Pier Paolo Pasolini: Poesie / Básně

Autor
Štítky

Přeložili: Alice Flemrová a Tomáš Matras)

Filmový režisér Pasolini byl také plodným básníkem, esejistou a spisovatelem. Jeho literární dílo má tisíce stran. Česky z něho byla vydána jen malá část. Výběr z jeho básní, který vyšel nedávno, poskytuje čtenáři dobrý přehled o hlavních tématech, kterými se Pasolini - básník zaobíral. Shrnuje to nejzajímavější, co nám zanechal. Podobná kniha jeho básní u nás dosud nebyla. 

Jazyky a nářečí

Jazyky a nářečí vznikají a zanikají. Tak jako "lengua gauchesca" v Argentině. Předávala se z otců na syny až do doby, kdy gaučové přestali existovat. "Nadie habla ya esa lengua." - Tímto jazykem už nikdo nemluví. Říká úvodní slovo. Toto nářečí přesto dál existuje ve slavné poémě Josého Hernándeze: Martín Fierro. Jazyk je totiž nejen prostředek komunikace, ale i nástroj k vytváření umění.

Cesária Évora, která nedávno zemřela, pocházela z Ostrovů Zeleného mysu (Cabo Verde). Své písně zpívala v portugalštině, ve španělštině a také ve svém rodném jazyce "criollo caboverdiano". Ostrovy Zeleného mysu je zvláštní místo. Soustřeďovali se tu otroci z Afriky než byli převáženi přes oceán ... Její píseň "Tiempo y silencio" - Čas a ticho je stejně závažná a nadčasová jako Romeo a Julie: "Morir en tus brazos" - Zemřít v tvém náručí. Co jiného?

Furlanské verše

Pasoliniho básně ve furlanském nářečí (oblast na severovýchodě Itálie - např. město Udine) patří do stejné kategorie jako předcházející dva příklady. Už první kratinká báseň je krásná:

"Fontana di aga dal me país. ...

Fontana di rustic amòur."

(Pramen vody v mojí dědině. ...

Pramen venkovské lásky.)

Ten, kdo si v dětství hrál u lesní studánky, dobře ví, že stačí chvilka, a voda je zase čistá. Dobře rozumí i ten, kdo se osobně setkal s jednoduchými, chudými lidmi. Čistota je to, co spojuje ty dva verše.

Pasoliniho básně z mládí jsou smutné. Smrt je častým hercem na jevišti. Třeba zde (str. 25):

"Sot di un tèj clìpit di vert

i colarài tal neri

da la me muàrt ch'a dispièrt

i tèjs e il soreli."

(Pod lípou vlahé zeleně

padnu do černoty

své smrti, která vymaže

slunce i ty lípy.)

Na této ukázce také vidíme, jak se překladatelé snaží zachovat rým (i rytmus) původní básně: vert/dispièrt - zeleně/vymaže a neri/soreli - černoty/lípy. U těchto tak krátkých veršů je to až eskamotérský kousek. V tiráži knihy je sice uvedeno, že jde o překlad, ale je to spíše přebásnění originálu.

A ještě jedna ze sbírky "Nejlepší mládí" (str. 32):

"Jo i soi lontàn, recuardi li so ranis,

la luna, il trist tintinulà dai gris."

(Já jsem daleko, všechno se mi vrací [ve vzpomínkách],

žáby, měsíc, cvrčků smutné cvrkání.)

Pasolini je už v tom "velkém světě", ale vrací se do kraje svého dětství. Tak, jako třeba Bontempelli (a Hana Hegerová): "Ma jeunesse fout l'camp" - Mé mládí, to byla vesnice.

Význam jazyka / nářečí

Recenze Pasoliniho první (furlanské) sbírky básní "dalle Poesie a Casarsa" vyšla v Luganu (Švýcarsko). "Byla to největší literární radost mého života.", říká Pasolini (str. 85). Ve fašistické Itálii (1942) byla ale sbírka přijata chladně. Není na tom nic překvapivého. Centrální moc, která se neopírá o lid, nemá nějaké extrabuřty ráda. Ostatně ani v "demokratické" Francii se okcitánštině moc nedařilo.

