Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

Vidite, som este stale prilis nevzdelana na to, aby som ocenila vyhody slobodneho cucania vo vlastnom byte zo strachu pred zabitim mierumilovnym protestujucim, a hlupo vidlacky snivam o neslobode, ked budem moct bez strachu vystrcit nos spomedzi styroch stien.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Автомобильный сервис "Опелевая мастерская" выполняет профессиональный ремонт марки Opel и Chevrolet в Москве. У нас есть современное оборудование и инструменты, оригинальные детали, ремонт проводят мастера с большим опытом. Мы комплексно дигностируем все системы автомобиля, устраняем различные неисправности, проводим техосмотр с оформлением диагностической карты. На сайте <a href=https://www.opel65.ru/>https://www.opel65.ru/</a&gt; можно узнать цены, оценить работу мастеров, записаться на удобное время.

Zatím bez slepic

Портал "Строительный блокнот" предлагает большое количество полезной информации тем, кто занимается ремонтом и строительством. Советы профессиональных дизайнеров и строителей помогут читателям самостоятельно выполнить несложные работы - поклеить обои, обустроить балкон, снять плитку со стен, декорировать помещение. На сайте <a href=https://stroypad.ru/>https://stroypad.ru/</a&gt; регулярно появляются новые публикации с подробными пояснениями. Портал будет полезен как строителям, так и людям других специальностей, которые самостоятельно занимаются ремонтом и обустройством.

Zatím bez slepic

Если вы собираетесь покупать или строить двухэтажный дом, рекомендуем обратить внимание на страницу <a href=https://www.cataloxy.ru/node3_proizvodstvo_9162/preimuschestva-i-nedost…; для получения полезной информации. В статье рассказывается о преимуществах и недостатках домов в два этажа, а также предложены рекомендации по обустройству комфортного пространства. Здесь представлены полезные советы - где разместить балкон, как построить лестницу, какой тип отопления выбрать и многое другое.

Zatím bez slepic

Если планируете детский праздник, поручите его организацию Ателье праздников профессора Фанни. Заказать развлекательную программу можно на День Рождения, 8 марта, Новый год, выпускной в детском саду и в школе и любое другое мероприятие. Праздники проводят активные и внимательные аниматоры с педагогическим или театральным образованием. Мы можем разработать уникальный сценарий для праздника, учитывая все пожелания виновника торжества. На сайте <a href=https://funny-show.ru/>https://funny-show.ru/</a&gt; можно подробнее ознакомиться с услугами и посмотреть примеры праздничных программ.

Zatím bez slepic

На сайте <a href=https://www.swadba-heiraten.de/>https://www.swadba-heiraten.de/</a&gt; можно заказать фотографа и оператора на свадьбу. Фотограф сопровождает свадебную церемонию и фиксирует все самые волнительные и счастливые моменты молодой пары. Возможна съемка гражданских и церковных церемоний, выездных мероприятий, празднования в ресторане. Фотографии можно поместить в свадебный альбом или заказать монтаж праздничного видео. Заказывая одним пакетом фото- и видеосъемку, вы дополнительно экономите. Актуальные цены вы найдете на сайте.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=https://www.youtube.com/watch?v=J9C5FVqwtUM>https://www.youtube.com/wat…; представлено обучающее видео на тему охраны труда. Курс по охране труда проводится в дистанционном формате. Обучение ведут квалифицированные специалисты. Для каждого сотрудника очень важно изучить и соблюдать нормы техники безопасности, чтобы избежать травмирующих ситуаций на производстве. Дистанционный курс позволит пройти подготовку и получить официальное удостоверение.

Zatím bez slepic

Сайт <a href=http://sport.bigmir.net/forum/index.php?p=/discussion/5993/gormonalnye-…; предоставляет пространство для обсуждения темы гормональные препараты. Перейдя по ссылке, можно больше узнать на интересующую вас тему, подискутировать с другими пользователями. Здесь можно оставлять вопросы или отвечать другим читателям, если вы хотите поделиться информацией. Для удобного поиска темы разделены по категориям на сайте, перейти в нужный раздел можно в один клик. Публикации можно комментировать и делиться своим мнением.

