Švejkování

Autor
Štítky

Vidlákův úvodníček: 

Události jsou v běhu, nakažení přibývají, opatření se vrší jedno na druhé. Státi se blbcem trvá průměrně jeden den. Stačí něco plácnout a než slunce zapadne, už všichni vědí, že jste idiot. Nevím kolik u nás koronavirus zabije lidí, ale novinářských a politických kariér už pozabíjel pěknou řadu, teď už dojde jen na jejich kremaci.

Já ještě přidám jednu domácí perličku... V neděli jsem konstatoval, že máme tři stovky nakažených a zatím ani jednoho mrtvého. Moje drahá žena se ke mně přitočila, pohladila mě něžně po vlasech a medovým hlasem mi šeptla do ucha: "Ty bys taky chtěl mít všechno hned". 

Godote, je to Vaše: 

Vidlák mě trochu zaskočil svým pátečním (13.3.2020) tvrzením, že:

„Koroňáček je jaksi odolný proti švejkování. Fungovalo nám to na Císaře Pána, fungovalo to na Hitlera, Stalina, funguje to na současnou vládu i na všechny minulé. Ale breberce je to tak nějak jedno“.

Přivedl mě tím k nočnímu přemýšlení, co si kdo pod tím termínem „švejkování“ představuje a s čím ty které představy souvisí a k čemu vedou.

Jako do určité míry znalec Haškova nedokončeného díla „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ si troufám tvrdit, že o českém „švejkování“ většinou mluví lidé, kteří to dílko nikdy nečetli, a pokud ano, pak jen povrchně a navíc kdysi dávno, kdy jim ještě teklo mléko po prvně rašících vousech.

Především vyjádřím přesvědčení, že literární postava Josefa Švejka není autorem vytvořena jako archetyp Čecha. Je spíše zrcadlem, v němž se ostře projevuje/zveličuje/zvýrazňuje chování a vlastnosti jiných osob v tom košatém a rozsáhlém příběhu. Tedy nikoliv jeden archetyp, ale vícero různých typů. Několik příkladů.

Nadporučík Jindřich (Heinrich) Lukáš: „Buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. Já jsem taky Čech“.
Hostinský Palivec: „Host jako host,“ řekl Palivec, „třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si co chceš. To je moje zásada. Jestli to tomu vašemu Ferdinandovi udělal Srb nebo Turek, katolík nebo mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno.“
Strážmistr Flanderka: Nejvíc mu dala starostí instrukce, jak získati z místního obyvatelstva placené informátory. Nakonec, poněvadž uznal za nemožné, aby to mohl být někdo z místa, kde začínají Blata a kde je ten lid taková tvrdá palice, připadl na myšlenku vzít na tu službu obecního pasáka, kterému říkají „Pepku, vyskoč!“.
A tak bychom mohli listovat knihou dále od tajného policisty Bretschneidera, přes jednoročního dobrovolníka Marka, sapéra Vodičku, hladového Balouna a další větší i menší postavy a postavičky, až po kadeta Bieglera nebo poručíka Duba. Za zmínku stojí, že Hašek demokraticky vzpomněl i na tehdy v našich zemích početné židovské etnikum postavou polního kuráta Otto Katze.

Stojí za povšimnutí, že žádná z těch postav není jen a pouze typicky česká, jsou to charaktery všelidské, napříč (především evropskými) národy a národnostmi. Teprve jejich souhrn vytváří něco jako „český charakter“ (existuje-li vůbec něco takového) a pokud se do něj nějak vřazuje i samotný Josef Švejk, pak nikoliv ve větší míře, než všichni ostatní.

Samotné dílo jako celek (byť nedokončený) je mnoho vrstevnaté. Podle mého soudu pod povrchní (velkou) legrací je notná dávka obdivuhodného cynismu, který přitom skrývá hlubokou lidskost, vyjádřenou například slovy Markovými:
„Teď se ještě vyjevené masy nevzpamatovaly. S vypoulenýma očima jdou se dát rozsekat na nudle a potom, když ho trefí kulička, zašeptá jen: „Maminko…“ Neexistují hrdinové, jen jatečný dobytek a řezníci v jenerálních štábech. A nakonec se jim to všechno vzbouří a to bude pěkná mela. Ať žije armáda! Dobrou noc!“