Nářečí uchovává kulturní jedinečnost kraje. Zánikem nářečí postupně zaniká i osobitá kultura kraje. Není to banalita. Ještě horší je to v případě jazyků. Národ, který nemá svůj stát, může být vystaven tlaku a svůj jazyk ztratit. Ztrátou jazyka končí i kultura tohoto národa i národ sám.

Takhle v tichosti byli zlikvidováni naši sousedé, Lužičtí Srbové. Nedávno! Asi před dvaceti lety. Po více než stoletém umírání je čekala smrt v podobě uzavření posledního gymnasia s lužicko-srbským vyučovacím jazykem. Dlouhodobý tlak Němců přinesl ovoce.

Ještě hůř se to vyvíjelo se Slováky: Za zhruba 50 let trvání Rakouska-Uherska jim Maďaři stačili zlikvidovat (maďarizovat) všechna gymnasia, všechny měšťanky a nakonec se pustili i do základních škol! Když vzniklo Československo, začali se slovenské školy obnovovat. Nikoho ani nenapadlo vnucovat Slovákům do škol češtinu.

Pasoliniho verše ve furlanském nářečí nejsou jen nějakým jeho móresem. Dobře si uvědomoval, jak je to důležité. Odtud vycházel i jeho zájem o furlanštinu jako jazyk - významně se podílel na její kodifikaci.

Pasoliniho básně v italštině

V padesátých letech začíná Pasolini psát verše v italštině. V knize začínají na stránce 34. Jsou to spíše filozofická a intelektuální díla. Pasolini dobře zná zevnitř italskou měšťáckou společnost. Je mu odporná (str. 36):

"Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci ..."

Miliony maloměšťáčků jako miliony prasat ...

 

U nás v Čechách byli také měšťáci. Za Rakouska-Uherska, za první republiky. U nás ale vyvstával do popředí faktor národní: nejprve to byla snaha o obnovu české společnosti, pak snaha o vybudování státu. V Itálii (ale i ve Francii a ve Španělsku) tomu tak nebylo. Tam nebyla ta sounáležitost elit s lidem jako u nás. Tam elity otevřeně na lid kašlaly.

 

Do těchto básní (v italštině) patří i báseň "Il poeta delle ceneri" - Básník popela. Začíná na straně 76 a končí na straně 153. Je to vlastní životopis Pasoliniho. Psal ho, když mu bylo asi 45 let. To už má člověk docela odstup.

Na stránce 88/89 třeba píše o tom, jak odešel s matkou do Říma: "Utekl jsem se svou matkou a kufrem a trochou radostí, / které se ukázaly falešné, / vlakem, co se vlekl jako dobytčák, / přes furlanskou nížinu pokrytou lehkou a tvrdou / vrstvou sněhu. / Jeli jsme směrem na Řím. / Zanechali jsme tedy mého otce / vedle kamínek pro chudé, / v jeho starém vojenském zimníku ..."

Na straně 137 říká slova, která by se dala tesat: "Víra, víra přímého vztahu s Bohem / je ještě ve světě, který předcházel tomu měšťáckému."  U nás si to uvědomil už Karel IV., když měšťané začali bohatnout. A tak pozval z Vídně kazatele Konráda Waldhausera, aby je trochu poděsil.

Pasolini nebyl běžný muž

Ve sbírce (třeba na str. 167) jsou i některé verše, které otevřeně hovoří o pocitech mužů, kteří nejsou orientováni na ženy. Podobné verše psal Allen Ginsberg, který navštívil Prahu v roce 1965. (A byl vyhoštěn.) Nečetl jsem je. Četl jsem ale povídky W. S. Burroughse: "Hubitel!" na stejné téma. Běžný muž takové věci odkládá.