Zatím bez slepic

Полезную информацию о данной компании на сайте <a href=https://grand-kamin.ru>https://grand-kamin.ru</a&gt; изучить можно. Доступные цены, качественные консультации относительно выбора камина и доставка по Москве и области - все это обеспечивается на постоянной основе. Благодаря отлаженной системе логистики, специализации на реализации и обслуживании электрокаминов, а также наличию многочисленных партнеров компания смогла занять лидерские позиции на рынке. Кроме этого, на сайте есть и обращение директора компании.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=http://evggmorozov.wordpress.com>http://evggmorozov.wordpress.com</a&gt; предлагается полезная информация на тему заполнения производственной документации. Если вас интересует, зачем нужен производственных журнал, как его заполнить, кто должен это делать, воспользуйтесь предлагаемыми рекомендациями. Портал поможет правильно заполнить все страницы журнала, чтобы у руководителя не возникло вопросов. Также пользователям предлагается информации об удостоверениях электробезопасности, новые правила их заполнения.

Zatím bez slepic

Форум для родителей "Детство.ру" поможет найти ответы на многие вопросы. На сайте обсуждаются разные темы, родители делятся историями и обращаются за советом. По ссылке <a href=http://detstvo.ru/forum/maminy-posidelki/64395-preparaty-dlya-lecheniya…; ведется обсуждение на тему препаратов, которые используются для лечения онкологических заболеваний. Из обсуждения можно почерпнуть важную информацию и найти подходящий сервис для заказа лекарственных препаратов.

Zatím bez slepic

Предлагаем большой выбор интимных товаров для мужчин, женщин и пар.На сайте <a href=https://viagra123.info/>https://viagra123.info/</a&gt; можно заказать препараты для усиления потенции, средства для продления полового акта, женские возбудители, а также популярные дженерики - Сиалис, Левитру, Виагру, Дапоксетин. Дженерики не менее эффективны, чем оригинальные препараты, при этом стоят значительно дешевле. Таблетки можно купить с доставкой в Краснодаре. Также можно оформить доставку в другие города России, анонимность гарантирована.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=https://vidsyst.ru/sistemy-kontrolya-dostupa/zamki/kakie-byvayut-magnit…; представлена полезная информация на тему магнитных замков, которая поможет подобрать надежный запирательный механизм. В статье автор разобрал преимущества замков на магнитах, их разновидности, устройство механизма, а также варианты их использования. Если вас интересует, как установить магнитный замок, воспользуйтесь рекомендациями, которые представлены на сайте.

Zatím bez slepic

Получить чарджбэк от букмекерской конторы можно без проблем на сайте <a href=https://chargebackhelp.ru/bukmekery>https://chargebackhelp.ru/bukmekery…; в любое время. Дополнительный заработок на ставках совершенно реален. Человеку нужно предугадать результат игры, однако случается такое, что иногда выводить средства с аккаунта букмекерской конторы бывает достаточно проблематично. Вся информация на сайте представлена доступно и совершенно понятно.

Zatím bez slepic

На странице по ссылке <a href=https://dom-gosuslugii.ru>https://dom-gosuslugii.ru</a&gt; можно найти информационный портал жилищно-коммунального хозяйства. На главной странице есть меню вкладок, где можно найти обучающие материалы, реестры, аналитику и отчеты, а также программы ЖКХ. Дополнительно есть вкладка для граждан, где опубликована полезная информация о социальной поддержке, оплате коммунальных услуг и так далее. Кроме того, на сайте есть ссылки на все необходимые электронные сервисы: проверка лицензии, получение информации о задолженностях.

Zatím bez slepic

Открывать компанию оффшорную при помощи сайта <a href=https://urafinance.com/>https://urafinance.com/</a&gt; можно действительно просто. Ознакомиться с тенденциями развития рынка можно, получив ответы на интересующие вопросы. Международное налоговое планирование освещается на сайте действительно просто. Оптимизация коммерческих процессов и схемы готовой работы освещаются в полной мере. Конфиденциальность, являющаяся нашим приоритетом, обеспечивается даже при дистанционном открытии.

Zatím bez slepic

Агентство располагающееся по ссылке <a href=https://francedor.fr/>https://francedor.fr/</a&gt; занимается скупкой и продажей драгоценных металлов. Специалисты компании скупают украшения, монеты и золотые слитки, и могут предложить клиентам слитки из золота и серебра, монеты. С ассортиментом скупки и продажи можно ознакомиться в соответствующих разделах. Специалисты смогут провести качественную и профессиональную экспертизу и предложить лучшую цену на изделия клиентов из драгоценных металлов. Кроме того, на сайте агентства опубликована информация о ценах.

