Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

https://ruza.urban-city.ru

https://banknotimira.ru/sitemap.xml

http://www.postcrossing.odcollector.com.ua

http://www.sport.arhiv-history.ru

http://www.berlinwall.arhiv-history.ru

http://numizmat02.ru

http://www.lev-razumovsky.ru

https://www.catalog-marok.ru

https://www.catalog-coins.ru

http://kinder.kollektion.ru

http://catalog-coins.ru

http://www.funa15.ru

https://www.nasledie.arhiv-museum.ru

https://www.eng.two-dollars.ru

https://www.funa15.ru

https://retrotruck.kollektion.ru

http://www.ukrcoins.mir-hobbys.ru

https://stamp-top.ru

https://faleristika.kollektion.ru

http://www.japan.kollektion.ru

http://www.moneylenta.ru

https://www.catalog-coins.ru

https://photo.arhiv-history.ru/sitemap.xml

http://blog.habar-monet.ru

https://www.klad.mircoins.ru

http://www.anti-raskol.arhiv-history.ru

https://mycoinscollection.ru

https://www.coins.banknots.ru

https://www.albom-monet.ru

https://tomijerry.arhiv-history.ru

https://moneycollector.spb.ru/sitemap.xml

https://rusmarki.ru/sitemap.xml

http://www.olympic.rus-marka.ru

http://stamp-top.ru

https://ussr.arhiv-history.ru

http://www.sport.arhiv-history.ru

http://www.pryanik.arhiv-museum.ru

https://www.klad.mircoins.ru

https://olympic.rus-marka.ru

https://rus-klad.ru/sitemap.xml

http://klad.coinsforums.ru

https://lev-razumovsky.ru

http://blog.mir-hobbys.ru

https://arhiv-history.ru

http://ivanovo.coinsforums.ru

http://www.kurils.arhiv-history.ru

https://www.odcollector.com.ua

https://www.shop.imperia-coins.ru

http://www.vse-moneti.ru

http://www.kostroma.arhiv-museum.ru

https://www.christian-art.arhiv-museum.ru

https://www.kollektion.ru

https://cigar.kollektion.ru

https://rusmonety.odcollector.com.ua/sitemap.xml

https://albom-shop.ru/sitemap.xml

https://munzen-hall.ru

https://www.mineral.kollektion.ru

https://www.info.arhiv-museum.ru

https://www.photo.arhiv-history.ru

https://www.ivanovo.coinsforums.ru

http://www.mircoins.ru

https://antik.1kzn.ru/sitemap.xml

https://1kzn.ru

http://www.tomijerry.arhiv-history.ru

https://www.catalog.oldcoins.su

https://yabolova.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

https://sport.arhiv-history.ru/sitemap.xml

http://catalog.ava-coins.ru

http://hobbycoins.ru

https://blog.mir-hobbys.ru

https://mycoinscollection.ru/sitemap.xml

http://www.albommonet.1kzn.ru

http://smolensk.imperia-coins.ru

http://www.stamp-top.ru

https://www.postmark.mir-hobbys.ru

https://coin-and-coin.ru/sitemap.xml

https://pomonetam.ru/sitemap.xml

https://shop.serebrenik.ru

http://www.retrotruck.kollektion.ru

https://odcollector.com.ua/sitemap.xml

http://forum.monet-shop.ru

https://www.kazanskii-hram.arhiv-museum.ru

https://shoskin.ru/sitemap.xml

http://www.antiqbook.1kzn.ru

http://www.metarsenal.arhiv-history.ru

http://kurils.arhiv-history.ru

https://www.kazahstan.catalog-coins.ru

https://www.udely.old-coins.ru

http://kostroma.arhiv-museum.ru

http://catalog.rus-marka.ru

http://www.pomonetam.ru

http://www.catalog.oldcoins.su

http://www.lexcoins.ru

http://www.1kzn.ru

https://persona.arhiv-history.ru/sitemap.xml

http://lexcoins.ru

http://www.pomonetam.ru

https://hronos.arhiv-history.ru/sitemap.xml

https://www.hronos.arhiv-history.ru

https://www.10rub.100monetok.ru

https://numizmat02.ru/sitemap.xml

https://club.imperia-coins.ru

http://www.blog.lev-razumovsky.ru

http://klad.mircoins.ru

https://snechaev.arhiv-history.ru/sitemap.xml

https://sukachoff.arhiv-museum.ru

http://www.kungur.urban-city.ru

http://www.moto-yava.arhiv-history.ru
https://www.cigar.kollektion.ru

https://aukcion.coinsalbum.ru/sitemap.xml

https://coinsrf.ru

https://banknotimira.ru

https://numizmat02.ru

https://katalogmonet.ru

http://blog.habar-monet.ru

https://retrotruck.kollektion.ru/sitemap.xml

https://www.leningrad.arhiv-museum.ru

https://monet-shop.ru

http://funa15.ru

http://www.nasledie.arhiv-museum.ru

