100 let republiky

Články

Stoleté rozjímání

Autor

Na začátku bych chtěl říci, že samostatná republika nevznikla jako něco daného - něco co je spravedlivé před dějinami, co je přirozené a aby tato přirozenost zvítězila, stačilo odstranit tmářský a zpátečnický režim Habsburské monarchie. Česká republika nevznikla tím, že bylo poraženo Rakousko a tím pádem se vyjevila naše národní práva a všichni v našem okolí je uznali, protože tato práva svítila na celé okolí a nebylo možno jinak, než se před nimi sklonit.