Švejkování

Autor
Štítky

Vidlákův úvodníček: 

Události jsou v běhu, nakažení přibývají, opatření se vrší jedno na druhé. Státi se blbcem trvá průměrně jeden den. Stačí něco plácnout a než slunce zapadne, už všichni vědí, že jste idiot. Nevím kolik u nás koronavirus zabije lidí, ale novinářských a politických kariér už pozabíjel pěknou řadu, teď už dojde jen na jejich kremaci.

Já ještě přidám jednu domácí perličku... V neděli jsem konstatoval, že máme tři stovky nakažených a zatím ani jednoho mrtvého. Moje drahá žena se ke mně přitočila, pohladila mě něžně po vlasech a medovým hlasem mi šeptla do ucha: "Ty bys taky chtěl mít všechno hned". 

Godote, je to Vaše: 

Vidlák mě trochu zaskočil svým pátečním (13.3.2020) tvrzením, že:

„Koroňáček je jaksi odolný proti švejkování. Fungovalo nám to na Císaře Pána, fungovalo to na Hitlera, Stalina, funguje to na současnou vládu i na všechny minulé. Ale breberce je to tak nějak jedno“.

Přivedl mě tím k nočnímu přemýšlení, co si kdo pod tím termínem „švejkování“ představuje a s čím ty které představy souvisí a k čemu vedou.

Jako do určité míry znalec Haškova nedokončeného díla „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ si troufám tvrdit, že o českém „švejkování“ většinou mluví lidé, kteří to dílko nikdy nečetli, a pokud ano, pak jen povrchně a navíc kdysi dávno, kdy jim ještě teklo mléko po prvně rašících vousech.

Především vyjádřím přesvědčení, že literární postava Josefa Švejka není autorem vytvořena jako archetyp Čecha. Je spíše zrcadlem, v němž se ostře projevuje/zveličuje/zvýrazňuje chování a vlastnosti jiných osob v tom košatém a rozsáhlém příběhu. Tedy nikoliv jeden archetyp, ale vícero různých typů. Několik příkladů.

Nadporučík Jindřich (Heinrich) Lukáš: „Buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. Já jsem taky Čech“.
Hostinský Palivec: „Host jako host,“ řekl Palivec, „třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si co chceš. To je moje zásada. Jestli to tomu vašemu Ferdinandovi udělal Srb nebo Turek, katolík nebo mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno.“
Strážmistr Flanderka: Nejvíc mu dala starostí instrukce, jak získati z místního obyvatelstva placené informátory. Nakonec, poněvadž uznal za nemožné, aby to mohl být někdo z místa, kde začínají Blata a kde je ten lid taková tvrdá palice, připadl na myšlenku vzít na tu službu obecního pasáka, kterému říkají „Pepku, vyskoč!“.
A tak bychom mohli listovat knihou dále od tajného policisty Bretschneidera, přes jednoročního dobrovolníka Marka, sapéra Vodičku, hladového Balouna a další větší i menší postavy a postavičky, až po kadeta Bieglera nebo poručíka Duba. Za zmínku stojí, že Hašek demokraticky vzpomněl i na tehdy v našich zemích početné židovské etnikum postavou polního kuráta Otto Katze.

Stojí za povšimnutí, že žádná z těch postav není jen a pouze typicky česká, jsou to charaktery všelidské, napříč (především evropskými) národy a národnostmi. Teprve jejich souhrn vytváří něco jako „český charakter“ (existuje-li vůbec něco takového) a pokud se do něj nějak vřazuje i samotný Josef Švejk, pak nikoliv ve větší míře, než všichni ostatní.

