Přípodotek k Vidlákovu článku Polibek smrti

Autor

S velkým zájmem jsem si přečetl Vidlákův názor na jednu z příčin zhroucení společenského systému v ČSSR.

Z mého pohledu se ovšem jedná pouze o jednu poněkud marginální položku v seznamu „nemocí“ tohoto systému.

Tím prvním a zásadním důvodem byla skutečnost, kterou naprosto výstižně popisuje přísloví „sytý hladovému nevěří“. Stejně jako dvounožec, který spořádal k obědu celé grilované kuře a vrchovatý talíř hranolků, nevěří zasmrádlému špinavci, že darovaný peníz ihned nepromění na chlast, ale že má opravdu hlad, je stejně pošetilé vykládat dvounožci šikanovanému povinností chodit do práce a čumět na nástěnku k výročí narození či úmrtí tu Lenina, tu Gottwalda, jindy zase VŘSR, či SNP, že za pomyslnou čárou zvýrazněnou drátěným zátarasem existují lidé bez střechy nad hlavou, lidé bez možnosti navštívit lékaře, nemluvě o nějaké léčbě, lidé, kteří se beznadějně zadlužují, chtějí-li bydlet ve vlastním domě, který se dosti nápadně podobá psí boudě. 

Lidská zkušenost je prostě – bohužel – nepřenosná. Naši dědové se znova a znova psychicky hroutili při pouhých vzpomínkách na první světovou válku, naše děti nejsou schopny si zapamatovat letopočet, kdy proběhla, nemluvě o alespoň přibližném povědomí, kde se poblíž jejich bydliště nachází památník padlých v této válce (a že těch památníků zbylo docela dost).

Namísto dalších zdlouhavých keců přistoupím k důvodu, proč jsem se vlastně pustil do psaní tohoto článečku. Je jím knížka Arneho Dahla, Zlá krev. Děj, ani postavy nejsou důležité. Jedná se o vcelku plytkou detektivku, v níž zkušený čtenář poměrně lehce najde pár slabých míst v konstrukci děje a zápletek, a vůbec netuším, proč je autor řazen k nejpopulárnějším autorům tzv. severské školy. Jediné, co mne na této knize opravdu zaujalo, je jedna stránka textu, který má charakterizovat všeobecnou situaci země, v níž žije hlavní hrdina, a jež má charakterizovat, či alespoň přiblížit pohnutky pachatele brutálních sériových vražd. 

Rovněž pak stojí za zaznamenání, že text byl poprvé vydán v r. 1998.

***

Arne Dahl, Zlá krev, str. 127.

Co se to se Švédskem stalo? Venkovská země u polárního kruhu, jejíž lidové hnutí kdysi přispělo k vytvoření trvalé demokracie pro všechny vrstvy obyvatel, která se vyhnula hrůzám druhé světové války, co všechny kostlivce schovala do skříní, měla neuvěřitelně pohádkové konkurenční podmínky ve vztahu k ostatním evropským zemím, a proto i právo hrát si na chytrého, dokud ji nepřibrzdily jiné země. Potom byl nejen konec nejvyššímu životnímu standardu, ale i svědomí světa.

Podivné, naivní přesvědčení, že se všechno zase nějak uspořádá ku prospěchu všech, připustilo vstup mezinárodnímu kapitálu v osmdesátých letech a dovolilo mu řádit svobodněji, než kdekoli jinde. Nevyhnutelné zhroucení znamenalo vlastně jen pokračování totálního a cílevědomého kolapsu tradičního politického řízení země, vítězil kapitál. Všichni za chyby museli zaplatit – kromě podniků. Současně s tím, jak se země blížila k pádu, velké firmy v zemi násobily zisky. Břemeno nesli občané: domácnosti, zdravotní péče, vzdělání, kultura. I sebemenší náznak, že by se snad i společnosti měly aspoň trochu podílet na finančním zatížení, se potkal s jednohlasými vyhrůžkami, že opustí zemi. Občané museli myslet na peníze. Švédská duše byla ze všech stran živena finančními úvahami, dokud byla schopna je vnímat – a nešlo o nic podstatného, pouze loterie, sázení, soutěže. Valily se na ně zábavní pořady v televizi, kdy lásku nahradily mýdlové opery na jedné straně, a kabelová pornografie na straně druhé. Touha po oduševnělosti se živila narychlo spíchnutým „new age“ řešením, hudba pro veřejnost byla šita na míru konzumu, media ztratila jazykový cit a povýšila to na normu, reklama kradla city a zaměřovala se na cílové skupiny, rozšiřovaly se drogy.

