Teď jsme to my

Autor
Štítky

Těsně po roce 2000 jsem jako mladý a perspektivní zaměstnanec byl ochoten k věcem, které by mě dnes ani nenapadly. Pro svého tehdejšího zaměstnavatele jsem kromě práce ve skladu plynů ještě dělal i vedoucího na německých letních táborech. Můj tehdejší šéf měl rozsáhlé kontakty na bývalé Východní Německo, protože za minulého režimu byl jakýmsi kádrem ve státem podporovaném družebním spolku.  Přes své staré německé známé organizoval pro tamní školy letní týdenní pobyty „v přírodě“.

Bylo to samozřejmě na hotelu s plným servisem, k tomu nějaký ten zábavný program podle hesla, že to musí být levné, aby z toho byl nějakej ten vejvar. Hlavní vedoucí byl vždycky z dojčlandu, ale ti podvedoucí byli od nás. Tu a tam se stalo, že nějaký brigádník nenastoupil nebo onemocněl a tak jsem díky své perfektní němčině zaskakoval. Nebylo to špatné, dělal jsem to docela rád. Dobré jídlo, dobré ubytování a žádná práce, protože tehdejší průměrné německé dítě bylo rozmazlené, neschopné pohybu po vlastních nohách a celý pobyt se skládal v přípravě na závěrečnou diskotéku, hraní kulečníku v hotelovém baru a tu a tam v návštěvě blízkého koupaliště. Připravený a zaplacený program většinou ignorovali.

Pamatuju se, jaký despekt jsem cítil k německému školství a vůbec výchově, když jsme dětičky vyvezli do stověžaté matičky Prahy. Autobus je vysadil vedle Pražského hradu a pak odjel na parkoviště u Hlavního nádraží. Mým úkolem bylo projít s dětmi Hradem (Jen projít. Ty ignoranty nějaká katedrála nezajímala), pak sejít dolů Nerudovkou k Mikuláši, pak na Karlův most, pak kolem Prašné brány, vyjít Václavák, zahnout u ocasu doleva, projít přes Šervůd a na hlaváku je nakvartýrovat do autobusu. Dětičky si měly cestou nakoupit. Fór byl v tom, že to bylo nemožné. Oni to prostě nebyli schopni po vlastních nohách ujít. Už Karlův most pro ně byl příliš. Ze zhruba hodinové procházky byl nakonec šestihodinový výšlap a několikrát jsem vážně uvažoval, že je nějak naložím hromadně do metra a dojedeme to.

Smál jsem se tomu. Německé děti byly změkčilé, hloupoučké, minimálně dva roky pozadu se vzděláním oproti našim školákům.  Měly naprosto uhozené a zoufale povrchní názory nepoužitelné pro život, sex je zajímal také nejméně o da roky dřív než naše děti. Kluci byli ubrečené měkkoty a holky zase urážlivé fifleny.

Uplynulo dvacet let… a máme to tady.  Většina našich děcek je přesně takových, čemu jsem se smál.

Tehdy jsem si nedovedl představit, že by něco tak ubohého a nemožného došlo i do našich škol. Myslel jsem, že jde o kulturní rozdíl, že češi jsou prostě jiní – tvrdší, přímější, ošlehanější životem. Ale ve skutečnosti šlo jen o rozdíl jedné generace. Kultura v tom nehrála roli. Hladce jsme to převzali se vším všudy. Tak hladce, až mě to děsí. 

Stejně tak se díváme na videa z USA, kde nám ukazují černochy v ghetech. Posloucháme komentátory, kteří mluví o tom, že tam mají vysokou rozvodovost, muži plodí děti, ale nestarají se o ně, nechodí do práce, všude je kriminalita, drogy, mizerné školy. Někteří komentátoři jsou pravicově nesmlouvaví a jednoznačně říkají, že si za to ty černý huby můžou samy. Že nemají žádnou odpovědnost, že každý je svého štěstí strůjcem. Jiní zase levicově mluví o mizerných šancích, o rasismu, o tom, že je třeba černým bratrům pomoci. Díváme se na to a přikláníme se k jednomu nebo druhému názoru, ale všichni vidíme, že to gheto je opravdu problém. Že tam opravdu těžko může fungovat nějaká škola, že drogy zničí i to, co alespoň trochu fungovalo, že to tam nemá žádné demokratické a svobodné řešení. Svoboda u nich znamená si sami a dobrovolně zničit život. 

Ale dochází nám, že tak jako ti černoši, že stejné to tu máme my? Jsme jen o generaci pozadu. Také se nám rozpadají manželství, děti jsou vychovávána přetíženými matkami samoživitelkami a kolem nich procházejí různí „přítelové“ kteří se vlastně ani nesnaží dělat jim otce. A tak vychovává stále více ulice, gang, místní drogový dýler… a škola.

