Historie US Army - 2. díl

Autor
Štítky
 

1901 - Vyslání vojsk do Kolumbie.

1902 - Invaze do Panamy.

1903 - USA poslaly k  panamské šíji válečné lodě za účelem izolace kolumbijské armády. 3. listopadu byla vyhlášena politická nezávislost Panamské republiky. Ve stejném měsíci Panama, která byla doslova závislá na USA, byla nucena podepsat smlouvu se Spojenými státy, podle nichž území pro výstavbu kanálu bylo poskytnuto natrvalo pro užívání USA. Státy měly možnost v určité oblasti postavit a pak provozovat kanál, mít tam ozbrojené síly, atd. V roce 1904 byla schválena Panamská ústava, Spojeným státům bylo uděleno právo vylodit vojska v kterékoli části země, což bylo opakovaně využito vládou USA k potlačení anti-imperialistických projevů. Prezidentské volby v roce 1908, 1912, 1918 se konaly pod dohledem amerických vojáků.

1903 - Invaze do Hondurasu, Dominikánské republiky a Sýrie.

1904 - Vyslání vojsk do Koreje, Maroka a Dominikánské republiky.

1904 - 1905 - Američtí vojáci zasahují do rusko-japonské války.

1905 - Američtí vojáci zasahují do revoluce v Hondurasu.

1905 - Vyslání vojsk do Mexika (pomohla diktátorovi Porfirio Díazovi potlačit povstání).

1905 - Vyslání vojsk do Koreje.

1906 - Invaze na Filipíny, potlačení osvobozeneckého hnutí.

1906 - 1909 - Američtí vojáci jsou na Kubě během voleb. V roce 1906 proběhla vzpoura liberálů protestujících proti bezpráví spáchaného vládou prezidenta E. Palmy. Palma žádá USA, aby vyslaly vojáky, ale americká vláda vyšle na Kubu zprostředkovatele. Po odstoupení prezidenta E. Palmy, USA oznámily vytvoření prozatímní vlády v zemi, která bude u moci tak dlouho, dokud v zemí nebude obnoven pořádek. 10. února 1906 - vítězství liberálů ve volbách. H.Gomes zvolen prezidentem Kuby.

1907 - Američtí vojáci prosazují protektorát „dolarové diplomacie“ v Nikaragui.

1907 - Američtí vojáci zasahují do revoluce v Dominikánské republice.

1907 - Američtí vojáci se účastní války Hondurasu a Nikaragui.

1908 - Američtí vojáci jsou v Panamě během voleb.

1910 - Nikaragua. Američtí vojáci napadnou přístav Corinto a Bluefields. USA poslaly vojenské jednotky do Nikaragui a organizovaly protivládní spiknutí (1909), po kterém byl Zelaya nucen uprchnout ze země. V roce 1910 byla vytvořena junta z pro-amerických generálů: X. Estrada, E. Chamorro a zaměstnance americké těžební společnosti A. Diaze. Ve stejném roce se stal prezidentem Estrada, ale poté byl vyměněn A. Diazem, který byl podporovaný americkými vojsky

1911 - Američané se vylodili v Hondurasu kvůli podpoře povstání pod vedením bývalého prezidenta Manuela Bonnily proti legitimně zvolenému prezidentovi Miguelovi Davilouvi.

1911 - Potlačení protiamerického povstání na Filipínách.

1911 - Zavedení vojsk do Číny.

1912 - Američtí vojáci vcházejí do Havany (Kuba).

1912 - Američtí vojáci jsou v Panamě během voleb.

1912 - Invaze vojsk USA do Hondurasu.

1912 - 1933 - Okupace Nikaragui, neustálý boj s partyzány. Nikaragua se stala monopolní kolonii „United Fruit Company“ a dalších amerických společnosti. V roce 1914 byla ve Washingtonu podepsána dohoda, podle které Spojené státy měly právo vybudovat mezi oceánský kanál v Nikaragui. V roce 1917 se stal prezidentem E. Chamorro, který uzavřel se Spojenými státy řadu nových dohod což vedlo k ještě většímu zotročení země.

1914 - Američtí vojáci vstupují do Dominikánské republiky, boj s rebely o Santa Domingo.

1914 - 1918 - série invazí do Mexika. V roce 1910 začalo silné rolnické hnutí Francisca Pancho Villa a Emiliana Zapata proti loutce USA a Anglie, diktátorovi Porfirio Diazovi. V roce 1911 Diaz uprchl ze země a místo něj přišel liberál Francisco Madero. Ale ani on nevyhovoval Američanům, a v roce 1913 opět pro-americký generál Victoriano Huerta svrhl Madera a zabil jej. Zapata a Villa přitlačili, a na konci roku 1914 obsadili hlavní město Mexico City. Junta Huerta se zhroutila a Spojené státy přešly k přímé intervenci. Už v dubnu 1914 se v mexickém přístavu Veracruz vylodili američtí vojáci, kteří tam zůstali až do října. Prezidentem Mexika se mezitím stal ostřílený politik a hlavní vlastník půdy V. Carranza. Porazil Villa, ale oponoval imperialistické politice Spojených států a slíbil provést pozemkovou reformu. V březnu 1916 americká armáda pod velením Pershinga překročila mexickou hranici, ale nebyla to pro ně zrovna procházka růžovým sadem. Vládní vojáci a partyzánské armády P. A. Villy a Zapaty dočasně zapomněli na občanské nepokoje a sjednotili se proti Pershingovi a vyhodili ho ze země.

1914 - 1934 - Haiti. Po četných povstáních Amerika zavádí svá vojska, okupace trvá 19 let.

1916 - 1924 - 8letá okupace Dominikánské republiky.

1917 - 1933 - Vojenská okupace Kuby, ekonomický protektorát.