Devadesátá léta se stala desetiletím, kdy si kapitál vyzkoušel, jak je třeba v budoucnosti držet v šachu nezaměstnané, aby nerevoltovali. Umrtvující zábava, lehké drogy, které nevyžadují zvláštní péči, etnické konflikty, aby se zloba ventilovala jiným směrem, genová manipulace, která minimalizuje budoucí potřebu zdravotní péče, a trvalý tlak na vybalancování soukromých financí. Bylo třeba ještě něco, aby se lidská duše, pěstovaná po tisíciletí, rozpadla? Existují ještě místa, kde se udrželo svobodné, kritické a kreativní myšlení?

Konec citace.

***

Také máte pocit, že po přečtení o situaci ve Švédsku devadesátých let se díváte do pomyslného zrcadla? Neboli že prožíváte ono známé déjá vu? 

Není těch náhod nějak moc? 

Nevracejí nás dnes loutkovodiči obloukem do doby blížícího se konce nadvlády Říma, kdy císař halil pravou podstatu svých úmyslů do hesla panem et circenses?

A jsou to jen první příznaky projevů nemocné společnosti, nebo se už nacházíme v terminální fázi, kdy pacient přežívá jen zásluhou kabeláže a nespočtu hadiček a všichni čekají na zázrak, který se ne a ne dostavit? 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.8 (124 hlasů)

Komentáře

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pokud ho nemáte kde a jak aplikovat, tak jste akorát výzkumnej nádeník ve službách cizího kapitálu. V Asii a Africe takovejch pobíhá...

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

Mít ten výzkum je nutnou, ale nikoliv postačující podmínkou. Bez výzkumu nemáte co aplikovat. S výzkumem co aplikovat máte a řešíte jen situaci, abyste vyzkoumané výsledky mohl aplikovat. Bez výzkumu je jedno, jestli jej můžete nebo nemůžete aplikovat.
Co se týká fondů EU, je to využívání společné pastviny. Čili urvat, co je možné, protože jinak to stejně urvou jiní.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

Slyšel jste někdy něco o patentech a stárnutí?
Buď zkoumám jako zaměstnanec pro stát a jeho výrobní sféru,
nebo zkoumám jako zaměstnanec pro soukromý sektor a jeho výrobní sféru.
Obojí zaměstnavatelé mi a) zajišťují mzdu a prostředky na zkoumání a b) patenty, licence a využití výsledků.
Pak je ještě třetí možnost - jsem tak bohat, že si mohu zkoumat jen tak z plezíru za své. A výsledky mohu, ale nemusím prodat. O tom zda a komu komu si rozhoduji sám.
Další možnost není.

Výzkum bez aplikace je citelně zbytečnější než aplikace bez výzkumu.
Pokud totiž mám výrobní základnu a prachy, licenci si koupím případně i s jejím nositelem; a žádný výzkum nepotřebuji. Eventuálně si ho koupím stejně jako tu licenci.
Takže jsme se obloukem dostali zpět k asijským a africkým vědeckým nádeníkům, pracujícím v úkole pro kdekoho. Nic víc než sice trochu lepší, ale furt jen montovna.

A Germanistán s Bruselistánem už se postarají o to, abychom nedostali sebemenší šanci obnovit to, co se jim v Kotlince podařilo - ve spolupráci s místními vlastizrádci - po plyšáku zlikvidovat.

Průměrný počet slepic: 4.9 (9 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Gerde, obdivuji váš přehled. Bez ironie. S vašimi odhady se tak nějak intuitivně ztotožňuji. Nicméně vám připomenu to, co jistě víte i beze mne. Občas se přihodí cosi, co nikdo nečekal.
Ohledně budoucnosti platí, že jedinou jistotou je naše absolutní nejistota.

