Teď jsme to my

Autor
Štítky

Těsně po roce 2000 jsem jako mladý a perspektivní zaměstnanec byl ochoten k věcem, které by mě dnes ani nenapadly. Pro svého tehdejšího zaměstnavatele jsem kromě práce ve skladu plynů ještě dělal i vedoucího na německých letních táborech. Můj tehdejší šéf měl rozsáhlé kontakty na bývalé Východní Německo, protože za minulého režimu byl jakýmsi kádrem ve státem podporovaném družebním spolku.  Přes své staré německé známé organizoval pro tamní školy letní týdenní pobyty „v přírodě“.

Bylo to samozřejmě na hotelu s plným servisem, k tomu nějaký ten zábavný program podle hesla, že to musí být levné, aby z toho byl nějakej ten vejvar. Hlavní vedoucí byl vždycky z dojčlandu, ale ti podvedoucí byli od nás. Tu a tam se stalo, že nějaký brigádník nenastoupil nebo onemocněl a tak jsem díky své perfektní němčině zaskakoval. Nebylo to špatné, dělal jsem to docela rád. Dobré jídlo, dobré ubytování a žádná práce, protože tehdejší průměrné německé dítě bylo rozmazlené, neschopné pohybu po vlastních nohách a celý pobyt se skládal v přípravě na závěrečnou diskotéku, hraní kulečníku v hotelovém baru a tu a tam v návštěvě blízkého koupaliště. Připravený a zaplacený program většinou ignorovali.

Pamatuju se, jaký despekt jsem cítil k německému školství a vůbec výchově, když jsme dětičky vyvezli do stověžaté matičky Prahy. Autobus je vysadil vedle Pražského hradu a pak odjel na parkoviště u Hlavního nádraží. Mým úkolem bylo projít s dětmi Hradem (Jen projít. Ty ignoranty nějaká katedrála nezajímala), pak sejít dolů Nerudovkou k Mikuláši, pak na Karlův most, pak kolem Prašné brány, vyjít Václavák, zahnout u ocasu doleva, projít přes Šervůd a na hlaváku je nakvartýrovat do autobusu. Dětičky si měly cestou nakoupit. Fór byl v tom, že to bylo nemožné. Oni to prostě nebyli schopni po vlastních nohách ujít. Už Karlův most pro ně byl příliš. Ze zhruba hodinové procházky byl nakonec šestihodinový výšlap a několikrát jsem vážně uvažoval, že je nějak naložím hromadně do metra a dojedeme to.

Smál jsem se tomu. Německé děti byly změkčilé, hloupoučké, minimálně dva roky pozadu se vzděláním oproti našim školákům.  Měly naprosto uhozené a zoufale povrchní názory nepoužitelné pro život, sex je zajímal také nejméně o da roky dřív než naše děti. Kluci byli ubrečené měkkoty a holky zase urážlivé fifleny.

Uplynulo dvacet let… a máme to tady.  Většina našich děcek je přesně takových, čemu jsem se smál.

Tehdy jsem si nedovedl představit, že by něco tak ubohého a nemožného došlo i do našich škol. Myslel jsem, že jde o kulturní rozdíl, že češi jsou prostě jiní – tvrdší, přímější, ošlehanější životem. Ale ve skutečnosti šlo jen o rozdíl jedné generace. Kultura v tom nehrála roli. Hladce jsme to převzali se vším všudy. Tak hladce, až mě to děsí. 

Stejně tak se díváme na videa z USA, kde nám ukazují černochy v ghetech. Posloucháme komentátory, kteří mluví o tom, že tam mají vysokou rozvodovost, muži plodí děti, ale nestarají se o ně, nechodí do práce, všude je kriminalita, drogy, mizerné školy. Někteří komentátoři jsou pravicově nesmlouvaví a jednoznačně říkají, že si za to ty černý huby můžou samy. Že nemají žádnou odpovědnost, že každý je svého štěstí strůjcem. Jiní zase levicově mluví o mizerných šancích, o rasismu, o tom, že je třeba černým bratrům pomoci. Díváme se na to a přikláníme se k jednomu nebo druhému názoru, ale všichni vidíme, že to gheto je opravdu problém. Že tam opravdu těžko může fungovat nějaká škola, že drogy zničí i to, co alespoň trochu fungovalo, že to tam nemá žádné demokratické a svobodné řešení. Svoboda u nich znamená si sami a dobrovolně zničit život. 

Ale dochází nám, že tak jako ti černoši, že stejné to tu máme my? Jsme jen o generaci pozadu. Také se nám rozpadají manželství, děti jsou vychovávána přetíženými matkami samoživitelkami a kolem nich procházejí různí „přítelové“ kteří se vlastně ani nesnaží dělat jim otce. A tak vychovává stále více ulice, gang, místní drogový dýler… a škola.

Sociolog Petr Hampl napsal moc pěknou knížku, která se jmenuje Cesta z nevolnictví. Je čtenářem mého blogu a knihu mi poslal i s věnováním. Vřele doporučuji ke čtení, dodala mi spoustu argumentů a postřehů, které mě nenapadly. Pan Hampl v knize často mluví o tom, že dnešní muži už nejsou muži. Že jsou v principu vykastrovaní, jejich maskulinita je potlačována a vlastně i kriminalizována. Přičítá to nevhodnému školství, tlaku neziskovek a podobně. V tom  s ním ale nemohu úplně souhlasit.

Podle mě se právě tohle stalo už dřív. Stalo se to tehdy, kdy muži shodili ze svého hrbu doživotní starost o rodinu a začali se věnovat jenom plození.   Kdy začalo být běžným a masovým jevem, že se rodiny rozpadají po narození prvního dítěte. Nechci teď rozebírat, zda je to víc vina mužů nebo žen, zřejmě bychom zjistili, že obě pohlaví na tom pracují rukou společnou. Ale každopádně se stalo to, že otcové jsou z výchovy venku. Mají několik dětí s různými ženami a do každé té rodiny mohou tak maximálně „hodit kýtu z lovu“ tedy platit nějaké alimenty. Sami nárazově vychovávají děti jiných otců, ale jen dočasně, protože každá žena a každá domácnost je jen průchoďák. O jejich děti se zase stejně průtočně starají/nestarají jiní muži a výsledek je zřetelně vidět.  Je totiž stejný jako u amerických černochů a německých dětí. Svět plný malých vychcánků, kteří neujdou pár kilometrů, všechno je uráží, u ničeho nevydrží, nic neumí, berou drogy  a ovlivňuje je ubohá škola plná místních Kartouzů... 

