hnojiva

Články

Nejen o hnojivech

Autor

O zemědělské problematice jsem tu psal už mockrát. Netajil jsem se názorem, že dnešní zemědělství je založeno na zavádění co nejvíce průmyslových prvků do oboru, který pracuje s živými živočichy a rostlinami. Že v posledních sto letech šel vývoj směrem k technice a chemii, které stále více nahrazují původní přírodní procesy. Na jedné straně to umožnilo bezprecedentní zvýšení výnosů, na straně druhé to spustilo drancování jaké nemá v dějinách planety obdoby.