Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Домашнее хозяйство, даже в небольшой квартире-студии, требует постоянного внимания. В доме всегда есть что исправить или починить: поклеить обои, положить плитку или установить дверь. Для решения разных бытовых проблем, можете воспользоваться услугой
на нашем сайте "БОЛЬШОЙ МАСТЕР" — работаем в Саранске и Мордовии.

<a href=https://doccentr.com>a</a>,<a href=http://dom-lady.ru>b</a>,<a href=https://zagorodny.net>c</a>,<a href=https://ifvremya.ru>d</a>,<a href=http://akro-spb.ru>i</a>,<a href=http://blitz-remont.ru>f</a>,<a href=https://ruspl.com>g</a>,<a href=https://dailybest.me>h</a>,<a href=https://novostidnja.ru>i</a>,<a href=http://binom-s.com>j</a>,<a href=http://medinfon.ru>k</a>,<a href=https://friendlygames.ru>l</a>,<a href=https://2019god.net>m</a>,<a href=http://rusbetonplus.ru>n</a>,<a href=https://domocvet.com>o</a>,<a href=http://telead.ru>p</a>,<a href=http://womaan.ru>q</a>,<a href=http://ladyup.ru>r</a>,<a href=http://about-windows.ru>s</a>,<a href=http://icar-by.com>t</a>,<a href=https://pancreatus.com>u</a>,<a href=http://shoptrip.ru>v</a>,<a href=http://zonakulinara.ru>w</a>,<a href=https://loverust.ru>x</a>,<a href=http://beton-cement-ru.ru>y</a>,<a href=http://tvoi-noski.ru>z</a>,<a href=http://arctic-online.ru>a</a>,<a href=http://dk-zio.ru>b</a>,<a href=http://womanmaniya.ru>c</a>,<a href=https://4dekor.ru>d</a>,<a href=http://apploidnews.com>i</a>,<a href=http://omontazhe.ru>f</a>,<a href=http://qllq.ru>g</a>,<a href=http://windowss10.ru>h</a>,<a href=http://domoxozyaiki.ru>i</a>,<a href=http://dumainfo.ru>j</a>,<a href=http://rempostroy.ru>k</a>,<a href=http://slapk.ru>l</a>,<a href=http://gdefile.ru>m</a>,<a href=https://1vesti.kharkiv.ua>n</a>,<a href=https://newsstroy.kyiv.ua>o</a>,<a href=https://rnews.kharkiv.ua>p</a>,<a href=https://rnews.kr.ua>q</a>,<a href=https://bestnews.kyiv.ua>r</a>,<a href=https://bestnews.kharkiv.ua>s</a>,<a href=https://newsfor.kr.ua>t</a>,<a href=https://newsfor.kyiv.ua>u</a>,<a href=https://newsfor.kharkiv.ua>v</a>,<a href=https://vsenews.kharkiv.ua>w</a>,<a href=https://n1.kharkiv.ua>x</a>,<a href=https://autonews.kyiv.ua>y</a>,<a href=https://nbest.kyiv.ua>z</a>,<a href=https://nbest.kharkiv.ua>a</a>,<a href=https://n1.kyiv.ua>b</a>,<a href=https://newsstroy.kr.ua>c</a>,<a href=https://x-news.kr.ua>d</a>,<a href=https://v-news.kr.ua>i</a>,<a href=https://novostidnya.kr.ua>f</a>,<a href=https://newsru.kr.ua>g</a>,<a href=https://daynews.kr.ua>h</a>,<a href=https://realnews.kr.ua>i</a>,<a href=https://thenews.kr.ua>j</a>,<a href=https://sobitiya.kr.ua>k</a>,<a href=https://miv.kr.ua>l</a>,<a href=https://rnews.kyiv.ua>m</a>,<a href=https://1vesti.kyiv.ua>n</a>,<a href=https://vsenews.kyiv.ua>o</a>,<a href=https://autonews.kharkiv.ua>p</a>,<a href=https://mirnews.kr.ua>q</a>,<a href=https://onews.kr.ua>r</a>,<a href=https://uk.kr.ua>s</a>,<a href=https://vnovostyah.kr.ua>t</a>,<a href=https://infopress.kr.ua>u</a>,<a href=https://vse.kr.ua>v</a>,<a href=https://n-news.kr.ua>w</a>,<a href=https://development.eu.com>x</a>,<a href=https://vesti.eu.com>y</a>,<a href=https://novosti.eu.com>z</a>,<a href=https://allaboutnews.eu.com>a</a>,<a href=https://rusnews.kharkiv.ua>b</a>,<a href=https://f-news.kr.ua>c</a>,<a href=https://formatnews.kr.ua>d</a>,<a href=https://autonews.kr.ua>i</a>,<a href=https://worldpress.kr.ua>f</a>,<a href=https://vsenews.kr.ua>g</a>,<a href=https://nbest.kr.ua>h</a>,<a href=https://1vesti.kr.ua>i</a>,<a href=https://svodnews.kr.ua>j</a>,<a href=https://q.kr.ua>k</a>,<a href=https://yk.kr.ua>l</a>,<a href=https://onlinenews.eu.com>m</a>,<a href=https://people.eu.com>n</a>,<a href=https://n1.kr.ua>o</a>,<a href=https://rusnews.kyiv.ua>p</a>,<a href=https://rusnews.kr.ua>q</a>,<a href=https://bestnews.kr.ua>r</a>,<a href=https://euronews.kr.ua>s</a>,<a href=https://timenews.kr.ua>t</a>,<a href=https://rtnews.kr.ua>u</a>,<a href=https://town-news.kr.ua>v</a>,<a href=https://krnews.kr.ua>w</a>,<a href=https://vedomost.kr.ua>x</a>,<a href=https://euro.kr.ua>y</a>,<a href=https://1news.kr.ua>z</a>,<a href=https://obzor.kr.ua>a</a>,<a href=https://aboutnews.kr.ua>b</a>,<a href=https://worldnews.kr.ua>c</a>,<a href=https://newsday.kr.ua>d</a>,<a href=https://strana.kr.ua>i</a>,<a href=https://newsn.kr.ua>f</a>,<a href=https://infonews.kr.ua>g</a>,<a href=https://h.kr.ua>h</a>,<a href=https://moivesti.kr.ua>i</a>,<a href=https://currentnews.kr.ua>j</a>,<a href=https://easynews.kr.ua>k</a>,<a href=https://lifenews.kr.ua>l</a>,<a href=https://lastnews.kr.ua>m</a>,<a href=https://j.kr.ua>n</a>,<a href=https://inform.kr.ua>o</a>,<a href=https://rus.kr.ua>p</a>,<a href=https://press-release.kr.ua>q</a>,<a href=https://izvesti.kr.ua>r</a>,<a href=https://034.kr.ua>s</a>,<a href=https://v.kr.ua>t</a>,<a href=https://xop.kr.ua>u</a>,<a href=https://dni.kr.ua>v</a>,<a href=https://ykr.kr.ua>w</a>,<a href=https://newsportal.kr.ua>x</a>,<a href=https://msv.kr.ua>y</a>,<a href=https://s5.kr.ua>z</a>,<a href=https://znews.kr.ua>a</a>,<a href=https://information.kr.ua>b</a>,<a href=https://ukr.kr.ua>c</a>,<a href=https://portalnews.kr.ua>d</a>,<a href=https://today.kr.ua>i</a>,<a href=https://xznews.kr.ua>f</a>,<a href=https://nn.kr.ua>g</a>,<a href=https://mls.kr.ua>h</a>,<a href=https://novostnik.kr.ua>i</a>,<a href=https://informing.kr.ua>j</a>,<a href=https://vnovosti.kr.ua>k</a>,<a href=https://y.kr.ua>l</a>,<a href=https://nation.kr.ua>m</a>,<a href=https://item.eu.com>n</a>,<a href=https://gazette.eu.com>o</a>,<a href=https://headline.eu.com>p</a>,<a href=https://fact.eu.com>q</a>,<a href=https://somenews.eu.com>r</a>,<a href=https://lifenews.eu.com>s</a>,<a href=https://tidings.eu.com>t</a>,<a href=https://today.eu.com>u</a>,<a href=https://eunews.eu.com>v</a>,<a href=https://sir.eu.com>w</a>,<a href=https://journal.eu.com>x</a>,<a href=https://gazeta.eu.com>y</a>,<a href=https://lenta.eu.com>z</a>,<a href=https://exclusive.eu.com>a</a>,<a href=https://all.eu.com>b</a>,<a href=https://expert.eu.com>c</a>,<a href=https://news-magazine.eu.com>d</a>,<a href=https://newshour.eu.com>i</a>,<a href=https://presentation.eu.com>f</a>,<a href=https://publication.eu.com>g</a>,<a href=https://release.eu.com>h</a>,<a href=https://smi.eu.com>i</a>,<a href=https://view.eu.com>j</a>,<a href=https://vremya.eu.com>k</a>,<a href=https://prsn.eu.com>l</a>,<a href=https://lnd.eu.com>m</a>,<a href=https://034.eu.com>n</a>,<a href=https://all-about.eu.com>o</a>,<a href=https://solution.eu.com>p</a>,<a href=https://rightnow.eu.com>q</a>,<a href=https://euro21.eu.com>r</a>,<a href=https://euro22.eu.com>s</a>,<a href=https://100.eu.com>t</a>,<a href=https://mdrd.eu.com>u</a>,<a href=https://newtime.kr.ua>v</a>,<a href=https://fraufluger.ru>w</a>,<a href=https://rossoshru.ru>x</a>,<a href=https://lifeposi.ru>y</a>,<a href=http://megamcpe.com>z</a>,<a href=https://mirzodiaka.com>a</a>,<a href=http://ladysarafan.ru>b</a>,<a href=https://hypecrib.com>c</a>,<a href=https://vd-tv.ru>d</a>,<a href=https://buzulukmedia.ru>i</a>,<a href=https://donklephant.net>f</a>,<a href=https://avtotema.kr.ua>g</a>,<a href=http://hayastannews.com>h</a>,<a href=https://deepcool-ma.com>i</a>,<a href=https://russianshop.org>j</a>,<a href=http://dettka.com>k</a>,<a href=https://chexov.net>l</a>,<a href=http://nalatty.com>m</a>,<a href=https://hozyaushka.org>n</a>,<a href=http://montazhnik02.ru>o</a>,<a href=https://mama-creative.com>p</a>,<a href=https://crimeabest.com>q</a>,<a href=https://womanka.com>r</a>,<a href=http://teletap.org>s</a>,<a href=https://csharpcoderr.com>t</a>,<a href=https://dooralei.ru>u</a>,<a href=http://newsfast.ru>v</a>,<a href=https://2020about.com>w</a>,<a href=http://u-sity.net>x</a>,<a href=http://intofact.ru>y</a>,<a href=https://astrakhan.net>z</a>,<a href=http://oneznakomke.ru>a</a>,<a href=https://vpolozhenii.com>b</a>,<a href=http://gturs.com>c</a>,<a href=https://cultmoscow.com>d</a>,<a href=https://dvedoli.com>i</a>,<a href=https://belady.online>f</a>,<a href=https://dobrenok.com>g</a>,<a href=https://milomarket.com>h</a>,<a href=https://adres.kr.ua>i</a>,<a href=https://womanjour.ru>j</a>,<a href=http://ladystory.ru>k</a>,<a href=http://kapitosha.net>l</a>,<a href=http://mirokru.ru>m</a>,<a href=https://kakpravilino.com>n</a>,<a href=https://1001guru.ru>o</a>,<a href=http://xozyaika.com>p</a>,<a href=https://aromat.kr.ua>q</a>,<a href=https://parovarim.com>r</a>,<a href=http://remstroitelstvo.ru>s</a>,<a href=https://golubevod.net>t</a>,<a href=http://s-narodom.ru>u</a>,<a href=https://zazdorovie.net>v</a>,<a href=http://roofor.ru>w</a>,<a href=http://sovet-sadovody.ru>x</a>,<a href=https://albooking.net>y</a>,<a href=http://fi-hi.ru>z</a>,<a href=https://modnuesovetu.ru>a</a>,<a href=https://rabotainternet.com>b</a>,<a href=https://1npf.com>c</a>,<a href=https://renewablenergy-world.com>d</a&gt;,
<a href=https://viewangle.net>i</a&gt;

