Švejkování

Autor
Štítky

Vidlákův úvodníček: 

Události jsou v běhu, nakažení přibývají, opatření se vrší jedno na druhé. Státi se blbcem trvá průměrně jeden den. Stačí něco plácnout a než slunce zapadne, už všichni vědí, že jste idiot. Nevím kolik u nás koronavirus zabije lidí, ale novinářských a politických kariér už pozabíjel pěknou řadu, teď už dojde jen na jejich kremaci.

Já ještě přidám jednu domácí perličku... V neděli jsem konstatoval, že máme tři stovky nakažených a zatím ani jednoho mrtvého. Moje drahá žena se ke mně přitočila, pohladila mě něžně po vlasech a medovým hlasem mi šeptla do ucha: "Ty bys taky chtěl mít všechno hned". 

Godote, je to Vaše: 

Vidlák mě trochu zaskočil svým pátečním (13.3.2020) tvrzením, že:

„Koroňáček je jaksi odolný proti švejkování. Fungovalo nám to na Císaře Pána, fungovalo to na Hitlera, Stalina, funguje to na současnou vládu i na všechny minulé. Ale breberce je to tak nějak jedno“.

Přivedl mě tím k nočnímu přemýšlení, co si kdo pod tím termínem „švejkování“ představuje a s čím ty které představy souvisí a k čemu vedou.

Jako do určité míry znalec Haškova nedokončeného díla „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ si troufám tvrdit, že o českém „švejkování“ většinou mluví lidé, kteří to dílko nikdy nečetli, a pokud ano, pak jen povrchně a navíc kdysi dávno, kdy jim ještě teklo mléko po prvně rašících vousech.

Především vyjádřím přesvědčení, že literární postava Josefa Švejka není autorem vytvořena jako archetyp Čecha. Je spíše zrcadlem, v němž se ostře projevuje/zveličuje/zvýrazňuje chování a vlastnosti jiných osob v tom košatém a rozsáhlém příběhu. Tedy nikoliv jeden archetyp, ale vícero různých typů. Několik příkladů.

Nadporučík Jindřich (Heinrich) Lukáš: „Buďme Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. Já jsem taky Čech“.
Hostinský Palivec: „Host jako host,“ řekl Palivec, „třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si co chceš. To je moje zásada. Jestli to tomu vašemu Ferdinandovi udělal Srb nebo Turek, katolík nebo mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno.“
Strážmistr Flanderka: Nejvíc mu dala starostí instrukce, jak získati z místního obyvatelstva placené informátory. Nakonec, poněvadž uznal za nemožné, aby to mohl být někdo z místa, kde začínají Blata a kde je ten lid taková tvrdá palice, připadl na myšlenku vzít na tu službu obecního pasáka, kterému říkají „Pepku, vyskoč!“.
A tak bychom mohli listovat knihou dále od tajného policisty Bretschneidera, přes jednoročního dobrovolníka Marka, sapéra Vodičku, hladového Balouna a další větší i menší postavy a postavičky, až po kadeta Bieglera nebo poručíka Duba. Za zmínku stojí, že Hašek demokraticky vzpomněl i na tehdy v našich zemích početné židovské etnikum postavou polního kuráta Otto Katze.

Stojí za povšimnutí, že žádná z těch postav není jen a pouze typicky česká, jsou to charaktery všelidské, napříč (především evropskými) národy a národnostmi. Teprve jejich souhrn vytváří něco jako „český charakter“ (existuje-li vůbec něco takového) a pokud se do něj nějak vřazuje i samotný Josef Švejk, pak nikoliv ve větší míře, než všichni ostatní.