Ta škola, která před padesáti lety nedokázala v hlavách školáků nadělat žádnou škodu i když ji řídila strana a vláda a škola měla přímo státní úkol vychovávat nové komunisty. Měla k tomu kádr vzdělaných a prověřených učitelů, kvalitní osnovy ze kterých já čerpám dodnes, autoritu nesrovnatelnou s tou dnešní a k tomu i státní podporu, že by si rodič mohl zkusit přijít rozvracet výuku nebo požadovat nějakou spravedlnost. Ředitel školy byl víc než běžný rodič. Přesto tato škola nedokázala vůbec nic. Všechny slabikáře obsahovaly ideologické věty stejně jako dneska. Ale k ničemu to nebylo.

Dneska je školství jen stínem sebe sama.  Každý umíněný rodič je víc než ředitel, nikdo se učitele nezastane, do toho tu máme číhající neziskovky, které to rozvracejí ještě rychleji a efektněji než státní byrokracie. Vzdělanost učitelů je úplně jinde než byla, žáci jsou neposední, neschopní se soustředit a pochopit psaný text… A přesto je tu strach, že tahle neschopná škola s neschopnými neziskovkami vymyje žáčkům mozek…. Sakra ten mozek musí být hodně prázdný, aby tam tupý školitel nechal nějakou stopu.

Zase jsme na začátku… jaká je dnešní rodina a jak málo má času, když před padesáti lety průměrný soustružník spolu s prodavačkou dokázali své děti udržet navzdory komunistickému školství….  a teď toho schopní nejsou. Vlastně je to jednoduché… rodina není, rodina nevychovává a tak vychovává škola. I ta neschopná škola s neschopnou neziskovkou vlastně vítězí, protože dítě má z domova hlavu jasnou a prázdnou.

Petr Hampl ve své knize říká, že volnomyšlenkářství či ateismus jsou v podstatě jen další křesťanskou konfesí, protože ateisté vyznávají křesťanské hodnoty stejně jako křesťané. Má pravdu kromě jedné věci... Ateismus či volnomyšlenkářství už nevyznává jednu ze základních křesťanských hodnot a to je pevná rodina. Bible je od začátku do konce plná příběhů, morálních pravidel a jiných naučení o tom, že pouze pevná rodina = věrní partneři jsou základem božího stvoření.  Tuto křesťanskou hodnotu už neuznávají ani křesťané chodící do kostela.  A bez této hodnoty se všechny hezké křesťanské, demokratické, konzervativní, evropské či slovanské se může jít klouzat, protože bez pevné rodiny není nic. 

Kde se má vzít nějaká maskulinita, kde se má vzít nějaká odolnost? Kde se má dítě naučit, že fotr udrží na svém hřbetě celou rodinu, uživí ji a ubrání? Ve skutečnosti ta větší půlka dětí nikdy nic podobného neviděla. Viděla jen utahanou mámu, která počítá peníze, zda vystačí. Tátu vidí jednou za čas, ale spíš vůbec ne, tu a tam se na čas objeví nějaký motherfucker, ale žádný opravdový patriarcha a zakladatel rodu. Kde se má dívenka naučit, že správný chlap nemá jen řeči, ale má autoritu, rve se s přírodou i se světem, bojuje proti živlům i nepřátelům a je ochoten umřít pro rodinu? Dost pravděpodobně nikoho takového nikdy neviděla a ani neuvidí. Jen dočasného živitele, který pígluje její mámu a jak se mu to začne zajídat, jde o dům dál. 

Ve své rodině jsem nikdy ani náznakem nepocítil, že bych neobstál v souboji s učitelským názorem. Naopak. Pro své děti jsem neskonale větší autoritou něž celá škola dohromady. Jedna moje věta odvaří spoustu hodin ideologických žvástů nejen ze strany učitelů ale i ze strany faráře či kohokoliv jiného.  Zcela přirozeně. Mnohokrát je ani nemusím říkat, protože realita naší rodiny a domácnosti funguje a moje děti mají ve škole dvacet srovnání s „těmi druhými," kteří ve skutečnosti žádnou opravdovou rodinu nemají. Děti ode mě dostaly a dostávají můj návod na život. (říká se tomu ideologie). Proto se nechytají primitivních, hloupých a nepoužitelných návodů, které vymýšlí Kartouz a jemu podobní. Jejich spolužáci se chytají… doma žádný návod nedostali -  pokud je někdo vychovával, tak jen k tomu, aby si své hodnoty našli sami. Jejich hlava je otevřená a prázdná a tak vezmou co se halasně nabízí i když je to hovadina první kategorie.

Ty děcka za to nemůžou….

Ale nic se nezmění i když dnešní hlupáčci a měkkoty  dospějí a dostanou od života pár facek. Některé střet s realitou života možná nakopne a změní, velká většina prozře ze svých hloupých postojů, až se ukáže, že jsou pro život nepoužitelné. Ale i když prozřou, i když uvidí, že byli vedeni jako ovce, i když prokouknou tu habaďůru, stejně stále zůstanou urážlivými měkkotami.  Svůj stín nepřekročí. Ve velké většině se nepřemohou a nezmění svůj život. Když dneska neujdou pár kilometrů, neujdou je ani potom. Když dneska nejsou schopní duševních a tělesných výkonů, nebudou toho schopní ani po svém prohlédnutí. Dnešní srágora srágorou zůstane, i když už nebude věřit elitám. Nebude mít ani žádnou jinou víru, o vzdělání ani nemluvím a tak sice nebudou nikomu věřit, ale.... jen nebudou věřit.  Nic dalšího z toho neplyne, protože sice opustí  ideologické žvásty dnešního světa, ale žádné jiné hodnoty stejně mít nebudou.  

