Teď jsme to my

Autor
Štítky

Těsně po roce 2000 jsem jako mladý a perspektivní zaměstnanec byl ochoten k věcem, které by mě dnes ani nenapadly. Pro svého tehdejšího zaměstnavatele jsem kromě práce ve skladu plynů ještě dělal i vedoucího na německých letních táborech. Můj tehdejší šéf měl rozsáhlé kontakty na bývalé Východní Německo, protože za minulého režimu byl jakýmsi kádrem ve státem podporovaném družebním spolku.  Přes své staré německé známé organizoval pro tamní školy letní týdenní pobyty „v přírodě“.

Bylo to samozřejmě na hotelu s plným servisem, k tomu nějaký ten zábavný program podle hesla, že to musí být levné, aby z toho byl nějakej ten vejvar. Hlavní vedoucí byl vždycky z dojčlandu, ale ti podvedoucí byli od nás. Tu a tam se stalo, že nějaký brigádník nenastoupil nebo onemocněl a tak jsem díky své perfektní němčině zaskakoval. Nebylo to špatné, dělal jsem to docela rád. Dobré jídlo, dobré ubytování a žádná práce, protože tehdejší průměrné německé dítě bylo rozmazlené, neschopné pohybu po vlastních nohách a celý pobyt se skládal v přípravě na závěrečnou diskotéku, hraní kulečníku v hotelovém baru a tu a tam v návštěvě blízkého koupaliště. Připravený a zaplacený program většinou ignorovali.

Pamatuju se, jaký despekt jsem cítil k německému školství a vůbec výchově, když jsme dětičky vyvezli do stověžaté matičky Prahy. Autobus je vysadil vedle Pražského hradu a pak odjel na parkoviště u Hlavního nádraží. Mým úkolem bylo projít s dětmi Hradem (Jen projít. Ty ignoranty nějaká katedrála nezajímala), pak sejít dolů Nerudovkou k Mikuláši, pak na Karlův most, pak kolem Prašné brány, vyjít Václavák, zahnout u ocasu doleva, projít přes Šervůd a na hlaváku je nakvartýrovat do autobusu. Dětičky si měly cestou nakoupit. Fór byl v tom, že to bylo nemožné. Oni to prostě nebyli schopni po vlastních nohách ujít. Už Karlův most pro ně byl příliš. Ze zhruba hodinové procházky byl nakonec šestihodinový výšlap a několikrát jsem vážně uvažoval, že je nějak naložím hromadně do metra a dojedeme to.

Smál jsem se tomu. Německé děti byly změkčilé, hloupoučké, minimálně dva roky pozadu se vzděláním oproti našim školákům.  Měly naprosto uhozené a zoufale povrchní názory nepoužitelné pro život, sex je zajímal také nejméně o da roky dřív než naše děti. Kluci byli ubrečené měkkoty a holky zase urážlivé fifleny.

Uplynulo dvacet let… a máme to tady.  Většina našich děcek je přesně takových, čemu jsem se smál.

Tehdy jsem si nedovedl představit, že by něco tak ubohého a nemožného došlo i do našich škol. Myslel jsem, že jde o kulturní rozdíl, že češi jsou prostě jiní – tvrdší, přímější, ošlehanější životem. Ale ve skutečnosti šlo jen o rozdíl jedné generace. Kultura v tom nehrála roli. Hladce jsme to převzali se vším všudy. Tak hladce, až mě to děsí. 

Stejně tak se díváme na videa z USA, kde nám ukazují černochy v ghetech. Posloucháme komentátory, kteří mluví o tom, že tam mají vysokou rozvodovost, muži plodí děti, ale nestarají se o ně, nechodí do práce, všude je kriminalita, drogy, mizerné školy. Někteří komentátoři jsou pravicově nesmlouvaví a jednoznačně říkají, že si za to ty černý huby můžou samy. Že nemají žádnou odpovědnost, že každý je svého štěstí strůjcem. Jiní zase levicově mluví o mizerných šancích, o rasismu, o tom, že je třeba černým bratrům pomoci. Díváme se na to a přikláníme se k jednomu nebo druhému názoru, ale všichni vidíme, že to gheto je opravdu problém. Že tam opravdu těžko může fungovat nějaká škola, že drogy zničí i to, co alespoň trochu fungovalo, že to tam nemá žádné demokratické a svobodné řešení. Svoboda u nich znamená si sami a dobrovolně zničit život. 

Ale dochází nám, že tak jako ti černoši, že stejné to tu máme my? Jsme jen o generaci pozadu. Také se nám rozpadají manželství, děti jsou vychovávána přetíženými matkami samoživitelkami a kolem nich procházejí různí „přítelové“ kteří se vlastně ani nesnaží dělat jim otce. A tak vychovává stále více ulice, gang, místní drogový dýler… a škola.

Sociolog Petr Hampl napsal moc pěknou knížku, která se jmenuje Cesta z nevolnictví. Je čtenářem mého blogu a knihu mi poslal i s věnováním. Vřele doporučuji ke čtení, dodala mi spoustu argumentů a postřehů, které mě nenapadly. Pan Hampl v knize často mluví o tom, že dnešní muži už nejsou muži. Že jsou v principu vykastrovaní, jejich maskulinita je potlačována a vlastně i kriminalizována. Přičítá to nevhodnému školství, tlaku neziskovek a podobně. V tom  s ním ale nemohu úplně souhlasit.

Podle mě se právě tohle stalo už dřív. Stalo se to tehdy, kdy muži shodili ze svého hrbu doživotní starost o rodinu a začali se věnovat jenom plození.   Kdy začalo být běžným a masovým jevem, že se rodiny rozpadají po narození prvního dítěte. Nechci teď rozebírat, zda je to víc vina mužů nebo žen, zřejmě bychom zjistili, že obě pohlaví na tom pracují rukou společnou. Ale každopádně se stalo to, že otcové jsou z výchovy venku. Mají několik dětí s různými ženami a do každé té rodiny mohou tak maximálně „hodit kýtu z lovu“ tedy platit nějaké alimenty. Sami nárazově vychovávají děti jiných otců, ale jen dočasně, protože každá žena a každá domácnost je jen průchoďák. O jejich děti se zase stejně průtočně starají/nestarají jiní muži a výsledek je zřetelně vidět.  Je totiž stejný jako u amerických černochů a německých dětí. Svět plný malých vychcánků, kteří neujdou pár kilometrů, všechno je uráží, u ničeho nevydrží, nic neumí, berou drogy  a ovlivňuje je ubohá škola plná místních Kartouzů... 