https://yabolova.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

http://funa15.ru

http://serebrenik.ru

http://antiqbook.1kzn.ru

http://www.albonumismatico.su

http://www.lenta-podarkov.ru

http://hobbykras.ru

http://www.berdsk.arhiv-museum.ru

https://eng.two-dollars.ru

https://moto-yava.arhiv-history.ru/sitemap.xml

https://mircoins.ru

https://moneycollector.spb.ru

https://lev-razumovsky.ru

https://www.rusmonety.odcollector.com.ua

http://vse-moneti.ru

https://www.aukcion.coinsalbum.ru

http://www.klad.coinsforums.ru

http://olympic.rus-marka.ru

http://www.sevastopol.urban-city.ru

http://blog.odcollector.com.ua

http://kazahstan.catalog-coins.ru

http://www.chronos.arhiv-history.ru

http://www.war.munzen-hall.ru

https://www.banknotimira.ru

https://club.imperia-coins.ru

https://nasledie.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

http://www.shop.banknots.ru

https://1kzn.ru

http://collrost.ru

https://www.rusmonety.odcollector.com.ua

http://olympic.rus-marka.ru

https://coinsrf.ru

https://kollektcioner.ru

http://shortwaves.kollektion.ru

http://lev-razumovsky.ru

https://photo.arhiv-history.ru/sitemap.xml

http://retrotruck.kollektion.ru

http://shop.imperia-coins.ru

https://rusmonety.odcollector.com.ua

https://www.retrotruck.kollektion.ru

http://albom-monet.ru

http://empire-coins.ru

https://moneycollector.spb.ru

https://numizmat02.ru

https://catalog.oldcoins.su

https://mircoins.ru/sitemap.xml

http://www.mineral.kollektion.ru

http://shop.banknots.ru

http://www.berdsk.arhiv-museum.ru

http://www.parovoz.kollektion.ru

https://www.1eburg.ru

http://moto-yava.arhiv-history.ru

http://www.funa15.ru

http://www.kollektion.ru

http://funa15.ru

https://www.albom-monet.ru

https://kollektion.ru

http://www.albom-shop.ru

http://japan.kollektion.ru

https://www.shop.imperia-coins.ru

http://klad.odcollector.com.ua

http://www.kuedamuzei.ru

https://anti-raskol.arhiv-history.ru/sitemap.xml

https://banknotimira.ru

http://coins.banknots.ru

https://108minut.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

https://armenia.mircoins.ru/sitemap.xml

https://forum.serebrenik.ru/sitemap.xml

http://www.blog.habar-monet.ru

https://coin-and-coin.ru

http://sevastopol.urban-city.ru

http://mir-hobbys.ru

http://belograd.urban-city.ru

https://photo.arhiv-history.ru

http://leningrad.arhiv-museum.ru

https://www.faleristika.kollektion.ru

https://www.ruza.urban-city.ru

https://www.numizmat.su

https://www.hobby.rus-klad.ru

http://1kzn.ru

https://mircoins.ru

https://voditel-job.ru

https://www.blog.odcollector.com.ua

http://www.lev-razumovsky.ru

http://anti-raskol.arhiv-history.ru

https://mir-hobbys.ru

https://www.1kzn.ru

https://www.coins4you.ru

http://catalog.oldcoins.su

http://lenta-podarkov.ru

https://ivanovo.coinsforums.ru/sitemap.xml

http://uacoin.katalogmonet.ru

http://blog.vse-moneti.ru

http://www.empire-coins.ru

https://www.smolensk.imperia-coins.ru

http://aukcion.coinsalbum.ru

Zatím bez slepic

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

https://www.en.catalog-marok.ru

http://kazanskii-hram.arhiv-museum.ru

https://shop.lev-razumovsky.ru/sitemap.xml

https://berdsk.arhiv-museum.ru

http://www.100monetok.ru

http://www.coins.lovum.ru

https://rus-stamps.ru

http://www.albom-shop.ru

https://pushkino.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

https://two-dollars.ru

https://coin-and-coin.ru

https://www.habar-monet.ru

http://www.cigar.kollektion.ru

http://www.catalog.rus-marka.ru

https://kollektion.ru

https://www.ruza.urban-city.ru

https://numizmatika-shop.ru

https://www.portal.arhiv-history.ru

https://olympic.rus-marka.ru

https://www.en.catalog-marok.ru

http://www.alexcoins.ru

https://www.odcollector.com.ua

http://katalogmonet.ru

https://www.arhiv-history.ru

https://yabolova.arhiv-museum.ru

https://www.ivanovo.coinsforums.ru

http://www.blog.mir-hobbys.ru

https://www.albommonet.1kzn.ru