Samotné dílo jako celek (byť nedokončený) je mnoho vrstevnaté. Podle mého soudu pod povrchní (velkou) legrací je notná dávka obdivuhodného cynismu, který přitom skrývá hlubokou lidskost, vyjádřenou například slovy Markovými:
„Teď se ještě vyjevené masy nevzpamatovaly. S vypoulenýma očima jdou se dát rozsekat na nudle a potom, když ho trefí kulička, zašeptá jen: „Maminko…“ Neexistují hrdinové, jen jatečný dobytek a řezníci v jenerálních štábech. A nakonec se jim to všechno vzbouří a to bude pěkná mela. Ať žije armáda! Dobrou noc!“

Další významovou vrstvou „Osudů“ je notná dávka fatalismu. Jedinec je unášen dějinami bez valné možnosti je ovlivnit. V tom Hašek navazuje mj. i na jednoho velkého českého panovníka (hádanka – kterého?), který se vyjádřil v tom smyslu (parafrázuji), že běh dějin je řeka plynoucí svým tempem svým korytem a jedinec má jen malou možnost směr a rychlost toku ovlivnit. Může tak leda trochu/omezeně zakormidlovat k jejímu levému či pravému břehu. A teprve za příští zátočinou se ukáže, zda zvolený břeh by tím lepším, nebo horším řešením. Za zákruty řeky nikdo nevidí… 

Na nejspodnějším významovém patře celého slavného románu nalézám spíše smutek, než nějaké bujaré veselí.

Je samozřejmě škoda, že Hašek své vrcholné dílo nedokončil, a tak můžeme jen spekulovat, jak by češství/švejkování v jeho podání vypadalo v dnes tolik adorovaných československých legiích na Rusi, nebo v Rudé armádě, kam Hašek z legií přeběhl. Něco napovídají jeho příběhy z Bugulmy, kde ovšem nějaké češství obtížno hledat, ale „švejkování“ v tom smyslu, jak se obecně chápe, je tam spousta – je to ovšem „švejkování“ ruské, čuvašské, tatarské atd. S Čechy opravdu nemá nic společného a to potvrzuje moji tezi, že postava Švejka (v Bugulmě samotného Haška) je jen jakýmsi katalyzátorem, který dává charakterům šanci se projevit.
Haškovy dopisy z ruských revolučních časů (publikované například v knize „Tajemství mého pobytu v Rusku“, Naše vojsko 1985 – k tomu malá poznámka v závěru pod čarou) naznačují, že v té době byl Hašek nějakého „švejkování“ prost. Zda ho do komunistických řad tehdy zavedly válečné zážitky, samohonka nebo něco jiného – to jsem nikdy nepochopil. Ruské vlivy jsou v jeho románu jasně patrné, zda se ale z rudoarmějce převtělil zpět do středoevropského anarchisty není jisté, moc času na to neměl. Do Československa se vrátil v prosinci 1920 (mimochodem – krátce pobyl v Pardubicích v karanténě) a zemřel vlastně jen dva roky na to – 3.ledna 1923.

Poněkud vlažný vztah některých vrstev české společnosti k nařízením a předpisům je notoricky znám, ale podle mého soudu to se Švejkem (postavou i románem) má pramálo společného, nejspíš proto mi ten termín „švejkování“ vadí.

Myslím, že Vidlák i Master žijí jako každý z nás ve své bublině. Vztah jednotlivců k aktuálně nastalé situaci je samozřejmě rozdílný, z mnoha důvodů. Jedním je třeba už to, že Vidlák má čtyři malé děti, o něž musí/chce pečovat - já mám už i vnuky dospělé, ti moji péči už nepotřebují. Rozdílů mezi jedinci ve vztahu k současné infekci bude nepochybně víc.
Zajímavé je i množství vtipů, které se s koronavirem vyrojily.
A tak budu např. respektovat rozhodnutí, že hospody se večer zavřou (Vidlák asi také), ale už jsme se s kamarády domluvili, že se holt budeme v případě nálady scházet doma. Poprvé už v úterý, neb setkání je dlouhodobě plánované, původně na Parkánu, teď nejspíš u mě (mám největší byt).
Něco takového Vidlák asi riskovat nebude.
Možná je to právě to „švejkování“, které nemá ovšem se Švejkem vůbec nic společného.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slíbená poznámka pod čarou:
Zmíněné povídky z Bugulmy (naposledy vydané asi v roce 2008 Nakladatelstvím Lidové noviny v knize „Moje zpověď a jiné povídky“) jsou velmi satirickým pohledem na realitu Velké říjnové socialistické revoluce na ruském venkově. Pokud by takový tón o VŘSR Hašek zachoval i ve svém Švejkovi (pokud by ho dějově dotáhl až do té doby), obávám se, že by za minulého režimu nesměl vůbec vyjít. Tuto moji domněnku potvrzuje i skutečnost, že vydání povídek z Bugulmy v roce 1985 (když už režim povoloval šrouby) musel zaštít sám šéfredaktor Rudého práva Zdeněk Hoření, autor výše zmíněné knihy „Tajemství mého pobytu v Rusku“. A to byl nějaký funkcionář:

