Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

Keby bola priroda chaosom, davno by sme vymysleli perpetuum mobile, davno by sme objavili ako stvorit zivot z nicoho, davno by sme prisli na to, ako urobit dve urody do roka aj v nasich zemepisnych sirkach, nie len v Afrike. Priroda je poriadok, priroda je usporiadanie, ktore sa neda zmenit, priroda je poriadok, ktory ked chceme rozhodit (a vniest do neho chaos) tak sa brani, a eliminuje prvok chaosu v sebe samej.
Priroda je fyzika a chemia, a fyzika a chemia je poriadok, ktory sa neda zvratit, a fyzika a chemia nie je vymyslom cloveka, je to len ciastocne popisanie prirodneho poriadku clovekom. Keby poriadok vo fyzike a chemii neplatil, mohli by sme jeden den odmastovat kyselinou, a druhy den by sme na to krasne mohli pouzit kuchynsku sol ... len by stacilo vystihnut spravnu dobu ked si priroda zachaosi.

To, ze jeden a jeden je viac nez dva, a to, ze nula znamena nic rovnako ako vsetko, to nie je chaos ... to je prave ten poriadok, ktoremu sa branite ... zo spojenia jednej a jedneho vzdy vznikne semeno, nic a vsetko, jadierko jablka je jadierko jablka a strom zaroven. Ale to je poriadok, nie chaos.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

Chaos je ta tata tatata tatatatata tatatatatatatata atak dále. Řád je ta tata tatatata tatatatatatatata tatatatatatatatatatatatatatatata a tak dále. Neslučitelné.

Chaos se vám nelíbí protože má od mamlasů s tituly špatnej pí ár. Zatímco demosgráca je vychvalovaná jako jediné možné životní prostředí. A přitom de do hajzlu.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Gdyž udělá blboň na zahradě "pořádek" a přinde za pár let, tak tam najde chaos. Muheeeee

Blboň řekne bordel, 😎

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Cely zivot som bordelar, a zijem v organizovanom chaose .. v mojom bordeli je poriadok .. moje deti maju tiez bordel .. ale bez poriadku .. tam sa nenajde absolutne nic.

A ked nechate zahradku bez dozoru, po par rokoch tam bude chaos len na vase oci, pretoze inak tam bude dokonaly poriadok - svetlomilne na svete, tienomilne pod nimi, mata v potoku vedla vrby, liesky sa potiahnu po poriadku do urciteho mnozstva spodej vody, aby nemali ani malo ani vela ... vsetko bude prisne podla pravidiel ... problem je len v tom, ze podla pravidiel, ktorych si vy nie ste vedomy, a preto naznate, ze je tam bordel

Zatím bez slepic

Пить чай – это настоящее искусство и на сайте <a href=https://zolotoy-zhuk.ru/>https://zolotoy-zhuk.ru/</a&gt; знают об этом. На сайте можно найти интернет-магазин, реализующий чай, а также аксессуары для него – посуду и другое. В каталоге можно найти разные чаи, специальные предложения, посуду, доски, фигурки и прочие аксессуары, которые сделают чаепитие настоящей церемонией. Кроме того, можно прочитать об условиях доставки в разные города России, ведь такой чай нельзя купить в супермаркете.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Posledních 5 vět do kamene tesat. A předchozí text dát kazatelům pro jejich pochopení.

Průměrný počet slepic: 4.3 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

On totiž chlap podle ženský nedokáže udržet tři myšlenky ve svojí šklebeni.
Tedy první , práce.
Podle mě, je práce poslední zoufalej způsob jak přijít k penězům
Druhá, boj osvobozuje.
Poslední dobou se dost rozšířilo v naší Kotlince, že cizí boj nás osvobozuje ( Praha se osvobodila sama, blá, blá blá)
A s matikou na mě nechoďte, já z ní dostal za tři, pod podmínkou, že nikdy neprozradím jméno vyučujícího.
Skončil jsem u derivací, integrály jsem trávil u škopku Zlatopramenu naproti ústavu.

Průměrný počet slepic: 3.6 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Nechám stranou myšlenku, že zdaleka ne vždy lze učení, práci i boj striktně oddělovat. Průnik těchto množin může být značný. Z tohoto konstatování se mi v mysli rodí stařecký chaos.