Ta škola, která před padesáti lety nedokázala v hlavách školáků nadělat žádnou škodu i když ji řídila strana a vláda a škola měla přímo státní úkol vychovávat nové komunisty. Měla k tomu kádr vzdělaných a prověřených učitelů, kvalitní osnovy ze kterých já čerpám dodnes, autoritu nesrovnatelnou s tou dnešní a k tomu i státní podporu, že by si rodič mohl zkusit přijít rozvracet výuku nebo požadovat nějakou spravedlnost. Ředitel školy byl víc než běžný rodič. Přesto tato škola nedokázala vůbec nic. Všechny slabikáře obsahovaly ideologické věty stejně jako dneska. Ale k ničemu to nebylo.

Dneska je školství jen stínem sebe sama.  Každý umíněný rodič je víc než ředitel, nikdo se učitele nezastane, do toho tu máme číhající neziskovky, které to rozvracejí ještě rychleji a efektněji než státní byrokracie. Vzdělanost učitelů je úplně jinde než byla, žáci jsou neposední, neschopní se soustředit a pochopit psaný text… A přesto je tu strach, že tahle neschopná škola s neschopnými neziskovkami vymyje žáčkům mozek…. Sakra ten mozek musí být hodně prázdný, aby tam tupý školitel nechal nějakou stopu.

Zase jsme na začátku… jaká je dnešní rodina a jak málo má času, když před padesáti lety průměrný soustružník spolu s prodavačkou dokázali své děti udržet navzdory komunistickému školství….  a teď toho schopní nejsou. Vlastně je to jednoduché… rodina není, rodina nevychovává a tak vychovává škola. I ta neschopná škola s neschopnou neziskovkou vlastně vítězí, protože dítě má z domova hlavu jasnou a prázdnou.

Petr Hampl ve své knize říká, že volnomyšlenkářství či ateismus jsou v podstatě jen další křesťanskou konfesí, protože ateisté vyznávají křesťanské hodnoty stejně jako křesťané. Má pravdu kromě jedné věci... Ateismus či volnomyšlenkářství už nevyznává jednu ze základních křesťanských hodnot a to je pevná rodina. Bible je od začátku do konce plná příběhů, morálních pravidel a jiných naučení o tom, že pouze pevná rodina = věrní partneři jsou základem božího stvoření.  Tuto křesťanskou hodnotu už neuznávají ani křesťané chodící do kostela.  A bez této hodnoty se všechny hezké křesťanské, demokratické, konzervativní, evropské či slovanské se může jít klouzat, protože bez pevné rodiny není nic. 

Kde se má vzít nějaká maskulinita, kde se má vzít nějaká odolnost? Kde se má dítě naučit, že fotr udrží na svém hřbetě celou rodinu, uživí ji a ubrání? Ve skutečnosti ta větší půlka dětí nikdy nic podobného neviděla. Viděla jen utahanou mámu, která počítá peníze, zda vystačí. Tátu vidí jednou za čas, ale spíš vůbec ne, tu a tam se na čas objeví nějaký motherfucker, ale žádný opravdový patriarcha a zakladatel rodu. Kde se má dívenka naučit, že správný chlap nemá jen řeči, ale má autoritu, rve se s přírodou i se světem, bojuje proti živlům i nepřátelům a je ochoten umřít pro rodinu? Dost pravděpodobně nikoho takového nikdy neviděla a ani neuvidí. Jen dočasného živitele, který pígluje její mámu a jak se mu to začne zajídat, jde o dům dál. 

Ve své rodině jsem nikdy ani náznakem nepocítil, že bych neobstál v souboji s učitelským názorem. Naopak. Pro své děti jsem neskonale větší autoritou něž celá škola dohromady. Jedna moje věta odvaří spoustu hodin ideologických žvástů nejen ze strany učitelů ale i ze strany faráře či kohokoliv jiného.  Zcela přirozeně. Mnohokrát je ani nemusím říkat, protože realita naší rodiny a domácnosti funguje a moje děti mají ve škole dvacet srovnání s „těmi druhými," kteří ve skutečnosti žádnou opravdovou rodinu nemají. Děti ode mě dostaly a dostávají můj návod na život. (říká se tomu ideologie). Proto se nechytají primitivních, hloupých a nepoužitelných návodů, které vymýšlí Kartouz a jemu podobní. Jejich spolužáci se chytají… doma žádný návod nedostali -  pokud je někdo vychovával, tak jen k tomu, aby si své hodnoty našli sami. Jejich hlava je otevřená a prázdná a tak vezmou co se halasně nabízí i když je to hovadina první kategorie.

Ty děcka za to nemůžou….

Ale nic se nezmění i když dnešní hlupáčci a měkkoty  dospějí a dostanou od života pár facek. Některé střet s realitou života možná nakopne a změní, velká většina prozře ze svých hloupých postojů, až se ukáže, že jsou pro život nepoužitelné. Ale i když prozřou, i když uvidí, že byli vedeni jako ovce, i když prokouknou tu habaďůru, stejně stále zůstanou urážlivými měkkotami.  Svůj stín nepřekročí. Ve velké většině se nepřemohou a nezmění svůj život. Když dneska neujdou pár kilometrů, neujdou je ani potom. Když dneska nejsou schopní duševních a tělesných výkonů, nebudou toho schopní ani po svém prohlédnutí. Dnešní srágora srágorou zůstane, i když už nebude věřit elitám. Nebude mít ani žádnou jinou víru, o vzdělání ani nemluvím a tak sice nebudou nikomu věřit, ale.... jen nebudou věřit.  Nic dalšího z toho neplyne, protože sice opustí  ideologické žvásty dnešního světa, ale žádné jiné hodnoty stejně mít nebudou.  

Zkrátka a dobře… ti černoši v USA – to jsme my. Ti s rozvrácenými rodinami, co žijí v začínajících ghetech. My jsme ti, co nemají pořádné školy. My jsme ti, co nevychovávají své vlastní geny ve svých vlastních dětech. A my muži jsme ti, co rezignovali na svojí skutečnou mužskou úlohu. Není divu, že se řeší, k čemu jsme vůbec dobří. Chlap který je oporou své rodině, který se za ní rve, který má pod kontrolou to svoje, o takovém chlapovi a jeho úloze se nepochybuje (už jen proto, že by případný pochybovač dostal ihned na budku).