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Элементы лестниц оптом, кухни на заказ, двери из массива дуба https://www.ekolestnica.ru Большой выбор изделий из дерева (дуб, бук, ясень, береза, сосна) оптом балясины, перила, ступени для лестниц, двери из массива дуба, мебельный щит! На рынке 15 лет, доставка в любые регионы

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Клуб Азино777, основанный в 2015 году, входит в число популярнейших онлайн-платформ для гемблинга на постсоветском пространстве. Широкую известность среди любителей азарта платформа получила после серии рекламных роликов с российскими звездами, где завлекала аудиторию щедрыми бонусами и крупными выигрышами. Организаторы держат свое обещание по сей день, презентуя новым и постоянным пользователям бездепозитные бонусы, с помощью которых можно в Azino777 играть бесплатно, не рискуя собственным бюджетом.
<a href=https://frm-kemtipp.ru/>зоо порно</a>
<a href=https://ath3.info/>проститутки Москвы</a>

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

как собрать базы для хрумера
Вы занимаетесь продвижением сайтов? Тогда вам к нам. У нас вы можете выбрать любую нужную для вашей работы базу для прогонов Xrumer и GSA, allsubmitter по разной ценовой категории.базы для хрумера для досок объявлений
Xrumer и GSA, allsubmitter
Если Вы хотите, чтоб Ваш сайт привлекал как можно больше посетителей, то нужно, чтоб он был не только полезным и удобным, но и хорошо оптимизированным для поисковиков. Это потребует немало усилий и затрат, однако если хотите здорово ускорить процесс и ощутимо поднять сайт в результате выдачи, то можно использовать прогон сайта хрумером. Таким образом Вы можете не только быстрей получить желаемый результат, но и даже сэкономить время и деньги.

Хрумер — это софт для массовой рассылки комментариев на различные блоги, сайты, доски объявлений и даже социальные сети. Прогон по форумам происходит автоматически, ведь алгоритмы программы способны самостоятельно регистрировать аккаунты на сайтах, обходить капчи и любую другую защиту от автоматических регистраций и публикаций. Данный программный продукт развивается уже много лет и может работать с разнообразными CMS.

Что же произойдет, если заказать прогон хрумером? Все дело в том, что поисковики постоянно проводят анализ ссылочной массы и сайты, на которые существует больше ссылок, находятся выше в выдаче. Прогон сайта хрумером по форумам увеличивает ссылочную массу вашего ресурса, публикуя повсюду рекламные комментарии. Поисковики считают их реальными упоминаниями, индексируют их и выводят в топ выдачи по нужным запросам, и впоследствии на эти результаты поиска приходят реальные пользователи.

