Války o ničem

Autor
Štítky

Dnes začnu prakticky stejnými slovy, kterými dosti často uvádí své články Čmoud. (Mimochodem, o víkendu jsem pryč a tak bude mít Čmoud zase nějaký ten seriálek). 

Viděli jste film Údolí stínů? V hlavní roli Mel Gibson, válka ve Vietnamu, konkrétně bitva v údolí La Drang. Film je patřičně patriotický, oslavující vojáky padlé právě při této bitvě. Podle amerických historiků film poměrně přesně vykreluje skutečný průběh bitvy, vlastně až na to, že mimo film se boj vede na poněkud větší vzdálenosti, takže nepříteli nehledíte tak intenzívně tváří v tvář.

Milovníci válečných filmů si jistě přijdou na své. Mel Gibson hraje plukovníka Hala Moora, který cvičí novou speciální výsadkovou jednotku tzv. leteckou kavalerii, která se na bojiště přesouvá pomocí vrtulníků a pomocí nich je i zásobována. Začínáme na cvičišti, je to velmi velmi americké se vším tím zájem o vlast, patriotismus z toho přímo kape, ale američanům se to tak asi líbí. Pak se jednotka přesune do Vietnamu, kde je nasazena proti nepříteli právě v údolí La Drang. Jednotka se tam dostane do faktického obklíčení velkou přesilou vietnamské divize, z krátké a jednoduché operace se stává vážné drama, vojáci bojují celé dny a noci, už už umdlévají, mají velmi vážné ztráty, ale nakonec za pomoci letectva, dělostřelectva a napalmu zvítězí a vietnamské jednotky jsou nuceny se s obrovkými ztrátami stáhnout. 

Ztráty mají ale i američané, byť je to oproti vietnamcům tak 1:10, ale přesto tam dost vojáků padlo a dost si odneslo šrámy na celý život. 

A pak, úplně na konci filmu se stane to, kvůli čemu píšu tento článek... 

Američané odvezou své padlé, udělají velkou hromadu z padlých vietnamců, novináři si to nafotí a pak... nastoupí do vrtulníků a odletí zpět na základnu... Toť vše. Tato taktika pak už američanům zůstala až dodnes. 

Američané bojují s Vietmaci, ale je to taková válka o ničem. Bojují, vítězí, zmasakrují hodně nepřátel, ale nakonec obsazené území zase opustí a nepřítel se vzápětí vrátí. Ztráty mají nepřátelé vždy nepoměrně vyšší, ale americká krev je prolévána zcela bezdůvodně. Zatímco vietnamci bojují za svou vlast, za svou ideologii, za svou zemi a své rodiny, obsazují území, prošpikovávají ho pastmi a za frontou horečně budují válečnou výrobu, američané umírají úplně totálně zbytečně.  Nezabírají území, nesnaží se ho pozvednout ani kvůli válečné produkci, nebudují státní správu ani právo a pořádek. Jen sřílejí... a umírají. 

Nemyslete si, toho si hodně američanů všimlo už tenkrát... 

Válka proti terorismu vypadá dnes úplně stejně. Tu a tam je eliminován nějaký ten Bagdádí a hodně teroristických pěšáků, ale také tu a tam zařve nějaký ten američan, či psovod Procházka. Ale výsledek je tentýž. Vojáci běhají po krajině, bojují s teroristy, umírají při tom nejen při bojových střetech, ale ještě více při nehodách, ale z jejich boje nic neplyne. 

Neobsazují území, protože je jich na to málo. Nezavádějí svoje pořádky, protože toho nejsou schopni. Jejich prezidenti se paktují s těmi nejzkorumpovanějším a nejneschopnějšími imbecily, kteří se starají o odklánění dolarů a nic jiného. Místní vojenské síly jsou neschopné akce, demoralizované, prolezlé zrádci a dezertéry. Nepřítel mezitím opanovává každý kousek území které může, opevňuje se tam, zavádí svoje pořádky, organizuje sice primitivní, ale funkční válečnou výrobu, korupci vymýtí jako první a zbabělost hned za ní. Zbaví se ideologických i třídních nepřátel, podřídí vše jedinému cíli a ztráty pěšáků i velitelských kádrů je schopen hravě nahradit. 

Za každého teroristu kterého naši koaličníci zabijí přijdou hned dva noví. Ale spíš rovnou tři nebo patnáct. 