http://avia-znak.ru

https://shop.konspekturoka.ru/sitemap.xml

https://www.eng.two-dollars.ru

http://www.coinsmania.su

http://super-stamp.ru

http://info.arhiv-museum.ru

https://www.pushkino.arhiv-museum.ru

https://catalog-coins.ru

https://www.monet-shop.ru

http://www.ava-coins.ru

https://www.coins.odcollector.com.ua

http://berlinwall.arhiv-history.ru

http://www.arhiv-history.ru

http://blog.vse-moneti.ru

http://nasledie.arhiv-museum.ru

http://www.banknots.ru

https://katalogmonet.ru

https://sukachoff.arhiv-museum.ru

https://forum.serebrenik.ru

https://www.lev-razumovsky.ru

http://www.blog.vse-moneti.ru

https://www.imperia-coins.ru

http://pushkino.arhiv-museum.ru

http://www.antik.1kzn.ru

https://www.lexcoins.ru

https://forum.serebrenik.ru/sitemap.xml

http://www.berlinwall.arhiv-history.ru

https://pryanik.arhiv-museum.ru

https://super-stamp.ru/sitemap.xml

https://www.hronos.arhiv-history.ru

https://katalogmonet.ru

http://odcollector.com.ua

https://numizmat02.ru

https://hronos.arhiv-history.ru

https://www.kollektcioner.ru

http://silver-coins.ru

https://www.hobby.rus-klad.ru

https://discont-coins.ru/sitemap.xml

https://www.forum.monet-shop.ru

https://mircoins.ru/sitemap.xml

http://www.mycoinscollection.ru

https://udely.old-coins.ru/sitemap.xml

https://coins-mania.com

http://www.catalog.rus-marka.ru

http://coins.lovum.ru

http://vse-moneti.ru

https://www.costum.arhiv-history.ru

http://www.catalog-marok.ru

https://www.pomonetam.ru

http://www.retrotruck.kollektion.ru

https://www.photo.arhiv-history.ru

http://www.albom-shop.ru

https://info.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

https://numizmatika-shop.ru

https://leningrad.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

http://www.albom-monet.ru

https://lev-razumovsky.ru

http://banknotimira.ru

https://www.parovoz.kollektion.ru

http://postcrossing.odcollector.com.ua

https://numizmat02.ru/sitemap.xml

https://lexcoins.ru

http://www.mineral.kollektion.ru

http://www.collrost.ru

https://klad.odcollector.com.ua

http://www.photo.arhiv-history.ru

http://www.ucrcol.konspekturoka.ru

http://coins.banknots.ru

https://moneylenta.ru/sitemap.xml

https://www.forum.serebrenik.ru

https://www.odcollector.com.ua

https://shop.konspekturoka.ru/sitemap.xml

https://www.1kzn.ru

https://www.sport.arhiv-history.ru

http://vidnoe.urban-city.ru

https://ivanovo.coinsforums.ru/sitemap.xml

https://www.yabolova.arhiv-museum.ru

https://berlinwall.arhiv-history.ru

https://www.funa15.ru

https://www.klad.odcollector.com.ua
http://www.aukcion.coinsalbum.ru

https://shop.munzen-hall.ru

http://www.vse-moneti.ru

https://klad.mircoins.ru/sitemap.xml

http://www.shop.imperia-coins.ru

https://www.costum.arhiv-history.ru

http://www.super-stamp.ru

http://shop.imperia-coins.ru

http://www.forum.monet-shop.ru

https://www.persona.arhiv-history.ru

https://eng.two-dollars.ru/sitemap.xml

https://kinder-surprice.kollektion.ru/sitemap.xml

https://serebrenik.ru

http://albom-shop.ru

https://www.10rub.100monetok.ru

https://www.collrost.ru

https://antiqbook.1kzn.ru/sitemap.xml

https://chronos.arhiv-history.ru

https://www.rus-klad.ru

https://autobus.arhiv-history.ru

http://albom-monet.ru

https://www.fti.arhiv-museum.ru

https://belograd.urban-city.ru/sitemap.xml

https://mogilev.arhiv-history.ru/sitemap.xml

http://www.coin-and-coin.ru

http://www.faleristika.kollektion.ru

https://www.blog.katalogmonet.ru

http://www.sport.arhiv-history.ru

http://www.kesar.arhiv-history.ru

http://klad.arhiv-history.ru

https://info.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

http://numizmat.su

https://www.stamp-top.ru

http://www.club.imperia-coins.ru

https://www.voditel-job.ru

https://108minut.arhiv-museum.ru

http://www.sukachoff.arhiv-museum.ru

http://munzen-hall.ru

https://portal.arhiv-history.ru/sitemap.xml

https://kungur.urban-city.ru/sitemap.xml

https://habar-monet.ru/sitemap.xml

