Přípodotek k Vidlákovu článku Polibek smrti

Autor

S velkým zájmem jsem si přečetl Vidlákův názor na jednu z příčin zhroucení společenského systému v ČSSR.

Z mého pohledu se ovšem jedná pouze o jednu poněkud marginální položku v seznamu „nemocí“ tohoto systému.

Tím prvním a zásadním důvodem byla skutečnost, kterou naprosto výstižně popisuje přísloví „sytý hladovému nevěří“. Stejně jako dvounožec, který spořádal k obědu celé grilované kuře a vrchovatý talíř hranolků, nevěří zasmrádlému špinavci, že darovaný peníz ihned nepromění na chlast, ale že má opravdu hlad, je stejně pošetilé vykládat dvounožci šikanovanému povinností chodit do práce a čumět na nástěnku k výročí narození či úmrtí tu Lenina, tu Gottwalda, jindy zase VŘSR, či SNP, že za pomyslnou čárou zvýrazněnou drátěným zátarasem existují lidé bez střechy nad hlavou, lidé bez možnosti navštívit lékaře, nemluvě o nějaké léčbě, lidé, kteří se beznadějně zadlužují, chtějí-li bydlet ve vlastním domě, který se dosti nápadně podobá psí boudě. 

Lidská zkušenost je prostě – bohužel – nepřenosná. Naši dědové se znova a znova psychicky hroutili při pouhých vzpomínkách na první světovou válku, naše děti nejsou schopny si zapamatovat letopočet, kdy proběhla, nemluvě o alespoň přibližném povědomí, kde se poblíž jejich bydliště nachází památník padlých v této válce (a že těch památníků zbylo docela dost).

Namísto dalších zdlouhavých keců přistoupím k důvodu, proč jsem se vlastně pustil do psaní tohoto článečku. Je jím knížka Arneho Dahla, Zlá krev. Děj, ani postavy nejsou důležité. Jedná se o vcelku plytkou detektivku, v níž zkušený čtenář poměrně lehce najde pár slabých míst v konstrukci děje a zápletek, a vůbec netuším, proč je autor řazen k nejpopulárnějším autorům tzv. severské školy. Jediné, co mne na této knize opravdu zaujalo, je jedna stránka textu, který má charakterizovat všeobecnou situaci země, v níž žije hlavní hrdina, a jež má charakterizovat, či alespoň přiblížit pohnutky pachatele brutálních sériových vražd. 

Rovněž pak stojí za zaznamenání, že text byl poprvé vydán v r. 1998.

***

Arne Dahl, Zlá krev, str. 127.

Co se to se Švédskem stalo? Venkovská země u polárního kruhu, jejíž lidové hnutí kdysi přispělo k vytvoření trvalé demokracie pro všechny vrstvy obyvatel, která se vyhnula hrůzám druhé světové války, co všechny kostlivce schovala do skříní, měla neuvěřitelně pohádkové konkurenční podmínky ve vztahu k ostatním evropským zemím, a proto i právo hrát si na chytrého, dokud ji nepřibrzdily jiné země. Potom byl nejen konec nejvyššímu životnímu standardu, ale i svědomí světa.

Podivné, naivní přesvědčení, že se všechno zase nějak uspořádá ku prospěchu všech, připustilo vstup mezinárodnímu kapitálu v osmdesátých letech a dovolilo mu řádit svobodněji, než kdekoli jinde. Nevyhnutelné zhroucení znamenalo vlastně jen pokračování totálního a cílevědomého kolapsu tradičního politického řízení země, vítězil kapitál. Všichni za chyby museli zaplatit – kromě podniků. Současně s tím, jak se země blížila k pádu, velké firmy v zemi násobily zisky. Břemeno nesli občané: domácnosti, zdravotní péče, vzdělání, kultura. I sebemenší náznak, že by se snad i společnosti měly aspoň trochu podílet na finančním zatížení, se potkal s jednohlasými vyhrůžkami, že opustí zemi. Občané museli myslet na peníze. Švédská duše byla ze všech stran živena finančními úvahami, dokud byla schopna je vnímat – a nešlo o nic podstatného, pouze loterie, sázení, soutěže. Valily se na ně zábavní pořady v televizi, kdy lásku nahradily mýdlové opery na jedné straně, a kabelová pornografie na straně druhé. Touha po oduševnělosti se živila narychlo spíchnutým „new age“ řešením, hudba pro veřejnost byla šita na míru konzumu, media ztratila jazykový cit a povýšila to na normu, reklama kradla city a zaměřovala se na cílové skupiny, rozšiřovaly se drogy.

