Mezi hňupy

Autor

Můj milý deníčku!

Předložím ti proud úvah, a není to proud přímočarý. Budu střídat levely zanoření, jako když potrhlý miliardář střídá partnerky. Závistí zbledne i Šehrezáda, pojďme na to.

Bylo – nebylo: Podle týdeníku Ricin přijel před nějakým časem do České republiky pracovník ruských tajných služeb, vybavený kufrem plným respektu. Policie to vyhodnotila jako riziko pro soudruhy Novotného, Hřiba a Koláře. Média tehdy uváděla, že dotyčným byla poskytnuta policejní ochrana. Z logiky věci, povahy a morálně-volných (nejde o překlep – pozn.aut.) vlastností jmenovaných politiků usuzuji, že jim nejspíš policie navlékla na hlavu prezervativy. – K tomu bych rád ještě poznamenal, že úplně stejné ochrany je hodna i karikatura novináře, která s tou zprávou v týdeníku Ricin vylezla na světlo boží, a to i přesto, že její jméno jest Kundra a písmeno „r“ se v jejím jméně nachází zjevně omylem. 

Kundra se začátkem třetího tisíciletí už několikrát zapsala zlatým písmem do dějin bakaložurnalistiky, a buď trpělivý. Na fenomén toho jména přijde ještě řeč.

---ﬡ---

K něčemu se ti přiznám, můj milý deníčku. 

Titulek článku jsem nezvolil náhodně, nýbrž naopak po zralé úvaze. Vždycky mě uchvacoval Karel May, a kromě esenciálního Vinnetoua, kterého jsem kdysi uměl ve slovenštině téměř zpaměti, okouzloval mě román téhož autora, Mezi supy. Stačilo před spaním pohlédnout na hřbety knih: Karel May – Mezi supy, a dobrodružné sny na onu noc byly téměř zaručeny. A ty máš nyní podobnou příležitost: na těch internetech zahlédneš titulek „Alef Nula – Mezi hňupy“, a barvité sny jistě přijdou.

A kdybys náhodou neusnul, nic si z toho nedělej, ony přijdou i tak. Já poslední dobou totiž podléhám dojmu, že se mi to všechno jenom zdá. V tuzemském mediálním prostoru si poslední dobou pohříchu připadám jako mezi supy a hňupy zároveň.

---ﬡ---

Soudobá žurnalistika ráda postupuje podle hesla „Dobré zprávy – žádné zprávy.“ Logickým důsledkem je, že o věcech potěšitelných se téměř nedozvíme. Je načase to pravidlo alespoň občas porušit.

Není nad to, když člověk své schopnosti a mentální meze hodnotí realisticky. Nedávno příjemně překvapil doktor Hnízdil, když demonstrativně spálil svou roušku a vesele se prohlásil za duševně nezpůsobilého roušku nosit. Doktor Hnízdil je svým skromným způsobem taková naše malá česká Gréta, a kdyby si ke své pleši nechal nastřelit dva copánky, snad by se jí i trochu podobal. Snad by měl, kromě kolegy Chocholouška, navštívit i nějakého šikovného očaře. Když měl svého času za to, že Klaus a Zeman potřebují psychiatra, o ničem jiném do novin nepsal a několik let nebyl schopen tuto fixní ideu opustit. A že trio Novotný-Hřib-Kolář potřebují ne psychiatra, ale rovnou celou psychiatrickou kliniku, vybavenou klecovými lůžky – to najednou nevidí? Ne jináč, než že má něco s očima – jinak si to neumím vysvětlit.

---ﬡ---

Není to tak dlouho, co jsem tady napsal, že nám koronavirus nasadil roušky a strhnul masky. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit: vyslovil jsem tím pravdu daleko hlubší, než jsem v oné chvíli tušil; pročpak jsi mne na to neupozornil, můj milý deníčku? Mohl jsem se dmout pýchou o měsíc dříve! – Mohl bych to dmutí dohnat, kdybych chtěl, ale musel bych si koupit těžší stůl.

Když začala koronavirová krize a začaly se u nás nosit roušky, měl jsem (a stále mám) za to, že není jasnějšího zdůvodnění roušek než heslo, které zní:

„Tvoje rouška chrání mne, moje rouška chrání tebe.“

Logika jednání, které je tímto heslem hutně shrnuto, je jednoduchá: už víme, že než se infekce koronavirem viditelně a citelně projeví, je člověk sice bez příznaků a subjektivně se cítí zdráv, ale nákazu už vydatně šíří. Jinak řečeno: že jsme onemocněli koronavirem, poznáme až s velikým zpožděním, a mezitím nakazíme spoustu dalších. Proto má smysl roušku nosit a chovat se ke svému okolí tak, jako kdybychom byli nakaženi, i když ve skutečnosti možná nejsme, poněvadž s jistotou to nikdy nevíme. Je to jasné? Je to nepohodlné, ale účinné: jsme-li zdrávi, nosíme roušku zbytečně, ale tuto jistotu v případě koronaviru nikdy nemáme. A naopak: nejsme-li zdrávi, chráníme svou rouškou (alespoň částečně) okolí před nákazou, které jsme v takovém případě zdrojem.

Jistě je možné, pokud jde o toto opatření, do jisté míry a v souladu s jeho smyslem být kreativní. Když si odmyslím idioty, kteří „raději zemřou na koronáč s Amerikou, než by zůstali zdraví s Čínou a Ruskem“ (ať zemřou – pročistí se genofond, získají Darwinovu cenu, a v národě vzroste průměrné IQ), myslím, že jeho autorům šlo ani ne tak o vládu plukovníků, jako spíš o zdraví všech. Dokonce i o zdraví hlupců, kteří to nedovedou pochopit, ni tag bože to ocenit.