Zkrátka a dobře… ti černoši v USA – to jsme my. Ti s rozvrácenými rodinami, co žijí v začínajících ghetech. My jsme ti, co nemají pořádné školy. My jsme ti, co nevychovávají své vlastní geny ve svých vlastních dětech. A my muži jsme ti, co rezignovali na svojí skutečnou mužskou úlohu. Není divu, že se řeší, k čemu jsme vůbec dobří. Chlap který je oporou své rodině, který se za ní rve, který má pod kontrolou to svoje, o takovém chlapovi a jeho úloze se nepochybuje (už jen proto, že by případný pochybovač dostal ihned na budku).

Ty německé rozmazlené srágory, to jsme my. My jsme dopustili, aby se děti rodily do takových poměrů. My jsme dopustili, aby naše geny nárazově vychovávali cizí muži. My jsme dopustili, že nám naše děti sebraly hloupé školy a ještě hloupější neziskovky. My s dětmi nemluvíme, tak to za nás dělá Kartouz a jiní dobroserové. Jejich úspěch je dán jen a pouze tím, že my jsme na výchovu rezignovali a dopustili rozpad tradiční = křesťanské rodiny. 

Jsme jen o pár let pozadu. Jak za těmi Němčoury, tak za těmi Afroameričany.

Samozřejmě z toho vede cesta ven. Mít pevné rodiny. Pevné jako to jen jde. Nevybírat si protějšky podle sexepílu, ale podle odolnosti v obouchávání od světa okolo. Protějšky se kterými můžeme mít děti a domácnosti. Protějšky se kterými můžeme zakládat rody. Muže těšící se na děti a silné ženy které v dětech vidí větší budoucnost než v kariéře.  Partnery, kteří nechtějí na rodinu čekat do čtyřiceti, ale pořídí si ji kousek po dvacítce. Potřebujeme komunitu těch, co takovou rodinu nemají, ale budou ji podporovat. Ať si stát a neziskovky dělají co chtějí. Pokud jim bude čelit pevná rodina, nezvládnou o nic víc než zvládli komunisti. 

Všechno ostatní je jen zadržování laviny. Pokus zachránit něco, co je nezachránitelné a co se nám stejně vymyká z rukou. My prostě musíme svými životy ukazovat návody, které jsou hodny následování. My muži musíme být muži a patriarchové našich rodů.  Ženy musejí být opravdové matky a opory nikoliv nějakého projekt manažera v práci, ale manžela a dětí doma. Ochota včas zakládat pevné rodiny, to je ta hlavní hodnota kterou jsme ztratili. A všechno ostatní je jen důsledek. Nezachrání to žádný blahobyt ani Babiš ani Trump, ani EU, ani nový daňový systém.

Produkujeme zbabělce, srágory, hlupáky a prázdné hlavy. Nevychováváme. Nemůžeme se divit, že vyhrává takový vůl jako je Kartouz a že děcka jdou za tak ubohou vizí, kterou nabízí Minář. O žádné lepší jim nikdo nic neřekl a doma žádnou nezažily.  Jednou prokouknou, ale zůstanou stejnými hlupáky, zbabělcemi a srágorami. Budou nedůvěřiví, ale vlastně to bude jen plachost. Statečnosti a schopnosti unést protivenství v tom nebude ani za mák. 

Pokud se nezmění tohle, budou se naše životy stále přibližovat ghetu a naše děti se budou rok od roku více podobat  rozmazlencům z německých měst. 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (162 hlasů)

Komentáře

Umíš přečíst co jsi napsal? Zopakuju ti to:

"Tvrdej patriarchát v Římě z ničeho nic větší svoboda pro ženy a úpadek?? Leda kulový, panáčku. Už za Etrusků měly ženy silné postavení a svůj majetek."

Tak odkdy postavení žen v římě je důkazem/vysvětlením postavením žen v jiném národě? Tím chceš říci, že celá učebnice římské právo I a II co je na masárně a karlovce, lže a postavení žen v římské společnosti bylo úplně jiné :D

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

otroka bylo možno legálně propustit již dávno před císařstvím, běžně se tak dálo již před začátkem našeho letopočtu. Pro bližší studium doporučuji termíny : manumissio per vindictam - manumissio per censum - manumissio testamento. Pro zajímavost, v pozdním císařství ve chvíli kdy starý otrok vynášel méně než činila jeho "údržba" - pán jej zpravidla propustil. V případě věrné celoživotní služby byla takovému ex-otrokovi jako zvláštní milost umožněno se otrávit jedem zaplaceným bývalým pánem.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak existovali "dočasní otroci", nebo tvoji propuštěnci "libertini", ale ti jaksi neměli všechna práva, teřbas s enesměli odvolat, patronát nad ním měl jejich bývalej pán... Takže byli hooodně něco mezi, práva svobodných měli až jejich děti ;)

A všechna práva propuštěncům dal až Justinián ;)

Takže neosuhlasím s tím co jsi napsal., protože propuštění na svobodu si představuju přiznáním všech práv svobodného člověka a svobodný vs lebertini vs otroci rozlišovalo i římsé právo, takže ani omylem neplatí obsah dnešního slova "propustili na svobodu" ;)

Průměrný počet slepic: 3.3 (4 hlasů)

Navíc otroci měli být tetovaní, takže to na vás bývalo vidět.

V literatuře se snadno padne na výraz propuštěnec. Už nebyl otrok, ale jako normálního občana ho také nikdo nebral, byť měli někdy vysoké postavení i na úrovni ministra.

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)

měla žena ve vztahu k širší a užší rodině (do ní se někdy zahrnovali i otroci) praktické právo tuto rodinu řídit, vést, ovládat - do jisté míry (přibližně jako dnes, možná více)
Můžete si uzákoňovat co chcete, ale pokud vám žena nedá nebo jinak vám doma udělá peklo...tak např. sklapnete zobák.
Už Sokrates by mohl povídat....a to tehdy ženy měly daleko více blíže k otrokům, než k mužům.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

To z ničeho nic bylo víc jak 500-600 let.