Ty německé rozmazlené srágory, to jsme my. My jsme dopustili, aby se děti rodily do takových poměrů. My jsme dopustili, aby naše geny nárazově vychovávali cizí muži. My jsme dopustili, že nám naše děti sebraly hloupé školy a ještě hloupější neziskovky. My s dětmi nemluvíme, tak to za nás dělá Kartouz a jiní dobroserové. Jejich úspěch je dán jen a pouze tím, že my jsme na výchovu rezignovali a dopustili rozpad tradiční = křesťanské rodiny. 

Jsme jen o pár let pozadu. Jak za těmi Němčoury, tak za těmi Afroameričany.

Samozřejmě z toho vede cesta ven. Mít pevné rodiny. Pevné jako to jen jde. Nevybírat si protějšky podle sexepílu, ale podle odolnosti v obouchávání od světa okolo. Protějšky se kterými můžeme mít děti a domácnosti. Protějšky se kterými můžeme zakládat rody. Muže těšící se na děti a silné ženy které v dětech vidí větší budoucnost než v kariéře.  Partnery, kteří nechtějí na rodinu čekat do čtyřiceti, ale pořídí si ji kousek po dvacítce. Potřebujeme komunitu těch, co takovou rodinu nemají, ale budou ji podporovat. Ať si stát a neziskovky dělají co chtějí. Pokud jim bude čelit pevná rodina, nezvládnou o nic víc než zvládli komunisti. 

Všechno ostatní je jen zadržování laviny. Pokus zachránit něco, co je nezachránitelné a co se nám stejně vymyká z rukou. My prostě musíme svými životy ukazovat návody, které jsou hodny následování. My muži musíme být muži a patriarchové našich rodů.  Ženy musejí být opravdové matky a opory nikoliv nějakého projekt manažera v práci, ale manžela a dětí doma. Ochota včas zakládat pevné rodiny, to je ta hlavní hodnota kterou jsme ztratili. A všechno ostatní je jen důsledek. Nezachrání to žádný blahobyt ani Babiš ani Trump, ani EU, ani nový daňový systém.

Produkujeme zbabělce, srágory, hlupáky a prázdné hlavy. Nevychováváme. Nemůžeme se divit, že vyhrává takový vůl jako je Kartouz a že děcka jdou za tak ubohou vizí, kterou nabízí Minář. O žádné lepší jim nikdo nic neřekl a doma žádnou nezažily.  Jednou prokouknou, ale zůstanou stejnými hlupáky, zbabělcemi a srágorami. Budou nedůvěřiví, ale vlastně to bude jen plachost. Statečnosti a schopnosti unést protivenství v tom nebude ani za mák. 

Pokud se nezmění tohle, budou se naše životy stále přibližovat ghetu a naše děti se budou rok od roku více podobat  rozmazlencům z německých měst. 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (162 hlasů)

Komentáře

https://iweb3.fnusa.cz/slibne-vakciny-proti-nemoci-covid-19/
Jsou tam popsány principy všech dosud známých vakcín proti Cov-19 včetně ruské a čínských.
Zajímavé!

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Přesně to mě napadlo, když jsem to četl :-)))). Máte tedy zásluhu na otevření otázky v mainstreamu :-))

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

Nebuďte tak skromný Petře, otázky jste položili vy s pragmatikem ( i když ten spíš z s odzbrojující jistotou odpovídal) a roznesli jste mne na kopytech :-). Hezký zbytek dne.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Za vše mluví závěr:
"Je zároveň namístě ptát se, jak moc může vakcína bránit šíření viru – tedy do jaké míry může být i očkovaný člověk infekční pro své okolí. Odpovědi nicméně zatím nejsou – primárně se totiž studie zaměřovaly na ochranu před průběhem covidu-19. „Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru,“ upozorňuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Pro očkované lidi tak stále platí například povinné nošení roušek.

„Prozatím pro ně platí stejná přijatá protiepidemická opatření jako pro osoby neočkované. Do získání údajů o účinnosti vakcinace v prevenci asymptomatické infekce a v prevenci přenosu infekce nejsou očkované osoby zbaveny povinnosti karantény po kontaktu s pozitivní osobou,“ dodává Česká vakcinologická společnost (ČVS).

Jak dlouho očkování vydrží?
Další z důležitých otázek, na kterou však stále nemáme jednoznačnou odpověď. Zatím není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou potrvá. Očkovaní účastníci klinického hodnocení budou sledováni ještě dva roky, aby se shromáždilo více informací.

Pozitivní zprávou je, že koronavirus podle dosavadních zjištění mutuje pomaleji než chřipka, kterou je třeba každou sezonu přeočkovat.

„Dosažení kolektivní imunity imunizací pomocí dostupných vakcín je hlavním předpokladem k návratu do normálních poměrů v životě lidské společnosti, nadále bude pokračovat průběžné testování lidí na protilátky. Brzy poté se dozvíme více o dynamice imunitní – protilátkové – odpovědi a její trvanlivosti. Podle toho budou upřesněna očkovací schémata pro jednotlivé typy vakcín. Zatím předpokládáme, že ochranný účinek vakcín bude trvat nejméně po dobu jednoho roku, spíše déle,“ uvedl pro Seznam Zprávy virolog Libor Grubhoffer."