Další významovou vrstvou „Osudů“ je notná dávka fatalismu. Jedinec je unášen dějinami bez valné možnosti je ovlivnit. V tom Hašek navazuje mj. i na jednoho velkého českého panovníka (hádanka – kterého?), který se vyjádřil v tom smyslu (parafrázuji), že běh dějin je řeka plynoucí svým tempem svým korytem a jedinec má jen malou možnost směr a rychlost toku ovlivnit. Může tak leda trochu/omezeně zakormidlovat k jejímu levému či pravému břehu. A teprve za příští zátočinou se ukáže, zda zvolený břeh by tím lepším, nebo horším řešením. Za zákruty řeky nikdo nevidí… 

Na nejspodnějším významovém patře celého slavného románu nalézám spíše smutek, než nějaké bujaré veselí.

Je samozřejmě škoda, že Hašek své vrcholné dílo nedokončil, a tak můžeme jen spekulovat, jak by češství/švejkování v jeho podání vypadalo v dnes tolik adorovaných československých legiích na Rusi, nebo v Rudé armádě, kam Hašek z legií přeběhl. Něco napovídají jeho příběhy z Bugulmy, kde ovšem nějaké češství obtížno hledat, ale „švejkování“ v tom smyslu, jak se obecně chápe, je tam spousta – je to ovšem „švejkování“ ruské, čuvašské, tatarské atd. S Čechy opravdu nemá nic společného a to potvrzuje moji tezi, že postava Švejka (v Bugulmě samotného Haška) je jen jakýmsi katalyzátorem, který dává charakterům šanci se projevit.
Haškovy dopisy z ruských revolučních časů (publikované například v knize „Tajemství mého pobytu v Rusku“, Naše vojsko 1985 – k tomu malá poznámka v závěru pod čarou) naznačují, že v té době byl Hašek nějakého „švejkování“ prost. Zda ho do komunistických řad tehdy zavedly válečné zážitky, samohonka nebo něco jiného – to jsem nikdy nepochopil. Ruské vlivy jsou v jeho románu jasně patrné, zda se ale z rudoarmějce převtělil zpět do středoevropského anarchisty není jisté, moc času na to neměl. Do Československa se vrátil v prosinci 1920 (mimochodem – krátce pobyl v Pardubicích v karanténě) a zemřel vlastně jen dva roky na to – 3.ledna 1923.

Poněkud vlažný vztah některých vrstev české společnosti k nařízením a předpisům je notoricky znám, ale podle mého soudu to se Švejkem (postavou i románem) má pramálo společného, nejspíš proto mi ten termín „švejkování“ vadí.

Myslím, že Vidlák i Master žijí jako každý z nás ve své bublině. Vztah jednotlivců k aktuálně nastalé situaci je samozřejmě rozdílný, z mnoha důvodů. Jedním je třeba už to, že Vidlák má čtyři malé děti, o něž musí/chce pečovat - já mám už i vnuky dospělé, ti moji péči už nepotřebují. Rozdílů mezi jedinci ve vztahu k současné infekci bude nepochybně víc.
Zajímavé je i množství vtipů, které se s koronavirem vyrojily.
A tak budu např. respektovat rozhodnutí, že hospody se večer zavřou (Vidlák asi také), ale už jsme se s kamarády domluvili, že se holt budeme v případě nálady scházet doma. Poprvé už v úterý, neb setkání je dlouhodobě plánované, původně na Parkánu, teď nejspíš u mě (mám největší byt).
Něco takového Vidlák asi riskovat nebude.
Možná je to právě to „švejkování“, které nemá ovšem se Švejkem vůbec nic společného.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slíbená poznámka pod čarou:
Zmíněné povídky z Bugulmy (naposledy vydané asi v roce 2008 Nakladatelstvím Lidové noviny v knize „Moje zpověď a jiné povídky“) jsou velmi satirickým pohledem na realitu Velké říjnové socialistické revoluce na ruském venkově. Pokud by takový tón o VŘSR Hašek zachoval i ve svém Švejkovi (pokud by ho dějově dotáhl až do té doby), obávám se, že by za minulého režimu nesměl vůbec vyjít. Tuto moji domněnku potvrzuje i skutečnost, že vydání povídek z Bugulmy v roce 1985 (když už režim povoloval šrouby) musel zaštít sám šéfredaktor Rudého práva Zdeněk Hoření, autor výše zmíněné knihy „Tajemství mého pobytu v Rusku“. A to byl nějaký funkcionář:

Od roku 1954 pracoval jako redaktor deníku Rudé právo, v letech 1962–1968 jako jeho moskevský zpravodaj. V roce 1969 se stal zástupcem šéfredaktora stranického listu Tribuna. V letech 1969–1983 působil na pozici zástupce šéfredaktora Rudého práva, kde od roku 1983 až do konce komunistického režimu zastával post šéfredaktora. V letech 1972–1983 byl rovněž předsedou Ústředního výboru Československého svazu novinářů. V roce 1970 mu byla udělena Československá novinářská cena, roku 1980 Řád republiky.
XV. sjezd KSČ ho zvolil za kandidáta Ústředního výboru KSČ. Ve funkci kandidáta ÚV KSČ ho potvrdil XVI. sjezd KSČ. Za člena Ústředního výboru KSČ byl kooptován 16. března 1982 a na této pozici ho potvrdil i XVII. sjezd KSČ. V období říjen 1984 – listopad 1989 byl navíc členem sekretariátu ÚV KSČ.
Ve volbách roku 1976 usedl do České národní rady. Mandát v ní získal i ve volbách roku 1981.
Ve volbách roku 1986 přešel do Sněmovny lidu (volební obvod č. 64 – Most-Chomutov, Severočeský kraj). Ve Federálním shromáždění setrval do ledna 1990, kdy rezignoval na mandát v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění po sametové revoluci.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Ho%C5%99en%C3%AD

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.1 (52 hlasů)

Komentáře

Díl 1.: Přemluv bábu
Díl 2.: Zachraň bábu
Díl 3.: (právě se natáčí, premiéra již brzy): Zachraň se kdo můžeš

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)

citace:
"...V 10 se tam nacpou důchodci tak, že je tam tlačenice víc jak na Národní třídě 17. listopadu, fronta u kasy na 10 minut...."

To je Vaše první skutečná zkušenost nebo si jen myslíte, že to tak bude?

Velice mě to překvapilo. Sice jsem sama v nějakém obchoďáku mezi 10 a 12 ještě nebyla, ale moje úvaha je zcela opačná.

Předpokládám, že většina důchodců (obzvlášť 65+) teď oproti normálu nakupovat nechodí. Buď si nechávají dovážet nákupy všelijakými dovážkovými službami (zkušenost z mého okolí) nebo teď navíc především osamělým starším lidem nakupují dobrovolníci a rodinní příslušníci.
Tedy bych předpokládala, že potraviny v obchoďácích budou mezi 10 - 12 téměř prázdné.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

Je to zkušenost z dnešního dopoledne z Prahy.

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)

Obchod úplně plný důchodců, venku stojí další a jsou postupně vpouštěni za ty co vyšli z obchodu. Byla jsem v krámě po týdenní pauze, neměla jsem pečivo a mléko.
Asi jsme si všichni mysleli, že tam bude málo lidí, ale nedomysleli jsme, že
- spousta důchodců se bála chodit nakupovat, a teď se osmělili všichni najednou
- netušili, že na sídlišti bydlí tolik lidí 65+
Myslím že zítra a další dny to bude už lepší. Tohle byl jistě jen nápor, kdy vyrazili všichni najednou.

Průměrný počet slepic: 4 (6 hlasů)

No, já to vnímal spíš tak, že se snažili určit okno, aby se nemíjeli s těmi mladými na cestě z a do práce. Tedy jako rozumnou ohleduplnost. A že s tím počítají i obchody, takže nevyskladní všechno hned na ráno. Jak je všechno závislé na interpretaci, viďte!

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

ano, jde o ohleduplnost hlavně vůči mladším, protože babky si klidně na ulici vykecávají bez roušek, ... nemám daleko do oněch 65 let, ale su ráda, že do obchodu mohu v jiné hodiny, tedy dříve, kdy nikdo nemačká holou rukou pečivo, jestli není nedej bóže, totiž matko přírodo tvrdé. Oni přeci potřebují to ještě teplé,...

