První vlaštovka

Autor
Štítky

Moje veřejné vystupování začalo v červnu 2013. To jsem Vlkovi poslal svůj první text ke zveřejnění. Byl jsem tehdy čerstvě přestěhovaný na Moravu, čekali jsme třetí dítě, měl jsem za sebou zhruba rok pracovního poměru "u Babiše"... a ten můj premiérový text se týkal církevních restitucí, které právě tehdy docházely svého naplnění pomocí hlasu poslance, který takřka přímo ze sněmovny mířil do vězení.  Nebudu kolem toho chodit, zde máte odkaz, přečtěte si to sami: 

https://vlkovobloguje.wordpress.com/…te/

Moji pravidelní čtenáři vědí, že jsem členem naší druhé největší církve - Českobratrské církve evangelické a také vědí, že tu a tam glosuji mé tehdejší prognózy  a porovnávám je s proběhlou realitou. Teď na to znovu přišel čas. Tento pátek měla právě naše církev svůj celorepublikový sněm zvaný Synod, na kterém bylo zvoleno nové církevní vedení. Postavy necháme stranou, protože běžnému ateistovi to nic neřekne, ale kromě persón byla odhlasována i řada dokumentů finančního významu a to už by nás zajímat mohlo. 

Jen krátce odbočím - Nebudu se zabývat situací v katolické církvi, která si z restitucí ukrojila ten největší kus - ale jak vidíte Bůh je spravedlivý. Mysleli si, že budou mít lesy a z jejich výnosů budou žít... a on přišel kůrovec. Takže nejenom že není zisk, ale ještě musejí za značných nákladů všechno znovu zalesnit. A za osmdesát let z toho možná budou něco mít. Možná. 

Zpátky k českobratrským evangelíkům...

Když v padesátých letech komunisti církve podřídili svojí kontrole, paradoxně tím zařídili jejich přežití i po roce 89. Stát udělal z farářů státní zaměstnance a platil je. Samozřejmě byli faráři pod dohledem, bylo to velmi nedůstojné, udávalo se u toho, dávaly se zákazy působení, tu a tam některý farář končil jako topič. Na teologickou fakultu se chodilo tak, že farářský adept začal studovat jinou vysokou školu. Kdyby chtěl rovnou na teologii, tak by mu to zakázali a zakázali by mu jakékoliv vysokoškolské studium. A tak se přihlašovalo někam jinam a pak se na teologii přecházelo. 

Po roce 89 tak pro církev začala velmi výhodná situace. Veškerá šikana a omezování skončily... ale stát dál platil duchovní. Farář si najednou mohl kázat co chtěl, mluvit o čem chtěl, zapojovat se do jakýchkoliv aktivit, organizovat jakékoliv činnosti, nic mu nehrozilo. Stát poslal církvi peníze na výplaty a i když platy nebyly vysoké, kompenzovalo se to tím, že farář zadarmo bydlel na faře. I malý sboreček o dvaceti lidech na nedělních bohoslužbách  měl svého faráře, kterého platil stát (tedy i ti, co do kostela nechodili). 

Výsledek této svobody se samozřejmě brzy projevil. Velmi rychle se faráři  otřepali z nesvobody a začali s politikou. Pánbůh už nedržel v ruce celý svět, Pánbůh už si vybíral svojí politickou stranu. Pánbůh už najednou nemiloval bez rozdílu všechny lidi, ale jen ty se správným politickým názorem. Už koncem devadesátých let se vyprofiloval rozdíl mezi městem a vesnicí, kdy veřejná prohlášení církve začala být schizofrenní. Správné samozřejmě bylo všechno líbodémo, ale na vesnicích kostelní lid volil poněkud v rozporu s doporučeními pražského ústředí. 

To samozřejmě nebylo všechno -  svoboda projevu byla, výplata přišla na účet každý měsíc, čtenost Bible klesala a čtenost  Respektu stoupala, s tím stoupalo sebevědomí a klesala sebereflexe. Možnosti obrovské, odpovědnost nízká.   V takové chvíli se vždycky začnou projevovat dekadentně sebevražedné tendence. Netrvalo dlouho a politizující církev začalo pálit dobré bydlo. 

Není přece správné dostávat peníze od státu. Církev se přece musí úplně osamostatnit. 