Před 500 lety tu zrovna seděl na trůně Ludvík Jagelonský, v Anglii Jindřich III a v Mexiku Cortez dobýval Mexiko.
Před 600 lety jsme tu měli II křižáckou výpravu proti husitům.

Co myslíte tím za Etrusků? Někde mezi rokem 800 a 400 př n l, kdy se Římané teprve Etrusků nadobro zbavili, byť nejspíš sami byli původně Etrusky? To je pořád ještě 400 let ke Claudiovi. Právě tehdy se Řím vydal na svoji trajektorii.
Republika vnikla v roce 509 před naším letopočtem.

Když dobývali Řecko a válčili s Kartágem, tak všechny prohry pokrývali přírůstkem obyvatelstva díku vysoké porodnosti.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

keltská oppida měla do měst ještě hodně daleko, spíš by se pro ně dal použít termín částečně opevněných útočíšť pro lidi z okolí. Opidda byla minimálně urbanisticky projektována, neměla ulice, kanalizaci ani jiné inženýrské sítě běžné již staletí předtím. Soustavně se žilo jenom na zlomku celkové plochy oppida. Podobně to pak měla (často na stejných místech) slovanská hradiště.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale stará města byla složená z dvorců. Podívejte se na mapu Prahy co míst tam má ještě dneska přídomek dvůr. Starý Jeruzalém byly dvorce dohromady obehnané hradbami.

Co má kanalizace společného s tím, jestli to je město nebo ne. Londýn má skutečnou kanalizaci teprve někde od druhý půlky devatenáctýho století. Jestli ho založili Římané, tak tam bylo osídlení dávni před tím. Má jméno keltského boha Luga. Našel tam se 3-4 tísíce let starý most.

Průměrný počet slepic: 3.3 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

Také se nám rozpadají manželství, děti jsou vychovávána přetíženými matkami samoživitelkami a kolem nich procházejí různí „přítelové“ kteří se vlastně ani nesnaží dělat jim otce.

Ono to hlavně moc ani nejde. Aspoň v některejch manželstvích se táta s matkou někdy pohádá o tom, co dítě může a nemůže, co se mu může a nemůže dovolit.

Když to je nějaký přítel, tak prostě nemůže. Není to jeho dítě, ale její. Vyhnala jeho otce, vyžene i přítele.

Přetížené matky samoživitelky si buď blbě vybraly (budeme tu rozebírat kdo je ten nejlepší chlapák někde v 18?) nebo se rozvedly kvůli prkotině.

Jestli jsou muži vykastrovaní, tak hlavně kvůli feminismu a tomu, jak jsou díky feministkám nastavené zákony.

Nedávno byl starý pořad "Když žena trápí muže". Mluvily tam psycholožka a majitelka ze svatebního salónu. Obě postarší, obtsloustlý, maminovitý, příjemný, upravený. Ta prodejkyně říkala, co tam měla za klientky v poslední době: "Ti chlapi čekaj jen na jednu věc. Na ženský, který se budou chovat jako ženský a daj jim najevo, že chtěj bejt ochraňovaný, že jsou pro ně důležitý, že si nevelej a nedojdou všude samy. Dneska tady vítězej, když si přijdou kupovat prádlo na svatbu princezny, ani jedna, z poslední doby pěti let, není ambiciózní a krásná.
Jsou to obyčejný holky, který chtěj obyčejný věci a většinou jsou ošklivý jako noc - ale maj v sobě to teplo a to že tomu chlapovi tu hlavu sehnou a tomu chlapovi tu hlavu sehnou a řeknou "Ano miláčku, máš pravdu. Sice si to udělaj po svém, ale už jsou dneska natolik taktický, aby si toho chlapa udržely."

Psycholožka ve svém vstupu zase říkala, : "... a přitom jsme nevíc vystreslý ženský v historii, každá druhá nedonosí mimino."

A ještě ta majitelka "Jsem tady měla mladýho klučinu a říkám: Panebože, tady seděly čtyři holky svobodný ve třiceti, soběstačný, všechny by po tobě vyjely jak slepice a ty nic. A on říká: "Jsou všechny stejný. Syndrom dítěte a rodiny v očích, ale mě rozhodně potom nedají ten pocit toho, že jsem pán a vládce. Na to jim kašlu."

To pán a vládce byla jeho osobní formulace, ale dál v pořadu byly další příklady, kde nešlo ani tak o panování, ale o běžný respekt, jehož dotyčné nebyly schopny. Královny vysírání. Některé to tam dokonce samy přiznávaly ,jak na terapii - když se jim nefilmoval obličej. Nasrat na takový nány.

Bohužel, od přírody ženský testujou chlapy tak, že občas vysíraj a potřebujou bejt usazený a někdy to bylo tak, že dostaly na držku a uklidnily se. Přírodu nikdo nepřechčije a zvlášť ne ideologií. Dnes se můžou jít soudit, dostat chlapa do lochu za domácí násilíé, tak ať se jdou vysrat. - Co feministka, to špatná matka a rozbíječka rodin. Kubáč nebyl žádný primitiv, svou první manželku nejspíš nikdy neuhodil, ale výchovu jejich společné dcery komentuje nějak ve smyslu, že z dcery dělá psychopatku. (Jetaké doktorka medicíny). Y textu vyplývá, že nad dcerou udělal kříž.

Celkem nedávno byla aférka s tím že jedna z těch tenistek Wiliamsovejch dělala na kurtu scénu (podle médií normální) a jeden karikaturista si dovolil to nakreslit (děsná svatokrádež). Svazák dopisovatel vysvětloval, že ano, ano, ona tak vyváděla, ale chápete, je to kulturní stereotyp a to se nesmí. - Přeloženo do čestiny, takhle vysírá a hysterší každá druhá černoška a PROTO se jim nesmí nic říct. WTF. Samozřejmě, že se chlapi od těch krav zdekujou, protože jim na to ta frnda nestojí. Každá má jednu.

Ženský chtěj moc, na svý děti serou, tak maj moc a čert vem děti.