---ﬡ---

Víš, deníčku, už dlouho se zabývám myšlenkou, že určitá periodika, vycházející na tuzemské novinové scéně, měla by uvažovat o změně názvu. Ale poctivě vzato – když člověk navrhuje změnu, měl by být konkrétní a konstruktivní. Když někomu říkáš, aby se změnil, měl bys mu taky poradit, jakým směrem; myslím, že takhle je to poctivý přístup. A nemaje žádného vnuknutí, mlčel jsem jak Bezručův hrdina sto roků v kopalně. To teď ale změnilo, neboť mne políbila múza inspirace.

Ideálním názvem pro týdeník, doposud zvaný Respekt, je Ricin. Důvodů je víc, uvedu jen ty stěžejní.

Hned první na řadě je okolnost, že starý i nový název začínají stejnou iniciálou. Čtenář tak snadno intuitivně vycítí kontinuitu a nebude tápat.

Starý název, Respekt, už se viditelně přežil. Tento fakt si uvědomí každý, kdo se zamyslí nad jeho skutečným významem. Synonyma tohoto původem cizího slova jsou úcta a vážnost, a vidíme, že Erikem Taberym vedený a Bakalou placený týdeník oněch atributů dávno pozbyl. Nejde jen o ricinovou kauzu; úpadek kdysi prestižního časopisu je setrvalý a dlouhodobý. Kdo o tom pochybuje, ať si nalistuje přidružený blog; ale pozor, jen na vlastní nebezpečí.

Úcta a vážnost, můj milý dezinformační deníčku, to nejsou nálepky na pikslu s kávou nebo gumovými bonbóny. Jsou to vzácné a na podnebí velmi citlivé komodity. Obtížně se pěstují, snadno hynou, a kdo touží jimi se ověnčit, musí je trvale osvědčovat. – Kdybys chtěl, můžeš si na kozí chlívek přilepit ceduli, která oznamuje světu, že předmětný objekt je hotel Sheraton nebo Hilton, nebo že patří do sítě Holiday Inn. Je ale otázka, kdo takovému sdělení bude věřit. S úctou a vážností, tedy s respektem, má se to podobně.

Naproti tomu název Ricin bude Bakalovu týdeníku náramně slušet. Jak každý ruský agent ví, ricin je nebezpečný jed, a skutečně: redakce, které velí pan Tabery, do světa vypouští jedu požehnaně. Ricinem šmrncnutý olej je – jak rovněž každý ruský agent ví – účinné projímadlo, a opravdu: stačí namátkou zalistovat, a čtenáře hned napadne, že místy je to úplný průjem. Ten nedávný, s ricinem v kufru a ruským agentem na trio Novotný-Hřib-Kolář (NHKgroup), to už byla opravdu jen voda, žluč a žaludeční šťávy.

To ale není, můj milý deníčku, zdaleka všechno. Pan premiér, jsa informován BIS, nyní oznámil, že ricin v kufru diplomata je fake, který nějaký zlovolný Rus podstrčil našim čučkařům, aby se pomstil svému kolegovi. – Velmi dobře, ba výtečně! Na tuhle klíčovou informaci jsme čekali; ona je totiž kýženým pevným bodem ve vesmíru spekulací. Nyní, majíce vzor v Archimédovi, můžeme konečně pohnout Zemí. Zrekapitulujme:

  1. Zlý Rus podstrčí BISce smyšlenou informaci o příjezdu ruského asasína, jehož úkolem je odstranit trio NHKg, a to za pomoci ricinu, který si za tím účelem asasín přivezl v kufru

  2. BISka nelení a hned tuto závažnou zpravodajskou informaci vyslepičí Ondřeji Kundrovi z plošně vydávaného týdeníku, který financuje známý filantrop z OKD

  3. Ondřej Kundra rovněž nelení, a přičinlivě zastoupí pověstnou viklovskou vrbu, o níž Karel Havlíček Borovský tak půvabně píše v epické básni Král Lávra: „...a tajemství, pro něž lazebníci umírali jsou na šibenici, rozešlo se v lid.“ Řečeno jazykem soudobého práva: novinářskými cenami ověnčený redaktor Ondřej Kundra rozšířil poplašnou zprávu. Za pravdu je dvojí sazba – jednou pomník, jindy vazba; ale za poplašnou zprávu to je, myslím o dost jednodušší

  4. Následně se rozpoutá celonárodní debata o ricinu v diplomatickém zavazadle a zásluhách NHKg o stát, načež vystoupí premiér a oznámí, že žádný ricin nebyl, není, a nebude, a všechno je to fake, tedy dezinformace. 

To je prostě bingo: pan premiér de facto veřejně oznámil, že Respekt (nyní lépe – Ricin) je médium, které šíří dezinformace. Uznej, můj milý deníčku, že kdyby nic jiného, toto je absolutně skvěký výsledek!

Jdu si nalít portské.

Tak Respekt? Ani náhodou. Ani ve snu. Není hoden toho jména, ale iniciálu můžeme ponechat. A mimochodem: pan premiér si možná myslí, že ty a já, můj milý deníčku, máme oslí uši jako král Lávra; ale tvařme se pro tuto chvíli, že mu na slovo věříme. Nestal se tím premiérským prohlášením z Kundry mouřenín, který, když už posloužil, může jít? 

---ﬡ---

Pan premiér se se mnou nebaví – podrobněji o tom jindy – a dobře mu tak. To mi vysvětli, můj milý deníčku: proč mu jeho milec Mára nedoporučí nějakou prázdninovou školu tvůrčího lhaní? Vždyť přece když se dobře zalže, je to jako by člověk pravdu řekl – to premiér neví? 

Dobře lhát není jen tak. Dobře lhát, to je umění, reálpolitiky nejzazší meta. Andrej umí taktizovat, podvádět, kličkovat, vymlouvat se, dupáka na stole tančit mezi vejci umí a spoustu dalších dovedností ovládá – ale zalhat tak, aby mu člověk věřil, to věru neumí. On dokonce ani pravdu vyslovit tak, aby mu člověk věřil, neumí. 

