Natisknuté miliardy

Autor
Štítky

Tak nám Veĺký Bocian lobuje v Bruseli za koronapeníze pro naši malou zemičku. Pokud jsem dobře informován, prohlásil ve svém Čau lidi něco o tom, jak dobře pochodil, protože dostaneme nějaké miliardy navíc. Pokud jsem dobře informován, tak se sice ještě neví, jestli nám ty peníze dají nebo půjčí, neví se, jaký bude půjčovací nebo rozdávací mechanismus a včera začaly probleskávat zprávy, že původních 750 miliard EUR je jen plivnutí, že se už mluví snad až o dvojnásobku. Pak se zase mluvilo o tom, že částka klesne. 

Nevíme, jestli Homér existoval, ale víme, že byl slepý... 

Dnešní článek není ani tak o našem premiérovi, jako spíš o naší budoucnosti. Přijde mi tak nějak symptomatické, že se v EU sedí kolem stolu, létají tam miliardy, které jdou zcela mimo představivost a jednotliví lídři jsou o průběhu jednání skoupí na slovo, případně rovnou hlásí, že se nic nedohodlo. 

Jen Orbán se diví, proč ho nizozemský Rutte nesnáší... Inu to máš jednoduché Viktore. Ty máš parlamentní většinu, on ne. Ty jsi populární, on ne. Ty luskneš prsty a vznikají ploty, chrání se hranice, podepisují se kontrakty s Ruskem a někde jen pípneš a všichni se míní posrat, ba i novináři se bojí.  Zbavil ses Sorose a ještě ti za to maďaři hází hlasy ve volbách.  On někde něco opatrně řekne a hned má proti sobě demonstranty, cance culture, nic nemůže, nic nesmí, všichni po něm jdou, novináři mu lezou div ne pod postel a ve volbách pak budou lidi volit stejně nějakého cvoka, který miluje africkou migraci... 

Vidlácky bych řekl, že je vlastně úplně jedno, kde se ty peníze tam v Bruseli vezmou. Vsadím se, že tam dojdou k nějaké formě dikaturního kompromisu, který bude vyhovovat němcům nebo Merkelové osobně a všichni ostatní budou naštvaní, protože pro ně to bude ta nejhorší možná varianta.  Prostě to tam všichni myslí dobře, ale dopadne to jako vždycky. 

Peníze si stejně nepůjčují od nás obyvatel, dokonce ani od těch bohatých ne. Prostě si ty peníze natisknou, nebo lépe řečeno vygenerují na počítačích a pak to pustí mezi lidi. Už dlouho se mluví o tom, že na světě je několikanásobně víc peněz než je hodnota veškerého světového majetku i zboží. Tak jich zase bude o něco víc. Ale proč bych se divil... řešením na problémy Unie je přece Víc Unie. Řešením problému zadluženosti je víc dluhů... 

Dovedete si představit, až to celé praskne a naráz ve vší nahotě bude celá ta šaškárna odhalena? 

Zaslechl jsem varovné hlasy, že Babiš připojí svůj podpis, že my češi budeme ručit za společný unijní dluh, kterým budeme financovat rozmařilost jižních států. Mohu všechny uklidnit. I kdyby to Andrej nepodepsal, stejně se s EU (a hlavně Německem) vezeme. Skutečná realita není v podpisu, ale v tom, že nejsou zakázky, není práce, není jídlo, není elektřina, není pořádek a čeká se na nového Hitlera, který slíbí nápravu všeho. Všechny ty papíry o dluzích a číslech nejsou ničím, protože za všech okolností my dole už stejně nebudeme nic mít. Kolik z nás čtenářů na Kydech je bez dluhů, naopak s pěkným kontem plným úspor? Většina lidí má nějakou tu hypotéčku nebo lízing a teď se jen řeší, jestli to praskne hned, nebo je nechají ještě pár let splácet. 

Do toho se nám koroňáček zase rozšiřuje... sice není tak zabijácký jak byl zjara, ale to všechno ještě může přijít. Včera demonstrovali Ostraváci, jak se jim nelíbí zpřísňování opatření, uvidíme, co budou za pár týdnů říkat na přeplněné nemocnice... 

Drolí se to drolí...  Čím dál tím rychleji... Jestlipak jste všichni udělali patřičná opatření a zavařujete jako o život? Případně sbíráte ovoce a pálíte si novou měnu?  Jestlipak sbíráte od včeliček med, krmíte slepice, plníte spížky sklenicemi a snažíte se do sklepa dostat nový mrazák? Jestlipak vy co máte zbraně učíte souseda jak s tím zacházet, aby to vzal chvíli za vás, až se budete potřebovat vyspat?  

Připravujte se připravujte. Natisknuté miliardy nám moc nepomohou i kdyby jich Andrej sehnal pětkrát tolik... Bude nutné si pořádně vyhrnout rukávy a pracovat, ne platit.  

 

 

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.3 (59 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

To bude tvrdá měna. Až někteří zjistí hodnotu FIAT peněz, tak je trefí natvrdo!

O situaci na Ostravsku podrobněji zde: https://aeronet.cz/news/tohle-uz-je-pres-caru-ceska-vlada-odepre-lidem-…

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

Ty virtuální peníze už mají své adresáty a nikdo jiný nedostane ani cent.
Žádné vrtulníky a žádný obdarovaný "lid". Ten to jenom bude krvavě splácet příští tři generace.

Ale s fiat měnou (navíc zatíženou úroky) jste to trefil přesně. Nebude z ní úniku a až "lid" zjistí, co vlastně obnáší, nebude si stačit drbat hlavu.

Průměrný počet slepic: 4.9 (8 hlasů)

Nejsou sice plošně rovnoměrně rozděleny, ale jsou vyplaceny aby stát zůstal funkční. Kdyby nebyly vyplaceny, stát by se zhroutil. Představte si, že by např. všichni instalatéři přestali vykovávat svoji činnost. To by jsme byli bez vody, nesplachovali atp. Takže hygienická katastrofa. To že tyto vrtulníkové peníze byly v tomto případě vyplaceny instalatérům, slouží i obyčejným lidem. Bez těchto vrtulníkových peněz by běžné obyvatelstvo přišlo o velmi důležitou službu, stejně jako o služby v jiných oblastech..