Průměrný počet slepic: 4.9 (12 hlasů)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Děkuji za obdiv, jsem jen postarší človíček, co už jen s ironickým šklebem komentuje pachtění různých budovatelů světlých zítřků. K těm nečekaným událostem jistě myslíte Talebovy černé labutě. Tedy neočekávané změny. Koronavirus označili za bílou labuť, protože se dal čekat. Nečekaným vlivem by byl přílet mimozemšťanů, zjevení Boha, výbuch supersopky nebo pád asteroidu. Nepatří mezi ně jaderná válka. To by v teorii her znamenalo ukončení současné hry a počátek nové. Dnes zde hodně cituji teorii her, tak si dovolím ještě jednou se na ni odvolat. My žijeme ve světě hry s nekonečným počtem účastníků a obrovským počtem opakování. John Nash nám dokázal, že každá konečná hra má alespoň jedno řešení ve formě Nashovy rovnováhy (kdy žádný z hráčů nemůže jednostrannou změnou zvolené strategie už vylepšit svoji situaci ve hře). Čili existuje jedno optimální řešení. Dá se k němu dospět matematicky nebo metodou pokus - omyl. Zajímavé je že i metoda pokus - omyl při dostatečném počtu opakování nakonec dospěje k optimálnímu řešení (Nashově rovnováze). Nu a většina lidí se chová zcela sobecky, dokud je tlak ostatních nedonutí dodržovat pravidla. Ale volí své optimální řešení, a to se nemění ani vstupem nového neznámého faktoru - Talebova černá labuť. Protože ten ovlivňuje všechny účastníky hry.
Liší se to jen tím, jak moc faktorů ovlivňujících náš svět vezmeme v úvahu a jak moc správně jim přiřadíme váhu faktoru ve hře. Když jich vezmeme moc, nestačí nám kapacita počítačů na zpracování všech variant. Proto ta nejistota, což znamená jen faktory a varianty, které jsme nevzali v úvahu.
Pro zjednodušení nám stačí pozorovat svět zvířat. V jednodušším případě pár zvířat s mláďaty, ve složitějším např. šimpanzí tlupu. Tam vidíme ta optimální řešení, a dělají je intuitivně. Když některé mládě zkouší něco nedovoleného, rodiče jej varují. Když neposlechne, obvykle zemře. Bylo varováno. V šimpanzí tlupě, když některý jedinec tlupu příliš využívá a nic jí nepřináší, ostatní jej vyženou.
Proto teorie her dokáže redukovat faktory ovlivňující život na ty hlavní a předpovědět, co se s vysokou pravděpodobností stane, protože se zabývá jen hlavními zájmy racionálních účastníků (ekonomové). Jakmile do toho vstupují iracionální zájmy, např. potrestat hajzla i za cenu vlastní mírné ztráty, i to dokáže teorie her vzít v úvahu. A když se vezme dostatečně velký počet účastníků a dostatečný počet opakování, nakonec všichni skončí u Nashovy rovnováhy.
Příklad. Pravidelně budete chodit na Parkán a vracet se mírně nachmelen domů večer liduprázdnými ulicemi. Půjdete domů z Parkánu a okrade Vás nějaká banda, která si řekne, že narazila na solventního důchodce a bude fajn na něj číhat pravidelně. Příště změníte trasu. Na to budou reagovat, když Vás nenajdou, a změní ulici, kde číhají. Takže budete všichni měnit trasu v nepravidelném režimu. Ve většině případů se jim budete schopen vyhnout, jednou za čas Vás chytí a okradou. Bude to ale výrazně méně než při pravidelné trase. Občas se vyskytne nečekaný vliv náhodného kolemjdoucího nebo policejní hlídky, atd., který bandě zabrání provést úmysl okradení. Přesto to nebude mít vliv na změnu strategie čekání na Godota. Ve většině případů pan Godot ještě nepřišel. Vyjděme z toho, že se Godot nechce vzdát své oblíbené hospůdky. Jeho optimální strategií tedy bude plánovat výlety náhodně, při tom náhodně měnit trasy cesty domů a občas nejít vůbec a nechat bandu čekat na Godota. občas pít méně a vzít si sebou zbraň. Až bandě dojde, že čekání na Godota není nejlepší nápad. Vaše optimální strategie je měnit trasu, měnit pořadí návštěv, občas si vzít sebou něco na obranu. Optimální strategie bandy je po tolika marných vyčkáváních buď hlídat rovnou před domem nebo před hospodou. V ten okamžik opět změníte strategii a půjdete třeba jiným vchodem, nebo odjedete na dovolenou, půjdete do jiné hospody, atd. Prostě změníte pokaždé volbu podle doporučení Marilyn vos Savant a tím snížíte šance bandy Vás okrást.
Jiný příklad je klasická hra Vězňovo dilema https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bz%C5%88ovo_dilema Teorie her říká, že v 90% případů po dostatečném počtu opakování nakonec práskají oba dva (využívá Policie při oddělených výsleších pachatelů a informacích, že je ten druhý už práskl).
Takže i většinu nejistých, ale pravděpodobných jevů lze vzít v úvahu. Zvláště u racionálních hráčů, což je stav vždy v politice, mezinárodních vztazích a ekonomii u subjektů, které se neznají. A tím dospět k velmi pravděpodobné předpovědi varianty, která nastane. :-)
Samozřejmě, když se změní podmínky, mění se i předpověď, ale vždy existuje jedna nebo několik optimálních variant (Nashových rovnováh). Teorie her nefunguje v případech zamilovaných a všude tam, kde místo mozku rozhodují city. Aneb pravý hák nám dala naše amygdala.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Všechno sedí, jen ten Parkán je třeba zaměnit za vinotéku Zastávka...
:-)