Данный метод крайне эффективен, однако в продвижении не стоит переусердствовать, иначе можно получить обратный эффект - поисковики могут вовсе удалить сайт из выдачи или значительно понизить его. Именно поэтому важно понимать сколько нужно ссылок, размещать их по определенным правилам и сделать прогон сайта, используя относительно безопасные методы. Мы в этом деле обладаем большим опытом и всегда готовы помочь нашим клиентам. Еще никогда не было так просто заказать прогон хрумером у профессионалов и получить действительно ощутимый результат в виде повышения трафика и реально заинтересованных пользователей. Все подробности можно узнать на данной странице и воспользоваться нашими услугами по прогону хрумером.
https://doccentr.com, http://dom-lady.ru, https://zagorodny.net, https://ifvremya.ru, http://akro-spb.ru, http://blitz-remont.ru, https://ruspl.com, https://dailybest.me, https://novostidnja.ru, http://binom-s.com, http://medinfon.ru, https://friendlygames.ru, https://2019god.net, http://rusbetonplus.ru, https://domocvet.com, http://telead.ru, http://womaan.ru, http://ladyup.ru, http://about-windows.ru, http://icar-by.com, https://pancreatus.com, http://shoptrip.ru, http://zonakulinara.ru, https://loverust.ru, http://beton-cement-ru.ru, http://tvoi-noski.ru, http://arctic-online.ru, http://dk-zio.ru, http://womanmaniya.ru, https://4dekor.ru, http://apploidnews.com, http://omontazhe.ru, http://qllq.ru, http://windowss10.ru, http://domoxozyaiki.ru, http://dumainfo.ru, http://rempostroy.ru, http://slapk.ru, http://gdefile.ru, https://1vesti.kharkiv.ua, https://newsstroy.kyiv.ua, https://rnews.kharkiv.ua, https://rnews.kr.ua, https://bestnews.kyiv.ua, https://bestnews.kharkiv.ua, https://newsfor.kr.ua, https://newsfor.kyiv.ua, https://newsfor.kharkiv.ua, https://vsenews.kharkiv.ua, https://n1.kharkiv.ua, https://autonews.kyiv.ua, https://nbest.kyiv.ua, https://nbest.kharkiv.ua, https://n1.kyiv.ua, https://newsstroy.kr.ua, https://x-news.kr.ua, https://v-news.kr.ua, https://novostidnya.kr.ua, https://newsru.kr.ua, https://daynews.kr.ua, https://realnews.kr.ua, https://thenews.kr.ua, https://sobitiya.kr.ua, https://miv.kr.ua, https://rnews.kyiv.ua, https://1vesti.kyiv.ua, https://vsenews.kyiv.ua, https://autonews.kharkiv.ua, https://mirnews.kr.ua, https://onews.kr.ua, https://uk.kr.ua, https://vnovostyah.kr.ua, https://infopress.kr.ua, https://vse.kr.ua, https://n-news.kr.ua, https://development.eu.com, https://vesti.eu.com, https://novosti.eu.com, https://allaboutnews.eu.com, https://rusnews.kharkiv.ua, https://f-news.kr.ua, https://formatnews.kr.ua, https://autonews.kr.ua, https://worldpress.kr.ua, https://vsenews.kr.ua, https://nbest.kr.ua, https://1vesti.kr.ua, https://svodnews.kr.ua, https://q.kr.ua, https://yk.kr.ua, https://onlinenews.eu.com, https://people.eu.com, https://n1.kr.ua, https://rusnews.kyiv.ua, https://rusnews.kr.ua, https://bestnews.kr.ua, https://euronews.kr.ua, https://timenews.kr.ua, https://rtnews.kr.ua, https://town-news.kr.ua, https://krnews.kr.ua, https://vedomost.kr.ua, https://euro.kr.ua, https://1news.kr.ua, https://obzor.kr.ua, https://aboutnews.kr.ua, https://worldnews.kr.ua, https://newsday.kr.ua, https://strana.kr.ua, https://newsn.kr.ua, https://infonews.kr.ua, https://h.kr.ua, https://moivesti.kr.ua, https://currentnews.kr.ua, https://easynews.kr.ua, https://lifenews.kr.ua, https://lastnews.kr.ua, https://j.kr.ua, https://inform.kr.ua, https://rus.kr.ua, https://press-release.kr.ua, https://izvesti.kr.ua, https://034.kr.ua, https://v.kr.ua, https://xop.kr.ua, https://dni.kr.ua, https://ykr.kr.ua, https://newsportal.kr.ua, https://msv.kr.ua, https://s5.kr.ua, https://znews.kr.ua, https://information.kr.ua, https://ukr.kr.ua, https://portalnews.kr.ua, https://today.kr.ua, https://xznews.kr.ua, https://nn.kr.ua, https://mls.kr.ua, https://novostnik.kr.ua, https://informing.kr.ua, https://vnovosti.kr.ua, https://y.kr.ua, https://nation.kr.ua, https://item.eu.com, https://gazette.eu.com, https://headline.eu.com, https://fact.eu.com, https://somenews.eu.com, https://lifenews.eu.com, https://tidings.eu.com, https://today.eu.com, https://eunews.eu.com, https://sir.eu.com, https://journal.eu.com, https://gazeta.eu.com, https://lenta.eu.com, https://exclusive.eu.com, https://all.eu.com, https://expert.eu.com, https://news-magazine.eu.com, https://newshour.eu.com, https://presentation.eu.com, https://publication.eu.com, https://release.eu.com, https://smi.eu.com, https://view.eu.com, https://vremya.eu.com, https://prsn.eu.com, https://lnd.eu.com, https://034.eu.com, https://all-about.eu.com, https://solution.eu.com, https://rightnow.eu.com, https://euro21.eu.com, https://euro22.eu.com, https://100.eu.com, https://mdrd.eu.com, https://newtime.kr.ua, https://fraufluger.ru, https://rossoshru.ru, https://lifeposi.ru, http://megamcpe.com, https://mirzodiaka.com, http://ladysarafan.ru, https://hypecrib.com, https://vd-tv.ru, https://buzulukmedia.ru, https://donklephant.net, https://avtotema.kr.ua, http://hayastannews.com, https://deepcool-ma.com, https://russianshop.org, http://dettka.com, https://chexov.net, http://nalatty.com, https://hozyaushka.org, http://montazhnik02.ru, https://mama-creative.com, https://crimeabest.com, https://womanka.com, http://teletap.org, https://csharpcoderr.com, https://dooralei.ru, http://newsfast.ru, https://2020about.com, http://u-sity.net, http://intofact.ru, https://astrakhan.net, http://oneznakomke.ru, https://vpolozhenii.com, http://gturs.com, https://cultmoscow.com, https://dvedoli.com, https://belady.online, https://dobrenok.com, https://milomarket.com, https://adres.kr.ua, https://womanjour.ru, http://ladystory.ru, http://kapitosha.net, http://mirokru.ru, https://kakpravilino.com, https://1001guru.ru, http://xozyaika.com, https://aromat.kr.ua, https://parovarim.com, http://remstroitelstvo.ru, https://golubevod.net, http://s-narodom.ru, https://zazdorovie.net, http://roofor.ru, http://sovet-sadovody.ru, https://albooking.net, http://fi-hi.ru, https://modnuesovetu.ru, https://rabotainternet.com, https://1npf.com, https://renewablenergy-world.com, https://viewangle.net
<a href=https://doccentr.com>a</a>,<a href=http://dom-lady.ru>b</a>,<a href=https://zagorodny.net>c</a>,<a href=https://ifvremya.ru>d</a>,<a href=http://akro-spb.ru>i</a>,<a href=http://blitz-remont.ru>f</a>,<a href=https://ruspl.com>g</a>,<a href=https://dailybest.me>h</a>,<a href=https://novostidnja.ru>i</a>,<a href=http://binom-s.com>j</a>,<a href=http://medinfon.ru>k</a>,<a href=https://friendlygames.ru>l</a>,<a href=https://2019god.net>m</a>,<a href=http://rusbetonplus.ru>n</a>,<a href=https://domocvet.com>o</a>,<a href=http://telead.ru>p</a>,<a href=http://womaan.ru>q</a>,<a href=http://ladyup.ru>r</a>,<a href=http://about-windows.ru>s</a>,<a href=http://icar-by.com>t</a>,<a href=https://pancreatus.com>u</a>,<a href=http://shoptrip.ru>v</a>,<a href=http://zonakulinara.ru>w</a>,<a href=https://loverust.ru>x</a>,<a href=http://beton-cement-ru.ru>y</a>,<a href=http://tvoi-noski.ru>z</a>,<a href=http://arctic-online.ru>a</a>,<a href=http://dk-zio.ru>b</a>,<a href=http://womanmaniya.ru>c</a>,<a href=https://4dekor.ru>d</a>,<a href=http://apploidnews.com>i</a>,<a href=http://omontazhe.ru>f</a>,<a href=http://qllq.ru>g</a>,<a href=http://windowss10.ru>h</a>,<a href=http://domoxozyaiki.ru>i</a>,<a href=http://dumainfo.ru>j</a>,<a href=http://rempostroy.ru>k</a>,<a href=http://slapk.ru>l</a>,<a href=http://gdefile.ru>m</a>,<a href=https://1vesti.kharkiv.ua>n</a>,<a href=https://newsstroy.kyiv.ua>o</a>,<a href=https://rnews.kharkiv.ua>p</a>,<a href=https://rnews.kr.ua>q</a>,<a href=https://bestnews.kyiv.ua>r</a>,<a href=https://bestnews.kharkiv.ua>s</a>,<a href=https://newsfor.kr.ua>t</a>,<a href=https://newsfor.kyiv.ua>u</a>,<a href=https://newsfor.kharkiv.ua>v</a>,<a href=https://vsenews.kharkiv.ua>w</a>,<a href=https://n1.kharkiv.ua>x</a>,<a href=https://autonews.kyiv.ua>y</a>,<a href=https://nbest.kyiv.ua>z</a>,<a href=https://nbest.kharkiv.ua>a</a>,<a href=https://n1.kyiv.ua>b</a>,<a href=https://newsstroy.kr.ua>c</a>,<a href=https://x-news.kr.ua>d</a>,<a href=https://v-news.kr.ua>i</a>,<a href=https://novostidnya.kr.ua>f</a>,<a href=https://newsru.kr.ua>g</a>,<a href=https://daynews.kr.ua>h</a>,<a href=https://realnews.kr.ua>i</a>,<a href=https://thenews.kr.ua>j</a>,<a href=https://sobitiya.kr.ua>k</a>,<a href=https://miv.kr.ua>l</a>,<a href=https://rnews.kyiv.ua>m</a>,<a href=https://1vesti.kyiv.ua>n</a>,<a href=https://vsenews.kyiv.ua>o</a>,<a href=https://autonews.kharkiv.ua>p</a>,<a href=https://mirnews.kr.ua>q</a>,<a href=https://onews.kr.ua>r</a>,<a href=https://uk.kr.ua>s</a>,<a href=https://vnovostyah.kr.ua>t</a>,<a href=https://infopress.kr.ua>u</a>,<a href=https://vse.kr.ua>v</a>,<a href=https://n-news.kr.ua>w</a>,<a href=https://development.eu.com>x</a>,<a href=https://vesti.eu.com>y</a>,<a href=https://novosti.eu.com>z</a>,<a href=https://allaboutnews.eu.com>a</a>,<a href=https://rusnews.kharkiv.ua>b</a>,<a href=https://f-news.kr.ua>c</a>,<a href=https://formatnews.kr.ua>d</a>,<a href=https://autonews.kr.ua>i</a>,<a href=https://worldpress.kr.ua>f</a>,<a href=https://vsenews.kr.ua>g</a>,<a href=https://nbest.kr.ua>h</a>,<a href=https://1vesti.kr.ua>i</a>,<a href=https://svodnews.kr.ua>j</a>,<a href=https://q.kr.ua>k</a>,<a href=https://yk.kr.ua>l</a>,<a href=https://onlinenews.eu.com>m</a>,<a href=https://people.eu.com>n</a>,<a href=https://n1.kr.ua>o</a>,<a href=https://rusnews.kyiv.ua>p</a>,<a href=https://rusnews.kr.ua>q</a>,<a href=https://bestnews.kr.ua>r</a>,<a href=https://euronews.kr.ua>s</a>,<a href=https://timenews.kr.ua>t</a>,<a href=https://rtnews.kr.ua>u</a>,<a href=https://town-news.kr.ua>v</a>,<a href=https://krnews.kr.ua>w</a>,<a href=https://vedomost.kr.ua>x</a>,<a href=https://euro.kr.ua>y</a>,<a href=https://1news.kr.ua>z</a>,<a href=https://obzor.kr.ua>a</a>,<a href=https://aboutnews.kr.ua>b</a>,<a href=https://worldnews.kr.ua>c</a>,<a href=https://newsday.kr.ua>d</a>,<a href=https://strana.kr.ua>i</a>,<a href=https://newsn.kr.ua>f</a>,<a href=https://infonews.kr.ua>g</a>,<a href=https://h.kr.ua>h</a>,<a href=https://moivesti.kr.ua>i</a>,<a href=https://currentnews.kr.ua>j</a>,<a href=https://easynews.kr.ua>k</a>,<a href=https://lifenews.kr.ua>l</a>,<a href=https://lastnews.kr.ua>m</a>,<a href=https://j.kr.ua>n</a>,<a href=https://inform.kr.ua>o</a>,<a href=https://rus.kr.ua>p</a>,<a href=https://press-release.kr.ua>q</a>,<a href=https://izvesti.kr.ua>r</a>,<a href=https://034.kr.ua>s</a>,<a href=https://v.kr.ua>t</a>,<a href=https://xop.kr.ua>u</a>,<a href=https://dni.kr.ua>v</a>,<a href=https://ykr.kr.ua>w</a>,<a href=https://newsportal.kr.ua>x</a>,<a href=https://msv.kr.ua>y</a>,<a href=https://s5.kr.ua>z</a>,<a href=https://znews.kr.ua>a</a>,<a href=https://information.kr.ua>b</a>,<a href=https://ukr.kr.ua>c</a>,<a href=https://portalnews.kr.ua>d</a>,<a href=https://today.kr.ua>i</a>,<a href=https://xznews.kr.ua>f</a>,<a href=https://nn.kr.ua>g</a>,<a href=https://mls.kr.ua>h</a>,<a href=https://novostnik.kr.ua>i</a>,<a href=https://informing.kr.ua>j</a>,<a href=https://vnovosti.kr.ua>k</a>,<a href=https://y.kr.ua>l</a>,<a href=https://nation.kr.ua>m</a>,<a href=https://item.eu.com>n</a>,<a href=https://gazette.eu.com>o</a>,<a href=https://headline.eu.com>p</a>,<a href=https://fact.eu.com>q</a>,<a href=https://somenews.eu.com>r</a>,<a href=https://lifenews.eu.com>s</a>,<a href=https://tidings.eu.com>t</a>,<a href=https://today.eu.com>u</a>,<a href=https://eunews.eu.com>v</a>,<a href=https://sir.eu.com>w</a>,<a href=https://journal.eu.com>x</a>,<a href=https://gazeta.eu.com>y</a>,<a href=https://lenta.eu.com>z</a>,<a href=https://exclusive.eu.com>a</a>,<a href=https://all.eu.com>b</a>,<a href=https://expert.eu.com>c</a>,<a href=https://news-magazine.eu.com>d</a>,<a href=https://newshour.eu.com>i</a>,<a href=https://presentation.eu.com>f</a>,<a href=https://publication.eu.com>g</a>,<a href=https://release.eu.com>h</a>,<a href=https://smi.eu.com>i</a>,<a href=https://view.eu.com>j</a>,<a href=https://vremya.eu.com>k</a>,<a href=https://prsn.eu.com>l</a>,<a href=https://lnd.eu.com>m</a>,<a href=https://034.eu.com>n</a>,<a href=https://all-about.eu.com>o</a>,<a href=https://solution.eu.com>p</a>,<a href=https://rightnow.eu.com>q</a>,<a href=https://euro21.eu.com>r</a>,<a href=https://euro22.eu.com>s</a>,<a href=https://100.eu.com>t</a>,<a href=https://mdrd.eu.com>u</a>,<a href=https://newtime.kr.ua>v</a>,<a href=https://fraufluger.ru>w</a>,<a href=https://rossoshru.ru>x</a>,<a href=https://lifeposi.ru>y</a>,<a href=http://megamcpe.com>z</a>,<a href=https://mirzodiaka.com>a</a>,<a href=http://ladysarafan.ru>b</a>,<a href=https://hypecrib.com>c</a>,<a href=https://vd-tv.ru>d</a>,<a href=https://buzulukmedia.ru>i</a>,<a href=https://donklephant.net>f</a>,<a href=https://avtotema.kr.ua>g</a>,<a href=http://hayastannews.com>h</a>,<a href=https://deepcool-ma.com>i</a>,<a href=https://russianshop.org>j</a>,<a href=http://dettka.com>k</a>,<a href=https://chexov.net>l</a>,<a href=http://nalatty.com>m</a>,<a href=https://hozyaushka.org>n</a>,<a href=http://montazhnik02.ru>o</a>,<a href=https://mama-creative.com>p</a>,<a href=https://crimeabest.com>q</a>,<a href=https://womanka.com>r</a>,<a href=http://teletap.org>s</a>,<a href=https://csharpcoderr.com>t</a>,<a href=https://dooralei.ru>u</a>,<a href=http://newsfast.ru>v</a>,<a href=https://2020about.com>w</a>,<a href=http://u-sity.net>x</a>,<a href=http://intofact.ru>y</a>,<a href=https://astrakhan.net>z</a>,<a href=http://oneznakomke.ru>a</a>,<a href=https://vpolozhenii.com>b</a>,<a href=http://gturs.com>c</a>,<a href=https://cultmoscow.com>d</a>,<a href=https://dvedoli.com>i</a>,<a href=https://belady.online>f</a>,<a href=https://dobrenok.com>g</a>,<a href=https://milomarket.com>h</a>,<a href=https://adres.kr.ua>i</a>,<a href=https://womanjour.ru>j</a>,<a href=http://ladystory.ru>k</a>,<a href=http://kapitosha.net>l</a>,<a href=http://mirokru.ru>m</a>,<a href=https://kakpravilino.com>n</a>,<a href=https://1001guru.ru>o</a>,<a href=http://xozyaika.com>p</a>,<a href=https://aromat.kr.ua>q</a>,<a href=https://parovarim.com>r</a>,<a href=http://remstroitelstvo.ru>s</a>,<a href=https://golubevod.net>t</a>,<a href=http://s-narodom.ru>u</a>,<a href=https://zazdorovie.net>v</a>,<a href=http://roofor.ru>w</a>,<a href=http://sovet-sadovody.ru>x</a>,<a href=https://albooking.net>y</a>,<a href=http://fi-hi.ru>z</a>,<a href=https://modnuesovetu.ru>a</a>,<a href=https://rabotainternet.com>b</a>,<a href=https://1npf.com>c</a>,<a href=https://renewablenergy-world.com>d</a&gt;,
<a href=https://viewangle.net>i</a&gt;