https://www.moneta.1kzn.ru

http://eng.two-dollars.ru

https://mineral.kollektion.ru/sitemap.xml

http://pryanik.arhiv-museum.ru

https://shortwaves.kollektion.ru/sitemap.xml

http://www.blog.vse-moneti.ru

https://100monetok.ru/sitemap.xml

http://albom-shop.ru

https://moneycollector.spb.ru

https://www.klad.mircoins.ru

https://revolution1917.arhiv-history.ru

https://www.coinsrf.ru

https://ava-coins.ru

https://www.klad.mircoins.ru

https://www.rusmonety.odcollector.com.ua

https://108minut.arhiv-museum.ru

https://pushkov.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

https://nasledie.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

http://oldcoins.su

https://shop.konspekturoka.ru/sitemap.xml

http://www.war.munzen-hall.ru

http://www.munzen-hall.ru

https://banknots.ru/sitemap.xml

https://kesar.arhiv-history.ru

https://odcollector.com.ua

https://www.vidnoe.urban-city.ru

https://ruza.urban-city.ru

http://moneylenta.ru

http://www.klad.arhiv-history.ru

https://www.mogilev.arhiv-history.ru

https://avia-znak.ru/sitemap.xml

http://photo.arhiv-history.ru

https://www.kazan.arhiv-museum.ru

https://coins.lovum.ru

https://www.parovoz.kollektion.ru

http://vidnoe.urban-city.ru

http://faleristika.kollektion.ru

https://smolensk.imperia-coins.ru

https://albom-monet.ru

https://www.rusmarki.ru

https://klad.mircoins.ru

https://voditel-job.ru/sitemap.xml

https://www.super-stamp.ru

http://shop.munzen-hall.ru

http://lev-razumovsky.ru

https://www.antiqbook.1kzn.ru

https://pushkov.arhiv-museum.ru/sitemap.xml

https://coinsmania.su/sitemap.xml

http://www.klad.odcollector.com.ua

https://kostroma.arhiv-museum.ru

https://www.alexcoins.ru

https://munzen-hall.ru

http://discont-coins.ru

https://www.albom-monet.ru

https://www.shoskin.ru

https://albonumismatico.su/sitemap.xml

https://photo.arhiv-history.ru

http://www.blog.odcollector.com.ua

http://www.olympic.rus-marka.ru

http://www.chronos.arhiv-history.ru

http://monet-shop.ru

https://www.hronos.arhiv-history.ru

http://www.rus-klad.ru

http://www.blog.katalogmonet.ru

http://www.blog.odcollector.com.ua

http://www.olympic.rus-marka.ru

https://kurils.arhiv-history.ru/sitemap.xml

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

časté užívání slov starý, škaredý a hloupý je opravdu jen bonmotem.
Obávám se, že ve vašem případě zřejmě nikoli.
Avšak nezoufejte. Lačně pijte ze studnice mých mouder a dobrých rad, kteréžto zde za právě tímto účelem trousím, a výsledek se dostaví. I vy sám se jednoho dne probudíte a budete mít dojem, že jste omládl, zmoudřel a zkrásněl.
Budete něco, či spíše někdo, jako Setonův Si Sylvan.
A za tuto radu mi pošlete jedno sto korun českých, ať furt nemakám zadáčo...

Průměrný počet slepic: 3.8 (18 hlasů)

pošlu, jen co vyberu peníze za sázku na Trumpovo vítězství ve volbách.

Průměrný počet slepic: 2.1 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

jdu až poté, co jede přibližovalo. Jinak čekám sice nedaleko, zato osamocen, a tudíž bez roušky.

Nepotřebuju jít s davem, nebo proti davu, stačí mi jít sám.

Průměrný počet slepic: 3.1 (17 hlasů)

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Také se mám za individualistu, nicméně je dobré si přiznat, že úplně samostatná cesta v dnešním světě je pouhou iluzí. Nakonec do tramvaje prostě stejně vlezeme s tou rouškou, než abychom šli pěšky.
P.S.: Mně osobně rouška až tak moc nevadí ani reálně, ani jako symbol. A začínám pochybovat o páně Klausově st. zdravém rozumu, když tvrdí cosi ve smyslu, že lidé s rouškou jsou "vítači". Jsem důkazem jeho omylu.

Průměrný počet slepic: 4.4 (36 hlasů)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Gordon jeden.

Průměrný počet slepic: 4.3 (4 hlasů)

Ne ne, kdepak. Jediný individualista, kterého měl Gordon v lásce, byl on sám.
No, možná ještě Martu, ale čím mu za tu lásku platila, bůh suď. Latex?

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Plně s tím souhlasím.

