Moje milé děti

tak, jak korodují měnícími se podmínkami mnohé, dříve neotřesitelné pravdy, tak už se dnes, po mnoha letech, stává věta, že šaty dělají člověka, pouze otřepaným klišé. Kravata u mužů mizí i na nejvyšších společenských úrovních a celkově je životní styl uvolněnější. Příznakem může býti fakt, že i u tak konzervativních národů, jako arabských, se začínají prosazovat krátké kalhoty, jak můžeme vidět i v uprchlické (migrantské) vlně, jev dříve absolutně nemyslitelný.

Uvolněný styl (nejenom v oblékání), který se prosazuje ve společenském styku, ale neplatí ve styku s hospodářskými nebo mocenskými subjekty, už jenom z podstaty věci (nutnost vždy postupovat podle právních předpisů). Podvědomě (mimo právní řád) navíc věříme nejen známým značkám, ale také firmám, které mají perfektní domy, a jejich okolí je vyčištěné a v pořádku. Můžete namítnout, že největší podvodnické firmy typu Enron měly krásná sídla, plná architektonických zázraků. Právě proto byly schopny svých podvodů, milé děti. Uložíte peníze do banky, která bude mít pobočku v chatrné chýši? Ne. Instituce, které mají kolem svých budov uklizeno, opravenou fasádu i střechu, a její zaměstnanci nenosí pomačkané kalhoty, jsou pro nás důvěryhodné. Budete věřit vládní instituci, která už mnoho let sídlí ve špinavé budově, a v zimě musí její úředníci sedět v kabátě, protože okny profukuje? Možná po válce, ale ne v hlubokém míru.

Česká vláda, resp. její předsednictvo, sídlí v Praze ve Strakově akademii. Nádherná a obrovská novobarokní budova na levém břehu Vltavy, v těsné blízkosti Valdštejnského paláce, je vměstnána na jedinečný pozemek, který je svírán z jedné strany řekou a z druhé strany strmým kopcem. Na historických mapách v době před výstavbou Strakovy akademie byla tahle jezuitská zahrada ve tvaru trojúhelníku tím posledním koutem Malé Strany, kde se na levé straně řeky ještě dalo stavět, ovšem za cenu, že budete na konci veškerého dění. Dál už totiž spadal letenský kopec do řeky a byla tam jen úzká cesta do Buben. Osamělost a odstrčenost pozemku od Malé Strany v té době podtrhla též výstavba silnice z Klárova nahoru na Letnou, která je dnes známá jako Chotkova. Budova Strakovy akademie ale nakonec svou okázalostí, umocněnou navíc výstavbou okrasné zahrady, architektonicky prosadila svou, místo samé pozdvihla na úroveň první důležitosti a stala se nepřehlédnutelnou dominantou pražské kotliny.

Stavba Strakovy akademie, milé děti, jakkoli nesouvisí s myšlenkou textu, který čtete, je klasickým příběhem začátku a konce ušlechtilých myšlenek v Čechách. Původní záměr na vybudování zařízení pro výchovu nemajetných šlechtických synků z daru zemřelého rytíře se realizoval celé dvě staletí, peníze na věc určené byly všelijak rozdělovány a „odkláněny“, tedy staly se předmětem typické rvačky o peníze, aby posléze, kdy budova sama byla konečně realizována, sloužila svému poslání jenom velmi krátce. Záhy se stala místem různých úřadů a posléze i sídlem předsednictva vlády, nejdříve československé, posléze české. Po ušlechtilé věci se zem slehla, spolu se zákazem šlechtických titulů.

Stavitelé otočili přední křídlo akademie k řece, a věnovali mu veškerou možnou péči. Zadní část budovy, která přiléhá k letenskému kopci, odbyli, a přisoudili jí jen a pouze hospodářský význam. Byť, a to je třeba zdůraznit, aby byla zachována krása zahrady před budovou, a klid v ní, umístili stavitelé hlavní příjezd do akademie právě k zadní části objektu.

Historie však tomu chtěla, že úzká cesta do Buben se po přestavbě pražských nábřeží stala jednou z hlavních pražských tepen a až do vybudování tunelu Blanka dokonce tepnou velmi důležitou a nenahraditelnou. To ostatně ví každý Pražák. Tak se tedy stalo, že za budovou, původně sloužící šermířskému umění nemajetných mladých šlechticů, nyní sloužící jako sídlo vlády, vede silnice, po které jezdí desítky tisíc automobilů denně. Nu a teď se konečně, milé děti, dostáváme k jádru pudla. A totiž, že všichni ti, kdo kolem budovy jezdí, vidí, obrazně řečeno, vše, co měl k obědu pan premiér nebo co vyhazuje do odpadu jeho sekretářka. U zadního traktu předsednictva vlády jsou totiž už mnoho desítek let umístěny popelnice a všichni je mají pěkně na očích. Na očích mají ostatně veškerý a celý nepěkný hospodářský dvůr české vlády. Procestoval jsem kus světa a viděl sídla vlád v mnohých státech. Přiznám se, že výstavku popelnic a odpadků kolem nich, vedle hlavního vchodu, jsem neviděl nikde jinde, než v Praze. Abych nebyl napomínán, že snad nemám rád současnou vládu nebo jejího premiéra – ty popelnice jsou tam, co si pamatuji, odjakživa. Před několika lety byl ten nepořádek větší, pak ho někdo trochu uklidil a rozhodl vysadit u plotu habry, aby na popelnice vidět nebylo, ale to se nějak nepodařilo. Habrový plot skomírá, a na popelnice a celý hospodářský dvůr je vidět dál. Pokud to mám k něčemu přirovnat, pak k situaci, kdy premiér, perfektně oblečený do obleku od anglického nebo italského krejčího nosí permanentně zablácené polobotky a nikomu to vůbec nevadí.

Řeknete mi, že vláda nemá na takové věci čas. Že má na stole důležitější problémy, a žádná z nich nemohla mít za posledních dvacet pět let ani pomyšlení zabývat se takovou pitomostí, jakou jsou popelnice u hlavního vchodu. Nehledě na to, že to je už u nás takový zvyk a i pana autora by v tomto ohledu nachytali na švestkách v různých místech, kde a kdy působil. Ale před vládou? Důležitým je však zjištění, oni jsou si tohoto excesu asi na naší vládě vědomi, protože všechny důležité návštěvy tahají vepředu přes zahradu, a hezky po červeném koberci, aby z pohledu na popelnice náhodou neměly návštěvy ujímání. U domácích jim to nevadí. Nahoře huj a ve spod fuj říká Vaše babička, moje milé děti. A v tom je ten problém. Vláda prostě na popelnice nemá čas. Ne, že by na ně neměli ve Strakově akademie místo jinde. Mají. Ale nemají čas je řešit. Stejně jako nemají čas na vyřešení problému železničního přejezdu ve Studénce nebo čas na to, aby bývali včas řešili problém prodeje nelegálního alkoholu, kvůli kterému u nás zemřeli desítky lidí (a nikdo ze zodpovědných činitelů neodstoupil a po kolenou nelezl až do Canossy). O to více truchlí nad teroristickým útokem v cizí zemi.

Myslím si, že důvod (těch hloupě umístěných popelnic) je, moje milé děti, jednoduše definovatelný – členové naší vlády nemají pocit, že jsou pány ve svém vlastním domě. Když se totiž necítíte pánem svého domu a jste někde jenom na návštěvě, nedá se předpokládat, že se přetrhnete, abyste vymalovali nebo vypleli zahrádku, která Vám stejně nepatří. V tomto ohledu naše vláda ke správě své budovy přistupuje jako k domu, který byl v socialistické péči nájemníků. Tam, kde nebyl placený domovník, to fungovalo většinou se správou domu špatně, až na světlé výjimky.

