Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

Vidite, som este stale prilis nevzdelana na to, aby som ocenila vyhody slobodneho cucania vo vlastnom byte zo strachu pred zabitim mierumilovnym protestujucim, a hlupo vidlacky snivam o neslobode, ked budem moct bez strachu vystrcit nos spomedzi styroch stien.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Автомобильный сервис "Опелевая мастерская" выполняет профессиональный ремонт марки Opel и Chevrolet в Москве. У нас есть современное оборудование и инструменты, оригинальные детали, ремонт проводят мастера с большим опытом. Мы комплексно дигностируем все системы автомобиля, устраняем различные неисправности, проводим техосмотр с оформлением диагностической карты. На сайте <a href=https://www.opel65.ru/>https://www.opel65.ru/</a&gt; можно узнать цены, оценить работу мастеров, записаться на удобное время.

Zatím bez slepic

Портал "Строительный блокнот" предлагает большое количество полезной информации тем, кто занимается ремонтом и строительством. Советы профессиональных дизайнеров и строителей помогут читателям самостоятельно выполнить несложные работы - поклеить обои, обустроить балкон, снять плитку со стен, декорировать помещение. На сайте <a href=https://stroypad.ru/>https://stroypad.ru/</a&gt; регулярно появляются новые публикации с подробными пояснениями. Портал будет полезен как строителям, так и людям других специальностей, которые самостоятельно занимаются ремонтом и обустройством.

Zatím bez slepic

Если вы собираетесь покупать или строить двухэтажный дом, рекомендуем обратить внимание на страницу <a href=https://www.cataloxy.ru/node3_proizvodstvo_9162/preimuschestva-i-nedost…; для получения полезной информации. В статье рассказывается о преимуществах и недостатках домов в два этажа, а также предложены рекомендации по обустройству комфортного пространства. Здесь представлены полезные советы - где разместить балкон, как построить лестницу, какой тип отопления выбрать и многое другое.

Zatím bez slepic

Если планируете детский праздник, поручите его организацию Ателье праздников профессора Фанни. Заказать развлекательную программу можно на День Рождения, 8 марта, Новый год, выпускной в детском саду и в школе и любое другое мероприятие. Праздники проводят активные и внимательные аниматоры с педагогическим или театральным образованием. Мы можем разработать уникальный сценарий для праздника, учитывая все пожелания виновника торжества. На сайте <a href=https://funny-show.ru/>https://funny-show.ru/</a&gt; можно подробнее ознакомиться с услугами и посмотреть примеры праздничных программ.

Zatím bez slepic

На сайте <a href=https://www.swadba-heiraten.de/>https://www.swadba-heiraten.de/</a&gt; можно заказать фотографа и оператора на свадьбу. Фотограф сопровождает свадебную церемонию и фиксирует все самые волнительные и счастливые моменты молодой пары. Возможна съемка гражданских и церковных церемоний, выездных мероприятий, празднования в ресторане. Фотографии можно поместить в свадебный альбом или заказать монтаж праздничного видео. Заказывая одним пакетом фото- и видеосъемку, вы дополнительно экономите. Актуальные цены вы найдете на сайте.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=https://www.youtube.com/watch?v=J9C5FVqwtUM>https://www.youtube.com/wat…; представлено обучающее видео на тему охраны труда. Курс по охране труда проводится в дистанционном формате. Обучение ведут квалифицированные специалисты. Для каждого сотрудника очень важно изучить и соблюдать нормы техники безопасности, чтобы избежать травмирующих ситуаций на производстве. Дистанционный курс позволит пройти подготовку и получить официальное удостоверение.

Zatím bez slepic

Сайт <a href=http://sport.bigmir.net/forum/index.php?p=/discussion/5993/gormonalnye-…; предоставляет пространство для обсуждения темы гормональные препараты. Перейдя по ссылке, можно больше узнать на интересующую вас тему, подискутировать с другими пользователями. Здесь можно оставлять вопросы или отвечать другим читателям, если вы хотите поделиться информацией. Для удобного поиска темы разделены по категориям на сайте, перейти в нужный раздел можно в один клик. Публикации можно комментировать и делиться своим мнением.