Samotné dílo jako celek (byť nedokončený) je mnoho vrstevnaté. Podle mého soudu pod povrchní (velkou) legrací je notná dávka obdivuhodného cynismu, který přitom skrývá hlubokou lidskost, vyjádřenou například slovy Markovými:
„Teď se ještě vyjevené masy nevzpamatovaly. S vypoulenýma očima jdou se dát rozsekat na nudle a potom, když ho trefí kulička, zašeptá jen: „Maminko…“ Neexistují hrdinové, jen jatečný dobytek a řezníci v jenerálních štábech. A nakonec se jim to všechno vzbouří a to bude pěkná mela. Ať žije armáda! Dobrou noc!“

Další významovou vrstvou „Osudů“ je notná dávka fatalismu. Jedinec je unášen dějinami bez valné možnosti je ovlivnit. V tom Hašek navazuje mj. i na jednoho velkého českého panovníka (hádanka – kterého?), který se vyjádřil v tom smyslu (parafrázuji), že běh dějin je řeka plynoucí svým tempem svým korytem a jedinec má jen malou možnost směr a rychlost toku ovlivnit. Může tak leda trochu/omezeně zakormidlovat k jejímu levému či pravému břehu. A teprve za příští zátočinou se ukáže, zda zvolený břeh by tím lepším, nebo horším řešením. Za zákruty řeky nikdo nevidí… 

Na nejspodnějším významovém patře celého slavného románu nalézám spíše smutek, než nějaké bujaré veselí.

Je samozřejmě škoda, že Hašek své vrcholné dílo nedokončil, a tak můžeme jen spekulovat, jak by češství/švejkování v jeho podání vypadalo v dnes tolik adorovaných československých legiích na Rusi, nebo v Rudé armádě, kam Hašek z legií přeběhl. Něco napovídají jeho příběhy z Bugulmy, kde ovšem nějaké češství obtížno hledat, ale „švejkování“ v tom smyslu, jak se obecně chápe, je tam spousta – je to ovšem „švejkování“ ruské, čuvašské, tatarské atd. S Čechy opravdu nemá nic společného a to potvrzuje moji tezi, že postava Švejka (v Bugulmě samotného Haška) je jen jakýmsi katalyzátorem, který dává charakterům šanci se projevit.
Haškovy dopisy z ruských revolučních časů (publikované například v knize „Tajemství mého pobytu v Rusku“, Naše vojsko 1985 – k tomu malá poznámka v závěru pod čarou) naznačují, že v té době byl Hašek nějakého „švejkování“ prost. Zda ho do komunistických řad tehdy zavedly válečné zážitky, samohonka nebo něco jiného – to jsem nikdy nepochopil. Ruské vlivy jsou v jeho románu jasně patrné, zda se ale z rudoarmějce převtělil zpět do středoevropského anarchisty není jisté, moc času na to neměl. Do Československa se vrátil v prosinci 1920 (mimochodem – krátce pobyl v Pardubicích v karanténě) a zemřel vlastně jen dva roky na to – 3.ledna 1923.

Poněkud vlažný vztah některých vrstev české společnosti k nařízením a předpisům je notoricky znám, ale podle mého soudu to se Švejkem (postavou i románem) má pramálo společného, nejspíš proto mi ten termín „švejkování“ vadí.

Myslím, že Vidlák i Master žijí jako každý z nás ve své bublině. Vztah jednotlivců k aktuálně nastalé situaci je samozřejmě rozdílný, z mnoha důvodů. Jedním je třeba už to, že Vidlák má čtyři malé děti, o něž musí/chce pečovat - já mám už i vnuky dospělé, ti moji péči už nepotřebují. Rozdílů mezi jedinci ve vztahu k současné infekci bude nepochybně víc.
Zajímavé je i množství vtipů, které se s koronavirem vyrojily.
A tak budu např. respektovat rozhodnutí, že hospody se večer zavřou (Vidlák asi také), ale už jsme se s kamarády domluvili, že se holt budeme v případě nálady scházet doma. Poprvé už v úterý, neb setkání je dlouhodobě plánované, původně na Parkánu, teď nejspíš u mě (mám největší byt).
Něco takového Vidlák asi riskovat nebude.
Možná je to právě to „švejkování“, které nemá ovšem se Švejkem vůbec nic společného.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slíbená poznámka pod čarou:
Zmíněné povídky z Bugulmy (naposledy vydané asi v roce 2008 Nakladatelstvím Lidové noviny v knize „Moje zpověď a jiné povídky“) jsou velmi satirickým pohledem na realitu Velké říjnové socialistické revoluce na ruském venkově. Pokud by takový tón o VŘSR Hašek zachoval i ve svém Švejkovi (pokud by ho dějově dotáhl až do té doby), obávám se, že by za minulého režimu nesměl vůbec vyjít. Tuto moji domněnku potvrzuje i skutečnost, že vydání povídek z Bugulmy v roce 1985 (když už režim povoloval šrouby) musel zaštít sám šéfredaktor Rudého práva Zdeněk Hoření, autor výše zmíněné knihy „Tajemství mého pobytu v Rusku“. A to byl nějaký funkcionář:

Od roku 1954 pracoval jako redaktor deníku Rudé právo, v letech 1962–1968 jako jeho moskevský zpravodaj. V roce 1969 se stal zástupcem šéfredaktora stranického listu Tribuna. V letech 1969–1983 působil na pozici zástupce šéfredaktora Rudého práva, kde od roku 1983 až do konce komunistického režimu zastával post šéfredaktora. V letech 1972–1983 byl rovněž předsedou Ústředního výboru Československého svazu novinářů. V roce 1970 mu byla udělena Československá novinářská cena, roku 1980 Řád republiky.
XV. sjezd KSČ ho zvolil za kandidáta Ústředního výboru KSČ. Ve funkci kandidáta ÚV KSČ ho potvrdil XVI. sjezd KSČ. Za člena Ústředního výboru KSČ byl kooptován 16. března 1982 a na této pozici ho potvrdil i XVII. sjezd KSČ. V období říjen 1984 – listopad 1989 byl navíc členem sekretariátu ÚV KSČ.
Ve volbách roku 1976 usedl do České národní rady. Mandát v ní získal i ve volbách roku 1981.
Ve volbách roku 1986 přešel do Sněmovny lidu (volební obvod č. 64 – Most-Chomutov, Severočeský kraj). Ve Federálním shromáždění setrval do ledna 1990, kdy rezignoval na mandát v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění po sametové revoluci.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Ho%C5%99en%C3%AD

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.1 (52 hlasů)

Komentáře

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Taky mně už čtrnáct dní trýzní meniskus. :-) Ještě jsem nenašel odvahu s tím jít k doktorovi, jestli by se vůbec nějaký ochotný našel. Ale asi budu mít čas to koleno zregenerovat, od zítra nás zaměstnavatel nechává doma a vypadá to nejméně na měsíc, spíš více.

Zatím bez slepic

Nejlepší aktivace vnitřní štauferky je chůze a běh, 10000 a více kroků denně.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Myslím, že než mě to už asi potřetí vzalo, tak jsem těch 10000 kroků bez problémů splňoval. Teď je ale pohyb pro mě opravdu utrpení.
Z toho pajdání už mě bolí i kyčel a záda a mám už dvě kila navrch.
Už se na mě cca před třemi lety chtěl vrhnout ortoped se skalpelem, ale neměl jsem odvahu. Teď už budu tu operaci silně zvažovat, ale až přejde ten "kudrnáček".

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Mimo téma:
1. prosím všechny, aby, pokud mě chtějí oslovit, vynechali "pane", připadá mi to divné - děkuju
2. pokud chtějí, můžou mi tykat, to však s sebou nese riziko, že já budu tykat jim, pokud mi to výslovně nezakážou - opět děkuju

Průměrný počet slepic: 3.8 (6 hlasů)

In reply to by Havran57 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zkusím si to u Tebe zapamatovat :) Občas se ptávám: Mám Ti vykat, nebo Vám můžu tykat? :)

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

In reply to by Havran57 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Obecným a všeobecně akceptovaným zvykem v internetových diskuzích při používání nicků je NEPŘIDÁVAT před nick pane/paní.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Asi nejsem stádní typ, rád oslovuji jako slušný člověk, obzvlášť, když oslovuji protistranu, která si slušné vychování zasluhuje. Tedy škeble u mě nikdy pan nebude, navíc je to ta škeble. Tož tak, pane Havrane.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Já to řeším Vy a vy, každému co jeho jest.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Havran57 (neověřeno)

Trvalý odkaz

OK, pane Havran, Zkusím na to myslet ;)

Jinak já mám vykání v diskusích i celkem rád. Pro mě to není vyjádření respektu, nikoliv odtažitosti. S mnohými blízkými lidmi si vykám. Je teda skupina nicků, kde mě to k tykání furt svádí, a tak to většinou nějak zaonačuju. Myslím, že za to může tak trochu charakter nicku samotného a pak vystupování. "Vidlák" jasně svádí k tykání. Je to takové rovnostářské. Je to z dob, kdy se i králi říkalo "ty". "Targus", tam vlastně pokaždé zaváhám. Tam hraje roli zase Targusova bodrost.