Ale nečiňme definitivní rozhodnutí. Andrejova pohádka „Jak se Rusové na ambasádě hádali, div Koláře ricinem neotrávili“ bude jistě ještě několikrát převyprávěna, a jedna verze bude lepší než druhá. Třeba je v Ricinu otisknou jako seriál. Dejme se překvapit.

---ﬡ---

Když se člověk dopustí chyby, není hanbou chybu uznat a případně se omluvit. Tentokrát je řada na mně.

 

Drahý Scallope! Když vnímám tvé trápení, je mi tě upřímně líto. Taková podlost! Oni ti ucpali ústa, jen skulinku na jednoslabičné škytnutí ponechali! Kdyby se ti aspoň smáli, ale oni ani to ne! Čím sis to zasloužil?

Víš, celou tu dobu, co tě tady vídám, jsem tě považoval za úplného hlupáka. Teď vidím, jak jsem byl nespravedlivý.

Poté, co jsem v Ricinu četl toto:

https://gisat.blog.respekt.cz/ano-cssd-kscm-i-spd-daly-najevo-neochotu-diskutovat-o-vmesovani-ruska-do-ceskych-zalezitosti/ 

či dokonce toto:

https://lipa.blog.respekt.cz/proc-ho-stale-kryji/ 

nahlížím, že vedle autorů, kteří při psaní nepochybně pijí ricinový olej plnými doušky (a že tam takových je!), i se svým jednoslabičným škytáním vypadáš jako Einstein. Přijmi tedy, prosím, moji omluvu. Na důkaz, že to myslím upřímně, v předmětu věty, kterou začíná druhý odstavec za oslovením, škrtám slovo „úplný“.

---ﬡ---


 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.6 (102 hlasů)

Komentáře

Alefe,
v lidské populaci je určité procento narcisů a psychopatů. Do politiky se takoví derou v míře větší než odpovídá průměru populace. A občas je takový exotický politik zvolen starostou, protože mnozí lidé chtějí podvědomě vůdce, co to za ně druhé straně nandá a drtivě vyhraje. Volební kampaň se nejvíce podobá agitaci mezi fotbalovými fanoušky. Skalní jádra nepřesvědčí ke změně postoje nic, z těch laxních jich většina k volbám/na zápas ani nepřijde neboť jim to přijde jako ztráta času. A pak rozhodují emoce, jak je komu kdo sympatický. Jestliže je PAl nesympatický venkov, vyberou si za starostu uřvaného burana, který ty vidláky seřve na tři doby.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

zas naprosto přesně, v prvních větách prvního odstavce Vašeho textu je jádro pudla. Pro poškození ruské srany se udělá všechno, prachy za Dukovany nesmí jít Rusům děj se co děj. Vše ostatní je také pravda a že jsou to blbosti, že člověk si říká "je to vůbec možný?" autorům nevadí - podívejte, čemu svět uvěřil - od Tonkinského incidentu, filmíkům o útocích na dvojčata, Powellově zkumavce, událostem kolem Usámy a jeho slavnému chycení, boji za "demogracii"v Maghrebu a Sýrii, naposledy Skripal a novičok, jak Putin ovládá volby kam oko dohlédne, naposledy pandemie strachu z kovidu - když svět uvěřil tomuhle, tak proč by si místní myslitelé lámali hlavu s nalezením něčeho chytřejšího - vždyt víte, jak na lidi nahlížejí - viz etalon pýchy a nenávisti Tomáš Halík/jak ho nazývá Vyoral a je to trefné/- jsme jen nevzdělaná lůza. Já jenom nechápu, že řada lidí tomu opravdu uvěří /"to víte, říkali to dokonce v český televizi"!/. Jen ke mně nějak nepronikly ofiko zprávy, co bylo v obálce, co dostal Novotý - neofiko říkají, že prý jeho oblíbený bílý prášek.

Průměrný počet slepic: 5 (22 hlasů)

In reply to by insegnante (neověřeno)

Trvalý odkaz

obdržel Novotnyčok.

Průměrný počet slepic: 5 (19 hlasů)

In reply to by insegnante (neověřeno)

Trvalý odkaz

Dobré ráno. Podle mne se neprávem zapomíná i na brutálně "do zad zastřeleného" ukrajinského novináře Babčenka, kde kolovaly i krvavé záběry a popis pachatelů. Ti naši tři trpaslíci se aspoň schovali do sklepa a na hory s ochrankou v zádech, ale Babčenko musel být totálně mrtvý. I když mrtvý dlouho nevydržel a vystoupil druhý den na tiskovce celý rozchechtaný, stejně to prý byl důkaz, že svobodný svět je Ruskem ohrožen. Podle mého názoru je to všechno stejný rukopis s různým pravopisem. Jen se jim to většinou vymkne a končí fiaskem.

Průměrný počet slepic: 5 (19 hlasů)

In reply to by insegnante (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nejvíce se mně líbí operace, kdy jsme napadli Irák kvůli zbraním hromadného ničení a dodnes jsme je nenašli. Našli i Saddáma v malém bunkru na dvorku, ale ZHN dosud ani jednu. Z pohledu CIA šlo ovšem o brilantní mystifikaci všech států a udělali blbce z amerického ministra zahraničí Collina Powela a všech spojenců, co na ty kecy skočili.

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

Dovolím si špitnout, že onen "chudák podvedený" Colin P. mystifikoval o "206" aktivně a dobrovolně sám, v předem pro něho připravené roli, jejíž scénář sám pomáhal utvářet. O "spojencích" alá T.Blair nemluvě. Nejen CP nebyl takový debil, aby nevěděl o co jde - nota bene bývalý náčelník generálního štábu v Pentadomu a postava z tažení v r.1990...
Kdepak, to není pohádka o zlé přihrbené CIA, která na Bonpari ulovila Breda Pitta - naopak, CIA vypadá tak jak vypadá jen díky typům jako CP, etc...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jak k Alefovi v článku tak navazujícímu Gerdovi není co dodat, pouze snad plný počet slepic.
Jen jednu malou připomínku Gerde - a sice otec Kolář není Pavel, ale Petr. Ne že by to na věci cokoliv měnilo, ale to jen aby se nějaký nevinný Pavel téhož příjmení nezaslouženě nestal terčem posměchu co za synka to vychoval a čemu že to klestí cestu na vrchol.