Pocit, že nejsou pány ve svém vlastním domě, mají naše vlády už hodně a hodně dlouho. České submisivní vlády se totiž starají o vše možné, jenom ne o své občany. Proč by se tedy měli starat o to, kde jsou umístěny nádoby na jejich vlastní odpadky? Odpověď je snadná. Zapomněli na své povinnosti, které jim stanovuje společenská smlouva.

Společenská smlouva, moje milé děti, je filosofický pojem. Můžeme ho krátce pro naše účely definovat jako teorii, podle níž jsou veškeré právní a mocenské vztahy ve společnosti dány jakousi implicitní dohodou mezi všemi členy dané společnosti (Wikipedie). Lidé na určitém území společenskou smlouvou uzavírají proto, že se jako jednotlivci cítí slabí a potřebují ochranu od většího celku nebo od někoho silnějšího. Výměnou za ztrátu části osobní svobody dosáhnou ochrany svých oprávněných práv a dostanou potřebnou jistotu pro svůj život. Ve zkratce – stávají se občany státu a ten je chrání. Teorii společenské smlouvy nám darovali takový velikáni, jakými byly Jean-Jacques Rousseau, John Locke a Thomas Hobbes. I když nezávisle na sobě dospěli všichni tři k podobným závěrům, a každý z nich si uchoval svůj pohled na výchozí podmínky, za kterých je smlouva uzavírána a na jejich pojetí. Pochopitelně si uchovali i svůj pohled na hodnoty, které má smlouva uchovávat a za jejichž ochranu stojí i proti státu bojovat, a shodli se i na principu logiky, podle které má být smlouva uzavírána.

Společenská smlouva je jedním ze základů moderní teorie státu a práva a odvolávají se na ni veškeré autority, které staví moderní politické systémy a vytvářejí ústavy rozličných států. Všichni se tedy shodují v tom, že pro vznik, působení a ochranu společenské smlouvy musí vzniknout a existovat státní moc - autorita (byť v různých formách) a její moc musí být vynutitelná. Jinak se občanům státu nemůže dostat ochrany, kterou požadují a oni jsou poté zbaveni nutnosti uchovávat loajalitu tomu, kdo jim ochranu slíbil, ale nechrání je. Tedy, pokud státní autorita není schopná zajistit občanům „mír a obranu" (hlavní účel své existence), pak se smlouva stává neplatnou a člověk se vrací do přirozeného stavu, než se vytvoří společenská smlouva nová (Wikipedie).

Nijak neskrývám, moje milé děti, že když někteří z nás v temným brežněvovských osmdesátých letech při studiu práv objevili rozpřáhnutá křídla Hobbesova Leviathana, nijak na nás nepůsobil jako mořská příšera, za kterou mohl být podle biblického výkladu pokládán. Naopak, nacházeli jsme v něm vysvětlení existence státu, protože jsme nějak nedokázali pochopit, jak je možné, aby společenská smlouva, kterou před námi ani vědecký komunismu neskrýval, stála na základech třídního boje (kterým si dělnická třída zastupovaná komunistickou stranou vynucuje svá práva, jež stojí nad právy ostatních), tedy na chaosu. Na chaosu, před kterým Leviathan, byť v zrcadle své doby, varoval, s poukazem na křesťanskou pozitivní verzi „konejte ....“, která je podle Hobbese pouze receptem na sociální chaos.

Že Vám to, milé děti něco připomíná? Jistě že připomíná. Pokud se nemýlili učenci shora v textu uvedení, a po nich tisíce a desetitisíce těch, kteří jejich teoretické závěry o teorii společenské smlouvy uvedli v život tím, že je rozpracovali do ústav, zákonů a dalších právních předpisů, a statisíce těch, kteří je realizovali v moderních politických systémech, pak je nad slunce jasné, že státní moc může vykonávat pouze ten, kdo je pánem ve svém domě (laicky řečeno) a že musí existovat státní autorita, pomocí které je společenská smlouva naplňována a vynucována.

Nuže, pokud vyjdeme ze všech výše uvedených definic, naskýtá se otázka, jak je v případě členství českého státu v Evropské unii vykonávána ochrana obyvatelstva České republiky ve smyslu společenské smlouvy. Tedy, jestli českým státem nebo nějakými orgány Evropské unie. Pokud by totiž poskytovala ochranu přímo Evropská unie, pak by musela být s obyvatelstvem uzavřena společenská smlouva a něco bychom o tom museli vědět. Přinejmenším s tím souhlasit. Vyřešení této otázky je zvláště vážné ve světle současné uprchlické (migrantské) krize. Ze strany českého státu totiž stále více dochází k přenášení pravomocí ve prospěch výše uvedeného společenství států, a tento proces je podporován mnohými elitami, ať již volenými nebo nevolenými. Jestli se tak děje z důvodu hlouposti, neznalosti nebo protože to tak někdo chce, to prosím v tuto chvíli neřešme. Na straně druhé je ale evidentní a nezpochybnitelné, že orgány Evropské unie nemají v rukou žádné prostředky k vynucení ochrany obyvatelstva, jak to otcové teoretici společenské smlouvy předpokládali. Stále více je to patrné tím, že jednotlivé státy Evropské unie přijímají v uprchlicko (migrantské) krizi vlastní rozhodnutí, nebo používají svoji vojenskou sílu k obraně svých zájmů, jako tomu je v případě Francie, aniž jsou tato rozhodnutí ze strany orgánů Evropské unie schvalována.

Je tedy zřejmé, že společenská smlouva mezi občany jednotlivých zemí Evropské unie a jejich vlastními státy je stále platná, a Evropská unie nemůže být tím subjektem, který by po státech mohl vyžadovat jakákoli plnění, se kterými nebudou demokraticky fungující státy souhlasit, protože nedokáže občany jednotlivých států ochraňovat. A proto také nemůže za obyvatelstvo jednotlivých zemí v případě uprchlicko (migrantské) krize ani rozhodovat. Ta Evropská unie, o které někdo, v souvislosti s výše uvedenou krizí, v minulých dnech napsal: „Evropská unie nedokázala vytvořit přijatelnou koncepci, nedokázala předložit logickou vizi, nedokázala vysvětlit svoje počínání, nedokázala ochránit jižní hranici, nedokázala zajistit pořádek a řád, nedokázala zajistit bezpečnost, nedokázala zajistit pro občany EU přijatelnou budoucnost pro generace stávající a budoucí. Zklamala tedy na celé čáře.“ Bohužel, moje milé děti, a opět musím citovat: „Suma sumárum, EU neví, co chce, a nepřestane, dokud toho nedosáhne“.

Co tedy dělat, nutí se otázka, moje milé děti? Pro uchování existence stávající společenské smlouvy mezi občany České republiky a jejich vlastní státní mocí je důležité se dnes, dle mého názoru, soustředit na kontrolu demokratického procesu rozhodování v zemi. Jak kdosi vtipně poznamenal, demokracie je vláda lidu, ne vláda těch, kteří souhlasí s vládou, ať je jakákoliv. A proto, jestli v demokratickém procesu obyvatelstvo země rozhodne, že je v případě například uprchlicko (migrantské) krize příznivcem nějakého řešení, pak nemůže vláda země konat proti přání obyvatelstva, i kdyby kvůli tomu trakaře padaly. Nezbývá jí nic jiného, než o jiném řešení své obyvatelstvo pomocí logických argumentů v demokraticky vedené diskuzi přesvědčit, a v demokratickém rozhodnutí umožnit obyvatelstvu jeho názor změnit.