Průměrný počet slepic: 3.5 (4 hlasů)

za odkaz.
Máte pravdu, že se někdo ze Seznamu pokusil najít odpovědi. Ale jsem zřejmě náročný a článek i přesto, že je vkusně doplněný barevnými obrázky a fotografiemi přispivatelů, moji touhu po poznání neukojil.
Jen došlo k optimistickému posunu předpokládané délky ochrany. Ze včerejších tří měsíců (možná i šesti) už dnes máme celý rok. Můžu zkusit počty? Proočkovávat 8 miliónů obyvatel v periodě jednou za rok. To při počtu pracovních dnů 260 (dnes méně, vycházím ze stavu plánovaného hospodářství) a opakované dávce vakcíny představuje víc jak 61 tisíc očkování denně. Budou-li očkovací centra v počtu jedno na každý okres (dnešní informace z médií - tj. 81), tak to obnáší 760 aplikací na každé místo denně. To je při dvanáctihodinové pracovní době necelá minuta na jednoho občánka. A tak pořád a neustále.
Proto zodpovědným doporučuji zvýšit předpoklad ochrany alespoň na tři roky. Pak by mohla očkovací centra fungovat v osmihodinovém režimu a personál by se mohl alespoň jednou za den najíst; zákoník práce říká, že může.
A v čekárně bude v každý okamžik nejméně 30 osob; z důvodu 30-ti minut klidu po aplikaci a další, kteří přijdou v několikaminutovém předstihu. Ani nevím, jestli to dovoluje PES. Nebo se vláda usnese na výjimce. Dnes jsem se dočetl, že účastníci demonstrace mají výjimku z nošení roušek. Nebo včera náš pan dvojministr říkal, že když lidi na pokyny dlabou lezou na sjezdovky, tak bude lepší tyto areály povolit provozovat.
Přeji Vám pěkný večer a za odkaz posílám pět peněz. Pardon. Nejsem křepelka, takže slepic.

Průměrný počet slepic: 4.3 (9 hlasů)

Zdravím pragmatiku, ano četla jsem, než jsem to sem dala a pro mne to na některé otázky odpovídá. Vím, že v dnešní době jsou všechny poznatky a závěry z nich jen dočasné, proto si vezmu jen to, co se mne týká a uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se to zase změní.

Anně2 v 16:08 - děkuji za výňatky odpovědí, které jste vybrala tak, jako byste četla naši včerejší večerní diskuzi. Náhoda? 

A pro FakeFíka – omlouvám se,, ale čísly se raději moc nezabývám a už vůbec ne těmi, která „možná asi“ budou. Ona pak realita na ně stejně kašle. Naštěstí není moje starost „co by kdyby“ mohlo být, od toho si platíme aparát, ne? Trochu vím, jak probíhá ve zdravotnictví praxe a věřte mi, že kdybyste jen tušil, co zdravotníky skutečně přetěžuje, pochopil byste, že nějaké výpočty a všechno kolem nich je nepodstatné. Vždyť některé nemocnice jsou už plné kolem 90% kapacity.

Jestli máte pravdu s těmi výjimkami, tak to považuji za nehoráznost. Zatím jsem to nikde nečetla, ale mne toho míjí hodně…

Jako tečka za diskuzí – dnes jsem zaslechla v televizi (nevím v které), že Německo jedná s Ruskem o spolupráci při vývoji vakcín. Tak Korona je jen chřipečka, umírá prý míň lidí, než loni, nemocnice prý vykazují neexistující nemocné kvůli vysokým platbám… to a větší hluboké pravdy se člověk dočte na diskuzích a v médiích obecně. A největší nepřátelé SRN a RF budou spolupracovat na vakcíně.....no to mně podrž!

Anně2 i vám pánové, přeji dobrou noc bez myšlenek na covid :-)

Průměrný počet slepic: 3.8 (5 hlasů)

Nevím tak docela co myslíte tou náhodou. Včerejší diskuzi jsem pouze "rychločetla", ale jestli se domníváte, že máme obdobné názory, tak to pak ano to určitě.
Pragmatikovi a jeho počtům pouze toto - nemusí být každoročně proočkovaná celá populace. Je totiž třeba brát v úvahu i přirozené promořování s tím, že většina průběhů bude buď úplně bezpříznaková nebo mírná. U těchto jedinců nebude nutné očkovat vůbec. Někde jsem četlas, že stávající vakcíny ani nemají za úkol úplně vymýtit Covid, ale právě napomoci tomu, aby průběhy onemocnění (pokud k němu přese všechno dojde jakože může) nebyly těžké nebo dokonce fatální. Což by vůbec nebylo málo. Ta brebera tady s námi už bude nafurt nikoli pouze dočasně, ale bude pravděpodobně slábnout její nakažlivá síla. Stejně jako sezónní chřipka jejímž prapůvodem je ta slavná španělská. Jde o teď a pak se uvidí. Na těch vakcínách se časem také může zapracovat.
Už začínám být pomalu alergická na to, že ať se udělá co se udělá, tak se jen hledají důvody proč je všechno špatně. Jako ta slavná opozice, která na začátku epidemie loni držela min. dva týdny ústa a čekala co bude a jakmile se začaly věci hýbat a začalo to vypadat, že se to nejhorší zvládá díky lidem, kteří v té době byli úžasní a ano také vládě, která přese všechno začala chytat dech, tak začali pindat a házet klacky pod nohy a dělají to dodnes. Jako by si tu breberu objednali a my jsme jim do toho na jaře hodili vidle. Jsem čím dál naštvanější a oni ode mně už v životě hlas nedostanou. Jmenovat je nebudu aby se mi nepřitížilo.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by anna2 (neověřeno)

Trvalý odkaz

To slůvko „náhoda?“ ve mně vyvolala otázka, zda jste reagovala na tu večerní diskuzi (takhle pozdě večer už podle mne čte málokdo, kromě diskutujících a klikajících trolů), a nebo to byl náhodný souzvuk. Ne, že bych zkratkovitě myslela, ale občas se nešikovně zkratkovitě vyjádřím. Omlouvám se a děkuji za odpověď.

Dnes ráno na PL : https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Lekar-Jdete-do-p-dele-p…
Nejde o autorův jednoznačný názor na očkování, ale o kontext s jeho vyjádřením „ať jdou do prdele!“, to je i podle mne nejjednodušší odpověď na Vámi zmíněnou chorobnou nesnášenlivost škodičů.

Je docela těžké v současné době prožít celý den jen v pohodě a s radostí, ale třeba právě dnešek takový pro Vás bude, držím palce :-) Prozatím můj čas vypršel.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

hlas nějaké paní, která, dle svých slov, pracuje v domě s pečovatelskou službou. A tvrdila , že během posledního období byla (respektive podstoupila) celkem na 13 testech na covid. Všechny byly negativní.
Pokud by takovýchto lidí bylo mnoho, tak pak je zřejmě promořenost (nemocnost ?) obyvatelstva covidem mnohem větší, než jak vykazují čísla denních hlášení. Už jen z toho důvodu, že je celkový počet testovaných lidí (mnohem ?) menší jak celkový počet provedených testů, nehledě na to, že jsou opakovaně (a poměrně s vysokou frekvencí) testováni lidé na základě " pouhého" byrokratického rozhodnutí, nikolivěk na základě (sebe)pozorovaných příznaků eventualního onemocnění.