1917 - 1918 - Účast v první světové válce. Nejprve Amerika „udržovala neutralitu“, tj. prodávala zbraně za astronomické částky a nekontrolovatelně bohatla, vstoupila do války až v roce 1917, tj. na konci, ztratila pouze 40 000 lidí (Rusové například – 200 000), ale po válce se považovala za největšího vítěze. Jak víme, úplně stejně bojovala ve druhé světové válce. USA bojovaly v Evropě v první světové válce, aby změnily pravidla „hry“, ale ne pro zajištění „výraznější rovnosti možnosti“, ale kvůli zajištění budoucí absolutní nerovnosti ve prospěch Spojených států. Do Evropy Amerika nepřišla kvůli Evropě, ale kvůli zájmům Ameriky. Zámořský kapitál chystal tuto válku a vyhrál ji. Po skončení války cestou různých machinací ostatních spojenců uspěli v zotročení Německa, díky čemuž se válkou oslabená země dostala do absolutního chaosu, kde se zrodil i fašismus. Fašismus se také mimochodem vyvíjel s aktivní pomocí Ameriky, která mu pomáhala až do konce druhé světové války. Státy, kromě USA se po válce ocitly v dluhu u mezinárodních finančních skupin a monopolu, kde kapitál USA už hrál první, ale ne jediné housle. To, o co se snažily Spojené státy, toho i dosáhly - jak v Paříži v roce 1919, tak i v roce 1929. Státy si nezajistily mandáty a kolonie, ale právo a schopnost kontrolovat situaci ve světě, tak jak to chtěly oni nebo spíše americký kapitál. Samozřejmě, že ne všechny plány se podařilo uskutečnit a největším a nejbolestivějším omylem bylo nezávislé sovětské Rusko místo buržoazního závislého Ruska. S tím se zatím muselo počkat, ale zbytek Evropy byl „v podstatě monopolem Yankees a co“. Přibývá důkazů, že Spojené státy a Británie jsou hlavními viníky vypuknutí první světové války.

1917 - Američtí magnáti rádi financovali socialistickou revoluci v Rusku a doufali, že to vyvolá občanskou válku, chaos a celkovou likvidaci této země. Připomeňme, že ve stejné době se Rusko účastnilo první světové války, která mu to ještě zhoršovala. Zde jsou konkrétní jména sponzorů: Jacob Schiff, Felix a Paul Wartburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, Guggenheim, Isaac Seligman. Když občanská válka opravdu začala, Američané pustili své síly na urychlení zničení Rusů. Zvlášť velké naděje se upnuly na Trockého, proto se velmi naštvaly, když Stalin rozpoznal jejích plány a odstranil nepřítele. Po revoluci v roce 1917, americký prezident Woodrow Wilson nastínil americkou politiku, pokud jde o Rusko takto: Celá bělogvardějská vláda v Rusku by měla dostat pomoc a uznání Trojdohody. Kavkaz je součástí problému turecké říše, Střední Asie by se měla stát protektorátem Anglo-Sasů, Sibiř by měla mít oddělenou vládu a VelkoRusko novou vládu (tj., ne sovětskou). Po vítězství nad „rudým“ mořem Wilson plánoval vyslat do Ruska vojska z křesťanského sdružení mladých lidí „pro morální vzdělávání a řízení ruského lidu“. V roce 1918 američtí vojáci vstoupili do Vladivostoku a úplně vyhnat je z ruského území se podařilo až v roce 1922. Dále 23. prosince 1917 Clemenceau, Pichon a Foch z Francie a lordové Milner a Cecil z Anglie uzavřeli tajnou úmluvu o rozdělení sfér vlivu v Rusku: Pro Anglii Kavkaz, Kubaň a Don a pro Francii Besarábie, Ukrajina a Krym. USA se oficiálně úmluvy neúčastnily, i když ve skutečnosti držely v rukou všechny nitě, a zejména si dělaly nárok na Sibiř a Dálný východ ... Geografická mapa, kterou připravilo ministerstvo zahraničí Spojených států pro americkou delegaci na pařížské mírové konferenci to velmi přesně ukazovala: Ruský stát na té mapě byl pouze na Středoruské vysočině. Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina, Kavkaz, Sibiř a Střední Asie na té mapě byly „samostatnými“, „nezávislými“ státy. Na tento plán se muselo ještě pár desítek let počkat.

1918 - 1922 - Intervence do Ruska. Celkem se jí účastnilo 14 zemí. Američané si přivlastnili hodně ruských zlatých rezerv, když je vzali admiralovi Kolčakovi kvůli slibu o dodávce zbraní. Slib však nesplnili. Tohle zlato je zachránilo během Velké hospodářské krize, kdy se vláda rozhodla vypořádat s obrovskou nezaměstnaností najmutím na civilní službu. Pro zaplacení za tuto neplánovanou práci bylo potřeba obrovské množství peněz, a tehdy se ukradené zlato hodilo. Tohle však není jediná ztraceném zlatě.

1918 - 1920 - Panama. Po volbách se do země posílají vojáci k potlačení nepokojů.

1919 - Kostarika. Povstání proti režimu prezidenta Tinoco. Pod tlakem USA Tinoco odstoupil, avšak nepokoje v zemi se nezastavily. Proběhlo vylodění amerických vojáků pro „ochranu amerických zájmů“. Prezidentem byl zvolen D. Garcia. V zemi byl obnoven demokratický systém.

1919 - Američtí vojáci bojující na straně Itálie proti Srbům v Dalmácii.

1919 - Američtí vojáci jsou v Hondurasu během voleb.

1920 - Guatemala. Dvoutýdenní intervence.

1921 - Americká podpora rebelů, kteří bojovali za svržení guatemalského prezidenta Carlose Herrera ve prospěch „United Fruit Company“

1922 - Intervence v Turecku.

1922 - 1927 - Americké síly v Číně během lidového povstání.

1924 - 1925 - Honduras. Vojáci vtrhli do země během voleb.

1925 - Panama. Americké síly rozehnaly generální stávku.

1926 - Nikaragua. Invaze.

1927 - 1934 - V celé Číně jsou američtí vojáci.

1932 - El Salvador invaze od moře. V té době tam byla vzpoura.

1936 - Španělsko. Zavedení vojáků během občanské války.

1937 - Jeden vojenský střet s Japonskem.

1937 - Nikaragua. S pomocí amerických vojáků se Somoza dostal k moci, když svrhl legitimní vládu Hamída Sacasa. Somoza byl diktátorem a jeho rodina vládla v zemi příštích 40 let.

1939 - Zavedení vojsk do Číny.

1941 - Jugoslávie. Převrat v noci z 26. na 27. března 1941, který provedly anglo-americké zpravodajské služby, v důsledku státního převratu byla svržena vláda Cvetkoviće-Matcheka.