Daňové úlevy
Ministerstvo financí připravilo pro fyzické a právnické osoby balíček daňových úlev, například prominutí červnových záloh na daň z příjmu či posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitostí; jejich přehled naleznete v tiskové zprávě;
Ministerstvo financí vydalo nařízení, které umožní plošné prominutí příslušenství daně a poplatků;
v souladu s § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu byl vydán tzv. generální pardon ministryně financí, kterým dojde k prominutí příslušenství daně a správních poplatků;
prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kde došlo na žádost daňového subjektu k individuálnímu prominutí úroku z prodlení nebo posečkání úhrady daně z důvodů souvisejících s koronavirem,
prominutí příslušenství daně z příjmů tak, aby byla zajištěna tolerance pozdního podání daňových přiznání a úhrady daně až do 1. července 2020,
prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020,
prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to plošně pro žádosti podané mezi dnem účinnosti generálního pardonu a 31. červencem 2020;
Ministerstvo financí hromadně promine daně z přidané hodnoty u zboží, které je dodáno bezúplatně (např. testovací soupravy a diagnostické testovací nástroje pro COVID-19, ochranné oděvy a podobné zboží, teploměry, desinfekční prostředky a sterilizační produkty, ostatní zdravotnické prostředky a zdravotní spotřební materiál), a zboží, které k výrobě tohoto zboží slouží;
ministerstvo chce prominout také příslušenství silniční daně, konkrétně sankce za pozdější úhradu záloh daní splatných do 15. dubna a do 15. července, pokud budou uhrazeny nejpozději do 15. října 2020;
silničním dopravcům byla odložena platba mýta o tři měsíce.
Ministerstvo financí rovněž rozhodlo o úpravě metodiky;
ze strany Generálního finančního ředitelství dojde k vydání metodického pokynu zohledňujícího možnost individuálního prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení z důvodů souvisejících s mimořádnou událostí způsobenou šířením viru SARS-CoV-2;
metodicky řízené úřady budou vedeny k uplatňování maximální vstřícnosti a tolerance ve vztahu k daňovým subjektům a jejich individuální situaci, a to zejména tam, kde jde o vynucování plnění povinností a ukládání sankcí umožňujících správní uvážení (pokuty na úseku evidence tržeb, pokuty za nesplnění oznamovací povinnosti atd.);
více informací k daňovým opatřením v tiskové zprávě a průvodci Ministerstva financí;
podnikatelé budou moci využít zejména tyto instituty:
možnost požádat o posečkání úhrady daně,
možnost požádat o úpravu výše záloh nebo o výjimku z povinnosti daň zálohovat,
možnost požádat o prominutí úroků a pokut za nepodání kontrolního hlášení,
možnost požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového tvrzení (a tím i úhrady daně);
pro podnikatele spadající do závěrečné fáze (3. a 4. vlny) elektronické evidence tržeb se odkládá povinnost používat EET do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze;
pro podnikatele, kteří už EET používají, se do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze zavádí výjimka z jeho používání kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití;
s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a vzhledem k nutnosti zafinancovat nezbytná opatření na ochranu zdraví obyvatelstva a na podporu české ekonomiky byla připravena úprava státního rozpočtu nově se schodkem 200 miliard korun;
Ministerstvo financí sděluje, že v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření mohou banky včetně stavebních spořitelen, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry a další poskytovatelé a zákonem regulovaní zprostředkovatelé finančních služeb nadále obsluhovat klienty;
Tyto subjekty mohou dle svého rozhodnutí omezit provozní dobu svých poboček, obchodních míst a provozoven;
ministryně financí rozhodla o hromadném prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku
prominutí daně z přidané hodnoty se týká zboží či služeb, které jsou dodány bezúplatně poskytovatelům zdravotních služeb, základním složkám integrovaného záchranného systému, Armádě České republiky a zařízením sociálních služeb; bezplatně poskytované zboží a služby jsou vyjmenovaným kategoriím subjektů poskytovány v období nouzového stavu, souvisí s opatřeními pro zastavení šíření viru SARS-CoV-2;
mezi základní složky integrovaného záchranného systému patří Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky;
promíjení je omezeno časově na dodání zboží či poskytnutí služby, kde povinnost přiznat daň z přidané hodnoty vznikla v období od 12. března 2020 do skončení nouzového stavu
bude prominut také správní poplatek spojený s vydáním potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu, přičemž prominutí se vztahuje na potvrzení vydaná na základě žádostí, které budou podány ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí do dne 31. 7. 2020 a je omezeno na potvrzení vydávaná správními orgány řízenými ministryní financí, tj. zejména orgány Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky
Podpora OSVČ
Stát vyplatí finanční příspěvek za ušlý výdělek – ošetřovné – pro osoby samostatně výdělečně činné, které po zavedení mimořádných opatření vlády pečují o děti mladší 13 let a o nezaopatřené děti maximálně do věku 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I za podmínky, že druhý člen rodiny na toto dítě (děti) již nečerpá tuto dotaci či jiný kompenzační příspěvek, a to ve výši 424 korun za den, za období po 1. květnu pak 500 korun za den;
dotace bude poskytována za období do 30. června 2020,
k vyplácení ošetřovného byl vyhlášen program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ,
program se bude vztahovat i na oblast zemědělské a lesnické prvovýroby,
vláda na program uvolní až 2,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy
Ošetřovné pro OSVČ je možné žádat od 1. dubna přes živnostenské úřady.
Ošetřovné pro OSVČ Výzva I, návod, podmínky a formulář.
osobám samostatně výdělečně činným se v době od března do srpna 2020 odpouští minimální povinné platby na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění;
mimořádný zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, umožní vyplatit OSVČ, které prokáží, že jejich hrubé tržby za leden až březen 2020 poklesly v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2019 nejméně o 10 %, a splní další podmínky, jednorázovou finanční výpomoc ve výši 25 000 korun
přesné podmínky na stránkách Ministerstva financí,
nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu.
Byl spuštěn program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru, tzv. Pětadvacítka, na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:
jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně),
vykonávaná činnost je činností hlavní,
vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání
OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020, případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání),
OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti),
splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením,
formulář žádosti naleznete na https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/informace-financni-a-celni-s….
Vláda prosadila v Parlamentu také novelu zákona o spotřebitelském úvěru, kterou byl stanoven strop na maximální výši sankcí za opožděné splátky u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné. Novela současně u spotřebitelů i OSVČ, kteří jsou v prodlení se splácením delším než 90 dnů, omezuje maximální výši smluvního úroku. U úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné nesmí nově výše smluvní pokuty při prodlení delším než 90 dnů přesáhnout limit 0,1 % denně z dlužné částky. Celkový limit všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné pak nesmí po 90 dnech prodlení přesáhnout zákonnou výši na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. Stejně je omezena i výše úroku smluvního.
Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.​ Podrobnosti k programu přímé podpory na stránkách Ministerstva financí. Přehled odkladů splátek hypoték a úvěrů na stránkách Ministerstva financí.