Jde nepochybně o autenické pocity. Jinak by je tito lidé nepsali. A určitě ne Pasolini - ten usilovný hledač pravdy. Umělec musí mít možnost se vyjádřit. Nemůžeme ho omezovat. V našem vesmíru však neexistuje nic tak cizího a vzdáleného.

Těžko říci, jak se tento Pasoliniho rys projevuje obecně v jeho tvorbě. Oproti většině básníků v ní totiž chybí Žena: její krása, její úsměv, její něha, její tělo ... Místo Ženy zaujímají Zoufalství a Beznaděj (str. 38):

"O immoto Dio che odio

fa che emani ancora

vita dalla mia vita

non m'importa più il modo."

(Ach, nehybný, nenáviděný Bože,

učiň, ať ještě vychází

život z mého života,

už je mi jedno jak.)

Třešničkou na dortu ...

Třešničkou na dortu v krásném Matrasově povídání na ČRo Vltava ze dne 23. 2. 2019 (od 37. minuty) byl naléhavý hlas Pasoliniho deklamujícího svou báseň "Io sono una forza del Passato" - Já jsem síla Minulosti.

Jak říká Matras v Předmluvě (str. 17), Pasoliniho básně nejsou zvlášť složité, ale jejich autor je někdy trochu "poťouchlý". "Forza" je samozřejmě "síla", ale v Novém kapesním slovníku z roku 1932 je uveden i výraz "stráž". Pak by tedy název básně mohl znít: "Já jsem stráž té Minulé doby".

A Pasolini tou stráží opravdu je. Uchovává odkaz té doby. Stráží to, co z ní zbývá. Pro nás. Na nás je, abychom činili totéž: Abychom strážili to, co ještě zbývá z té normální doby. Aby bylo kam se vrátit. Alice Flemrová a Tomáš Matras stráží odkaz Pasoliniho. Dělají to dobře.

Nuže, naslouchejme tedy Pasolinimu a opakujme si s ním: "Io sono la forza del Passato. Solo nella tradizione è il mio amore ...".

--------------------

Autor:  Pier Paolo Pasolini

Název:  Poesie / Básně (dvojjazyčná publikace)

Přeložili:  Alice Flemrová, Tomáš Matras

Vydalo:  Nakladatelství H&H s.r.o., www.nakladatelstvihh.cz , 2019

Objednávky:  objednavky@nakladatelstvihh.cz (250 Kč), viz též www.heureka.cz

ISBN:  978-80-7319-137-5

--------------------

Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975):  Filmový režisér (např. Evangelium svatého Matouše), ale také básník, esejista a zarytý hledač pravdy.

Alice Flemrová:  Překladatelka z italštiny - hlavně próza a divadelní hry. Vícekrát oceněna. Působí na Filozofické fakultě UK.

Tomáš Matras (1976):  Nezávislý publicista, zabývající se hlavně italskou a latinskoamerickou literaturou. Asi nejlepší současný znalec života a díla Pasoliniho u nás.

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 3.3 (29 hlasů)

Komentáře

dík a nádherný, cítím obrovskou nostalgii po mládí a časech, co se nikdy nevrátí. Jen - myslím, že v jeho vraždě měla pazoury mafie, i když obvinili nějakého mladíčka, jak dopadlo obnovené vyšetřování v r. 2014 mi nějak uniklo, ale asi výsledky nebyly nijak ohromující.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

A já říkám, že ty časy taky ne. Ale nejsem si na 100% jistý. Chtěl bych o tom nějak souhrnně pojednat. Ale nemám to ještě rozmyšlené. Je to někde na hranici mých schopností. Možná až za ní. Díky za vzkaz. Lidí, kteří jedou na stejné vlně jako já, je málo. Počítám je na prstech. Donedávna jsem si myslel, že jsem zbyl jen já sám. (K Pasoliniho smrti se vyjadřuji o několik komentářů dál.)