Stalo se v roce 2013. Pod taktovkou ekumenické rady církví, ale pod dohledem církve katolické za hlasitého potlesku většiny církevních oveček, kde zůstalo jen málo uvážlivějších hlasů, které už tehdy v roce 2013 předpovídaly, že celé to majetkové vyrovnání k ničemu není. Že to ani zdaleka není tolik peněz, kolik to vypadá. Že poločas rozpadu církve byl už předtím pouhých deset let. Že samostatnost bude znamenat utahování opasků. Že sice stát dá nějaké ty miliardy, ale z nich se platy nezaplatí a i kdyby se s těmi penězi dobře hospodařilo, pokryje se z toho tak čtvrtina nákladů na farářské platy. A ten zbytek se bude muset vytahat z kapes členů církve. Což je zcela nereálné, protože sbory jsou ve skutečnosti mnohem menší než to vypadá podle kartotéky. A ještě se stále zmenšují. Že ekonomické zázraky, kdy stále menší počet lidí zaplatí stále rostoucí náklady na provoz a nově i na farářské platy, že takové zázraky dělal naposled Ježíš, když nakrmil z pěti chlebů zástupy na břehu Galilejského jezera. Od té doby se to nikomu už nepodařilo. 

Tyto marginální uvážlivější hlasy nikdo nebral vážně. Stejně tak nikdo nebral vážně varovné hlasy o politizaci církve.  Ostatně odkud myslíte že pochází představitelé Milionu chvilek? Ano, z Českobratrské církve evangelické. Kdo myslíte že zadarmo a dobrovolnicky vede lecjaké místní buňky Milionu chvilek? Kdo tam dělá tu nutnou a nezbytnou práci, aby to fungovalo?  Ano faráři českobratrské církve evangelické, protože na to mají čas  a výplata chodí pravidelně.  

Teď jsme osm let od podpisu majetkového vyrovnání s církvemi. Farářské platy už stát neplatí, ale posílá postupně klesající částku finančního vyrovnání. Nejprve to byly krásné peníze, ale teď už je to o dost méně. Peníze se uložily na konzervativní fondy. Výnos z těchto fondů bude schopen pokrýt pětinu farářských platů. Právě skončený synod proto schválil navýšení plateb jednotlivých sborů za farářské místo. Teď se platí necelých 200 tisíc ročně. Za pět let to bude závazně 450 tisíc na každé farářské místo. Církev má v současné době ve službě asi 250 farářů a z toho tak padesát ve velkých sborech, kde příspěvek na platy tvoří malou část rozpočtu. Velkých měst tu totiž zase tak moc nemáme. 

Vidlákovský sbor je v podmínkách naší církve brán jako veliký. Ale jeho roční příjmy od farníků dělají zhruba půl milionu. Běžné náklady na chod celého společenství od peněz na organizaci akcí, po topení, vodu a plyn byly 350 tisíc.  Za pět let ve sboru zase někdo ubude. I ve Vidlákově tvoří půlku osazenstva v kostelních lavicích důchodci.  Všechny ceny půjdou nahoru. A prakticky veškeré příjmy budou muset jít na faráře. Pokud se vůbec tolik peněz sejde.  Nereálné... 

V příštích pěti letech z církve bude muset odejít možná polovina farářů, ale spíš víc. Jakmile totiž farář odejde ze sboru, zpravidla to urychlí jeho úpadek. Pokud se několik sborů podělí o náklady na jednoho faráře, ničemu to nepomůže, jen se urychlí pokles členů = pokles příjmů.  Jamile to celé nastane, jen těžko se to zastaví. Venkovské sbory vychovávaly děti, které pak odcházely do měst a posilovaly velké městské sbory. I to za pár  let skončí pokud malé sbory přijdou o faráře.   Pak začnou docházet peníze i těm velkým. 

Celé se to bude sanovat jediným možným způsobem - malé sbory mají ještě nějaký majetek. Mají svoje fary a modlitebny, které se dají prodat a z těch peněz se ještě nějakou dobu bude udržovat zdání, že je všechno v pořádku. 

Můj mateřský sbor v západních čechách byl jedním z těch, který právě na toto upozorňoval už před dvaceti lety.  Tehdy ho samozřejmě nikdo nebral vážně. Teď už ho sice v okolí vážně berou, ale zpětně. Teď uznávají že můj táta jakožto kurátor sboru měl tenkrát pravdu. Samozřejmě opět neuznávají to, co táta říká dneska. To pochopí až za dalších deset let. 