1941 - 1945 - Zatímco sovětská vojska bojovala s nacistickou armádou, Američané a Britové dělali to, co dělají obvykle - systematicky ničili civilní obyvatelstvo Německa, čímž ukázali, že nejsou o nic lepší než nacisté. Toto bylo děláno ze vzduchu pomocí kobercového bombardování měst, která neměla nic společného s válkou a válečnou výrobou: Drážďany, Hamburk. V Drážďanech bylo během jedné noci zabito přibližně 120 000 – 250 000 civilistů, většina z nich byli uprchlíci.  Stručně řečeno: 1) Pomáhat SSSR začali až v roce 1943, předtím byla podpora jen symbolická, 2) výše podpory byla malá a za obrovské ceny (stále se to splácí), zároveň je přitom špehovali a 3) současně Amerika tajně pomáhala nacistům, i když se o tom teď přímo nemluví. Obchod je obchod. Mimochodem, Bushův dědeček Prescott Bush se na tomto přímo podílel. Obecně zločiny Spojených států během druhé světové války jsou nevyčíslitelné. Například podporovali extrémně násilnické chorvatské fašisty, kteří se pak aktivně zapojili do protisovětského boje. Jakoby náhodně útočili na sovětské vojáky v naději zastrašit je svou palebnou silou. Dohodli se s Hitlerem, že maximální počet vojáků byl hozen do boje proti Sovětům a Američané pochodovali vítězně od města k městu, aniž by se setkali s jakýmkoliv odporem. Až pak nasnímali hrdinské filmy, kde si připisovali hrdinské činy sovětských vojáků. Jedním z nejstrašnějších zločinů je samozřejmě tajné sponzorování nelidských experimentů na lidech americkými fondy v nacistických koncentračních táborech. Kvůli finanční pomoci měla Amerika neomezený přístup k výsledkům výzkumu. Po válce byly všechny němečtí a japonští odborníci převezeni do Spojených států, kde pokračovali ve svém výzkumu na vězních, obyvatelích domovů pro seniory, přistěhovalcích, lidech v Latinské Americe atd.

1945 - Dvě atomové bomby svržené na vyčerpané Japonsko, což mělo za následek smrt asi 200 tisíc (podle jiných zdrojů 0,5 milionu) lidí, většinou žen a dětí. Široce rozšířená domněnka o tom, že bomby byly shozeny pro záchranu životů Američanů není pravdivá. Bomby byly shozeny za účelem zastrašení nového nepřítele, Stalina, když Japonsko se již snažilo vyjednat kapitulaci. Vedoucí velitelé druhé světové války, včetně Dwighta D. Eisenhowera, Chestera Nimitze a Curtise Lemaye, všichni neschvalovali použití atomových bomb proti poraženému nepříteli. Kromě toho byly bomby shozeny navzdory zákazu Haagské úmluvy z roku 1907 – „neexistuje žádná omluva pro neomezené ničení nebo útoky na civilisty a civilní objekty jako takové“. Nagasaki byl námořní základnou ... Po okupaci Japonska americkými vojsky zemřelo hladem 10 milionů lidí. Také, jako obvykle, Američané plně prokázali svou „civilizovanost“: dobrou tradicí bylo nošení „suvenýrů“, vytvořených z kostí a jiných částí těla mrtvých Japonců.

 
 
Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Mám pár dotazů týkajících se současné US Army.

Nejsem si ale jistá, jestli ty dotazy nejsou úplně hloupé, nedokážu to rozlišit. Nicméně věřím, že si zde na Kydech můžu trhnout dočasnou ostudu, tady jsou Kydaři tolerantní a určitě přijdou s nějakými odpověďmi.

1) Proč vlastně chce Trump válku s Íránem? Co Írán udělal USA? Nebo to má být jen klasická primitivní dobyvačná válka s cílem získat pro USA nové a) území, b) přírodní zdroje, c) geopolitickou pozici? Pokud je to takto jednoduché, proč svět nic neříká na tuto agresivní válečnou politiku USA?

2) Pokud se USA dostane do války s Íránem jako člen NATO, tak to znamená, že de facto bude NATO ve válce s Íránem? Petřířek a naše vláda jsou v poho, že budeme agresory a budeme útočit na Írán?

3) Když po nás Trump chce vynaložit na zbrojení 2% z HDP, kolik % z HDP na zbrojení vydává USA?

4) Myslíte, že by nás členové NATO mohli jednoho dne obsadit podobně jako to udělali členové Varšavské smlouvy v srpnu 1968?

Zatím bez slepic

Myslim, ze Trump valku nechce vubec. Jen kvuli domacimu publiku a deep state musi delat porad predstaveni a pozovat jako tvrdak. Kdyby valku chtel, tak to dela jak nositel Nobelovy ceny miru a zacina valky potichu a bez velkeho humbuku.

Co se po Petrickovy bude chtit, to udela.

3,57 procenta HDP

Samozrejme. Kdyz se jim to bude hodit a budou moci, tak to udelaji. Mohou. Nemame jak se branit.

Navic nabirai do svych armad cernochy a muslimy. Takze to bude rasova valka i kdyz se to bude popirat. Proc si tak merkelova zvala do Nemecka ty hrdlorezy.

Zatím bez slepic

Je to jen můj názor, ale viděl bych to asi takhle:

1. Irán má velmocenské, byť teritoriálně omezené, ambice. Tím se dostává do konfliktu s USA již jen proto, že ta US verbež se rozlézá jako rakovina a metastázuje všude po celém světě. Irán je v pozici, kdy se snaží bránit si své a tím se dostávají do konfliktu.

2. Irán je v opozici vůči Izraeli, další zemí s teritoriálními mocenskými ambicemi. Jeho rétorika vůči němu je navíc značně ofenzivní, takže další důvod, proč si na něj posvítit.

3. Značné surovinové zdroje dle wiki cca 10% veškerých světových zásob ropy je v Iránu. Připočtěte zásoby zemního plynu a dalších nerostných surovin mj. to je uhlí, železná ruda, zinek, měď, wolfram, zlato, stříbro, dokonce i uran (75% iránského těžebního průmyslu je mimo petrolejářskou oblast)

4. Měny, za které obchoduje Irán svou ropu jsou riál, euro, čínský jüan a pravděpodobně i ruský rubl. Obchoduje také přímo za zlato (např. s Indií). Zásadně odmítá obchodovat s dolarem a tím ohrožuje jeho sílu a efektivitu a zároveň stabilitu ekonomiky USA jako takové, protože ta je na spekulacích s ropou postavena od konce Brettonwoodského měnového systému (proč se používá termín petrodolar). Mimochodem, o ukončení obchodování ropy za dolary se pokusil jak Saddán Husajn, tak i Muammar Kaddáfí. Jak skončili oba, víte.

5. USA vydává na zbrojení přes 3,5% HDP. Přibližně 650 miliard dolarů ročně (oficiálně přiznaných). Je to třetina celosvětové zbrojní produkce.