Zatím bez slepic

На странице <a href=https://torgmarket.by/>https://torgmarket.by/</a&gt; находится большой гипермаркет в режиме онлайн, в котором можно заказать доставку в города Беларуси. В каталоге можно найти товары из самых разных категорий. Пользователи могут приобрести мебель, электронную технику, товары для дома, сантехнику и даже товары для досуга. Магазин предлагает услуги рассрочки, регулярно проводит акции и устраивает скидки. Компания заботится, чтобы в каталоге регулярно появлялись новые товары во всех категориях.

Zatím bez slepic

Автомобильную вышку в Москве и Московской области на сайте <a href=https://larchik.net>https://larchik.net</a&gt; можно заказать. Своевременная и оперативная доставка, круглосуточная работа, пстоянные скидки - это далеко не все преимущества компании. Постоянные клиенты могут использовать систему скидок - она доступна для каждого человека. Индивидуальный подход для каждого клиента будет обеспечен на постоянной основе. Японская и корейская техника всегда является качественной.

Zatím bez slepic

Оборудование для мобильных автозаправочных станций в Украине можно приобрести на сайте <a href=https://abvstroy.com.ua/>https://abvstroy.com.ua/</a&gt; – каталог которого содержит большой ассортимент товаров. Для удобства пользователей, каталог разделен на вкладки с различными товарами – системы учета, колонки, насосы, катушки шлангов и резервуары для топлива. Установка мобильных АЗС популярна в отдаленных районах, где важно сохранять возможность получить топливо. Поэтому компания понимает востребованность оборудования, и предлагает качественные товары.

Zatím bez slepic

Интернет-аптека на сайте <a href=https://liveviagra.ru>https://liveviagra.ru</a&gt; позволяет заказать большой спектр различных препаратов для повышения потенции. В каталоге аптеки легко найти товары как для мужчин, так и для женщин. Широкий ассортимент позволит каждому найти нужный препарат. Если возникнут сложности в подборе препарата из-за их широкого ассортимента, то можно обратиться к фармацевту Марине. Она поможет определиться с выбором и оформить заказ. Цены на препараты небольшие, поэтому повышение потенции стало доступным для всех пользователей с любым бюджетом.

Zatím bez slepic

Все, кто живет в Орле, может обратиться к специалистам компании <a href=https://ideal-okna57.ru>https://ideal-okna57.ru</a&gt; и воспользоваться услугами установки москитных сеток Также у специалистов компании можно заказать установку непосредственно пластиковых окон. Специалисты «Идеала» сами занимаются производством москитных сеток в городе, это позволяет гарантировать хорошее качество. Благодаря собственному производству, команда специалистов может предложить сетки самых разных размеров, которые точно подойдут под запросы клиентов.

Zatím bez slepic

Служба сайта <a href=https://perewozka-bolnyh.ru/>https://perewozka-bolnyh.ru/</a&gt; помогает инвалидам и людям, имеющим ограниченные возможности. Автомобильный парк компании состоит из надежных и качественных автомобилей, которые отличаются комфортом и безопасностью. Оборудован транспорт по требованиям законодательства, регламентирующим правила перевозку лиц, имеющим ограниченные возможности. Человек может сидеть или лежать в креслах - каталках, а сама трансформация оборудования происходит без необходимости тревожить пациента.

Zatím bez slepic

Компания, сайт которой находится по ссылке <a href=http://www.jur-podolsk.com>http://www.jur-podolsk.com</a&gt; оказывает профессиональную юридическую помощь жителям Подольска. Чтобы получить консультацию, нужно связаться со специалистами по контактному номеру телефона или заказать обратный звонок. Компания имеет высокий показатель успешно решенных дел – 94%. Юристы компании уже 10 лет оказывают свои профессиональные услуги, поэтому обладают большим опытом в решении многих тем. На все услуги установлена доступная стоимость, поэтому помощь может получить каждый.

Zatím bez slepic

Заходи и выбери себе девочку! :0)
<a href="https://vk.com/public182521999">Самые горячие знакомства</a>

Zatím bez slepic

od toho beskydského blba. Tomu se jich tam , panečku, prohání.

Průměrný počet slepic: 1.9 (13 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zkoušel/zkoušela/zkoušelo jste s tím něco dělat?

Průměrný počet slepic: 4.7 (14 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

pablb, že jo...
Jinak pro tvé info, pablb je zparchantělý blb na druhou.
Pozdravuj v Práglu, hňupe.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

pablb, že jo...
Jinak pro tvé info, pablb je zparchantělý blb na druhou.
Pozdravuj v Práglu, hňupe.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Anonyme,
Hrabalův strýc pepin doporučoval omývání pohlaví studenou vodou.
Ale máte vy co omývat ?