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

In reply to by anna2 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Děkuji za opravu, jména se mně popletla s tím druhým medvědem Petrem Pavlem nebo Pavlem Petrem, co jej Kolář starší tlačí na Hrad.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

"...všichni vy na slezské
všichni vy, dím
nechť je vám Petr neb Pavel..."

A dneska si to můžeme říkat taky... pro jistotu, aby se to nepletlo, máme jednoho, kterému je Petr Pavel.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

chvalim. A prudko citatelne

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Mně to "něco počítačového" sežralo příspěvek a nechce se mi ho psát znovu.
Tak jen pochválím autora, že píše čtivě a to dá většinou spoustu práce.
Celá ta aférka "ricin" je k neuvěření, nenapíšu nic objevného tvrzením, že je na úrovni zcela cimrmanovské.

Průměrný počet slepic: 4.9 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Tak to by byla opravdu škoda, pokud by se Alefův text na skle neobjevil. Paráda.

K hodnocení Babiše jsem napsal v diskusi své co kdyby .. pod Vidlákovým článkem „Blahopřeju Andrejovi k přijetí mezi čučkaře“ Že v tom směru tak neuvažuji jen já – viz https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sazka-na-ruske-ambasade…

Ale využiju ho k něčemu jinému. Obdobně skvělý text je dnes u vlka. S obdobnou mou pochybností. Tou je skutečnost, že naprosto shodné nejmenování profesora a ze stejných důvodů se odehrálo za prezidentování Václava Havla. Tam byla věc dotažena až k Ústavnímu soudu s verdiktem, že na jmenování profesora není právní nárok. Jak tedy Zeman mohl porušit zákon, když tu je precedens?

Proč to zmiňuji? K chvále Vidlákova principu – nechť tu nic není považováno za svatosvatou pravdu.

Průměrný počet slepic: 4.8 (18 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

oba jsou totiž kariérní diplomaté a oba v dost vysokých funkcích v rámci ambasády; jeden snad dokonce první zástupce velvyslance. To už je hodně vážné.
Takže považuji za prakticky vyloučené, aby jeden z nich (nebo oba) byl strůjcem předmětného ANONYMU.

Pokud ruská strana přesto souhlasila s tím, že pojedou domů, napadá mě v podstatě jen jedna možnost - někdo výše nebo vysoce postavený z české ambasády v Moskvě udělal tak velký malér, že tohle je jediná možnost jak ho dostat domů, aby ho Rusko nemuselo začít trestně stíhat.

Vlkův text není skvělý, protože je zmítán emocemi.
Kdyby byl skvělý, obsahoval by to, co jste poznamenal v závěru svého příspěvku - tedy odkaz na precedentní nález Ústavního soudu v obdobné nebo dokonce identické kauze. Jenže ten tam - přes dvě kontrolní znovupřečtení - není.

Průměrný počet slepic: 5 (22 hlasů)

Stran oněch vyhoštěných - dal jsem odkaz na gen. Šedivého. Souhlasím s ním - https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sazka-na-ruske-ambasade…
U vlka si ty emoce vynechám, prezident by skutečně jmenovat měl (proto je vlkův text věcně v tomto směru v pořádku), jakkoli je škoda, že Lex nepsal své někdejší diskusní příspěvky jako články, abych naň mohl odkázat. K této problematice napsal skvělou a plně zargumentovanou defacto polemiku proč Zeman zákon neporušil. Ten rozpor, ve kterém tu jsem, je z mého způsobu uvažování jen zdánlivý.

Průměrný počet slepic: 4 (9 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pokud o celé záležitosti něco VÍ, pak jsou české zpravodajské služby děravé jak řešeto a dostáváme se zpět k tomu, o jsem o nich napsal.

Nebo NEVÍ a pak byl celý rozhovor zbytečný.
Proč by se, propánakrále, mělo Rusko omlouvat ČR za to, že jsme za šašky?
To je jen a jen NÁŚ malér, NAŠE ostuda, že místo toho, aby BIS pečlivě a v režimu nejvyššího utajení prověřila podivnou informaci, běží za bulvárním pisálkem a vyslepičí mu i to, co neví. MY jsme ti nazí v trní a vlezli jsme do něho sami.
Navíc si neumím představit, jak by taková "omluva" měla vypadat.
"Sorry jako, my se vám teda fakt omlouváme za to, že jste se zesměšnili, i za to, že vaše tajné služby jsou ještě větší čučkaři, než jsme si mysleli"?
Při čtení něčeho takového by přišel o svou "poker face" i Lavrov :o)

Průměrný počet slepic: 5 (22 hlasů)

že vrchní čučkař dostane (nebo už dostal) befel: "Buď zjištíš, kdo z čučkárny vynáší a předáš ho k potrestání, nebo si dočučkařil!"

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

Ale ne. Vždycky je to o tom, jak se co komu jeví a jaká je skutečnost. Jaká může být - na základě jen těch informací, ke kterým máme přístup. Je přirozené, že každý cokoli můžeme vnímat jinak. Před chvílí jsem na Argumentu četl bezvadný článek „O historické paměti“ http://casopisargument.cz/2020/06/08/o-historicke-pameti/

A že nic není černobílé lze ukázat na mariánském sloupu.