Zatím bez slepic

Полезную информацию о данной компании на сайте <a href=https://grand-kamin.ru>https://grand-kamin.ru</a&gt; изучить можно. Доступные цены, качественные консультации относительно выбора камина и доставка по Москве и области - все это обеспечивается на постоянной основе. Благодаря отлаженной системе логистики, специализации на реализации и обслуживании электрокаминов, а также наличию многочисленных партнеров компания смогла занять лидерские позиции на рынке. Кроме этого, на сайте есть и обращение директора компании.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=http://evggmorozov.wordpress.com>http://evggmorozov.wordpress.com</a&gt; предлагается полезная информация на тему заполнения производственной документации. Если вас интересует, зачем нужен производственных журнал, как его заполнить, кто должен это делать, воспользуйтесь предлагаемыми рекомендациями. Портал поможет правильно заполнить все страницы журнала, чтобы у руководителя не возникло вопросов. Также пользователям предлагается информации об удостоверениях электробезопасности, новые правила их заполнения.

Zatím bez slepic

Форум для родителей "Детство.ру" поможет найти ответы на многие вопросы. На сайте обсуждаются разные темы, родители делятся историями и обращаются за советом. По ссылке <a href=http://detstvo.ru/forum/maminy-posidelki/64395-preparaty-dlya-lecheniya…; ведется обсуждение на тему препаратов, которые используются для лечения онкологических заболеваний. Из обсуждения можно почерпнуть важную информацию и найти подходящий сервис для заказа лекарственных препаратов.

Zatím bez slepic

Предлагаем большой выбор интимных товаров для мужчин, женщин и пар.На сайте <a href=https://viagra123.info/>https://viagra123.info/</a&gt; можно заказать препараты для усиления потенции, средства для продления полового акта, женские возбудители, а также популярные дженерики - Сиалис, Левитру, Виагру, Дапоксетин. Дженерики не менее эффективны, чем оригинальные препараты, при этом стоят значительно дешевле. Таблетки можно купить с доставкой в Краснодаре. Также можно оформить доставку в другие города России, анонимность гарантирована.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=https://vidsyst.ru/sistemy-kontrolya-dostupa/zamki/kakie-byvayut-magnit…; представлена полезная информация на тему магнитных замков, которая поможет подобрать надежный запирательный механизм. В статье автор разобрал преимущества замков на магнитах, их разновидности, устройство механизма, а также варианты их использования. Если вас интересует, как установить магнитный замок, воспользуйтесь рекомендациями, которые представлены на сайте.

Zatím bez slepic

od toho beskydského blba. Tomu se jich tam , panečku, prohání.

Průměrný počet slepic: 1.9 (13 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zkoušel/zkoušela/zkoušelo jste s tím něco dělat?

Průměrný počet slepic: 4.7 (14 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

pablb, že jo...
Jinak pro tvé info, pablb je zparchantělý blb na druhou.
Pozdravuj v Práglu, hňupe.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

pablb, že jo...
Jinak pro tvé info, pablb je zparchantělý blb na druhou.
Pozdravuj v Práglu, hňupe.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Anonyme,
Hrabalův strýc pepin doporučoval omývání pohlaví studenou vodou.
Ale máte vy co omývat ?

Nebo naopak - nemusel byste se omýt celý/á/é?

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Pravda především není jen jedna, je relativní, tedy pravd je několik a jediným měřítkem jejich správnosti je úvaha vítěze. Pravda poraženého není nikdy pravdou, ale vždy neušlechtilou lží a nenávistí. V situaci, kdy každý chvilku tahá pilku, se pak názorové kotrmelce ukazují být příznakem naší doby. Však zase nastane čas převlékání kabátů. A ti, kdo nám vládli s jedním typem hesel, budou vládnout s hesly novými a zcela opačnými.

1. Poznání osvobozuje.
Dovolím si polemizovat, svoboda není poznaná nutnost, ale vynaložení nejmenší energie vzhledem k okolním podmínkám. Takže některé znalosti nejsou v dnešní době k ničemu, když nejsou podmínky na jejich uplatnění. Příklad:
Prof. Hrbolek: "Jsem profesor Hrbolek. Budu vás vyučovati češtině; nebo kdyby zde byl zájem, mohu dávati i soukromé hodiny latiny."
Plha: "Mám dotaz: Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?"
Prof. Hrbolek: "Jakému oboru se hodláte věnovati, studente?"
Plha: "Pracuji jako skladník - ve šroubárně."
Prof. Hrbolek: "Nu, i skladník ve šroubárně si může přečísti Vergilia v originále."