6. Teoreticky ano, otázka je, proč by to - s naší vládou zaraženou v jejich prdelích tak hluboko, že je vidí pokaždé, když si čistí zuby - dělali. Nemají zkrátka vůbec důvod. Neexistuje možnost, že bychom se snažili o nějakou "renesanci" aktuálních poměrů, že bychom se snažili osvobodit od EU, či změnit zaběhnutý řád věcí. Jediným důvodem by mohlo být odmítání kvót, jenže toto odmítání je značně iluzorní a je podepřeno jen prázdnými tlachy. Ve skutečnosti již zamořování naší země probíhá. Až tu bude šéfovat milion chvilek, tak to dostane jen steroidovou dávku.

Zatím bez slepic

Myslím, že se na motivy USA k rozpoutání válek díváme špatně a na jedné hromadě jsou smíchány války obranné i čistě útočné. Třeba boj proti Berberům byl z důvodu, že jim přepadali obchodní lodě a unášeli námořníky do otroctví.
Obecně ale motivy všech států jsou dány jen důvody, že chtějí a mohou. Prostě se tak rozhodnou a mají k tomu sílu armády, aby svou vůli vnutili všem kolem. před nimi to dělali všichni, třeba Britové, Francouzi, Španělé, Římané, Egypťané, ... Největší hegemon v historii vždy využil svou silnou armádu. Proč? Mohl a měl tu armádu.
Až se těžiště ekonomické i globální moci přesune na čas do Číny, Číňané se nebudou chovat lépe než Američané dnes. Každý stát prosazuje své zájmy prostředky, které má k dispozici a které mu projdou. USA pomohou Albáncům vyhlásit Kosovo, Rusové vyhlásí samostatnost na Krymu. Oboje chtěli a mohli.

Írán nenávidí dva státy, Izrael a Saúdská Arábie. Oba mají pocit, že v Iráku a Sýrii získal Írán příliš velký vliv a ohrožuje tím Izrael nebo v případě Saúdů jde o spor sunnitů a šíitů.
Z pohledu USA jde o stát na ose zla, který chtějí napadnout už dlouhodobě. Také jej považují za nejslabšího člena seskupení Čína, Rusko, Írán, který se staví proti globální hegemonii USA. A tak jej tlačí do kouta. V případě Trumpa se přidává i předvolební boj, kdy se za každé války Američané srotí za svým vůdcem.
Petříček je nesvéprávný ministr, ten dostává příkazy z Bruselu tak okatě, až je to vidět i prostým pohledem. Co udělá v případě války s Íránem? Pošle zdravici.
Ta % HDP na zbrojení jsou jen zaobalenou formou řečené požadavky, abychom si koupili americké zbraně. Můžeme si koupit i něco jiného, ale musí jít o výrobek z USA.
Zda nás členové NATO obsadí? Klidně, po patřičné mediální přípravě, že hrozí příliš velký vliv Ruska a Číny, a že jsme xenofobové, kteří nechtějí platit pohodlný život chudákům muslimům a Afričanům. Ostatně to obsazení se již děje, jen sofistikovanější formou výstavby základen. Slovensko jedná o základně v Záhoří, tedy oblasti, kde se stýkají hranice ČR, SR a Rakouska. Jedna základna bude pro 3 státy.
Nemusíme vůbec pochybovat o tom, že ČR je jen vlaječka v sestavě silnějších mocenských bloků a na náš názor se nás nikdo ptát nebude. Naším úkolem je držet hubu a krok a nadšeně přijímat vše, co nám z Bruselu, Berlína nebo Washingtonu nařídí.
Naším nepřítelem historicky bylo a bude vždy především Německo. V budoucnu to bude islamistické Německo, až islám definitivně Německo ovládne.

Průměrný počet slepic: 3 (1 hlas)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ne, nasim nepritelem jsou napred a v prvni rade nasi vlastni zradci.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Myslím, že je zase čas definitivně opustit Vidlákovy kydy.

Rejpalka se sice vyjádřila, že přebírá a otiskuje nekvalitní smetí padlé do jejího mailu. Ale vlastní žumpu si může vyprázdnit i bez toho, aby to lifrovala do veřejného éteru, že áno.

Začal jsem to číst od konce, a udělalo se mi tak nevolno, že jsem se rozhodl, že toto nemám zapotřebí. Nějak tak nechápu, proč třeba Rejpalka neřídila 2. světovou válku, určitě by bylo méně obětí - a tak nějak by to asi dopadlo lépe. A když bůh tvořil svět, šlo by mu to lépe, kdyby Rejpalka radila - takhle byl na to bůh chudák sám, a leccos zvoral bez Rejpalky.

Škoda že třeba Žukov nebyl na školení u Rejpalky, jak vést válku. Takhle to celé potentoval, a určitě bylo zbytečně moc obětí.

Japonci po několik staletí drsně genocidovali okolní svět. Dobrovolně šli do 2. světové války, a jen kvůli Japoncům zařvalo tak o 20 % lidí ve 2. světové válce než bez nich. Ani ti nejsadističtější hilerovští nacisti nebyli taková zvířata jako Japonci. Některé genocidy, například v Koreji, mají následky dodnes. S Japonskem se z okolních států dodnes nebaví ani klika od rádia.

Japonci při napadení Pearl Harboru porušili hned několik ustanovení Haagské úmluvy, ale štve to Rejpalku? Není ona Rejpalka tak trochu psychopat? Rejpalce se zřejmě nehodí ani do krámu, kolik lidí Japonci za války oddělali chemickými bojovými plyny a útoky - další porušení Haagských úmluv, na které Japonci hodně zvysoka víte co.

Bránil někdo Japoncům podat na konci války kdykoli během minuty bezpodmínečnou kapitulaci? Mohli se kdykoli bamboardováním jejich měst - ať konvenčními či jadernými bombami vyhnout a kdykoli to zastavit. Vypínač na svém bombardování měli v rukou Japonci sami.

V USA jsem nějakou dobu byl, a mluvil jsem mimo jiné i s lidmi, kteří se nějak motali kolem atomové bomby. Třeba i s člověkem, který se podílel na vývoji atomové bomby v Los Alamos za války. Všichni ti, kteří se podíleli na vývoji či rozhodnutí - po jejím použití propadli do depresí, a nějak si po sobě začali zdůvodňovat, že oni to nechtěli. Klasická racionalizace, byli zděšení, co se POTOM stalo. Jediný, kdo se nevyvinil až do konce byl Truman.