Podobně jako učení a práce, i boj může mít, myslím si, různé formy, použiji-li terminologii autora dnešního textu (před nímž smekám), tedy variety.
Od efektního útoku lehké kavalerie (chápejte symbolicky, prosím), přes bránění (třeba i němých) barikád, až po přihrbení se a vyčkávání.
Zajímavé je, kterak se přístup různých lidských skupin (třeba národů) k varietám boje nejen liší, ale i historicky vyvíjí.
Tak třeba Židé bývali vzpurní válečníci, později měli za nástroje boje raději peníze než meč (což platí dodnes),
ale k formě boje v tradičním krvavém pojetí se (ejhle!) uměli i vrátit.
Naopak Rusové "do toho šli prsama, oceloví chlapi".
Zaměřím-li svůj glaukomový zrak zpět do naší kotlinky, ani náš švejkovský způsob boje (kdeže dávno časy husitské) se neukázal jako nevítězná varieta. Důkaz - pořád tu jsme.
Snad nám to vydrží.

P.S.: Mám to s vámi, Sobe, podobně jako včera s Alefem - podprahově mě nutíte, abych už raději nic nepsal. Což má být pochvala, samozřejmě.
P.P.S.: Pochvala i Vidlákovi, že dnes vypustil 17.listopad 1989, jinde ho bude nejen dostatek, ale přemíra.

Průměrný počet slepic: 4.2 (23 hlasů)

17
Tož zde, prosím.
https://www.youtube.com/watch?v=F6E_S6kUbUM

Pozoruhodný je zejména text, zejména v kontextu času a vytvořeného mýtu o tomto datu - parafráze "je ti sedmnáct, ještě můžeš krást".

Původně jsem chtěl najít úplně jinou rýmovačku od Šípa a Uhlíře, avšak nezdařilo se. Možná příští rok, jestli tu ještě budu sejřit...

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

zchlastaná a zfetovaná poloruina, ale co bych vám bral iluze...

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

kolik vám bylo na konci šedesátek roků?

Zatím bez slepic

Любители Макдональдса могут посетить сайт <a href=https://mac-dak.ru/>https://mac-dak.ru/</a&gt; и уточнить там меню и другую информацию. На информационном портале опубликовано все актуальное меню ресторана быстрого питания, а также цены на позиции в нем. Также можно посмотреть, какие акции сейчас проводят рестораны франшизы. Если все уже было прочитано, можно открыть вкладку блога и провести досуг в ней, читая об интересных фактах. Также можно прочесть о доставке – ее условиях и других особенностях.

Zatím bez slepic

"Málo jím a málo spím a …… " - co to je za blbost?
Hodně jím a hodně spím a vídám ji až moc často.... s tímhle na mě nechoďte.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

stůl, zapalte si cigáro, jestli kouříte, jestli ne, tak si jen vyvětrejte, udělejte si nějaké dobré pití, pusťte si písničku, která se vám líbí, a vzpomínejte.
Nic jiného nám starým, škaredým a hloupým, kteří se patlají ve zbytcích morálky a poctivosti, již nezbývá. A je třeba využít času, kdy si ještě na něco vzpomenem.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Терморегуляторы для электрических теплых полов, купить которые после перехода по ссылке <a href=https://novosibirsk.buranrussia.ru/catalog/termoregulyatory/termoreguly…; можно, уникальными товарами являются. Экономия доступна без жертвования комфортом - такое специальное оборудование может позволять обеспечивать контроль температуры. Оборудование может регулироваться как под особенности помещения, так и под индивидуальные пожелания клиентов.

Zatím bez slepic

На сайте по ссылке <a href=https://www.ledcity-group.ru/>https://www.ledcity-group.ru/</a&gt; можно найти интернет-магазин, реализующий светльники и прочие источники света. Каталог поделен на вкладки, в которых есть прожекторы, обычные лампочки, уличное освещение и другие товары. Магазин регулярно проводит акции для того, чтобы покупатели могли еще и сэкономить на приобретении светильников. Наиболее интересные акции выносятся в виде баннера на главную страницу. Кроме того, у некоторых товаров есть зеленый «флажок», который говорит о том, что это – новинки каталога.

Zatím bez slepic

Рольставки и автоматические ворота могут ломаться и благодаря сайту <a href=http://remrol.ru>http://remrol.ru</a&gt; можно заказать их ремонт в Москве и области. Специалисты также готовы оказать услуги монтажа данных конструкций. Официальный сайт позволит узнать о том, какие услуги оказываются, а также подробнее о каждой из них. На сайте также есть контактная информация, которая поможет связаться с командой для заказа услуг. Также перед заказом можно получить консультативную помощь по телефону.