Později se Plha svěřuje Kroupovi:
"Já Hrbolkovi řeknu, že ta latina pro mě... laudo, laudare... co s tím - ve šroubárně?"

(Srovnej s deníkovým zápisem básníka Ivana Diviše z r. 1970: "Když má někdo bradu jako soustružník, vole, tak nemůže hrát Hamleta, řekl mi jednou nebožtík Zábrana, stižen nepochopitelnou nenávistí k herci, který ho právě hrál.")

Nenajdete větší koncentraci vědomostí než na univerzitách a v knihovnách, Ale bohužel i z profesorů padají lejna nevalné kvality.

2. Práce osvobozuje.
Bohužel se tvrzení nezakládá na pravdě nebo přinejmenším není úplné. Příkladem budiž Kožený, Bakala a další náhle zbohatnuvší lidé. Nebo hromady nově příchozích, kteří se vydali do Evropy plné pravdy a lásky za svobodou, ale rozhodně ne za prací. Na tu jsou zde jiní a peníze se nezískávají prací, ale tiskem nebo odebráním jiných. Marx o tom napsal tlusté knihy, protože byl sponzorován Běďou Engelsem. Takže bych tvrzení modifikoval na: "Plody cizí práce úspěšně přesunuté ve prospěch někoho jiného toho jiného osvobozují od práce."

3, Boj osvobozuje.
Už dlouhou dobu jsme přesvědčováni, že gándíovský styl odporu je úspěšný. Gándí a jeho stoupenci jdou proti policistům ozborjeným holí, kteří každého příchozího gándíovce tou holí praští do hlavy. až si britská koloniální vláda se slzpou v oku uvědomí, jaké utrpení svou koloniální politikou způsobuje nevinným Indům. Ale houby, Britové s překvapením zjistili, že místo aby z kolonie peníze dostávali, je tam naopak posílají. Boj Indy opravdu neosvobodil.
Ovšem boj o zdroje zde byl vždy, protože planeta prostě uživí jen určitý počet obyvatel, pokud nedojde k technologickému skoku. Třeba bez průmyslových hnojiv byla produkce potravin třetinová. A až jednou dojdou zdroje fosforu neznečištěného kadmiem (očekává se přibližně v letech 2040 - 2050), výroba potravin se změní opět na množství dané nedostatkovým prvkem N nebo P nebo K. Momentálně je to P, po něm následuje K a díky získávání N ze vzduchu tento nedojde.
FAO (OSN pro zemědělství a výživu) očekává, že zhruba do roku 2050 stoupne počet lidí na zemi na 9,1 miliardy lidí. Kvůli tomu je zapotřebí zvýšit výrobu potravin o 70%. Boj jen uchrání zdroje potravin pro naše potomky před potomky těch druhých příchozích. Zvířata se tak v přírodě chovají, každé si chrání své teritorium a zdroje potravy. Když prohraje, jeho potomci jeho geny už nerozšíří a šíří se jen geny vítězů.
Takže boj nám jen pomůže uchránit to, co chce někdo jiný sebrat. Zdorje potravy, svobodu, demokracii, lidská práva, náboženské přesvědčení. Problémem není ten boj, ale cíl boje, což si zaslouží ukázku ze seriálu Červený trpaslík, epizoda 4 Čekání na Boha:

HOLLY: Dobrý jitro, Dave. Dokončil jsem tvůj překlad.
LISTER: Kdo je Cloister? Jsem to já?
HOLLY: Ano, Dave. Kočky tě prohlásili za svého Boha.
LISTER: Vida! Kluk z chudý rodiny si vede fakt dobře!
HOLLY: A tvůj plán koupit farmu na Fidži a provozovat tam podnik s koblihami a hot-dogy je obrazem jejich nebe.
LISTER: Cože?
HOLLY ukáže obrázek ze Svaté knihy, zobrazující vznešenou biblickou verzi LISTERA, stojící na vrcholu hory a čtoucí svitek černé kočce. HOLLY čte překlad knihy.
HOLLY: „A Cloister děl: „Hle, zavedu vás na Fušál a tam otevřeme chrám jídla, v němž budou párky, chutné koblížky a hojnost všemožných laskomin.
Obrázky se mění. Zachycují párky, koblížky a Cloistera stojícího před pojízdným stánkem s dobrotami na pláži s palmami.
HOLLY: „Ba i malé sáčky s hořčicí. A obsluha nechť nosí čapky na znamení vznešenosti, ano, ačkoli budou z barevného kartonu a
na vrcholku je bude zdobit roztomilý šíp.“
LISTER: Stojí tam, co se stalo ostatním kočkám?
HOLLY: Svaté války. Tisíce let zuřil boj, Dave, mezi dvěma klikami.
LISTER: Jakejma klikama?
HOLLY: Mezi přívrženci červených čapek a přesvědčenými modročapkáři.
Další obrázek ukazuje svaté války. Stojí proti sobě dva šiky kočičích lidí. Jedna strana má červenou kartonovou čepici s šípem, druhá modrou.
LISTER: Chceš říct, že válčili kvůli tomu, jestli budou čapky v bistru červený nebo modrý?
HOLLY: Ano. Většina z nich v těchto bojích zahynula. To je pitomost, co?
LISTER: Neděláš si srandu? Měly bejt zelený.

HOLLY: Po příměří postavili dvě archy a odletěli z Červeného trpaslíka hledat Fušál.
LISTER: Žádnej Fušál neexistuje. Jde o Fidži. Prosim tě, jak ho chtěli najít?
HOLLY: „A Cloister dal Frankensteinovi svatá písma, v nichž se praví: „Ti, kdož jsou moudří, rozluští význam těchto slov, kterážto znějí: Sedm ponožek, jedna košile.“
LISTER: To je můj seznam pro prádelnu! Vystlal sem košík svý kočky seznamem pro prádelnu!
HOLLY: Modročapkáři ho považovali za mapu hvězdné oblohy, která je zavede do země zaslíbené.
Objeví se obrázek vesmírné oblohy se souhvězdími ve tvaru košile a sedmi ponožek.

LISTER: Co se stalo pak, HOLLE?
HOLLY: Archa, jež odletěla první, sledovala posvátná znamení, a běda, narazila do asteroidů.
Obrázek zobrazuje Červeného trpaslíka a dvě archy odlétající opačnými směry. Další obrázek zachycuje náraz archy modročapkářů do asteroidu.
HOLLY: „A ti vyvolení v arše druhé letěli dál ujištěni, že jsou vskutku vyvolení.“
Na dalším obrázku je vidět archa červenočapkářů ve tvaru kočičí hlavy odlétající z trpaslíka.
LISTER: To je teda běs. Svatý války, zabíjení. Náboženství jim sloužilo jako záminka, aby se řezali hlava nehlava.

http://cervenytrpaslik.cz/download/CervenyTrpaslik.pdf

A to je celá podstata boje dnes!

Průměrný počet slepic: 4.4 (20 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mám otázku "práce osvobozuje" se odkdy rovná "prace neosvobozuje, protože mě odkradli"?

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Odkradnout se můžeme z práce. Ale aby odkradli nás, to opravdu nevím. Pro případ, kdy bylo míněno okradli, platí, že ve chvíli okradení, protože musím usilovněji pracovat.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale ten Gandí boj je úspěšný, ale když praktikuješ tento boj stylem co Indové, Romové nebo Arabové, množíš se a množíš ;)

Když nepraktikuješ tento způsob boje, pak ti zbývá boj, že musíš nepřátele zabíjet a ve velkém, protože dost často praktikují násilný boj + natalitu...