Podpora udržení zaměstnanosti
Úvěrový program COVID
Na podporu podnikatelů a k eliminaci dopadů epidemie koronaviru na zaměstnavatele a OSVČ zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou úvěrový program COVID;
podmínky programu zveřejnila Českomoravská záruční a rozvojová banka;
vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o program COVID vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu podpůrný úvěrový program COVID II, který žadatelům umožní čerpat státem zaručený a dotovaný úvěr i od komerčních bank za obdobných podmínek jako v případě programu COVID; k dispozici bude až 30 miliard korun;
ve spolupráci s komerčními bankami je připraven a ze strany Evropské komise už schválen záruční program COVID III, v jehož rámci se stát zaručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry velkých firem ;
vláda pro tyto účely uvolní 150 miliard korun, což umožní uzavřít úvěry až za 500 miliard korun,
státní podpora (portfoliové ručení) se bude vztahovat na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou poskytnuty do 31. prosince 2020,
podniky do 250 zaměstnanců budou moci požádat o provozní úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 45 milionů korun,
podniky do 500 zaměstnanců mohou získat úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, nejvýše však 40 milionů korun,
délka ručení bude v obou případech nanejvýš tři roky.
Program Technologie COVID 19
Nový dotační program podpoří projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení;
dotace může dosáhnout až 20 milionů korun, celkem bude k dispozici nejméně 300 milionů korun.
Program Czech Rise Up
Program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19 má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit;
zaměří se na podporu inovativních firem včetně start-upů, které vyvíjejí nové technologie a řešení pomáhající v boji s koronavirem a chtějí je uvést do výroby či praxe;
na program bylo vyhrazeno zhruba 200 milionů korun,
více informací v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu;
na základě velkého úspěchu programu byl připraven dotační program Czech Rise Up 2.0
bude obsahovat dvě výzvy,
první výzva bude zaměřena na finální fáze dokončení výzkumu a vývoje, popř. certifikace a ochrany práv medicínských řešení v souladu se schválenou notifikaci Evroské komise,
druhá výzva podpoří formou de minimis úzce definovanou skupinu projektů, které budou zaměřeny na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení na zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií ve střednědobém horizontu,
podpora se bude poskytovat do výše 75 % nákladů,
celková alokace programu bude 300 milionů Kč,
více v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.
Nouzový balíček pro české vývozce
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce na zahraničních trzích;
Mezinárodní obchod v souvislosti s koronavirem – souhrnné aktuální informace z hlavních zahraničních trhů českých firem, přehled opatření.
Program podpory zaměstnanosti Antivirus
Byl schválen program podpory zaměstnanosti Antivirus, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa a kompenzovat zaměstnavatelům podstatnou část mzdových nákladů, pokud byla jejich hospodářská činnost ohrožena v důsledku šíření nákazy COVID-19;
zaměstnavatel musí pro nárok na kompenzace splnit několik podmínek,
příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci,
výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy, tedy včetně povinných odvodů,
program Antivirus A se vztahuje na firmy, u nichž došlo k nucenému omezení provozu na základě krizového opatření vlády či k nařízení karantény hygieniky,
program Antivirus B se vztahuje na firmy, jejichž zaměstnanci měli překážku v práci na straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s důsledky šíření koronaviru,
Program Antivirus C se vztahuje na firmy do 50 zaměstnanců a spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění za červen, červenec a srpen 2020, přičemž zaměstnavatel musí splnit podmínky udržení zaměstnanosti a udržení výše platů a zaplatit včas pojistné za zaměstnance.
Podrobnosti o programu Antivirus jsou na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C.
​​Podpora pro velké podniky, program COVID+
Pro podniky nad 250 zaměstnanců je připraven program záruk Exportní a garanční pojišťovny, a to až do úhrnné výše (včetně stávajících produktů) pojistné kapacity 330 miliard korun;
novelou nařízení vlády z 29. června se do programu záruk mohou přihlásit i firmy působící v oblasti dopravy a cestovního ruchu;
na podporu investic do dopravní infrastruktury (údržba, opravy, nová výstavba) vyčlenila vláda prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dalších 6,5 miliardy korun;
po dobu nouzového stavu pomůže stát úlevami firmám realizujícím stavby dopravní a vodní infrastruktury, budou například prodlouženy smluvní lhůty pro plnění těchto zakázek.
Podpora pro nájemce nebytových prostor
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo na pomoc podnikatelům, kteří podnikají v pronajímaných prostorách a kvůli opatřením vlády přišli o zisk, dotační program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID-nájemné
podnikatelé budou moci požádat o podporu na úhradu nájmu až do výše 10 milionů korun
podmínkou je, že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu za duben až červen a že 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel
v případě, že je pronajímatelem stát nebo jím zřizovaná instituce, bude podmínka třicetiprocentní slevy na nájemném splněna automaticky
podmínkou také je, že mezi pronajímatelem a nájemcem nesmí být osobní vazby ani jiné majetkové propojení firem
na program vláda uvolnila z vládní rozpočtové rezervy až 5 miliard korun
informace na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/program-covid…
Pomoc podnikatelům v cestovním ruchu
Cestovní kanceláře a agentury budou moci klientům v případě zrušení zájezdu s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 z důvodu pandemie místo vrácení peněz vystavit voucher v zaplacené hodnotě, který budou moci klienti uplatnit do 31. 8. 2021. Pokud této možnosti nevyužijí, po skončení této ochranné doby jim cestovní kancelář uhradí veškeré zaplacené náklady do 14 dnů,
poukazy budou moci odmítnout senioři nad 65 let věku, zdravotně postižení lidé, těhotné ženy, lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaní, osamělé samoživitelky a samoživitelé a také školy v případě školních zájezdů,
poukaz na zájezd v hodnotě minimálně deseti procent zaplaceného storno poplatku budou cestovní kanceláře povinny vydat zákazníkům, kteří z vlastní vůle zrušili zakoupený zájezd s termínem odjezdu do 31. 8. 2020 a byli povinni cestovní kanceláři uhradit storno poplatky.
Pomoc podnikatelům v kultuře
Ministerstvo kultury připravilo návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí;
umožní pořadatelům zrušených kulturních akcí namísto vrácení peněz za vstupenky nabídnout zákazníkům voucher v zaplacené hodnotě, který bude uplatnitelný buď na stejnou akci v náhradním termínu, nebo na náhradní akci v téže hodnotě;
ochranná doba bude platit do konce října 2021;
ochranná doba skončí, pokud pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti, nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu.;
Program COVID-kultura
připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury;
účelem je zmírnit dopady epidemie covid-19 na kulturní a kreativní průmysl v ČR;
podnikatelé v oblasti kultury, kteří kvůli preventivním opatřením vlády museli zrušit nebo posunout své plánované akce, budou moci požádat o dotaci ve výši 50 % způsobilých výdajů ex post, maximálně 5 milionů korun;
o dotaci bude možné požádat v souvislosti se zrušenými kulturními akcemi za období od 10. března do 31. srpna 2020;
na program vláda uvolní až 900 milionů korun;
o finanční podporu mohou žádat podnikatelské subjekty, které jako hlavní činnost pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické a divadelní projekty, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby v oblasti Performing Art;
program je určen také pro technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, individuální umělce, pořadatele filmových a hudebních festivalů, hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, umělecké agentury, které zastupují umělce, soukromoprávní umělecká tělesa, soukromoprávní orchestry, umělecko-manažerské agentury, soukromoprávní galerie a muzea.
Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.​