Můj mateřský sbor udělal vlastně jedinou možnou věc - prodal svojí vlastní modlitebnu svým vlastním členům. Vyvedl ten majetek z církve a udělal z něj osobní majetek členů sboru s tím, že modlitební prostory budou dále sloužit svému účelu. Nebyl to žádný tunel. Členové sboru se prostě složili a zaplatili za modlitebnu, kterou předtím sami opravili, tržní cenu.  Díky tomu se jim nestane, že by byli administrativně sloučeni třeba s Karlovými Vary, za čas jim pak někdo nařídí, že bohoslužby se budou konat jen ve Varech a jejich modlitebna se prodá, aby se za to zaplatil karlovarský  farářský plat. Jsou první vlaštovkou. Prvním sborem, který už počítá s tím, že brzy nebudou ani faráři, ani církev a tak si obcování s Bohem budou muset zařídit sami. Levněji. 

Pánbůh je prostě spravedlivý. Politickou církev nepotřebuje.  Přitom jim na začátku devadesátek dal ty nejlepší podmínky. Dal jim svobodu a zajištěnou existenci. Nevážili si toho a místo aby v klidu budovali církev pomáhající, církev pro všechny, církev mravnou s pevným základem, začali místo toho budovat další politickou stranu. Místo aby podporovali pevné rodiny, stálé vztahy a výchovu dětí v mravnosti přesně tak, jak je to popsáno v  Bibli, začali podporovat sexuální menšiny a úpadek mravů. A za všeobecného potlesku si  restitucemi podřízli větev na které seděli. 

A víte co je největší fór?  Tak bojovali proti Babišovi a za Milion chvilek, tak bojovali za Piráty, až se jim to nejspíš podařilo a ti jim teď zdaní komerční nemovitosti - ano zdaní jim výnos z těch konzervativních fondů, kam dali ty poslední peníze od státu. Konzervativní fondy totiž investují zpravidla do výnosu z pronájmu nemovitostí. Tak moc je štval Babiš s nízkými daněmi a rentiérskou ekonomikou, že si řežou i tu poslední větev ze které se sice už nedá zaplatit celorepubliková církev, ale dá se z toho udržet pražské ústředí. Ani na to nebudou brzy mít. Proč? Protože podporují ty, kteří jim přesně tohle udělají. 

Nevím co dělají katolíci. Jestli byli šikovnější... ale spíš o tom pochybuju - hodně peněz pohromadě = velké pokušení. Takže to tam u nich jde od desíti k pěti dost podobným způsobem. Ale s klidným svědomím mohu říci, že druhá největší církev v republice dlouho balancovala na okraji propasti, ale teď udělala rozhodný krok dopředu.  A všechny její plány mají sice vzletné názvy, ale ve skutečnosti je to jen plán na to, aby zbylí členové mohli mít ještě řádný církevní funus s muzikou a poslední pak zhasne.  Je jedno, co farář hlásá z kazatelny. Půl milionu ročně na jeho proslovy jsou pro většinu sborů nereálné. 

Církevní odpůrci by měli Kalouskovi postavit pomník. Podařilo se mu naší církev zcela zmarginalizovat. K tomu po jejím krachu nezůstanou žádné dluhy, peníze se nevyvedou do zahraničí, z té státní náhrady se zaplatily mzdy a z těch mezd odvody a DPH, peníze čistě přetekly do obchodu, průmyslu a služeb... Dokonalá práce. Takhle se to dělá soudruhu Gottwalde. Žádné zákazy, žádné dohledy, žádné tresty, vězení, Jáchymovy. Stačí jim dát prachy a nechat je, aby jim narostlo sebevědomí a přišli o pokoru. Stačí, aby se stát odstřihl od církví a ony už udělají všechno samy. Jen to není hned... ale v roce 2030 už tu Českobratrská církev evangelická bude mít jen IČO a logo. Jinak skoro nic. 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.9 (116 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Však si taky s tím logem dali takovou práci! Logo, vizuální styl, krásné barvičky, ba dokonce i grafický manuál. To přeci nemůže selhat! :-)

Průměrný počet slepic: 4.9 (30 hlasů)
Trvalý odkaz

Leckdo řekne Dobrá zpráva. A když ne, tak třeba Boží mlýny melou.
Ale hlavně je to připomínka dnešních časů, doby, kdy víra zabírá stále méně prostoru a zasahuje stále méně lidí. Uvidíme jaké budou výsledky sčítání. Osobně jsem zvědavý na počet cikánů a katolíků.