Devadesátá léta se stala desetiletím, kdy si kapitál vyzkoušel, jak je třeba v budoucnosti držet v šachu nezaměstnané, aby nerevoltovali. Umrtvující zábava, lehké drogy, které nevyžadují zvláštní péči, etnické konflikty, aby se zloba ventilovala jiným směrem, genová manipulace, která minimalizuje budoucí potřebu zdravotní péče, a trvalý tlak na vybalancování soukromých financí. Bylo třeba ještě něco, aby se lidská duše, pěstovaná po tisíciletí, rozpadla? Existují ještě místa, kde se udrželo svobodné, kritické a kreativní myšlení?

Konec citace.

***

Také máte pocit, že po přečtení o situaci ve Švédsku devadesátých let se díváte do pomyslného zrcadla? Neboli že prožíváte ono známé déjá vu? 

Není těch náhod nějak moc? 

Nevracejí nás dnes loutkovodiči obloukem do doby blížícího se konce nadvlády Říma, kdy císař halil pravou podstatu svých úmyslů do hesla panem et circenses?

A jsou to jen první příznaky projevů nemocné společnosti, nebo se už nacházíme v terminální fázi, kdy pacient přežívá jen zásluhou kabeláže a nespočtu hadiček a všichni čekají na zázrak, který se ne a ne dostavit? 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (125 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

A 4xjednokur

Průměrný počet slepic: 4.1 (14 hlasů)

In reply to by jaryn (neověřeno)

Trvalý odkaz

Dnešní Vlk má jednohvězdiček podstatně víc (teď asi 150), což vždy signalizuje neklamně kvalitní článek.

Průměrný počet slepic: 4.3 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

jsa promoreni, vedou svatý boj za zrušení hotovosti pač nuly se lépe mazou na pc

Průměrný počet slepic: 5 (22 hlasů)
Trvalý odkaz

Zlatá slova vystihující stav
... jsou to jen první příznaky projevů nemocné společnosti ...
To je pro nás to nejsmutnější. Nedovíme se konec toho příběhu, nepoznáme pointu. Můžeme se jen domnívat - každý podle své nátury - jak to dopadne.
Jsme na tom jako ti mrtví ve válkách 20. století.
Proto sledujme co se děje ale při tom žijme jako by se nic nedělo. To je jediná rozumná cesta. A ve volbách, pokud bude koho volit, dejme hlas těm nejméně špatným pokud je najdeme.
A protože nevíme jak vše dopadne, předávejme naše zkušenosti nové generaci. Od způsobu přežití po uchování zdravého rozumu.
A buďme rádi, že to vše vidíme na vlastní oči. To je obrovské štěstí!

Průměrný počet slepic: 4.7 (35 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

má nová generace zájem o Vaše zkušenosti? Tedy alespoň děti, případně vnoučata?

Průměrný počet slepic: 2.3 (7 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Víte rk, soudě podle svých dětí, jejich generace zájem o mé zkušenosti nemá. Kupodivu, soudě podle svých vnoučat, někteří jedinci z jejich generace zájem rozhodně mají.

Mně to příjde podobné jako v 50-tých letech. Tehdejší mladá generace nadšeně budovala lepší svět a na zkušenosti starých z výšky kašlala. Až ta následující zjistila, že pro ně už žádná zajímavá místa ve společnosti nezbyla a tak se obracela k minulosti a nadšeně podporovala ¨socialismus s lidskou tváří¨, ¨ekonomickou reformu¨ a tak podobně. Ono to jde tak nějak ob generaci.