RHzs43hgndIpuiSy

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

bf sexy images.com https://3gpjizz.mobi/movie/717514/dillion-harper-wants-to-try-dovefucki…
english videoxxx hd https://3gpkings.info/to/773006-solo-stud-gets-his-knob-sucked-and-lick… american naughty sex.com.com
sax grll xxx https://beemtube.org/too/435122/big-breasted-mom-hungers-for-a-big-youn… braziers.com hot sex
ШЁЩ† ШЄЩ† xxx https://boafoda.me/vid/482766-sultry-and-bootyful-blonde-mia-malkova-sp… xxx nude porn
emma butt xxx https://eporner.name/video/504778/having-a-strong-appetite-for-sex-char… dog xxx vidio
sunny leone dest https://gekso.info/vidz/766542984-beautiful-spunked-brunette-aletta-oce… danger bf film
auntysex video night https://hlebo.mobi/mov/473811/chloe-temple-is-face-fucked-before-a-stea… blue film bidesi
download college sex https://iporntv.mobi/player/31429-in-the-mood-for-fetish-sex.html india xxx video
download bokep hijab https://justporno.me/play/181902/wild-fur-pie-gratifying-with-sultry-le… porno di dapur
watanabe satomi xxx https://meyzo.me/videos/154073-thesandfly-sexy-public-shores.html sex videos roadies
madaan sex video https://www.nimila.net/hot/420993/flexible-inna-stretches-and-parades-h… letestxxx porn video
brazzer premium hd https://www.nudevista.pro/porn/170061-sexy-hot-babe-cassandra-nix-wants… timor leste sxxx
xnxx boy porn https://www.pornharbour.net/mov/184883/desperate-amateurs-bbw-missy-big… xxx choda le
xxxporn vedio download https://www.pornmd.pro/online/112529/hairy-olive-fucks-a-toy.html mon raichur xxx
sirk xxx video https://www.potnhub.org/video/16738-veronika-works-out-in-nature.html xxx bdeo hnde
madam p video https://www.prontv.mobi/clip/217002-banned-video-asian-abuse-compilatio… xxx core gril
karlie montana pornfuckhd https://www.redwap.xyz/movie/262084/small-tits-teen-deeply-boned-by-big… xx video dowlond
tamil pundai image https://www.sikwap.mobi/latest/ desi pornsex video
xxx bda land https://www.wapoz.me/video/383138/fat-chick-sapphire-takes-long-cock-fo… xvideo mam son
boudi bra opening https://www.wetwap.info/movie/498131-watch-kristine-andrews-performing-… lockal xxxxx bf
xxxx com bondal https://www.xxxvideo.name/clip/126789-karen-fisher-kris-slater-in-my-fr… kretina caf sexx
lokal hot video https://www.xxxvideohd.net/online/815133/kristina-shannon-is-sucking-co… poron red videos
sexy photo sexy https://xlxx.pro/vd/66000/treat-at-nuru-massage.html brizzers massagerooms com
full hd xxxxvideo.com https://youjizz.sex/to/112946/ivanka-liana-michelle-priscilla-vendy-zor… www kaif bp

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Hello. CrazyGames features the latest and best free online games. You can enjoy gaming without interruptions from downloads, intrusive ads, or pop-ups. Just load up your favorite games instantly in your web browser and enjoy the experience.
You can play our games on desktop mobile devices. That includes everything from desktop PCs, laptops, and Chromebooks, to the latest smartphones and tablets from Apple and Android.
More info at https://www.crazygamesonline.com/

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Всем привет, хочу поделится со всеми как собрать мощный электробайк на базе рамы из фанеры.
<a href=https://youtu.be/PuxgsDIwVGM><img src="https://i.ibb.co/Xs5NJTp/DSC-0007.jpg"></a><a href=https://youtu.be/PuxgsDIwVGM><img src="https://i.ibb.co/1b9ZV7M/DSC-0008.jpg"></a&gt;

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Элементы лестниц оптом, кухни на заказ, двери из массива дуба https://www.ekolestnica.ru Большой выбор изделий из дерева (дуб, бук, ясень, береза, сосна) оптом балясины, перила, ступени для лестниц, двери из массива дуба, мебельный щит! На рынке 15 лет, доставка в любые регионы!

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Home
Brokers
VPS
Forum
Exposures
News
Field Survey
EA
LoginDownload APP
logo |Brokers
Please enter the name of the broker for enquiries
Home - Brokers - Esperio

No RegulatoryEsperio
Esperio
Saint Vincent and the Grenadines
Within 1 year Suspicious Regulatory License Non MT4/5 Software Suspicious Scope of Business High potential risk
Website
Identify the website Time Machine
Expose
Score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
/
10
License 0.00
Risk Manag 0.00
Software Index 4.00
Business 3.13
Regulatory 0.00
Company Abbreviation
Esperio

Registered region
Esperio Saint Vincent and the Grenadines

Company Name
OFG Cap. Ltd

Company address
1 Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadine

Website

No valid regulatory information

Please be aware of the risk!

Trading Information

Esperio MT5 ECN

Benchmark
--
Maximum Leverage
1:500
Minimum Deposit
--
Minimum spread
from 0.2 pips
Products
--
Minimum position
0.01
Currency
--
Cryptocurrency
--
EA supported
EA supported
Depositing Method
--
Withdrawal Method
--
Commission
--
Broker Information
Customer Service Phone Number
--

Customer Service Email Address
--

Expose
Warning: Low score, please stay away!
1
2022.01.13
It has been verified that this broker currently has no valid regulatory, please be aware of the risk!
EA VPS
No restriction on the broker account. Provide service support by WikiFX

Single Core

1G

40G

$ 0.99/month
Open immediately

Check whenever you want

Download App for complete information

Download on the
App Store
Download on the
Android
Download on the
Android
Download on the
Google Play
Select Country or Region

Ukraine

? The content of this website abides with local laws and regulations.
About Us| Risk Warning| Terms of Use| Privacy Policy| Search call| Official Verification| WikiEXPO| WikiResearch
You are visiting the website of WikiFX. In addition, its website and mobile product—WikiFX, is a global inquiry tool for enterprise profile that is operated by Wiki Co., LIMITED (Registration No.2806237) based in Hong Kong Special Administrative Region of China. Users should comply with the law of their countries/regions.

Official Email:wikifx001@163.com;

Dealer complaints and reports, question consultation feedback WeChat:fxeye005, fxeye003

Customer Service Phone Number:(HK)+00852 54200870

Copyright©2022 Cipher Group Limited All rights reserved.

License or other information error correction, please send the information to:qawikifx@163.com;

Cooperation:kfwikifx@163.com

logo

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Лохоброкер Esperio. Обзор и отзывы клиентов
Esperio лохотрон, мошенники, жуликиEsperio (esperio.org) представляется надежным и проверенным брокером, который обеспечивает высококачественное обслуживание и выгодные торговые условия. Сомнительная контора сыплет лживыми заявлениями о торговле без риска, оперативном выводе прибыли и заманчивых перспективах. Однако за красивыми сказками анонимных жуликов маскируется довольно опасный скам-проект. Создатели скам-сервиса утверждают, что предоставляют услуги более 10 лет и обслуживают множество довольных клиентов. Однако не торопитесь верить на слово записным лжецам. Позитивные отзывы об этой конторе написаны явно по заказу. Подобные методы продвижения могут использовать только мошенники. Рассказываем, почему сотрудничество с данной организацией это дорога в никуда.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Официальный сайт лохоброкера Эсперио выглядит чуть приличней, чем большинство подобных лоховозок. Несмотря на ограниченный бюджет, мошенники хорошо подготовились, и не поленились продумать легенду и маркетинговую составляющую.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Сайт брокера – это своего рода визитная карточка. Оформление ресурса стоковыми рисунками может сделать его презентабельнее, но сегодня такого можно добиться даже бесплатно. Специализированный сервис оценил старания разработчиков esperio.org примерно в 70$. Это явно не те деньги, которые должен стоит сайт серьезной финансовой организации.

Мошенники, похоже, рассчитывают на долгосрочную перспективу. Каждый раздел сайта тщательно продуман. Целевая аудитория скам-проекта — новички. Опытный трейдер знает как отличить фальшивку, и смотрит на важные «мелочи». Несмотря на все попытки казаться респектабельной организацией, перед нами обычная офшорная кухня, созданная для развода наивных буратин.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Esperio, помимо брокерских услуг, рекламирует два вида инвестиционных портфелей: «Первые шаги» и «Оптимальный». Сроки вложений 12 месяцев. Прогнозируемая прибыль 40,5 и 87,7%! Кто может гарантировать доход в условиях нестабильного рынка? Только мошенники и банкиры. Но последние предлагают куда более адекватные цифры – 1-2% в год в твердой валюте. Обещания сверхприбыли без особых усилий — это удел аферистов.

Лохоброкер предлагает 4 типа счетов. Низкие спреды, минимальные комиссии, торговля на МТ4 – все это хорошо. Смущает только огромное кредитное плечо до 1:1000. С таким коэффициентом любой депозит можно слить за пару часов. Лицензированный брокер строго ограничивает леверидж максимум до 1:30.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Отдельно разберем бонусы, это сугубо мошенническая тема. По условиям трейдеру придется переформатировать бонус в настоящие деньги. Период отработки бонуса Double Empower составляет 90 дней с момента начисления. Расчёт торгового оборота осуществляется по следующей формуле: 1 лот совершенных операций переводит 3 доллара бонусных средств в реальные. Например, денежный эквивалент бонуса в $600/3=200 лотов!!! Выполнить такое на полностью подконтрольном мошенникам терминале практически невозможно. Заканчивается погоня за отработкой быстрым сливом счета.

Раздел «Образование» создали для привлечения наивных энтузиастов. Попутно жулики лелеют надежду на то, что с новичков можно будет срубить денег за оплату так называемых курсов. Информации об онлайн-обучении нет фактически никакой. Имена и квалификация преподавателей не раскрыта. Минимальная стоимость курса для начинающих составляет $250 за 45 часов занятий, для продвинутых $500 за 30 часов, для профи $50 за 1 занятие. Это форменное разводилово.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Наличие партнерской программы дает возможность заработать на привлечении лохов. На самом деле жулики стремятся расширить клиентскую базу за счет сарафанного радио. Оплата щедрая. За каждого вновь поступившего зазывала получит 20$ единоразово. А если клиент будет активен, обещают задонатить аж 500$. То, что реальные деньги до лоховода не дойдут, он узнает позже. Вопрос в следующем. За чей счет столь невиданная щедрость? Легальный брокер подобной благотворительостью не занимается.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

В разделе «О компании» размещено обширное сочинение о великой миссии, будущих свершениях, преимуществах и безупречной репутации нашего «героя». По легенде глобальный «брокер» Esperio предоставляет доступ к торговле на финансовом рынке с 2011 года. За время трудовой деятельности компания якобы завоевала доверие более 10 тысяч трейдеров. Более 1 000 000 000$ — торговый оборот клиентов. Все это, конечно же, вранье.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Проверка возраста сайта подтверждает — представители «брокера» врут. Доменное имя EspeRio.org было зарегистрировано в июле, но к активной “обработке” жертв жулики приступили с сентября 2021 года. На территории РФ сайт аферистов уже заблокирован по распоряжению Генпрокуратуры.