Pomoc zoologickým zahradám
Prostřednictvím dotačního titulu Příspěvek zoo budou moci zoologické zahrady bezodkladně čerpat prostředky na nákup krmiva pro zvířata;
dotační program je určen pro všech 29 licencovaných zoo;
formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici na https://www.mzp.cz/cz/prispevek_zoo_covid_19.
Program COVID-ubytování
Nový dotační program Podpora ubytovacích zařízení (COVID-ubytování) má podpořit podnikatele v ubytovacích službách, kteří přišli o podstatnou část tržeb v době koronavirové krize kvůli uzavření svých podniků;
podpora bude ve výši součtu paušální částky za pokoj podle typu ubytovacího zařízení, a počtu dní
tato částka se pohybuje od 100 do 330 korun za pokoj a noc,
průměrná dotace je 26 procent ze storna ubytování,
rozhodná doba je stanovena od 14. března do 24. května 2020;
podnikatelé musí splnit několik podmínek, například že
ubytovací zařízení bylo za stejné období předchozích dvou let v provozu,
provozovatel nebyl v úpadku, v likvidaci, v insolvenci,
fyzická osoba byla k 14. 3. 2020 daňovým rezidentem ČR nebo nerezidentem ČR s předpokladem splnění podmínek pro snížení daně za rok 2020,
k 14. březnu 2020 neměl provozovatel nedoplatky k veřejnému rozpočtu nebo zdravotnímu pojištění,
se provozovatel vzdá uplatňování dalších nároků na náhradu vzniklé škody,
žadatel nesmí 6 měsíců od poskytnutí dotace ukončit podnikatelskou činnost;
na program vláda vyčlenila až 4,1 miliardy korun
Bezplatné využití datových schránek
Na podporu bezkontaktního styku s úřady a institucemi je s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu zavedeno bezplatné využívání datových schránek.
Podpora zemědělců, lesníků a potravinářů
Opatření pro pandemií postižené zemědělce, potravináře a lesníky:
bude povoleno odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,
bude jim poskytnuta garantovaná podpora i na provozní financování,
budou navýšeny národní zdroje v Programu rozvoje venkova,
na zmírňování dopadů budou maximálně využity finanční prostředky z evropských zdrojů;
ve prospěch dotačního Programu rozvoje venkova vláda uvolnila navíc 3,3 miliardy korun;
ve prospěch Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na odklady půjček a další opatření vláda uvolnila navíc 1 miliardu korun;
Ministerstvo zemědělství vydalo výjimku, která umožňuje lihovarům vyrobit dezinfekční přípravky z lihu denaturovaného prostředkem Bitrex;
cílem rozhodnutí je zvýšit dostupnost dezinfekčních přípravků na trhu v ČR pro občany, firmy a všechny další instituce;
zájemci o brigádníky mohou navštívit facebookovou skupinu Ministerstva zemědělství Buď superhrdina https://www.facebook.com/groups/210584496686612/
stránka funguje jako nabídka pracovních pozic zemědělců, agrárních podniků, potravinářů, lesníků atd., rozmístění do jednotlivých provozů koordinuje Agrární komora a Zemědělský svaz,
firmy, které shánějí pracovníky do zemědělství, lesnictví, potravinářství nebo rybářství, se mohou také obracet na krizovou linku Ministerstva zemědělství 221 814 595 nebo zaslat požadavek na e-mailovou adresu krizovalinka@mze.cz;
bylo rozhodnuto o posunutí termínu příjmu tzv. jednotných žádostí (hlavní zemědělské dotace) až do 15. června 2020,
v rámci Programu rozvoje venkova budou u projektů v realizaci prodlouženy maximální lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců
u operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce je prodloužena lhůta pro realizaci projektů a podání Žádosti o platbu o 12 měsíců,
u operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů (EIP) je prodloužena lhůta pro předložení žádosti o průběžnou platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to do 31. srpna. 2020
souhrnné informace o opatřeních v rezortu zemědělství v souvislosti s koronavirem jsou na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/.
Opatření pro zaměstnance
V režimu legislativní nouze vláda prosadila mimořádný zákon, který po dobu trvání nouzového stavu upravuje zákon o nemocenském pojištění, a to tak, že
prodlužuje dobu vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o zákazu školní docházky, a to až do 30. června 2020
nárok na ošetřovné mají i zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce, kteří odvádějí sociální pojištění
mění maximální věkovou hranici pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově týkat dětí mladších 13 let,
rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na děti či osoby blízké alespoň v I. stupni závislosti (bez omezení věku) z důvodu uzavření školy, školky, dětské slupiny, stacionáře,
od 1. dubna do 30. června se ošetřovné (i se zpětnou platností) zvýší z běžných 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu;
ošetřovné může být vyplaceno i zpětně;
důvody pro pobírání ošetřovného jsou:
ohrožení zdraví dítěte,
ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti,
výrazné omezení kapacity výchovného zařízení,
nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení,
výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení,
jiný závažný důvod.
Ošetřovné bezbolestně - návod jak postupovat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jak to bude s ošetřovným po 30. červnu se dočtete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne#cervenec2020.
Vojákům z povolání, kteří se v důsledku zákazu školní docházky potřebují starat o děti do 13 let, umožnilo Ministerstvo obrany vyhláškou poskytnutí služebního volna s nárokem na služební plat.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Je to horší - v podstatě zavedení komunismu pro vybrané skupiny.
Navíc převážně pro skupiny, které se dlouhodobě pečlivě vyhýbají tvorbě veřejných financí vč. rezerv.
Ty skupiny se staly čistými parazity, protože spotřebovávají to, co nashromáždili jiní.
Vlastně ani nevím, jak to správně pojmenovat, protože to nemá v historii ekonomiky obdobu.