Od roku 1954 pracoval jako redaktor deníku Rudé právo, v letech 1962–1968 jako jeho moskevský zpravodaj. V roce 1969 se stal zástupcem šéfredaktora stranického listu Tribuna. V letech 1969–1983 působil na pozici zástupce šéfredaktora Rudého práva, kde od roku 1983 až do konce komunistického režimu zastával post šéfredaktora. V letech 1972–1983 byl rovněž předsedou Ústředního výboru Československého svazu novinářů. V roce 1970 mu byla udělena Československá novinářská cena, roku 1980 Řád republiky.
XV. sjezd KSČ ho zvolil za kandidáta Ústředního výboru KSČ. Ve funkci kandidáta ÚV KSČ ho potvrdil XVI. sjezd KSČ. Za člena Ústředního výboru KSČ byl kooptován 16. března 1982 a na této pozici ho potvrdil i XVII. sjezd KSČ. V období říjen 1984 – listopad 1989 byl navíc členem sekretariátu ÚV KSČ.
Ve volbách roku 1976 usedl do České národní rady. Mandát v ní získal i ve volbách roku 1981.
Ve volbách roku 1986 přešel do Sněmovny lidu (volební obvod č. 64 – Most-Chomutov, Severočeský kraj). Ve Federálním shromáždění setrval do ledna 1990, kdy rezignoval na mandát v rámci procesu kooptací do Federálního shromáždění po sametové revoluci.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Ho%C5%99en%C3%AD

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.1 (52 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

a do eteru sa rozbehla dakovacka Hamackovi a inym... ktori v Cine zabezpecili kontakty.

Terazky neviem

Bol medzi myslenymi podakovanymi i Houba, abo Dredista? :D :D :D

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

:o)

Průměrný počet slepic: 3 (3 hlasů)

na přistávací dráze v BBystrici?

Průměrný počet slepic: 3 (1 hlas)

len toto aero trafilo rovno do BA :D

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Pekný článok, vďaka. Pripomenul mi časy, keď som vojančil a spoznával čaro českých a moravských hospúdek. Skoro všade to razilo švejkovinou (a samozrejme s voňou a chuťou z drevených sudov čapovaného piva). "To chce klid" bola mantra, objavovala sa na mnohých miestach, nechýbala takmer ani na jednej vojenskej latríne...
Len tak mimochodom. Sem-tam som na vojenčine blbol a dostal som prezývku Švejk (v tom horšom význame mena)...
Švejka som videl Švejka vo viacerých filmoch a čítal dokonca aj v slovenskom preklade. Ale to nebolo ono. Keď Švejka, tak čítať v českom originále.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

Jo, mám Švejka mj. v polštině, kterou trochu vládnu. A je to prostě jiná kniha, přes všechnu snahu překladatelovu.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Dochází k zastavení výroby v automobilovém průmyslu, což nebývale postihne české firmy. Zatím automobilky zavírají na 2 týdny, mluví se až o 1 měsíci zastavení výroby. Česká ekonomika upadá do recese (nebo krize), a fakt je jedno, jak si to s křížkem po funuse statistici z ČSÚ vyhodnotí někdy v srpnu. Výpadek výroby na 2 až 4 týdny, zatím, bude mít velký vliv na vládní výdaje a investice.
Možná o tom bude mluvit Miloš Zeman na Primě a vláda později. Určitě ale budou mluvit také o koronaviru a zřejmě zpřísní dosavadní opatření.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

minimálně. Spíše 6 týdnů. Potom se bude rozbíhat výroba tak na 50% a už nikdy v historii nedosáhne takových čísel, jako před koroňákem. Lidé budou odkládat spotřebu a myslet na zadní kolečka. I na hnací zadní kolečka svých Š100, Š105/120.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