Контактные и юридические данные

Раздела «Контакты» на сайте нет. Связаться со службой техподдержки можно только через форму обратной связи либо онлайн-чат. Ни телефоны, ни адреса представительств, ни даже мейл жулики опубликовать не удосужились. Страница Facebook Esperio была создана не 11 лет назад, а 17 августа 2021 года. Лохотрон явно не пользуется популярностью. Под публикациями обсуждений нет. Подписано на паблик всего 157 ботов.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Если верить сайту, наш «герой» зарегистрирован на далеком офшорном острове Сент-Винсент и Гренадины. В Соглашении заявлено, что договор заключается от имени компании OFG Cap. Ltd., зарегистрированной якобы по адресу: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Свидетельства об инкорпорации на сайте нет. Судя по всему, такой компании юридически вообще не существует. О лицензии жулики не упомянули ни разу. А знаете, почему? Потому что деятельность этой конторы никто не контролирует. Сотрудничество с подобной помойкой — это вершина глупости!

Шарлатаны только начали раскручивать свое «детище». Отдельные помойные сайты не стесняются пиарить эту лоховозку, размещая позитивно-мотивирующие обзоры. Также в сети можно найти довольно много ВАУ!-отзывов, расхваливающих Эсперио. Это проплаченное творчество служит одной цели – повлиять на неокрепший разум потенциального клиента. Реальные комментарии от пострадавших кардинально отличаются от сказки.

Esperio (esperio.org) – это красиво замаскированный лохотрон. Как бы мошенники не пыжились, но без официальной регистрации и лицензии весь этот маскарад выглядит нелепо. Возможно за счет красивого и правдоподобного сайта шарлатанам удастся облапошить большее число новичков. Не стоит поддаваться эмоциям и верить аферистам!

Если вы имели опыт общения с этой лоховозкой, своими впечатлениями и телефонами жуликов вы можете поделиться в комментариях. Это, возможно, поможет не наделать глупостей потенциальным жертвам этого скам-проекта.

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

НКЦПФР попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють.

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.

НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні дії, зокрема, зверталась (безуспішно) із запитами до осіб, які розміщують рекламні матеріали, порушила (успішно) справи про правопорушення за безліцензійну діяльність на фондовому ринку.

Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Центр Біржових Технологій

Під час здійснення регулярного нагляду за галузевою рекламною активністю аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій», на якій громадянам пропонують послуги портфельного інвестування, а саме інвестування у портфель «Клервант», який сформований з акцій найбільших світових компаній і недооцінених активів.

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується і буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична і технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інвестуванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування і інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
«Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількістю ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які працюють на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.

З відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену надаються компанією «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, та використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які забезпечують анонімність власників доменів.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування та п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані з дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів та у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних та брокерських послуг

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, з урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
«ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, заповнюєте просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі з Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну консультацію і обговорить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєстровано як юридична особа – ПП “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код за ЄДРПОУ 42620622).

Послуги забезпечення діяльності домену надаються компанією «101domain», яка зареєстрована в США, і також надає своїм клієнтам можливість приховати інформацію про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.

Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Original wood sport products for kids for home, Set tables and chairs, Pickler triangles

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

<a href=http://trustpack.ru/komu-i-zachem-nuzhny-gruzoperevozki/>http://trustpa…;
<a href=http://podushechka.net/transportirovanie-ostankov-i-praxa-umershix-ili-…;
<a href=http://youmam.ru/2021/12/glavnye-preimushhestva-avtoperevozok-i-vidy-tr…;
<a href=http://soccerinlife.com/pravila-perevozki-i-transportirovki-umershix/>h…;
<a href=http://technograd-spb.com/dogovor-ekspedicii-i-transportnoj-perevozki-g…;
<a href=http://razoomgame.ru/2021/12/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7…;
<a href=http://steklo-mebel.com/chto-takoe-transportnaya-logistika/>http://stek…;
<a href=http://profi-tver.ru/?p=168>http://profi-tver.ru/?p=168</a&gt;
<a href=http://sportrops.com.ua/2021/10/perevozka-kombajna/>http://sportrops.co…;
<a href=http://kobovec.org.ua/stati/kovbojskij-stejk-kakoe-eto-blyudo/>http://k…;
<a href=http://podvolos.com/tibon-i-porterhaus-chem-razlichayutsya/>http://podv…;
<a href=http://ligazp.org/tipy-stejkov-iz-govyadiny/>http://ligazp.org/tipy-ste…;
<a href=https://remont1.kr.ua/neskolko-shagov-k-xoroshemu-prigotovleniyu-myasa-…;
<a href=http://wsyachina.com/stejk-tomogavk-kak-gotovit-pravilno/>http://wsyach…;
<a href=http://1lady.net/view/18871/6/>http://1lady.net/view/18871/6/</a&gt;
<a href=http://moydom.cx.ua/recepty-gotovim-stejk-ti-bon/>http://moydom.cx.ua/r…;
<a href=http://njkenpo.com/view/15568/6/>http://njkenpo.com/view/15568/6/</a&gt;
<a href=https://miralady.com/domashnij-ochag/kulinariya/stejjk-klab-myaso-sukho…;
<a href=http://grifx.net/view/7204/6/>http://grifx.net/view/7204/6/</a&gt;
<a href=https://dunga.ru/polza-myasa-dlya-organizma-cheloveka.html>https://dung…;
<a href=http://minsk1.net/view_news/klassicheskij_stejk_ribaj_ribeye_steak/>htt…;
<a href=http://barmenam.com/view/6559/6/>http://barmenam.com/view/6559/6/</a&gt;
<a href=https://pixel-brush.ru/stati/97497-jazz-rock-essentials-2021.html>https…;
<a href=https://fleurburo17.ru/idei-veselyx-igr-dlya-detej/>https://fleurburo17…;
<a href=http://devchurka.ru/kakaya-polza-ot-igry-v-mashinki/>http://devchurka.r…;
<a href=http://podvolos.com/igrushka-shnurovka-zachem-ona-nuzhna-kak-s-nej-igra…;
<a href=https://nahera.ru/08/12/2021/32479/kak-vybrat-luchshie-pazly-dlya-detej…;
<a href=http://1lady.net/view/18870/6/>http://1lady.net/view/18870/6/</a&gt;
<a href=http://minsk1.net/view_news/zachem_nuzhny_razvivayuschie_igrushki/>http…;
<a href=http://njkenpo.com/view/15567/6/>http://njkenpo.com/view/15567/6/</a&gt;
<a href=http://moydom.cx.ua/chto-razvivaet-pazly-u-rebenka-kakoe-umenie/>http:/…;
<a href=http://wsyachina.com/kubiki-samaya-populyarnaya-i-poleznaya-igrushka/>h…;
<a href=https://miralady.com/materinstvo/detki/razvivayushhie-igrushki-dlya-det…;
<a href=https://pixel-brush.ru/stati/103487-igrushki-dlja-zanjatij-i-razvitie.h…;
<a href=https://remont1.kr.ua/preimushhestva-pazlov-dlya-razvitiya-rebenka/>htt…;
<a href=http://barmenam.com/view/6558/6/>http://barmenam.com/view/6558/6/</a&gt;
<a href=http://grifx.net/view/7202/6/>http://grifx.net/view/7202/6/</a&gt;
<a href=http://kobovec.org.ua/stati/chto-takoe-kupolnaya-kamera-i-v-chem-ee-pre…;
<a href=https://www.goagetaway.com/page/innovacionnaja-signalizacija-dlja-vashe…;
<a href=http://podvolos.com/komplekty-domofonov-chto-eto-i-zachem-nuzhny/>http:…;
<a href=http://ligazp.org/zachem-nuzhna-vyzyvnaya-panel/>http://ligazp.org/zach…;
<a href=https://korru.net/kak-vybrat-mikrofony-dlya-videonablyudeniya/>https://…;
<a href=http://makrab.news/zagorodnaja-nedvizhimost.htm>http://makrab.news/zago…;
<a href=http://znamenitosti.info/chto-luchshe-svoj-dom-ili-kvartira-v-vysotke/>…;
<a href=http://1lady.net/view/18869/6/>http://1lady.net/view/18869/6/</a&gt;
<a href=http://moydom.cx.ua/kamera-videonablyudeniya-s-ik-podsvetkoj/>http://mo…;
<a href=http://kapuchia.com/view/3733/6/>http://kapuchia.com/view/3733/6/</a&gt;
<a href=http://wsyachina.com/zachem-nuzhen-domofon/>http://wsyachina.com/zachem…;
<a href=http://njkenpo.com/view/15566/6/>http://njkenpo.com/view/15566/6/</a&gt;
<a href=http://minsk1.net/view_news/videonablyudenie_v_2022._vse_chto_nuzhno_zn…;
<a href=https://miralady.com/ehto-interesno/rekomenduem/komplekty-domofonov.htm…;
<a href=https://pixel-brush.ru/muzyka/instrumental/98842-three-layer-cake-stove…;
<a href=https://dunga.ru/zachem-na-predpriyatii-neobxodimo-ustanavlivat-videona…;
<a href=http://barmenam.com/view/6557/6/>http://barmenam.com/view/6557/6/</a&gt;
<a href=https://vkarpaty.org.ua/zagadky-ostrova-pashy/>https://vkarpaty.org.ua/…;
<a href=http://podvolos.com/transportnaya-logistika-v-chyom-sut-i-printsipy-tra…;
<a href=http://njkenpo.com/view/15606/6/>http://njkenpo.com/view/15606/6/</a&gt;
<a href=http://ligazp.org/pochemu-perevozku-traktorov-nuzhno-doverit-profession…;
<a href=https://tour.org.kz/kak-povysit-bezopasnost-pri-ekspluatacii-selskoxozy…;
<a href=http://minsk1.net/view_news/zachem_nuzhny_gruzoperevozki1/>http://minsk…;
<a href=http://spbvyveska.ru/?p=7568>http://spbvyveska.ru/?p=7568</a&gt;
<a href=https://chopper.su/17/03/2020/2961/luchshie-filmy-vladimira-vysockogo.h…;
<a href=https://ok.tula.su/01/10/2020/vsyo-o-varke-risa.html>https://ok.tula.su…;
<a href=http://intellect-profstroy.ru/razum/2020/12/29/mantra-snimaet-porchu-sg…;
<a href=http://barmenam.com/view/6536/6/>http://barmenam.com/view/6536/6/</a&gt;
<a href=https://miralady.com/biznes-lady/avtodispetcher-gruzoperevozki-dnepr-ki…;
<a href=http://diler-gpz10-vbf.ru/sostojalsja-steam-reliz-jekshen-platformera-m…;
<a href=http://tetril.ru/?p=78>http://tetril.ru/?p=78</a&gt;
<a href=http://slava-putinu.ru/2019/01/23/bredli-kuper-i-irina-shejk-s-dochkoj-…;
<a href=http://rakitlt.ru/2019/02/21/21-letnyaya-model-s-oblozhki-vogue-najdena…;
<a href=http://vovenoipy.ru/2018/09/13/koval-ne-pokazyvat-trupy-eto-otrubit-30-…;
<a href=http://altemamarket.ru/market/2020/12/15/100-neveroyatno-smeshnyh-momen…;
<a href=http://the-xclub.ru/2019/08/14/falshradiatornye-reshetki-prevratili-v-f…;
<a href=http://nlbkazan.com/tonkosti-pogruzki-i-perevozki-kombajnov-na-trale/>h…;
<a href=http://grifx.net/view/7173/6/>http://grifx.net/view/7173/6/</a&gt;
<a href=http://saudar.net/view/5448/6/>http://saudar.net/view/5448/6/</a&gt;
<a href=http://ligazp.org/kak-organizovat-perevozku-lichnyx-veshhej/>http://lig…;
<a href=https://chopper.su/28/03/2020/382/sovety-po-obustrojstvu-kuxni.html>htt…;
<a href=https://ok.tula.su/17/08/2020/neveroyatnye-istoricheskie-snimki-ofigenn…;
<a href=http://driv-school.ru/2019/03/17/morgana-frimana-obvinili-v-seksualnoj-…;
<a href=http://enclave-ibiz.ru/2018/09/06/keti-perri-kogda-muzh-zaxotel-razvoda…;
<a href=http://diler-gpz10-vbf.ru/novye-mini-kompjutery-zotac-zbox-nano-xs-polu…;
<a href=http://tetril.ru/?p=41>http://tetril.ru/?p=41</a&gt;
<a href=http://ekodveri76.ru/2019/06/06/albina-dzhanabaeva-rasskazala-o-brake-s…;
<a href=http://slava-putinu.ru/2019/02/22/novyj-zakon-o-parkovke-avto-smogut-ev…;
<a href=http://rakitlt.ru/2019/09/07/vera-brezhneva-rasskazala-kogda-u-nee-rodi…;
<a href=http://vovenoipy.ru/2018/12/28/v-stavropole-paren-obnyuxalsya-gaza-iz-z…;
<a href=https://miralady.com/biznes-lady/gruzoperevozki-kiev-kharkov.html>https…;
<a href=http://grifx.net/view/7156/6/>http://grifx.net/view/7156/6/</a&gt;
<a href=http://altemamarket.ru/market/2020/12/15/15-novyh-rekordov-ginnesa-koto…;
<a href=http://barmenam.com/view/6535/6/>http://barmenam.com/view/6535/6/</a&gt;
<a href=http://saudar.net/view/5449/6/>http://saudar.net/view/5449/6/</a&gt;
<a href=http://the-xclub.ru/2019/09/03/tonirovka-stekol-grozit-voditelyam-shtra…;
<a href=http://nlbkazan.com/chto-neobxodimo-znat-o-perevozke-gruzov/>http://nlb…;
<a href=https://vpochke.ru/stati/kupolnye-kamery-videonablyudeniya.html>https:/…;
<a href=http://tiger-asset.com/ustanovka-skrytyx-i-otkrytyx-kamer-v-domovladeni…;
<a href=http://technograd-spb.com/wi-fi-videonablyudenie-preimushhestva/>http:/…;
<a href=http://steklo-mebel.com/kak-rabotaet-wi-fi-kamera-videonablyudeniya-pri…;
<a href=http://avtofocus.net/novosti/vario-com-ua-luchshij-vybor-kamer-dlya-vid…;
<a href=https://remont1.kr.ua/rukovodstvo-po-ustanovke-kamery-videonablyudeniya…;
<a href=https://tour.org.kz/sistemy-videonablyudeniya-neobxodimye-ustrojstva-dl…;
<a href=https://fishtour.org.kz/3-prichiny-ispolzovat-besprovodnye-kamery-dlya-…;
<a href=http://avto-nomer.net/news/kachestvennye-videokamery-ot-kompanii-vario…;
<a href=http://krov-la.com/pokupki/1060-sovremennye-ip-kamery-osobennosti-rabot…;
<a href=http://www.dbg-costume.com/tehnika/587-poe-ili-wi-fi-kamera-chto-vybrat…;
<a href=http://grifx.net/view/7201/6/>http://grifx.net/view/7201/6/</a&gt;
<a href=http://stroymaterialy.xyz/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0…;
<a href=https://nach.pro/08/12/2021/kak-vybirat-pazly-dlya-detej.html>https://n…;
<a href=http://youmam.ru/2021/12/sortery-dlya-detej-nuzhny-li-v-kakom-vozraste-…;
<a href=http://trustpack.ru/kubiki-%e2%80%92-lyubimaya-igrushka-rebenka/>http:/…;
<a href=http://technograd-spb.com/derevyannye-konstruktory-dlya-detej-plyusy/>h…;
<a href=http://tiger-asset.com/piramidka-dlya-malysha/>http://tiger-asset.com/p…;
<a href=http://steklo-mebel.com/v-chem-polza-derevyannogo-konstruktora-dlya-reb…;
<a href=https://tour.org.kz/polza-pazlov-dlya-razvitiya-detej-mladshego-vozrast…;
<a href=https://fishtour.org.kz/polza-pazlov-dlya-razvitiya-detej-mladshego-voz…;
<a href=http://avto-nomer.net/novosti/detskie-razvivayushhie-igrushki-ot-magazi…;
<a href=http://avtofocus.net/novosti/razviviyushhie-igrushki-ot-buratinka-com-u…;
<a href=http://www.dbg-costume.com/pokupki/586-pochemu-rebenku-vazhno-pokupat-r…;
<a href=http://stroymaterialy.xyz/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d…;
<a href=http://soccerinlife.com/stejk-nyu-jork-ili-striplojn/>http://soccerinli…;
<a href=http://tiger-asset.com/myaso-dlya-stejka-osnovnye-vidy-i-pravila-vybora…;
<a href=http://technograd-spb.com/stejk-tomagavk-tomahawk-steak/>http://technog…;
<a href=http://steklo-mebel.com/populyarnye-vidy-klassicheskix-stejkov/>http://…;
<a href=http://multek.tv/news/888-klassicheskiy-kovboyskiy-steyk-s-gribami-i-go…;
<a href=http://podushechka.net/stejk-ribaj-chto-eto-za-myaso-i-kak-ego-prigotov…;
<a href=http://avto-nomer.net/news/stejk-file-minon-kak-pravilno-gotovit.html>h…;
<a href=http://avtofocus.net/novosti/ctejk-ribaj-vkusnejshee-myaso-na-kosti.htm…;
<a href=https://tour.org.kz/kak-prigotovit-idealnoe-myaso-na-grile/>https://tou…;
<a href=https://fishtour.org.kz/recepty-stejkov-na-grile-3-osnovnyx-soveta/>htt…;
<a href=http://krov-la.com/raznoe/1061-govjadina-na-grile-stejki.html>http://kr…;
<a href=http://www.dbg-costume.com/raznoe/585-poeziya-vkusa-na-tarelke.html>htt…;
<a href=http://sportrops.com.ua/2021/11/luchshie-stejki/>http://sportrops.com.u…;
<a href=http://stroymaterialy.xyz/%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba-%d0%bd%d1%8c%d…;
<a href=http://podushechka.net/chto-nuzhno-znat-pro-perevozku-stroitelnoj-texni…;
<a href=http://soccerinlife.com/gruzoperevozki-licenziya-dogovor-transportnye-d…;
<a href=http://technograd-spb.com/osobennosti-perevozki-kombajnov-tralami/>http…;
<a href=http://tiger-asset.com/vygoden-li-biznes-gruzoperevozok/>http://tiger-a…;
<a href=http://steklo-mebel.com/perevozka-lichnyx-veshhej-sposoby-i-neobxodimye…;