Přitom nemalá část těch, které se stát rozhodl živit na úkor jiných, nikomu nechybí. "Lid" zjistil, že je vlastně k ničemu nepotřebuje, že se bez jejich "služeb" pohodlně obejde.
O to je to horší.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

„Nechápu, proč nás nechali čtyři dny jednat o nějaké částce, která je nyní úplně jiná,“ postěžoval si v pondělí Babiš.

Průměrný počet slepic: 1.9 (15 hlasů)

In reply to by Andrej (neověřeno)

Trvalý odkaz

Proč tu vlastně exhibujete?

Průměrný počet slepic: 4.9 (15 hlasů)

To je jen "elf" na stráži liberální demokracie.

Průměrný počet slepic: 4.9 (12 hlasů)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

Co je elfího na citování Babiše? Reagujete na nick nebo na obsah?

Průměrný počet slepic: 1 (5 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Vlaštovičko,černý ptáku,který létá na jih,
pověz v socialistických (kapitalistických) krajích,
kde má rubl (dolar) stan,
že my dneska,ruku v ruce,
pod prapory revoluce,
splnili jsme plán.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Samozřejmě reaguji na nick Andrej, anonym 2 a další.

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

a když napíší neutrální komentář, resp. pravdivě cituji Babiše, tak vy napíšete kravinu. Jste bdělý.

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pokud si přečtete pár příspěvků nicku Andrej, tak si nutně všimnete, že nediskutuje, jen do diskuse náhodně vhodí cosi jakože Babiš. Na to člověk nemusí být bdělý. Je to cca stejné jako teta Kateřina soustavně citující přísloví. Tedy hlavně otravné a bez obsahového přínosu.

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)
Trvalý odkaz

Docela dobré. Potřeby už lidi budou psát samostatně.

Průměrný počet slepic: 4 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

fakt se to drolí čím dál rychleji???
takové náznaky že to jde všechno do prdele už byly i před 10 lety, i před 10 lety bylo všude plno sluníček, sněhových vloček, lgbt/femi/green fašistů a podobných novodobých socialistů, jen nebyli tolik vidět, nebo jste si jich nevšimli.
Brexit byl před 4 lety!! 4 roky než se taková blbost po odhlasování projednala, Trump kandidaturu oznámil před 5 lety a do půl roku vyhrál. Už 5 let tu máme viditelnou invazi pobíračů dávek z Afriky a Asie co připlouvají na člunech. "Arabské jaro" začalo před 10 lety, před 18 lety USA vlítlo do Afghanistánu a Iráku. 19 let od řízené demolice dvojčat, což podle mého odstartovalo všechen ten bordel. A jen 11 let předtím ztratili USA svého úhlavního nepřítele SSSR, ale zbraně (stejně jako koření :)) musí proudit proto vymysleli terorismus.

Všechno jde do prdele, ale nesmírně pomalým Overtonovým oknem, tu kousek, tam kousek, každý týden nějaká jobovka, kdy někde něco zakáží nebo nějakou nesmírnou hovadinu prosadí, ale v podstatě vliv na život žádný, ale v roce 2040-50 se probudíme a zjistíme že už není cesty zpět.

Průměrný počet slepic: 4.9 (37 hlasů)
Trvalý odkaz

Nás nové peníze z Bruselu určitě nečekají, a to, co Andrej Babiš dostane jako držhubné, spotřebuje na dotace pro Agrofert, rozhledny v údolí, cyklostezky v polích bez začátku a konce, a na nový zelený úděl (New Green Deal). Prostě je vyhodí oknem.
Celá ta šaškárna v Bruselu je jen o tom, zda peníze Itálii rovnou dají nebo se budou tvářit, že peníze půjčili a až všichni zapomenou na to, že šlo o půjčku, tak je Itálii dají. A v důsledku se jedná o tom, zda Itálie zkrachuje hned nebo až za pár let. vybrali si až za pár let, jenže ani to není konec. za Itálií čeká Španělsko, Francie, Portugalsko, Irsko. Řecko už čeká leda na krach eura a až si budou moci zase tisknout drachmu.
Euro jako politický projekt bez ekonomického základu už zkrachovalo a jen se čeká na chvíli, kdy a kdo nám to oznámí. Toho se v Bruselu děsí, protože myšlenka sjednocené Evropy přece nemůže zkrachovat! Může a už se stalo.
Jako v 80. letech RVHP nerostlo, teď neroste ani EU. Koronavirus nám dal pořádnou ránu, ze které se budeme těžce vzpamatovávat. Masivní inflace je naší realitou, ale nebojme se, zatímco úvěry vždy kopírují inflaci s mírným zpožděním, reálný plat s velkým zpožděním. V důsledku to znamená, že si všichni utáhneme opasky o několik dírek.
O výsledek jednání v Bruselu se nebojme. Určitě se dohodnou. Maďaři za to získají vstřícnost EK a konec s tím řízením, že Maďarsko nedodržuje principy demokratického státu. ostatně se Poláci už s Maďary domluvili navzájem a uplatnili právo veta. Maďaři k řízení vůči Polsku, Poláci v řízení vůči Maďarsku. V4 se pomalu stmeluje ve společné obraně proti Bruselu, a může za to pouze Brusel, že hloupostí svých euroúředníků dokáže stmelit tak rozdílné zájmy.
No nic, EU se udrží ještě dlouho. Natolik, že na konci celé dekády úpadku a byrokratických nesmyslů si budou všichni přát její konec vyjma centra v Bruselu.
Je ještě jeden efekt jednání v Bruselu. Státy se tím vzdají zase části své samostatnosti ve prospěch centra, protože v tom návrhu je i cosi o přímých daní. To si ani Moskva nedovolila vůči svým satelitům. Jedeme po skluzavce, tak si užijme jízdu a můžeme jen doufat, že stihneme včas umřít. Ale co naši potomci? Zvláště ti, kdo demonstrovali za proevropské myšlenky? Vypijí si kalich hořkosti až do dna, eurosvazáci nadšení. To zas bude pomýlených!

Průměrný počet slepic: 4.7 (38 hlasů)
Trvalý odkaz

Drolení probíhá velmi pomalu a zatím to nevypadá na radikální urychlení. Ani ten koronáč moc nezabral, lidi se ho přestali bát. Potíž je v tom, že se s koncem socialistického tábora ztratil nepřítel. Hledání nového se nedaří. Teroristi jsou slabí. Čína si jede byznys a nic dalšího ji nezajímá. Rusko je pod ochranou. Není proti komu nést prapor do boje a všichni jsou tak trochu proti všem. To se pak těžko prosazují nějaké ideje.