Takže pravdu má Gandí, ale i násilný Viking, co rozseká co vidí, je tojako vždy o pozici člověka v jaké se nachází...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Úspěšný styl boje záleží i na protivníkovi. Dejme si hypotetickou situaci, že by nacisté ovládli Indii a Gándhí bojoval svůj boj proti nacistům. Ti by možná napoprvé nasadili hole, napodruhé kulomety. Kromě hromady mrtvých Indů by se nestalo jinak vůbec nic.
Proto, až úsilí muslimů a muslimek přesáhne únosnou míru, přijde novodobý Hitler s tím, že má plán a la plynové komory. Cestičku dalšímu Hitlerovi umetají tzv. demokratičtí politici, kteří se bojí muslimů a ustupují jim ve všem a všude. Potom muslimové, kteří jsou přesvědčeni, že si je Alláh vyvolil vládnout nevěřícím otrokům. Pak se najednou dostane zcela demokraticky k moci Hitler v nové verzi.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mě přijdou všechny tyhle definice ujetý. Svoboda je prostě reálná možnost dělat si, co se mi zachce. To je svoboda, jak ji chápu já. Kupříkladu nedostatek peněz vás prostě o svobodu připravuje. Druhá věc je, že člověk musí mít i rozum. Třeba taková omezení pohybu kvůli Covidu mě o svobodu nepřipravují, protože se prostě nikam jít nakazit stejně nechci.

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Za chvíli se jdu osvobozovat prací a na komentáře a polemiku nebudu mít čas. Přesto ale aspoň 2 poznámky.

1. U každého tvrzení je dobré zvážit okrajové podmínky, v rámci kterých tvrzení platí (a za nimi už neplatí)

2. Často se ukazuje, že ony překonané pravdy včerejška jsou jen zvláštním případem pravd obecnějších, které odpovídají poznání soudobému. Eukleides/Lobacevskij, Newton/Einstein,...

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Cesta k pravdě,je dlouhá a trnitá a někdy pravda bolí.
Proto přišla demokracie,že si každý může pravdu vybrat.

Průměrný počet slepic: 4.7 (15 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

máte jednu plnou drůbežárnu, pane zemědělče.
Ale jenom malou, bo jsem lakomý.A furt, ne jenom sedmnáctého.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Pravda sere.

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)

In reply to by zkušený člověk (neověřeno)

Trvalý odkaz

:)

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

Nikoli! Pravda nasere vždycky!!!
Když už ne ty ostatní, tak určitě toho, který neměl sílu a vytrvalost proválcovat svou verzi.

Průměrný počet slepic: 4.2 (11 hlasů)

Ale to už je moc dávno. Nejjednodušší to má kvalitní politik : "Neříkám ani tak, ani tak, ale na moje slova dojde !"

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/George-Soros-a-covid-Robe…

Kdy něco podobného se odváží říct někdo z českých politiků? Vždyť u nás je to úplně stejné.
Stále ale platí : lid je vůl. Takže žádná naděje ani tam.

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)

Nu, v případě slaboduchých jde o poznanou nutnost.,..tedy o (jejich) svobodu...Neboli stupeň jistoty je dán množstvím práce vynaložené na jednotku náhody.
:-D))

Není to tak dávno co dotyčný právník z Tea Party tvrdil, že militantní muslimové vysílají do USA těhotné ženy, ty tam porodí a tito muslimové tak získají teroristický dorost s americkým občanstvím. Taky toho moc nedoložil (krom tvrzení, že mu to řekl neznámý ex-člen FBI na nádraží) , ale chvilu se to dobře prodávalo, to věděl už kdysi dávno Sleicher, že obdobné záležitosti na čas zvednou náklad..,,ale postupně už to nečte takřka nikdo. Musí se proto přicházet furt s něčím novým.
To víte že na Měsíci jsou vojenské základny ? Stačí vhodně zaostřit zrak.... a trocha víry.
Viz článek na zvědavci...

Hezký den.

Průměrný počet slepic: 2.7 (9 hlasů)

Schleicher, Schleyer, Streicher...chybička se vloudila, pardon.

Průměrný počet slepic: 1.5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

„Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat." -
jenže, když někteří to pojali na " Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat.Učit se, učit se, učit se. "
a chtěli by to mooooc překlopit na " Bojovat, bojovat, bojovat.Pracovat, pracovat, pracovat. "

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Už je tomu přes 40 let, kdy jsem s podobným myšlením setkal a i já jsem podobně i světě přemýšlel. Tehdy jsem došel k tomu, že mnohdy je pravd minimálně tolik jak účastníků události. Oživil jste mi v hlavě dávno zpustlé cestičky myšlení. Mám zase co dělat a v dnešní depce kam utéct a pokusit se je obnovit. Díky za to.
Poslední dobou žijeme v prostředí vyznávajícího spíše učení jistého Johna Hardyho: Pravdu má jenom bouchačka! https://youtu.be/_NPZQDneUfc

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Na ja, a člověk součástí přírody není ? A taky se chová objektivně a nestranně ?
To je moc fajn, to znamená že se už tady nebude lhát a cenzurovat.
Ufff, to jsem si oddechl.