Zatím bez slepic

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Автоматический полив сильно облегчает жизнь и на сайте <a href=https://vodoley-poliv.ru/>https://vodoley-poliv.ru/</a&gt; его можно выгодно приобрести. В каталоге можно найти установки для капельного полива, а также различные насосы и фитинги. Благодаря автоматическому поливу не придется сверяться с часами идти долго поливать свой сад. Сделать заказ в магазине – это вложиться в собственную экономию времени и сил. Кроме того, на сайте есть информация о гарантии на товар, а также о доставке и оплате.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pravda je to, co sme už gdysi dávno věděli. A věděli sme, že hadí matematika je počítání mrtvol, počítání peněz nebo kamení nebo zboží v regále. Naše vědění pochází z X'Arijské aritmetiky. To je počítání proměnných a potenciálů gde není nigdy nic rovno. Muž a žena nejsou dohromady dva lidi, ale je to potenciální rodina. Litr odstředěnýho mléka plus litr zkaženého mléka nejsou dva litry mléka. V drátech elektrického napětí neběhá napnutý volt, ale rychlost síly s báglem nadrbané hustoty. Naše kult u RA je matkou našeho životního prostoru, založeném na tvoření a RAdosti z tvoření. A tento proces proměnila matka v život gde platí celistvost.

Je to jinej svět našich předků, keří si z kupčíků, bláznů a odrbávačů dělali srandu. To nám stále zůstává jako plný košík proměnných smyslů, kerým hadi dodnes nerozumí a zkoušej nás ošálit svojí psychologií, vědou, fyzikou nebo dokonce medicínou založenou na počítání mrtvol, kamení, peněz nebo zboží v regále aby z teho má dáti byl větší zisk.

Nezbývá tedy nic jinýho než si přiznat, že Život je celistvý organizmus proměnných. Gde například levá ruka nebojuje s pravou rukou, páč obě žijou jen díky celistvosti těla. Strom nebojuje s druhým stromem, páč sou součástí celistvosti. Rovnováha je kupříkladu parametrem celistvosti. Neměří se s ní čas, páč je to zbytečná otázka. Všechno trvá tak dlouho, jak dlouho trvá proměnná dráha tvoření od počátku ke konci. Proto i čas, tedy měření času patří k hadí filoZofii na prodej stejně jako Řečtí mudrlanti, keří s velikou pravděpodobností neexistovali.

Ve skutečnosti je život založen na proměnné spolupráci, gde platí pravidlo organizovaného chaosu. A chaos není boj. Chaos je život gde nigo nikoho nezabíjí. Zabíjí jen řád. Strnulost a připitomělá pravidla odtržená od života. Čím více řádu, tím více strnulosti, podřízenosti a koncem konců kratší život a rychlejší smrt.
Jen člověk si život krátí nesmyslným řádem, prací na zbytečnostech a učení se protivenstvím proti vlastnímu svědomí, čili síle doprovázející vědomí. Jen hloupej a ustrašenej člověk dokáže život spoutat řádem cicvilizace, kerá nakonec zkamení aby moli jejich potomci odpočítávat zase novej čas.

Život v řádu ve skutečnosti nevytváří společnost, tedy skupiny lidí keří žijí společně, dělají na společných potřebách nebo se zabývají společnou budoucností. Řád ve skutečnosti zpřetrhává proměnné, uzákoňuje organizovaný chaos a přetrhává živočišná přediva, ze kerých musí nadělat buď mrtvoly, peníze nebo nějaké zboží, ze kerých stejně budou zase jen mrtvoly, peníze nebo zboží. Tento koloběh neudržitelný, páč není založen na celistvosti.

Celistvost nestojí na práci ani vzdělání. To nepatří k základním potřebám matky našeho životního prostoru ani to nebyl plán tvoření RaMchy, jejichž spojením sme dostali jedinečnou pžíležitost, žít.
Místo teho abychom tvořili, radovali se a žili, ničíme, pracujeme, obrábíme, dolujeme, betonujeme a vzděláváme se, a eště teho všeho navíc blbneme.

Ale řeknu to eště jinak. Ani jeden HisTórickej blábol nám nestojí za to abychom se blábolení učili. Ani jeden vzdělanej, chytrej nebo chytráckej blboň, co má plnou hubu vznešených keců o práci, nám nestojí za to abychom na něj pracovali. A už vůbec nám nestojí za to abychom za pošahanou a nemocnou cicvilizaci bojovali.