Pan Hampl se mýlí. Jádro problému je v zákonech.

Až ženská bude vysírat, přijde před soudce, to bude zase chlap, co bude moct ctít zásadu, že otec je živitel rodiny a při rozvodu jdou děti jemu, tak bude hned míň rozvodů. Ženský nebudou řvát, ale většina se jich vnitřně uklidní, že maj doma chlapa a budou ho manipulovat, místo aby s ním zápolily.

Je to jen jejich chyba. Ať si udělaj kongres a proberou si to.

Ateismus není žádnou konfesí. Křesťanství, aby se vůbec dostalo přes stadium sekty, tak muselo okopírovat daleko starší a hlubší principy. Všchna náboženství, která chtějí uspět to tak musí udělat. Jestli nějaká křesťanská sekta fungovala jako dnešní feministická společnost, tak se možná proživořila do druhého století. Ostatní se množili, děti byly nad rozmary děvek a ne obráceně. Nejsou to žádné křesťanské hodnoty, ale základní lidské hodnoty. Ateismus nevyznává vůbec nic, protože ani není.

Když si někdo založí sektu, kde se budou žrát hovna (a takové jsou), tak my ostatní budeme ahovnožrouti a bude se nám vysvětlovat, že náš ahovnožroutismus je zdrojem všech našich problémů. Jenže nikde není žádná svatá kniha ahovnožroutismu, ke které se musí myšlenkově přistoupit. Prostě jen nežereme hovna.

I věrnost je věc daná biologicky. Nepamatujete si už, jak se vám "nechtělo" to těch slečinek, co vám nadbíhaly než jste potkal manželku? To "nechtění se" to je právě biologie. Tam víra vůbec nezasáhla a když tak až posteriori. Jsou faráři, co občas někde něco přefiknou, v boha věřej, berou to jako svoji slabinu nebo si to nějak okecaj. Církevní velnožové někde ve středověku měli kurtizány a děti, ženské kláštery fungovaly skoro jako bordely a faráři ve villonovské si přivydělávali jako pasáci.
V lidské populaci jsou linie, které mají různé rozmnožovací strategie. Víra se s tím nijak nepřekrývá. Konec konců, fetka Havel měl být věřící, dokonce umřel u Boromejek - a jeho promiskuitu jeho víra nijak neoslabila.

Ženský mají, co chtěly. Chtěly moc, mají moc. Platěj to jejich děti. Kašlou na to. Uměj jen držkovat a držkovat, no tak si vydržkovaly, že jsou utahaný a bez peněz. Měly víc přemejšlet. Jestli jsou hloupý a neschopný si to promyslet, neměli se drát o moc. Jestli se to někomu nelíbí, ať si to jde vyřídit s profesionálníma feministkama. Tam je kořen všeho.
Když ze sebe udělá nepoužitelnou krávu, která umí nabídnout jen to píglování, tak dostane přesně tohle. Nikdo není povinen zápolit se státní mocí, mít černou nenávist každý vypatlaný feministky v okolí, přinasranou krávu doma, aby zachránil a vychovával cizí dítě.

Vy jste si vybral ženu, která si není moc jistá, je neprůbojná, což je v daném kontextu velká kvalita. Navíc nejspíš byla vychovávaná k tomu, že se nerozvádí.

Naši spolužáci z rozvedených, ateistických rodin taky režim nežrali. Vlastně ho nežral skoro nikdo.

Na druhé straně, soudruh Palach měl hlavu vymytou, ze školy. Otec mu umřel ve 14, takže už byl dost starý na to, aby měl Palach zažité, že se učitelům a režimu nevěří. - Jenže rodiče na něj kašlali. O to šlo v první řadě.

Kartouz a spol mají pole otevřené, protože na ně rodiče kašlou, ať jsou spolu či ne, ať jsou věřící či ne. Když člověk vidí všechny ty "Viki dvanáct let" "Lály Myslíkové" a další dětské aktivisty, tak sotva budou všechna z rozpadlých rodin. Viki je dokonce ze základky svaté Voršily.

Když si dost nabijou hubu, tak se změní. Nebo tu bude mezitím islám, dostanou na držku jak Anča a Tonča, udělaj každou prasečinu, kterou si manžel poručí a jejich děti se pak budou navzájem podřezávat pro výklad obskurních prorokovejch výroků. Co feministky chtějí, to feministky dostanou. Ve švédsku už manifestují za právo být znásilněná bez pomoci. Feminismus by měl dostat Darwinovu cenu.

To není o tom, že chlapi rezignovali. Chlapi nemaj šanci. Podívejte se na Řepku. Na tu svoji kozatou krávu radši volal policajty, aby neskončil v lochu. Myslíte, že zrovna on by nebyl schopen ji zmlátit, až by se jí ksichtík hojil dva měsíce? Určitě byl. - Jak by dopadl? Byl by v lochu. Aha.
(dostal se tam nakonec stejně, protože se nebyl schopen vyrovnat s jejím 'vítěyství = prohrou pro oba.)
Problém není v něm. Problém je v tom, že se ho nikdo nezastane a jsem zvědavej, až tady začnou feministky nadávat na můj post, jak budou všichni ostatní stát v bloku proti nim a vyjadřovat jim své pohrdání (za což nikomu nic nehrozí).
Maximálně Dexx zase sepíše nějaké pseudolorenzovské pojednání, proč je normální, že děvka je děvka a AH mu za to zatleská.

Nejde ani o to, že by dostal na budku. Jde o to, že se proti němu postaví právě ta jeho rodina.

My jsme nic nedopustili. Prostě to nejde. Co jiného byste navrhoval? Vzít si pušku a jít to vystřílet? Nefunguje. Breivik to zkusil, dočkal se všeobecného odsouzení (aby ne, když střílel teenagery) a nad problémem se stejně nikdo ani nezamyslel a ten svůj manifest dopředu sám zdiskreditoval.

Nemá to řešení.

Můžete se jen starat se o vlastní rodinu, pomáhat lidem se stejnou strategií (ať věřící či ne) a nad feministkama a jejich samoživitelským hejnem jen udělat kříž. Je to odpad.