Musíte si ale uvědomit, že naše submisivní vlády už dávno opustily myšlenky Leviathana nebo že by se chtěly, nedej bože, občanů na něco ptát. Dávno její členové přestali přemýšlet nad bezpečností obyvatel, které by měli chránit. Místo toho se účastní vzývání nadstátních a nadnárodních Utopií a jejich bohoslužeb. Neříkám, že by to nemohlo být čas od času pozitivní. Pak ale musí mít k takovému konání souhlas obyvatelstva, který se obnovuje vždy, kdy došlo k podstatným změnám v cílech těchto Utopií. Po pravdě řečeno, vzývání Utopií není jen poznávacím znakem vlád českých. Ochotně se tomu věnují i vlády jiných zemí, protože přemýšlet a snít o zázracích je vždy jednodušší, než prakticky pracovat. Co je ale vážnější, české vlády začaly používat daně, které na základě společenské smlouvy vybírají a spravují pro zajištění bezpečnosti obyvatel, pro jiné, a to ekonomické účely. Začaly je přerozdělovat ve prospěch různých zájmových skupin proto, aby členové vlád byli znovu zvoleni. Posílají daně do různých mezinárodních projektů, které mnohdy ohrožují zájmy vlastního obyvatelstva. Příznačným jevem je, že první, co vlády udělaly, byla minimalizace výdajů na obranu obyvatel, aby se tito nemohli bránit zlu. Zavedení Druhého dodatku Ústavy v České republice nechystají, podobně jako nepředpokládají přistání mimozemských civilizací. Asi myslí, že teroristům tím zabrání opatřit si zbraně. Blahoslavení duchem, neboť jejich je království nebeské, sluší se dodat. Vlády českých zemí z poslední doby se chovají jak smyslu zbavené, z nepochopitelných důvodů naslouchají každému věrozvěstovi z dalekých hor, místo našemu zemědělci z Polabí nebo Hané. S radostí se staví do pozice, že nejsou pány ve vlastním domě. S úklonou někteří z nich čekají na pochvalu od cizích patronů. Přitom se zářícíma očima vlastnímu lidu zvěstují, že jeho největším štěstím má být zapomenutí na vlastních dějiny a musí se rozpustit v kotlíku národů, neboť nejsme schopni se reprodukovat v dostatečném množství.

Candide, kterého nám zanechal gigant osvícenectví Voltair, nám vypráví příběh dvou hlupáků, Panglose a Candida, z nichž ten první je učitelem druhého. Panglos svým neustálým mudrováním a odkazováním se na fakt, že věci spolu souvisí a svět jak je, je zařízen nejlépe, a lidé se ho nemají snažit pozměňovat, ale mají věci pouze trpce přijímat, připravuje Candidovi řadu nepříjemných zážitků, pokud si je tento na základě stejné filosofie nepřipraví sám. Kniha, a to je velký odkaz Voltaira, ale nakonec přisvědčí konkrétní práci a rezignuje na mudrování, protože „plodná činnost je jediný prostředek, jak učinit život alespoň trochu snesitelný“. Vlastní poznání je obsaženo ve větě, kterou na konci knihy Candide odpovídá na filosofování svého učitele: „To jste řekl velmi dobře,“ odpovídal Candide, „nicméně musím obdělávat svou zahradu.“

Moje milé děti, často že říká, že ďábel je skryt v detailu. Proti tomu já oponuji, že bůh je veliký tím, že je obsažen v každé maličkosti. A tak, jestli se dočkám někdy faktu, že zmizí popelnice před úřadem vlády, tento detail českého vládnutí, pak jsem ochoten věřit tomu, že se česká vláda stala opět pánem ve svém domě. Pak bude k uvěření, že denní drobnou prací na vládní zahrádce pracuje v plné shodě s obyvatelstvem státu, které jí do Strakovi akademie vyslalo. Pak bude k uvěření, že svou činností naplňuje obsah a vůli společenské smlouvy, kterou s vlastním obyvatelstvem uzavřela, a bude mu to dávat denně najevo. Ať již bude výsledek jakýkoli, skrýt ho stejně nedokáže. Pravda totiž, milé děti, nakonec stejně zvítězí, i když jí to chvíli bude trvat.

Váš táta V Praze dne 23. 11.2015

Aleš Hušák

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Strašně zajímavé,když vrah o morálce káže.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nicmene i vrah muze mit pravdu.

Nemyslim si, ze je to tenhle pripad, ale nijak se to nevylucuje.

Konec koncu, dost nasich prezidentu sedelo v kriminale. Par jich tam i doopravdy patrilo.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Knight's approach clearly, today is to be able to cling to garage, don't give him any likelihood, and Kevin durant is always one on one with defense. But garage or under heavy defensive try to find opportunities, such as confront [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, utilize other fear his outside ability garage easily obtained two points.

The last 80 seconds within the first half, durant overlooked shots from outside, your basket three players are knights, including Thompson, lebron, therefore, the Treasury rushed in the basket from the long position, unexpectedly the offensive rebounds within the knight encirclement! Then he or she points ball durant, which finished scores!

And the next half, knight to defensive strategy is shaken, they don't have an excessive amount double again, help, strangely enough, JR in 1 in 1 against Arsenal, and directly put the particular garage was pushed to the ground.

Sure enough, the particular knight defensive shaken [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] soon after scoring started rising with his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, then he was given the chance to just like Kevin durant got chance within the first half. After three points inside the database is still hit, he this section one bomb beneath 14 points.

Today is June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] will be the international children's day, it seems in the "primary school" is just about the holiday today.

Small garage finish I rested most of the holiday to battle, they are still the contribution to the brilliant stroke, but in addition pass a 3-pointer through Kevin durant. The very last 3 minutes, garage off in advance of schedule, because the game had no suspense.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]pegasus 35[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.airjordan32.us]jordan 32[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url]

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Half-court finished, the garage 12 items and 4 rebounds 6 helps, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 has the upper hand slightly. But as knight defeat in the second half, even the one-on-one hit his details. In this series, OuWenBen needs to have certain advantages in counterpoint, such as the finals last year, for the reason that season of Christmas wars, with their strong personalized fortunes turned.

But today the warriors in the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen

Entire play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists inside Treasury, 6 of 11 three-point [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] images. 24 points and 3 rebounds, only two assists, Owen has scored 17 points from the first half, he scored seven points in the second half. Facing the big four on the mighty, and only Erina Owen in one-on-one acquire garage have chances, but today's garage to perform better.

Tag: [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Trojího musí řečník dbát: co říká, kde to říká a jak to říká. Ale zapomněl na jednu důležitou pravdu a tím je osobnost řečníka a jeho pověst, zasloužená nebo nezasloužená. U Aleše Hušáka lze snadno použít argumentum ad hominem , protože řečník je značně kontroverzní.

Zatím bez slepic

Řečnění bez řečníka není řečněním. Řečník a jeho osoba jsou dost podstatní.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Já budu rejpavej, ale projel jsem streetview maps i mapy, a ty popelnice nikde nevidim...

A kdyz jsem projel okoli, ze je tam silnice, malo mista, pak predpoklad, ze si chteji podavat ruce a jine tanecky co chce bonton atd. Tak jaksi, ze se to deje v zahrade je i kdyby neexistovali popelnice (ktere na mapach nejsou...) tak je stejne lepsi to delat (prijem navsevy) vzdadu na "zahrade"...