Mnozí z mladé generace nedovedou spořit, vycházet z toho, nač kapsa stačí, uvařit si doma a ušetřit tak peníze, odložit spotřebu až na čas, kdy na to budou mít peníze - tak se to teď budou učit za pochodu.
Já sama jsem si myslela, že jsme děti dostatečně finančně vzdělali, viděli, jak hospodaříme. Ale síla reklamy a kamarádů je obrovská, jednou nám kluk začal vykládat, jak bude bezva si vzít hypotéku, že na tom nic netratí atd., že si ji přece bere každý... muže omývali.

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

Zbytečně si dáváte vinu, problém je v tom jak funguje kapitalismus, aby je pokryly náklady na výrobu, musí se ze systému odčerpat stejné množství peněz co se vydá na výplaty. A to je pro kapitál velký problém, prakticky veškeré úsilí je věnováno tomuto problému. A to se ještě nebavíme, kde se berou peníze na zisk.

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

Dcera mi psala, že si se svým klukem chtějí nějak zajistit bydlení a že ať se podívám na realitkou nabízený domek a že je za 5,5 milionu. Podíval jsem se - starý mini domeček a odepsal jsem:
1. cena je mimo moje chápání a nejen cena, ale i její navýšení díky hypotéce a nakonec i doba závazku. Vyrostl jsem v jiné době a představa, že budu velkou část života platit za jednu ze základních životních potřeb (sakra, kdyby zvířata byla jako člověk, tak všechna vymřou, protože by nedostala v bance hypotéku a nemohla by bydlet) a děsit se nemoci, úrazu nebo smrti partnera a změnit se na rukojmí? Hypotékáři se poznají podle toho, že poslouchají a milují přesčasy.
2. Vzhledem ke stavu baráku a k neustále se měnícím přepisům a nařízením EU není zaručeno, že časem nebudete povinní provést rekonstrukci, aby bylo dosaženo šílených energetických parametrů, což by mohlo znamenat další milionovou hypotéku.
3. A na závěr: a je potřeba si dobře promyslet všechny možné budoucí akternativy s ohledem na budoucí děti.

Asi to zabralo, hypoteční smlouvu nepodepíšou, ostatně ji naštěstí odložili - měla být podepsaná koncem ledna a nyní je vidět, jak ten celý systém labilní a že měli neskutečné štěstí.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Jo, náš "mladej" přišel s úplně stejným skvělým nápadem, i cena byla skoro stejná. Jen to měla být novostavba, která - jak nakonec zjistil - ani ještě nestojí, ani není hrábnuto.
A my s manželkou bychom mu mohli ručit naším bytem. Nebyl nadšenej, když jsem mu řekl že ne ... i když by to přece jen jednu výhodu v případě spolknutí baráku bankou mělo = bydleli by jsme zase pospolu - pod mostem. :-D

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Půl roku po skončeni epidemie se pojede na plné kule, politici se budou plácat po ramenou, všechno bude happy. Mladí jsou zvyklí žít v luxusu a spotřebě, na tom půl roku odkládání jejich potřeb nic nezmění...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Banny (neověřeno)

Trvalý odkaz

Banny, z prostoru zmizí spousta peněz. Velké fabriky zavírají prozatím na 14. dnů, lidi jsou doma za 60%. To znamená, všichni jejich dodavatelé nevydělávají.

Hospody a většina maloobchodu ze zavřená. to samé většina služeb.

Splácení půjček, placení nájmů, leasingů atd. se možná odkládá, ale pak...

To je realita v celé Evropě (v Americe to bude mít tvrdší průběh).

Navíc pokračuje dál zelená likvidace evropského průmyslu.