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Vražda režiséra Pasoliniho: Po 40 letech nové vyšetřování
ČTK

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Ano, vyšetřuje se, vyšetřuje se, a nic... No, já už jsem k němu jeden komentář napsal. (14.03.2015) Je u jeho knížky "Zuřivý vzdor" na www.iliteratura.cz . Zde: http://www.iliteratura.cz/Clanek/29383/pasolini-pier-paolo-zurivy-vzdor… .

To se zasmějete ...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

rád básníky. Třeba:

Grg jest hrdelní prd
jenž prdelní cestu zhrd.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Tekutý Prd (neověřeno)

Trvalý odkaz

jež pohrdl cesou prdelní.

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

V jednom parku gde se dalo ulejt a byl tam klid v tem Firenze mi jednou jedna stará italka dokázala, že není stejná knedla jako naše knedly. Přisedla si vedle mne, východňára, cejtila to, a přitem bylo asi dvacet lavic volnejch. Asi sem se jí líbil, Přišla si jen přičichnout. Po desáte hodině se rozsvítila světla a blboni italský začali házet balonama do košů. Omrvinek a chlastu bylo na dosah hafo. Ale i tak už mi to stačilo. Dalo se zajít do kostela, ale taloši tam stejně nechodili jako u nás. Maj to jen pro blboně z cizákova. Je spíš zajímaj raní noviny u kapučína s dobrejma zapečenýma buchtama a fakt se u teho dá zestárnout. Naši blboni na to nemaj čas páč musej odvádět tributy. S pečivem to maj podobný jako Němci, ale dávaj do teho méně vzduchu a asi proto jim to pomáhá v produktivitě turizmu. Ach, teď asi už né. Ale i jim už poroučí imbecilní ojrohujer a nahání tam vlny kvůlivá dépéhá. Voni sou tam ale zvyklí na kvalitu. Gdyž přindou tupani z parlamentní kantýny a chtěj nějaké drahé blábolové all moltobene, voni jim daj klidně plátek melouna na dva díly a k temu špenát. Blboňskej zákazník náš pán. Muheeee

Talošům vydržej třeba sošky, ají pár set let nebo kašny na rohách ulic, co tam strašej podobně dlouho nebo boty co vydržej dýl jen kvůli temu, že nejsou z papíru a ták. Voni maj furt ty malý garážní kukaně gde kukaj ty památky. Proti nim osobně vůbec nic nemám, byli znevolněni dříve, nebo podlehli dříve než my. Ale spíš si myslím, že podlehli blábolům. Ale maj to moře, to my nemáme.

A igdyž tam v tem parku bylo všude prázdno, baba už tehdá cejtila aryjskoslovanskej odér. Přišla si přičichnout. Nasávaj. Až po letech si to člověk vybaví. Je nezajímají negři, židi ani podržtašky. Je zajímají lidí keří něco vyzařují. Někerým se podařilo tu sílu polapit a zasochat, přidláždit, něbo vetkat. Bylo to tam dycky cejtit, igdyž ti blboni házeli ramena. Že je to jako z jejich hlavy.

Průměrný počet slepic: 3.1 (16 hlasů)

ty máš 13 řádků. Jak to děláš?

Zatím bez slepic

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

když Merlin roztáhne ruce a přivolává „dračí dech“ se slovy „Anal nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha“ a pak následuje soulož v brnění, to asi znáš. Ne? Muheeeee

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

„Anal nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha“ ?

Ty máš gaelštinu lepší než češtinu.

Co to vylepšit, aby tomu přítomní galové zas až tolik nerozuměli?

„Anal oral nathrach muheee, orth’ erc bháis’s moltobethad, doghrt chél dénmha blbonichghr“ ?

Nač kurvit jen jeden jazyk, je třeba vidět světově.

Průměrný počet slepic: 4 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

až vystřízlivím.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

to je pozdě!!

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by fotrák (neověřeno)

Trvalý odkaz

je pozdě.