Průměrný počet slepic: 4.8 (20 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

lidí, spíš naopak.
Jen se nám tu nějakým nečekaným způsobem víra náboženská přetransformovala do víry politické. Když slyším v práci ten houfec třicátníků, upřímně věřících, že Babiš a Zeman jsou zlo pekelné, a jakýkoliv jejich skutek si vždy vyloží tak, že to jejich víru jen posílí, vzpomenu si občas na dobu, kdy jsem ještě chodil do kostela, a po cestě zpět nedobrovolně poslouchal řeči ošátkovaných babiček. Taky v tom měly jasno.
Ale zasahuje tahle nová uhlířská víra občas i lidi starší, o kterých jsem si dříve myslel, že uvažujou logicky a technicky, Vlk budiž toho zářným příkladem.

O platy farářů nové doby se Vidláku nebojím. Jen místo v kostele kážou v novinách a v televizi, místo na faře bydlí normálně v bytech či domcích, a platí je, kdo vlastně? Vydavatelé z příjmu z reklam, snad tedy, a v případě naší vaší ČT09 si je, ne moc tedy dobrovolně, platíme my sami...

Průměrný počet slepic: 4.8 (28 hlasů)

Počet cikánů bývá několikanásobně podhodnocen. Protože většina si vyplňuje českou národnost.
Katolíků u nás bude zase o něco méně než přes deseti lety. Někde jsem četl, že největší ztráty mají katolíci v Polsku. Pořád je jich ale okolo 60%. Protože výchozí stav po roce 89, byl vysoký.

Průměrný počet slepic: 4.4 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Jenže ono víc vadí, že církve ty peníze ukradly než že dělá radost, že bude po církvích.

Navíc tady bude nová církev, cizí a nejhorší ze všech, kterou evangelíci tak vítají. Takže nejpíš uvidíme spoustu konverzí.

Průměrný počet slepic: 4.5 (31 hlas)
Trvalý odkaz

K

Průměrný počet slepic: 1.8 (20 hlasů)

In reply to by scallop (neověřeno)

Trvalý odkaz

odpudivej troubo...

Průměrný počet slepic: 3.7 (15 hlasů)

In reply to by scallop (neověřeno)

Trvalý odkaz

k čemu jsou debilní hlavonohy, kterým pánbu kromě hňupství nedal vůbec nic.....

Průměrný počet slepic: 4.3 (23 hlasů)

In reply to by scallop (neověřeno)

Trvalý odkaz

Církev je k ničemu. Jakákoli. VĚŘÍCÍ člověk nepotřebuje instituci, protože má víru v hlavě a v srdci a vyznává si ji kdykoli a kdekoli si vzpomene.
Církve jsou reliktem středověku, kdy byly represivní součástí mocenského aparátu a udržovaly převážně negramotný lid v poslušnosti. Nikoli laskavostí a moudrostí, ale zastrašováním. Touto metodou si pomohly i k obrovským majetkům - zejména církev katolická, ale ostatní se také neflákaly.
A čím více měly majetku a tím pádem i moci, tím více se vymezovaly vůči státu. Tak moc, až se ucho utrhlo. Josefínská redukce byla významným počinem k osvobození poddaných, kteří poslouchali fláterníky víc než rychtáře.
Bez ochranné ruky státních účetních by se církevní instituce nikdy nezmohly na majetky, jimiž disponovaly.
Na státu parazitovaly, protože nejenže státu neplatily daně, ale samy ty daně lokálně vybíraly a spotřebovávaly. To by bez ochrany státních účetních, kteří jim to umožňovali, nikdy dělat nemohly.

Vidlák na mne působí dojmem člověka, který tu instituci nepotřebuje, protože má víru tam kam patří - v hlavě a srdci. Když nebude kostel, tak se pomodlí na zahradě, s rodinou, sám, na poli, v lese, na výletě atd. Kostel je jen místo, kde lidé jeden druhému ukazují, že patří do stejné party; a kde donedávna POVINNĚ DOKAZOVALI, že jsou poslušní. Společně se pomodlit mohou lidé třeba v hospodě, v tělocvičně nebo na společném výletě. Dokonce na to nepotřebují ani extraspeciální obřady.