Záleží na tom, z jakého úhlu se na tu obnovu budete dívat.
Z hlediska památkářského důvod k obnově není, neboť česká památkářská škola upřednostňuje autenticitu památky - původnost.
Viz http://blog.aktualne.cz/blogy/katerina-beckova-.php?itemid=35920
Čistě architektonické posouzení je věcí posouzení urbanistického začlenění, kompozičních kvalit a chápání soch jako součásti architektury a urbanizmu.
To jsou hlediska odborná.
Z hlediska české historie jde o to, že bylo zbourání primárně chápáno jako symbol habsburské poroby, proto odpůrci odpůrci argumentují popřením české historie, chcete-li – přepisováním dějin.
Viz výroky TGM: „Když Pražané ten sloup odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“ A pak s větším odstupem z roku 1925: „Také se mi naskytla první charakteristická diplomatická zápletka: povalení mariánské sochy v Praze zavdalo Vatikánu podnět, aby na událost upozornil v Londýně. Nevím, v jaké formě se to stalo, neboť mi to nebylo notifikováno oficiálně. Neznal jsem podrobností, ale byl jsem si jist, že čin vznikl především z rozčilení politického, nikoliv náboženského, a tak jsem věc vyložil. Věděl jsem přece, jak odstranění této sochy často bylo požadováno, protože platila za pomník naší porážky na Bílé Hoře.“
Pomníky ale můžete chápat i jako součást kultury a jako doklady historie (tak, jak šla) apoliticky – dobová politická symbolika s časem slábne a v takové 5. generaci už převáží. Je to opravdu tak špatný náhled?
Mýlím se, když Vy stejně jako vlk zdůrazníte ten pohled z hlediska české historie?

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

To, co k němu postupně řekl Masaryk, svědčí o jediném - o slaboučké až ubohé pozici předválečného Československa v hrátkách skutečně mocných. A ani mu to nepřišlo žinantní.

Staroměstský, ale i jiné mariánské sloupy jsou sice z apolitického pohledu "jen" nějakými doklady historie, jenže...
Rekatolizace a následná germanizace Čech byly značně násilné a tedy měly silný vliv na vývoj historické paměti. Tu nelze vymazat, přepsat či zakázat. A čistě politické rozhodnutí o reinstalaci symbolu doby, která byla pro český národ mimořádně nepříznivá, logicky vyvolává spíš negativní reakce.

Mně se ten vobelisk nelíbí hlavně proto, že je barokní.
Ale ani ostatní okolostojičnosti neignoruji.

Závěrem ještě zpět k Šedivému.
S ohledem na jeho postarmádní aktivity a na to, že má potřebu se k "ricinové kauze" vyjadřovat, je možné, že to třeba byla hříčka třetí strany. A že byla překvapením i pro Rusy. Ale pokud naprosto zaskočila české tajné služby, pak to je malér. Ledy by jednaly v souladu s třetí stranou; což by ovšem byl ultragiga malér, protože konají proti zájmům ČR v zájmu třetí strany.

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)

Samozřejmě, že proti gustu žádný dišputát - stran toho sloupu. A to jsem zapomněl hledisko sochařské - Brandl jako autor je považován za představitele vrcholného baroka u nás.
U mně je to obnově ne jako souhrn těch hledisek všech.
U ricinu - jistě i tak by to mohlo být. Každému přijde něco jako nejpravděpodobnější. Mně holt to moje co kdyby nebo zápletka Šedivého. No - jednání Koudelkovi BIS včetně úniku mi tedy nepřijde jako zaskočení, ale jako ta čučkařina. Babiš s Petříčkem mi jako čučkaři holt nepřipadají. Každý holt máme své dojmy - smějící se smajlík

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Raně barokní sochař a řezbář - dělal výhradně sakrální figurální tématiku.

Zatím bez slepic

Jan Jiří Bendl - představitel vrcholného ranného baroka - přesnější.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Barokní památky jsou z období baroka. Ať už autentické nebo jejich přesné kopie.

Věci vytvořené později, ale držící se barokního stylu jsou neobarkokní. Podobně je třeba část Svatovítské katedrály z 19 století neogotická a ne gotická.

Váňův výtvor je tak na úrovni Mr Beena a je umělecky naprosto bezcenná.

Styl bychom mohli nazvat tak leda vrcholný havlismus, s filosofií: antičeská, politicky korektní sračka.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

Františku Xaverovi Thurim?
Říkalo se mu "poslední barokní skladatel", protože skládal skutečně barokní hudbu. Ne pseudo- či neo-. Barokní.
Fantastický hudebník, moc milý, veselý člověk (zažil jsem osobně), prý i výborný učitel (neměl jsem, bohužel, tu čest být jeho žákem). Zemřel loni v dubnu v osmdesáti letech.

Ale s vobeliskem souhlasím - je to jakože baroko.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

tak tady vám to řeknou:
https://nazory.aktualne.cz/komentare/spinava-hra-kremlu-v-praze/r~d6221…

Já myslím, že omluva ve stylu, jak jste napsal, je zcela na místě.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

Za domácí úkol si z páně Fendrychovy analýzy učiním výpisky a naučím se je nazpamět :o)

Průměrný počet slepic: 4.9 (8 hlasů)

In reply to by Občan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Fendrych je můj obzvláštní oblbenec (nejde o překlep, ač to tak vypadá).

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

Pane Občan.
On Šedivý jede na stejně vlně jak Petr Pavel,příliš přivoněli k dolaru.
Jen mě u toho napadá,že to řídila MI6,naprosto shodné postupy,mnoho stop,otrava s dobrým koncem.
Myslím si,že omluva nebude,hned by to zneužili jako přiznání.
Domnívám se,že o tom čučkaři ani nevěděli,co je tím ricinem míněno.

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pokud by to tak bylo (což klidně být mohlo) a pokud by existovaly normální korektní vztahy mezi ČR a RF, tak by stačilo aby se sešli a věc si vyjasnili a bylo okamžitě jasno. Jenže právě to nelze, neboť jde právě a jen o to, aby tyto vztahy byly co nejhorší. Proto se také nesešli ačkoliv obě strany deklarovaly, že se sejít chtějí, jenže právě a na potvoru to byla vždy ta druhá, která to brzdila.