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

To jsem schválně posílal lupiče na druhou stranu. :-)

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pane Gerd.
Teď výborná možnost,odehnat lupiče,,pozor,mám koronsvirus,nepřibližujte se.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Možnost je to dobrá jen v případě, že lupič nemá koronavirus taky. :-)

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Myslím, Gerde, že tu teorii her moc absolutizujete. Vzhledem k jejímu stáří (1944) pokud by se skutečně dalo lidské chování a myšlení takto kvantifikovat, zcela určitě by už dávno existovaly celkem spolehlivé predikce chování společnosti v dlouhodobějším horizontu. Nicméně nic takového neexistuje. Krásně to bylo vidět na předpovědích hospodářské krize 2007-2008. Až na pár výjimek byla většina ekonomů přesvědčena, že zrovna teď nic takového nehrozí. Jsme pořád jen schopni zpětně vysvětlit, proč a jak se něco stalo, nikoli to dopředu spolehlivě predikovat. Lidské jednání není většinově racionální (a už vůbec ne mezi ekonomy, snad s výjimkou účetních), stejně tak ani lidské jednání nepodléhá objektivně daným pravidlům. My sice zdánlivě žijeme v objektivně daných mantinelech, ale ty se průběžně (skokově jen výjimečně) mění s každou generací. I proto si těžko rozumí už dvě generace, které jsou od sebe ob jednu další (tedy prarodiče a vnoučata). Navíc i vnímání sociální reality kolem není objektivizovatelné, vždy bude člověk při jejím vnímání a rozklíčovávání určitým způsobem předpojatý. A maximum, co může udělat, je být schopen si svou předpojatost alespoň částečně uvědomovat.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

Teorie her je ještě v plenkách a mnoha jejím oblastem ještě nerozumíme. Ale mnohé modely z teorie her byly potvrzeny evolučními biology. Ekonomové jsou špatný příklad, ti většinou teorii her vůbec nechápou. Lidské jednání racionální je tam, kde nemáme k druhé straně citovou vazbu. Tam, kde citová vazba je, se na blanokřídlých a tropických netopýrech zkoumalo chování. Správnou predikci nám teorie her dává o něco větší než věštění ekonomů z křišťálové koule, ve které vidí své tabulky a grafy.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Prý stačí přijít k tkzv. " volbám".
Kdo v to věří ?
No a co když je na vině také právě že systém, forma, kvalita apod. fenomenu zvaného " volby" ? Že přestaly být svobodnými a demokratickými, zejména " díky" dalšímu pilíři moci ve státě - tedy moci hospodářské (ekonomické...a tak i finanční či masmediální). Že už jde víceméně jen o žvást.

Takové malé hyperbolické rýpnutí si.
Straší nás návratem před rok 1989. Otázkou je, zda nepřipravují návrat před rok 1918, neřku-li před rok cca 860.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

No jo, to je pouze část problému. Který má zjednodušeně dvě roviny.
Oddíl A. ( vhození počmáraného hárku do temné bedny) Fyzický úkon. Nic víc, nic míň. Stejný princip jako se hází olízaná špachtlička od nanuku do koše.
Oddíl B. Tady už je to horší, protože jde o to, koho volit. Protože když se podíváte na kandidáty, tak zjistíte, že jde o pořád stejné kurvy navlečené, načančané, v nové robě.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

Lobisté si počkají, koho zvolíme, a toho uplatí. Proto je jedno, kterého kandidáta zvolíme. Přesto je racionální volbou naši volbu změnit, jsme-li s poslanci a působením strany nespokojeni, a v každých volbách volit nového kandidáta místo kandidáta doporučeného stranickým sekretariátem. Čili, pokud jdeme k volbám, kroužkujme nové kandidáty z posledních míst stranických kandidátek. Klidně náhodně zcela neznámé lidi!