A ten ¨black lives matter¨ se napoprvé většinou podaří zvládnout. On ale potom mutuje a jsou s ním větší a větší potíže. Až nakonec tu máme nějaké úplně nové paradigma a mládež ochotnou jít za něj třeba do pekla.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

Hamilbar.Je tu obrovský rozdíl s mládeži 50 let a současnou mládeží.
Tenkrát,co bylo jen staveb mládeže,teď řvou po náměstích,chceme prachy.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

takový najde.
Třeba můj synek, který vidí, že jen s obtížemi sháním práci a uplatňuji se jen spojením potřebných vědomostí a zručnosti, protože jinak bych měl hovno, a nikoli zaměstnání.
Anebo klučina ve firmě, kterého učím svařovat, když se šéfové nedívají...
Takže to je takové občasné, ale občas se najde někdo, kdo zakroutí hlavou, co všecko ten starý a nepotřebný blbec ví a umí.

Průměrný počet slepic: 5 (18 hlasů)

Jde o to, co si z toho synek vezme. Třeba si řekne ,nebudu takový blbec abych šel po gymplu manuálně dělat jako táta, raději vystuduji práva a přetěhuji se někam kde je práce dost.

Průměrný počet slepic: 1.8 (5 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Má. Vnuk, student gymnázia, septima, zpracovává dvě moderní témata. 1. pluk lehkého dělostřelectva čs. legií a Čeští studenti v KL Dachau. Už v minulých letech na těchto tématech pracoval a je považován za "experta". Málokdo - mimo učitele dějepisu - o tom ví víc.
Zná pojmy Zborov, Bachmač, Darnice, Čeljabinský incident, Lipjagy, Mount Vernon (Heffrona ale nezná :-) ) a Aussenkomando, masakr v Dachau, Schutzhäftling.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

je správné, když se mladí opravdu o něco zajímají. Ale v tomhle případě asi moc Vaše zkušenosti využít nemůže. Pokud jeho zájem o histori přetrvá a vystuduje ji na VŠ,stane se z něho pro společnost nepříliš užitečný člověk, protože historiků je nadbytek a jejich práce jsou sice pro někoho (třeba pro mne) zajímavé ale většině lidí lhostejné. Z historie se ještě nikdo a nikdy nepoučil.

Průměrný počet slepic: 3 (5 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

A sice že pokud si v příštím převratu nenakradu, bude na tom zhruba stejně jak po převratu roku 1989.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Hlavní je , aby je dospělí dokázali naučit věcem, které jednak oni sami považují za správné ...a jednak ty věci jsou správnými, když už tedy nebyly by rozumnými, natož moudrými.
Jenže většina dětí chce být především chytráck....eh, chytrými.

Mi kdysi jeden z potomků řekl, že chce být vychcaný.
Poměrně dobře se mu v tomto daří, ale moc neškodí, jen trošičku.

Zkušenosti jsou také bez záruky, už jen tím, že ta zkušenost vyplývá z události, která se stala kdysi dávno...a tedy byla vnímána, zpracována a uvažována někým, kdo už dnes neexistuje (v té podobě jak tehdy). Někdy jsou ty zkušenosti dokonce jen jalovým žvástem - např. zkušenosti těch, kteří jsou dnes náramně odvážnými bojovníky s někdejším zdejším " komunismem" , kdy tehdy - za toho " komunsimu" , chodili spořádaně k " volbám" a ty komouše volili, tedy předávali jim svou moc. A takových příkladů, vlastně to jen šestákových romanet, je na vagony.

Radši ať jsou běhat, plavat, otužovat se....a nejlépe něco zrobit. Něco, co je třeba ten děda naučil. A nebude to rozbití okna....
:-D))))

Průměrný počet slepic: 3.4 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

stojí na pokraji občanské války. Až tam dovedl nejsvobodnější zemi konzumní způsob života. Aktivuje se domobrana a polovojenské skupiny. Automatických zbraní mají dost. Lze jen doufat, že tento způsob života nebude vzorem pro Evropu, že různí bělobrádci, fajalové, knížové a nákupčí vojenských vrtulníků tam přestanou lítat na zkušenou a pro instrukce.