Průměrný počet slepic: 4.9 (9 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

MI6 dělají věci inteligentněji.

Tohle je nějaká sorosárna. Sláma tomu čouhá z bot a aktéři jak z pomocný.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Vlk svá antizemanovská pojednání odvíjí od své nenávisti. A to není nikdy dobře.
Povšimněte si, že je VŽDY zakončuje nějakým sdělením pro svědky Milošovy, případně pro koblihy, nebo anošéfe.
Obecně vše, co Vlk napíše o Zemanovi (též o Babišovi) ve své, jak sám často říká, analýze podepřené "tvrdými fakty", je argumentačně a analyticky skoro bezcenné. Bohužel.
Z tohoto důvodu by Vlk po nějakém precedentu s Havlem sotva pátral a asi by ho nepoužil, i kdyby ho měl na stole. Zbořilo by mu to bábovičky.
A ještě obecně k některým, zejména zemanovsko-ano-babišovským analýzám na Kose. Jestliže se použijí hanlivá, emotivně podbarvená adjektiva, či jiné dehonestační výrazivo, pak jde sotva o analýzu. Spíš o posedlost.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam, jak už kdysi, předlouho před Vlkem, prohlásil nějaký Cato.

Průměrný počet slepic: 5 (15 hlasů)

Ano, napsal jsem to nepřesně. Oba konkrétní texty kvalitou nelze porovnat. Alefův je daleko kvalitnější. Bez pochyb. Měl jsem tím spíše na mysli množství kvalitních textů vlka a tu kvalitu věcnou, jíž je ono jmenování profesorem, že prezident by měl .., ačkoliv - a tady bych potřeboval jako sůl tehdejší diskusní příspěvek vlka. Jsem si vědom, že některá má vyjádření nejsou přesná a reakce pokládám za adekvátní.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

"a tady bych potřeboval jako sůl tehdejší diskusní příspěvek vlka." Ale hovno.
tady bych potřeboval jako sůl tehdejší diskusní příspěvek LEXE - tak to mělo být. Alex je debil. -smějící se smajlík

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

a nějak mi to nesedlo. Na některé věci jsem asi přecitlivělý, ale co už: já to tak mám.

Po formální stránce se mi nelíbí, když si někdo v textu "myká", jak to dělá autor v prvních dvou odstavcích. Osobně to považuju za příznak (fuj! málem jsem napsal "marker", ale umím to i česky, hurá!) silně zjednodušivého pohledu na svět a tím se mezi mne a autora spolehlivě vklíní apriorní neochota podívat se na věci jeho očima. - Ale dobře, přemohl jsem se a dočetl jsem.

Jako by autor neviděl, že mnozí "svědkové Milošovi" se jimi stali proto, že Miloš je, jak jsem již nejednou napsal, nejhezčí holka z ošklivince. Přece jen je lepší být svědkem Milošovým než svědkem Hilšerovým, Králikátorovým nebo knížepáněcím.

Milošovo zvolení je rovno evidenci, že nikdo lepší v nabídce nebyl. Já mám vážnou obavu, že autor toto absolutně nechápe.

Průměrný počet slepic: 5 (19 hlasů)
Trvalý odkaz

A se Zemanem se to má tak:
- cokoli Zeman udělá, je špatně
- cokoli Zeman neudělá, je špatně

Můžeme si vybrat.

Průměrný počet slepic: 4.7 (24 hlasů)
Trvalý odkaz

V Praze je všechno možné,jen dodat,že v Prahu.aby Pražáka hledal lupou.
Tam je takové směska národností,že pak s té Prahy něco takové vyleze a mimopražáci kroutí hlavou.
Proto usuzuji,že mimopražským zakážou volby,protože u dalších voleb,to bude ještě víc rozdílné.
Takže,Prahu oplotit,hodně vysokým plotem,udělat z ní rezervaci hňupů.

Průměrný počet slepic: 4.4 (15 hlasů)
Trvalý odkaz

"Andrejova pohádka „Jak se Rusové na ambasádě hádali, div Koláře ricinem neotrávili“ ",
není pohádka Andrejova, ale BIS. Tak to alespoň ohlásil Andrej. On nic, ty krávoviny mi napsali čučkaři.
Ale je fakt, že prezident je lidově přímočarejší.

Průměrný počet slepic: 5 (13 hlasů)

hutná zkratka. Tady bych na detailech asi nelpěl. Ovčí babička si taky asi všechny storky nenapsala sama :-)

Průměrný počet slepic: 5 (12 hlasů)

Hezký pokus, že jako ON premiér NIC, to přece jen sama ta BIS, jenomže.......

Zákon 153/1993 Sb.
§ 7

Odpovědnost za činnost zpravodajských služeb a jejich koordinaci
Za činnost zpravodajských služeb ODPOVÍDÁ a koordinuje ji VLÁDA.
*************************

Průměrný počet slepic: 4.4 (8 hlasů)

Já netvrdím, že Babiš nic, že je muzikant. Jen jsem uvedl na pravou míru fakta. Nepochybuji, že EjBí není na hlavu padlý, aby nevěděl (když se tomu směje celý národ), že čučkaři jsou čučkaři. Jsme sice v Česku, ale občas tu vznikne také nějaká sofistikovaná zápletka jako od Balzaca, možná také proto, že EjBí je frankofil..

Průměrný počet slepic: 4.5 (4 hlasů)

Ani já v komentáři nikde netvrdím, že VY tvrdíte....☺
Nenapsala jsem nikde "hezký pokus" Laca, to jste si tam vložil již Vy.
Tedy se "pohlavkujete" předsudečně a sám....