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)

VŠICHNI, co jsme je cestou do Prahy k doktorovi a pak do vedlejšího města na veterinu (v pondělí byl náš dospělý potomek venčící NA VODÍTKU psa napadnut jiným psem, takže lítáme po doktorech, policii a veterině) měli roušku.
A navíc lidé skutečně dodrželi nákupní dobu pro seniory. Z toho jsem měl vyloženě radost. Některé staroušky doprovázeli mladší příbuzní, ale to snad nikomu nevadilo.

Takže sice drobné, ale přesto dobré zprávy :o)

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

Na rovinu, když se rozvíjejí podobné debaty, vždycky mi vytane na mysli, jak umí být svět spravedlivej. Dá-li pánbu, jednou se bude takhle paušálně mluvit o nás. Myslete na to.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Ano, dědova mísa mne nemine. Čili - na poli chodím také bez roušky. Ale su tam sama, široko daleko nikdo kolem mne není.
Víte, pokud přece jen půjdu do města nakoupit, vezmu si roušku i rukavice, hrabat v pečivu nejsem zvyklá, začínat to nebudu.
Proč? Nesnesla bych, kdybych někoho svou vinou nakazila.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Je to jednoduché, objednávali Vystrčilovi letenku do Tchajpeje!

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

poděkovat Godotovi za pěkný text. Dobře se to četlo.
Pět kuřat na mangu s jarní zeleninou v jemně pálivé omáčce, právě tak, jak se to dělává v jižní Číně. - Snad neurazí a přijdou k chuti.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Dobře by bylo připomenou,co se uvádí od Merkelové.
Národní státy,musí být připraveny,vzdát se své suverenity.
Proto jsem už napsal,jak to trochu povolí s koronavirem,jsou tady s novými nařízeními.
I to jak chce EB nakupovat státní dluhopisy v tak velkém objemu peněz,zadlužit státy do posledního hřebíku.

Průměrný počet slepic: 2.5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

poznámečka
- čínský corona virus byl přejmenován na covid..., aby náhodou původní název nebyl něčím proti něčemu.
- takže souhlasím i s tím, abychom přestali používat lyžaři nám sem přenesli covid,...z Itálie.
zobecněme to a nenazývejme je jednostranně lyžaři, anóóóbrž vironošky, od slov viry nositi (a přenášeti). To se nemůže dotknout ať již to člověk chytil od lyžaře nebo jiného cestovatele přenášejícího třeba i blešky a vešky, nejen covid.
Se zobecněním tedy souhlasím, ale prapůvodních (ne)vědomých lyžařských vironošek ... eh, polykám svá slova neohleduplná.

- švejkování - to chce klid a nohy v teple. Jdu si vzít ponožky, to je to nejmoudřejší, co v daném okamžiku mohu udělat.

- v Londýně, černošská čtvrť Croydon - je zatím zřejmě v pořádku, v Peru zavřeno, manažeři doma, i se modlí, Bůh že pomůže

- zbytek jsem zapomněla, jaká úleva....alzhaimer je někdy darem.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Vidím, že vás zášť ještě nepřešla. No, každý, jak si to sám nastaví.
Já myslím, že by se měly dělat domovní prohlídky, a kdo má ve sklepě lyže, toho poslat do lágru, kdo má i hůlky, zastřelit na místě, ne?

Průměrný počet slepic: 1 (4 hlasů)

Víte, když se Vám dusí děcko i bez covidu, tak počítáte každou hodinu od možné nákazy nezodpovědného člověka, který si klidně po zájezdu do Itálie, Rakouska, Německa,... vkráčí do čekárny u doktora. To není zášť, to je jen podivování se na nebeskou blbostí, neohleduplností,...
Zkuste takto počítat dech od dechu svýho děcka. Ani matkou být nemusíte.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

Tak aby nebyla mýlka - já jsem si nechtěl ani začínat.

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

Stalo se.
A přesto Vám nepřeji, abyste nesl v náruči svý děcko, nebo rodiče, či prarodiče na pohotovost, protože už není schopno ničeho, ani dýchat, dusí se Vám a Vy doufáte, že ho donesete a přežije, že mu pomohou.
On totiž toto dokáže nejen onen tak "nevinně" přenesenej covid, ale i nezodpovědný člověk, který na Vás jen tak z lehka kýchne, zatím co měl být v karanténě....