Průměrný počet slepic: 4.6 (40 hlasů)

Ládik!!!
Přesně.
Zase chceme někoho dohnat a předehnat,jenže oni doběhli nás.
Už není kam vyvést demokracie,nikdo ji nechce,tak se vyváží pomocí bomb.
Jenže za slovem demokracie,kráčí největší zloději.

Průměrný počet slepic: 4.7 (30 hlasů)

... ve skutečnosti neexistuje. Je to jen chiméra stvořená k oblbování davu. Vládnu snad v reálu já nebo vy? Ne, vládnou ve skutečnosti nikým nevolené a často zcela neviditelné osoby v podobě lobbistů, politických neziskových organizací placených soukromými osobami, přičemž však dostaly tyto organizace postupně moc ovládat celé oblasti působnosti státu (například školství), stejně tak určují politiku nadnárodní korporace s takřka monopolním postavením a samozřejmě velmocenská politika různých států a mezinárodních organizací. A aby toho nebylo málo, tak námi volení političtí zástupci skládají přísahy, které je de facto vyvazují z respektování vůle voličů, a umožňují jim řídit se čistě "svým nejlepším vědomím a svědomím". Když si uvědomíme, že v politice se zákonitě koncentruje nadstandardní množství koukolíkovských deprivantů, kteří nic jako svědomí nemají, protože prostě se psychopatů, a sociopatům nic takového v hlavě v průběhu dětství neformuje, dostáváte konečně jakýs takýs obrázek o tom, jak vypadá ona slavná "demokracie" v praxi.

Průměrný počet slepic: 5 (29 hlasů)

neboli kapitál v soukromých rukou je ceá podstata probému. pokud budou mít jednotlivci nebo firmy více peněz než státy rozpočet nic se nezmění.
Není problém nasytit 9 miliard hudáků, problém je uspokojit touhu po majetku a moci těch pár nejbohatších.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

In reply to by Fox (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jde i o to , jak funguje paradox úroku. Nebudu tady citovat, protože knížka od Adama Votruby : Paradox úroků se dá sehnat po 100 rusnokoffek. A na to tady má snad každý.
Takže je to strana 16 - 17, a sice reakce na námitku, že když se bude půjčovat zrovna tolik , kolik představuje zatížení úrokem, tak se dají dluhy kontinuálně splácet i bez bankrotů. ANO, skutečně to jde, jenže musí se půjčovat stále více a více - takže roste také i nerovnováha vyvolána absolutní masou oběživa, respektive účetních položek zvaných " peníze", nejen nestabilita vyvolaná např. pokusy států dluh už nezvyšovat, ale zmenšovat (divné, že ?...a paradoxní....ale je tomu tak - tento systém exponenciálního vršení dluhů v prostředí soutěže o fiat měnu zatíženou úrokem vážně ohrožuje např. stát - dobrý hospodář, protože svým nepůjčováním si iniciuje bankroty těch, kteří splácet nemohou - což vyvolá neochotu bank půjčovat atd atd, spirála se roztočí a zhroutí ....následuje hospodářská krize, krize důvěry, války apod.).