Průměrný počet slepic: 2.5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

O Pasolinim toho moc nevím, tak poučím kydače alespoň o Furlánsku, o jehož existenci se u nás spíše neví. Italsky se ta oblast nazývá Friuli, a dvakrát se o ni otřely i české dějiny.
V roce 1272 ho připojil ke svému panství Přemysl Otakar II., na dlouho to nebylo.
Ještě než se stal slavným, podílel se v roce 1617 na soukromé válce o Furlánsko s Benátčany Albrecht (Václav Eusebius) z Valdštejna. Bojoval v barvách habsburského Ferdinanda Štýrského, budoucího císaře. Boje se točily především kolem města Gradiška v pohraničí mezi dnešním Slovinskem a Itálií. Valdštejn postavil do pole pro Ferdinanda 200 kyrysníků ve svém vlastní žoldu.
No, tohle moc poetické není, jak stárnu jsem holt stále víc ten militarista než poeta.

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

a Friuli-Venezia Giulia je taky nádherný kraj a ten vliv R-U je tam cítit. Nádherná Aquileia s ohromující katedrálou, římským hřbitůvkem a vykopávkami a slavnou historií, je třeba cestovat po malých zapomenutých místech - jako například městečko Cividale s chrámkem Tempietto Longobardo, s mostem Ponte del Diavolo a dalšími poklady - a samozřejmě Terst /do doby, než to zničí nájezdníci/.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

In reply to by insegnante (neověřeno)

Trvalý odkaz

tam rádi bojovali,jeden tam zemřel v bitvě.Jeho bratr mu dal udělat piskovcoveho lva v životní velikosti jako pomník.Ten ležel přes 250 let v poklidu v rohu zámecké zahrady pod záštitou UNESCO a v době výjimečného stavu ho nějaký debil posprejoval modrou barvou

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

gaučů.
Řeč, která je pro mne a pro Starou Jahodu druhou přirozeností, naše děti již nepoužívají. Ještě jí rozumějí, ale slovní zásoba je malá a odpovídají česky. Jejich děti už nebudou ani rozumět...
A Stará Jahoda slyší ve škole slova typu nějakej, měkkej...
Anebo gumyčka s měkkým "ý". V kraji, kde se důsledně dbalo na výslovnost -i a -y (bo nemáme ve slovech čárky označující dlouhé slabiky) najednou děti nejsou schopny napsat správně diktát...
A básniček goralštině tu máme nepočítaně. Ale jsou dobré tak na zarecitování na folklorním fesťáku, který už taky vlastně nikoho nezajímá... Dělá se to jen proto, že pár lidí si dobře žije z grantů...

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

Znám jednu snad gorolskou písničku:
Jednego razu z věrchu od křyža
jechal na roweru František Ryža
a jak tak jechal v tym velkym spryntě
ješče něvěděl co z tego vyndě...

... za gramatYku neručím ... :D

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Československo pečovalo o lužické srbštiny (horno- a dolno-).
(Ostatní západoslovanské jazyky už v době vzniku RČS neexistovaly, protože už neexistovali lidé, kteří jimi mluvili; obojí byli vyhynuti do konce 18. století.)
Zánik Československa předznamenal i zánik lužických srbštin. Německo tento "cizorodý prvek" podporovat nehodlá, a proto byly zrušeny poslední lužickosrbské školy a lužické srbštiny se dnes vyučují už jen jako cizí jazyk nebo vůbec.
Česká republika "demokraticky"rozhodla, že podpora lužických srbštin je "komunistickým přežitkem" a veškerou pomoc Lužickým Srbům ukončila.
Tak se stala nejzápadnějším živým slovanským jazykem čeština.
Teď jsme na řadě my...

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)

a co oficialni siritele, kteri siri dezinformace v mediich, jake ty maji typy ?

pravdolaskar, elf, skodic, placeny agent, protibolsevik, vsezusajepravda, evropske hodnoty, proti starym

tam by se asi take mohli delat vyzkumy

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

Kechlibar v souvislosti s zaškatulkováním záškodníků PAL je asi v kategorii megakacíř
https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/svet-distribuovana-diktatur…
A ještě se chystá nejen popisovat a analyzovat, on se chystá navrhovat protikroky!