Zajímavé je i to, že nám nepříjemná (vážně zasažení prominou tento poněkud zlehčující výraz)čísla rostou v době, kdy se už mělo projevit uzavření restaurací či malých obchodů. Jsem dalek toho tvrdit, že naopak toto uzavření zapříčinilo, že se lidé alternativně shlukují v domácích prostorách, kde se tolik nedbá hygienických opatření, včetně náležité distance - a tedy vzrostlo riziko nakažení i počet nakažených ...to rozhodně ne. Ovšem je to zapeklitá situace, zejména z hlediska těch, kteří tolik tlačí na různé další lokdauny, těch už však moc nezbývá, leda něco na způsob válečného stavu.

Průměrný počet slepic: 4.3 (8 hlasů)

Stejně jako nařízení i toto pozbývá logiku.
Pokud ovšem logika nespočívá v uzavření společnosti co nejdéle a tím ovlivnění voleb. Pokud je rovnou nezruší. Zákaz shromažďování a jeho tvrdé potlačování nasvědčuje tomu, že je snaha zabránit mezilidské komunikaci. Internet není to pravé, ten lidi dohromady nedá. Navíc mnoha lidem vytvořili problém, neb přišli o obživu.
Výjimečný stav s jeho pravidly je to pravé. No a k tomu pětinohý PES!

Průměrný počet slepic: 3.5 (11 hlasů)

Ač PL už otupily, přesto tam nějak pronikl tento článek, který se dotýká posledních dní, ale i tématu o kterém píše dneska Vidlák.
Dám sem kousek:
OT.: Může covid-19 a vše, co s ním souvisí, způsobit změny v chování a uvažování lidí? Třeba příklonem k duchovnějšímu či alespoň skromnějšímu životnímu stylu, a tím, že přestanou tolik lpět na majetku a pohodlném životním stylu? Nebo ani pandemie myšlení výrazné většiny společnosti u nás ovlivnit nedokáže?

ODP.: Já myslím, že to změní životní styl. Všeobecně to povede k sedavému a izolovanému způsobu života, který je teď dokonce vydáván za ctnost. Jestli to bude trvat dál, zmizí veřejný život, myslím, že to bude mít dopad i na soukromé sdružování, protože seznamovat se bude nemožné, spíš se vaše děti seznámí s nějakým perverzákem na internetu než s někým, s kým by mohly založit rodinu. U nás to pod Babišovým vedením povede i k trvalé ztrátě kulturního života. Poklesneme natrvalo. Když se podíváte na to, co Babiš zavírá a co povoluje, uvidíte, že v nás vidí jen platící klienty obchodů, ne občany. Chráněný zájem představují jen firmy, kde je nám dovoleno utrácet, ne školy, ani základní umělecké školy, ani sportoviště kde by se naše děti mohly něco naučit. Není mi jasné, z čeho budeme do budoucna živi. Naše země klesne na úroveň neužitečných parazitů, za jaké nás na Západě odedávna měli. Babišův režim nás tlačí do role utrácejících klientů, ale nestará se o to, kde ty peníze vyděláme zítra. Při volbách v roce 2013 měl Babiš klip o tom, jak chce, aby se dětem leskly oči, jak se postará, aby měly vzdělání a neodcházely z této země. Teď mu nedochází, že tyhle děti mají zničenou budoucnost. Nebudou mít kvalitní vzdělání v ničem, jestli z nich mají být taky utrácející klienti, tak si asi budou muset půjčovat.
Pokud zájem, tak odkaz
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Docent-Cerman-Udelaji-z…

Průměrný počet slepic: 2.9 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

vybral boxovací pytel. Odolný, houževnatý, je na něj stále spoleh.
No, proti gustu žádný dišputát.
Otázkou je , jestli jen tak visí na háku nebo trčí pohozený někde v koutě. Vedle jimi vychovaných rozmazlených prázdných hlav, jak sám patriarcha rodu podotýká.

Průměrný počet slepic: 2.3 (15 hlasů)

Jeden hezký den, druhý na ja, další vyplivne sotva nadpis, zatímco ještě jiný poblije půl stránky. Ještě to nemají úplně vyladěný. Ale slétli se dnes hojně, přesně jak jsem čekal. Ona zmínka, že jedna věta fungujícího otce rodiny dokáže spolehlivě vynulovat hodinová (a draze zaplacená) školení operativců od elfýrera, je musela pořádně nasrat :-))

Průměrný počet slepic: 4.2 (15 hlasů)

tebe si za ženu jistě nikdo nevybere. - Jsi odolný a houževnatý? Třeba by z tebe byl dobrý boxovací pytel.

Průměrný počet slepic: 4.7 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

To se jim to pěkně kecá, když maj doma paní Vidlákovou. Ale těch je dneska už jen pár. Ostatní koukají na vlastní prospěch, vlastní zábavu, vlastní požitky. Obětovat se pro něco nebo někoho? Zbláznil jste se? Akorát nosánek nahoru, velké sebevědomí a chlapy jen na rozptýlení. Budování je přežitek. A pak někoho hledejte...

Průměrný počet slepic: 4.1 (11 hlasů)

Jo, jenže Vidlák si dal práci si dobře vybrat. Přeci jenom.

No a ty s nosem nahoru, po třiceti najednou přestávají být horké zboží, dorostla konkurence a překvápko, vrstevníci jsou přebraní, jiní loví v mladších a část je znechucena.

S náročných charakterem, zatrpklá ze zklamání, už to není, co to bejvalo.

Průměrný počet slepic: 3.7 (10 hlasů)

ale už se z toho nikdy nevyhrabou a škodí.
Pro společnost, jak ji chápe většina z nás, jsou tyto vyhaslé kopretiny k ničemu.
Nevím jak chlap, ale pokud jsem měl možnost takové poznat, tak spíš zalezou, pijí, zdobí auto, či motorku, nebo mají jiné koníčky. Ale alespoň neškodí.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/rok-1918-zacala-druha-svetova-stredo…

teda naši učitele historie či dějepisu by asi museli omejvat. Vůbec se nedivím že vědomosti o.o. Za nás platilo, že především kantor věděl co povídá

Průměrný počet slepic: 4.4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

(mám na mysli hlavně diskuzi) - jeden se hned cítí jako člen famílie (v nejširším smyslu :) mnohých přispěvatelů, když poznáváte, hlavně mezi řádky, jejich rodinné zázemí, zkušenosti z (mimo)manželského života, pocity a traumata. Nebudu jmenovat Čmouda a jiné s jejich coming out-y, o to víc se těším na Sympozium přátelé

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

Píšeš "Nebudu jmenovat Čmouda a jiné". Je to takový dětinský způsob jak dělat chytrýho vyčůránka s tím, že prohlásíš, že nejmenuješ a vzápětí jmenuješ.