Zatím bez slepic

Когда срочно понадобились деньги – можно посетить сайт <a href=https://sell-fast.ru/>https://sell-fast.ru/</a&gt; и продать вещи, которые уже не нужны. Компания занимается скупкой недвижимости, автомобилей и техники. Команда может скупить большое количество разных вещей, когда понадобились деньги. Специалисты сначала проводят оценку и, как правило, стоимость составит почти всю сумму от рыночной цены. Продать компании вещи выгоднее, чем сдавать в ломбард, так как первая предлагает больше денег. Подробнее об этом можно узнать во время консультации с менеджером.

Zatím bez slepic

Крым стал новым туристическим центром для многих, поэтому страница по ссылке <a href=https://mytravelcrimea.ru>https://mytravelcrimea.ru</a&gt; станет полезным для всех, кто собрался ехать на полуостров. На сайте опубликована информация об интересных экскурсия, а также о пляжах, дополнительно можно прочитать советы от других туристов. Информационный ресурс поможет узнать о том, как организовать отдыха семье с детьми, как устроить настоящий пляжный отдых или же приобщиться к культурному наследию. Поэтому перед поездкой обязательно нужно посетить сайт и прочитать информацию на нем.

Zatím bez slepic

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Полезный сайт по ссылке <a href=https://na-more-v-crimea.ru>https://na-more-v-crimea.ru</a&gt; поможет правильно устроить поездку в Крым. На сайте можно узнать, какие пляжи посетить – чтобы просто искупаться, или чтобы остановиться с палатками. Также есть информация для желающих поправить свое здоровье – поездки с целью лечения или профилактики. Сайт не забывает и о полезных сервисах в Крыму, которые сделают отдых комфортнее – прокат автомобилей, покупку экскурсий и так далее. Благодаря уйме полезной информации, сайт станет незаменимым в отпуске.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

a boj s prací jsou boje z donucení. Knuta osvobozuje. Kdo drží knutu? Osvícenec? Nebo Biden?

Průměrný počet slepic: 4.7 (6 hlasů)

A boj odborů v práci za méně práce? Co boj žluťáckých odborů? Proč bojuje středula v dresu Aspenu?

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)

При желании стать трейдером и хорошо зарабатывать, перейти по ссылке <a href=https://finoption.com/viptrade/>https://finoption.com/viptrade/</a&gt; просто нужно. Нынче просто нужно подобрать верного брокера, поскольку от этого действительно много зависит. Покупка и продажа валюты, а также ценных бумаг может осуществляться просто при правильно выстроенном сотрудничестве. Наблюдаемые на рынке колебания валюты сейчас значат реально много. Для хорошего заработка, каждый человек сможет познать необходимые знания.

Zatím bez slepic

Решетки и грязезащитные покрытия на сайте <a href=https://satu.msk.ru>https://satu.msk.ru</a&gt; приобрести можно в любое удобное время. Сейчас использование эффективной трехзонной системы защиты входов грязезащитными покрытиями, очищающей обувь при попадании человека в помещение, является отличным решением. На сайте можно прочитать много разной информации, которая определенно будет полезна для каждого посетителя. Ответственно подойти к выбору действительно качественных, надежных и долговечных товаров сможет любой человек.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

vzdělanec? V době pokročilé debilizace společnosti?

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

In reply to by demakok (neověřeno)

Trvalý odkaz

Тканевые, матовые или глянцевые натяжные потолки можно легко найти и заказать по ссылке <a href=http://potolki-armavira.ru/>http://potolki-armavira.ru/</a&gt; и ознакомиться с информацией компании. Специалисты работают в разных городах и готовы оказать профессиональные услуги многим клиентам. На странице можно подробнее прочитать про все виды потолков, их особенности и преимущества. Благодаря такой подсказке будет легче выбрать натяжной потолок для себя. Кроме того, на странице есть контактная информация – по ней можно проконсультироваться и заказать услуги.

Zatím bez slepic

In reply to by demakok (neověřeno)

Trvalý odkaz

Удобный сайт по ссылке <a href=https://smotret.net/>https://smotret.net/</a&gt; поможет не тратить деньги на постоянные походы в кинотеатры. С его помощью можно смотреть фильмы, мультфильмы, сериалы и аниме бесплатно на своем компьютере. На сайте уже есть много картин, которые можно смотреть дома в кругу семью или друзей. С помощью развлекательного портала можно устроить домашний кинотеатр. Постоянно появляются новинки, премьера точно не пройдет мимо пользователей. За просмотр фильмов не нужно платить, можно делать это в любой момент при подключении к интернету. Также пользователям не нужно регистрироваться.