Sociolog Petr Hampl napsal moc pěknou knížku, která se jmenuje Cesta z nevolnictví. Je čtenářem mého blogu a knihu mi poslal i s věnováním. Vřele doporučuji ke čtení, dodala mi spoustu argumentů a postřehů, které mě nenapadly. Pan Hampl v knize často mluví o tom, že dnešní muži už nejsou muži. Že jsou v principu vykastrovaní, jejich maskulinita je potlačována a vlastně i kriminalizována. Přičítá to nevhodnému školství, tlaku neziskovek a podobně. V tom  s ním ale nemohu úplně souhlasit.

Podle mě se právě tohle stalo už dřív. Stalo se to tehdy, kdy muži shodili ze svého hrbu doživotní starost o rodinu a začali se věnovat jenom plození.   Kdy začalo být běžným a masovým jevem, že se rodiny rozpadají po narození prvního dítěte. Nechci teď rozebírat, zda je to víc vina mužů nebo žen, zřejmě bychom zjistili, že obě pohlaví na tom pracují rukou společnou. Ale každopádně se stalo to, že otcové jsou z výchovy venku. Mají několik dětí s různými ženami a do každé té rodiny mohou tak maximálně „hodit kýtu z lovu“ tedy platit nějaké alimenty. Sami nárazově vychovávají děti jiných otců, ale jen dočasně, protože každá žena a každá domácnost je jen průchoďák. O jejich děti se zase stejně průtočně starají/nestarají jiní muži a výsledek je zřetelně vidět.  Je totiž stejný jako u amerických černochů a německých dětí. Svět plný malých vychcánků, kteří neujdou pár kilometrů, všechno je uráží, u ničeho nevydrží, nic neumí, berou drogy  a ovlivňuje je ubohá škola plná místních Kartouzů... 

Ta škola, která před padesáti lety nedokázala v hlavách školáků nadělat žádnou škodu i když ji řídila strana a vláda a škola měla přímo státní úkol vychovávat nové komunisty. Měla k tomu kádr vzdělaných a prověřených učitelů, kvalitní osnovy ze kterých já čerpám dodnes, autoritu nesrovnatelnou s tou dnešní a k tomu i státní podporu, že by si rodič mohl zkusit přijít rozvracet výuku nebo požadovat nějakou spravedlnost. Ředitel školy byl víc než běžný rodič. Přesto tato škola nedokázala vůbec nic. Všechny slabikáře obsahovaly ideologické věty stejně jako dneska. Ale k ničemu to nebylo.

Dneska je školství jen stínem sebe sama.  Každý umíněný rodič je víc než ředitel, nikdo se učitele nezastane, do toho tu máme číhající neziskovky, které to rozvracejí ještě rychleji a efektněji než státní byrokracie. Vzdělanost učitelů je úplně jinde než byla, žáci jsou neposední, neschopní se soustředit a pochopit psaný text… A přesto je tu strach, že tahle neschopná škola s neschopnými neziskovkami vymyje žáčkům mozek…. Sakra ten mozek musí být hodně prázdný, aby tam tupý školitel nechal nějakou stopu.

Zase jsme na začátku… jaká je dnešní rodina a jak málo má času, když před padesáti lety průměrný soustružník spolu s prodavačkou dokázali své děti udržet navzdory komunistickému školství….  a teď toho schopní nejsou. Vlastně je to jednoduché… rodina není, rodina nevychovává a tak vychovává škola. I ta neschopná škola s neschopnou neziskovkou vlastně vítězí, protože dítě má z domova hlavu jasnou a prázdnou.

Petr Hampl ve své knize říká, že volnomyšlenkářství či ateismus jsou v podstatě jen další křesťanskou konfesí, protože ateisté vyznávají křesťanské hodnoty stejně jako křesťané. Má pravdu kromě jedné věci... Ateismus či volnomyšlenkářství už nevyznává jednu ze základních křesťanských hodnot a to je pevná rodina. Bible je od začátku do konce plná příběhů, morálních pravidel a jiných naučení o tom, že pouze pevná rodina = věrní partneři jsou základem božího stvoření.  Tuto křesťanskou hodnotu už neuznávají ani křesťané chodící do kostela.  A bez této hodnoty se všechny hezké křesťanské, demokratické, konzervativní, evropské či slovanské se může jít klouzat, protože bez pevné rodiny není nic. 

Kde se má vzít nějaká maskulinita, kde se má vzít nějaká odolnost? Kde se má dítě naučit, že fotr udrží na svém hřbetě celou rodinu, uživí ji a ubrání? Ve skutečnosti ta větší půlka dětí nikdy nic podobného neviděla. Viděla jen utahanou mámu, která počítá peníze, zda vystačí. Tátu vidí jednou za čas, ale spíš vůbec ne, tu a tam se na čas objeví nějaký motherfucker, ale žádný opravdový patriarcha a zakladatel rodu. Kde se má dívenka naučit, že správný chlap nemá jen řeči, ale má autoritu, rve se s přírodou i se světem, bojuje proti živlům i nepřátelům a je ochoten umřít pro rodinu? Dost pravděpodobně nikoho takového nikdy neviděla a ani neuvidí. Jen dočasného živitele, který pígluje její mámu a jak se mu to začne zajídat, jde o dům dál. 