Nebo naopak - nemusel byste se omýt celý/á/é?

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Pravda především není jen jedna, je relativní, tedy pravd je několik a jediným měřítkem jejich správnosti je úvaha vítěze. Pravda poraženého není nikdy pravdou, ale vždy neušlechtilou lží a nenávistí. V situaci, kdy každý chvilku tahá pilku, se pak názorové kotrmelce ukazují být příznakem naší doby. Však zase nastane čas převlékání kabátů. A ti, kdo nám vládli s jedním typem hesel, budou vládnout s hesly novými a zcela opačnými.

1. Poznání osvobozuje.
Dovolím si polemizovat, svoboda není poznaná nutnost, ale vynaložení nejmenší energie vzhledem k okolním podmínkám. Takže některé znalosti nejsou v dnešní době k ničemu, když nejsou podmínky na jejich uplatnění. Příklad:
Prof. Hrbolek: "Jsem profesor Hrbolek. Budu vás vyučovati češtině; nebo kdyby zde byl zájem, mohu dávati i soukromé hodiny latiny."
Plha: "Mám dotaz: Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?"
Prof. Hrbolek: "Jakému oboru se hodláte věnovati, studente?"
Plha: "Pracuji jako skladník - ve šroubárně."
Prof. Hrbolek: "Nu, i skladník ve šroubárně si může přečísti Vergilia v originále."

Později se Plha svěřuje Kroupovi:
"Já Hrbolkovi řeknu, že ta latina pro mě... laudo, laudare... co s tím - ve šroubárně?"

(Srovnej s deníkovým zápisem básníka Ivana Diviše z r. 1970: "Když má někdo bradu jako soustružník, vole, tak nemůže hrát Hamleta, řekl mi jednou nebožtík Zábrana, stižen nepochopitelnou nenávistí k herci, který ho právě hrál.")

Nenajdete větší koncentraci vědomostí než na univerzitách a v knihovnách, Ale bohužel i z profesorů padají lejna nevalné kvality.

2. Práce osvobozuje.
Bohužel se tvrzení nezakládá na pravdě nebo přinejmenším není úplné. Příkladem budiž Kožený, Bakala a další náhle zbohatnuvší lidé. Nebo hromady nově příchozích, kteří se vydali do Evropy plné pravdy a lásky za svobodou, ale rozhodně ne za prací. Na tu jsou zde jiní a peníze se nezískávají prací, ale tiskem nebo odebráním jiných. Marx o tom napsal tlusté knihy, protože byl sponzorován Běďou Engelsem. Takže bych tvrzení modifikoval na: "Plody cizí práce úspěšně přesunuté ve prospěch někoho jiného toho jiného osvobozují od práce."

3, Boj osvobozuje.
Už dlouhou dobu jsme přesvědčováni, že gándíovský styl odporu je úspěšný. Gándí a jeho stoupenci jdou proti policistům ozborjeným holí, kteří každého příchozího gándíovce tou holí praští do hlavy. až si britská koloniální vláda se slzpou v oku uvědomí, jaké utrpení svou koloniální politikou způsobuje nevinným Indům. Ale houby, Britové s překvapením zjistili, že místo aby z kolonie peníze dostávali, je tam naopak posílají. Boj Indy opravdu neosvobodil.
Ovšem boj o zdroje zde byl vždy, protože planeta prostě uživí jen určitý počet obyvatel, pokud nedojde k technologickému skoku. Třeba bez průmyslových hnojiv byla produkce potravin třetinová. A až jednou dojdou zdroje fosforu neznečištěného kadmiem (očekává se přibližně v letech 2040 - 2050), výroba potravin se změní opět na množství dané nedostatkovým prvkem N nebo P nebo K. Momentálně je to P, po něm následuje K a díky získávání N ze vzduchu tento nedojde.
FAO (OSN pro zemědělství a výživu) očekává, že zhruba do roku 2050 stoupne počet lidí na zemi na 9,1 miliardy lidí. Kvůli tomu je zapotřebí zvýšit výrobu potravin o 70%. Boj jen uchrání zdroje potravin pro naše potomky před potomky těch druhých příchozích. Zvířata se tak v přírodě chovají, každé si chrání své teritorium a zdroje potravy. Když prohraje, jeho potomci jeho geny už nerozšíří a šíří se jen geny vítězů.
Takže boj nám jen pomůže uchránit to, co chce někdo jiný sebrat. Zdorje potravy, svobodu, demokracii, lidská práva, náboženské přesvědčení. Problémem není ten boj, ale cíl boje, což si zaslouží ukázku ze seriálu Červený trpaslík, epizoda 4 Čekání na Boha:

HOLLY: Dobrý jitro, Dave. Dokončil jsem tvůj překlad.
LISTER: Kdo je Cloister? Jsem to já?
HOLLY: Ano, Dave. Kočky tě prohlásili za svého Boha.
LISTER: Vida! Kluk z chudý rodiny si vede fakt dobře!
HOLLY: A tvůj plán koupit farmu na Fidži a provozovat tam podnik s koblihami a hot-dogy je obrazem jejich nebe.
LISTER: Cože?
HOLLY ukáže obrázek ze Svaté knihy, zobrazující vznešenou biblickou verzi LISTERA, stojící na vrcholu hory a čtoucí svitek černé kočce. HOLLY čte překlad knihy.
HOLLY: „A Cloister děl: „Hle, zavedu vás na Fušál a tam otevřeme chrám jídla, v němž budou párky, chutné koblížky a hojnost všemožných laskomin.
Obrázky se mění. Zachycují párky, koblížky a Cloistera stojícího před pojízdným stánkem s dobrotami na pláži s palmami.
HOLLY: „Ba i malé sáčky s hořčicí. A obsluha nechť nosí čapky na znamení vznešenosti, ano, ačkoli budou z barevného kartonu a
na vrcholku je bude zdobit roztomilý šíp.“
LISTER: Stojí tam, co se stalo ostatním kočkám?
HOLLY: Svaté války. Tisíce let zuřil boj, Dave, mezi dvěma klikami.
LISTER: Jakejma klikama?
HOLLY: Mezi přívrženci červených čapek a přesvědčenými modročapkáři.
Další obrázek ukazuje svaté války. Stojí proti sobě dva šiky kočičích lidí. Jedna strana má červenou kartonovou čepici s šípem, druhá modrou.
LISTER: Chceš říct, že válčili kvůli tomu, jestli budou čapky v bistru červený nebo modrý?
HOLLY: Ano. Většina z nich v těchto bojích zahynula. To je pitomost, co?
LISTER: Neděláš si srandu? Měly bejt zelený.

HOLLY: Po příměří postavili dvě archy a odletěli z Červeného trpaslíka hledat Fušál.
LISTER: Žádnej Fušál neexistuje. Jde o Fidži. Prosim tě, jak ho chtěli najít?
HOLLY: „A Cloister dal Frankensteinovi svatá písma, v nichž se praví: „Ti, kdož jsou moudří, rozluští význam těchto slov, kterážto znějí: Sedm ponožek, jedna košile.“
LISTER: To je můj seznam pro prádelnu! Vystlal sem košík svý kočky seznamem pro prádelnu!
HOLLY: Modročapkáři ho považovali za mapu hvězdné oblohy, která je zavede do země zaslíbené.
Objeví se obrázek vesmírné oblohy se souhvězdími ve tvaru košile a sedmi ponožek.

LISTER: Co se stalo pak, HOLLE?
HOLLY: Archa, jež odletěla první, sledovala posvátná znamení, a běda, narazila do asteroidů.
Obrázek zobrazuje Červeného trpaslíka a dvě archy odlétající opačnými směry. Další obrázek zachycuje náraz archy modročapkářů do asteroidu.
HOLLY: „A ti vyvolení v arše druhé letěli dál ujištěni, že jsou vskutku vyvolení.“
Na dalším obrázku je vidět archa červenočapkářů ve tvaru kočičí hlavy odlétající z trpaslíka.
LISTER: To je teda běs. Svatý války, zabíjení. Náboženství jim sloužilo jako záminka, aby se řezali hlava nehlava.

http://cervenytrpaslik.cz/download/CervenyTrpaslik.pdf

A to je celá podstata boje dnes!

Průměrný počet slepic: 4.4 (20 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mám otázku "práce osvobozuje" se odkdy rovná "prace neosvobozuje, protože mě odkradli"?

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Odkradnout se můžeme z práce. Ale aby odkradli nás, to opravdu nevím. Pro případ, kdy bylo míněno okradli, platí, že ve chvíli okradení, protože musím usilovněji pracovat.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale ten Gandí boj je úspěšný, ale když praktikuješ tento boj stylem co Indové, Romové nebo Arabové, množíš se a množíš ;)

Když nepraktikuješ tento způsob boje, pak ti zbývá boj, že musíš nepřátele zabíjet a ve velkém, protože dost často praktikují násilný boj + natalitu...