Neexistuje žádná omluva ... ve válce ... za oběti toho, kdo ji vyvolá (třeba Japonsko). Sorry, ale tento způsob myšlení je ZÁKLADEM dnešního průseru, kdy imigrant a menšina a LGBT je nadčlověk. Když Tomio Okamura upozornil na znásilněnou 16letou ženu u Terezína africkým migrantem - tak tím, jak se vyjádřil ředitel Českého rozhlasu, spáchal útok na samotnou demokracii. Ministr vnitra Jan Hamáček dokonce odsoudil nenávist vůči pachateli, a začal to vyšetřovat skrze policii. Znásilněná holka je každému egál, hlavně aby nebyla fóbie vůči migrantům. --- A tento způsob myšlení mi tu představuje Rejpalka. Jděte se, Rejpalko, bodnout, třeba i několikrát.

Napsal jsem tu moc věcí proti USA, ale nesnažil jsem se na rozdíl od Rejpalky o něco, co není pravda. Divím se, že ten seznam nezačíná třeba od pravěku, když obviňuje USA.

No nic. Rejpalko, vysypávejte si svoje exkrementy a žumpy z mailu na Vidlákovy kydy. Nezapomeňte se ohradit, že vy nic, vy muzikant. Že vy jste jen ovce, nemůžete za to,m co uveřejňujete. US army samozřejmě ničila svět už dávno předtím než vůbec existovala, jak jsme se dozvěděli včera.

Já mizím, tentokráte už navždy a definitivně. Pochopil jsem, že Vidlákovy kydy dospěly do stavu, kdy Česká televize je serióznější zdroj informací než Vidlákovy kydy. A nemám toto zapotřebí.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Klid, jedna Rejpalka Kydy nedělá. Betu to tak, že v tom horku měla slabou chvilku. :-D

Zatím bez slepic

In reply to by Pavel Sántay (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mně ta chvilka přišla hodně slabá. Také mi chodí do e-mailu spousta věcí, některé zajímavé více, jiné méně. Ale než bych s některou vylezl na veřejnost, minimálně bych je "učesal" (co je například zavedení vojáků?). Na USA se dívám hodně kriticky, ale dávat sem rok 1937, kdy konflikt s Japonci spočíval v potopení americké lodě Panay japonským letectvem, jako důkaz agresivity USA... Zavedení vojáků do Španělska za občanské války (interbrigadistů a úspěšných stíhačů) je podle mne pozitivum (ale já prostě fandím republikánům). Vyčítat američanům, že si testli atomovky na nepříteli, který jim válku ani nevyhlásil a bojoval jako ... , také nebudu. Aspoň už všichni vědí, co atom umí a každý si hodně rozmyslí, než ho použije!

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by Hejtman (neověřeno)

Trvalý odkaz

Halooo. Podle Zenevske konvence se civilisti nemaji zabijet. Ani testovne ne.

Zatím bez slepic

No, jedna věc jsou konvence... a druhou realita. Upřímně, ve světle Hamburku, Drážďan, Tokia etc. zase ta Hirošima vyčnívá vlastně jen novostí zbraně a že stačila jedna bomba... Ať chceme nebo ne, WWII se prostě v průmyslové vraždění proměnila a jsem přesvědčený, že WWI od toho dělila jen relativní zaostalost (nerozvinutost) letectva.
Jsem tak nějak přesvědčený, že hlavním důvodem, proč je Amíci na Japonce hodili, byl způsob, jakým vedli svůj boj na Tarawě, Iwodžimě a nakonec i Okinawě, kde došlo i na Japonky házející vlastní děti z útesů, aby skočily za nimi a nespadly do spárů zlých Američanů. Jsem tak nějak přesvědčený, že propočítané ztráty při dobývání Japonských ostrovů se v tomto světle nejevily jako přehnané.

Konečně, i ti američtí, britští a další kluci v mundůrech, BYLI POVĚTŠINOU CIVILISTÉ, než je vlast odvedla. A vlast, jež je odvedla, je odvedla právě proto, že začaly padat bomby na Pearl Harbor etc. Opakuji - drtivá většina kluků zmasakrovaných na frontě byla odvedenci. A bez agresora by vedly dál svůj civilní život. V uniformě se nikdo z nich nenarodil a dobrovolných profesionálů z nich byla jen menší část.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

...byl způsob, jakým JAPONCI vedli svůj boj na Tarawě, Iwodžimě a nakonec i Okinawě...

Zatím bez slepic

Vnímám vidlákův dvorek jako blog kde jsou nadnášeny různé myšlenky k přemýšlení případně k diskuzi. Pokud ZASE chcete dvorek DEFINITIVNĚ opustit tak prosím bez pompy a veřejných prohlášení , zde je každý dobrovolně a mohl by si pamatovat.
Ale k věci ,jednak mám pocit ,že Rejpalka psal o jedné armádě zastupující jeden státní útvar . Vůbec nepochybuji že při psaní o japonské armádě by bylo zmíněno i zvěrstvo páchané touto. Za druhé OMLOUVAT genocidu CIVILNIHO obyvatelstva čímkoliv (chcete najít omluvu pro vyvraždění Lidic, Ležáků atp.?) je nepřípustné pro normálně smýšlejícího člověka . Tak se s obhajobou neobhajitelného jděte vycpat!!!

Zatím bez slepic

Zřejmě proto, že Japonsko vyhlásilo válku USA, Takže co udělali Američané i jí považuji z normální válčení, i když ten konec ani po první bombě Japoncům nestačil ke kapitulaci. Ale ten soupis, kde USA všude bránili demokracii, je skutečně veliký. Nejsou to žádné exkrementy ani žumpy. Možná jsou v seznamu chyby. Tak je Donalde napravte. Nebo zůstaňte uražený a mějte rád jen mainstreamová média , hlavně ČT .

Zatím bez slepic

Jako normalni valceni je o zabijeni civilistu? - Proc se pak nacistum vycitaji spaleny vesnice od Francie po tehdejsi SSSR.

Zatím bez slepic

Doníku, že oni se zas snaží býti světovým četníkem. (Je to onikání správné?)
Bóže, bóže, skrz droník chcete válčit Doník, na spoušti prstík ?
Že jsou zde informace jednostranné?
Ale no tož tak potřebujeme kydat
a vykydat zlatíčko, který se v nás ukrývá.
A to chviličku trvá, než najdeme tu pravou,
jedině správnou správnou míru,
zatím vyvažujeme ....
Jóóó, zlato se nekope,
anóóóbrž velmi jemně vymývá.
No, na Letné kopou do nás,
my na rozdíl od nich v sobě
a zde, že ano.
Navrhuji zřídit kydárnu - odpočinkovou sólo místnost, kam by se dalo chodit trucovat.