Národ je poněkud složitější struktura než církev. To je, jako byste srovnával spolek zahrádkářů se státem.

Přečtěte si knihu "Malí bohové" od Terryho Pratchetta. Na první pohled se to sice tváří jako lehce humorná fantasy, ale jeho knihy jsou ve skutečnosti psychlogicko-sociologickými studiemi.

Národy mohou existovat jen tak dlouho, dokud mohou mluvit vlastním jazykem, vzdělávat se v něm a provozovat v něm kulturu. V podstatě jedno, pod jakým panovníkem. Jakmile jim však sebeosvícenější panovník zakáže vlastní jazyk a kulturu, zahynou (viz. např. dodnes "demokratickým západem" vzývaný Mustafa Kemal "Atatürk" a jeho násilné poturčování všech neturkických národů; co se mu nepodařilo poturčit, to vyvraždil nebo alespoň okradl a vyhnal) nebo se vzbouří a buď zvítězí, nebo jsou vyvražděny či jinak násilně "umravněny".
Německo např. po "sjednocení" obratem zašmiklo veškerou podporu neněmeckým menšinám na svém území. Výsledek se dostavil během jediné generace - Lužičtí Srbové, nejzápadnější ŽIVÝ slovanský národ, přestali jako národ existovat. Dnes už v Německu není žádná škola s lužickou srbštinou jako vyučovacícm jazykem a jen asi na třech se ZATÍM vyučuje jako druhý jazyk. A protože Lužické Srby přestaly podporovat i Česká republika a Polsko, byla jejich germanizace zdárně dokončena a jako národ přestali existovat.

Průměrný počet slepic: 4.7 (58 hlasů)

Nic z toho, co oni uvedli (metody byly různorodé, včetně poprav) mezi lid.
Je tedy Církev (církev) mouřenínem ?
Toť otázka....o to tady jde.

Možná máte v srdci nějaké autentické pohanské morální aj. příkazy, vhledy atd. No ale ty vám zase zprostředkovali tkzv. historici (historičky ) prominou, možná antropologové, archeologové, lingvisté....ovšem až s odstupem několika tisíc let...
I ten zvyk modlit se společně asi odněkud přišel, že ?
Nic není jen ze vzduchu, respektive z ničeho.

Říká se tomu historická role a i ta může odemřít, až splní svůj úkol. Marxengelsleninism tvrdí že nutně....odumře. Já bych tak tvrdým nebyl. V principu věčného návratu (viz např. Eliade) je možno znovu umírat a znovu ožívat.
-----------
Všimněte, že nyní nehodnotím - zda je církev či Církev taková nebo onaká. Ona je krom své kvality atd. i fenomenem, takže i hezky po stoicku.

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

…. až dojdou prachy, postará se zase stát. Katolická církev si to prosadí, lesy bez stromů vrátí, a kolegiálně strčí pod ochranná křídla státu i církve ostatní. Nejspíš už i muslimy - škoda, že už mám po sezoně. Dělat takového muezzina/státního zaměstnance, to bude nádhera. Pětkrát denně zahalekat a jinak se věnovat třeba tkaní modlitebních koberečků - což já bych nemusel, protože jeden už dávno mám. Originál, dostal jsem ho za zásluhy od perského/iránského velvyslance pana Attara (heč!).
Kapitalizovat zisky, socializovat ztráty - nic nového pod sluncem.

Průměrný počet slepic: 4.4 (37 hlasů)

Meluzínové chodí normálně do háku a z minaretu (nebo reproduktoru, bo minarety nejsou povoleny všude) vyzpěvují na vedlejšák. Zadáčo, nebo za příspěvek od mešity.
Pokud jste to dosud nepostřehl, tak žádná "muslimská církev" neexistuje a nikdy neexistovala. Existují jednotlivé obce, které nejsou nikomu podřízeny; v podstatě to jsou stejné spolky jako třeba zahrádkáři. Když je obec dost velká a zámožná, postaví si mešitu; když není dost velká a zámožná, modlí se, kde to jde. Když obec zkrachuje, tak mešitu prodá a vrátí se do obýváku nebo tělocvičny. Barák vlastně nepotřebují, bo mají koberečky.

Faráře to čeká taky. Nebudou chechtáky na platy, tak holt budou chodit do háku a farářovat budou ve volném čase. To bude takový hezký prubířský kámen víry. Nebudou prachy na fary a kostely, tak holt se bude chodit do hospody nebo k někomu do obýváku či na zahradu. Bude to upřímnější a opravdovější.