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

bohužel jediný zdroj je na Fb a ta slovenská stránka na jiné zdroje neodkazuje i u dalších článků https://www.facebook.com/paulo.okil.39
TENTO SVET OPUSTIM BEZ ĽÚTOSTI, NENÁVIDÍM TÚTO DOBU...
Skepticky mluvil o současném světě jeden z nejslavnějších francouzských herců Alain Delon v rozhovoru, který vyšel ve včerejším zvláštním vydání týdeníku Paris-Match.
Především ale nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení,“ řekl dvaaosmdesátiletý herec na konci rozhovoru.
Předluženým USA vládnou deprivanti.
Ilumináti, židozednáři a další spiklenci proti lidstvu.
Zkrátka gauneři.
Jediná možnost udržet moc je něco uloupit.
Vždyť vše, co USA mají bylo uloupeno. Počínaje územím.
A tak USA rozvrátily mnoho zemí a povraždily mnoho nevinných lidí.
Dnes je na řadě Evropa.
Oslabit Evropu islamizací.
Zničit evropské národní státy a evropské národy.
Evropské bílé národy nahradit masou prokřížených .
Vyvolat na evropské půdě lokální války a válku s Ruskem.
Oslabit Rusko a zmocnit se jeho zdrojů.
Tomu napomáhají lokajové v čele EU.
Tito krátkozrací politici a poskoci US gaunerů jdou proti vlastním zemím a proti vlastnímu lidu.
Pokud se Evropa nevymaní z vlivu US gaunerů, nemá budoucnost...

I kdyby to neřekl, mám v poslední době hodně podobný pocit.

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

úzce souvisí s přeměnou Norska z chudé země na bohatou; s těžbou ropy v Severním moři. Stejným mechanismem, jakým se ze sběračů velbloudího trusu stali šejkové. Energie v soukromých rukách je příčinou všech válek.

Průměrný počet slepic: 4.6 (30 hlasů)
Trvalý odkaz

souvisí s absencí ropy a plynu v zemském ráji. Smolinec je dávno pryč a ta trocha uhlí už je téměř spálena. Jediným bohatstvím zůstala pracovní síla, zvyklá hrbit se pod knutou germána a schopná s ním kolaborovat. Skopčák sem vozí odpadky a sbírá smetanu z mléka, přičemž si přibere strdí. Teď už končí i pastva dobytka, končí orba a i to hovno přestává mít cenu. Vítězí konzum.

Průměrný počet slepic: 4.8 (44 hlasů)

Budujeme poušť a dovážíme pastevce velbloudů. Brzy se tu budou cítit jako doma.

Průměrný počet slepic: 4.7 (23 hlasů)

Ropu, plyn ,smolinec nemá ani Švýcarsko, Maďarsko .(Mimochodem, : největší množství uranové
rudy pro sovětskou A-bombu dodaly doly na německé straně Krušných hor, ale Němci o tom nemluví - tady vyšla v devadesátých létech kniha Český uran , autor: Lepka).
Česko, Švýcarsko a Maďarsko mají delší pracovní dobu (a měli vyšší sebevražednost ), než EUprůměr. Česko a Švýcarsko mají nadprůměrnou nadmořskou výšku (oproti EU), což má zemědělský význam.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pokusím se je napsat. Rozdělím je na měkké a tvrdé, tak, jak s notnou dávkou cynismu dělí veřejnoprávní sdělovadla cíle tenoristických útoků,
Tvrdé potřeby:
Bezpečí, voda, energie (teplo, světlo) a likvidace odpadů.
Měkké potřeby:
Zdraví, štěstí, láska.
Tvrdé potřeby si musím umět opatřit sám. Měkké potřeby nezáleží jen na mé vůli.
Konzumní společenský systém dospěl do takového stadia, kdy tvrdé potřeby začínají být nedosažitelné bez konfliktu. Řešením má být víra, že volbou skupiny řešitelů vyberu z jejich středu chytrolína, který se postará za mě. Tomu se říká demoška a prý nic lepšího už není.

Průměrný počet slepic: 4.6 (32 hlasů)

Lidské potřeby a jejich seřazení podle priorit už dal dohromady velmi pěkně Maslow. Maslovowa pyramida lidských potřeb.

Na základně pyramidy je potřeba bezpečí, nasycení, přístřeší, v patře je potřeba sexu, uznání ve smečce, seberealizace, a úplně na vrcholu, když jsou uspokojeny všechny potřeby je potřeba hry.

Kdo chce vládnout a nechce mít revoluce, musí se snažit potřeby uspokojovat. podle důležitosti. Nabízí se různé obezličky a náhražky, ale to dlouho nevydrží.

Průměrný počet slepic: 4.5 (22 hlasů)

práce. Ale díky za rozšíření obzoru.