Tak reaguju na tu dětinskost.

Teď ty. Pročpak jsi to napsal zrovna takhle? Proč ne přímo?

Průměrný počet slepic: 2.6 (7 hlasů)

Jak již bylo napsáno níže, tady by se dala obhájit disertace

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Škoda, že si nedokážeš obhájit své názory něčím trochu propracovaněším.

Možná by se ty jistoty ukázaly jako trošku méně jisté, kdyby se to začalo zkoumat moc do detajlu, viď pionýre.

No nic, hlavně, že jsi spokojenej a ukázal se jako platný člen kolektivu.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Čmoud za sebe ? Cituji ?
"....Čím dřív samoživitelky vymřou i s jejich fakanama, tím líp...."

Nic tak odporného jsme od dob Lačových zmrdů tady nečetl, samozřejmě obrpitomec Martin V se nepočítá, to je jen trpěný úkaz.

A tak to je mnohdy s nimi se všemi, výpravný obraz líbivých slov, nejčastěji podpořených Wikinou - vlajka, rodina, civilizace, tradice, dobro bílé rasy, napravovat ženy, muže, děti, napravovat vše....ale načrtla ho ruka ubožáka, který má problém sám se sebou. Sám se sebou si neví rady...vlastně chudinka...
----------------------------------------------------------------------------
No ale nicka Menecak tvrdí, že každý má právo na názor.
To je třeba uznat, že i sraní slov je tvorbou názoru. Voňavých slov....někdy celých mozaik slov...
K čemu ale je vlastně takové právo ? Pokud není zde i nějaká povinnost ?

Baj baj blu.
Moc se to tu nepovedlo, dva tři muži tu možná jsou a snad i dvě ženy....jak z toho chcete utvářet rodiny, to fakt nevím, vytvoříte jen jakési sdružení, po něm ale toho zas až tak moc chtít nemůžete, hlavně ať poslouchá a platí daně a nechá to tak.

Průměrný počet slepic: 2.7 (12 hlasů)

že tě seru, onanyme :-)) Tak jen pozor na prasklou žilku, víš že to agentura referentům ve zkušebce neproplácí. Ale jinak ty ses povedl náramně, takovej materiál se jen tak nevidí, na to musel bejt náročnej konkurz :-))

Průměrný počet slepic: 3.2 (12 hlasů)

Když se rozvedou, snižují tím šanci na přežití u svých dětí. Záleží jim na tom? Nezáleží.

Nemusím litovat každou magorku plnou sebezničujících impulsů. Odserou to děti a je jim to jedno.

Mám je litovat, když jsou samy bez slitování? - Už jste viděl někdy dítě, kterému totálně odlogovaná matka nekoupí ani boty na zimu? Viděl jste někdy matku, která fetuje? Matku, která absurdně lže, aby dítě odřízla od otce? Viděl jste matku, co tátu dostane do vězení, jen aby si mohla narazit novýho nabíječe? Viděl jste alkoholičku, která nechá dítě tahat tašky s nákupama? Viděl jste matku, co ex manžela donutí si kleknout, aby milostivě převzala autíčko pro syna, kterýho ex nesmí ani vidět, i když to má přiklepnutý soudcem? Viděl jste v životě nenažranou krávu, co chce alimenty větší než výdělek chlapa, takže ten ji na konci s nervama musí varovat, že jestli nepřestane, tak bude muset spáchat sebevraždu a to ji teprve zastaví. Viděl jste ženskou, co si vymyslí, že nachytá chlapa (někde kolem 40) vysadí antikoncepci a pak hlásí, že je těhotná a světe div se, chlap to prokoukne a od podrazačky, který se nedá věřit se pakuje co nejrychleji - načež si ona myslí, že teda přehodí povinnosti za vlastní blbost, bezohledonst a sobectví na dospívajícího syna, takže se pakuje ještě on? Viděl jste ženskou, co jde udávat vlastního syna lampasákům, ať si ho vezmou na vojnu, protože ji sere, že se podobá fotrovi, se kterým se rozvedla? Co kráva, co se jí zdá, že na ni manžel podnikatel nemá dost času, tak z něj napřed vymámí, ať na ní přepíše polovinu firmy a pak se rozvede a narazí si kolouška a světe div se, za chvíli ji nudí, protože je to cucák. Co mladé paní, co se nenamáhají s antikoncepcí a pak světe div se, musí na potrat? Co slečny, co se zapletlu s dealerama? Co slečny, co dělaly děvku a pak s tím zápolí a manželovi to samozřejmě zapomenou říct?

I ty chuděry, co maj alkoholika a kriminálníka, vybíral jsem jim já ty chlapy, se kterejma se pak zase rozvádějí? - Ne. Vybrali si ho samy. Často i přes varování okolí.

Zaregistroval jste tu brněnskou soudkyni kdysi? Přišel jí tam kriminálník, kterej měl "břink" - úplně nesmyslně ho osvobodila, hned se s ním sčuchla, nakonec mu pomáhala zabít vlastní babičku. Její babičku. Pro peníze. - Kdo jí může za to, že je totálně vypatlaná?

Mý osobní známý, ty já nabádám, ať se nerozváděj pro každou kravinu. Jsou manželství, který přežily jen díky mně. Kolik manželství jste zachránil vy?

Z druhý strany do nich hustí jejich rozvedené kámošky, co chtějí parťačku do marasmu. Sice je okatě litujou, chápou, podporujou, ale nenápadně jim rozbíjej manželství. Hnus za maskou pochopení.

Jestli chcete zachraňovat manželství tak do toho. Vytáhněte do boje proti profesionálním feministkám, soudkyním, ženskejm pořadům a časopisům. Neuděláte to. - To byste tady totiž takhle blbě nežvanil, protože byste doopravdy věděl, jak se věci mají.