Průměrný počet slepic: 4.5 (32 hlasů)
Trvalý odkaz

... za těma je už jenom satan, a to o takhle malinkatej kousek. Tohle prostě nakonec vyleze zřejmě z každýho protestanta. Ta (chamtivá) katolická církev si ve skutečnosti "ukrojila" tolik, že to ani zdaleka neodpovídá podílu (!) z vracené části majetku, který by jí patřil podle stavu z roku 48, a to proto, aby se něco dostalo na církve i "církve", které např. v roce 48 ani neexistovaly. Ale protože i tak je to ze všech bezpečně nejvíc, tak jsou to samozřejmě nenažranci největší...
A jinak v principu souhlasím. Netuším, jak to mají spočítané s platy, v posledních 20 až 50 letech se vždycky spíš řešil nedostatek kněží (např. masivní "výpomocí" z Polska), ale majetek s sebou každopádně nese náklady na jeho správu a tam byli vlčáci s hodně ostrými zoubky už nachystaní. Progresivní část (Halík, Holub, ...) se už dopředu údajně domluvili s develotrem Sekyrou, veřejným sponzorem KDU, jenže jim do toho trochu hodil vidle zpátečník Duka a posléze i Olomouc a bez dvou největších diecézí se do obětavé pomoci zmateným ve správě náhle nabytého nechce ani dobrodinci Sekyrovi. Tady bych viděl mnohem důvodnější příčinu psaní bonzáckých dopisů papeži na Duku. Nějaký oběd se Zemanem je důvod dobrý leda pro běžné konzumenty kázání Václavky z ČT09 (takže i pro tebe, co mě za chvilku z noční okomentuješ a ráno z tebe zbydou dvě písmenka).
A ano, jsem pro to, aby si věřící svoje pastýře platili, aby bohaté farosti byly solidární s chudšími, aby kněz dělal pastoraci (v jistých oblastech republiky se to prakticky rovná misionářské činnosti) a ne politiku. (Ono je to ostatně kontraproduktivní - katolíci navzdory doporučování stejně houfně volili ODS, ČSSD, Zemana i Babiše.)
Nicméně ve správě majetku má církev nějakých pár set let zkušeností, tak by mohla nezblbnout i tentokrát, ale pokud se tak stane, doufám aspoň, že to v posledku povede k návratu k tomu, co je jejím hlavním posláním.

Průměrný počet slepic: 4 (24 hlasů)

posláním?

Průměrný počet slepic: 4.5 (10 hlasů)

Hrabat prachy, mají v tom pár set let zkušeností.

Průměrný počet slepic: 4.8 (24 hlasů)

Tato prospěšná činnost byla dočasně narušena nezodpovědnými zásahy Josefa II. a některých jeho následovníků, ale po r. 1989 se společnost rychle navrací do původního modu.

Již generace dnešních žáků prvních stupňů ZŠ bude debilizována natolik, že se církve brzy budou moci vrátit ke "službě", již prokazovaly státu před Josefem II.
Dnešní páťáci skoro vůbec nečtou a mnozí z nich už ani číst neumějí. Sice přečtou písmenka a překlopýtají věty, ale nerozumějí obsahu. Stejně vypadá i jejich písmený projev - smsky bez interpunkce a diakritiky, plné hrubek. A to zatím nebyl povinně zaveden "comenius script", takže většina dětí ještě dokáže psát vázaným písmem a přečíst je.
Stačila jediná generace a z národa, který se mohl pyšnit jednou z nejvyšších všeobecných vzdělaností (tzn., že i uklizečka se sedmi třídami ZŠ alespoň zhruba věděla, co je co a kde si to správně najít), jsme se stali hordou funkčně negramotných amíků.
No, a tím se otevírá prostor pro represivní instituci, která bude hordu udržovat ve strachu a poslušnosti. Církve jsou pro ten účel ideální, mají letitou zkušenost a propracované manuály.

Průměrný počet slepic: 4.4 (47 hlasů)

Vaše nenávist k církvi Vám znemožňuje vidět její pozitivní stránky. Třeba právě na úseku vzdělávání prostého člověka.