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

"Čestný politik je takový, který když si ho koupíte, zůstane koupený."

:-D))))

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)

Za těch 30 milionů si mohl pořídit mladou modelku a ona by z něj už milionáře udělala a nějaké starosti o liberální demokracii by mu připadaly malicherné.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nebo snad tam se obdobným způsobem moc tam nekoncentrovala ? Včetně rabování " venkova" (Augustus v jedné době dokonce zrušil Římanům daně, to když vyraboval " Východ" )?

Tož někteří říkají, že narozením začíná umírání, což o to. Ovšem nemyslím si, že to chtěl autor dnešní hromádky také potvrdit, takovýto názor.

Má maličkost dlouhodobě tvrdí, že se vyčerpal a zchřadl kdysi to tak pevný společenský tmel náboženský, stejně jako došlo k takřka úplnému zničení občinových společností i tam, kde fungovaly ještě jakési jejich ostrovy. A jak autor správně dí, na vině je odosobněný kapitál, a to nejen ten peněžní (ten ale ničí přirozené komunity nejúčinněji, pokud je forma peněz a priori antikomunitní, barbarizující /"rozdělování je barbarstvím"/...a to jsou fiat peníze zatížené úrokem stoprocentně, respektive ta soutěž, kterou jejich přijetí a důvěra v ně sebou nesou). Co jsi v očích děvek, matron či přítelkyň investorů ? Nu jsi v tom lepším případě zdrojem zisku (obdobně jako jsou jim peníze umístěné na burze, například ve zlatě nebo ve zbrojařské firmě, popřípadě v nějakém finančním derivátu), v tom horším případě i zdrojem společenských ztrát, které ale také umí ododobněný, respektive antikomun itní kapitál proměnit ve svůj zisk, a třeba i kdyby ta ztráta představovala megagenocidu (jak lidí, tak ale například i přírody).

Jak to dopadne ?
Nu slabí prohrají, pokud se nezorganizují tak, aby byli silnými (včetně toho, že si vybudují SKUTEČNÉ REZERVY, kteréžto také budou ochotni SPOLEČNĚ bránit).
Tady není třeba nějakých zvláštních prognostických znalostí a vědomostí a zkušeností. Tady skutečně stačí obyčejný selský mozek.
Věřme , že nás neovládnou při pomoci té jaderné taškařice, kterou mnozí z těch silných také plánují, že to bude poněkud softovnější forma o poněkud lidštějších :-D))) obsazích.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Problém souvisí s nárůstem počtu populace. Podvodníci, i ti v politice, vždy najdou dostatek hlupáků neochotných si přiznat, že naletěli ( a korigovat chybu) a dostatek nových voličů, kteří je volí. Často s vědomím, že ostatní jsou ještě horší.
Jaderné taškařice se bát nemusíme, dokud existuje rovnováha v jaderných zbraních. Čili dokud budou všichni držitelé jaderných zbraní ochotni je použít v případě, kdy budou napadeni jadernými zbraněmi a nechat vítězi spálenou zemi nepoužitelnou a ještě mu způsobit velké ztráty. Vysílají tím vzkaz, že druhá strana možná zvítězí, ale bude to vítězství Pyrrhovo. Proto ta silácká prohlášení politiků, že jaderné zbraně použijí.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Já bych byl opatrnější. Pokud by se např. v Pákistánu dostali k těm tlačítkům džihádisté, tak těm celkem vadit nebude odveta, jelikož na ně čekají v tom ráji ty nadržené panny. Aspoň tam budou rychlejš, ale potěší útokem Alláha, jak se s těmi nevěřícími nesrali.

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)

To už se bavíme o zcela iracionální skupině bláznů, kteří při své sebevraždě hodlají vzít sebou co nejvíce lidí. Tam ale musí USA, Rusko, Čína, atd. spolupracovat, aby se ke zbraním nedostali. Můj příklad se týká situace, kdy si USA, Rusko, Čína hrozí zničením navzájem.

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

pokud mne paměť neklame, tak při prvním konfliktu trumfa s jeho vojenským velením , předal moc k tomu kufříku peávě těm velitelům. Nikde jsem zatím nečetla, že by si ji vzal zpět, no a když to tak sleduju , on by v tom byl nevinně a.... kdo ví...