Až uvidíte příště utahanou samoživitelku počítající halíře, tak ji jen řekněte: "neměla jsi se rozvádět." Nic víc slyšet nepotřebujou. To samý jejich děti. Něco se jim nelíbí na jejich životě: "Běž si postěžovat mamince, co se rozvedla, běž si stěžovat paní soudkyni, že ti rozvedla rodiče, místo aby to hnala svinským krokem na terapii. Běž si stěžovat profesionálním feminiskám."
(Jo a vim, že jsou i vyjímky a magor je chlap. Takže znova na terapii a dumat, proč si ho dotyčná vybrala.)

Sex appeal tam je proto, aby převážil ostatní kvality. Tak to udělala příroda. Když tam nebude vůbec, tak se vám ani nepostaví a tu rodinu taky mít nebudete. Normálně to fungovalo tak, že sex appeal a společenský tlak se navzájem vyrovnávaly. Člověk si vzal hezkou krávu udělal ji děti a tak pak neměla kam jít (jen ve velkém schématu, taky se utíkalo od rodin).

Na rodinu po dvacítce potřebujete ještě živobytí. Není pro všechny na vesnicích.

Vyčítat něco chlapům nemá cenu. Nemaj šanci a to teď ještě vymysleli Istambulskou úmluvu.

Problém je v ženskejch.

V chlapech je problém leda v těch, co žádnej problém nemají. Doma to jakž takž funguje, tak se nemusí zamýšlet, nad tím co se proč děje, a tak ve výsledku obhajujou fňukající samoživitelky a hlásaj jak je normální, jak chlapa ženská odkopne jen tak.
Za odměnu jim je pochvala a tedy možnost se naparovat, jak to všechno vědí a jací jsou pašáci a rozumí ženským. Jak se zastávají slabších a ubohých ubrečených samoživitelek, tak šikovných a snaživých, kdybyste viděli, srdce by vám to rvalo. Bla bla bla, všechny tyhle krávoviny. (V pozadí v limbickém systému postranní myšlenka, že by se třeba někdy dalo za odměnu za obranu samoživitelky si vrznout a udělat jí ještě jednoho pancharta navíc).

Potáhnete do boje proti "ochráncům samoživitelek"? Hodně štěstí. Užijte si to. Podle mně to nestojí za to. Čím dřív samoživitelky vymřou i s jejich fakanama, tím líp.

Samozřejmě, na konspiračních teoriích, že za feminismem stojí zase nějací ti globální banksteři něco být může a nemusí.

Rozmazlenci z německých měst jsou ještě v pohodě. Až to začne konvertovat k islámu, co nabízí iluzorní jistoty, pak teprve začne čoro moro.

Natvrdo.

Dejte všechny děti na bojový sporty. Každej lepší než nic, ale lepší jsou ty, co místo keců o respektu soupeře učí jak dózovat poškození, kopat do varlat, lámat klouby, sekat přes oči a podobný věci, co se hodí když jde o život.

Jo a ať se naučí logiku.

Průměrný počet slepic: 3.2 (13 hlasů)

Píšeš ""Ano miláčku, máš pravdu. Sice si to udělaj po svém, ale už jsou dneska natolik taktický, aby si toho chlapa udržely."

jako by to byla novinka, já taky viděl pěkný pořad, někdy z roku 1990, kde se ptali starých babiček, a ty říkali, že vždy platilo "žena je krkem co hýbe", říkali, že věděli a chovali se tak, že chovat se asertivně a bojovat, se má nechat na chlapovi, ženy mají "ovládat muže doma". A říkali, že jejich vnučky jsou hloupé, ony dostali z chlapa x krát více než ony vnučky, jenom proto, že nebojovali za pseudorovnost...

Takže máš pravdu, ale jaksi toto se ví tisíce let a chytré ženy to ví i dnes jenom "kravičky" se dnes chovají jinak, protože to viděli v televizi a ve výsledku mají prd narozdíl od svých babiček :D

Průměrný počet slepic: 4.1 (11 hlasů)

Ná nepíšu, že je to novinka, ale že si to tyhle ženský udržely. Na rozdíl od pošahanejch feministek, co chtěj předělávat přírodu.

Průměrný počet slepic: 4.9 (8 hlasů)

pokud to nevíte, tak Evropou v posledních 120ti letech prosvištěly dvě světové války. A ty dokázaly stokrát víc než všechny feministky světa dohromady.
Ženám během obou válek a po nich nezbylo nic jiného než dělat to, co měli dělat chlapi. Takže hákovaly jak mourovaté na polích, ve fabrikách, špitálech, ba i v dolech.

Hitler se Němkám opravdu nepostaral o pohodu; asi moc žerete dobové propagandistické týdeníky. Němky hákovaly stejně jako Rusky, protože to jinak nešlo. A když se jich nedostávalo, nalovili si náckové pracovní sílu jinde a přivezli si ji domů; stejně je to nezachránilo.
Co se hladu týče, tak to zajímavě popsal jeden chlápek, co přežil Osvětim, protože pracoval na "Kanadě". Vypověděl, že měli nejraději transporty z Francie, Holandska a Belgie, protože s nimi dorazily sýry, šunka, čokoláda, máslo a různé konzervované delikatesy. Méně oblíbené byly transporty z Maďarska, Bulharska a Rumunska, protože s nimi přijížděly mnohem obyčejnější potraviny jako špek, sádlo, cukr, domácí salámy a sýry, kroupy, olej, domácí nudle, koření etc. A přímo nenáviděli transporty z Německa, protože ty vozily jen margarin, řepnou marmeládu a trochu sacharinu.
Babičky bráchové zažili obě války. Jednu jako malé děti nebo -náctiletí (nejstaršímu bylo v r. 1918 16 let), druhou už jako tátové od rodin. O hladu toho vyprávěli docela dost; hlavně za té druhé, kdy dostat se k potravinám z venkova znamenalo riskovat koncentrák nebo život i v Německu.

Průměrný počet slepic: 2.9 (16 hlasů)

No jo, mysogyne. Jak jinak.