Takže si můžete nakoupit (například cigára nebo ostříhat chlupy vašeho psa, sami ne...nešlo by z chlupů ze psa vyrábět boty pro malé děti ???) až do 21.00. No ale pak si musíte dát pozor na to, abyste byli minimálně ve 21.00 už doma.
Objektivně a svobodně a nestranně vzato jde o to, že nějaká malá část přírody by měla místo postávání v čele...sedět v cele.

Pravda je z hlediska mas to, co je momentálně pro ně užitečné. Tedy může jít samozřejmě i o sebezničující proces, ale tomu už tak v nestranné a objektivní přírodě bývá...že všecko dobré je k něčemu zlé a naopak. ANO, pravda někdy ehm...no...tedy naštvávává. Například pravda disidentská - ta naštvávává nejprve ty masy, pak už jen fuhrery těch mas a nakonec jen ty disidenty, kteří si po rekonstelaci moci nepřišli taky na své, na rozdíl od těch fuhrerů a nových fuhrerů. Ale dá se s tím žít, tomu kdo vymyslel humor by měli postavit desetkrát vyšší sochu než co je ta socha žhářky - jak nese tu pochodeň aby zapálila vládní budovy a Reichst...eh no prostě ten vynálezce humoru by měl i na tuhle kreaturu shlížet spatra (veverko ?!?).

Warrenn Buffett (raději o písmenko více než méně) ne tak dávno tvrdil, že třídní boj existuje a že jeho třída v něm vítězí.
No, snad mu tamní blatník tu jeho třídu nezavře, po čas řádění Kovidsteina...to by zas musily masy cálovat nemalé peníze, jakože na sanaci následků selhání systému lichvářského, naštěstí s tím mají fuhrerové mas obrovské zkušenosti (bodejť ne, dělají snad něco jiného ?!??). Musely by potit krev a ronit slzy...aby pak mohly opět potit krev a ronit slzy. :-D)))

Důležitý je, aby ta přírodní objektivita a nestrannost opět nepřerostla v masové vraždění. Například díky eurodotacím do řepk...eh, do mezinárodního mírového hnutí. No a samozřejmě že i díky dotacím do vyvzdělávání managerů front (před obchody). Bo žrát a pít se musí...nejen srát..
Tady už by pak nepomohl ani ten humor, tady už jen kovový řetěz, bejsbolová pálka, pištol nebo handgranát či haltbefehl. A pak znovu mírová konference, nová bezpečnostní rizika...a tak furt dokola. Až pak teprve ten poslední osvobozený šimpanz zhasne, bo už nebude co a proč robit.

Průměrný počet slepic: 2.1 (11 hlasů)
Trvalý odkaz

Stojí za zamyšlení ...
Ostatním vidlákům ( obzvlášť skupině 50+) doporučuju pustit si ke svátečnímu rozjímání radio Beat ...

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

Sváteční rozjímání? To jako myslíte dneska? No nazdar.....
Spíš tryzna, ne?
:-)

Průměrný počet slepic: 4.3 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

Dostanete téma, motiv, ba může jít i o celou už hotovou skladbu.
No a vy, pokud tedy je po ruce přináležitá invence a technika, tu skladbu zinterpretujete po svém. Zní tam to téma...ale jinak pojaté, jinak předložené k vnímání, cítění a rozumění. A tak i vjem a představa pasivního účastníka tohoto procesu je jiný, i on nyní má představu odlišnou, než by měl při " klasickém" podání motivu, tématu, skladby...a jinak bude o hodnotit.
Musí být účinek takovéhoto procesu nutně vždy kultivační ?
No, záleží na tom....někdy to bez drog nejde....a museli bychom proces kultivační asi pojmout velmi zeširoka, jako že například i nějaký primitivní obřad či shlukování se do tlup je kulturou...