Ve své rodině jsem nikdy ani náznakem nepocítil, že bych neobstál v souboji s učitelským názorem. Naopak. Pro své děti jsem neskonale větší autoritou něž celá škola dohromady. Jedna moje věta odvaří spoustu hodin ideologických žvástů nejen ze strany učitelů ale i ze strany faráře či kohokoliv jiného.  Zcela přirozeně. Mnohokrát je ani nemusím říkat, protože realita naší rodiny a domácnosti funguje a moje děti mají ve škole dvacet srovnání s „těmi druhými," kteří ve skutečnosti žádnou opravdovou rodinu nemají. Děti ode mě dostaly a dostávají můj návod na život. (říká se tomu ideologie). Proto se nechytají primitivních, hloupých a nepoužitelných návodů, které vymýšlí Kartouz a jemu podobní. Jejich spolužáci se chytají… doma žádný návod nedostali -  pokud je někdo vychovával, tak jen k tomu, aby si své hodnoty našli sami. Jejich hlava je otevřená a prázdná a tak vezmou co se halasně nabízí i když je to hovadina první kategorie.

Ty děcka za to nemůžou….

Ale nic se nezmění i když dnešní hlupáčci a měkkoty  dospějí a dostanou od života pár facek. Některé střet s realitou života možná nakopne a změní, velká většina prozře ze svých hloupých postojů, až se ukáže, že jsou pro život nepoužitelné. Ale i když prozřou, i když uvidí, že byli vedeni jako ovce, i když prokouknou tu habaďůru, stejně stále zůstanou urážlivými měkkotami.  Svůj stín nepřekročí. Ve velké většině se nepřemohou a nezmění svůj život. Když dneska neujdou pár kilometrů, neujdou je ani potom. Když dneska nejsou schopní duševních a tělesných výkonů, nebudou toho schopní ani po svém prohlédnutí. Dnešní srágora srágorou zůstane, i když už nebude věřit elitám. Nebude mít ani žádnou jinou víru, o vzdělání ani nemluvím a tak sice nebudou nikomu věřit, ale.... jen nebudou věřit.  Nic dalšího z toho neplyne, protože sice opustí  ideologické žvásty dnešního světa, ale žádné jiné hodnoty stejně mít nebudou.  

Zkrátka a dobře… ti černoši v USA – to jsme my. Ti s rozvrácenými rodinami, co žijí v začínajících ghetech. My jsme ti, co nemají pořádné školy. My jsme ti, co nevychovávají své vlastní geny ve svých vlastních dětech. A my muži jsme ti, co rezignovali na svojí skutečnou mužskou úlohu. Není divu, že se řeší, k čemu jsme vůbec dobří. Chlap který je oporou své rodině, který se za ní rve, který má pod kontrolou to svoje, o takovém chlapovi a jeho úloze se nepochybuje (už jen proto, že by případný pochybovač dostal ihned na budku).

Ty německé rozmazlené srágory, to jsme my. My jsme dopustili, aby se děti rodily do takových poměrů. My jsme dopustili, aby naše geny nárazově vychovávali cizí muži. My jsme dopustili, že nám naše děti sebraly hloupé školy a ještě hloupější neziskovky. My s dětmi nemluvíme, tak to za nás dělá Kartouz a jiní dobroserové. Jejich úspěch je dán jen a pouze tím, že my jsme na výchovu rezignovali a dopustili rozpad tradiční = křesťanské rodiny. 

Jsme jen o pár let pozadu. Jak za těmi Němčoury, tak za těmi Afroameričany.

Samozřejmě z toho vede cesta ven. Mít pevné rodiny. Pevné jako to jen jde. Nevybírat si protějšky podle sexepílu, ale podle odolnosti v obouchávání od světa okolo. Protějšky se kterými můžeme mít děti a domácnosti. Protějšky se kterými můžeme zakládat rody. Muže těšící se na děti a silné ženy které v dětech vidí větší budoucnost než v kariéře.  Partnery, kteří nechtějí na rodinu čekat do čtyřiceti, ale pořídí si ji kousek po dvacítce. Potřebujeme komunitu těch, co takovou rodinu nemají, ale budou ji podporovat. Ať si stát a neziskovky dělají co chtějí. Pokud jim bude čelit pevná rodina, nezvládnou o nic víc než zvládli komunisti. 