I kdyz chapu zakladni nosnou myslenku, ale ty argumenty co ji maji podporit, jsou rekneme hiodne na vode a trebas ta zahrada je z meho pohledu uz uplne mimo... Viz trebas Francie, kde prijimaji na nadvori, asi tam maj taky popelnice :D A to uz nemluvim o Bilem dome ci Kremlu, kde to taky nedelaj vzadu z oblusne strany budov, ale zepredu z representativni stany a vzahradach a nadvorich :D

Minule, to bylo od Husaka zajimave, ale ted, narychlo proletnutim netu a protoze jsem organizoval par akci (jiste ne prijem vlady, ale osobne jsem volil zahradu na uvitani ne ulicu se salinou a velkou dopravou...), tak bych rekl, ze Husak hodne prestrelil logikou...

Zatím bez slepic

clanek je datovan, stary 3 roky uz tam neni Sobotka, ale Andy

myslim, ze tehdy mel Husak nejaky starosti

Zatím bez slepic

No předpokládám, že Vidlák sám od sebe nic nezveřeknil stylem paste+copy. Tedy mu to Hušák poslal a tedy předložil sice starý, ale stále aktuální.

A jak jsem napsal, každá budova má stranu, která je "obslužná", u domu je to většinou strana, kde je okno ze záchodu (dobře postavenej barák to má na severu, pokud to lze), každý barák má onu popelnici atd.
Hušák sám tam píše "byl jsem přijímám leckde", no a já tam dal příklad, že třebas ten bílej dům taky přijímá ze zahrady a nikdo neřekne půl slova a Hušák píše, že u české vlády je to špatné, protože z druhé strany, kde jezdí šaliny a provoz jak na dálnici jsou popelnice a bylo by vhodné uklidit popelnice a přijímat z této strany a zastavobvat provoz :D
Neee, já myslím, že i když chápu myšlenku, tak většina argumentů dokazující tu společenskou smlouvu (tyto kecy převzal a+- sedí) jsou nelogické, podle mě mimo, platí pouze myšlenky které převzal, bohužel to co přidal sám je blbost...

P.S. Ale jo, i když rejpu, že co napsal on sám jsou pouze nelogické řečičky, tak si hoooodně cením souhrn těch ostatních přebvzatých informací o společenské smlouvě a myslitelých na toto téma na jednom místě, minimálně za toto shrnutí stojí za to ten článek přečíst a šířit.
Ona kritika dneska znamená, že odsuzuješ celé dílo a nosnou myšlenku, bohužel to je nemoc dneška, kdy "sluníčkáři, herci a pod. verbež " staví věci buď, že jsou černé nebo bílé a nic mezitím... Takže chápu i tvou odpověď, ale přesto sní nesouhlasím, právě proto, že já uznávám to staré myšlení, že svět není černobílej a, že i dobrý článek může mít kritiku jednotlivých fakt, která nezhazuje celý článek tak, že by neměl být zveřejněn, ale že musí být diskutován a uveden na pravou míru v tom v čem je hooodně mimo ;)

Zatím bez slepic

Co se uradu vlady tak to neni aktualni. Popelnic si nevsimnete, zato si vsimnete okamzite leseni, drevenejch desek, oprav a vice policajtu nez tam bejvalo.

Nosnejma myslenkama jsem se nezabejval. Vetsinu znam a cely to pusobi jako Rathovy vyvody Snazi se si chranit kuzi a tak do toho micha kde co. Svazak Husak mi neprijde jako osobnost, kterou ma cenu se zabejvat. Mozna o nem natocit nejakej film, a la velka sazka o male pivo, jak frajer svazak dokazal doma kdesi v tretim svete vytunelovat statni loterii a vyhnout se lapaku.

Obcas by do toho mohl nejakej pravnik vysvetlovat, ze pravo neni spravedlnost a kdo to nechape ten je blbec. - Na konci by se pak mohli vsichni pravnici i s Husakem postrilet, aby ten film mel taky nejakej happy end. :-/

Zatím bez slepic

Co bylo minule, pane Assi, za bolševiků od Husáka zajímavé? Nebo myslíte Hušáka, ale neumíte psát česky. To někteří tak píší, ale mne to kadí.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

len jedna zvedava otazka vidlakovi od Zvedavca..to je TEN? .. Hušák... alebo to je len jeho menovec...

Zatím bez slepic

In reply to by Zvedavec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Všechno nasvědčuje tomu, že je to TEN Hušák.
Článek je napsaný působivě, o tom žádná.
Ale co se týká autora, pak bych se za určitých podmínek přimlouval za znovuinstalaci minimálně jedné popelnice před úřadem české vlády (pokud sousloví "ČESKÁ vláda" není už podobného druhu jako "pečený led".
Bylo by hezké, kdyby v té jediné neprůstřelné skleněné popelnice před úřadem vlády byl umístěn Aleš Hušák.
Proč?
Protože -
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_Hu%C5%A1%C3%A1k

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Četl jsem od TOHO autora několik článků a vcelku se nedivím, že dokázal manipulovat celým sportem. Je bezesporu mimořádně chytrý, (nakonec ho ani nezavřeli), výřečný jako když másla ukrajuje, jeho povídání má i logiku bez upjatostí, láskyplný....... to se mu to hodovalo.
Pane bože, TEN by promlouvat k poslancům ve sněmovně. Určitě by zastínil o několik koňských délek oba alkoholiky.

Zatím bez slepic

"Nakonec ho ani nezavřeli"
Věštče, i kdyby už byl někdo němý a dementní, pak by ho v našem Protektorátu nezavřeli - pokud by si svou poctivou prací odklonil do kasičky tolik, kolik si odklonil - byť i formou legální, respektive právně legalizovanou.
Víte o někom takhle bohatém a takto informovaném (informovaném o stejně bohatých a stejně informovaných), koho v této ruppoblitce zavřeli?

Spravedlnost a justice jsou přece u nás zboží jako každé jiné a řídí se ekonomickými zájmy našich i zahraničních vlastníků !

Zatím bez slepic

Bylo by ovšem nespravedlivé nenapsat, že nad Hušákem nejspíš zvítězili oni cimrmanovští "jinší sekáči", bezohlednější než on.

Zatím bez slepic

No já bych to napsal jinak, text je líbivě postavený na předložených faktech, ale když člověk začne ověřovat (nebo má základní přehled a vidí to hned), že ony fakta jsou nepravdy, pak je to logika postavená na nepravdivé informaci...

Ale souhlas, že má zkušenost z řečněním a když pak srovná retoriku Kalouska apod. lidí a najednou začne mluvit Hušák, tak člověk se na jeho stranu přidá už jenom proto že nemá pocit, že vidí, že předtím mluvili lidi stylem, že nemají ani základku...

Zatím bez slepic

"když člověk začne ověřovat"

Nekřivděme mu. Krom polemických popelnic, nic jiného než minulost, z mého pohledu dokonce pravdivou, nepopsal. Popsal to však v pastelových barvách. To se většině líbí a nějaká fakta je nezajímají. Kdyby neměl takovou hroznou pověst, je to prototyp politického lídra špičkové kvality.

Zatím bez slepic

No bodejť !
Pokud má mít v dnešní politice někdo alespoň nějakou šanci, musí být v nejlepším případě bezohledný psychopat, v jemnějším případě alespoň bezohledný lhář, v nejjemnějším případě pak někdo, kdo je schopen přestírat, že je lhář či psychopat - a nevypadnout léta z role.
V tomto ohledu by byl ideálním typ nějaký ten sobotkoid, ale nesměl by mít tolik poradců a musel by být o něco inteligentnější. Nicméně - klobouk dolů, za Sobotkou je obrovský kus práce, zlikvidovat během krátké doby stranu se stoletou historií a důvěrou několika miliónů lidí by si opravdu zasloužilo alespoň pojmenovat letiště a lavičky jeho jménem.
Možná i nějaký ten pražský či italský most!