Průměrný počet slepic: 4.3 (14 hlasů)

Ta práce, matka pokroku
a s ní armáda otroků
jde hájit svoji čest
Zásada naše na světě
po šťastném boji rozkvete.
Buď práci čest,
buď práci čest. (Ta čest.)

Průměrný počet slepic: 3.2 (14 hlasů)

soudruzi!
Zdar soudruhu veliteli!

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)

To je ta seberealizace. Ale i třeba opatření si potravy, její úprava, skladování, obrana apod.
Všechno to je práce; byť vím, že s tím nesouhlasíte.

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Francouzská policie slzným plynem a vodními děly rozehnala protivládní demonstraci a pozatýkala desítky účastníků...
Španělská policie slzným plynem a vodními děly rozehnala protivládní demonstraci a pozatýkala desítky účastníků...
Běloruská policie slzným plynem a vodními děly rozehnala protivládní demonstraci a pozatýkala desítky účastníků...
Hongkongská policie slzným plynem a vodními děly rozehnala protivládní demonstraci a pozatýkala desítky účastníků...

Průměrný počet slepic: 4.9 (40 hlasů)

demonstrovali za demošku a ti ostatní ji už měli

Průměrný počet slepic: 4.6 (26 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

používají-li obě pro udržení se u moci stejných prostředků?

Průměrný počet slepic: 4.8 (24 hlasů)

James Whitcombw Riley: „Pokud vidím ptáka, který chodí jako kachna, plave jako kachna a kváká jako kachna, tak o tomto ptáku tvrdím, že je to kachna. “

Průměrný počet slepic: 4.6 (18 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Belarusi nepochopilo, že se jim má dostat nejvyšších výhod, jaké skýtá tento svět. Totiž zbavit je majetku, kterýžto, jak známo, kazí charakter.
Nikoli majetku soukromého, protože ten jejich de facto ani neexistuje, nýbrž majetku státního, národního. Tak velký majeteček by už za nějaký ten hříšek stál.
A vy jste staří, hloupí a škaredí, protože na této vzorové a vzorné péči o chuděrky běloruské dušičky hledáte mouchy.
Fuj je to!!!
Naopak ve Frankrajchu a Katalányji je třeba takovou verbež nemilosrdně vymýtit, protože by naopak chtěli svůj majeteček zpátky a nechtějí přispívat zskovkám, jakož i soudruhům z Hnědákova, kteří přišli dobrovolně a radostně nahradit jejich nevýkonné kusy, které se ne a ne množit a blbnout podle plánů soudruhů Bruselistů, Šorošistů a dalších -istů, kteří chystají přátelskou návštěvu na Sibiři.

Průměrný počet slepic: 4.5 (30 hlasů)

můj syn tvrdí, ž Švédsko bylo vybraný jako " laboratoř" - zkoušet, s čím a až kam lze dojít - /já mu dávám za pravdu/ když se vezmou v úvahu všechny jevy tam probíhající -přijímání migrantů, elektroekoterorismus , Gréta a další a další, při některých zprávách o dění mi to připaddá, že ta stínová světová vláda byla docela úspěšná a pokračuje dál jinde a taky se jí daří

Průměrný počet slepic: 4.4 (15 hlasů)

koment 8,45 nenapsal uživatel "Targusi", ale blbá úča, která neví do kterého chlívečku co píše

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

In reply to by insegnante (neověřeno)

Trvalý odkaz

já jsem taky blbééééj...
:-)
Stane se, když chce jeden něco rychle zmáknout.
Ano, klidně by na tom mohlo něco být. Švédové klidně mohli být vybráni, aby se tam takový pokus udělal, po třiceti letech už je co sledovat a porovnávat. Jen připomenu, že tam neměli válečnou zkušenost z WWII a vlastně ani z WWI a panoval tam relativní blahobyt. Klidně bych tomu uvěřil.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

když si vzpomenu na ty severské ságy co vycházely a byly obdivovány tak v padesátých a zač. šedesátych
let ... zdá se mi že nic nového. Pro nás to tenkrát bylo něco ?zajímavého? že by se vůbec tak dalo žít. A ejhle zepár ročků a už se to "obdivuje" a "zkouší" i tady...
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ga