Zásadní bylo, jak se před 12 lety vynalezlo kvantitativní uvolňování. Je to trochu tajuplné, ale bankéřstvo našlo cestu, jak se vyhnout krizi, krachu burz a runu na banky. Ačkoli neproběhla žádná velká očista, všechno jede dál a dluhy už nikomu nevadí. S koronáčem přišel další upgrade a už se ani nehledí na to, komu se půjčuje. Máš zavříno? Tu máš bonus. Neděláš? Nevadí, tu máš výplatu.

Sekyře ve státním rozpočtu se eufemisticky říká schodek. 500 miliard pro první vlnu nákazy. Taky by mohli říkat vlnku, bylo by to takové lehčí se přes ni přenést... :) No, až bude třetí, pátá vlna, už nebude nikomu divný schodeček třeba 2000 nebo 4000 miliard. Mohlo by se říct, že fantazíruju, ale to byste před rokem na tu pětistovku řekli taky.

Čili tudy cesta k protržení hráze nevede. Peníze už nejsou a nebudou problém. Drolení bude hledat jiný směr. Jedno je jisté - žádný strom neroste do nebe a každý režim dříve či později skončí válkou nebo revolucí. Na to si společně počkáme.

Průměrný počet slepic: 4.6 (17 hlasů)

In reply to by Vlastimil (neověřeno)

Trvalý odkaz

Dluh je už nesplatitelný. Takže se splatí jen jedním velkým třeskem, kdy se umažou úspory a dluhy záhadně zmizí. Nebo budou převedeny na něco jiného. Africké státy si napůjčovaly miliardy dolarů v 70. letech a taky je nesplácí, nemají z čeho. Občas zaplatí něco úroků, občas jim věřitelé část dluhů umažou. To je budoucnost, která čeká i evropské státy. Občas si někteří pomýlení ekonomové myslí, že dluhy zaplatí budoucí generace snížením růstu. Ani náhodou. Až bude placení dluhů neúnosné, vynoří se reinkarnace Hitlera nebo Lenina a věřitele zlikvidují. Pogromy taky vznikaly za účelem likvidace věřitele dlužníkem. Ovšem do té doby vznikne dluhové otroctví, které se bude dost podobat situaci nevolnictví v zemích České koruny do 1680 http://www.dnyceskestatnosti.cz/novinky/kalendarium/28-6-1680-robotni-p….

Průměrný počet slepic: 3.9 (15 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Dnešní dluh je zcela něco jiného než v dobách, kdy se jako peníze používalo zlato/stříbro či bankovky byly skutečně podloženy zlatem (či jinými aktivy Státní banky Československé :-). Paradoxně často jsou věřitelé i dlužníci stejné osoby či szejný okruh osob (např FED, US banky a vláda USA). V podstatě ty peníze dluží sami sobě a pro ostatní je ten dluh proto, aby je udrželi v poslušnosti (jako například ČR).
Taky je potřeba si uvědomit, co udržuje tento astronomický dluh v chodu, že se ekonomika nezhroutí a také proč se ten dluh vlastně vytváří.
Odpověď na první otázku je produktivita práce, která je (v obecné rovině) tak vysoká, že udržuje společnost v chodu i přesto všechno, co se děje (a živí státní správu, zbrojení armádu, nezaměstnané, cikány a spol, a také všechny kapitalisty - což je svým způsobem fascinující).
Tato produktivita práce je tak technicky a technologicky vyšponovaná, že nedovolí návrat k nějaké formě feudálu/otroctví, protože tyto skupiny lidí v obecné rovině nemají zájem na inovativním přístupu k práci a dělají jen to nejnutnější, aby nepřišel trest.
Z toho mi vyplývá, že dokud se udrží produktivita práce, tak se systém nějak výrazně nezmění, i když lokální nepokoje budou spíše více než méně, ale bez silného či rozumného ideologického základu a tudíž bez naděje na změnu čehokoli. Pokud však poklesne US dolar, tak velcí výrobci budou požadovat "solidnější" platidla - majetek, půdu a pod. což může vest k přesunu "centra řízení" z USA, pokud se nevzpamatují a nezačnou vyrábět, což při jejich úrovni vzdělání a sociální interakcí v současné společnosti půjde jen těžko.
Domnívám se tedy, že k žádné zásadní změně zatím nedojde, k revoluci (jakékoli) není žádný pevný ideologický základ a ekonomiku nepodrazí dluhy (s tím se už velcí hráči neučili zacházet), ale spíše úpadek vzdělání a sociální rozklíženost na Západě. Velká válka jadernými zbraněmi zřejmě nebude, protože nikdo si nemůže být jist, jak by vlastně dopadla, válka proti Rusku a Číně taky ne (nebo jen proxy) protože klasická by brzo přerostla v jadernou a jiné války, které by výrobcům zbraní zajišťovaly trvalý zisk vlastně neustále probíhají a ukazuje se, že je pro ně "společensky" lepší raději zbrojit (F-35, nové jaderné zbraně atd.) než vlastně neustále nevítězit.

Průměrný počet slepic: 5 (21 hlas)

Chamtivost jako lidská vlastnost pohání tento svět a bude stát i u konce peněžního letadla. Zkrachovalo už v historii asi 20x, tak se nedá očekávat, že by zrovna tohle letadlo nehavarovalo. Dříve restarty udělala válka nebo měna, Teď se asi dočkáme jen té měny ze dne na den jak v 1953.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Tady kousek:

"Čerpání z fondu bude spojeno s plněním národních reformních programů, k nimž se bude muset zavázat každá země. Klíčové je, že investice z fondu i z rozpočtu jsou spojeny s přechodem ke klimaticky odpovědnému a digitálnímu hospodářství, uvedla šéfka unijní exekutivy.

Půjčku by státy měly splácet do poloviny století, k čemuž jim mají pomoci nové zdroje příjmů společného rozpočtu. V rámci dohody se země zavázaly k tomu, že rozpočet pomůže naplňovat nový poplatek z nerecyklovaných plastů, o dalších zdrojích ještě budou jednat..."

Takže nám nacpou nabíjecí stanice a další cyklostezky od rozhledny k rozhledně. Nebo od vysílače 5G k vysílači. Půjčku budou státy splácet z nových projektů, jakých? To se bude na cyklostezkách vybírat mýtné?Rezerva na dojení států, tedy obyvatel, je ještě v plastech!
Tolik idiotů na jednom místě! Z toho nemohlo vylézt nic jiného. Kocourkov hadr!

Průměrný počet slepic: 4.3 (24 hlasů)

Celé je to o tom najít kousek nového trhu, který by byl použitelný pro rozvoj současné ekonomiky-zachránit co se dá a současně vydělat.