Hušák taky není špatný, ale proti sobotkoidům by byl zbytečně moc drahý.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Byl včas a na správném místě,jako mnozí podobní zbohatlíci,takže nosatej,ale uměl se dělit,proto tam vydržel dost dlouho.
Osobně bych s nim zametl několik pražských ulic.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

stojí dle mne za povšimnutí:
-to zveřejnění článku Vidlákem nyní s ohledem na datum článku,
-a co naznačuje autor článku tím "milé děti", snad nemá od 2015 politické či jiné ambice se "o nás začít starat"?
Protože NIC se neděje náhodou.
Mimo téma článku všimli jste si, jak za každou otravou nyní už je v prostoru mainstreamu jasno KDO?
A, všimli jste si, že začala staro-nová akce nějaké ty "syrské připrchlíky" do ČR dostat, kdo by se odvážil odmítnout ubohé sirotky?!
A Globální pakt o migraci garantuje asi Poche, proto ČSSD tlačí prý nyní na místo ministra zahraničí jeho bývalého asistenta Petříčka, to jsou mi věci... Prostě čekají nás "samá pozitiva a světlé zítřky".

Zatím bez slepic

Majko, k těm světlým zítřkům - nějaká ta tisícovka šestnácti až pětadvacetiletých sirotků je relativní prkotina.
Přečtěte si Spencerovou.
Stačí, když turecký šéf islámského superstátu na záchodě zatáhne za řetízek nebo zmáčkne tlačítko.
Sirotci jsou pouhý pšouk.

http://literarky.cz/politika/rozhovory/21674-vy-co-nechcete-islamskou-e…

Zatím bez slepic

Ne valka v Syrii je pouhy psouk pokud se budou mydlit jen tam, jak vypada, ze chtej.

Ti sirotkove jsou pruser, protoze kdyz VY ho tu nekde potkate, tak vam nepomuze vubec nikdo.

Videl jste kdo pomahal proti Holandanum kdyz mlatili cisnika? Jo, spravne nikdo.
Videl jste tu pomoc statu, te znasilnene z Bulovky?
Videl jste toho, co ho zavreli, protoze odstrelil magora, co najizdel od lidi.

Tohle je vas problem a sirotci. Zadna Syrie.

Krysa ve vasi loznici je problem. Ne lev v ulicich Bejrutu.

Zatím bez slepic

Jen abych nebyl zase nějak mačo.

akce nějaké ty "syrské připrchlíky" do ČR

Paní Šojdrové se jistě v Europarlamentu tůze líbí a jistě by neodmítla druhou evropskou rundu. (Ročník 1963 tudíž by to akorát vyšlo) Jelikož musí být zvolena a jistě je část voličů dostatečně proevropských a humanitních, tak na nás snesla kletbu syrských sirotků, v naději, že ji to do parlamentu tak nějak posune. Snad není trestné přát, aby ji potkalo jen to nejhorší!!!

Zatím bez slepic

No, tyhle tanecky pripominaji hosiky ze skolniho dvora nadrzene zmlatit ve skupine toho hajzla nasilnickyho, co je sam a jako svine se ale nechce na nikoho vrhnout, vyhejba se konfliktum, preslechne vsechny nadavky a obvineni.

A oni na nej porad v deseti, ty svine zla, jen to rekni, ze se chces prat. Jsi svine utocna a on porad nic. Jen jde o kus dal.

No neutocte na takovou svini.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Přestože se také přikláním k názoru, že prohraný zápas Hušáka proti vítězným antihušákům byl dost možná bojem prohnilých proti prohnilým, Vidlákovi bych rád poděkoval za publikování tohoto článku.

Občas si listuji v knížce Machiavelistické etudy.
Neměli bychom číst jen názory těch, s nimiž souhlasíme.
A měli bychom častěji nahlédnout do intelektuální kuchyně těch, s nimiž nesouhlasíme nebo kterým nevěříme.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pane Hušák, nakolik ten článek prosím myslíte vážně? Já bych řekl že vůbec :-). Že jste prostě chtěl napsat prostě takovou jakousi pohádku a podle mě se asi i bavíte tím, když ji někdo vezme vážně.

Ale kdybych měl brát ze svého abstraktního myšlení ty popelnice před vládou jako něco směrodatného, tak se mi to spojuje s Vidlákovým "Proč tento blog" a nutností kydat. Trochu bych to vztáhl na člověka (když se je potažmo baveno tedy o lidech byť za kulisou vlády) a namísto nutnosti kydat bych dal potřebu srát (nebo slušněji kakat).

Občas někteří mají tendence říkat, že národ má vládu jakou si zaslouží, nebo že jsou její jednotliví členi dokonce takovým typickým vzorkem národa (byť to se spíše povídá o celém parlamentu než jen o jeho specifičtější části).

Tudíž by mi vycházelo, že popelnice před vládou manifestují potřebu se vysrat, což kdybych měl na základě teze o vzorkovnosti národa vztáhnout na národ celý, tak by mi vycházelo že tedy: jakmile je typický Čech někde v rozhodovací pozici, činí své sraní v podstatě veřejně, tedy podobně jako to dělají zvířata -> a jediný rozdíl mezi veřejně kakajícím Čechem a zvířetem je, že Čecháček se u toho trefí do nějaké připravené nádoby :-).

Zatím bez slepic

???? :-(

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Jasně, že nezaujme ani tak samotný text, jako jeho autor. Nestydím se to přiznat, protože.... protože sám nevím.
Musí to být mimořádně zajímavá persona, když si dokázal za cizí prachy držet dva šoféry a osobního kuchaře :-).
Fakt nevím, co si o tom všem myslet. A těším se na nějakou Vidlákovu poznámku k tomu....

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Hušák, neHušák. Téma společenské smlouvy je docela podstatné, je dobré ho mít na paměti. Nemám rád příliš slov mimo beletrii, mnohomluvnost bych v tomto případě autorovi vytkl.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Two steals in his Collection, <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> in the first quarter, and the two steals to garage earnings of 106 times inside playoffs career steals, that transcends the rick Barry, became the steals from the history of the warriors team in the playoffs.

Garage into seven three-pointers in the game, this also let his / her playoff three-pointers hit number as much as 261, match the Robert horry, 9th three points in playoff heritage list. Distance comes 8th Chauncey billups, he in addition only six three things.

37 points in only three games, came <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> one's, and this is his this season, including playoffs) 9th score 35 + game with three alone, greater than 7 times of Russell westbrook, the top league.

So many record the first world war, there is no doubt which the game can be considered to be the garage in this series played the best game. The first about three games, garage is averaging 35. 3 points and 4. 7 rebounds, 6 aids, shooting 40. 3% as well as 35. 3% from 3, compared with the normal season shooting stage, some degree of decline, however the game, garage completely outrageous. The blazers in a number of players to hound them, but no one may disturb his rhythm. Storage, as it were, in the game again to uncover "day day" feeling.

11 three-point line out hand, hit <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> seven goals, including vast mileage of three points. Wearing warriors baseball hat sitting within the stands to watch your old garage, it also appears to own son's playing god look like some incredible performance. The lens for the old garage, he couldn't help but shook his / her head.

Of course, whatever other people think, garage three points because of their own performance with total confidence. In the finally quarter the warriors using 88-58 big lead the blazers, garage outside the three-point line again, the ball from the one hand, he / she turned back field, the ball firmly in to the basket, the whole uproar. Can put the three points in this state, the other celebration can say what?