Kromě těch vypatlanejch feministek, co se dokážou jen rozvést, jsou ještě ženský, co roděj děti a staraj se o ně.

To jsou TAKY ženský. Jaksi ještě skutečnější, protože právě na to je příroda udělala. Aby mohly rodit děti maj širší pánevní otvor a aby mohly děti kojit, mají prsa.

Ty zas vaděj vám. Mysogyne.

----
Jo, ženám během válek často nic nezbylo a od konce té poslední je to už 75 let.

Hned jak skončila válka, chlapi se přestali navzájem zabíjet polníma lopatkama i když to měli pěkně zažité. Ono se s válečných chováním dá i přestat.

----

Jo ta dobová propaganda je Albert Speer, co si ty svý knížky sepisoval až po propuštění, takže víc než dvacet let po válce. Na koho tak tím asi chtěl zapůsobit a proč? Kňoural tam, protože mu zapojení žen do zbrojního úsilí silně omezili z idelogických důvodů. Že nějaký makaly ve zbrojní výrobě, to samozřejmě, ale moc toho nebylo. Rozmnožování šlo napřed.

Zajatci a totálně nasazení byli lepší volba.

Němky určitě nehákovaly jako Rusku. To teda určitě ne. Ani náhodou.

No a co tou Kanadou chcete dokázat? Jezdili tam židé. Tak se k nim asi chovali v každé zemi jinak. Je tak divné, že všude mimo Německo, k nim měli lidé lepší vztah a víc jim pomáhali sehnat jídlo načerno?

Ano, i u nás bylo za války málo jídla, také jsme byli druhořadé obyvatelstvo a měli nízké příděly a vysoké dávky ve prospěch Německa. Němci předepisovali dávky a nejsem takovej blázen abych uvěřil, že napřed podělili Holanďany a Francouze, pak Rumuny, pak svoji armádu a teprve zbytek nechali běžným Němcům.

Po operaci Market Garden Němci za trest zablokovali zásobování Holandska a umíralo 1000 Holanďanů denně hlady a tehdy málem umřela i Audray Hepburn. Britové nakonec pro záchranu Holandska udělali nálet, kdy bombardovali jídlem. Němci je nechali.

Průměrný počet slepic: 3.7 (11 hlasů)

Němky po většinu války nehákovaly jako rusky, britky či američanky. Rajch se je snažil skoro až do konce udržet doma za plotnou a u děcek. Totální nasazení žen ve fabrikách... atd. přišlo až s Albertem Speerem jako šéfem přes válečnou výrobu - na podzim 1944.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

okupující Prahu roku 1939 se nemohli nabažit zdejšího zboží (" díky" manipulacím s měnou závratně levného), takový komfort běžný obyvatel Deutsche Reich verze Weimar i Berlin nezažil doma nikdy.
Později tomu už tak samozřejmě nebylo, brakování kvůli válce dostalo přednost před konzumem, jen chvilku cucali ten cukřík.

Děda (musel coby friedrichovským záborem a souhlasem Marie Terezie vyfabrikovaný Němec narukovat do Wehrmacht) přivezl z tažení do Francie několik lahví šampaňského, babička ho málem vzala válečkem po hlavě. Dneska by se řeklo -. fanfaron. Babička říkala že ten náš blbec.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Pak už škubali celou Evropu.

Zatím bez slepic

Čmoude. Vždyť jste v podstatě potvrdil to, co jsem napsal výše! :-))
A já s vámi souhlasím s tím sexappealem. Bez něj bychom jako druh vymřeli. :-) Jen jsem to nechtěl rozvádět.
To "pseudolorenzovské" pojednání, funguje. AH se to líbilo právem a nejen jemu. Vysvětluje věci, jak jsou a hlavně, proč tak jsou. Nikdo na světě nedokázal opak. A proto se mýlíte, s těmi zákony. Že ty dělají z mužů to, co jsou. Ty zákony nejsou primární, neb je dělali lidé. Odněkud se vzal tlak na to, aby měly podobu, jakou mají. Někdo ty požadavky, jako první, vznesl. A měl PROČ je vznést. Zde je jádro pudla. A jsme zase u pseudolorenze😉

Průměrný počet slepic: 3.7 (13 hlasů)

In reply to by dexx (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jenže AH se líbí každá blbina, když se mu zdá, že je proti mně.

Jak jsem vám napsal. Nejde o ten popis sám. Jde o to, co z něj vyvodíte. Mě z toho vyplývá, že to vyvazuje z jakýchkoliv povinností, protože kdo mě zkouší ochcat, toho mám právo ochcat. Jestli pipinka odejde za lepším, mám já právo kdykoliv odejít za lepším.

Co z toho vyvozujete vy mi vlastně ani není jasné, protože jste to tehdy psal jako protiargument, i když to v podstatě zapadá jako doplňujíc detajl přesně do toho, co jsem psal já.

Ten tlak tady ale byl vždycky. Ženský vždycky chtějí všechnu moc, kterou můžou mít. Jen maj mocné za prdelí, tak to teď prosazujou snadněji. No tak maj teď moc a končej jako samoživitelky s porouchanýma, zanedbanýma dětma.

Ne, že by se mi to nějak zvlášť líbilo, ale mají co chtěj, tak ať se z toho radujou.

Žena má stát při svém chlapovi, ne proti němu. Když tohle nechápou, jsou vadné.

Příroda produkuje spousty neživotaschopných jedinců. Tohle je další varianta. Jejich děti nějaké šance mají, ale nížší než okolí.

Průměrný počet slepic: 3.4 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

děti do péče, bo 3,14ča. Měl je otec a ten je nechal 10 let u nás. Jedna dosáhla 6. místa na MČR juniorů v kraso a tančí v revui s Vernerem, druhá vyhraje každý závod v každém sportu, kam ji škola deleguje. Druhý vrh ... Brdy- (vodáci od mala - tábor Úhlavka, věd. Vincek - admirál zná): jeden je Spartan Race ne mezinárodní úrovni, druhá prohání Hejnovou a Máslo, třetí vrhá koulí a kladivem. Žádní zhýčkanci. Všechno je o výchově a zájmu. Každý z nich pomůže v nouzi podle potřeby. Přiíkladem musí být rodič a prarodič. Pokud jsou kokoti tyto generace, budou kokoti i děti a nakonec národ zanikne.