Zas tak moc vám na tom nezáleží. Umíte jen žvanit, zaujímat pseudomorální pózy, možná dát pár šupů na sbírku a to je všechno.

Nebudete si lámat hlavu nad tím, jak to vlastně všechno funguje. To už je moc práce a za to vám to nestojí.

Nebo se pletu. Rozepište se místo místo arogantního nadávání do zmrdů a chudinek.

Průměrný počet slepic: 3.8 (19 hlasů)

Ano Aleno, našla jste si toho pravého duchovního mistra. Zrovna jsem mu odpověděl níže. Taky jste z komunistický rodiny a s nějakým tím mordováním by proxy jako u Holubů doma?

Ženy v mém okolí se mi zas tak nevyhýbají. Dokonce se vrací. Víte proč?

Když jim nějaká jiná ženská (nebo chlap samozřejmě) udělá nějakej podraz či hnusárnu, mě to nijak nepřekvapí, já jim klidně řeknu, že je to pěkně drsný a že se to děje.

Nechci po nich, aby měnily své emoce; nechci po nich, aby hrály divadýlko; nevnucuju jim ať odpustí; nešokuje mě, když jsou zhnusený vlastní matkou, kamarádkama, tchýní, bejvalýma, budoucím bejvalým atd.

Klidně mi napište, co děláte vy když jedna vaše kamarádka začne ničit manželství další kamarádky; co děláte s narkomankama a alkoholičkama; jak dáváte dohromady sebevědomí holkám zdemolovanýma z domova; jak domlouváte kastrátorkám a magorkám, co používaj dítě jako beranidlo proti ex atd. atd. bez konce.

Rád se od vás něco přiučím.

Průměrný počet slepic: 3 (15 hlasů)

Nestýkám se JEN s nima, stýkám se TAKY s nima.

Jenže co je k řešení na krásný, rozhihňaný blondýně s červeným diplomem, dobrou prací, rozumným přítelem a tatínkem u policie, že.

Průměrný počet slepic: 2.5 (8 hlasů)

Co se týče Čmouda, dneska čmoudil zcela mimořádně...

Kdybych měl stále ještě kontakt na kantory z VŠ, doporučil bych, aby Čmoudovy pohledy na svět zadali coby základ diplomky některému ze studentů psychologie, psychiatrie - či možná sociologie.

Kdysi jsem napsal, že by PRAVDĚPODOBNĚ většina psychiatrů označila Čmouda za psychopata.
Já sám považuji pojem psychopat za hodně vágní.
Byl jsem nucen se denně setkávat s psychopaty, kteří na svou anomálii měli bumážku od několika odborníků a trávili s přestávkami část života v zařízení k tomu určeném ...přičemž přestávky se postupně zkracovaly, jak přibývalo hospitalizovaných ženských objektů jejich výchovného působení.

Někteří měli názory hodně odpudivé a vyjadřovali je hodně explicitně.
Žádný z nich nebyl tak sečtělý a tak inteligentní jako Čmoud...a tudíž nebyli schopni své patologické názory na ženy formulovat tak expresivně.

S některými Čmoudovými pohledy na svět souhlasím, jiné jsou extrémně patologické.

Co mu nelze jako pravděpodobnému klinickému psychopatovi upřít a za co jsem mu vděčný,
je podle mého názoru upřímná snaha dopátrat se záhady, jak je možné, že 90% populace nechápe svou méněcennost,
spočívající v tom, že nejsme schopni vnímat, že VÝHRADNĚ jedinci jeho založení jsou plnohodnotnými lidmi.
-------
Co se týče toho, zda jeho názory publikovat či nikoliv - to je věčné dilema, pro mne jsou přínosem.
Ale já jsem byl nucen se s jedinci jeho založení setkávat denně, není to pro mne nic nového, byť dnešní výhřez upřimnosti ("....Čím dřív samoživitelky vymřou i s jejich fakanama, tím líp....") má opravdu grády, které by nejspíš otřásly i leckterým soudním psychiatrem.

Prostě si musíme zvyknout, že mezi námi žijí nejen vrazi, kteří jedenkrát v životě měli svou slabou chvilku, ale i podstatně nebezpečnější brevici a o něco inteligentnější čmoudové.

Soryjako.
Dneska jsem si fakt musel vzít duševní gumáky.
Nicméně věřím, že Čmoud to myslí upřímně.... bohužel.

----

Průměrný počet slepic: 3.7 (22 hlasů)

Každou chvíli se odvoláváte na nějaké zmatené autority.

Máte chaotickou argumentaci.

Jste povrchní.

Sám jste tu napsal, jak váš otec posílal odsouzence na smrt utýráním a ještě jste se tomu hloupě hihňal.

Jako další, máte nějakou komunistickou minulost, ke které se nechcete přiznat, ale kterou obhajujete.

Nemá cenu s vámi debatovat ani vám to vysvětlovat, protože to všechno stejně překroutíte.

Vaše známé považuji za divné už jen proto, že jsou vaši známí. Není divu, že jste spolužákem Špidly. I jinak inteligentní Targus rázem vypadá jak blázen, když si tu s váma přitakává. Targus má ovšem komunistického dědečka, taky není schopen se s tím vyrovnat a tak potřebuje spojence, se kterým si bude přitakávat. V tomhle je to slaboch a nikdy se na dědečka nebude dívat objektivně. Vy se mu k tomu hodíte jako těch pár dalších.

Vypsal jste se jako vždy ze své nenávisti, jako to děláte vždy. Mě se to v podstatě netýká.

Průměrný počet slepic: 2.6 (15 hlasů)

Čmoude,
je svým (tj. vaším) způsobem v pořádku, jestli si to, co jsem údajně "napsal" vymýšlíte.
(Zkuste to někdo dohledat, zjistíte, že čmoud bohapustě žvaní či si vymýšlí
Blbé by bylo, kdyby halucinoval.)

Pokud si správně pamatuji, původně jste před časem psal, že jsem právník a oběti jsem v padesátých letech na smrt posílal já.Mám asi zvrhlý smysl pro humor, představoval jsem si, jak sedím na nočníku pod stolem a snažím se udělat tři křížky na rozsudcích.

Pochopitelně NEJSEM a nikdy jsem nebyl právník a NIKDY jsem nebyl spolužákem Špidly. Ani jsem nemohl být, Špidla vystudoval úplně jinde a v našem městysi se ocitl coby náplava. (Pravda je, že jsem s ním pak chodil na pivo a snažil se ho korigovat).