A uznejte, "Vy Holube..." či "Vy asfaltový holube" zní také zvláštně...

Havran... Tam je ten respekt třeba. Havran na živo si ho jasně zasluhuje.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Pro mě to JE vyjádření respektu, nikoliv odtažitosti.

Ach jo... Vidláku, klidně se zaregistruju, pokud to bude znamenat že si budu moci po sobě opravit kydnutí...

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

takže jasně, vykání je někdy odtažitost, někdy respekt
vykání mi nevadí a v životě jsem zažil tzv. "přidržené vykání" (vždycky s holkama), kdy náš vztah byl dlouhý, přátelský, kamarádský a důvěrný (ne "s výhodami", ale se 100%ní důvěrou) a vykání jej ještě posilovalo, zhezčovalo a zvyšovalo jeho vyjimečnost
já se jenom bál jednoho:
jsem slušný a klidný, ale když se emočně vyexcituju, začnou ze mne skrze splečenský filtr pronikat nespisovná slova a slova, která jsem se kdysi hodně dávno naučil na pískovišti před barákem. a taky bych mohl nechcíc těkomu tyknout a nechtěl bych, aby to bylo bráno jako nedostatek respektu nebo pohrdání
PS: a k těm sprosťárnám - stejné slovo může být použito jako vulgarismus a nebo citoslovce vyjadřující vypjatost situace - někdy roztomile, jindy dramaticky
PPS: nevíte někdo, když mi přijde balíček, převezmu ho s rouškou a v rukavicích, doma v předsíni ocákam savem a nechám být, za jak dlouho by případný virus uvnitř zemřel?

Průměrný počet slepic: 4.5 (4 hlasů)

In reply to by Havran57 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Někde psali snad tři dny? Takže je-li balíček uzavřen, umřel virus už cestou skrze pošty ;-

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Ještě se vrátím k tomu našemu zdravotnictví
Jeho likvidace začala za ODS,prodeje,rozkrádání,privatizace nemocnic se ukazuje v plné nahotě.
A jak víme v tom se pokračuje nadále.
Kdo si vzpomene na stávku ve zdravotnictví a co nastalo po ní.
Sice to dost umožnilo Německo,Rakousko,že si své problémy řešili přeplácením naších lékařů,sester,kteří odcházeli do ciziny.
Dost to ještě zachránili lékaři z Ukrajiny,určitě se s nimi mnozí setkali,ale zase chybí na Ukrajině.
Takže,různé rozporuplné rozhodnutí vlády,odborníků s tím souvisí.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

aby prodloužil zónu kam mohou do Rakouska naši pendleři z 50 na 100 km, jinak se jim sesype systém sociální péče.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Za odchodem našich zdravotníků jinam také stojí neustále změny v přípravách na atestace. To jsou zkoušky, které musíte jako zdravotník udělat, aby vám dovolili pracovat samostatně. Když Vám ale rok co rok mění podmínky, tak toho máte za chvíli dost.

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)

Kamarád dělá údržbáře ve státní sféře. Lepší tabulky než ve školství. Když jeho syn končící lékařskou fakultu viděl, za jakých podmínek bude do atestace fungovat, rozhodl se pro západ. I když celou dobu tvrdil, jak chce zůstat doma. Nejlépe v rodném městečku...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

To AB.
Asi něco podobného,jak proběhla debata o ISO,buzerace,papírování,a tvrdě zaplatit.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Byla jsem v klinické laborce když se ISO zavádělo. K práci prostě přibyla tuna papírů o tom co člověk dělá. Všichni remcali, že se musí zapisovat teplota v lednici a v mrazáku a psát kolikrát protočíte centrifugu. Mně to zatěžko nepřišlo, byla jsem zvyklá z drsnější soukromé laborky na něco podobného. Ale je fakt, že předatestační nesmysly mně dostaly.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

My máme rádi humor a svědčí o tom řada jmen, Švandrlík, Vyčítal, Renčín, Lipský, Smoljak se Svěrákem a další. A je mi jedno, jestli nás někdo za švejkovský národ považuje, jen ať se z nás nestane národ Halíků, Hermanů, Šafrů, Kartousů, multikulturních vítačů a mnohých dalších. To by byl asi soumrak Čechů v Čechách.