Zatím bez slepic

Myslim, ze poruseni Haagske umluvy nestve ani Rejpalku ani autora. Operovat s Haggskou umluvou je jako kdyz tu Sartre operuje s mezinarodnim pravem ohledne Krymu.

Kecy jako: "Bránil někdo Japoncům podat na konci války kdykoli během minuty bezpodmínečnou kapitulaci?" - jsou uz pomalu na spital. Bezpodminecna kapitulace je ze si s vama vitez muze delat co chce, vcetne zabiti, znasilnovani atd. Tam taky nikdo nebrani se vzdat imigrantum a tahnout nekam k certu, me samotnymu muslim vzsvetloval, ze tohle prave Mohamed dovoloval nevericim, misto aby je pobil, tak byl hodnej.

Japonsko zacalo valku presne jak ji tolikrat potom zacaly USA - predvyprazdnovacim uderem. Hitler takhle dobyl vetsinu Evropy, Americani nemuseli blokovat japonskou ekonomii, to byla prima vyzva a skutecny duvod k valce.

Americane a anglicane byli po prvni svetove spojenci Japonska a teprve mezi valkami si ze spojence udelali nepritele. Kuprikladu Japonsko nikdy nevyvinulo vlastni letadlove lode, ale dostali navod jak to udelat od anglicanu.

To ze japonci drsne genocidovali okolni svet. To je hezky, jenze to delali evropane, mongolove, indiani (jo, mezi sebou, kdyz na to meli) arabove, cernosi atd. Je to prirozena lidska vlastnost. Nic, co soudi Japoncum ke cti, ale nejsou horsi nez ostatni.

Atomova bomba nebyla za ukoncenim valky. I kdyz to byla strasna vec, ve vysledku kobercove zapalne nalety na Japonska mesta mela stejny vysledek. - Co delalo japonskou situaci bezvychodnou bylo vyhlaseni valky SSSR a ztrata Mandzuska.

Prirovnavat japonce k tomu afroislamskemu znasilnovaci je docela orazeny. Nikdo tady nekomplotoval, aby to musel udelat. Proti Japonsku se komplotovalo dlouha leta dopredu.

Naucte se neco o historii. Te skutecne, mimo citanky.

Zatím bez slepic

Takže například Nanking, to je jen takový dějeBIS? Oni byli ti kluci japonský vlastně jen obětí světovýho komplotu, co?

Zatím bez slepic

:D

Zatím bez slepic

Donalde proč ta hysterie? Ano, není vše co zde publikovala Rejpalka možno vést jako agresivitu USA ale od toho jsou právě Kydy s tou skvělou možností uvést vše na správnou míru a navíc slušně. Škoda, že chcete uraženě odejít, kam prosím chcete zamířit? Fakt budete polemizovat s Norou Fridrichovou? Je mi Vás líto, vážně. Ozvěte se až nabudete přesvědčení, že je to to pravé. Po zkušenostech s Novinkami a Aktuálně vím, že polemika není možná, ale ať , kdo chce kam... Mějte se fajn, byl jste přínosem.
Jo ještě něco. Přečtěte si toto, je to o vztazích Japonska s USA před druhou válkou, Japonsko, které také chtělo být velmocí bylo tvrdě omezováno z pozic USA. Tím nechci v žádném případě říci, že bych fandil Japoncům, ale jen chci naznačit jak špatně a agresivně vedené omezování určité suverenity může vést k nepochopení, frustraci a následně k válce. https://search.seznam.cz/?q=Vztahy+USA+a+Japonska+p%C5%99ed+druhou+sv%C…

Zatím bez slepic

Milý Donalde!
Co takhle studenou sprchu a zhluboka dýchat. Tolik hloupé skoro nenávisti bych od Vás nečekal. No nic,šťastnou cestu.

Zatím bez slepic

Nechci dělat zrzkovi ďáblova advokáta, ale já také většinou chodím v různých odstínech pískové (tzv. coyote brown nebo flat dark earth). Jsou to prakticky všechno hadry od 5.11. Ta barva se mi zkrátka líbí více než většina ostatních. Oblečení samotné je pak jednak pohodlné i v současných vedrech a druhak se mi pod nimi lépe nosí krochna. Do lesa mám to samé, jen buď v zeleném, nebo v maskáčovém. Kdyby mě však kvůli tomu někdo chtěl spojovat se sudeťáky, henleinovci, nebo jinou podobnou sebrankou, nejspíše bych se na něj nepříjemně obořil.

Tím nechci zpochybňovat zrzka a jeho pány. Jen bych byl opatrný v posuzování člověka podle barev, které nosí.

Zatím bez slepic

In reply to by L.C. (z Kosy) (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jasně L.C., určitě zde nejde o barvy, taky rád nosím parkra, a vše co se do přírody hodí. Také se mi, kvůli tomu ani jednou nestalo, že by mě někdo chtěl spojovat třeba s US army. Tady jde o něco jiného, zde se někdo jako je pan Minář skutečně může o něco snažit, to něco může souviset se vznikem Milionu chvilek nenávisti Poslechl jste si Spolek Černohorský, Svatoš, Rajský? Nemám rád nějaké konspirace, ale zde je příliš mnoho náhod a ty náhody se množí a s rozhodnutím soudu o vydání majetku rodu Walderode už nejde ani o náhodu, ale fakt, který byl dlouhodobě připravován, proč dostal příslušník Wermachtu nazpět Rumlem své občanství? Vždyť vědomě bojoval proti našemu lidu a dnes má jeho rod možnost opět získat majetky.Včera jsem dával pod Rejpalku odkaz na tento spolek, mě to oslovilo, začínám tomu věřit, že se s námi hraje nějaká vysoká hra. A zvolání pana Pitharta prostřednictvím pana Mišičky ohledně Orbána s tím velice souvisí, odstranit národně smýšlející občany, dosadit loutky a vrátit sudetským Němcům majetky. Ještě si myslíte, že slyším trávu růst?

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

Já si vůbec nemyslím, že slyšíte trávu růst. Jen jsem chtěl naznačit, že aeronet to občas přehání s rychlými odsudky a nerad bych se dočkal chvíle, kdy mě někdo bude označovat za nějakou českou pobočku německého Freikorpsu jen proto, že mám rád pískovou barvu.