Ani můj nebožtík otec nikdy nemohl poslat žádného komunistu či antikomuniostu na smrt, mimo jiné byl v padesátých letech právnický elév, ucho, učedník. Byl poněkud opožděný, (časově, ne intelektuálně),poněvadž za války zavřeli vysoké školy, on byl totálně nasazený a dostudoval až po válce.

V KSČ byl. Dost jsme se kvůli tomu přeli. Svým způsobem "byl vstoupen" spíše než vstoupil. Byl přesvědčením sociální demokrat a katolík. Mohl si ovšem vybrat, nechat vzdělání plavat a jít dělat něco jiného.

Nicméně v jeho prospěch mimo jiné mluví to, že mi dal podrobné rady, jak NEBÝT VSTOUPEN do KSČ.
Problém bylo, že několik mých nadřízených dostalo za úkol mě do KSČ nalejt. A pokud člověk odmítl oficiální nabídku, měl vážný problém. Naštěstí mi to včas sdělili (byli tovcelku slušní lidé, dokonce i ženy), takže jsem opakovaně použil "taktiky řízeného průseru",která by si zasluhovala bližší objasnění.

Doufám, že faktické nesmysly, které tu o o mně prezentujete, jsou jen Vašimi vcelku přirozenými výmysly a že jim sám nevěříte. Pokud ano, doporučuji navštívit odborníka. I mezi psychiatry se najdou tací, co nejsou cvoci.
----
Není pravda, že k Vám pociťuji nenávist.
Pociťuji vůči Vám výhradně profesionální zájem, byť jsem už v důchodu.

A jak už jsem řekl - v části svých názorů máte pravdu.

Pokud se netýkají více než 50% lidstva, zvaného "ženy" plus několika málo desítek procent vybraných "nebílých" a "nepsychopatů".

Průměrný počet slepic: 4.1 (13 hlasů)

To přece sám víte z praxe, že těmto lidem stejně nic nevysvětlíte. Naopak, vyprovokujete je k psaní dalších výmyslů, protože cítí, že se vás to dotklo a to je pro ně pastva.
Kašlete na to!

Průměrný počet slepic: 3.9 (11 hlasů)

to je tím, že jsem tak trochu mizera.
Já se před ním ve skutečnosti neobhajuji, já předkládám OSTATNÍM ke srovnání jeho mystifikace a svou verzi.

Navíc - pokud on "cítí", že se mě to dotklo, pak doporučuji test na covida, páč má poruchu čichu :-)
To, co jsem napsal, bylo určeno spíše pro "náhodné kolemjdoucí", kteří ještě Čmouda a jeho postfaktické metody práce s "fakty" neznají.

Průměrný počet slepic: 3.8 (17 hlasů)

Četl jsem jen ten kousek, že nemohl nikoho poslat na smrt, protože byl tehdy elévem.

O tom jsem, ale nepsal. Psal jsem o tom, jak jste tu vy sám psal, jak posílali s kolegy do vězení normální vězně, s tím že je tam potom zabijou spoluvězni. Dost mě to vaše hihňání šokovalo. Zvláště od někoho, kdo se halí do morálky.

Nechce se mi s váma zase rozebírat všechny detajly, donekonečna upřesňovat v jakým smyslu jsem co napsal, babrat se s dalšíma věcma, co jste překroutil ať už schválně nebo proto, že máte chaos v hlavě.

Stejně mě nemáte rád, stejně vždy všechno překroutíte, stejně zase příště plivnete nějakou nenávist i kdybych vás nakrásně ignoroval, protože prostě jste takový, je to silnější než vy a nedá vám to.

Nikam to nevede, jste jen ztráta času.

Jedinou pro mě zajímavou věc, co jste kdy napsal bylo to o rozpínání vesmíru. Znal jsem to, ale bylo dobré si to připomenout.

Průměrný počet slepic: 2.2 (9 hlasů)

Řízený průser dnešní doby si představuji tak, že se dotyčný ožere jako hovado a pozvrací knihu jedné modly na lavičce Václava Havla. Dříve Leninovy spisy.

Průměrný počet slepic: 3 (3 hlasů)

Jeden z řízených průserů spočíval v tom, že jsem úmyslně vykládal mezi čtyřma očima vtipy "o zlatou mříž"dámě, o které jsem si byl jistý, že to ještě téhož dne doběhne vyslepičit ideologickému tajemníkovi OVKSČ. Pochopitelně jsem si vyžádal předtím ujištění, že to nikomu neřekne...Takže to proti mně přímo nikdo nemohl použít - ale dalších půl roku jsem měl pokoj.
Nebo jsem sám o sobě rozšiřoval nepravdivé nemravné pomluvy...
Ale pár řízených průserů bylo sofistikovanějších a vyžadovalo spolupráci kamaráda (mimochodem straníka).
Bylo by to na povídku.

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

Čmoud a Martin V se umějí podepsat.
Člověk ví, kdo to píše a už učekává jistý názorový směr.
Byla by prdel, kdybychom si zde střihli všichni jednu stránku dle vašeho vzoru, to by byla diskusička.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

plné mrazáky, všechna slovenská krematoria jedou nonstop, na covidových jednotkách slouží porodníci a očaři, dochází kyslík, úmrtnost v přepočtu na české poměry by byla 400 denně.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nitra-jako-bergamo-na-slovensku-rych…

(V Ostravě už také nestačí ani před krematorii přistavené mrazáky.)

Průměrný počet slepic: 2.3 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

co je to ta ženskost?

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

Asi by bylo přesnější mluvit o "koeficientu ženskosti".
Vzít cca dvacet ukazatelů a každý obodovat. Nestanovovat ale ostrou předepasnou hranici povinného součtu.

Navrhuji pro začátek (a pro dobrou vůli) jeden z nich:
Stupeň ODLIŠNOSTI od Gai (a pravděpodobně též od její matky)

Nicméně ani Gaia sama by nedosáhla plného antiženského skóre: Miluje kvalitní parfémy a dost možná tutlá i některé další atributy ženství.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

co "správný chlap nemá jen řeči, ale má autoritu, rve se s přírodou i se světem, bojuje proti živlům i nepřátelům a je ochoten umřít pro rodinu?" mě vždy spíš děsili.

Průměrný počet slepic: 2.6 (5 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.