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)

tedy ti, kterým chybí nejen zdravý rozum, ale hlavně předvídavost i intuice. A ti, kteří nešli i do karantény nemají navíc ani trochu ohleduplnosti vůči svým spoluobčanům - viz uzavřené dědiny a města na olomoucku. To není stigmatizace italských "lyžařů", tak to jednoduše je. Kdyby hloupost nadnášela, tak se vznáší na obláčku, což v konečný fázi možná i budou a s nimi i někteří z těch, které nakazili, kteří neměli třeba vůbec šanci vědět, že masírují nakaženou,....

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Právě kecá Středula. Nechápu jak musí kdejaký ko.ot vystoupit a připomenout se. Navíc taková nula. Sice máme předsudečnou nenávist, ale máme taky šíření poplašných zpráv. V současné době bych tohoto blba zavřel do izolace. Jen straší už dost tak vyplašené lidi.

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

1. Pošta přepraví zdarma balík roušek, ale musí být v průhledném obalu. Asi ví co by někteří naši vychcánci delali.
2. Omezila provoz tak, že vyřadila nedůležité služby - podávání sportky.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Něco povzbudivého
Šéf komunistů Vojtěch Filip zajistil po dohodě s představiteli Vietnamské socialistické republiky dodávku několika milionů roušek. Dodávky mají být realizovány od 25. března.
Z ukrajinské metropole Kyjev vyletěl obří letoun Ruslan do Číny pro 106 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu. Na Twitteru to oznámil ministr obrany Metnar.
a něco méně povzbudivého
Dodávka 15ti tisíc roušek z Anglie objednaná pražským magistrátem pro HMP, která měla dorazit včera (ve středu) bude zpožděna. Budeme doufat.
A nakonec dotaz
nevíte někdo proč se slezl senát? Co měl tak neodkladného na práci než pomlouvat vládu v čele s Babišem především?

Průměrný počet slepic: 4.7 (12 hlasů)

podpis anna2

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Pokud vím, Senát slezl se na včerejší žádost vlády.
Pokoušejí se zkrátit kolečko, které jinak trvá i několik měsíců, na jeden den.
Návrh byl předložen NAJEDNOU oběma komorám parlamentu.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

jsou ve vzduchu.

Karel Havlíček
@KarelHavlicek_
Letadla Smartwings ve vzduchu. Ministerstvo dopravy ve spolupráci s ostatními rezorty zahajuje letecký most s Čínou. Smartwings již obdržel zahraniční povolení a bude průběžně točit celkem sedm letadel a navážet respirátory, roušky a další zdravotnický materiál.

Průměrný počet slepic: 4.5 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

a do nosu si strčit tampóny? To je určitě lepší, než náhubek a mezerami kolem huby.

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

A nebo našít kolem krempy klobouku igelit (po vzoru síťky u včelařů). Utěsnit kolem krku uvedenou izolepou. Filtrování bude probíhat krempou.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Mám dojem, že jsou tací, kteří by napřed potřebovali přelepit pusu kobercovou páskou a pak si teprve nasadit roušku.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

Tou kobercovou páskou si musíte na tu h... pardon ústa přilepit dámskou vložku. Už to někde na netu běhá !!
Tož asi tak.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Jan Zahradil
16 hod ·
Včera mě citovala čínská státní CCTV. Říkám tam, že je dobře, že se Čína hrabe z nejhoršího a že je tudíž schopná dodávat materiál do okolního světa. A pak další věci o vztazích EU-Čína, nic negativního.
Tak zas ať někdo napíše, že jsem užitečný idiot čínských komunistů nebo hlásná trouba jejich propagandy. Je mi to jedno.
Nikde jinde se ty věci v tak masovém množství totiž objednat nedají. A protože víme, jak to v Číně chodí, radil bych teď tu ideologickou válku s Čínou fakt utlumit. Ti, co ji v minulých měsících s takovou úporností pěstovali, teď zjevně umí dovézt do ČR leda velké kulové.