Pokud to pojede na plné kule, řekněte mi co? Spotřeba? S dírou v kapse? Z těch mladých, co jsou zvyklí žít v luxusu, je spousta už teď adepty na bydlení pod mostem.

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)

EU vytiskne prachy, tím rozhýbe spotřebu a tím i výrobu. Peníze jsou virtuální, jen papírky, jde s nima kouzlit. Největší problém je zachovat výrobu. Zrovna dneska jsem se vsadil, že do pěti let budou Číňani vlastnit BMW (alespoň z části jako Mercedes).

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Podle ankety jsou mezi obyvateli ČR nejoblíbenější české kreslené postavičky Palacký, Destinová a Masaryk.

Zatím bez slepic

In reply to by Banny (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ovšem zatím nikdo neví, kdy ten půlrok může nastat. Plácání po ramenou a ohňostroje za zásluhy (Greta promine, ale asi si na ni už sotva kdo vzpomene) samozřejmě budou.
Po bitvě se vyrojí spousta generálů, usilovně se budou hledat viníci, aby bylo co předhodit, kdyby se moře (lidí) příliš bouřilo.
Věcí, kterými přetékaly obchody najednou nebudou. Dotkne se to nejen potravin a spotřebního zboží, služeb, u studentů kolejného, může se stát, že seznam nedostatkových léků bude delší než seznam léků, které mají lékárny na skladě (kdysi to tady už bylo).
Není to veselá vyhlídka, ale raději myslet na horší a být příjemně překvapený než opačně.
To se mně jen tak honilo hlavou, když jsem šla s rouškou na obličeji a pytlem v ruce po liduprázdné ulici ke kontejneru.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

vezmou za své, na takový nadstandard nebude dost peněz. Na Grétino ukradené dětství kálí Bílý Tesák, tak za své vezme i zelený úděl. Mnohem horší bude, že se ukáže, jak moc ČR není soběstačná v potravinách.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Prdy. Eště ušetří na sešrotování nových aut.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Ti páni politici, kteří prosazují "přirozenou imunitu" by se měli s celou svou rodinou nejprve postavit před četu nemocných a nechat poprskat. Po téhle koupeli - nešť.
https://www.aazdravi.cz/nizozemsko-pokusnou-laboratori-koronaviru-otevr…

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

A zvlášť ve chvíli, kdy jsou prokázáni podruhé nakažení...
Mně to spíš přijde, že nizozemská vláda zjistila, že není schopná karanténu nijak prosadit ani v té naší podobě...

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

- tak jako obvykle, projev rozkouskovali a okomentovali - se divím , že jim to ta Prima vůbec poskytla !!

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

je strašně rychlý.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

Jestli máte, zkuste prima+1. Dávaj tam program z primy s hodinovým posunem. Na primě byl v 19,25 takže prima+1 bude v 20,25. Ale máte pravdu, byl strašně rychlý...

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

No rychlý není, nevypadá dobře, ale furt mu to myslí a zase nasere celou opozici i novináře. Ale je to státník, alespoň pro mě. (když tedy nebude plkat jak se v Kábulu bojuje za Prahu).

Průměrný počet slepic: 4.9 (10 hlasů)

Pomáhal odevzdat naše úspory cizákům a byl u teho gdyž za cenu cihel šmejdi prodali naše bankovní záložny, čili mordechujcké banky. To by podle vás udělal náš státník? A co oposmlouva za učelem rozkradení podílů našich synů a dcer, to by udělal náš státník? A odměnit ho za to titulem panského rezidenta co vyléhává na hradě, to je náš státník? Ostatní smazáno. Heh

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Pořádají corona-party. Myslí si, že klystýr to spraví.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Opožděně vše nejlepší k narozeninám, pane Vidláku.