Přiznám se, že Vámi postované video jsem neviděl, neb tak nějak tuším, co v něm asi bude. Navíc na náhody nevěřím. Podle mě zkrátka žádné neexistují. To, co se zde děje, začalo již Havlem a všichni zainteresovaní jen plní novodobé zadání s názvem „Konečné řešení české otázky v2.0“. To tvrdím již řadu let.
Vy to víte, já to vím, ale vcelku s tím nemůžeme vůbec nic dělat, protože většina národa na to zkrátka háže bobek. Navíc k prolomení Benešových dekretů již došlo v případě Havla i Schwarzenberka, takže tady je jen další kamínek do skládačky.

Mám navíc dojem, že už mi stačí mrknout na někoho jako je zrzek, a jemu podobní a hned začínám tušit, odkud vítr vane a tak raději nemrkám, protože mě to pokaždé stojí spoustu peněz.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

máte věcné poznámky k faktografii, tzn. k uvedeným letopočtům a intervencím, sem s nimi. Není nic jednoduššího, než uvést Rejpalčiny kydy na pravou, případně levou míru.
Rádi si počtem od někoho mladšího, chytřejšího a krásnějšího, jak to vlastně je doopravdy.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Teda fakt je, že je mi velmi, velmi líto oněch japonských mladíčků, kteří nasedali do letadel a letěli jako živá bombička rovnou na určené pozice, ani před tím nespáchali harakiri, oni rovnou a za živa letěli v tý svý rakvičce. Hlavně, když po nich zůstalo daleko více obětí,... Holt byli mladí, chytří, krásní, za rozkaz vše, než aby uletěli do ČT. Teda co to píšu, přece do ráje v USA.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

To, co poslala Rejpalka Vidlákovi, koluje v nějaké obdobě virtuálním světem již několik let.

Myslím, že si Rejpalka nezaslouží, takové odsouzení, neudělala nic tak strašlivého, aby bylo třeba ji urážet.

Stačilo se držet věcné roviny...

A mám za zlé i Vidlákovi, že se jí nenastal už včera, ale chápu, že má nyní jiné starosti...tak se jí prostě chci zastat já.

Vidlák měl asi opravdu uvést, že Rejpalka není AUTOR a že tak Rejpalka neručí za to, že je tedy ten text JEN a pouze PRAVDA, ale dává ho, když Vidlák nemá čas na psaní, "do placu" k podrobení kritiky a klidně rozcupování toho TEXTU, ne ale Rejpalky....

Jako "důkaz", že to v obdobě běhá virtualitou (nechci kopírovat kde co) jeden zde:
http://www.novarepublika.cz/2015/08/200-let-terorismu-usa-prehledny-sez…

A vidíte kam to vede,
DT(české kopii) se chce zvracet a už to mezi těmi blbci a ignoranty tady zase nemůže vydržet, i ČT je proti Kydům prý už snesitelnou............
Dost na tom, že už ten Vidlák sám by vše řešil švejkovsky pozvánkou na zabijačku!

Tentokrát už nebudu psát, že mi je to odcházení DT líto, domnávala jsem se ,že to zde prospěje i jemu.....

Pro mne byl ale velice užitečným a opravdu mu děkuji.

Uvědomila jsem si, jak snadno člověk může podlehnout iluzi, že ostatní okolo jsou jen idioti a nemá cenu se s takovými blbci a ignoranty zahazovat, protože nejsou stejně moudří a uvažující jako ON.

Před nikým se neponižuj, ale nad nikoho se nepovyšuj.

Tak Vám DT přeji jen samé chytřejší lidi okolo Vás a snad nebudete stále a znovu zklamáván.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Z dnešní Kávičky:
→ slovutný New York Times přiznává, že před zveřejněním posílá články ke schválení vládě, aby se ujistil, že představitelé „národní bezpečnosti“ nebudou mít námitky…

(Cenzura ale neexistuje. Jen pokud jsou námitky, neotiskne se to.)

Zatím bez slepic

Dobrá otázka!
Před pár lety uveřejnily jedny americké noviny fotografii z paluby letadla s rakvemi padlých amerických chlapců z Iráku. Byly tam dvě řady rakví zahalených vlajkami a u nich jejich bojoví druzi stojící čestnou stráž. Nic víc.

Tři lidé z novin dostali za fotku okamžitě padáka.
Uveřejňování fotografií rakví s AMERICKÝMI mrtvými narušuje bojovou morálku.

Takže ostatní noviny mají možná větší počet zbytných novinářů, o které mohou v případě důrazných, ale opravdu důrazných námitek shora přijít.
Nebo mají ostražitějšího šéfredaktora, který nepustí nic, co by se mohlo nelíbit a připravit noviny dejme tomu o inzerce - a tím způsobit jejich krach.

Nejen čeští novináři a veřejnopopravní televizáci platí hypotéky.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Můžete mi tady někdo, prosím, stručně zrekapitulovat, co všechno dělají Piráti na Pražském magistrátě blbě? Nestíhám sledovat detaily a poněvadž jsem je volil, rád bych věděl, co že tak vyvádějí. Postřehnul jsem pouze, že bez ohledu na historická fakta a zkoumání, zda Sauer byl národovec či jen ožralý chuligán, chápu stavbu Mariánského sloupu také jako spíš symbol pokoření českého národa a další bod budoucích svárů než jako symbol usmíření. Tedy v tomto s postojem Hřiba souhlasím a co jsem ho slyšel mluvit v rádiu, tak jeho mluvený projev mi přišel velmi na úrovni (ve srovnání třeba s Babišem).

Zatím bez slepic

To vysvětlení vzniku Mariánského sloupu se dá vykládat dvojím způsobem, možná by stačilo jej opět postavit(nakonec je tam panenka Marie) a k němu dát vysvětlující komentář s názory obou stran. Nakonec jde o barokní dílo a já bych Praze přál, aby se tam konečně po létech budování kapitalismu taky něco pěkného postavilo, zatím vše spíše padá. Tím myslím třeba lávku a teplotní rekordy.

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

Co takhle aby si to soudruh Vana postavil doma na dvorku a vsichni milovnici marianskych sloupu by se tam na to mohli chodit divat. Proc to stavet na Staromak. My takz nestavime husitsky pomniky a pomniky ateismu (treba Darwinovi) doprostred svatopetrskyho namesti.

Neno to barokni dilo. Je to neobarokni - to znamena jakoby barokni.

Kdyz budeme poslouchat Herman a spol tak muzeme vykladat dvojim zpusobem celou valku a celou historii. Kdyz toho znasilnovatele setnatek, tak se i to znasileni da vykladat ruzne.