Průměrný počet slepic: 4.7 (12 hlasů)

Zahradil 先生说得很好。[Zahradil xiansheng shuode hen hao] Pan Zahradil to řekl moc dobře.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Co to Laco píšeš, už vystoupil maršál Pavel a začal vysvětlovat, že objednavat to v čšíněš smrdí velezradou, že za to čína bude něco chctít, takže to nemáme dělat ;)

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Nevím jak to vidíte vy, ale byť souhlasím s tvrzením pánů generálů, že bychom se měli více soustředit na schopnost produkovat strategické a bezpečnostní výrobky sami, nemyslím si, že jde jenom o roušky a respirátory. A hlavně mám takový neodbytný pocit, že spoléhání se na Německo a další demokratické soudruhy (Itálie by mohla vyprávět) se ukazuje být větším rizikem pro naši bezpečnost, než že dovezeme roušky z Číny a alespoň měsíc si odpustíme mistrování, poučování a ukazování houbových svalů směrem na východ...

Musí to být šílený pocit, když někomu okázale nadáváte... a ten někdo vám pak stejně okázale pomáhá zachraňovat životy...

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/koronavirus-je-bezpecnostni-riziko-m…

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)

Pro orgány EU představuje jakýkoli kladný vývoj ve vztahu k Číně (nebo ztížená možnost Čínu či Rusko všemi možnými i nemožnými způsoby torpédovat) OPRAVDU nebezpečí.
Nebezpečí, že po transformaci EU na něco OPRAVDUproevropského nebudou moci škodit stejně intenzivně jako dosud.

Souhlas s tím, že náš vyspělý papírenský a zbytkový hadrárenský průmysl by mohl a měl zajistit dostatečnou výrobu roušek alespoň na technické úrovni Ugandy.

Ještě důležitější než nezávislost na Číně by ale byla POTRAVINOVÁ nezávislost na Německu.

Po zcela náhodném a zcela neočekávaném ucpání pohraničních přechodů pro kamióny s potravinami do našich NĚMECKÝCH prodejních řetazců by byly i roušky naprd.
Proti hladu totiž roušky nepomáhají.

Snad pokud by byly z jedlého rýžového papíru, ale ten se vyrábí v Číně!

Průměrný počet slepic: 4.9 (9 hlasů)

Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych Číňana jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil, takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tohle bych, Holube, teda nečekal!

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)

Dodnes Vás mrzí, že jste byl drzý... :)

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by Hejtman (neověřeno)

Trvalý odkaz

:D

A že jsou Kydy jen nějaká bublinka! Tak kulturní lidé kolem! Holinky od hoven, v hrdlech slavíci!

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Pro jistotu - reagoval jsem v nezávazném odlehčeném tónu, žádný sarkasmus nebo tak.
Jen jsem se to snažil naroubovat na jiný song téhož pána ;)

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

co se to vozi do polska ? ze jsou 20-30 kilometru kolony kamionu, potraviny ? stavebniny z nemecka ?

neni mi jasne co se ted tolik prevazi, soucastky na vyrobu aut ?

nema treba Targus jasno co se vozi ?

ano pokud nastane neco podobneho i v nemecku a zacnou se hromadit kamiony pred nasi hranici tak sice mame dost veci na skladech, ale protoze nejsme potravinove sobestacni tak se sklady vyprazdni a budou cekat na ty zadrzene kamiony

Průměrný počet slepic: 4 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Ochranné pomůcky, které tolik potřebujeme, naše vláda nakonec nakoupila v Číně. U velmoci, proti které některé kruhy vedly nelítostný boj kvůli Tibetu, čínským disidentům apod. Na druhou stranu, v Číně celý virus začal. Očekáváte tedy změnu v postoji české politiky vůči Číně? Bude čínská výrobní síla uznaná jako „poznaná nutnost“ a americké neziskovky proti Číně bojující to teď budou mít těžší?