Všechno ostatní je jen zadržování laviny. Pokus zachránit něco, co je nezachránitelné a co se nám stejně vymyká z rukou. My prostě musíme svými životy ukazovat návody, které jsou hodny následování. My muži musíme být muži a patriarchové našich rodů.  Ženy musejí být opravdové matky a opory nikoliv nějakého projekt manažera v práci, ale manžela a dětí doma. Ochota včas zakládat pevné rodiny, to je ta hlavní hodnota kterou jsme ztratili. A všechno ostatní je jen důsledek. Nezachrání to žádný blahobyt ani Babiš ani Trump, ani EU, ani nový daňový systém.

Produkujeme zbabělce, srágory, hlupáky a prázdné hlavy. Nevychováváme. Nemůžeme se divit, že vyhrává takový vůl jako je Kartouz a že děcka jdou za tak ubohou vizí, kterou nabízí Minář. O žádné lepší jim nikdo nic neřekl a doma žádnou nezažily.  Jednou prokouknou, ale zůstanou stejnými hlupáky, zbabělcemi a srágorami. Budou nedůvěřiví, ale vlastně to bude jen plachost. Statečnosti a schopnosti unést protivenství v tom nebude ani za mák. 

Pokud se nezmění tohle, budou se naše životy stále přibližovat ghetu a naše děti se budou rok od roku více podobat  rozmazlencům z německých měst. 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (162 hlasů)

Komentáře

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Chtělo by se mi napsat, nelze ji změřit ani zvážit, takové malé... jak říká Lucifer v jedné pohádce vojákovi Kabátovi o duši..
Ale nebyla by to pravda.
Ženskost je individuální.
Každý si pod tím pojmem představí něco trochu jiného.
Jedna žena může být pro někoho dost ženská a pro druhého zas vůbec.
Některá může být dnes málo ženská a zítra zas moc ženská.
Někdo ženskost vyhledává, jiný nikoli.
S mužností je to samozřejmě podobné.
Mohli bychom nad tím bádat celý život a nedojít k závěru...

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Například se ženskost projevuje tím, že když si jde skutečná žena zastřílet,
nabije brokuli náboji, do kterých s láskou a péčí nastrkala místo olověných broků broky molitanové,
aby to asfalťáka bolelo, ale neroztrhlo.

Průměrný počet slepic: 3 (5 hlasů)

to je holubičí něha!
My holubí chlapí to máme némlich to samé!
Pokud si někdy půjdu na Vás zastřílet, budu ládovat polystyrénovými kuličkami nebo sekaným peřím.

Průměrný počet slepic: 4.4 (5 hlasů)

láska je vlastně to,že si holubi kradou z volete potravu a lidem to přijde,že se líbají. Takový antropomorfismus

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

To máte z toho, že jste se nikdy pořádně nelíbala a vždycky jste jen šmejdila jazykem, jestli třeba nebakuje ve tváři poslední žvanec.

Průměrný počet slepic: 3.8 (10 hlasů)

ženskost jsou ty serepetičky ( parfémy a tak?)

Průměrný počet slepic: 1.8 (5 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale voňavá ženštější polovina ze čtyřprocentní menšiny skoromužské populace si to evidentně myslí.
Já bych jim v tomhle věřil.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

ale musel jsem to číst fakt několikrát, než jsem si udělal aspoň mlhavou představu, o koho se to vlastně jedná:
jsou to ti z homosexuálů, které v homosexuálních párech vystupují jako něžné pohlaví a proto na sebe lijou Duchy Maskvy?

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

U homo párů někdo dělá mamku a druhý taťku?

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale možná, kdo víc umývá nádobí bude holka a kdo víc opravuje vypínače, bude kluk.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

vytřít schody, umýt nádobí a vyluxovat.
Víte, co říká moje Stará jahoda o ženách, které často a rády gruntují?
1/ neumějí udržet pořádek (jsou tedy zřejmě prasata),
2/ nejsou schopny si uspořádat svůj osobní, potažmo rodinný život.
V bodě 2/ jí musím dát za pravdu. Bohužel...

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

dva roky na vojně,tak byste se z těch úklidů posrala a skončila byste do měsíce na psychině.
Chodba dlouhá 120 metrů, kachličky na zemi a na zdech do výše metr padesát, všecko vydrhnout kartáčem, a mazlavým mýdlem, pak z toho dostat dolů pěnu, vysušit napastovat, vyleštit a na každou kachličku udělat kartáčem hezké kolečko.
Siesta do tří ráno zaručena...