Zatím bez slepic

Omlouvám se samozřejmě nejde o baroko ale neobaroko, nicméně stále je to nějaká památka spadající do historizujících období a proto také alespoň pro mě stále zajímavá. Nechci ,aby se stavělo nesmyslně, chci aby se nebouralo a když tak opět opravilo když to jde a nejde o Leniny , Staliny, Hitlery a podobně. Když jste zmínil pana Váňu, tak jsem jej poslouchal jen jednou a nepřišlo mě nic špatného na jeho výkladu. Ale moc jsem se tomu nevěnoval, vím o tom houby. Je to stejné jako s pomníkem Koňevovi, kolik pražáků si přeje , aby socha zmizela. Já s tím prostě nesouhlasím a není to o poslouchání Hermana a zpochybňování nějakého výkladu války, to je jiné téma. Sloup byl zbourán neuváženě rozvášněným davem a tak by měl mít možnost jako stavba projít rehabilitačním obdobím a nehledat v něm nic víc, než jen kulturní památku a nějakou část naší historie. Nic víc.

Zatím bez slepic

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

No rozvášněným davem asi ano, ale stavění a pak bourání a PAK ZNOVU STAVĚNÍ symbolů přece jen není jen o nějakých prostých památkách, ale je to o nějaké historické paměti.
A v souvislosti s tím vším okolo, možným zákulisím chvilkařů, "co bylo ukradeno, musí být vráceno"...to prostě může být vše o hodně víc, než jen nějaká obnova bývalé památky....
Lenka Procházková to třeba maličko dokreslí, jen aby zase nebylo někomu ZLE, člověk už aby se bál, zda nějakým textem zde i jiného autora tu někomu zdravotně nepřitížím....
https://www.blisty.cz/art/68056-smolny-sloup.html

Zatím bez slepic

In reply to by Alice (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak jestli to jsou jen drobnosti tohoto formátu, tak jsem v klidu. Ten článek o tom, jak si koupili luxusní gauč jsem zaregistroval už dřív, a už tehdy jsem se mu smál, co je to za blbost, ten článek, jak dělá z komára velblouda.

Zatím bez slepic

In reply to by Kadlas (neověřeno)

Trvalý odkaz

Přece nejde o to, jestli si nakoupili předražený nábytek, možná ani ne tolik o to, že si pár měsíců po nástupu do funkcí udělali hromadný výlet z rozpočtu Phy, či že si udělají tajné hlasování a manipulují s hlasy jak a kdy se jim to hodí ... ale jde o to, s čím kandidovali do voleb, že právě tohle ostře kritizovali u politiků, kteří se to v těch seslích učili možná roky a oni se hned na začátku chovají naprosto stejně. Takové výlety s pofiderními důvody, si snad ani ti ostřílení nikdy nedovolili. Je ovšem vaše věc, jak se na to díváte, to jen že jste se ptal... Dobrý večer

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Měl jsem zdejšího Donalda za seriózního člověka.
Mohu dát radu : Nejprve počítat do deseti a pak psát.

Zatím bez slepic

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

V každým z nás někdy bouchnou saze, Donaldové tuzemští i zaoceánští nejsou výjimkou...

Já děkuji Rejpalce za překopírování tohoto seznamu slavných hrdinných bojů amerických chlapců za blaho všech obyvatel planety/ odpudivých neokoloniálních vyvražďovaček, táhnoucích se historií Ameriky (nehodící se škrtněte), :-), :-(

Stala se technická chyba, že Vidlák zapomněl přetisknout Rejpalčino upozornění, že se nejedná o JEJÍ text.
Rejpalka ale včera na tuto skutečnost sama upozornila a uvedla situaci na pravou míru.

Já odobně jsem jí vděčný, že zde onen seznam publikovala.

Některé komentáře jsou pochopitelně tendenční a neposkytují zcela komplexní pohled na příčiny a následky.
Opak by zabral mnohaletou práci kvalifikovaných historiků a text v rozsahu několikadílné encyklopedie.

Domnívám se, že kdokoli bude mít zájem o kteroukoli válku z tohoto přehledu, má možnost si vypůjčit patřičnou literaturu a strávit příjemný/nepříjemný (nehodící se škrtněte) zbytek života podrobným studiem.

Takže Rejpalce a Vidlákovi s drobnými výhradami děkuji a Donaldovi s velkorysostí sobě vlastní odpouštím!

Zatím bez slepic

já odpouštím Doníkovi jenom maloryse.
Ať se mu škytá, krká, hrká a tak dále, aby na hnojiště tak rychle nezapomněl.

Zatím bez slepic

Já naopak posuzuji velkoryse, s rozmachem! Své nárysy pečlivě nahazuji takříkajíc zednickou lžící a malířskou štětkou.
Vy jste holt známý mistr pečlivé ,filigránské malorysé povahové perokresby.

Patříte mezi umělce, kteří dokážou několik dní rýsovat pixel po pixelu fotograficky věrný věrný portrét kterékoli osoby na polovinu rýžového zrnka.
Občas se Vás snažím napodobit, ale vždycky se mi rozechvěje ruka, tu trémou, tu závistí - a opět se chopím osvědčené psychologické fanky a malířské štětky.

Zatím bez slepic

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

Myslím, že každý máme nějaké slabší místo, kde stačí zabrnkat a už to jede. O tom já něco vím.

Co se hnUSA týká, tak na ně nemusím házet veškeré zlo světa. Pravda ale je, že toho mají za nehty až až. A stačí se podívat na pouhých posledních 20 let.

Zatím bez slepic

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zlatá slova! Taková nedopočítání taky znám, pak mi není dvakrát dobře.
DT bych rád ještě četl.

Zatím bez slepic

a dnes vůbec nečetl. Jsou jiné podstatné věci ve vzduchu, pěkně o tom mluvil před hodinou Okamura na ČT24, než ho típli - ve prospěch TOP09. Mluvilo se o prolomení Benešových dekretů v připadě Walderode.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Bez válek,USA nejsou schopni ovládat svět,tak tu další můžeme čekat také.
Trump vyhrožuje ještě víc Iránu,že stačí jakékoliv napadení USA u Iránských hranic.
Jak jsem někde četl,zase jim Putin pozdržel útok na Irán,prý několik Ruských válečných lodí kotví v Mexickém zálivu a několik lodí je v Kubánskem přístavu.Mám jen obavu,že to nebude jen Irán.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.