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

Já když chci vidět nějaké desinformace, tak jedině ČT24 nebo CNN Prima. Důchodci do desinformací míchají moc pravdy.

Nikdy nevíte dopředu, kdo tentokrát začal druhou světovou. Nikdy nevíte, co jste před stovkami let způdobili svým nezájmem na druhé straně světa. Nikdy nevíte, kterej skřípal zrovna prošel branou života a smrti a kterým směrem. Nikdy dopředu neodhadnete, jestli si Trump tentokrát popletl nůž s vidličkou nebo hvězdu s rybníkem.

No kde tuhle invenci najdete.

Průměrný počet slepic: 4.8 (12 hlasů)

Eurokomisařka Jourová: Děsí mě, že lehce věříme manipulativním lžím

Nejvíc přece rozšiřují ty "manipulativní lži" oni a musí je děsně štvát že je lidi neberou.

Průměrný počet slepic: 4.7 (7 hlasů)

Sám pro sebe si přeložím "dezinformaci" jako "fámu".
K tomu se za socialismu (toho reálného) vztahoval vtip:
Jaký je rozdíl mezi fámou a realitou?
Zpravidla tak čtrnáct dní.

Jak vidno, svět se v tomto ohledu nijak moc nezměnil.

Průměrný počet slepic: 3.3 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

jsme rádi, že si rozšiřuješ obzory STEMem, Ústavem nezávislý žurnalistiky a tak ......
ale tady je to přeci jen pod tvoji důstojnost, tvoje místo je na milchvilprdech s mávátkem
v ruce né.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by Honys (neověřeno)

Trvalý odkaz

Když jistý typ důchodce chce rozšiřovat obzory tak jedině
Sputnik, Nová Republika, Zvědavec, Parlamentnílisty.

Průměrný počet slepic: 1.7 (6 hlasů)

Dobře dělá. Ten důchodec.

Prosím, konkrétně. Až najdete dezinformaci, sem s ní.

Pak se bude dát o něčem bavit.

Takhle je to takové blbé BLA BLA BLA.

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

Zradila SPD „alternativu“? SPD znovu válčí s Aeronetem kvůli zřízení komise pro hybridní hrozbyJediní, kdo zřízení komise nepodpořili, byli komunisté. Překvapivě pro byli i poslanci SPD.
....Všichni přítomní členové poslaneckého klubu SPD byli pro. Dezinformační web Aeronet tento krok považuje za zradu. „Všechny strany ve sněmovně měly ve svých řadách pár lidí, kteří se alespoň zdrželi hlasování. Neměli na to žaludek, tak se alespoň zdrželi. Jediné 3 strany ve sněmovně však hlasovaly jednomyslně pro zřízení komise bez mrknutí oka. A jaké to byly 3 strany? TOP 09, STAN a … SPD,“ rozčiluje se Marek Pešl na Aeronetu. „Konceptuální sebevražda SPD je dokonána a završena. A tím je to dané! Okamurovo hnutí přešlo na stranu temnoty, spojilo se s Demoblokem a systémovými stranami jako je ČSSD (viz. zbraňový zákon a zákaz domobran) a TOP 09, která usilovala mnoho let ve spolupráci s Evropskými hodnotami o ustanovení této komise. Jednomyslné hlasování SPD jasně ukazuje, že v Okamurově hnutí se rozhodli provést systémovou změnu spojenou s konceptuální sebevraždou a integrovat se do poslanecké neoliberální sněmovny s cílem zabránit Trikolóře za každou cenu dostat se do Poslanecké sněmovny,“ myslí si Pešl. Dále pak poděkoval komunistům, že se jako jediní „postavili na odpor zřízení ideologické a ideové policie na půdě Poslanecké sněmovny.“.....