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

To dneska používá i dost chlapů, aby měli hladkou pokožku, vyholená podpaží a voněli.
Ženskost je větší empatie k rodině i okolí. U dětí je to jasné, to, že žena to dítě vlastně vyrábí 9 měsíců, se všemi těžkostmi s tím spojenými, se musí projevit. Ta moje ale jí má i větší ke zvířatům, než já. I ke mě. Když přijde rýmička a já bych se nejradši zavrtal někam do chroští a tam si to odskučel, jí to nedá a furt se o mě chce starat, jestli něco nepotřebuji. Ne, že já bych jí v opačné situaci neposloužil, ale musím uznat, že to nedělám až tak do detailů.
Ženskost je, když děti mají průser, tak většinou žena je hodný a muž zlý policajt (většinou, ne vždy).
Ženskost je, že když se nastěhuje ke chlapovi do bytu, který je stroze a funkčně zařízený, najednou se mu různě na stěnách a na poličkách i na předtím neuvěřitelných místech, začnou objevovat takové ty věci, které k ničemu nejsou, ale ženě se líbí a zkrášlují prostor. Ale ona ho nezkrášluje pouze pro sebe, ale i pro toho neandrtálce, který bručí, že musí přidělat další obrázek.
Ženskost je, že, jako např u vaření, chlap radši experimentuje, sem tam je to bomba, sem tam se to nedá žrát. Ženská většinou používá osvědčené recepty. Ale toto neplatí jen u vaření. Chlap má i v životě i v podnikání větší touhu riskovat. To znám taky osobně. Já vždy něco vymyslel a hrrr do toho a manželka pak byla ten, kdo, když se to posralo, tak pak poctivě fungovala, abychom to dali. Já, když mě napadl vynikající plán, byl geniální, tak jsem do toho šel a až pak jí to oznámil. Pokud jí napadlo něco v tomto, tak, že si sedneme a probereme to. V tom také vidím rozdíl mezi ženskou a chlapem.
Dal jsem pár příkladů. Nejsou univerzální, jsou tam dost odchylky, každý člověk je trochu jiný, ale takhle já to poznal.
A myslím si, že takhle je to dobře. Že ženská je trochu jiná, než chlap. Protože když budou spolu, budou každý na ten život mít poněkud jiný názor, ale když se budou navzájem respektovat a spolupracovat, bude to fungovat.
A klíďo dodám pár dalších příkladů, v čem vidím ženskost.

Průměrný počet slepic: 3.8 (11 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

ani jedno slovo nelze přidat. Pravdivé a lidské.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Paní učitelka na základní škole probírá s žáky občanskou výchovu a vysvětluje, co to jsou národnosti a co to znamená být Čechem. Poté žáky vyzve, ať zvednou ruce, jestli jsou také Češi. Děti, i když tomu příliš nerozumějí, všechny zvednou poslušně ruce. Jen holčička v poslední řadě neudělá nic. "Copak je, Alenko, proč jsi nezvedla ruku?" ptá se učitelka. "Protože nejsu Češka," odpoví samozřejmě holčička. "A co tedy jsi?" "Su hrdá Moravanka." Učitelka se zatváří nazlobeně, že jí někdo odporuje, a zeptá se: "Proč si o sobě myslíš, že jsi Moravanka a ne � �eška. "No moja maminka je Moravanka i můj tatínek je Moravan. Tak su i já Moravanka." To učitelku dopálí. "To přece není důvod! Co kdyby tvůj tatínek byl vůl a tvá maminka byla kráva, pak bys byla co?" Holčička se zamyslí a usměje se. "Potom bych byla Češka."

Průměrný počet slepic: 3.9 (15 hlasů)

... no já tohle znám s Pepíčkem, bydlícím v Ostravě a paní učitelkou, která se ptá komu fandí kluci ve třídě ... ale to tu myslím již také bylo ...

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Pane Vidláku, nic nového pod Sluncem.

Kdo historii nezná, musí si ji zopakovat.

Doporučuji poslechnout
https://www.mujrozhlas.cz/leonardo-plus/etnolog-jeste-pred-sto-lety-neb…

Za časů mých dědů, byly děti na obtíž, případně levnou pracovní silou.

Za našich dětských časů, jsme mohli mluvit pouze na vyzvání dospělého.

Dnes je kult mládí, kdy odborníci garantují dětem absolutní práva, bez povinností.

A jsme tam, kde jsme.

Gréta se zamračí, a celé OSN padá na kolena.

Máme, co jsme chtěli.

Budeme rádi, když to dopadne takhle- Dědova mísa.
https://www.ceskaliteratura.cz/texty/neruda.htm

V horším případě eutanazie.
Krásná smrt zaručena. V Nizozemsku představili sebevražedný přístroj

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/sebevrazedny-pristroj-nizozemsko…

Pane Vidláku, nechci svalovat vinu pouze na mladé, ale kde můžou mladí bezplatně vybít svou energii, případně sportovat?

Dnes naříkáme, že máme málo dětí, ale co udělal Husák?
Dotoval porodnost, dnes je generace Husákových dětí.
Bylo to špatně?
Co udělal Kalousek?
Všechno zrušil, kdo chce mít dítě, musí na to mít.

Bylo to dobře?

P.S. Nejde honit sto zajíců najednou.

Včera jsem uvedl, že musíme mít hodnověrné informace, musíme věřit, že jdeme správným směrem.

Pak můžeme dojít k cíli, jinak se budeme motat v kruhu.