Průměrný počet slepic: 2 (3 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Bláznovství není myslet si, že druzí lidé jsou blázni, bláznovství je myslet si, že druzí jednají racionálně. Kdyby tomu tak bylo, nefunguje reklama a nejprodávanějším zbožím a službami nejsou drogy, bílé maso, hazard, léky a zbraně.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

kdo v Pakoši NENÍ džihádista (jedno zda muslimský, nebo hinduistický)?

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

Já souhlasím s tím, že Rusko, USA a Čína se drží tímto v rovnováze, pouze jsem vyjádřil názor, že když to rozjede někdo jiný, tak přijde řetězová reakce.A pak už bude celkem jedno, kdo začal.

Zatím bez slepic

Všichni.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tím bych si vůbec nebyl tak list - příležitost zvaná "poválečná obnova celé Zeměkoule"....takovou příležitost může našeptat například děvka nějakého investora do ucha svému drahému jen jednou, maximálně dvakrát za život, slovy mudry Chocholouška.
https://worldpopulationreview.com/world-cities/hiroshima-population

Apropo, víte, že 17. září zasáhl Hiroshimu velmi destruktivní tajfun ? Zabil a zranil tisíce lidí, poničil i to, co zbylo po aktu obrany životů statisíců příslušníků bílé rasy ....

Zatím bez slepic

Je nějaký čurbes v záznamech.
Na wiki je jsou dva záznamy o tajfunu Ida 1958 a 1945.
Sorry.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Tak jsem četl ty nové požadavky na natočení kvalitního filmu od komise a moc by mě zajímalo, jak by podle nich, natočili "Valkýru".
Jak by tam narvali těch 30% etnických menšin a lgbt komunit.
By se tam asi proháněli černoši, indiáni, taky by tam mohli prdnout eskymáka buzíka. Hitler by, místo té své nudné uniformy, mohl prubnout nějaký transvestický kostým. A maj těch Oskarů plnou skříň. Bezva!

Průměrný počet slepic: 2.8 (6 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Hitler neměl zrovna nějaké většinové chování a ta jeho Eva taky mohli by se od toho sexu odrazit a natočit nějaký paskvil jako o Boženě Němcové

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Navíc byl Áda vlastně umělec-malíř a ti jsou potenciálně všichni jiní. Úplně vidím tu romanci v berlínském hlavním krytu, kde Áda maluje nahou Evku a zároveň se odhodlává udělat coming out, že spí s Goeringem. A do toho tam vtrhnou ta rusácká zvířata a zničí jejich společný sen o multikulturní Evropě plné lásky, květin a tolerance. A taky pravdy, že to zvládnem.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

Samozřejmě s Göringem.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by tdx (neověřeno)

Trvalý odkaz

s Gagarinem

Zatím bez slepic

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

...s Gurionem.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Dával jsem zde odhad můj a mé dochtorky na násobky nezachycených nakažených.
Teď jsem si vyslechl ve zprávách.
Víska na plzeňsku ( Nová Ves ?) při plošném testování při cca 240 obyvatel 42 pozitivních -. 17,5% !

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Podívejte se na dnešní zajímavou

PARTIE Terezie Tománkové 13.9.2020 2/2
https://cnn.iprima.cz/porady/partie/13092020-0

Mimochodem, všimněte si, jak má Cikrt roztomile odstávající ouška, což ještě podporuje rouška. Pflegr vždy vypadá, jakoby mu z hlavy plápolal požár, jeho vlasy se chovají naprosto samostatně.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Dobré shrnutí skutečností, které boří oficiální konspirační teorii o 1.9.2001
https://outsidermedia.cz/9-11/

Obhajovatelé oficiální konspirační teorie jsou za blby už nyní, zpětně by jim měli změnit známky z fyziky na 5.

Průměrný počet slepic: 2.5 (2 hlasů)

Článek jsem si již přečetl na Nové Republice. Co mě dostalo? Ani ne tak reakce tamnějších diskutérů ohledně pádů budov a zásahu Pentagonu, jako diskuze vedená díky pochybnému přirovnání ke Katyni ve smyslu konspirace. Výsledek? Článek je blbost, protože Katyň se neodehrála tak jak jí autor popsal.
Také spíše věřím, že budovy si odbouchly sami US svině a Poláky nejspíš opravdu povraždily němčouři.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.