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Přeslavná EU je jasná, tak na ni nehodlám plýtvat písmenka
Ti opoziční šašci jsou fakt k popukání
S vyplazeným jazykem se zmůžou fakt jen na kecy, suprblbý, debilní.
Nejdřív se vozili po tom Zemanovo kurýrovi, co jel do Pekinu.
Sklapli, když jim bylo sděleno, že tam byl vyjednávat pomůcky.
Vozili se po Andrejkovi za kšeft, co nevyšel.
Tak to Houba zkusil sám, ukázat, jak se dělá obchod a výsledek?
Zatím! zpoždění.
Blby typu generalisima Pavla a Šedivýho vůbec nemá cenu komentovat.
Tohle není nic pro Haška, ale pro řecké tragédy.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)
Trvalý odkaz

Hřib a Fiala s Kalouskem.

Přečetl jsem si o tom martyriu s nákupem a dopravou ochranných pomůcek z ČLR (jinde nejsou k mání).
A vychází mi z toho, že pokud by dnes ve vládě byl někdo z ODS, TOP 09, nebo Pirátů, nic bychom nedostali. Vyřizují se prý politické objednávky, ani Amazon nemá šanci (viz rozhovory na seznamzprávy).

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

Dokoukala jsem. To zas bude řevu. Od opozice (navážel se do ní, že kecá a skutek utek) a od "novinářů" (za blbý kecy), a jestli ho netrefil šlak, tak i od Jendy Hrušínskejch, kterému věnoval samostatný odstavec. Pohupoval si nožkou pod stolem a tvářil se jako vždy a jako vždy mluvil spatra. Počítám, že do hodiny začnou postižení "prskat"...

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Osobně bych odpověděl na požadavek ČT, že "až bude ČT veřejnoprávní, rádi u vás necháme vysílat prezidentovi projevy".

Konec konců Zeman má prakticky naprosto volné ruce v rozhodování, co udělá a jak se vyjádří. Vše bude přijato ze strany ČT a Bakalomédií, maximálně negativně. Proto doporučuji prezidentovi - bijte je po hlavách.

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

že už v této chvíli mají vypracovanou zdrcující kritiku všech myslitelných předpokládaných výrokůprezidenta, že na předem vypracované kritice alternativ jeho (doposud neznámého) projevu pracují desítky spindoktorů.

Po vyslechnutí projevu se to všechno rychle poslepuje dohromady, vyplní nálepkami a vatou - a standartní politologická studie hodná veřejnoprávní televize bude na skle.

Kdyby měli (předem natočený )projev v předstihu, mohli pohodlně ztrhat jen jednu verzi, takhle jim Bimbo přidělal práci.

Průměrný počet slepic: 5 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

Godote, židovské etnikum - tedy feldkuráta Katze vykreslil Hašek velmi sympaticky, Katzova hláška, "To se nám to hoduje, když nám lidi pučujou." je klenot a rád ji používám.

„Teď se ještě vyjevené masy nevzpamatovaly. S vypoulenýma očima jdou se dát rozsekat na nudle a potom, když ho trefí kulička, zašeptá jen: „Maminko…“ Neexistují hrdinové, jen jatečný dobytek a řezníci v jenerálních štábech. A nakonec se jim to všechno vzbouří a to bude pěkná mela. Ať žije armáda! Dobrou noc!“
To je z kapitoly, která líčí pobyt Švejka a Marka v Budějovickém arestu, Hašek tam nechává Marka v dlouhých pasážích povídat, je to taková míň vyhlášená pasáž, tam to jde trochu do vážna a asi tam Hašek nechal maličko prostřednictvím Marka nahlédnout do sebe.

Ve výčtu toho, co by si měl člověk od Haška ještě přečíst, se nesmí zapomenout na Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona. Krásný popis pražské bohémy a jejich eskapád. Popis misionářské cesty do Uher se vyrovná Švejkovi.

Z knih o Haškovi bych doporučil od Matěje Kuděje, Haškova souputníka dobrodruha a bohéma "Ve dvou se to lépe táhne" Popis bohémské cesta z Prahy do Plzně. Nádhera.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

1) Co myslíte, že bude v projevu Prezidenta dnes na Primě?
2) Co bude na dnešní tiskové konferenci vlády?