Průměrný počet slepic: 3.3 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Jako druhá největší země EU, s perfektní stabilitou a schopnými občany. Tam to musí být už totálně v prdeli, když tohle napíše mainstream: ..
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-islamismus-radikalismus-…

Průměrný počet slepic: 4.9 (15 hlasů)

Jak tam uvádí někdo v diskusi:

"Z jiného článku:
Komise vznikla z popudu klubu Republikánů v Senátu na podzim roku 2019 vzhledem k letošním, už uskutečněným, místním volbám ve Francii, kdy ve stále větší míře dochází na komunální úrovni ke koalicím levicových radnic s islamisty, výměnou za jejich zařazení na kandidátku a akceptaci jejich požadavků za hlasy z místní mešity.
„V poslední době jsou nejvýraznějšími příznaky (postupujícího islamismu) kandidátní seznamy pro komunální volby, které je mimochodem velmi obtížné odhalit. Infiltrace je skutečná. Známe stále více a více případů, kdy se slibuje místo na kandidátce výměnou za hlasy mešity. Toto je velmi nebezpečný mechanismus, protože zpočátku jde o spojenectví s radikálním islamismem, který následně převezme kontrolu,“ uvádí senátorka."

Co si vůbec nikdo moc zatím neuvědomuje, tak pokud by se to někdo pokusil začít řešit silou, v tom okamžiku se sjednotí islámské mimoevropské státy a půjdou svým spoluvěrcům na pomoc.

Průměrný počet slepic: 4.4 (12 hlasů)

a islám berou jako náboženství a ne jako zakázanou a zvrácenou ideologii. Ten problém je nyní ve Francii, otázkou je kdy bude u našich sousedů. Všechny prachy z EU bych vrazil do zdi a plotů na naší západní hranici.

Průměrný počet slepic: 4.9 (10 hlasů)

Problém je především v samotných základních principech liberalismu, jenž nám od roku 1990 ustavili jako vládnoucí ideologii. Jedním z jeho stěžejních principů je tvrzení, že ideje spolu mohou volně soutěžit a každý si může věřit čemu chce, protože přeci v oné volné soutěži nakonec vyhrají ti nejlepší, že. (To přeci vůbec není v rozporu tisíciletou zkušenosti lidské historie zmítanou především náboženskými válkami. Hned, jak se fanaticky věřící setká s racionálními argumenty vyvracejícími jeho blud, pokorně se přimyká k pravdě a zpytuje své svědomí.) Každý má přeci právo říkat si úplně, co chce, věřit si, čemu chce, a nikdo nemá právo to zpochybňovat. Ani tvrzení, že Země je placatá, 1+1=3 či že existuje 72 pohlaví. Nicméně v kombinaci s ekonomickou nerovností a svévolí (vydávanou za svobodu) vzniká totálně smrtelný koktejl, neboť liberalismus razí princip, přijď si k penězům, majetku a moci, jak libo, když tě nechytí, a pak si dělej, co se ti zlíbí, protože na to máš. Peníze a ekonomicko-politická moc jsou v liberalismu de facto jediným a zcela postačujícím legitimizačním faktorem pro jakékoli konání. Idealismus (tedy ať už náboženský či politicky ve formě nějaké ideologie) je prostě z principu špatný a mimo čistě privátní sféru by neměl z principu být vůbec připuštěn. Nicméně politická realita ukazuje přesný opak.

Takže zpět k tomu, co píšete, dokud bude vládnout liberalismus (či neoliberalismus), tak se nic nezmění. Každý má přece právo myslet si, co chce, a když má dost peněz a moci, tak i dělat, co chce. A BTW, to, že to Adam Smith a jiní vlastně mysleli jinak a veskrze dobře, na věci nic nemění. Důležité nejsou ani tak prvotní záměry, ale žitá realita.

Průměrný počet slepic: 4.7 (12 hlasů)

Jasně, že si každý může myslet, co chce. Ale v rámci nezpochybnitelné ideologie liberalismu se vám pak začnou objevovat jako symptomy funkce systému existence typu Soros. K penězům přišel jako bezskrupulózní spekulant na úkor milionů jiných, nicméně ho nikdy nechytli a od určitého objemu vlastněných financí se už nikdo o nic ani nepokoušel, no a teď celosvětově prosazuje svou agendu skrze placené "neziskové" organizace. Nikým nevolený, téměř neviditelný, spleť všech těch vazeb a vlivů ani není rozumně k dohledání. A je totálně beztrestný. Zatím tomu spousta bláznů tleská, ale všeho do času.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

Po devíti měsících to může být i čtyři, někdy i více ...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

.

Zatím bez slepic

Rozumná má. Hezká taky.

Ale rozumná a hezká ne.

Tenhle problém trvá už 50 let. Je to stejný jako s komoušema. Dokud nebyly ruský tanky v ulicích, většině lidí nijak nevadilo, kam to vede.

Lidem se nechce myslet. Nejradši, aby někdo udělal čáry máry fuk a vyřešil to za ně. Popřípadě si za ně pálil ruce a nastavoval krk. - Nejlíp tak, aby oni pak mohli po kantovsku hrát šokovaný a licoměrně odsuzovat.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

marmeládu mám ještě z roku 2015 16 17 18 19 ale pro jistotu jsem udělala ještě 6 nových. Mrazak jsem vypnula,neb drahá elektřina. To se vyplatilo za totáče,když nikde nic nebylo a prázdné krámy. Dneska je všude všeho dost tak nač to sušit v mrazáku .Filosofii predposledniho a posledního odstavce nechápu. Zřejmě křečkovská povaha. Ale tohle bruselské běsnění se mi přestává líbit. Takové kecy o zachraňování když se ještě celkem nic nedělo. Nákaza a podzim to bude horší. Mrtví a nemocní tezko budou moci něco splácet.

Průměrný počet slepic: 3.4 (8 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

taky část višní a teď mi likvidují blůmy. Nevím zda žerou i ostružiny, těch mám letos taky docela dost. Předzvěst to migrantů, akorát, že špačci se mohou plašit, možná se dá použít nějaká zbraň a před zimou se vrátí na chvíli do Afriky.

Průměrný počet slepic: 4.4 (9 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Co takový vidlák co zabije prase, proč to dělá, když může třebas do hitlermargetu ;)

Gaio, co se vyplatí/nevyplatí určuje situace člověka, kdy u tebe mražák zbytečnost u druhého nutnost ;)

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Právě teď vyrábím v pomalém hrnci rybízovou marmeládu. Bude mít grády, protože je nedostatek slunce. O to víc vynikne na lineckém cukroví a to je to,co chceme.

