou počty a ne matematika, natož ekonomie) na základě zcela nesprávných premis :-))))
Váš příklad je neskutečně osekaný jen s tím účelem, abyste mohl rozvinout svou - nesprávnou - teorii. Totiž ta vaše PODMÍNKA, ŽE "Na trhu bude jen a jen 50 peněžních jednotek". tATO PODMÍNKA JE VÁMI zcela smyšlená A POSTAVENÁ TAK, ABY VAŠE POČTY VYCHÁZELY. VE SKUTEČNOSTI TO BUDE ÚPLNĚ JINAK, MINIMÁLNĚ TAK, ŽE JÁ SI PŮJČÍM 100 NA 10 %, ABYCH SI KOUPIL KRUMPÁČ, A ZA 150 VYKOPU BANCE NA JEJÍ PŘÁNÍ DÍRU DO PODLAHY. Takže BUDU MÍT
1, splacený celý úrok
2, zisk 30 jednotek
3, banka bude v prdeli, protože nebude mít na zaplacení mé práce :-))))

Pokračujte vysvětlením casin, prosím.

Zatím bez slepic

PS : doufám, že vám neuniklo, že to s důchody jako původním tématem nemá vůbec nic společného. Nebo mi naznačíte, jakým propojem řešení splatitelnosti úroků souvisí s důchody?

Zatím bez slepic

Sartre,

no dobře, zpochybnil jste matematiku jako takový nepsaný etalon důvěry. Jistě tušíte, že pokud matematiku takto odhodíte a nahradíte ji snůškou emocí, není další diskuse možná.
Ono totiž ty důchody jsou především matematika, kdy fondový systém jaksi nevychází z podstaty tvorby kapitálu a rozdílných zájmů. A hrozím se vskutku okamžiku, kdy všerůzné komise k důchodům a jiné nátlakové skupiny přesvědčí politiky, že je přece jen ten fondový systém lepší a může se víc a víc nashromáždit peněz. Může, jako vždy, ale jen a jen tvůrcům kapitálu, nikoli důchodcům.

Sartre, je mi líto, ale mohu si v klidu a s klasikem říct, Aspoň jsem se pokusil.

Zatím bez slepic

Matematiku rozhodně ne. 50 + 10 % = 55 máte dobře. Ale ty NEMATEMATICKÉ teorie, vyloženě čistě účelově připravené, ty máte samozřejmě špatně.
Nikde neřešíte, kde se vzalo těch 100 jednotek, co mi banka půjčí a rovnou to osekáte, že jiné platidlo v realitě neexistuje. To se takhle nedá, nezlobte se. Peníze nevznikají v bance. Ty vznikají za vytvořenou hodnotu a důvěru. A zatímco v počtech se můžete omezit na 55 + 10 % = 55, tak v ekonomice a realitě bohužel ne, tam je vše velmi výrazně jinak.

Já neodhazuji matematiku, ale vaše účelové fantasmagorie zcela mimo realitu.

Ad ty důchody, konečně - za prvé si musí každý z nás ujasnit, co je pro něj přednější :
zda prospěch a dobro JEHO OSOBNÍ
nebo prospěch a dobro SPOLEČNOSTI

Je totiž nesporné (a i matematicky), že pro jedince je rozhodně lepší systém průběhový solidární, zatímco pro společnost jako celek systém fondový. Vzhledem k tomu, že důchody jsou ze SPOLEČNÉHO, tedy společnosti, měl by ZÁJEM SPOLEČNOSTI PŘEVÁŽIT NAD ZÁJMEM JEDINCE. Uvědomme si, že o tom, co je výhodnější pro společnost, nás jednou přesvědčí realita. Politici nás musí přesvědčovat o prospěšnosti toho dnešního systému, ale mají na to právě a jen SOCIÁLNÍ, SOCIALISTICKÉ argumenty a ne tu i kdyby prostou matematiku.