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.airjordan32.us>jordan 32</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.kd11.org>nike kd 11</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron james shoes</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt runner</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.com>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>ultra boost adidas</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.curryshoes.us>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.kyrie-4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Football Cleats</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.hardenvol2.org>james harden vol 2</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Nike CR7 Football Boots</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax shoes</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7 Cleats</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock shoes</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4 shoes</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.kyrie3.us>nike kyrie 3</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>nike lebron shoes</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno running shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.birkenstock-sandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>adidas ultra boost 4</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>soldier 11</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>porsche design shoes</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd runner</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Throw three points is just not the whole garage every day work, and don't ignore, Stephen curry is the team in assists and steals, he averaged 6. 7 assists within the regular season, 14 from the league and the playoffs <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> is averaging 9. 3 assists since the league the first! Let's imagine images, 40 minutes per game within the Treasury, attack launched lots of times, there are always many ball he wasn't inside outside, but the golf ball inside, attracted a double... What will happen subsequently? There was a man he is able to tell you the response, <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> he called clay - Thompson, from the gold state warriors, he made this year 211 3-pointers, finished third inside the league, and that 211 3-pointers, 68 is derived from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the shed and ray Allen throughout '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and they are the Seattle supersonics. Which year, Allen's 269 of 653 three-point shots, picture 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 photographs in his Arsenal, of up to 45. 3%; That 12 months, Alan ball attack create 3 ratio is a lot less than a quarter, compared along with 38. 6% in database; That year, Allen's assists the number 3. 7, less as opposed to Treasury for three allows. So the outline, the image of the alternative 3-pointers hand along the garage outline: he besides completed the sharpshooter qualifications, his teammates for his or her creation of free-throw options into; He will also look for opportunities as well, through the ball development, stopped for no allows 3-pointer of shots. Additionally, he also can cross assists, "create" another glass pitcher - clay - Thompson! Not simply can catch vote, will also urgent stopped, can build more opportunities to some others, this star, unique! I am <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> afraid, just use "striker" two words have been unable to define Stephen curry, also have to be in with a "great" rhetoric.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.lebron-shoes.us>lebron james shoes</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>adidas ultra boost</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Lebron Shoes</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche shoes</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>adidas yeezy</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.curryshoes.us>curry shoes</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>nike lebron shoes</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrie-5.com>kyrie 5</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.lebron-14.us>nike lebron 14</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a> <a href=http://www.lebron-16.com>lebron 16</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.hardenvol2.org>james harden vol 2</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com>adidas crazy explosive</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno running shoes</a> <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Soccer Cleats</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.kyrie3.us>kyrie 3</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Storage, 26, is one <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> of the largest child, dell - garage in 2002, his / her dad announced over 16 years of career, finally handed over 40. 2% on threes statement card. From a really young age, Stephen around the shooting learned how to shoot at the feet of the grasp, when dad refused for taking him to the hornets training, Stephen will be pursed lips, not because can't go to see those big-name players, the old you're, but because he also need to be with my dad, to train his shot.

At age 9, garage is of his own <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> amateur league teams associated with players, only if the coach would need to outside shot collapse for the opponent's zone will be sent. Recalled the one self, garage proudly said: "when I was a defense experts, all start from right now there. "

To go to <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> the original text, once the garage near the soccer ball in midfield, people tend to overlook just about the most important thing: pool soccer ball skills. Sonya, thanks for you to his mother, then a 5 feet tall 3, cordial and some stubborn woman again while doing so, she was in high school graduation played point guard, checking out the volleyball after into your campus of Virginia technical, and meet the car port there's father. "If I dribble towards the coast, I have to pick to shoot or go, it's my limit. "Dell claimed, "people started for Stephen impression is all he'll beautiful posture hit photographs, but before becoming some sort of striker, he already was a greater control player, people tend to ignore it. After the dribble shot, is I the most amazing moments. Thanks to the mother. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>nike lebron shoes</a> <a href=http://www.curryshoes.us>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.nikehuarache.org>nike huarache</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche design shoes</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.kyrie3.us>kyrie 3</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers suede</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno running shoes</a> <a href=http://www.nikepg2.us>nike pg 2</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a> <a href=http://www.kd-10.com>kd 10</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>lebron soldier 11</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7 Cleats</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>nike kyrie 4</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram</a&gt; <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Football Cleats</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie shoes 3</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react</a> <a href=http://www.pgshoes.com>pg shoes</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.pumafenty.us.com>puma fenty</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.lebron-14.us>nike lebron 14</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.kyrie-5.com>kyrie 5</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.lebron-16.com>lebron 16</a> <a href=http://www.kyrie-4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>adidas ultra boost uncaged</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>nike kobe shoes</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.stephencurryjersey.us>stephen curry jersey</a> <a href=http://www.kd11.org>kd 11</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.com>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein underwear</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax shoes</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.hardenvol2.org>harden vol 2</a> <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>Nike Pegasus 35</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>adidas yeezy</a>

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Throw three points is not the whole garage daily work, and don't neglect, Stephen curry is your team in assists along with steals, he averaged 6. 7 assists in the regular season, 14 from the league and the playoffs [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] is averaging 9. 3 assists as the league the first! Let's imagine a graphic, 40 minutes per game inside Treasury, attack launched many times, there are always several ball he wasn't from the outside, but the soccer ball inside, attracted a two times... What will happen subsequently? There was a man he'll tell you the response, [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] he called clay - Thompson, from the fantastic state warriors, he made there is much surprise 211 3-pointers, finished third within the league, and that 211 3-pointers, 68 comes from the assists of Stephen curry.

12-13 period to contrast the car port and ray Allen with '05 -' 06 - Allen into 269 3-pointers, and he's the Seattle supersonics. That will year, Allen's 269 involving 653 three-point shots, shot 41. 2%, as Stephen -- 272 of 600 images in his Arsenal, as high as 45. 3%; That yr, Alan ball attack produce 3 ratio is below a quarter, compared along with 38. 6% in data source; That year, Allen's assists the phone number 3. 7, less compared to the Treasury for three assists. So the outline, the image associated with an alternative 3-pointers hand along the garage outline: he not merely completed the sharpshooter background, his teammates for his or her creation of free-throw possibilities into; He will also look for opportunities as well, through the ball discovery, stopped for no assists 3-pointer of shots. In addition, he also can move assists, "create" another pitcher - clay - Thompson! Besides can catch vote, will urgent stopped, can build more opportunities to people, this star, unique! I am [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] afraid, just use "striker" two words happen to be unable to define Stephen curry, must also be in with a new "great" rhetoric.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt runner[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7 Football Boots[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]porsche design shoes[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram shoes[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.airforce-1.us]air force 1[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

As being a core point guard, garage along with three split the difference is which he is the team recruit and organizer. In some other words, he can't be similar to novak on the perimeter around waiting for [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] someone else to give him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for people each a 3-pointer assists objects, and to occasion, after statistics, novak found this year hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and hit; Three-point shots hit the second more this season Ryan - Anderson isn't a exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] inside 213, has 206 depends on your friend's passing.

The garage He each of the 3-pointer this season, you can find 105 of 3 seriously isn't sending (272), quite simply, is to create possibilities, nasty sto vote. This trick inside the team's star, such seeing that flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because an individual errs, physical strength use, to the number of times few, and the hit ratio is just not high. But obviously is an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times just isn't assists quantity highest throughout alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better in comparison with lebron James thrown into more all 3-pointers, and also the shooting is in some sort of league all five this sort of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), the two quality and quantity. Taken together, the three points to help thrown into space is not an easy thing, have to have the forty percent three-point shots ought to create his own shots, this how tired! Probably the most precious is, no issue when and where, and steps to make moves, garage has a high percentage. It is no wonder the manager of the warriors when Bob myers not long ago told the Associated Click said: "as long since it's garage, to receive the ball is reasonable. ".