Zatím bez slepic

In reply to by demakok (neověřeno)

Trvalý odkaz

При желании сделать хороший ремонт, рекомендуется посетить электронный ресурс по ссылке <a href=http://armpo.ru/>http://armpo.ru/</a&gt; и узнать контактны надежной команды строителей. Специалисты готовы выполнить работу быстро и качественно, чтобы порадовать своих клиентов. На сайте можно не просто найти контактны для заказа услуг, но также ознакомиться с ценовой политикой и примерами работ. Это позволит сразу понимать профессиональный уровень и то, какие в какие затраты обойдется ремонт. Больше информации о том, где и каким образом работают специалисты, можно найти на сайте по ссылке.

Zatím bez slepic

In reply to by demakok (neověřeno)

Trvalý odkaz

О курсах английского языка, английском для взрослых, английском для детей и не только после перехода по ссылке <a href=https://www.ctgroup.kz/kursy-anglijskogo/>https://www.ctgroup.kz/kursy-…; можно узнать. Трудности в общении после изучения английского языка будут полностью отсутствовать. Уверенно чувствовать себя можно будет при путешествиях и на работе. С помощью языкового центра, можно проходить тесты и быстро становиться умнее.

Zatím bez slepic

In reply to by demakok (neověřeno)

Trvalý odkaz

На странице <a href=https://www.mebel.vladimir.ru/>https://www.mebel.vladimir.ru/</a&gt; можно найти сайт мебельной фабрики во Владимире. Компания занимается тем, что производит мебель для разных комнат на заказ. На официальном сайте можно узнать о самой фабрике, а также ознакомиться с готовыми работами в портфолио. Команда с готовностью идет навстречу и оказывает дополнительные услуги, например, доставку – о ней можно узнать в соответствующем разделе сайта. На главной странице расположены некоторые модели мебели, которую можно заказать по своим размерам.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

přijmout německé odpadky a zatížit si životní prostředí. Budeme mít svobodu rozdělit si muslimské osídlence, přidělené nám Německem. Budeme mít svobodu jim platit výpalné.

Průměrný počet slepic: 4.3 (19 hlasů)

hloupé tajemné oné a německé odpadky jsou krásné, mladé a chytré, tudíž jedině správné a žádoucí. Čím více takových německých odpadků, tím lépe a vstřícněji ještě krásnějším zítřkům a pozítřkům.
A k tomu nám dopomáhej Ušatá Flinta, chceš-li, pak správněji Flintové Ucho od Lejna.

Průměrný počet slepic: 4.3 (16 hlasů)

nejsem germanista, ale neměl by překlad znít: "Uši z Lejna"?

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

flintu, vy jeden hloupý Fíku? Flinte Uschi je nesmazatelná přezdívka této soudružky z dob jejího působení na ministerstvu národního útoku a my to nemůžeme soudruhům Dojčerům kazit.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

jsem hodil do žita.
Přasně tak, jak by to měl udělat každý starý a ošklivý hlupák.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

Информационный портал <a href=https://licensedcasinos.space/>https://licensedcasinos.space/</a&gt; позволит пользователям узнать информацию о казино, у которых есть лицензия. На сайте есть честные обзоры, информация о бонусах, провайдерах, играх и других элементах электронных игорных домов. Сервис поможет найти наиболее выгодное казино, чтобы каждый пользователь не только утолил азартное желание, но и провел время с интересом. Если хочется испытать удачу, то сайт поможет найти место, где это сделать лучше всего. Там же можно узнать о том, как работают онлайн-казино.

Zatím bez slepic

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

Сайт <a href=https://www.lordfilm-filmy.one>https://www.lordfilm-filmy.one</a&gt; предлагает к просмотру множество фильмов, и не придется выходить из дома. Примечательно, что все просмотры бесплатны, и не нужно волноваться о своих финансах. Уникальная возможность всегда находить занятие на вечер для тех, кто не любит походы в кинотеатры. В каталоге постоянно появляются новые фильмы, поэтому можно успевать на «премьеры». Также на сайте есть разделы с мультфильмами, сериалами и аниме. Фильмы, вышедшие в этом году, вынесены в отдельный раздел – для тех, кто предпочитает только новинки.