Také jsem jen uvedla pouhý fakt, znění zákona!
A ani já nepochybuji, že premiér není na hlavu padlý.
Jen s NÍM nesouhlasím (proto můj text "hezký pokus"), když je za ty čučkaře (jejich činnost) odpovědný (vláda) ZE ZÁKONA a vláda má BISce koordinovat činnost a ne být ve vleku...
Alibismus (ne Váš). ale premiéra ČR, není pro mne nic pěkného a to je vše, o čem byl můj příspěvek.

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Sračkomety plivnou jedovatou slinu a blboni na to dycky skočej. Pohádaj se vo ní a gdyž není nová slina, tak si vyhrabou starší a jedou nanovo. Něgdy se divěj, že to ty sračkomety baví,.

Průměrný počet slepic: 3.2 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

Naprosto skvělé!!!

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Zdá se, že máme novou měrnou jednotku blbosti: jedna kundra. Také by se nově mohlo říkat, ten je tak blbej, jako když Kundra píše.

Průměrný počet slepic: 5 (22 hlasů)
Trvalý odkaz

Trochu mimo téma, ale ne tak moc.

Vložím sem docela pěknou analýzu možného vývoje mezi USA a Čínou.

"Vyhrát bez války – jak hodlá Čína vzdorovat Spojeným státům

Dmitrij Minin
31. května 2020

Nad aulou Akademie ve West Pointu, hlavní přípravnou důstojníků americké armády, je vytesáno heslo vynikajícího čínského myslitele Sun-C’: „Skutečný vojevůdce je ten, který vyhraje, aniž by bojoval!“ Mnoho generací budoucích amerických generálů heslo vidělo, ale nad jeho významem se sotva zamysleli. Taková myšlenka je anglosaské tradici cizí, ona má ve zvyku a v tradici vojenské intervence.
Útočení Washingtonu na Peking na všech frontách vyvolané virovou hospodářskou krizí připomíná balancování na pokraji války. USA si troufly na základy společenského systému Číny, vláda komunistické strany je Bílým domem nazývána nezákonnou a zločinnou, a proto se nedá čekat obnovení konstruktivní spolupráce. Přišla epocha konfrontace dvou hlavních mocností současnosti a dříve či později si v ní bude muset každý určit své místo. Výměna republikánských a demokratických vlád mezi sebou na věci nic nemění. Republikáni (Nixon, Kissinger) otevřeli Čínu současnému světu a dnes jí Demokraté, stejně jako Trump, dávají vinu za šíření viru, žádají od ní „kompenzace“ a „dát pokoj“ Hongkongu a Tchajwanu. Jestliže ve volbách zvítězí Demokraté, bude nepřátelství USA s druhou mocností pokračovat.
Pro Čínu, která nemá ve zvyku prozrazovat své úmysly nebo předvádět svoji strategii, jsou postuláty Sun-C’ normální. Peking čelí útokům z různých stran, je klidný a pracuje na programu asynchronních reakcí.
Podle agentury Reuters existuje jakýsi uzavřený dokument ministerstva státní bezpečnosti ČLR o mezinárodní situaci. Peking to nepotvrdil, ani nevyvrátil, takže na tom asi něco bude. V dokumentu se uvádí, že protičínské nálady na Západě, hlavně v USA, jsou nejsilnější od doby, kdy byly rozehnány protesty na náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Peking musí být připraven na nejhorší scénáře, nevyjímaje vojenskou konfrontaci mezi dvěma světovými mocnostmi.
V dokumentu jsou závěry o tom, že Washington hledí na vzestup Číny jako na hrozbu své bezpečnosti a výzvu západním demokraciím, že se USA snaží podrýt vládnoucí komunistickou stranu vyvolávaje k ní obecnou nedůvěru. Dokument upozorňuje, že to může mít vliv na realizaci projektu Jeden pás – jedna cesta.
Analytici Reuters předpokládají, že si Čína zvolila strategii „dlouhodobého odstrašování“, jako tomu bylo v době studené války mezi SSSR a USA. Peking se bude snažit nepoddávat se provokacím k vojenskému střetu a dosáhnout své cíle za pomoci jiných prostředků.
Čína má i své červené čáry. Hlavní je odtržení Tchajwanu od ČLR. Jestliže USA uznají nezávislost Tchajwanu, nebude možné se vyhnout velkému válečnému střetnutí. Náčelník štábu Ústřední vojenské rady ČLR oznámil, že „když budou vyčerpány všechny možnosti na mírové sjednocení vlasti, použije čínská armáda všechny prostředky k zajištění celistvosti své vlasti“.
Zásadní odpověď na výzvu hodlá dát Čína v ekonomice. Před časem informovala agentura Bloomberg o dalším ekonomickém zázraku, který popírá dogmata západní ekonomické vědy. Kvůli světové krizi, nátlaku USA a těžkosti dluhů nemají žádné hromadné bankroty, ale naopak počet bankrotů prudce poklesl.
Největší podíl čínských dluhů o objemu 15 bilionů dolarů, a to nejen vnitřních, ale i vnějších, připadá „pevninským Číňanům“ a ti, bez ohledu na zákony kapitalismu, nikterak nepospíchají pustošit svoji vlast. Podle Bloombergu mají cizí holdingy jen 0,47 % korporativního dluhu ČLR. Podle něj „není Čína typický rozvíjející se trh“. Pokud budou čínské kreditní trhy i přes čínsko-americkou konfrontaci stabilní, lze investorům doporučit pokračovat v investování zde.
Čínský národní kapitál je solidární, a to zajišťuje, že nedojde k žádné „finanční bublině“. Finanční bublinu předpovídají i někteří ruští badatelé. Poptávka po ropě se už vrátila na úroveň před krizí, což je 13 miliard barelů za den a růst spotřeby ropy se meziročně zvýší o 3 % a zemního plynu o 2 %. Bude to hlavním činitelem ve zvyšování cen uhlovodíků na světovém trhu. V Číně se pravděpodobně v roce 2020 zvýší (na rozdíl od ostatního světa) HDP. Tak bude Čína hrát roli světového hospodářského lídra. Tak se vyhrává bez boje. V USA se očekává pokles HDP o 15 %.
V Číně zůstávají devizové rezervy v dolarech a v cenných papírech státní kasy USA v objemu převyšujícím 3 biliony dolarů. Země demonstruje svoji možnost zasáhnout do americké ekonomiky prostřednictvím vypuštění cenných papírů na trh. Uvažuje také o možnosti, že budou tyto dluhové závazky Washingtonem anulovány. Za normálních podmínek je to málo pravděpodobné, protože to podrývá postavení dolaru jako světové měny, ale za zostřených konfrontací není možno tento krok Washingtonu vyloučit. V USA se mluví o reparacích požadovaných po Číně za koronavirus v objemu 3 biliony USD, takže Čína bude zřejmě zdůrazňovat existenci svých měnových zbraní.
Peking se asi výhrůžek Trumpa, že vrátí americké podniky do USA, moc nebojí. Je to totiž stejná chiméra jako byla myšlenka na bipolární Čimeriku pod šéfováním Washingtonu. Jestliže by se do USA podniky vrátily, americké korporace by měly výrazné ztráty a snížila by se jejich konkurenceschopnost.
Navíc zařízení pro americké filiálky společností v Číně dávno vyrábějí především Číňané. Čína je naprostým světovým vůdcem ve výrobě obráběcích strojů (asi 25 % světové produkce, podle některých zdrojů až 50 %, USA jen 6,6 %). Uvést do činnosti „navrácené podniky“ v USA bez pomoci Číny bude složité a také – proč by v tom měla Čína spolupracovat?
V roce 2019 klesl vzájemný obchod mezi Čínou a Amerikou o 7,2 % ve srovnání s rokem 2017 a kladné saldo obchodu Číny se opět zvedlo o 20 miliard USD. V souboji Trumpa a Si Ťin-pchinga bude zřejmě vítězství ve shodě s myslitelem starověké Číny."