A jen drobnost : NIKDO NIKDY netvrdil, že ve fondovém systému si každý nashromáždí víc peněz než v průběhovém. Ale, proboha, kdo a kde dal člověku jedinci jakékoli právo požadovat uvedené? Věřím tomu, že za běžných okolností i vy vyznáváte tezi, že člověk má žít jen za to, co si vydělá. Zkuste pochopit, že to by mělo platit i pro důchody. To by pak byl kapitalismus - hodnej i tvrdej, přirozeně podle zásluh. Ten vámi propagovaný suystém je čistě levicový, sociální, tedy rozhodně ne kapitalistický. Ale uznávám, ano, ti, co nikdy nepracovali, by umírali hlady - no a byla by to taková traedie, když by navrch nenašli ani nikoho, kdo by je alespoň živil?

Ano, aspoň jste to zkusil.

No a teď zkuste i nastudovat moje linky, ať se dozvíte i PRAVDU o důchodech, a ne jen t, co vám do hlavy cpe Špidlo a podobní a čím vás omamuje vrchní koblížkář i dnes.

Zatím bez slepic

Ale protože za chvilku jedu kolaborovat do BRD, tak vám kdyžtak zareaguji až večer nebo v noci, až se vrátím.

Zatím bez slepic

Vy si opravdu myslíte, že směnidlo (peníze) vzniká jen v bance? Zkuste spočítat a porovnat, kolik je na planetě v oběhu peněz a kolik jsou úroky ze všech úvěrů na planetě.

Zatím bez slepic

Větě : "Zjednoduším to: bez dalších dluhů není možné fungování úrokového systému, úrok není splatitelný. Jednou si ti jiní nepůjčí, ať z jakéhokoli důvodu a problém bude na Světě. Domino si začne vybírat svoji daň."

také moc nerozumím. Co je "úrokový systém", můžete mi ho definovat? A pokud vám správně rozumím, pád toho vašeho "úrokového systému" by odnesly jen banky - a to někomu vadí?

Já vám dám jiný celkem jednoduchý a zjednodušený příklad, a na rozdíl od vašeho to nebude účelově vymyšlené, ale bude plně z reality :
Státní dluh ČR činí cca 35 % HDP. Tedy pro jednoduchost 1/3. Uvedená věta nám tedy říká, že pokud budeme nadále stejně pracovat a vydělávat, a pokud současně omezíme svoje výdaje o 1/3, máme za rok ten státní dluh splacený. A teď si sám vyhodnoťte, jestli by vás snížení výdajů o 1/3 nějak zásadně postihlo. A pokud ano, není problém ušetřit 3,5 roku po sobě jen 10 % svých výdajů. Nebo 5 let po sobě jen 7 %. Nebo 10 let jen 3,5 % (tedy cca 1100,- Kč z průměrného platu, a to už by jistě poznal málokdo z nás. A podotýkám : budeme mís splaceny NEJEN ÚROKY, ale i celou jistinu. Akceptuju, že byste mi mohl protiargumentovat tak, že bych ta čísla musel trošičku poupravit "k horšímu", ale i tak je to pořád naprosto logický a matematický důkaz, že nejen úroky, ale i dluhy splatiyelné jsou. Dodnes. Jen není zájem a vůle, ale i to má svou logiku, ale rozhodně ji hledejte spíš v socialismu, než kapitalismu. A vzpomeňte, co už jsme tu psal . zisk vznká bždy na úkor buď NĚČEHO, nebo NĚKOHO.

Zatím bez slepic

Sartre,

teď již to s vámi zde beru jako jistý foklór.
HDP je pěkný údaj. I 35% zadlužení je pěkný údaj. Problém je, že ony dluhy se nebudou platit z HDP, ale rozpočtem jenž je tvořen výhradně DANĚMI z toho HDP. Pak již ty poměry nejsou tak optimistický. On je totiž ten dluh o dost větší než státní rozpočet, jenž je k naší škodě schodkový. Vy chcete splácet státní dluh ze schodkového rozpočtu a tím ho snižovat. Sartre vy jste ale popleta!

Sartre, dost bylo srandy. Jak zde již bylo zmíněno, pokud je diskutováno jisté údobí s blbcem, potom již diskutují dva.