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.curryshoes.us]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]Nike lebron soldier 11[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe bryant shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11 shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie shoes[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Like a core point guard, garage along with other three split the difference is which he is the team attract and organizer. In other words, he can't resemble novak on the perimeter around anticipating [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] someone else to supply him the ball. We take novak with a comparison, everything also - reference counted for us each a 3-pointer helps objects, and to moment, after statistics, novak found in 2010 hit 3-pointers, 149, 146 is a teammate's pass and struck; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson isn't a exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] with 213, has 206 utilizes your friend's passing.

The garage He all of the 3-pointer this season, you will find 105 of 3 seriously isn't sending (272), basically, is to create chances, nasty sto vote. This trick in the team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Robert, but often because a person errs, physical strength ingestion, to the number of that time period few, and the hit ratio is not high. But obviously is definitely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times isn't assists quantity highest within alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better than lebron James thrown in more all 3-pointers, plus the shooting is in a new league all five these kinds of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Used together, the three points to be able to thrown into space just isn't an easy thing, have to have the forty percent three-point shots should create his own photos, this how tired! By far the most precious is, no make a difference when and where, and how to make moves, garage has a top percentage. It is no wonder the manager of the enthusiast when Bob myers not long ago told the Associated Press said: "as long as it's garage, to obtain the ball is reasonable. inch.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.lebron-14.us]nike lebron 14[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas football cleats[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie shoes 3[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]nike lebron shoes[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

As being a core point guard, garage as well as other three split the difference is that he is the team attract and organizer. In various other words, he can't be similar to novak on the perimeter around expecting [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] someone else to supply him the ball. We take novak to a comparison, everything also - reference counted for all of us each a 3-pointer facilitates objects, and to time, after statistics, novak found in 2010 hit 3-pointers, 149, 146 is usually a teammate's pass and struck; Three-point shots hit the next more this season Ryan - Anderson isn't exception, he hit [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] inside 213, has 206 will depend on your friend's passing.

The garage He all of the 3-pointer this season, you'll find 105 of 3 is just not sending (272), in other words, is to create possibilities, nasty sto vote. This trick in the team's star, such because flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, John, but often because a person errs, physical strength usage, to the number of times few, and the hit ratio seriously isn't high. But obviously is an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times seriously isn't assists quantity highest within alliance,[url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] even better than lebron James thrown in to more all 3-pointers, plus the shooting is in a new league all five this sort of not assists free-throw shooting players on the fifth (41. 8%), equally quality and quantity. Considered together, the three points to thrown into space is not an easy thing, will need to have the forty percent three-point shots need to create his own images, this how tired! Essentially the most precious is, no make a difference when and where, and making moves, garage has a higher percentage. It is no wonder how the manager of the warriors when Bob myers not long ago told the Associated Mass media said: "as long seeing that it's garage, to obtain the ball is reasonable. inches.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Nike CR7[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]adidas ultra boost uncaged[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]adidas yeezy boost[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]nike kyrie 4[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.pgshoes.com]pg shoes[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd runner[/url] [url=http://www.airmax270.us]air max 270[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]james harden vol 2[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]curry shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

"I got helpful to my evaluation, " curry remembered,[url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] "people said I has been too short, don't play college basketball, then for the same reason that I cannot play in the NBA. People don't think I can play safeguard, then said I am an excellent pure point guard, until October of not too long ago, I also found that the general manager of funny in my experience as the league 3 rd good shooting guard. I have not yet fully participate in their full potential, so i set a higher regular to himself, committed to continuously improve to become more outstanding. "

"We've never met you are not [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] him so great shooting everywhere, " warriors coach draw Jackson said, "and spin, stop and go empty-handed, get hand, step back, knee, in the face connected with two double forced to......, any thought of shooting mode, you can see they are astonishingly. We have by no means seen anyone can accomplish this level, his Steve Nash (microblogging) played a high level, the two-time MVP give, shooting is incredible, but it's also a level. And their other like reggie burns, Chris mullin, such while dell and I performed together - Ellis, dell - Arsenal, they are all fantastic striker, but they didn't garage so complete, this guy is absolutely no limit. "

Timer as well as dance, 6 minutes [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] and 30 seconds, Davis is doing everything we can to near to the garage, but still past due step. Garage again to accomplish a beautiful jumper - it is not strictly jumper, his toe will be out of the ground, under the condition of the body is still rising, use forefinger and middle finger touch to complete the hand. Treasury body slightly back. This not only makes his moves difficult to block, as well as between your ball and floor to have an additional 10 degrees Point of view. NBA players to moment takes 0. 6 seconds typically, the garage from getting ready action to dial the particular ball moves, it only takes 0. 4 a few moments. Fast to make up for that deficiency of the storage height, the ball well stay away from the opponent blocking fly toward the basket in the process, the look of garage is actually along with them. His arm still moves in the event the posture, and of their teammates has begun to be able to pose three gestures...

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.kd11.org]nike kd 11[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Nike CR7[/url] [url=http://www.underarmourshoes.us.com]under armour shoes[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.stephencurry--shoes.us.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas porsche design shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock sandals[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kd shoes[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.birkenstock-sandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna creepers velvet[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.adidaseqt.us.com]adidas eqt[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react flyknit[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.pumafentyslides.us]puma fenty slides[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]nike air max 270[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.kd-10.com]kd 10[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram fivefingers[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Knight's tactic clearly, today is to cling to garage, tend not to give him any possibility, and Kevin durant is always private with defense. But garage or under heavy defensive seek out opportunities, such as face [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] low, he mobilized, use the other fear his outside ability garage easily won two points.

The last 80 seconds inside the first half, durant had missed shots from outside, the basket three players tend to be knights, including Thompson, lebron, subsequently, the Treasury rushed in to the basket from the extended position, unexpectedly the offensive rebounds from the knight encirclement! Then he points ball durant, whom finished scores!

And the next half, knight to defensive strategy appears to be shaken, they don't have an excessive amount of double again, help, curiously, JR in 1 on 1 against Arsenal, and directly put the garage was pushed on the ground.

Sure enough, the knight defensive shaken [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] immediately after scoring started rising within his Arsenal, outside his / her 3-pointer by continuous, at that time he was given the opportunity to just like Kevin durant got chance inside the first half. After three points from the database is still strike, he this section one bomb under the 14 points.

Today can be June 1, the time [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] would be the international children's day, it seems in the "primary school" is amongst the holiday today.

Small garage finish I rested the majority of the holiday to battle, he's still the contribution on the brilliant stroke, but furthermore pass a 3-pointer by means of Kevin durant. The final 3 minutes, garage off ahead of schedule, because the online game had no suspense.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.us]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikepg2.us]nike pg 2[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.kyrie1.us]kyrie 1[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]adidas shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasultraboost4.com]ultra boost 4.0[/url] [url=http://www.kd11.org]kd 11[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14 shoes[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.stephencurry-shoes.com]stephen curry basketball shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasdeerupt.us]adidas deerupt[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]nike kobe shoes[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4 shoes[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.adidassoccercleats.us.com]adidas soccer cleats[/url] [url=http://www.calvinklein-underwear.us.com]calvin klein underwear[/url] [url=http://www.kd-shoes.org]kd shoes[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.jordanretro.us.com]jordan retro[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno shoes[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.us]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.michaeljordanshoes.us]michael jordan shoes[/url] [url=http://www.adidascrazyexplosive.us.com]adidas crazy explosive[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.nike-mercurial.us]nike mercurial[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike air vapormax[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Lebron Shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost adidas[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.nikesockracer.com]nike sock racer[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost shoes[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.johnwallshoes.us.com]john wall shoes[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]lebron soldier 11[/url] [url=http://www.pumarihannacreepers.us]puma rihanna[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.kyrie-4.org]kyrie 4 shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.nikepegasus35.com]Nike Pegasus 35[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5 shoes[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Football Cleats[/url]

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Finals past season, Arsenal's performance [url=http://www.kdshoes.us.com]kevin durant shoes[/url] seriously isn't very ideal, although your data well, but the efficiency just isn't high, and his returning pass error, defensive irvine was produced key 3 points have grown a "black spots" instant, apparently, in hope that in this particular to prove himself.