Takže pravdu má Gandí, ale i násilný Viking, co rozseká co vidí, je tojako vždy o pozici člověka v jaké se nachází...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Úspěšný styl boje záleží i na protivníkovi. Dejme si hypotetickou situaci, že by nacisté ovládli Indii a Gándhí bojoval svůj boj proti nacistům. Ti by možná napoprvé nasadili hole, napodruhé kulomety. Kromě hromady mrtvých Indů by se nestalo jinak vůbec nic.
Proto, až úsilí muslimů a muslimek přesáhne únosnou míru, přijde novodobý Hitler s tím, že má plán a la plynové komory. Cestičku dalšímu Hitlerovi umetají tzv. demokratičtí politici, kteří se bojí muslimů a ustupují jim ve všem a všude. Potom muslimové, kteří jsou přesvědčeni, že si je Alláh vyvolil vládnout nevěřícím otrokům. Pak se najednou dostane zcela demokraticky k moci Hitler v nové verzi.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mě přijdou všechny tyhle definice ujetý. Svoboda je prostě reálná možnost dělat si, co se mi zachce. To je svoboda, jak ji chápu já. Kupříkladu nedostatek peněz vás prostě o svobodu připravuje. Druhá věc je, že člověk musí mít i rozum. Třeba taková omezení pohybu kvůli Covidu mě o svobodu nepřipravují, protože se prostě nikam jít nakazit stejně nechci.

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Za chvíli se jdu osvobozovat prací a na komentáře a polemiku nebudu mít čas. Přesto ale aspoň 2 poznámky.

1. U každého tvrzení je dobré zvážit okrajové podmínky, v rámci kterých tvrzení platí (a za nimi už neplatí)

2. Často se ukazuje, že ony překonané pravdy včerejška jsou jen zvláštním případem pravd obecnějších, které odpovídají poznání soudobému. Eukleides/Lobacevskij, Newton/Einstein,...

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Cesta k pravdě,je dlouhá a trnitá a někdy pravda bolí.
Proto přišla demokracie,že si každý může pravdu vybrat.

Průměrný počet slepic: 4.7 (15 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

máte jednu plnou drůbežárnu, pane zemědělče.
Ale jenom malou, bo jsem lakomý.A furt, ne jenom sedmnáctého.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Pravda sere.

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)

In reply to by zkušený člověk (neověřeno)

Trvalý odkaz

:)

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

Nikoli! Pravda nasere vždycky!!!
Když už ne ty ostatní, tak určitě toho, který neměl sílu a vytrvalost proválcovat svou verzi.

Průměrný počet slepic: 4.2 (11 hlasů)

Ale to už je moc dávno. Nejjednodušší to má kvalitní politik : "Neříkám ani tak, ani tak, ale na moje slova dojde !"

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/George-Soros-a-covid-Robe…

Kdy něco podobného se odváží říct někdo z českých politiků? Vždyť u nás je to úplně stejné.
Stále ale platí : lid je vůl. Takže žádná naděje ani tam.

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)

Nu, v případě slaboduchých jde o poznanou nutnost.,..tedy o (jejich) svobodu...Neboli stupeň jistoty je dán množstvím práce vynaložené na jednotku náhody.
:-D))

Není to tak dávno co dotyčný právník z Tea Party tvrdil, že militantní muslimové vysílají do USA těhotné ženy, ty tam porodí a tito muslimové tak získají teroristický dorost s americkým občanstvím. Taky toho moc nedoložil (krom tvrzení, že mu to řekl neznámý ex-člen FBI na nádraží) , ale chvilu se to dobře prodávalo, to věděl už kdysi dávno Sleicher, že obdobné záležitosti na čas zvednou náklad..,,ale postupně už to nečte takřka nikdo. Musí se proto přicházet furt s něčím novým.
To víte že na Měsíci jsou vojenské základny ? Stačí vhodně zaostřit zrak.... a trocha víry.
Viz článek na zvědavci...

Hezký den.

Průměrný počet slepic: 2.7 (9 hlasů)

Schleicher, Schleyer, Streicher...chybička se vloudila, pardon.

Průměrný počet slepic: 1.5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

„Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat." -
jenže, když někteří to pojali na " Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat.Učit se, učit se, učit se. "
a chtěli by to mooooc překlopit na " Bojovat, bojovat, bojovat.Pracovat, pracovat, pracovat. "

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.