Pythagorovi žáci museli cca dva roky držet hubu. Neskaj vám nějaký rychlovykvašený namistrovaný poskok z neziskovky řekne, že to vy máte držet hubu, protože on přece ví jak nebezpečná je dezinformace a že on ještě lépe ví, jak rozpoznat dezinformaci. Proč ne...ale ať nejprve on drží hubu...dva roky...
:-D))

Kurva, to bude bigbít, až začne zas normální život. To budou zas všade po pustině vyjeté koleje všech těch různých pravd.
Nic podstatného se nezmění, milí lžiproroci.
Víte proč ?
Protože ani nevíte co by se mělo změnit, natož jak.

Douška.
Samozřejmě že existují vědy a činnosti , kde improvizovat by bylo katastrofou. Jsem poslední kdo by chtěl vytvářet analogie či zákonitosti tam, kde je to nesmyslné, už tak je k dispozici plno poloidiotů, kteří chtějí zavádět matematické rovnice či fyzikální vzorce např. do zmapování, evidování, vyhodnocení a řízení chování slepic.
:-D))

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

(...) Kniha "Vojenské bratstvo Slovanov" sa venuje fenoménu slovanstva, vinúceho sa európskymi dejinami už viac ako 1500 rokov. Nie je však len opisom jeho etnogenézy a sondou do minulosti, prítomnosti a možnej budúcnosti slovanského spoločenstva, ale mapuje i jeho úlohu vo vojenských konfliktoch. (...)

https://www.hlavnespravy.sk/slovania-su-hlavnymi-nepriatelmi-zapadneho-…

Průměrný počet slepic: 3.1 (7 hlasů)

...může být i tato kniha : "Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945".
Zmiňuje role mnoha slovenských (nejen slovenských) " vojenských osobností" během ww2. Například právě že i v konfliktu s jinými Slovany, na východní frontě.
Až na malou relativizaci záporných stránek vojenského řemesla, jakožto i podsouvání stanoviska " co voják, to vlastně jen úředník státu" v úvodu ...docela dobře zpracováno, po stránce evidenčně-dokumentační.

" Nepřátelé " ? Možná druhoplánově. Ve skutečnosti jde jen o konkurenty. Možná že časem o spolupracující, ale to zřejmě až po změně režimu soutěže o fiat měnu zatíženou úrokem, jinak to půjde stěží.
Díky za doporučení, na oplátku : Válka slovansko-turecká (1876)

Průměrný počet slepic: 2.4 (5 hlasů)

Ještě před !! vypuknutím SNP zakládá partizánskou skupinu (zajímavé je, že v knize se zmiňuje " partizánský teror" ...např. vůči "TZV." zrádcům....zajímalo by mě, bratia Slováci., jestli tento fenomen " partizánského teroru" je někde více rozvinut, v nějaké práci slovenského autorského tvůrčího kolektivu, však i u nás jsou někdy zaměňováni "tzv." zločinci za oběti, nebylo by to tedy překvapivé)......po válce se stává členem KSS. V roce 1947 kvůli nesouhlasu s politikou KSS z ní vystupuje. .......V zinscenovaném procesu je souzen a v roce 1950 popraven.

Takže i uvnitř té které slovanské země...i tam se děly (a dějou a budou dít) věci.
Kde tam se bratřit i navenek, cesta dlouhá, kroky protisměrné (např. Slovan Babiš vs sankce proti Rusku).

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Když vidím Sob, projede mi myslí Alexandr Pečerskij.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Polákům se těžko vysvětluje, že Rus není nepřítel,
A jak málo propagandy stačilo, aby Ukrajinci začali likvidovat Rusy ve vlastním státě. Bělorusové už se nemohou dočkat, až budou sloužit Germánům.

Je to s tou slovanskou vzájemností všelijaké. Konečně, ani Češi, kteří Slovákům hodně pomohli na nohy, se žádného uznání nedočkali. Přitom každý ví, že větší celek, Československo, měl větší váhu, než dva nové, menší.

Průměrný počet slepic: 4.6 (16 hlasů)

Mam z druhej ruky, a teda hadat sa nebudem, ale na osobnej rovine vraj bolo toho moc, co po vojne mohli slovaci cechom vycitat ... ze vraj kazda odpoved z Prahy na ziadost zo Slovenska znela 'nelze vyhoveti' ... ale hovorim, mam z druhej ruky, ja som az husakovo dieta, a rodina sa moc v starych krivdach nehrabala, pokial neprisiel niekto vykusovat.

Průměrný počet slepic: 3.5 (4 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.