Průměrný počet slepic: 3.2 (28 hlasů)

In reply to by Sasin (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nie pravda ... aj priroda ma svoj poriadok, po lete pride zima, po poriadku sa najprv sadi, aby sa potom zbieralo a odlozilo aj na casy, ked sa zbierat neda

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Příroda podle mého názoru nevytváří řád. Příroda reaguje na zimní a letní slunovrat, tedy chladno a teplo, což pro ni znamená něco jako nádech a výdech. Gdyž budeme hledat příklad organizovaného chaosu, zajdeme do přírody. Pád cicvilizace příroda přežije.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

že příroda řád nevytváří, protože řádem JE
.. a člověk je ne- řád

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by jaryn (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jj. Příroda je pRAvidlo. Ostentativně to dokazuje tím jak se proměňuje. Jen idiotskej lidskej řád temu chce nařizovat za každých okolností.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

In reply to by jaryn (neověřeno)

Trvalý odkaz

Řád chce spoutat chaos a vysvětluje to tím, že chaos, tedy nezávislé děje na centrálním řízení, sou škodlivé procesy, keré může řídit nebo zakázat a vymyslel si na to za-kon.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Keby bola priroda chaosom, davno by sme vymysleli perpetuum mobile, davno by sme objavili ako stvorit zivot z nicoho, davno by sme prisli na to, ako urobit dve urody do roka aj v nasich zemepisnych sirkach, nie len v Afrike. Priroda je poriadok, priroda je usporiadanie, ktore sa neda zmenit, priroda je poriadok, ktory ked chceme rozhodit (a vniest do neho chaos) tak sa brani, a eliminuje prvok chaosu v sebe samej.
Priroda je fyzika a chemia, a fyzika a chemia je poriadok, ktory sa neda zvratit, a fyzika a chemia nie je vymyslom cloveka, je to len ciastocne popisanie prirodneho poriadku clovekom. Keby poriadok vo fyzike a chemii neplatil, mohli by sme jeden den odmastovat kyselinou, a druhy den by sme na to krasne mohli pouzit kuchynsku sol ... len by stacilo vystihnut spravnu dobu ked si priroda zachaosi.

To, ze jeden a jeden je viac nez dva, a to, ze nula znamena nic rovnako ako vsetko, to nie je chaos ... to je prave ten poriadok, ktoremu sa branite ... zo spojenia jednej a jedneho vzdy vznikne semeno, nic a vsetko, jadierko jablka je jadierko jablka a strom zaroven. Ale to je poriadok, nie chaos.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

Chaos je ta tata tatata tatatatata tatatatatatatata atak dále. Řád je ta tata tatatata tatatatatatatata tatatatatatatatatatatatatatatata a tak dále. Neslučitelné.

Chaos se vám nelíbí protože má od mamlasů s tituly špatnej pí ár. Zatímco demosgráca je vychvalovaná jako jediné možné životní prostředí. A přitom de do hajzlu.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Gdyž udělá blboň na zahradě "pořádek" a přinde za pár let, tak tam najde chaos. Muheeeee

Blboň řekne bordel, 😎

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Cely zivot som bordelar, a zijem v organizovanom chaose .. v mojom bordeli je poriadok .. moje deti maju tiez bordel .. ale bez poriadku .. tam sa nenajde absolutne nic.

A ked nechate zahradku bez dozoru, po par rokoch tam bude chaos len na vase oci, pretoze inak tam bude dokonaly poriadok - svetlomilne na svete, tienomilne pod nimi, mata v potoku vedla vrby, liesky sa potiahnu po poriadku do urciteho mnozstva spodej vody, aby nemali ani malo ani vela ... vsetko bude prisne podla pravidiel ... problem je len v tom, ze podla pravidiel, ktorych si vy nie ste vedomy, a preto naznate, ze je tam bordel

Zatím bez slepic

Пить чай – это настоящее искусство и на сайте <a href=https://zolotoy-zhuk.ru/>https://zolotoy-zhuk.ru/</a&gt; знают об этом. На сайте можно найти интернет-магазин, реализующий чай, а также аксессуары для него – посуду и другое. В каталоге можно найти разные чаи, специальные предложения, посуду, доски, фигурки и прочие аксессуары, которые сделают чаепитие настоящей церемонией. Кроме того, можно прочитать об условиях доставки в разные города России, ведь такой чай нельзя купить в супермаркете.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Posledních 5 vět do kamene tesat. A předchozí text dát kazatelům pro jejich pochopení.

Průměrný počet slepic: 4.3 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

On totiž chlap podle ženský nedokáže udržet tři myšlenky ve svojí šklebeni.
Tedy první , práce.
Podle mě, je práce poslední zoufalej způsob jak přijít k penězům
Druhá, boj osvobozuje.
Poslední dobou se dost rozšířilo v naší Kotlince, že cizí boj nás osvobozuje ( Praha se osvobodila sama, blá, blá blá)
A s matikou na mě nechoďte, já z ní dostal za tři, pod podmínkou, že nikdy neprozradím jméno vyučujícího.
Skončil jsem u derivací, integrály jsem trávil u škopku Zlatopramenu naproti ústavu.