Zatím bez slepic

Švédsko bylo v mnohém první. V 1657 tam byla založena Stockholms Banco (privilégium obdržel Johan Palmstruch od švédského krále, který měl dostávat polovinu zisku). V 1661 banka začala tisknout jako první papírové bankovky. Poté se ale zhroutila a její činnost pod dohledem parlamentu převzala v 1668 Riksbank, která je nejstarší světovou centrální bankou.
V roce 1809 skupina švédských důstojníků a úředníků svrhla krále Gustava IV. Adolfa, parlament vyhlásil, že on i jeho potomci ztrácí nárok na trůn. Novým králem se stal francouzský občan, jakobínský revolucinář, Napoleonův maršál Jean Baptiste Bernadotte a se svou manželkou Desirée (dcera obchodníka s hedvábím z Marseille, jejiž sestra si vzala Napoleonova bratra Josefa a ona sama byla s Napoleonem zasnoubena, než se zakoukal do Josefíny v Paříži. Kniha "Desirée" byla kdysi v mém pravěku moje oblíbená.) založili královskou dynastii Bernadotte vládnoucí až dodnes. V té době se spojilo Švédsko s Norskem, takže sto let vládli i tam a jejich potomci jsou dnes i v norském, belgickém nebo lucemburském vládnoucím rodu.
V roce 1944 Š. legalizovalo stejnopohlavní sex. aktivity a legální sex. věk 18 let.
V roce 1972 bylo Š. první zemí umožňující chirurgickou změnu pohlaví. Jako sedmá země v 1995 legalizovalo stejnopohlavní manželství, od 2003 osvojování dětí stejnopohlavními páry.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Už Marco Polo přece napsal (překlad je poměrně starý, asi dobový , omlouvám se):
„….Ráz penieze králova takovýto jest: Ze tří kuór dřeva morskéj jahody prostřední kuóru vezmúce, a ty dobře utvrdí a učiní jako papírový list, i zkrájie je na malé a věčšie kúsky, jakžto haléře nebo penieze neb groše,i vrazie na ně královo znamenie rozličné, podlé kteréhož znamenie jest cena jeho, tak že jeden ten malý haléř v téj ceně jest, jakžto turonský haléř, a jiní věčší v téj ceně jako puól benátského grošě. Třetí stojí za dva benátské, jiný za pět benátských a jiný za deset benátských, a jiný opět za zlatý, ješto slove byzancius, jiný za dva byzancie neb za tři neb za pět neb za deset. A těch peněz káže král veliký množstvie nadělati v tom městě Kambalu. A pod hrdlem ve všech královstviech, ve všech zemiech, kteréţ podeň slušejí, jiného rázu nelze učiniti, ani kterém jiným tržiti ani sě odpověděti jich bráti kto smí. A také žádný cizozemec v zemiech velikého kám na jiné penieze tráviti nesmie. A také těch peněz neb toho rázu žádný jiný nedělá než úředníci královi jeho kázaním…...Z těch také peněz svým služebníkóm a úředníkóm žold vydává, a také, což k dvoru třeba, to za ty penieze kúpí, a tak velikých peněz jako za nic nemá. A v tom každý móž zjevně znamenati, že veliký kám /rozuměj Kublajchán/ na stravě, na bohatství a na pokladech všeckna kniežata v světě přepanuje…..“
(Marco Polo – Milion)

Zatím bez slepic

Máte pravdu, děkuji za upozornění. Správně jsem měla napsat, že začali jako první v Evropě tisknout papírové bankovky.
A jako první, zřejmě světově, začali testovat od letošního ledna digitální národní měnu.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

...., že prvním, kdo tvrdil, že peníze vznikají poskytováním úvěrů, byl švédský ekonom Knut Wicksell (Úrok a ceny, 1898).