Po projevu prezidenta mi spadla brada.
Jestli mu na to skočí, tak se zítra snesou na prezidenta hromy blesky a Babiš a spol. kteří již melou z posledního získají trochu času.
Jenže si myslím, že to okatě přehnal.
Uvidíme.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

694 pozitivních, ze změřených. Reál bude 7000.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

zdravotníků, která má vyšší IQ než 80.
Bohužel se jako vždy dozvídáme a (právem) nasíráme na ty mizerné, kteří/é dělají ostudu svému stavu.
Mrkněte na to, jak vypadala a co říká jedna z lékařek v pondělí.
Někteří jedou nadoraz. to se dá tři dny, nikoliv tři týdny.
Je otázka, co takovému stresu řekne její imunitní systém.
........
Dcera je zdravotní sestra.
Momentálně už dva týdny na nemocenské, s bolestmi, pod práškama, díky kterým každou chvíli usíná.

Šije pro známé a sousedy roušky. Včera roznášela poslední z nich ve dvě hodiny v noci.
Dnes volaly kolegyně v ordinaci, že jim došly profesionální roušky, bez nich nemohou ráno otevřít ordinaci.
Tak sedí u stroje a do noci bude šít, aby bylo ráno hotovo a kolegyně mohly ordinovat (každá potřebuje pět roušek)
Je to fakt beze srandy.
Až došije cca sto roušek, plánuje ušít také jednu - dvě pro sebe.

Chce jich pár poslat taky do Norska své sestře. Norsko je na tom hůř než my, lékaři hodnější, klidnější, leč laxnější.
Zdá se, že zatímco my máme hovno roušky, oni mají dvě hovna . Na promořenější poulaci. My dokážeme improvizovat, oni ne.

Vnučka už koroňáka měla (asi, testy nejsou), bylo jí silně zle, ale během pár dní se otřepala , děti to opravdu snáší dobře.
Na ten článek a fotku vyfluslé mladé doktorky se koukněte.

https://eurozpravy.cz/domaci/zdravotnictvi/lide-nam-lzou-nejsme-blbi-pl…

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Karanténa arbeit macht frei byla bez roušek
Všichni měli svobodu lágrovat, pracovat ve prospěch říše. Mohli aji něco říkat do první nakládačky nebo kulky. Jako dnes. Morovej bleší trh za státní ceny, no nekup to za vybrané daně v plánovaném zpoždění. Kupujte od mrtvých oblečení, je levnější ale už není v módě. Značky virových korporací sou ale eště k mání. heh

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Fiala v ruce s teslicí
potápí společnou veslici
seká jí díru do dna,
zdá se mu doba vhodná.
Do lodi teče voda
zmlkla radostná óda
střílí na lodivoda.
Na loď pronikli piráti
mnozí jsou silně přihřátí
ti pálí díru žárem
hubu zdobenou žvárem.
Starosti lámou vesla
jenom aby loď klesla.
Řešení pomyslné:
ráhno by mělo být plné.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

Pirát je obchodník. Doveze nemoce, zastřelí rebelující dodavatele, odveze sklady a zavede demosgrácu, gde otroci maj svobodu mluvit dokud to nevadí demogratické vyhlášce nebo za-konu.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

V Bergamu nestačí kremačky
v kostelích chybí klekačky
podražily kříže
koroňák tu hryže.
Armáda vozí mrtvoly
do Pisy i do Napoli
tam mají hořáky volné.
Doktoři vrací školné.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Teda tentokrát něco vláda fakt vymyslela... To Prouza fakt vymyslel a Vojtěch "obhájil"... Kdo jde na osmou do práce, aby si bral kvůli nákupu dovolenou. Kdo jde makat na osmou a bydlí na maloměstě, ten prostě nenakoupí (můj obchod má 7:00 - 16:30). O svačině nemluvě...
Jako argument "ráno je tam ještě nezamořenej vzduch" nějakou hlavu a patu má. Ale argument "protože jsou zvyklí aby si dřív uvařili" je jak ze zlého snu. A jsou i obchody, které otevírají až v osm, tam je to na hlavu úplně... Dneska ze sebe udělali fakt kašpary.
https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/vlada-zrejme-zmeni…

Zatím bez slepic

Pokud nad 24, tak se nic neděje, je to ku prospěchu zdraví a ministr zdravotnictví plní funkci.

Zatím bez slepic

;)

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.