No, after the opening, the three points inside database and didn't struck two shots, on the contrary, the knight three points would hit a lot of over there. Garage or give attention to defense, he para which includes lebron, Irwin, JR., have been people already, also get successful prevention.

In driving, did well in your Treasury, the ball to some teammate are fed properly, but Mr Chu in numerous opportunity attack. 04 seconds left in the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he's confident the take a couple of steps away from the three-point line and necessary to make [url=http://www.curryshoes.us.com]curry shoes[/url] moves, the ball! This is also the warriors in the first 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances about the right side of the bottom again in a 3 items!

It is worth mentioning how the opening, the garage suitable arm was wearing the black gear, it is additionally because his right elbow from the game before the old injury includes a relapse, however, with the game, he has to remove protective devices. Gear, this indicates, has affected the cope with, before he took off while i feel much better.

Inside against lebron James, the defense is progressing very well in his Arsenal, but after he was lebron was a knocked out, the referee provides [url=http://www.stephencurryshoes.us]stephen curry shoes[/url] blown the garage hindering foul, garage on the bottom is various, make action towards the referee said lebron knee.

In breakthrough, garage can be a difficult moves, all sorts of people all the method up his defense, such as lebron, but Treasury first in lots of dazzling dribble move Thompson, right after air and rival collision cases, the hard to be able to score.

Tag: [url=http://www.kyrieirvingshoes.us.com]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.nikezoomvaporflyelite.us]nike zoom vaporfly elite[/url] [url=http://www.nikeairmax97.us.com]nike air max 97[/url] [url=http://www.vansshoes.us.com]vans shoes[/url] [url=http://www.kyrie4halloween.com]kyrie 4 halloween[/url] [url=http://www.lebron-14.us]lebron 14[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.ultraboostshoes.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie2shoes.com]kyrie 2 shoes[/url] [url=http://www.nikevapormax.us.com]nike vapormax[/url] [url=http://www.nikeepicreactflyknit.us]nike epic react[/url] [url=http://www.nikevapormaxshoes.us.com]nike vapormax shoes[/url] [url=http://www.ultraboostadidas.us.com]ultra boost[/url] [url=http://www.kyrie-3.com]kyrie 3[/url] [url=http://www.nikeairpresto.us.com]nike air presto[/url] [url=http://www.ultraboost-3.com]ultra boost 3.0[/url] [url=http://www.adidasboost.us.com]adidas boost[/url] [url=http://www.lebron-shoes.us]lebron james shoes[/url] [url=http://www.lebronshoes.us.com]lebron shoes[/url] [url=http://www.nikecr7.com]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com]kyrie irving basketball shoes[/url] [url=http://www.kobe--shoes.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.kyrie2.us]kyrie 2[/url] [url=http://www.kyrie-5.com]kyrie 5[/url] [url=http://www.nikehuarache.org]nike huarache[/url] [url=http://www.porschedesignshoesonline.com]porsche design shoes[/url] [url=http://www.kyrieirvingjersey.com]kyrie irving jersey[/url] [url=http://www.kyrie4.us.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.adidasboostyeezy.us.com]yeezy boost[/url] [url=http://www.birkenstocksandals.us]birkenstock[/url] [url=http://www.adidasnmdshoes.us.com]adidas nmd shoes[/url] [url=http://www.nikeairmax270.us.com]air max 270[/url] [url=http://www.curryshoes.us]curry shoes[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.us.com]Lebron soldier 11[/url] [url=http://www.adidasiniki.us.com]adidas iniki[/url] [url=http://www.lebronsoldier11.org]soldier 11[/url] [url=http://www.airmax270.us]nike air max 270[/url] [url=http://www.kobe-10.org]kobe 10[/url] [url=http://www.pumafenty.us]puma fenty[/url] [url=http://www.curry-4.com]curry 4[/url] [url=http://www.curry-5.us.com]curry 5[/url] [url=http://www.kobebryantshoes.us.com]kobe shoes[/url] [url=http://www.nikefree.us.com]nike free[/url] [url=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com]Nike Lebron James Shoes[/url] [url=http://www.curry2.com]curry 2[/url] [url=http://www.airmax90.us]air max 90[/url] [url=http://www.kyrie--4.com]kyrie 4[/url] [url=http://www.lebronsoldier10.us.com]lebron soldier 10[/url] [url=http://www.asicsgelkayano23.com]asics gel kayano 23[/url] [url=http://www.hand-spinner.us]hand spinner[/url] [url=http://www.kevindurantjersey.us.com]kevin durant jersey[/url] [url=http://www.nikehyperdunk.us.com]nike hyperdunk[/url] [url=http://www.pumafenty.us.com]puma fenty[/url] [url=http://www.airjordan32.us]air jordan 32[/url] [url=http://www.lebron-james-shoes.us.com]lebron james shoes[/url] [url=http://www.vanssk8hi.us]vans sk8 hi[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url] [url=http://www.kobebryantjersey.us]kobe bryant jersey[/url] [url=http://www.yeezy--boost.us.com]adidas yeezy[/url] [url=http://www.cristianoronaldocr7.us]Cristiano Ronaldo CR7[/url] [url=http://www.airforce-1.us]nike air force 1[/url] [url=http://www.pgshoes.com]paul george shoes[/url] [url=http://www.stephencurryjersey.us]stephen curry jersey[/url] [url=http://www.kd-11.us]kd 11[/url] [url=http://www.nikeepicreact.us.com]nike epic react[/url] [url=http://www.adidaszxflux.us.com]adidas zx flux[/url] [url=http://www.kobe11.org]kobe 11[/url] [url=http://www.yeezyshoes.us.com]yeezy shoes[/url] [url=http://www.kyrie4confetti.us]kyrie 4 confetti[/url] [url=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com]nike air more uptempo[/url] [url=http://www.nikezoomvaporfly.us.com]nike zoom vaporfly[/url] [url=http://www.nikesoccercleats.us.com]Nike Soccer Cleats[/url] [url=http://www.lebron15.us.com]lebron 15[/url] [url=http://www.vibram.us.com]vibram[/url] [url=http://www.lebron-16.com]lebron 16[/url] [url=http://www.kyrie3.com]kyire 3[/url] [url=http://www.kyrie3shoes.com]kyrie 3 shoes[/url] [url=http://www.hardenvol2.org]harden vol 2[/url] [url=http://www.pumasuede.us.com]puma suede[/url] [url=http://www.kyrieirvingshoes.us]kyrie irving shoes[/url] [url=http://www.mizunoshoes.us.com]mizuno running shoes[/url] [url=http://www.air-jordan-shoes.us.com]air jordan shoes[/url] [url=http://www.kyrie-irvingshoes.com]nike kyrie shoes[/url] [url=http://www.curry-5.com]curry 5[/url] [url=http://www.neweracaps.us.com]new era caps[/url] [url=http://www.curry-5.us]curry 5[/url]

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.