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

<a href=https://forum.dneprcity.net/showthread.php?t=231755&highlight=%EA%EE%ED…;
<a href=http://turizm.ukrbb.net/viewtopic.php?f=19&t=23940&p=46912#p46912>http:…;
<a href=http://forum.fanat.ua/viewtopic.php?f=25&t=15074&p=27223#p27223>http://…;
<a href=http://lida-best.com/index.php?module=forums&show=showtopic&toid=1469&h…;
<a href=http://anvilltd.com/forum/topic.php?forum=28&topic=1688&postid=16282687…;
<a href=http://gorod.kharkov.ua/sutra194456#194456>http://gorod.kharkov.ua/sutr…;
<a href=http://umf.org.ua/index.php/topic/25237-igrushki-razvivaiki/>http://umf…;
<a href=http://kharkovbesedka.com/forum/viewtopic.php?f=77&t=5206&p=37598>http:…;
<a href=http://tipsmarket.com.ua/forum/viewtopic.php?f=37&t=1345&p=10836#p10836…;
<a href=https://comteh.com/forum/showthread.php?p=865230#post865230>https://com…;
<a href=http://nsk.ukrbb.net/viewtopic.php?f=41&t=4056&p=21118#p21118>http://ns…;
<a href=https://new-journals.at.ua/forum/26-2370-1#12174>https://new-journals.a…;
<a href=http://forum.armyansk.info/post26391.html#p26391>http://forum.armyansk…;
<a href=http://www.realtycomfort.kiev.ua/forum/discussion/comment/162454#Commen…;
<a href=https://tyachiv.ukraine7.com/t4368-topic?highlight=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D…;
<a href=http://www.bukmekerskayakontora.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=66108>…;
<a href=https://st-konstantinov.at.ua/forum/6-889-1>https://st-konstantinov.at…;
<a href=http://www.konura.info/forum/index.php?topic=27411.0>http://www.konura…;
<a href=http://svaport.com/forum/showthread.php?5054-%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D…;
<a href=http://www.forum.ximicat.com/viewtopic.php?p=94231#94231>http://www.for…;
<a href=http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?f=11&t=17496&p=44633#p44633>htt…;
<a href=https://www.zzz.com.ua/forum/viewtopic.php?f=35&t=2765>https://www.zzz…;
<a href=http://agrotrans.5nx.org/viewtopic.php?f=2&t=46451&p=192252#p192252>htt…;
<a href=https://www.rsd.in.ua/topic/5452-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d1%83%…;
<a href=http://www.repetitor.ua/forums/ShowThread.aspx?PostID=55690#55690>http:…;
<a href=https://krizhopil.at.ua/forum/2-1104-1>https://krizhopil.at.ua/forum/2-…;
<a href=https://vovdm.at.ua/forum/17-1018-1>https://vovdm.at.ua/forum/17-1018-1…;
<a href=https://politika.forum2x2.com/t2735-topic#12972>https://politika.forum2…;
<a href=https://forum-wm.at.ua/forum/27-2948-1>https://forum-wm.at.ua/forum/27-…;
<a href=https://pomestie.at.ua/forum/7-45-1>https://pomestie.at.ua/forum/7-45-1…;

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

НКЦПФР попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють.

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.

НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні дії, зокрема, зверталась (безуспішно) із запитами до осіб, які розміщують рекламні матеріали, порушила (успішно) справи про правопорушення за безліцензійну діяльність на фондовому ринку.

Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Центр Біржових Технологій

Під час здійснення регулярного нагляду за галузевою рекламною активністю аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій», на якій громадянам пропонують послуги портфельного інвестування, а саме інвестування у портфель «Клервант», який сформований з акцій найбільших світових компаній і недооцінених активів.

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується і буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична і технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інвестуванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування і інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
«Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількістю ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які працюють на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.

З відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену надаються компанією «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, та використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які забезпечують анонімність власників доменів.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування та п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані з дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів та у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних та брокерських послуг

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, з урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
«ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, заповнюєте просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі з Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну консультацію і обговорить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєстровано як юридична особа – ПП “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код за ЄДРПОУ 42620622).

Послуги забезпечення діяльності домену надаються компанією «101domain», яка зареєстрована в США, і також надає своїм клієнтам можливість приховати інформацію про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.

Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Всем привет, на днях помял левое переднее крыло своего BMW 530, Удар был слабенький, краска не слезла, подскажите что можно сделать?