Průměrný počet slepic: 3.6 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Nechám stranou myšlenku, že zdaleka ne vždy lze učení, práci i boj striktně oddělovat. Průnik těchto množin může být značný. Z tohoto konstatování se mi v mysli rodí stařecký chaos.

Podobně jako učení a práce, i boj může mít, myslím si, různé formy, použiji-li terminologii autora dnešního textu (před nímž smekám), tedy variety.
Od efektního útoku lehké kavalerie (chápejte symbolicky, prosím), přes bránění (třeba i němých) barikád, až po přihrbení se a vyčkávání.
Zajímavé je, kterak se přístup různých lidských skupin (třeba národů) k varietám boje nejen liší, ale i historicky vyvíjí.
Tak třeba Židé bývali vzpurní válečníci, později měli za nástroje boje raději peníze než meč (což platí dodnes),
ale k formě boje v tradičním krvavém pojetí se (ejhle!) uměli i vrátit.
Naopak Rusové "do toho šli prsama, oceloví chlapi".
Zaměřím-li svůj glaukomový zrak zpět do naší kotlinky, ani náš švejkovský způsob boje (kdeže dávno časy husitské) se neukázal jako nevítězná varieta. Důkaz - pořád tu jsme.
Snad nám to vydrží.

P.S.: Mám to s vámi, Sobe, podobně jako včera s Alefem - podprahově mě nutíte, abych už raději nic nepsal. Což má být pochvala, samozřejmě.
P.P.S.: Pochvala i Vidlákovi, že dnes vypustil 17.listopad 1989, jinde ho bude nejen dostatek, ale přemíra.

Průměrný počet slepic: 4.2 (23 hlasů)

17
Tož zde, prosím.
https://www.youtube.com/watch?v=F6E_S6kUbUM

Pozoruhodný je zejména text, zejména v kontextu času a vytvořeného mýtu o tomto datu - parafráze "je ti sedmnáct, ještě můžeš krást".

Původně jsem chtěl najít úplně jinou rýmovačku od Šípa a Uhlíře, avšak nezdařilo se. Možná příští rok, jestli tu ještě budu sejřit...

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

zchlastaná a zfetovaná poloruina, ale co bych vám bral iluze...

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

kolik vám bylo na konci šedesátek roků?

Zatím bez slepic

Любители Макдональдса могут посетить сайт <a href=https://mac-dak.ru/>https://mac-dak.ru/</a&gt; и уточнить там меню и другую информацию. На информационном портале опубликовано все актуальное меню ресторана быстрого питания, а также цены на позиции в нем. Также можно посмотреть, какие акции сейчас проводят рестораны франшизы. Если все уже было прочитано, можно открыть вкладку блога и провести досуг в ней, читая об интересных фактах. Также можно прочесть о доставке – ее условиях и других особенностях.

Zatím bez slepic

"Málo jím a málo spím a …… " - co to je za blbost?
Hodně jím a hodně spím a vídám ji až moc často.... s tímhle na mě nechoďte.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

stůl, zapalte si cigáro, jestli kouříte, jestli ne, tak si jen vyvětrejte, udělejte si nějaké dobré pití, pusťte si písničku, která se vám líbí, a vzpomínejte.
Nic jiného nám starým, škaredým a hloupým, kteří se patlají ve zbytcích morálky a poctivosti, již nezbývá. A je třeba využít času, kdy si ještě na něco vzpomenem.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Терморегуляторы для электрических теплых полов, купить которые после перехода по ссылке <a href=https://novosibirsk.buranrussia.ru/catalog/termoregulyatory/termoreguly…; можно, уникальными товарами являются. Экономия доступна без жертвования комфортом - такое специальное оборудование может позволять обеспечивать контроль температуры. Оборудование может регулироваться как под особенности помещения, так и под индивидуальные пожелания клиентов.

Zatím bez slepic

На сайте по ссылке <a href=https://www.ledcity-group.ru/>https://www.ledcity-group.ru/</a&gt; можно найти интернет-магазин, реализующий светльники и прочие источники света. Каталог поделен на вкладки, в которых есть прожекторы, обычные лампочки, уличное освещение и другие товары. Магазин регулярно проводит акции для того, чтобы покупатели могли еще и сэкономить на приобретении светильников. Наиболее интересные акции выносятся в виде баннера на главную страницу. Кроме того, у некоторых товаров есть зеленый «флажок», который говорит о том, что это – новинки каталога.

Zatím bez slepic

Рольставки и автоматические ворота могут ломаться и благодаря сайту <a href=http://remrol.ru>http://remrol.ru</a&gt; можно заказать их ремонт в Москве и области. Специалисты также готовы оказать услуги монтажа данных конструкций. Официальный сайт позволит узнать о том, какие услуги оказываются, а также подробнее о каждой из них. На сайте также есть контактная информация, которая поможет связаться с командой для заказа услуг. Также перед заказом можно получить консультативную помощь по телефону.