Anketa

Dělá Babišova vláda dost pro zvládnutí virové krize?
Ano
92%
Ne
8%
hlasovalo: 18504 lidí

Nemyslím si, že by ideologicky motivované neziskovky nebo politici nějak museli měnit styl nebo rétoriku, protože obvykle nepostupují podle reality, ale podle zadání. Takže si myslím, že se obecně na vztahu k Číně v určitých kruzích nic zásadně nezmění. A jak zmiňujete, virus v Číně začal. Všímám si na sociálních sítích výzev, že by kvůli tomu měla Čína zachránit celý svět a navrch se ještě všem a snad i jmenovitě omluvit. No, proč ne. Ale nevšimla jsem si, že by se třeba Británie někdy omluvila světu za nemoc šílených krav a související lidské ztráty… Zajímavější je, že Čína v Evropě pomáhá, na rozdíl od EU nebo našich spojenců za Atlantikem. Takže si myslím, že třeba v takové Itálii nebo ve Španělsku se čínský rating nejspíš citelně zvýší.

Minule jste zmínila, že uvidíme, zda ještě na konci virové krize bude nějaká EU. Od té doby jsme se dočkali kritiky Bruselu, ale i například Francie za to, že jsme si dovolili zavřít hranice. Později všichni učinili totéž. Pokračuje znepokojení z toho, jak evropské orgány nic nevymyslely kvůli viru, vše je víceméně na národních vládách. Klesly akcie EU hodně nízko? Má pravdu Jaroslav Bašta, když tvrdí, že EU jako organismus je odsouzená k zániku?

Na svém názoru z minulého týdne nemám co měnit. Bruselští v čele s FlintechUschi prokazují svou zbytečnost čím dál aktivněji…

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

by se osypal, kdyby si měl dát na hubu čínskou roušku. Údajně prý zorganizoval nákup roušek z Turecka, muhehe :-DDD
---
Píšu si seznam a brzy založím nový list.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

Už čtu "nezavysle anktety", kde je psané, že lidi věří hamáškovi, ale ne babišovi ;), takže ta tvoje anketa je určitě cinknutá :D Ale vysvetluje se proč tak byl najednou hamacek brany, ze na tiskovkach vypada jako lidr a psali to vsude kde se dalo, protoze zase chcou vyuzit situace a jit proti babuisovi, jejich kone opozice se ukazali jako nikdoši, protože v cine je nikdo nema rad a nemaji jak pomoct, takze jedine co zbylo podporit Hamacka, ale vychazito? Sice jim to pokazil sam hamacek ktery rekl, ze ne on ale zeman vyjednal rousky u komancu, ale mame k zamysleni, ze kavarna nezahali ani v krizi, misto pomoci vymysli dalsi a dalsi politikareni :(

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Jak to tak pozoruji kolem sebe, zřejmě budeme mít do měsíce důchodovou reformu vyřešenou. Nastavení prodejní doby na 10-12 hodin pro důchodce a ponechání otevřených velkých supermarketů je velmi účinné opatření. Funguje to tak, že brzy ráno, když jsou obchody ještě po noci čisté, mladí “lyžaři“ udělají velké nákupy pro svoje rodiny, ošmatají vozíky a naprskají do vzduchu viry. V 10 se tam nacpou důchodci tak, že je tam tlačenice víc jak na Národní třídě 17. listopadu, fronta u kasy na 10 minut. Funguje to v podstatě jako plynové komory s opožděným účinkem. A vidím to na vlastní rodině, že ač důchodci mají i hodně naspořeno, jsou to takoví umanutí škudlilové, že rozumná domluva o společných nákupech max 2x týdně v malých a dražších obchodech není možná. V době virové pandemie tak stačí na měsíc zadotovat v Lidlu máslo, aby bylo za 24 Kč a úspora na důchodech pak možná i vyrovná tu následnou ekonomickou krizi. A není to o neochotě mladých pomáhat, je to o umanutosti důchodců a přesvědčení, že už to mají stejně za pár, tak co. Inu, přirozený výběr funguje, Darwin by měl radost.

Průměrný počet slepic: 4.4 (10 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.