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

In reply to by Balda (neověřeno)

Trvalý odkaz

Kde máte konkrétní dezinformaci? Bez omáčky.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

Jestli Baldovi rozumím, tak je to hoax. Nevyzpytatelné jsou cesty Páně.

Zatím bez slepic

In reply to by Balda (neověřeno)

Trvalý odkaz

Co jsem tak letmo zaznamenala, tak je to poněkud jinak, jde o spor mezi SPD a Aeronetem a ne o "integraci se do poslanecké neoliberální sněmovny", ale moc jsem se o to nezajímala, takže podrobnosti nevím.

Z tohoto pohledu je nejspíš manipulací a dezinformací tento Váš příspěvek.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Ano, socialismus nám rozvracel Agent Chodec, zatímco kapitalismus nám rozvrací Agent Důchodec...

Zatím bez slepic

že existuje i zatím-vaše všema placená čt09, tiskoviny z bakarlína a týdeník Ricin.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Honys (neověřeno)

Trvalý odkaz

Úúústav!

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

Už se těším, až jich budou patrové garáže a budou hasit v pátém podzemním či osmém nadzemním.

Taky jsem zvědav, co na to pojišťovny.

Průměrný počet slepic: 4.3 (4 hlasů)

Co jsme zaslechl ve sdělovadlech, už reagovaly.

Pojistky budou TUČNÉ.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

Kolik asi tak Musk vlastní pojišťoven a kolik tak dali pojišťováci zeleným a dalším debilům, aby si tu ptákovinu na EU vydupali.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

ten vám to všem vysvětlí, jak jste všeci škaredý, hloupý a nejstarší na světě a i já že jsem takový.

PS: líbí se mi, jak se zastánci "pokroku" ve vědě a technice při kritice brání univerzálním:
"VĚDCI UŽ TO ŘEŠÍ A ZA 5 LET TO BUDE HOTOVÉ A FAJNÉ!"

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Dnes mají u Bavora pěkný pohled na dnešní slavné války proti minulému otroctví
https://poznamkypanabavora.wordpress.com/
Jako Slované by jsme se v rámci toho boje měli také ozvat.

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

"Jako Slované by jsme se v rámci toho boje měli také ozvat."

Tohle mě napadlo taky. Diskriminují nás celá staletí, systematicky se nás pokoušejí zlikvidovat, chovají se k nám jak druhořadým, záměrně šíří propagandu o tom, jací jsem podlidi z východu, diskriminují nás dvojí "kvalitou" potravin a posledních třicet let se na nás snaží házet své problémy a viny z minulosti, jako bychom se snad my na nich někdy podíleli. Je to prostě ukázka britsko-německého tzv. západního myšlení. Nikdo z mých předků nemá absolutně žádný podíl na koloniálním kořistění celého světa, nikdo z nich se nepokoušel masově vyhladit příslušníky jiných "ras" či národů. V kolonialismu mimochodem už třicet let pokračují tady, přičemž z našeho státu vyvádějí stovky miliard ročně. A ještě mají neustále tu drzost nás školit a poučovat.

Fakt mi tzv. západu není líto. To oni zatáhli "železnou oponu", byli to oni, kdo jako první utvořil agresivní vojenský pakt, byli to oni, kdo se nás pokoušel ekonomicky rozvrátit zvenčí a politicky zevnitř. Užitečných idiotů, kteří se k tomu propůjčili, se tu vždycky - bohužel - našlo celkem dost. A teď, když se jim konečně podařilo jako existující ekonomicko-politickou alternativu zlikvidovat, se jim to tam ve velkém etabluje a začíná to sahat po jejich hodnotách a podstatě. Jejich smůlou je, že tohle je proces, jehož nitky tahají v pozadí ti nejbohatší a nejmocnější, takže žádné světlé zítřky v dohledu.

Průměrný počet slepic: 4.5 (19 hlasů)

.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.