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Do not stop taking this medication or change the dose without first consulting your do

<a href=https://amiod02.blogspot.com/>amiodarone a cosa serve</a>

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Лохоброкер Esperio. Обзор и отзывы клиентов
Esperio лохотрон, мошенники, жуликиEsperio (esperio.org) представляется надежным и проверенным брокером, который обеспечивает высококачественное обслуживание и выгодные торговые условия. Сомнительная контора сыплет лживыми заявлениями о торговле без риска, оперативном выводе прибыли и заманчивых перспективах. Однако за красивыми сказками анонимных жуликов маскируется довольно опасный скам-проект. Создатели скам-сервиса утверждают, что предоставляют услуги более 10 лет и обслуживают множество довольных клиентов. Однако не торопитесь верить на слово записным лжецам. Позитивные отзывы об этой конторе написаны явно по заказу. Подобные методы продвижения могут использовать только мошенники. Рассказываем, почему сотрудничество с данной организацией это дорога в никуда.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Официальный сайт лохоброкера Эсперио выглядит чуть приличней, чем большинство подобных лоховозок. Несмотря на ограниченный бюджет, мошенники хорошо подготовились, и не поленились продумать легенду и маркетинговую составляющую.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Сайт брокера – это своего рода визитная карточка. Оформление ресурса стоковыми рисунками может сделать его презентабельнее, но сегодня такого можно добиться даже бесплатно. Специализированный сервис оценил старания разработчиков esperio.org примерно в 70$. Это явно не те деньги, которые должен стоит сайт серьезной финансовой организации.

Мошенники, похоже, рассчитывают на долгосрочную перспективу. Каждый раздел сайта тщательно продуман. Целевая аудитория скам-проекта — новички. Опытный трейдер знает как отличить фальшивку, и смотрит на важные «мелочи». Несмотря на все попытки казаться респектабельной организацией, перед нами обычная офшорная кухня, созданная для развода наивных буратин.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Esperio, помимо брокерских услуг, рекламирует два вида инвестиционных портфелей: «Первые шаги» и «Оптимальный». Сроки вложений 12 месяцев. Прогнозируемая прибыль 40,5 и 87,7%! Кто может гарантировать доход в условиях нестабильного рынка? Только мошенники и банкиры. Но последние предлагают куда более адекватные цифры – 1-2% в год в твердой валюте. Обещания сверхприбыли без особых усилий — это удел аферистов.

Лохоброкер предлагает 4 типа счетов. Низкие спреды, минимальные комиссии, торговля на МТ4 – все это хорошо. Смущает только огромное кредитное плечо до 1:1000. С таким коэффициентом любой депозит можно слить за пару часов. Лицензированный брокер строго ограничивает леверидж максимум до 1:30.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Отдельно разберем бонусы, это сугубо мошенническая тема. По условиям трейдеру придется переформатировать бонус в настоящие деньги. Период отработки бонуса Double Empower составляет 90 дней с момента начисления. Расчёт торгового оборота осуществляется по следующей формуле: 1 лот совершенных операций переводит 3 доллара бонусных средств в реальные. Например, денежный эквивалент бонуса в $600/3=200 лотов!!! Выполнить такое на полностью подконтрольном мошенникам терминале практически невозможно. Заканчивается погоня за отработкой быстрым сливом счета.

Раздел «Образование» создали для привлечения наивных энтузиастов. Попутно жулики лелеют надежду на то, что с новичков можно будет срубить денег за оплату так называемых курсов. Информации об онлайн-обучении нет фактически никакой. Имена и квалификация преподавателей не раскрыта. Минимальная стоимость курса для начинающих составляет $250 за 45 часов занятий, для продвинутых $500 за 30 часов, для профи $50 за 1 занятие. Это форменное разводилово.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Наличие партнерской программы дает возможность заработать на привлечении лохов. На самом деле жулики стремятся расширить клиентскую базу за счет сарафанного радио. Оплата щедрая. За каждого вновь поступившего зазывала получит 20$ единоразово. А если клиент будет активен, обещают задонатить аж 500$. То, что реальные деньги до лоховода не дойдут, он узнает позже. Вопрос в следующем. За чей счет столь невиданная щедрость? Легальный брокер подобной благотворительостью не занимается.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

В разделе «О компании» размещено обширное сочинение о великой миссии, будущих свершениях, преимуществах и безупречной репутации нашего «героя». По легенде глобальный «брокер» Esperio предоставляет доступ к торговле на финансовом рынке с 2011 года. За время трудовой деятельности компания якобы завоевала доверие более 10 тысяч трейдеров. Более 1 000 000 000$ — торговый оборот клиентов. Все это, конечно же, вранье.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Проверка возраста сайта подтверждает — представители «брокера» врут. Доменное имя EspeRio.org было зарегистрировано в июле, но к активной “обработке” жертв жулики приступили с сентября 2021 года. На территории РФ сайт аферистов уже заблокирован по распоряжению Генпрокуратуры.

Контактные и юридические данные

Раздела «Контакты» на сайте нет. Связаться со службой техподдержки можно только через форму обратной связи либо онлайн-чат. Ни телефоны, ни адреса представительств, ни даже мейл жулики опубликовать не удосужились. Страница Facebook Esperio была создана не 11 лет назад, а 17 августа 2021 года. Лохотрон явно не пользуется популярностью. Под публикациями обсуждений нет. Подписано на паблик всего 157 ботов.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Если верить сайту, наш «герой» зарегистрирован на далеком офшорном острове Сент-Винсент и Гренадины. В Соглашении заявлено, что договор заключается от имени компании OFG Cap. Ltd., зарегистрированной якобы по адресу: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Свидетельства об инкорпорации на сайте нет. Судя по всему, такой компании юридически вообще не существует. О лицензии жулики не упомянули ни разу. А знаете, почему? Потому что деятельность этой конторы никто не контролирует. Сотрудничество с подобной помойкой — это вершина глупости!

Шарлатаны только начали раскручивать свое «детище». Отдельные помойные сайты не стесняются пиарить эту лоховозку, размещая позитивно-мотивирующие обзоры. Также в сети можно найти довольно много ВАУ!-отзывов, расхваливающих Эсперио. Это проплаченное творчество служит одной цели – повлиять на неокрепший разум потенциального клиента. Реальные комментарии от пострадавших кардинально отличаются от сказки.

Esperio (esperio.org) – это красиво замаскированный лохотрон. Как бы мошенники не пыжились, но без официальной регистрации и лицензии весь этот маскарад выглядит нелепо. Возможно за счет красивого и правдоподобного сайта шарлатанам удастся облапошить большее число новичков. Не стоит поддаваться эмоциям и верить аферистам!

Если вы имели опыт общения с этой лоховозкой, своими впечатлениями и телефонами жуликов вы можете поделиться в комментариях. Это, возможно, поможет не наделать глупостей потенциальным жертвам этого скам-проекта.

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

World's first dimensionless bluetooth rings https://project-br.com/ Gadgets for men, gadgets 2022, power bank, bluetooth, technology, tech, innovation, Smart, designer jewelry, wearable electronics, power bank, bluetooth,bracelet dimensionless

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Лохоброкер Esperio. Обзор и отзывы клиентов
Esperio лохотрон, мошенники, жуликиEsperio (esperio.org) представляется надежным и проверенным брокером, который обеспечивает высококачественное обслуживание и выгодные торговые условия. Сомнительная контора сыплет лживыми заявлениями о торговле без риска, оперативном выводе прибыли и заманчивых перспективах. Однако за красивыми сказками анонимных жуликов маскируется довольно опасный скам-проект. Создатели скам-сервиса утверждают, что предоставляют услуги более 10 лет и обслуживают множество довольных клиентов. Однако не торопитесь верить на слово записным лжецам. Позитивные отзывы об этой конторе написаны явно по заказу. Подобные методы продвижения могут использовать только мошенники. Рассказываем, почему сотрудничество с данной организацией это дорога в никуда.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Официальный сайт лохоброкера Эсперио выглядит чуть приличней, чем большинство подобных лоховозок. Несмотря на ограниченный бюджет, мошенники хорошо подготовились, и не поленились продумать легенду и маркетинговую составляющую.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Сайт брокера – это своего рода визитная карточка. Оформление ресурса стоковыми рисунками может сделать его презентабельнее, но сегодня такого можно добиться даже бесплатно. Специализированный сервис оценил старания разработчиков esperio.org примерно в 70$. Это явно не те деньги, которые должен стоит сайт серьезной финансовой организации.

Мошенники, похоже, рассчитывают на долгосрочную перспективу. Каждый раздел сайта тщательно продуман. Целевая аудитория скам-проекта — новички. Опытный трейдер знает как отличить фальшивку, и смотрит на важные «мелочи». Несмотря на все попытки казаться респектабельной организацией, перед нами обычная офшорная кухня, созданная для развода наивных буратин.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Esperio, помимо брокерских услуг, рекламирует два вида инвестиционных портфелей: «Первые шаги» и «Оптимальный». Сроки вложений 12 месяцев. Прогнозируемая прибыль 40,5 и 87,7%! Кто может гарантировать доход в условиях нестабильного рынка? Только мошенники и банкиры. Но последние предлагают куда более адекватные цифры – 1-2% в год в твердой валюте. Обещания сверхприбыли без особых усилий — это удел аферистов.

Лохоброкер предлагает 4 типа счетов. Низкие спреды, минимальные комиссии, торговля на МТ4 – все это хорошо. Смущает только огромное кредитное плечо до 1:1000. С таким коэффициентом любой депозит можно слить за пару часов. Лицензированный брокер строго ограничивает леверидж максимум до 1:30.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Отдельно разберем бонусы, это сугубо мошенническая тема. По условиям трейдеру придется переформатировать бонус в настоящие деньги. Период отработки бонуса Double Empower составляет 90 дней с момента начисления. Расчёт торгового оборота осуществляется по следующей формуле: 1 лот совершенных операций переводит 3 доллара бонусных средств в реальные. Например, денежный эквивалент бонуса в $600/3=200 лотов!!! Выполнить такое на полностью подконтрольном мошенникам терминале практически невозможно. Заканчивается погоня за отработкой быстрым сливом счета.

Раздел «Образование» создали для привлечения наивных энтузиастов. Попутно жулики лелеют надежду на то, что с новичков можно будет срубить денег за оплату так называемых курсов. Информации об онлайн-обучении нет фактически никакой. Имена и квалификация преподавателей не раскрыта. Минимальная стоимость курса для начинающих составляет $250 за 45 часов занятий, для продвинутых $500 за 30 часов, для профи $50 за 1 занятие. Это форменное разводилово.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Наличие партнерской программы дает возможность заработать на привлечении лохов. На самом деле жулики стремятся расширить клиентскую базу за счет сарафанного радио. Оплата щедрая. За каждого вновь поступившего зазывала получит 20$ единоразово. А если клиент будет активен, обещают задонатить аж 500$. То, что реальные деньги до лоховода не дойдут, он узнает позже. Вопрос в следующем. За чей счет столь невиданная щедрость? Легальный брокер подобной благотворительостью не занимается.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

В разделе «О компании» размещено обширное сочинение о великой миссии, будущих свершениях, преимуществах и безупречной репутации нашего «героя». По легенде глобальный «брокер» Esperio предоставляет доступ к торговле на финансовом рынке с 2011 года. За время трудовой деятельности компания якобы завоевала доверие более 10 тысяч трейдеров. Более 1 000 000 000$ — торговый оборот клиентов. Все это, конечно же, вранье.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Проверка возраста сайта подтверждает — представители «брокера» врут. Доменное имя EspeRio.org было зарегистрировано в июле, но к активной “обработке” жертв жулики приступили с сентября 2021 года. На территории РФ сайт аферистов уже заблокирован по распоряжению Генпрокуратуры.