Zatím bez slepic

Ještě to stíhám :
1. HDP 2018 - 5,3 bil, státní rozpočet 1,3 bilionu. státní dluh 1,6 bilionu.
2. Já už vím nějakou dobu, že dané problematice vůbec nerozumíte. Přitom já už nevím jak jinak a lépe vám sdělit, že já psal o USKROVNĚNÍ SE NÁS VŠECH, každý z nás, 10 milionů občanů ČR a všechny právnické osoby ap., tedy ti, kdo TVOŘÍ TO HDP, by se vzdal 1/3 svých aktuálních výdajů. JÁ do toho státní rozpočet vůbec nezapojil, vy filuto popleto

Mně to nevadí, že si někdo může myslet, že i já jsme blbec. Já tahle subjektivní hodnocení nečiníma ke každému přistupuji v diskusi jako k rovnému. A když začne psár pitomosti, tak to jen zdokumentuju a co, není každý den posvícení :-)))

Zatím bez slepic

V každém příapdě, GRO MÉHO SDĚLENÍ nebylo v hodnocení, jaké číslíčko je pěkné, ale v tom, že i státní dluh CELÝ, NEJEN ÚROKY (ty se splácí průběžně) je splatitelný. Což přímo vyvrací tu vaši "matematiku" o nesplatitelnosti úroků, přičemž se nejedná o matematiku, ale naprosto chybé uvažování. Což nbyl první příklad dnes - už jen to, že jste mi za otázku 3 dal 1 a za otázku 2 dal 5 svědčí o tom, že nerozumíte moc ani sám sobě.
No, takže úroky probrány, důchody také a ty si ještě dostudujete a ta casina - když se vám bude chtít, vysvětlete, jak to vidíte vy. Ale když se vám už chtít nebude, což bych plně chápal, tak se na to vykvákněte .-)

Zatím bez slepic

Mimochodem, uvědomujete si, že pokud mám dobře 3, tedy že veškeré peníze, o které se hraje, připadnou tomu, kdo tvoří zisk, což je ale i hráč, i hráč si může v casinu vytvořit zisk a ty peníze NEDOSTANE casino, tudíž v bodě 2, přeci nemůžete trvat na tom, že všechny peníze, o které se hraje, připadnou casinu.
Uvědomujte si ten rozpor ve vlastních myšlenkách?

Zatím bez slepic

Co se týče fondového systému důchodů, ten fungovat nejen může, ale i funguje. V kapitalismu. Většinou tedy v kombinaci III. klasických pilířů, jak už jsme to mohli poznat i my. Jedná se o II. pilíř, který je v lecjaké zemi na západ od nás dokonce povinný. A funguje jim tam už desítky let a není pro ty země až takovou hrozbou, jako ten systém náš. Já samzořejmě nevolám po změně na ČISTĚ fondový A HNED. To samozřejmě nejde. Ale zařadit i druhý pilíř JDE a bude to fungovat (tady jen upozorním, že jistěže ne možná zcela podle VAŠICH SUBJEKTIVNÍCH představ, ale to se od CELOSPOLEČENSKÉHO systému ani nemůže vyžadovat, aby se řídil (nezřídka šílenými) "příními" jedince.
Fungovalo to principielně i u nás a kdyby tomu, podobně jako IZIP, neházela levice dynamit pod nohy, funguje to dodnes.

Ostatně, udělejte si čas a nastudujte následující (možná pak už žádná debata nás dvou o důchodech nebude nutná. I když to jsme asi až příliš bezbřehý optimista .-))

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=152994

https://is.muni.cz/th/gfo77/Diplomova_prace_Dvorakova_Eva.pdf

Zatím bez slepic

Věštče, fuj!
máte u nás cenu dvou tchořích vajec za znečištění životního prostředí Kydů!
Navíc porušujete směrnici EU proti podpoře invazních druhů živočichů!

Zatím bez slepic

Kdyby ho měl při sobě, tak zapomenu na slušné vychování. Nenahodí jediný věrohodný argument, jen kecá a kecá.
"Putin způsobuje chaos, a je to !"
Proč by to, proboha, dělal ? Jaký by z toho měl užitek ?

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.