Průměrný počet slepic: 4.2 (12 hlasů)

Ještě hrajou roli geny.

Jedna rodina. Matka zemře, otec se znova ožení. Děti od obou ženskejch jak nebe a dudy.

Od první matky řádně plní své povinnosti. Normální život, jeden z vnuků má vlastní, všem známý korporát.

Děti druhý matky looseři, co se tak tak proplácali životem.

Průměrný počet slepic: 2.6 (5 hlasů)

nevychčíš.

Průměrný počet slepic: 4.2 (11 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Chce to ovšem snahu....ale vědět i to, že snaha koksovatelná není.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

In reply to by Ale (neověřeno)

Trvalý odkaz

Proč by měli běloši černat?

Zatím bez slepic

to nepiš, přeci za vše může výchova, geny to znamená eugeniku a necismus :D

No, ale reálně, je staré židovské příslový, "lepší si vzít chudou dceru učence, než hloupou dceru boháče" ;) Lidi věděli už kdysi, že blbá matka porodí většinou blbečky...

Průměrný počet slepic: 3.2 (9 hlasů)

:-)

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

píca otec neschopen se starat vrazí děti babicce a to jsou dobré geny?Trochu nelogické

Průměrný počet slepic: 4.7 (11 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Na mě to působí, že tchýně dostala na hraní děti jiné ženy, což způsobilo, že se nemontovala do "druhého vrhu", který se navíc toho času nacházel kdesi v Brdech, ke svému štěstí.

Zatím bez slepic

Jsou i holky, co s matkama přetnuly všechny kontakty.

Není vše dané. Zaplať pánbů.

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

Jedna dobrá rada říká, že chceš-li se dobře oženit, vyhlédni si sympatickou starší dámu a ožeň se s kteroukoliv z jejích dcer.

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

Neříkat hop, dokud se nepřeskočí.

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš, protože nevíš, kam skočíš

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
A když přeskočíš, podívej se, do čeho jsi dopadl.
Aby ti nedošlo, že by bylo lepší neskákat!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

by mělo být základem výchovy. Důvěřovat, kontrolovat, dávat osobní příklad.

Průměrný počet slepic: 3.7 (11 hlasů)

rodině jsou černé ovvce a jablka spadlá daleko od stromu, geny nejsou všechno

Průměrný počet slepic: 4.5 (10 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Plus geny se ještě musí aktivovat a být v příznivém prostředí.

Kdyby mě dali stejnou výchovu jako Mozartovi, tak bych stejně hudbě moc nedal, ale věřím tomu, že sem tam by se našel někdo, koho by to vytáhlo na stejnou úroveň jako Mozarta. Geny ještě potřebujou šanci.

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Plus geny se ještě musí aktivovat a být v příznivém prostředí.

Kdyby mě dali stejnou výchovu jako Mozartovi, tak bych stejně hudbě moc nedal, ale věřím tomu, že sem tam by se našel někdo, koho by to vytáhlo na stejnou úroveň jako Mozarta. Geny ještě potřebujou šanci.

Průměrný počet slepic: 1.5 (2 hlasů)

Kdy může jít dokonce o celou fabriku na koláče, ale třeba i na koblihy. Nebo o dvě fabriky.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

trval hodně dlouho a kde nic tu nic.

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Vždyť na chlapy nemusíte čekat a můžete tu civilizaci posunout na další level samy.

Nám je to vlastně šumák. Když vymyslíte jak lítat na Mars nebo jak vyrábět náhradní orgány, nebo cokoliv dalšího geniálního, milerád zatleskám a zaletím se tam podívat.

Průměrný počet slepic: 2.7 (9 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

blýská na lepší časy s rostoucím počtem gender studií, že?

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

byste neměla říkat " nic". To zavání banalizací, zlehčováním. Například banalizací holokaustu. To se tresce.
Pozor na to, ani dozorkyně nemuší mít humor, a navíc mají své dny.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Výborný článek,souhlasím.
Jen jeden poznatek k tomu propadu školství,zájmu o kvalitní znalosti V Š Plzeň,stačilo poslat foto a obnos v obálce a titul byl bez problémů.

Průměrný počet slepic: 3 (8 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

A od té doby si, pane zemědělče, právníci nadávají nežalovatelně do blbců větou: "Pane kolego, nestudoval jste náhodou práva v Plzni?" Bohužel to odnesou i tudenti, co si ta práva opravdu vystudovali vedle politiků, co si je zaplatili.

Průměrný počet slepic: 4 (8 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Kdyby v USA trochu víc mysleli, tak místo vymejšlení jak se sblížit s Čínou a udělat z ní technologickou velmoc, by vymýšleli, jak opět skamarádit Čínu se SSSR, aby se navzájem stahovali ke dnu.

Průměrný počet slepic: 2.3 (4 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

K tomu mám, Gerde, jednu veselou historku z natáčení, ale dnes se sem nehodí. Pokud vůbec někdy.....

Zatím bez slepic

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak třeba si ji povíme cestou k Vidlákovi. :-)

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Vidláku, poukazujete na víru v utopický Green Deal, na víru v sluníčkovou multi-kulti EU, na Právo na štěstí pro každého, ..., s tím, že se tito věřící mýlí, že byli zmanipulováni.
A jako samozřejmé berete, že zrovna Vy, jako správný křesťan, se ve své víře nemýlíte, že je to ta správná víra. V Boha všemohoucího, Stvoření Adama a Evy z hlíny a k tomu jako bonus Světa za 5 dní, zmrtvýchvstání Krista.
Kde berete tu jistotu?

Průměrný počet slepic: 4.9 (8 hlasů)

jsem mu psala,doma není nikdo prorokem. Za 10 let možná bude čumět,co jeho děcka budou vyvádět

Průměrný počet slepic: 4 (8 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.