Контактные и юридические данные

Раздела «Контакты» на сайте нет. Связаться со службой техподдержки можно только через форму обратной связи либо онлайн-чат. Ни телефоны, ни адреса представительств, ни даже мейл жулики опубликовать не удосужились. Страница Facebook Esperio была создана не 11 лет назад, а 17 августа 2021 года. Лохотрон явно не пользуется популярностью. Под публикациями обсуждений нет. Подписано на паблик всего 157 ботов.

Esperio лохотрон, мошенники, жулики

Если верить сайту, наш «герой» зарегистрирован на далеком офшорном острове Сент-Винсент и Гренадины. В Соглашении заявлено, что договор заключается от имени компании OFG Cap. Ltd., зарегистрированной якобы по адресу: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Свидетельства об инкорпорации на сайте нет. Судя по всему, такой компании юридически вообще не существует. О лицензии жулики не упомянули ни разу. А знаете, почему? Потому что деятельность этой конторы никто не контролирует. Сотрудничество с подобной помойкой — это вершина глупости!

Шарлатаны только начали раскручивать свое «детище». Отдельные помойные сайты не стесняются пиарить эту лоховозку, размещая позитивно-мотивирующие обзоры. Также в сети можно найти довольно много ВАУ!-отзывов, расхваливающих Эсперио. Это проплаченное творчество служит одной цели – повлиять на неокрепший разум потенциального клиента. Реальные комментарии от пострадавших кардинально отличаются от сказки.

Esperio (esperio.org) – это красиво замаскированный лохотрон. Как бы мошенники не пыжились, но без официальной регистрации и лицензии весь этот маскарад выглядит нелепо. Возможно за счет красивого и правдоподобного сайта шарлатанам удастся облапошить большее число новичков. Не стоит поддаваться эмоциям и верить аферистам!

Если вы имели опыт общения с этой лоховозкой, своими впечатлениями и телефонами жуликов вы можете поделиться в комментариях. Это, возможно, поможет не наделать глупостей потенциальным жертвам этого скам-проекта.

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Iscriviti

Recensione Esperio 2022
Recensione Esperio 2022
Recensione di Esperio con valutazioni degli esperti, regolamenti, metodi di deposito accettati, classi di attivita negoziabili, prezzi compresi spread e commissioni, leva massima, piattaforme di trading, conti demo, feedback di clienti verificati e altro ancora.

0,9
Valutazione complessiva
Visita Esperio
Broker di Forex
Esperio
Valutazione complessiva
Regolamenti / Protezione del denaro
Traffico web
Profilo
Tipi di conto
Promozioni
Esperio valutazione complessiva
0,9
Classificato 417 su 1760 (Broker di mercati valutari)
Il rating complessivo deriva da un aggregato di giudizi in piu categorie.
Classificazione Peso
Popolarita
1,5
3
Regolamento
0,0
2
Giudizio dei clienti reali
Non classificato
3
Valutazione dei prezzi
Non classificato
1
Caratteristiche
Non classificato
1
Assistenza clienti
Non classificato
1
Esperio regolamenti / protezione del denaro
Attualmente questa societa non sembra essere regolata da alcuna autorita governativa.

Esperio traffico web
Siti web
esperio.org
Visite mensili organiche 6.900 (100%)
Classifica del traffico organico 205 su 1760 (Broker di mercati valutari)
Visite mensili pagate 0 (0%)
Totale visite mensili 6.900
Tasso di rimbalzo 13%
Pagine per visita 10,41
Durata media delle visite 00:08:03
Esperio profilo
Nome societa Esperio
Categorie Broker di mercati valutari
Categoria primaria Broker di mercati valutari
Lingue per assistenza Inglese
Esperio tipi di conto

Esperio promozioni
Nessuna promozione disponibile al momento.
Societa

Contattaci
Facebook
Instagram
widget
Famiglia digitale

Cashback Forex
Cashback Forex USA
FxVerify - Recensioni di broker di mercati valutari
RebateKingFX

Avvertenza sui rischi: Il trading comporta dei rischi sostanziali, tra cui la possibile perdita totale di fondi e altri tipi di perdite, pertanto non e adatto a tutti.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© 2022 - CBFX | Termini di utilizzo | Informativa sulla privacy

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

časté užívání slov starý, škaredý a hloupý je opravdu jen bonmotem.
Obávám se, že ve vašem případě zřejmě nikoli.
Avšak nezoufejte. Lačně pijte ze studnice mých mouder a dobrých rad, kteréžto zde za právě tímto účelem trousím, a výsledek se dostaví. I vy sám se jednoho dne probudíte a budete mít dojem, že jste omládl, zmoudřel a zkrásněl.
Budete něco, či spíše někdo, jako Setonův Si Sylvan.
A za tuto radu mi pošlete jedno sto korun českých, ať furt nemakám zadáčo...

Průměrný počet slepic: 3.8 (18 hlasů)

pošlu, jen co vyberu peníze za sázku na Trumpovo vítězství ve volbách.

Průměrný počet slepic: 2.1 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

jdu až poté, co jede přibližovalo. Jinak čekám sice nedaleko, zato osamocen, a tudíž bez roušky.

Nepotřebuju jít s davem, nebo proti davu, stačí mi jít sám.

Průměrný počet slepic: 3.1 (17 hlasů)

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Také se mám za individualistu, nicméně je dobré si přiznat, že úplně samostatná cesta v dnešním světě je pouhou iluzí. Nakonec do tramvaje prostě stejně vlezeme s tou rouškou, než abychom šli pěšky.
P.S.: Mně osobně rouška až tak moc nevadí ani reálně, ani jako symbol. A začínám pochybovat o páně Klausově st. zdravém rozumu, když tvrdí cosi ve smyslu, že lidé s rouškou jsou "vítači". Jsem důkazem jeho omylu.

Průměrný počet slepic: 4.4 (36 hlasů)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Gordon jeden.

Průměrný počet slepic: 4.3 (4 hlasů)

Ne ne, kdepak. Jediný individualista, kterého měl Gordon v lásce, byl on sám.
No, možná ještě Martu, ale čím mu za tu lásku platila, bůh suď. Latex?

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Plně s tím souhlasím.

Zatím bez slepic

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Автоматический полив сильно облегчает жизнь и на сайте <a href=https://vodoley-poliv.ru/>https://vodoley-poliv.ru/</a&gt; его можно выгодно приобрести. В каталоге можно найти установки для капельного полива, а также различные насосы и фитинги. Благодаря автоматическому поливу не придется сверяться с часами идти долго поливать свой сад. Сделать заказ в магазине – это вложиться в собственную экономию времени и сил. Кроме того, на сайте есть информация о гарантии на товар, а также о доставке и оплате.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pravda je to, co sme už gdysi dávno věděli. A věděli sme, že hadí matematika je počítání mrtvol, počítání peněz nebo kamení nebo zboží v regále. Naše vědění pochází z X'Arijské aritmetiky. To je počítání proměnných a potenciálů gde není nigdy nic rovno. Muž a žena nejsou dohromady dva lidi, ale je to potenciální rodina. Litr odstředěnýho mléka plus litr zkaženého mléka nejsou dva litry mléka. V drátech elektrického napětí neběhá napnutý volt, ale rychlost síly s báglem nadrbané hustoty. Naše kult u RA je matkou našeho životního prostoru, založeném na tvoření a RAdosti z tvoření. A tento proces proměnila matka v život gde platí celistvost.

Je to jinej svět našich předků, keří si z kupčíků, bláznů a odrbávačů dělali srandu. To nám stále zůstává jako plný košík proměnných smyslů, kerým hadi dodnes nerozumí a zkoušej nás ošálit svojí psychologií, vědou, fyzikou nebo dokonce medicínou založenou na počítání mrtvol, kamení, peněz nebo zboží v regále aby z teho má dáti byl větší zisk.

Nezbývá tedy nic jinýho než si přiznat, že Život je celistvý organizmus proměnných. Gde například levá ruka nebojuje s pravou rukou, páč obě žijou jen díky celistvosti těla. Strom nebojuje s druhým stromem, páč sou součástí celistvosti. Rovnováha je kupříkladu parametrem celistvosti. Neměří se s ní čas, páč je to zbytečná otázka. Všechno trvá tak dlouho, jak dlouho trvá proměnná dráha tvoření od počátku ke konci. Proto i čas, tedy měření času patří k hadí filoZofii na prodej stejně jako Řečtí mudrlanti, keří s velikou pravděpodobností neexistovali.

Ve skutečnosti je život založen na proměnné spolupráci, gde platí pravidlo organizovaného chaosu. A chaos není boj. Chaos je život gde nigo nikoho nezabíjí. Zabíjí jen řád. Strnulost a připitomělá pravidla odtržená od života. Čím více řádu, tím více strnulosti, podřízenosti a koncem konců kratší život a rychlejší smrt.
Jen člověk si život krátí nesmyslným řádem, prací na zbytečnostech a učení se protivenstvím proti vlastnímu svědomí, čili síle doprovázející vědomí. Jen hloupej a ustrašenej člověk dokáže život spoutat řádem cicvilizace, kerá nakonec zkamení aby moli jejich potomci odpočítávat zase novej čas.

Život v řádu ve skutečnosti nevytváří společnost, tedy skupiny lidí keří žijí společně, dělají na společných potřebách nebo se zabývají společnou budoucností. Řád ve skutečnosti zpřetrhává proměnné, uzákoňuje organizovaný chaos a přetrhává živočišná přediva, ze kerých musí nadělat buď mrtvoly, peníze nebo nějaké zboží, ze kerých stejně budou zase jen mrtvoly, peníze nebo zboží. Tento koloběh neudržitelný, páč není založen na celistvosti.

Celistvost nestojí na práci ani vzdělání. To nepatří k základním potřebám matky našeho životního prostoru ani to nebyl plán tvoření RaMchy, jejichž spojením sme dostali jedinečnou pžíležitost, žít.
Místo teho abychom tvořili, radovali se a žili, ničíme, pracujeme, obrábíme, dolujeme, betonujeme a vzděláváme se, a eště teho všeho navíc blbneme.

Ale řeknu to eště jinak. Ani jeden HisTórickej blábol nám nestojí za to abychom se blábolení učili. Ani jeden vzdělanej, chytrej nebo chytráckej blboň, co má plnou hubu vznešených keců o práci, nám nestojí za to abychom na něj pracovali. A už vůbec nám nestojí za to abychom za pošahanou a nemocnou cicvilizaci bojovali.

Průměrný počet slepic: 3.2 (28 hlasů)

In reply to by Sasin (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nie pravda ... aj priroda ma svoj poriadok, po lete pride zima, po poriadku sa najprv sadi, aby sa potom zbieralo a odlozilo aj na casy, ked sa zbierat neda

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Příroda podle mého názoru nevytváří řád. Příroda reaguje na zimní a letní slunovrat, tedy chladno a teplo, což pro ni znamená něco jako nádech a výdech. Gdyž budeme hledat příklad organizovaného chaosu, zajdeme do přírody. Pád cicvilizace příroda přežije.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

že příroda řád nevytváří, protože řádem JE
.. a člověk je ne- řád

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by jaryn (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jj. Příroda je pRAvidlo. Ostentativně to dokazuje tím jak se proměňuje. Jen idiotskej lidskej řád temu chce nařizovat za každých okolností.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

In reply to by jaryn (neověřeno)

Trvalý odkaz

Řád chce spoutat chaos a vysvětluje to tím, že chaos, tedy nezávislé děje na centrálním řízení, sou škodlivé procesy, keré může řídit nebo zakázat a vymyslel si na to za-kon.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.