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Dalo se to od Babiše čekat,že podepíše,unijní dluh pomoci po koronaviru.
O tom Babiš nemluvil,že se upsal čertu,jen mluvil o tom,že z unijního rozpočtu,který je plánován na 7 let,možná dostaneme o něco více,,možná".Takže,budeme,nejen přispívat do unijního rozpočtu,ale další mld, na úhradu půjček na pomoc po koronaviru.
Co píše pan Gerd,to bude problém,inflace,pochopitelně zdraží všechno co potřebují občané,když zlevní auta a lokomotivy,to nikoho nepotěší.Nejhorší je závislost na cizině,Německu,do které nás potřebovali dostat.

Průměrný počet slepic: 3.9 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

Ale čert aby se v tom vyznal. Ono se jednalo jednak o fondu obnovy nazvaném New Generation EU (750 miliard Euro) a zároveň o sedmiletém rozpočtu EU na léta 2021 - 2027 (1,050 miliard Euro). New generation EU se začne splácet od roku 2027 a splácení potrvá do roku 2050.
Peníze navíc, zejména do fondu obnovy, si EU půjčí na finančních trzích. S ohledem na rating EU to bude za úroky blízké černé nule. Česko si poslední sedmileté dluhopisy vydané v Eurech minulý měsíc půjčilo za mínusový úrok. Takže možná ani peníze z nového fondu z části půjčky nebude potřebovat.
Odsouhlasený fond bude splácen z nové celoevropské daně z nerecyklovaných plastů a z dalších zdrojů, které se teprve přijmou.
Obojí, fond i rozpočet EU musí ještě schválit Parlament EU, kolem bude spousta keců, ale nakonec to určitě schválí. Aby se neřeklo, přidají svoje doporučení Komisi. Zatím ale nebyly natvrdo stanoveny podmínky čerpání včetně účelů. Jen rámcově.

Je v tom takový guláš, že říct pro ČR, jestli se vyjednalo víc, nebo méně oproti stavu na začátku v pátek minulý týden neumím a ani se o to nesnažím, on to někdo spočítá. Veľký Bocian pravil dnes ráno, že je spokojen.

Jasné je, že:
1.
Všichni na světě se masivně zadlužují (státy), ale nikdo na světě státní dluhy nesplácí. Každý platí jenom úroky, které jsou podle ratingů blízké nule.
2.
Celá ta taškařice kolem Fondu je jenom zástěrka za snahu zachránit Itálii, jako člena euroskupiny před krachem a tím i krachem Eura. Itálie na tom už před KV-19 byla tak bledě, že by asi na další půjčky za přijatelný úrok sama na finančních trzích nedosáhla. Její zadlužení na konci 2019 (veřejný dluh k HDP) bylo 134,8%, na konci letošního roku to bude hádám 155%. Děs!
3.
Veľký Bocian od roku 2014, co se stal ministrem financí, hospodařil odpovědně, takže nyní náš veřejný dluh k HDP stoupne ze 30,9% na 40%. Maastrichtské kritérium zadlužení udržitelných veřejných financí je 60%. Takže Česko hravě OK, ale už skoro nikdo další, kromě trpasličích států. Německo na tom vloni bylo 59,8% a za letošek vyroste na 75%, o Itálii, Francii, Španělsku marno mluvit.
Takže Češi žili skromně, ostatní velcí rozmařile. Tentokrát už snad i Kalouskovi došlo, že je NUTNÉ SE ZADLUŽIT.
Jinak hrozí, že u nás ostatní nakoupí za půjčené peníze ještě zbytek toho co tu ke koupení je a navíc Češi by dál dřeli bídu.

Průměrný počet slepic: 4.3 (18 hlasů)

Jestli se mýlím, tak mě opravte, ale mám pocit, že problém je v tom, že dříve Státní banky byly pod kontrolou jednotlivých vlád a tudíž si vláda každého státu mohla vydávat peníze podle potřeby, čímž plynule rostla inflace (což umořovalo dluhy) a pokud inflace a množství peněz přerostlo "rozumnou" hranici, tak se udělala nová měna a jelo se dál víceméně bez dluhů. Což dnes už nejde, protože národní "nezávislé" banky mohou vydávat nové peníze jen pokud si "půjčí" od USA či EU.
Máte pravdu v tom, že pokud není "uzavřená" ekonomika, tak nemá cenu být za slušňáka a klidně se zadlužovat. Kdo by řekl, že se tohoto myšlení dožijeme.

Průměrný počet slepic: 4.5 (11 hlasů)

penize by nam mohl rusky Rosatom dostavet Temelin i Dukovany :-D

Průměrný počet slepic: 5 (12 hlasů)

že došlo k proporční změně. Z těch 750 mld tojro má NYNÍ (po jednáních) jít na dotace (oni tomu říkají "granty") 350 mld a na půjčky 390 mld. tojro (10 mld jim někam vyhučelo beze stopy).
Původní propozice byla 500 mld na dotace a 250 mld na půjčky.

Průměrný počet slepic: 4.9 (9 hlasů)

"Tentokrát už snad i Kalouskovi došlo, že je NUTNÉ SE ZADLUŽIT." Onen problém jenž zadlužení generuje je obsluha dluhu, což je krásopisně převyprávěn pojem úrok. Při určité výši dluhu je již úrok tak vysoký, že je stejně nesplatitelný jak samotná jistina. Na to dojíždí například ona Itálie. Nebýt dluhů, je na tom vcelku ekonomicky dobře a určitě by se po nějaké době dostala na vcelku slušnou ekonomickou výkonnost, ale dluh a z něj úroky z Itálie udělají chřadnoucí ekonomiku.
Stále a tudíž to platí i pro státy, spoří li jednotlivec je to požehnání, spoří li většina, je to katastrofa. Stejně tak s dluhy. Moc dluhů je katastrofou pro všechny.
Nebo, bychom si řekli, dáme poslední mejdan (zadlužime se) a potom ať se to posere.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Pane věštec.
O obsluze dluhu se psalo,když byl dluh asi 1.700 mld.že to činí 70 mld.
Jak stoupne dluh o dalších 500 mld,tak obsluha dluhu může činit přes 100 mld.

Průměrný počet slepic: 4.4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Státy bohaté dluhem
hledají na tom chudém
co by mu ještě vzaly,
třeba uhelné kaly.
Nebo cukrovou řepu.
A až budou v dřepu
seberou i ten drek.
Přiskočí Žán i Greg
podstrčí pod prdel lopatku
Anděla přinesla ošatku.

Průměrný počet slepic: 4.3 (22 hlasů)

Itálii stejně jako nedávno Řecko. Ona celá EU je jenom německá fraška jak udělat bez války to co měl v plánu Hitler.

Průměrný počet slepic: 5 (13 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.