Zatím bez slepic

Когда срочно понадобились деньги – можно посетить сайт <a href=https://sell-fast.ru/>https://sell-fast.ru/</a&gt; и продать вещи, которые уже не нужны. Компания занимается скупкой недвижимости, автомобилей и техники. Команда может скупить большое количество разных вещей, когда понадобились деньги. Специалисты сначала проводят оценку и, как правило, стоимость составит почти всю сумму от рыночной цены. Продать компании вещи выгоднее, чем сдавать в ломбард, так как первая предлагает больше денег. Подробнее об этом можно узнать во время консультации с менеджером.

Zatím bez slepic

Крым стал новым туристическим центром для многих, поэтому страница по ссылке <a href=https://mytravelcrimea.ru>https://mytravelcrimea.ru</a&gt; станет полезным для всех, кто собрался ехать на полуостров. На сайте опубликована информация об интересных экскурсия, а также о пляжах, дополнительно можно прочитать советы от других туристов. Информационный ресурс поможет узнать о том, как организовать отдыха семье с детьми, как устроить настоящий пляжный отдых или же приобщиться к культурному наследию. Поэтому перед поездкой обязательно нужно посетить сайт и прочитать информацию на нем.

Zatím bez slepic

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Полезный сайт по ссылке <a href=https://na-more-v-crimea.ru>https://na-more-v-crimea.ru</a&gt; поможет правильно устроить поездку в Крым. На сайте можно узнать, какие пляжи посетить – чтобы просто искупаться, или чтобы остановиться с палатками. Также есть информация для желающих поправить свое здоровье – поездки с целью лечения или профилактики. Сайт не забывает и о полезных сервисах в Крыму, которые сделают отдых комфортнее – прокат автомобилей, покупку экскурсий и так далее. Благодаря уйме полезной информации, сайт станет незаменимым в отпуске.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

a boj s prací jsou boje z donucení. Knuta osvobozuje. Kdo drží knutu? Osvícenec? Nebo Biden?

Průměrný počet slepic: 4.7 (6 hlasů)

A boj odborů v práci za méně práce? Co boj žluťáckých odborů? Proč bojuje středula v dresu Aspenu?

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)

При желании стать трейдером и хорошо зарабатывать, перейти по ссылке <a href=https://finoption.com/viptrade/>https://finoption.com/viptrade/</a&gt; просто нужно. Нынче просто нужно подобрать верного брокера, поскольку от этого действительно много зависит. Покупка и продажа валюты, а также ценных бумаг может осуществляться просто при правильно выстроенном сотрудничестве. Наблюдаемые на рынке колебания валюты сейчас значат реально много. Для хорошего заработка, каждый человек сможет познать необходимые знания.

Zatím bez slepic

Решетки и грязезащитные покрытия на сайте <a href=https://satu.msk.ru>https://satu.msk.ru</a&gt; приобрести можно в любое удобное время. Сейчас использование эффективной трехзонной системы защиты входов грязезащитными покрытиями, очищающей обувь при попадании человека в помещение, является отличным решением. На сайте можно прочитать много разной информации, которая определенно будет полезна для каждого посетителя. Ответственно подойти к выбору действительно качественных, надежных и долговечных товаров сможет любой человек.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

vzdělanec? V době pokročilé debilizace společnosti?

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

In reply to by demakok (neověřeno)

Trvalý odkaz

Тканевые, матовые или глянцевые натяжные потолки можно легко найти и заказать по ссылке <a href=http://potolki-armavira.ru/>http://potolki-armavira.ru/</a&gt; и ознакомиться с информацией компании. Специалисты работают в разных городах и готовы оказать профессиональные услуги многим клиентам. На странице можно подробнее прочитать про все виды потолков, их особенности и преимущества. Благодаря такой подсказке будет легче выбрать натяжной потолок для себя. Кроме того, на странице есть контактная информация – по ней можно проконсультироваться и заказать услуги.

Zatím bez slepic

In reply to by demakok (neověřeno)

Trvalý odkaz

Удобный сайт по ссылке <a href=https://smotret.net/>https://smotret.net/</a&gt; поможет не тратить деньги на постоянные походы в кинотеатры. С его помощью можно смотреть фильмы, мультфильмы, сериалы и аниме бесплатно на своем компьютере. На сайте уже есть много картин, которые можно смотреть дома в кругу семью или друзей. С помощью развлекательного портала можно устроить домашний кинотеатр. Постоянно появляются новинки, премьера точно не пройдет мимо пользователей. За просмотр фильмов не нужно платить, можно делать это в любой момент при подключении к интернету. Также пользователям не нужно регистрироваться.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.