Zatím bez slepic

Благодаря ссылке <a href=https://win-rar.info/>https://win-rar.info/</a&gt; можно узнать о последней версии программы WinRAR, а также скачать ее. Эта программа позволяет пользоваться архивами различных форматов – создавать и распаковывать их. Страница позволяет не только скачивать, но и просматривать преимущества WinRAR. Каждый пользователь также может узнать имя разработчика, официальный сайт, формат лицензии, подходящие операционные системы и другую полезную информацию. За скачивание не нужно платить, оно бесплатное.

Zatím bez slepic

Информационно-новостной портал на сайте <a href=https://kinoafisha.pw/>https://kinoafisha.pw/</a&gt; понравится киноманам и позволит всегда оставаться в курсе событий. На сайте публикуются новости из киноиндустрии, а также обзоры на различные картины. Пользователи смогут прочитать найти даже новости, посвященные японской анимации. Для удобства есть разделы, где опубликованы либо самые актуальные новости, либо наиболее популярные. Кроме того, на сайте также есть возможность посмотреть некоторые фильмы в онлайн режиме. Все, что может привлечь киноманов, собрано в одном месте.

Zatím bez slepic

Новострой сайт <a href=https://zamin.uz>https://zamin.uz</a&gt; расскажет, что происходит в Узбекистане и мире. Страница постоянно обновляется, появляются новые публикации, которые позволят не остаться в неведении. Удобные рубрики помогут быстрее ориентироваться по контенту и находить то, что хочется почитать или узнать. Кроме того, есть поисковая строка – в нее можно вводить ключевые слова для поиска. Если пролистать сайт вниз, будут ссылки на скачивание официального приложения портала, чтобы читать новости даже со смартфона в удобном формате.

Zatím bez slepic

Жители Ивано-Франковска с алкогольной зависимостью могут перейти по ссылке <a href=https://stanislawow.webnode.com.ua/koduvannya-vid-alkogolizmu-ivano-fra…; и заказать услуги кодировки от своей болезни. От зависимости страдает миллион людей, но в Ивано-Франковске уже начали оказывать таким людям помощь. Компания может предложить не только оказание услуг – на сайте опубликовано много полезной информации. Также можно получить консультацию от специалистов – они подскажут, что и как стоит сделать. Зависимость – это не приговор, и в клинике на сайте готовы подтвердить это.

Zatím bez slepic

Пользователи часто спрашивают, как скачать видео с площадки YouTube и сайт <a href=https://getyoutube.net>https://getyoutube.net</a&gt; поможет в этом. По ссылке расположен специальный сервис, который позволяет быстро скачивать видео. Нужно скопировать ссылку на видео, вставить ее в специальном окне сервиса и нажать на кнопку «скачать». За скачивание не нужно ничего платить. На странице также опубликована небольшая инструкция о том, как пользоваться сервисом – для ее прочтения нужно пролистать вниз. Кроме того, сайт имеет и еще одну функцию – скачивание видео из TikTok.

Zatím bez slepic

В Новосибирске бывает особенно холодно и на сайте <a href=https://klimat-market.online/infrakrasnyj-obogrevatel>https://klimat-ma…; найдутся отличные способы согреться – обогреватели. На странице расположен каталог, содержащий инфракрасные обогреватели с высоким уровнем безопасности для использования. Их устанавливают не только дома, но и в общественных местах – кофейнях и магазинах в зоне ожидания. На странице представлен широкий ассортимент – каждый может подобрать для себя наиболее подходящее тепловое оборудование. В ассортименте можно найти и подвесные, и напольные обогреватели.

Zatím bez slepic

В интернет-магазине <a href=http://item-s.ru/>http://item-s.ru/</a&gt; можно найти большой ассортимент оборудования медицинского назначения. В каталоге можно найти томографы, ультразвуковую аппаратуру, рентгеновские аппараты, ИВЛ и многое другое. На главной странице можно ознакомиться с тем, товары каких производителей реализует компания. Менеджер компании готов оказать консультативную помощь в вопросах оформления заказа, доставки и оплаты. В то же время основной офис магазина расположен в Ростове-на-Дону.

Zatím bez slepic

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

Благодаря электронному сервису <a href=https://dilnoz.me>https://dilnoz.me</a&gt; не нужно платить за музыкальную подписку, так как скачать песни можно бесплатно. Сайт дает уникальную возможность быстро скачивать песни, а также слушать их в режиме онлайн. Выбор музыки постоянно пополняется, на сайте также есть удобные разделы. Тематические вкладки позволят быстрее найти подходящую музыку, например, русские или зарубежные песни, казахские или киргизские. Можно выбрать песню и на ее странице ознакомиться с информацией по качеству звука, весу файла, а также продолжительности трека.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.