No a nebyla náhodou jistá švédská královna (Kristina ?) první panovnicí, která zakázala čarodějnické procesy ?
Na ja, pak se to ale znova rozjelo i ve Švédsku.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Jak začnou ubývat Sorosistům peníze, skončí i jejich ideologický zápal. Totéž v Bruselu, ale tam zatím peníze tisknou a snaží se vytvořit evropský superstát a univerzálního euročlověka. Snaha Bruselu nikdy neuspěje do konce, ovšem ta realizace nápadů Bruselu je bolestná až k neuvěření.

Průměrný počet slepic: 3.6 (8 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

jakým způsobem by mohly tvůrcům a zároveň majitelům současnýho světovýho finančního
systému dojít peníze. Potažmo Sorosistům a Bruselistům jakožto jejich pohunkům. Ideologii
žádnou nemaj, plněj jen to, co se od nich žádá.

Průměrný počet slepic: 4.5 (13 hlasů)

inflaci a ta rozebere státy na prvočinitele. Dovolím si připomenout některé, vlastně skoro všechny státy, v nichž proběhl převrat. Teď zrovna mne nenapadá, ve které státě byly alespoň stejná inflace, jako v ČSFR, později v ČR. Všude bez výjimky se místní měna doslova položila, lidé byli okradeni.
Něco podobného, byť v opačném gardu byla ekonomická krize v r. 1929. Tam se pro změnu stáhla hotovost a bylo vymalováno.
A takový Soros? Úplně by postačilo, kdyby ve státě, kde sídlí zablokovali jeho přístupy k účtům a vzápětí přitlačili na pilu i jinde. Mám na mysli danění a repatriace firem.
Naopak vůbec nechápu, jak mu mohla projít údajná základní operace, kterou k bohatství a slávě údajně přišel. Tím prý byla brutální spekulace na kurz libry. Nevěřím, že by to prošlo obyčejnému plebejci, jako jste vy, anebo já.

Průměrný počet slepic: 4.4 (8 hlasů)

Prof. Keller před drahnou dobou prohlásil, že nejbohadší rodina disponuje
takovejma financema, že by byla schopna 1500x zaplatit náš národní dluh.
Přepočteno řádově to dělá cirka 100 000 milard Dol. Na úplným vrcholu
pyramidy je takovejch rodin víc a móóóc dobře si rozuměj co a jak.
Samozřejmě ..... dávaj čuchnout i spodnějším patrům, ale jen za podmínky,
že nevybočej z vytyčenýho kurzu. V těch úplně nejnižších podlažích celý
tý mašinérie je to nepřeberný stádo angažovanejch úúmjejcúú, šabatovejch,
milchvilprdů, řeporyjců, elfů, bruselistů, neziskovkářů, pacholků ČT a já nevím
čeho všeho. Tragédií je, že systém je nastavenej tak, že ty šmejdy dole si už
platíme sami.

Tohle soukolí je drtivý a těch co začali zpívat jinou písničku když pochopili oč
opravdu běží bylo vidět v přímým přenosu hafo. Proto si cením každýho, kdo
byť i jen po troškách jim do toho sype písek i když to zastavit nejde.

Průměrný počet slepic: 4.4 (9 hlasů)

Peníze, protože se bavíme o USD a EUR, dojdou v okamžiku, kdy si celý svět za ně koupí zboží lepší než vyrábí v USA a EU. Natisknout si jich můžeme, kolik chceme, ale ostatní jim nebudou přisuzovat žádnou hodnotu. Sorosistům dojdou peníze se smrtí Sorose. Pochybuji, že Sorosovi potomci budou chtít dávat peníze na jeho fantasmagorické vize o Popperově otevřené společnosti. Bruselu dojdou peníze až s námi všemi, s nimi se svezeme při konci EU.

Průměrný počet slepic: 1 (4 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

že Soros je jen viditelná figurka, na kterou se vše svádí. Jsou za tím asi jen stará všeobecně známá jména/rody, nebude Soros - bude jiný... a dokud se svět nerozesype zu grunt - pojede to furt dál. bohužel

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)