Průměrný počet slepic: 4.3 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Kdyby jste měli zájem o informované poslední "zprávy z bojiště" poslechnětě si 27 minut Ludvíka, ředitele nemocnice v Motole. Ne kecy politiků a presstitutů.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/22141105…

Průměrný počet slepic: 2.6 (5 hlasů)

Jsou to běžné výkyvy v ročních statistikách. . Navíc izolace starých lidí, neléčení vážných nemocí ve zbytečně "zacovidových" nemocnicích a vyvolání paniky udělalo své.
ako-201https://www.nasrestart.cz/debata-k-veci/2077-pod-a-nemeckeho-stat-uradu…

Průměrný počet slepic: 3.2 (9 hlasů)

In reply to by Petrpavel (neověřeno)

Trvalý odkaz

diagnozu

Průměrný počet slepic: 3.5 (12 hlasů)

In reply to by Milan V (neověřeno)

Trvalý odkaz

tu pandémii něčeho, tak se jaksi nedá příliš předpokládat, že úmrtnost obyvatel bude klesat, jelikož zde běhá něco, čemu se hůře brání jisté skupiny obyvatel a někteří jednotlivci z nerizikových skupin.
Takže pokud se někdo diví zvýšené úmrtnosti, moc mu nerozumím.
"Chřipečkáři" Být "chřipkou", tak se dost urazím, protože já, "chřipka", dokázala zde odrovnat mnohonásobně víc lidí, než tenhleten amatér covid 19. Jo, je nebezpečnej, ale decimuje lidi v mnohonásobně větším množství, než když tu nebyl? Na to máte grafy? Ukažte mi je. Těmi pár procenty oproti normálu mě neohromíte, je kurva pandemie, ne? Celý svět s tím bojuje. Celosvětový průser. Zničíme si ekonomiky a pak si na nástěnku vyvěsíme, že na konci listopadu byl počet zemřelých stejný, jako o rok dřív za celý rok. Takže o kousek vyšší. V době, kdy fůra lidí s nekovidovými problémy má potíž se dostat k lékaři.
Tomuhle říkáte pandemie? Che!

Průměrný počet slepic: 3 (10 hlasů)

In reply to by Petrpavel (neověřeno)

Trvalý odkaz

správně interpretovat data z dvourozměrného grafu. My jsme to dávali celkem běžně v sedmičce na základce, ale jak říkám, ne každý ... A tak mě napadá, když je dneska debata o typických vlastnostech mužů a žen, že muži jsou ve čtení grafů o něco lepší a ženy zase snáze popřou to, co vidí na vlastní oči a spíš uvěří tomu, čemu věřit chtějí ... ale my nesmíme ani naznačovat.

Průměrný počet slepic: 2.3 (4 hlasů)

41 let starou, netrpěla žádnou vážnou nemocí ani alergií, pracovala na onkologickém pracovišti. Píchli ji vakcinu Pfizer/Biontech. Na očkování se těšila, byla očkována 30. prosince, 1. ledna ji našli mrtvou v jejím pokoji. Dle její matky se stravovala zdravě , byla zdravá, alkohol také nepila.
Úřady zatím spojitost jejího úmrtí s očkováním vakcinou Pfizer/Biontech odmítají.

Uvidíme, prý ji budou pitvat.
Asi zjistí skutečně něco, co nebude mít přímou spojitost s vakcinou, kterou aktualně propagují i v našem infantilizátoru. Jiné by totiž vyvolalo paniku, zděšení, úzkost atd.

Průměrný počet slepic: 3 (8 hlasů)

její úmrtí s očkováním vakcínou Pfizer/Biontech dočista vůbec nesouvisí.

Jo kdyby byla očkovaná Sputnikem V, to by ovšem byla jiná... Bylo by okamžitě "highly likely" jasné, že ji zabil Putin. Ani pitva by nebyla zapotřebí.

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

Mně se ten rozhovor líbil, ten primář dělá na svém úseku přesně to, co může, dokonce i to, co nemůže.
A Praha si v příštích čtrnácti dnech chybějící kremační kapacity jistě obstará nebo stáhne z krajů.

Takový ostravský hejtman má hadr na hlavě už teď. Asi by potřeboval vyměnit za vhodného chřipečkáře, mrtví simulanti se množí a ČTK rozšiřuje poplašnou zprávu:

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/moravskoslezsky/krematorium-ostrava-…

Průměrný počet slepic: 3.6 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

mám ráda, řízci mě děsí

Průměrný počet slepic: 4 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

MUDr. Ivan David
7 hod ·

Facebook zrušil těsně před volbami stránky republikánských kandidátů do Senátu USA

Ve státě Georgia proběhne 5. 1. 2021 druhé kolo voleb do Senátu USA. Ve hře jsou 2 mandáty, které rozhodnou o většině v horní komoře Kongresu USA. O znovuzovolení usiluje za Republikánskou stranu úřadující senátor David Perdue (obrázek 2), který byl poprvé zvolen v roce 2014. O získání řádného senátorského mandátu usiluje i zastupující republikánská senátorka Kelly Loefflerová (obrázek 3), již koncem loňského roku do Senátu vyslala vláda státu Georgia za Johnnyho Isaksona, který se ze zdravotních důvodů vzdal výkonu mandátu.