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

ještě k tomu něco dodám:
1. Prezident Zeman by něco tak nechytrého samozřejmě nikdy neřekl
2. Je lepší vypadat jak kunda a zůstat zdráv, než s vizáží lva salónů chcípnout na zápal plic
3. Jsou tací, kteří vypadají jak kunda - rouška nerouška. Jako jeden z pevních mě napadá Jakub Janda, což je z mé strany zřejmě předsudečná nenávist, neboť, jak známo, Jakub Janda je buzerant.

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)

In reply to by Kadlas (neověřeno)

Trvalý odkaz

bude to použité proti němu.

Průměrný počet slepic: 5 (12 hlasů)

In reply to by Kadlas (neověřeno)

Trvalý odkaz

bude zřejmě mluvit o koronaviru a apelovat na lidi, aby zůstali doma. Vláda možná vyhlásí přísnější pravidla.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Volal mi kamarád, z Prahy. Má zaručené zprávy, koronavirus v Číně již v listopadu loňského roku uvrhl do karantény 700 000 lidí. To Čína ututlala. No vzhledem k tomu, že listopad sedí, prý se tam skutečně již v té době nějaký případ vyskytl tak jsem mu ani neříkal, že je blbej.
Volal jsem si s kamarádkou , která žije v Itálii. Co mě zaujalo, tak skutečně nejvíce umrtí je nad 80 let a pakliže jsem dobře rozuměl, tak je 30 000 lidí obžalováno z šíření koronaviru. Prosím, je to bez záruky, ale nejspíše to bude pravda. Už jim došlo, že to není žádná prča.
A na závěr, vyhledejte si Duška s Calábkem v pořadu Malá vizita. Nejen veselé povídání o tíživé situaci s koronavirem. Mnohým se to bude možná hodit. Sebe nevyjímaje.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Haló, je tu Josef, Pepa, Jožka,...? Přeji hodně štěstí k svátku, sice osamělému, nebo jen v kruhu rodiny, ale tak příště se to oslaví důkladněji

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

Děkuji za všechny Josefy, Pepy, Jožky,...

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by JosefS (neověřeno)

Trvalý odkaz

:-)))
Mí prarodiče se tak také jmenovali Jožka, Sefka, na švagra volávala jeho matka Jozi,.... No, je to již velmi dávno.

Zatím bez slepic

Děkuji za všechny Josefy, Pepy, Jožky,...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

a není to holka, ale kluk Josef a to "ka" má jako rozlišovací znak jako já padesátsedmičku

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by JosefS (neověřeno)

Trvalý odkaz

se měřítka
původní graf (od 27.2. = 1. nakažený a počet podle KHS) je přesunut dolů
a nahoře je nový graf (od 27.1 a počet nakažených včetně testů z laborek nepotvrzených KHS, takže reálnější)

taky mě zarazilo to nečekané vizuální zhoršení situace, zvlášť když původní graf je zdánlivě mírnější s jemným náznakem linearity na konci

pokud pocit zhoršení situace povede k tomu, že lidi budou víc dodržovat izolaci a ochranu, tak jen dobře

koukám na graf a mám chuť se zatnout, ať to, sakra, začne ztrácet strmost!!!

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by JosefS (neověřeno)

Trvalý odkaz

Liberecký kraj je tam trochu matoucí,asi mají přehozená data, počet se tu nesnížil, asi to má být 1-4-6, nikoliv 1-6-4.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Údaje k 17/3: z celkového počtu osob, které zemřely na koronavirus, trpělo 99 % také jinými nemocemi; téměř 50 % mělo nejméně tři další diagnózy. Více než tři čtvrtiny zemřelých na koronavirus mělo vysoký krevní tlak, 35 % mělo cukrovku a třetina choroby srdce.
Průměrný věk zemřelých byl 79,5 roku. K uvedenému datu (17/3) zemřelo na koronavirus 17 osob mladších padesáti let. Všichni, kteří byli mladší než 40 let, byli muži s už dříve existující vážnou diagnózou.

Tyto a další údaje a grafy:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-died…

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Je dáno vyšším počtem testů a testovacích míst.
Tohle "zhoršení" po změně podmínek bylo zákonité.
Ale zase to více přibližuje graf realitě.
Tedy dobrá věc pro predikci vývoje promořenosti.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.