Průměrný počet slepic: 2.6 (29 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

... ve středověku i v pozdějších dobách. O podpoře vzdělávání by mohl mluvit třeba takový Giordano Bruno. Tedy nemohl, protože mu ještě před upálením probodli jazyk, aby nemohl šířit údajné bludy: "Odsouzenec byl vysvlečen do naha, kůže na prstech (kterou kdysi přijal vysvěcení) mu byla seříznuta břitvou, ústa umlčel železný roubík a kovové hřeby fixující jazyk k patru čelisti. Zločinný kacíř byl přivázán ke kůlu a zaživa upálen."

https://time-theory.info/giordano-bruno-obet-tmarstvi/

Průměrný počet slepic: 4.2 (22 hlasů)

argumentujete excesem, byť jedním z mnoha. Když se budeme bavit o době Giordanna Bruna, tedy přesně o druhé polovině šestnáctého století, můžeme porovnat úroveň vzdělání v zemích křesťanských , islámských, budhistických a z našeho pohledu pohanských. Hádejte, kde v té době bylo největší zastoupení lidí co uměli, číst psát a počítat? Ve kterých zemích bylo v té době nejvíc knih?
Už v době Karla Velikého platilo : „Nechť v každé vsi a v každém městě kněží provozují školu. Svěří-li jim někteří věřící své děti, aby se naučily psát, nechť je neodmítají přijmout a vzdělávat v duchu milosrdenství… Ujmou-li se kněží tohoto úkolu,nechť pak nevyžadují žádnou mzdu, a mají-li něco dostávat, nechť se jedná pouze o štědré milodary rodičů …“
Každý blbeček dnes argumentuje o církvi jako brzdě pokroku a tmářské organizaci, ale tytéž organismy nejsou schopny objasnit, kde se budoucí kacíři naučili číst, psát a počítat.

Průměrný počet slepic: 2.4 (9 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

....poukazoval na dobrý příklad jezuitů, jak kvalitní mají školství (a obává se, že právě že díky tomu a díky monopolu je ohrožena mládež - že bude semleta arcikacířským katolictvím v masu poslušnou Antikristu).
Něco je dobré na každém zlu...a naopak.
To už tak v životě chodí.
Špatné je, když jsi nucen (vnitřně, zevně...) vidět černobíle, nebo s podlitýma očima, ale také třeba i nihilisticky - k čemuž může vést i víra v dobro, pokud je spoléháno příliš na Boha apod. , že až ten rozsoudí.... etc etc.

Prostého člověka však Církev dlouho jen oblbovala, dokonce mu zakazovala číst Bibli. Pod pohrůžkou násilí.
Což je naprosto perverzní.

Průměrný počet slepic: 3.8 (10 hlasů)

Bylo jasné, že na tuto (navíc zřejmě řečnickou) otázku není třeba odpovídat, že se jich i tak sejde dost a nádavkem lítost nad nedokončenou záslužnou činností Gottwalda, Urválka a dalších ctihodných majáků vzdělanosti, tahajících ubohý nevědoucí národ zpod tmářského církevního jha.
Ještě tam chybí (ale určitě by přibylo) prznění malých chlapečků, upalování čarodějnic a špionáž pro rejdy Vatikánu.

Průměrný počet slepic: 1.9 (14 hlasů)

osobně si myslím, že většina těch peněz tam šla a ještě zatém půjde. Podobně jako máteř Tereza, kdy s e zjistilo, že většinou peněz dotovala Vatikánskou kasu a jen drobet použila na "dobročinnost". pamazuju na ten rambajs co byl, když to vylezlo na povrch

Průměrný počet slepic: 4.6 (17 hlasů)

... že nikdo z církve nikdy nikoho neprznil (z poslední doby velký skandál například v Austrálii), čarodějnice neupalovaly a Vatikán nedělal žádnou špionáž?

Průměrný počet slepic: 4.4 (13 hlasů)

A vlastním příkladem potvrzovat jeho obsah, tedy především následovat příkladu židovského (judejského) proroka Jehošuy, jeho způsobu a charakteru života..
Oni si ale vesměs vybírají jen ty obsahy, které se jim momentálně hodí. Prostě stali se i politikáři.

