Babylon

Články

Babylonské hradby

Autor
Štítky

Začnu malým exkurzem do historie. Tentokrát jde o Babylon a jeho říši, která v dějinách několikrát zazářila, ale nejjasněji chvíli před vpádem Peršanů a Médů do jejich dnešního prostoru v Íránu.  Po pádu Asyrské říše se Babylon naposled vzepjal k velkoleposti.  Despota Nabuchodonozor (Nebukadnezar) uvedl do závislosti prakticky celý úrodný půlměsíc, přestěhoval židy a zničil Jeruzalém i jejich chrám a zajistil si tak místo nejen na destičkách klínového písma, ale i ve Starém zákoně.