Tady k tomu je černé na bílém, že se Vystrčil rozhodl vyrazit na Tajwan.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/milos-vystrcil-predseda-senatu-cesta…
Z analýzy pana Minina vyjmu:

"!Čína má i své červené čáry. Hlavní je odtržení Tchajwanu od ČLR. Jestliže USA uznají nezávislost Tchajwanu, nebude možné se vyhnout velkému válečnému střetnutí!"

Napadá mě - proč se do tohodle zrovna my sereme?

Napadá mě otázka: Při konstituci českého státu v roce 93 jsme se za uznání ze strany Číny zavázali uznat jednotnou Čínu. my jsme tento závazek vypověděli?

Je to to samé, jako s ricinem.

Mícháme v cizím žoldu cizí polívčičku. Až nás s ní začnou krmit, líbit se nám to nebude.

Průměrný počet slepic: 4.8 (30 hlasů)

holt vsadila na to, že ve střetu USA vs. Čína vyhraje USA a z toho předpokladu nutně vychází, že v emerické řiti (Záhorák by řekl - v rici. Ale to bychom se mohli zacyklit, i nechme záhoráčtinu pro tuto chvíli stranou) bude jaksi tepleji. - Tipuju, že nic není pravdě vzdálenějšího, a důvod, proč si to myslím, napsal jistý čínský klasik, můj nejoblíbenější, před cca 2500 lety.

---

Kdo zná druhé, je chytrý.
Kdo zná sebe sama, je moudrý.
Kdo přemáhá druhé, je silný.
Kdo přemáhá sebe sama, je mocný.
Kdo je spokojen s tím co má, je bohat.
Kdo se prosazuje, dosáhne snad svého.
Ale jen ten, kdo neztrácí své místo, trvá.
...
(Lao-C', Tao-Te-Ťing, verš 33)

Některé pasáže Tao-Te-Ťingu jsou poněkud esoteričtějšího charakteru a čtenář si má, pokud jde o interpretace, hodně z čeho vybírat. Ale jiné části jsou velmi přímočaré a zřetelně byly napsány jako návod ke správě říše, tj. k vládnutí. Synové nebes, ať už navenek používají jakýkoli době poplatný symbol a titul, klasiky své historie nepochybně čtou. - A co kovboj: umí číst? A pozor: číst, to není odříkávat písmena!

Zase se mi do toho plete ten starý Číňan: "...věru: vyjmenuj všechny součásti vozu, a stále jsi neřekl, co je vůz!"
Lao-C', Tao-Te-Ťing, verš 39

Průměrný počet slepic: 4.7 (17 hlasů)

... že Trumpovo embargo na některé technologie a globální služby vede Čínu k urychlenému vývoji všeho vlastní provenience. Vyvíjí vlastní procesory, paměti, zřejmě i grafické karty, pokouší se o vlastní obdobu Google služeb a v celé zemi mají být (konečně) nahrazeny šmírovací produkty firmy Microsoft (kdovíproč nazývané operační systém) nahrazeny vlastním operačním systémem založeným na Linuxu. Zatím se jim někteří chytráci u nás smějí a mají posměšnou radost z toho, co se stalo Huawei, ale s čínskou mentalitou všeho dočasu.

Průměrný počet slepic: 5 (15 hlasů)

Nácky poráželi Rudou Armádou na východní frontě a v Normandii se vylodili tak akorát včas, aby jim náhodou Rusové neosvobodili i Paříž.

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

MY se do toho nesereme!
MY jsme do toho sráni !

Použití rektální alpinisté namaštění a vymaštění ricinovým olejem.
Česká hovna z amerického rekta na čínském stole.

Průměrný počet slepic: 4.6 (17 hlasů)

Připomínám, že má připomínka k připomínce se týká admirálovy věty
"Napadá mě - proč se do tohodle zrovna my sereme? "

Jinak srdečný dík, Admirále ! :-) !

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.