Pokud by alespoň jeden z nich ve volbách uspěl, udrželi by si Republikáni většinu v Senátu, který má v politickém systému USA velký vliv. Bez souhlasu Senátu není možné vyměnit více než 4 tisíce nejvyšších představitelů federálních úřadů – včetně ministrů. Bez ratifikace oběma komorami Kongresu nemohou USA přistoupit k žádné mezinárodní smlouvě. Tedy ani k Pařížské dohodě o klimatu.

Těsně před tím, než se voliči v Georgii vydají k volebním urnám, Facebook 2. 1. 2021 smazal stránky obou Republikánských kandidátů. Jejich soupeřům z „Demokratické“ strany se nic podobného nestalo. Rovný přístup do médií je přitom považován za jednu ze základních zásad férové volební soutěže. I tento elektronický útok hodně vypovídá o kvalitě právního prostředí, v němž se odehrávají volby v USA. Stát se něco podobného v zemi, která není členem NATO, byly byla by tato událost důkladně propírána na prvních stránkách novin hlavního proudu.

O faulu proti republikánským kandidátům v EU většina médií mlčí. V USA zprávu o incidentu zveřejnila síť lokálních novin The Epoch Times, která zveřejnila i snímek obrazovky obou zrušených účtů úřadujících senátorů, kteří usilují o obnovu mandátu ve volbách. Po zcenzurování stránky úřadujícího prezidenta USA Donalda Trumpa tento případ dokazuje, že bez ohledu na Ústavu USA, která cenzuru zakazuje, cenzura ve skutečnosti přituhuje.

Poté, kdy Republikánský národní senátní výbor (NRSC) podal k soudu žalobu proti zrušení účtů obou senátorů, Facebook zrušené účty obnovil. Na dotaz novinářů mluvčí Facebooku uvedl, že zrušení obou účtů bylo chybou, kterou způsobil chybně nastavený algoritmus fungující na základě série udání označovaných slovem „nahlášení“. Na stránky zřejmě podnikla soustředěný útok velká skupina uživatelů FB, kteří obě senátorské stránky udávali kvůli tomu, že senátoři jejich prostřednictvím rovněž sbírali peníze na volební kampaň. Tato praktika označovaná jako „fundraising“ je přitom v USA zcela legální. FB navíc sám uživatelům nabízí fundraisingovou aplikaci.

Podle informací The Epoch Times byly účty obou senátorů deaktivovány „kvůli porušení zásad komunity“. Stránka údajně porušila zásady proti nepřijatelným obchodním praktikám. „Nepovolujeme reklamy, které propagují produkty, služby, schémata nebo nabídky využívající klamavé nebo zavádějící praktiky, včetně těch, které mají lidi uvést v omyl nebo je vyděsit.“, uvádělo oznámení sociální sítě. Jako záminka k „umlčení“ zřejmě posloužily příspěvky, v nichž oba senátoři oznámili, že ještě před koncem roku podali v Kongresu USA námitku proti falšování voleb. Což je právem každého člena zákonodárného sboru, které zakotvuje Ústava USA.

I autor románu 1984 Goerge Orwell, který měl velkou schopnost předvídat politická rizika, by se dnes nestačil divit, kam USA dospěly po více než třiceti letech od rozpadu SSSR. Cenzurní nástroje založené na udávání FB do systému zapracoval mimo jiné kvůli požadavkům EU na odstraňování „nesprávného“ obsahu, který prosazuje eurokomisařka z ČR Věra Jourová (ANO).

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

To jedna z těch, které ruplo v palici a realizuje se po svým. Akorát, že okolí úpí. Zřejmě patří do množiny o které psal dneska Čmoud. Pokud zná jen tuto, tak jej lituji.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

Když jsem se přihlásil, stránka Davida Perdue i Kelly Loeffler se mi objevily. Když jsem se odhlásil, staly se nedostupnými. Poslední příspěvky na jejich stránkách jsou staré cca 1 hodinu.
Takže FB nic nezrušil, ale stránky jsou dostupné pouze přihlášeným uživatelům.

Průměrný počet slepic: 3.1 (7 hlasů)

Vy to máte jako obsesi, Občane, že prostě musíte za každou cenu vyvrátit, co David napsal.

Místo toho byste si ale měl Davidův článek lépe přečíst... v 5. odstavci se píše:

"Poté, kdy Republikánský národní senátní výbor (NRSC) podal k soudu žalobu proti zrušení účtů obou senátorů, Facebook zrušené účty obnovil. ..."

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

Novinky.cz
Napadli jeho mozek internetoví podivíni? Amerika se podivuje nad chováním svého prezidenta
Dnes 17:54 – Washington
Daniel Drake, Novinky

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Co b****i, říkáte třeba na todle.