Technické.
Také (máme zde i jiné záležitosti : služba mnoha pánům, hiearchické uspořádání byrokratické, místo živého Písma ustrnulost v překladech, modlářství....) rentiérské živobytí (existence díky úroku, lichvě) je velkým hříchem (optikou Písma).
Spolu sebou (a svým žitím ve velkém hříchu) stahují do bahna i své ovečky a své beránky. Ovšem ti(ty) to vesměs vítají s radostí, však např. sami žijí soutěží o fiat měnu zatíženou úrokem, chtějí v ní vítězit (tedy jiné své bližní porážet: vysvětlení u Brocha - jak je to odporně pohanské).
Výjimky se najdou.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Českobratrští evangelíci, držte si klobouky, ta správná jízda začíná. Jsa z Vidlákova domovského sboru, mohu směle prohlásit, že to celé bude neskutečná prča. Jako sbor jsme na to nachystáni. :-)

Našim atheistickým spoluobčanům však má být tato atrakce odepřena. Uslyší  o ní tak maximálně z Vidlákových skazek, což bude jenom slabý odvar celé reality. Sami si za to můžou, že ani do toho kostela nezajdou. Nebudou se ani moci smát cizímu neštěstí. :-)

Průměrný počet slepic: 4.6 (22 hlasů)

In reply to by master

Trvalý odkaz

Vy nevěříte v sílu Ducha svatého?

Průměrný počet slepic: 4.2 (16 hlasů)

To víte, že věřím. Duch Svatý má obrovskou moc očišťovat naše srdce. On to prostě udělá. Za absolutně každou cenu, protože si nás zamiloval. Všechno zlé ale musí z našich srdcí pryč. A to prostě bývá spojeno občas s poněkud negativními jevy. Jako je třeba rozpad falešných hodnot, rozpad falešné církve, a tak podobně.

Dneska u nás ve sboru bude kázat na letnice bývalý farář naší církve, kterého za jeho postoje doslova cancelovali. V jedné diskuzi na facebooku jsem se ho zastal a byl jsem našimi  církevníky taktéž cancelován z dané skupiny. Jsem zvědav, zda po dnešku nebudou chtít  cancelovat i náš sbor. ;-) Je čas Božích soudů a všechno se musí hezky vybarvit. I to je působení Ducha.

Průměrný počet slepic: 4.5 (22 hlasů)

Řekněme, že pan farář byl poněkud nespokojen s politikou všeobjímající Duhy. Dokonce si dovolil takovou svatokrádež, že říkal, že v Bibli to stojí jinak a připomenul, že všichni (faráři) slíbili posuzovat věci podle Bible. (Opravdu to slíbili.)

A Duha, přátelé, ta hříchy proti sobě neodpouští.

Průměrný počet slepic: 4.9 (17 hlasů)

In reply to by master

Trvalý odkaz

faráři trestáni do budoucna!
Nikoli exkomunikací, ale povinným zakoupením (za své) Duhového Lega, z něhož budou muset před zraky spoluvěřících stavět scénky dle návodu ve škatuli. Členové náboženské obce pak posoudí, jestli se heretik dostatečně kál a může mu být odpuštěno. Když bude vzdorovat, bude si muset koupit ještě větší a Duhovější krabici :o))
https://www.theguardian.com/world/2021/may/20/everyone-is-awesome-lego-…

Průměrný počet slepic: 4.5 (17 hlasů)

In reply to by veverka (neověřeno)

Trvalý odkaz

ta diskuze

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by master

Trvalý odkaz

To je vskutku realně působící bůh. Takřka podmiňující naši momentální existenci, v uspořádání té civilizace, jak ji známe.

Posuzovat věci podle Bible (předpokládám že Bible je stále tím kanonem N i S Zákonů)....kdyby to dělali opravdu poctivě ( v každém ohledu i detailu) , tak by se stali buď nihilisty nebo by začli být považováni za blázny.
Posuzovat se dá dle některých výroků Bible, v podstatě by se dalo říci že pečlivě vybraných, v tom je také i smysl , respektive náplň těchto živností.

Průměrný počet slepic: 4 (6 hlasů)

v tom je elegantní bídák, bratr v Kristu, páter Tomáš Halík. Jen mám dilema, kdo ho do Církve sv. katolické angažoval. Asi spíš KGB než StB.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

Ha(jz)lík je zednář.

A včíl mě exkomunikujó, protože kritizovat ti nahoře je verboten...

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Ta pravá Církev Kristova, ta jak věřím, se prostě nerozpadne. Rozpadne se jenom všechna ta faleš postavená nad ní. A to mohu jenom s povděkem kvitovat.

Průměrný počet slepic: 4.5 (26 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.