Viry vás chrání a omlazují váš zimbecilněný organizmus.

Mudr Josef Hrušovský
https://youtu.be/cRQGQ_C7FXU

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Jo, nás na základce tahala za ty krátké vlásky nad ušima, na střední neexistovalo, že by neomluvené hodiny žákovi byly uznány po tom, že rodič napíše do omluvňáku "rodinné důvody", to považoval ředitel za neakceptovatelné, všichni jsme viděli ty staré filmy, jak tam žák stojí v pozoru před učitelem.
Ale -
moje babička, ročník 1927 mi vyprávěla, že měli učetile, který je měl i na zpěv a miloval písničku "čtyry páry, bílejch koní, a ty nikdo nedohoní..."
A ti smradi se domluvili a když on jim dal pokyn ke zpěvu této, jmenoval se Pelech, tak spustili:
Čtyry páry
bílejch bejků
zapřáhli je do vozejku
a Pelecha mezi ně
aby táhli jak svině.
Pak tam měli učitelku a ona měla hrb, tak ho maskovala vhodným oblečením. A oni na ní na chodbě nenápadně vychrstli kýbl vody, takže se jí šaty přilepily. Taky dost kruté.
Já bych si zase ty dřívější generace dětí příliš neidealizoval. Ale je fakt, že kázeň byla větší.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

my zpívali:
Štyry páry bílejch myšek
nasralo mi do semišek
Aa ty myší potvory
hooněj si tam otvory.
Jo holt jsme byli taky parchanti, každej si tím musel projít a jen záleželo jak se k tomu učitel, táta postavil.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

vyser se laskavě na mého dědka a běž se svými debilními kecy do 3,14-če. Tomu chlapovi nikdy nebudeš sahat ani po kotníky, i kdybys tu prudil ještě 200 let, debile.
O tom, kam můj dědek vlezl, nebo nevlezl, můžeš akorát tak držet pysk, ty hňupe. Hovno víš a v řiti jsi byl. Až budeš mít stejnou životní zkušenost, jako měl můj dědek, pak můžeš mlít hovna.

Průměrný počet slepic: 4.4 (11 hlasů)

Naštěstí to tady vše nepročítám...a proto se teď ptám.
Takový příval hněvu muselo vybudit něco hodně ošklivého.
Čmoud už netouží jen po tom aby pomřely žijící samoživitelky a jejich děti...on se naváží i do již mrtvých lidí (předpokládám že děda již nežije, jinak se samozřejmě omlouvám) ?

Ale jinak přeci smolí náramně líbivé věty , odstavce , ba i traktáty. Plné krásných slov - tu týkajících se zušlechťování jeho bílého plemene, jindy zase vyzdvihuje udatnost ducha a krásu těla jeho lidu (tedy i sebe sama), přitažlivost vlasti a vlastenectví obzvláště , ba i nutnou chrabrost vyvíjenou při jejich obraně, ondy přidá i nějaké to ponaučení o zastaralosti těch informací, které mu zrovna moc pod fousy nejdou....
Tak náramný krasopisec a zasloužil si takových hněvivých výtek ? No teda....

Průměrný počet slepic: 3.8 (6 hlasů)

Já po tom netoužím. - Mě hluboce mrzí, jak jsou hluboce nezodpovědné vůči svým dětem. Osobně bych je nerozváděl, ale posílal na terapii. Je i jejich manžele.

Z evolučního hlediska ženou své děti do záhuby. Když to dělají, tak to asi chtějí. Já jim můžu popřát jen hodně úspěchů v jejich šíleném počínání.

Jasné? - Určitě ne.

--------------

Jo pionýre, jestli mrtví nechtěli mít po smrti špatnou pověst, možná se podle toho měli chovat zaživa.

Když vstupujete do organizace hlásající třídní nenávist, revoluční násilí a chovající se podle toho, tak se pak musíte připravit na následky.

Když někomu bezdůvodně ubližujete, budete za špatnýho člověka.

Targus dodnes není schopen objasnit, co bylo tak špatného v roce 1948 na podnikání, že si to zasloužilo tak brutální tresty, když sám pak po revuluci podnikal.

Ten zbytek mi nějak nedává smysl. Můžete to přeformulovat.

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

Dokazoval jsi mi tu, že k nám komunisti nechodili kopat do dveří. Tak tě mám od tý doby za blázna, co neunese realitu. Hovno víš a v řiti jsi byl.

Já mám svoje dědky. Vím, co vím. Komunisti byli prasata, ten tvůj se k nim dal.

Kdyby byl naživu, tak si to s ním půjdu klidně vyříkat. Neunesl by to. Vždyť ani ty neuneseš realitu.

Buť by to nenávistně obhajoval jako Občan nebo by mě chtěl mlátit jako ty teď nebo by se schovával za nějaký pseudoideály.

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.