Svým způsobem je to jednoduché. Vedeme válku o ničem, maximálně tak ještě o nějaké ty suroviny. Nechceme území ani pro kolonizaci, ani pro zvelebení, ani pro válečnou  či civilní výrobu.  Nejsme schopní si z místních udělat přátele. Nejsme schopní je vyhubit (to ani nejde). Pokud někoho z místních podpoříme, celkem zákonitě je to arcilotr, arcikorupčník a arcivrah. 

Válka, která nic nezabírá, která nezavádí nové pořádky, která je jen samoúčelem po dobu než se vytěží ropa, ta prostě nemůže dobře dopadnout. Kromě toho je vždycky dražší než ty vytěžené suroviny.  Svým způsobem je to největší světová dotace. Tak velká, že nějaká zamědělská politika EU je proti tomu kapesné. A bez ropy už ztrácí jakýkoliv smysl. 

Není proto divné, že se Trump snaží z všech těch válek vyvléknout. Ropu už v USA nepotřebují, sami jí v břidlicích mají nadbytek a vyvážejí ji. Teď ji vlastně v Iráku hlídají pro Čínu. Proč by to dělali... 

Celý válečný samoúčel ještě nějakou dobu potrvá. Je težké si ze dne na den připustit, že celá válka byla jen nesmyslné vraždění, to by mohlo dojít na nějaký nový norimberský tribunál. Ale trend je zřejmý a nezmění na něm nic ani výhra Clintonové příští rok. Každý den je totiž zřejmější, že všechny západní války poslední doby jsou o ničem. 

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

"Brexit: Změna volebního zákona ve prospěch občanů EU a 16 a 17letých nebyla připuštěna k hlasování

29. 10. 2019
Aktualizace:
Návrh změny volebního zákona, které by umožnily hlasovat ve volbám v Británii občanům EU a šestnácti a sedmnáctiletým nebyl přijat k hlasování. Možnost likvidace brexitu suchou cestou tak zase zmizela.

Aktualizace:
Johnson nyní vyhrožuje, že stáhne návrh zákona požadující předčasné volby na prosinec, pokud labouristé [a ostatní opozice] dají právo hlasovat 3,4 milionům občanů EU žijícím v Británii. Je to stále šílenější.

Britská Dolní sněmovna v úterý odpoledne hlasováním schválila v poměru hlasů 312 proti 295 právo opozice navrhovat dodatky k zákonu, který má umožnit předčasné volby v prosinci 2019. Boris Johnson se proti tomu zuřivě bránil.
Právo opozice včlenit dodatky k tomuto zákonu potenciálně otevírá možnost rozšíření účasti ve volbách pro šestnácti a sedmnáctileté Brity (tak, jak je to běžnou praxí ve Skotsku) a pro tři miliony občanů Evropské unie. (Občané EU jsou už pro volby v Británii registrováni, protože se tam smějí účastnit eurovoleb.)

Pokud by se to stihlo udělat, byl by to zjevně konec brexitu. (Komentátoři se však domnívají, že je to nerealistické a tyto dodatky nebudou předloženy k hlasování.) Protože se nedá od skoro žádných šestnácti a sedmnáctiletých britských voličů očekávat, že by hlasovali pro Johnsona, a totéž se vůbec nedá očekávat od evropských občanů žijících v Británii."
**************
Osobně jsem zvědav, kdy bude v ČR zavedeno volební právo od šesti let (a naopak zrušeno volební právo pro přestárlé občany, kteří se narodili dříve než šest let před VLKR: Vzpomínky narušují správný ideologický pohled, děti v mateřské škole lze naopak vychovat k potřebnému druhu kritického myšlení snadno a rychle.
(V šesti letech by děti mohly skládat při vstupu do první třídy zkoušku z demokratických euroamerických hodnot. Kdo by ji nesložil, byl by odebrán rodičům k převýchově ve vzorné LGBT rodině.)

My tu Británii s jejími staletými demokratickými hodnotami doženem a předeženem!

Zatím bez slepic

Nevíte, že nic takového přece neexistuje? Přežilý, středověkem a katolickým tmářstvím na hony čpící umělý konstrukt, přežívající jen zpozdilou setrvačností a neschopností pružně přijmout moderní trendy v zatuchlé zemi "tupých a necivilizovaných primitivů", jak jste si dozajista také přečetl v dnešním vydání humoristického občasníku BL.

Zatím bez slepic

Soryjako, Martine,
sypu si popel Václav Ruzyňského na hlavu!
Byl jsem volaký zmätený!
Ale alespoň tedy rodiny se čtyřmi a více rodiči bychom povolit přece jenom mohli... z ideologicko-multikultietnicko-náboženskoneomarxistických důvodů!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Prý:
"Válka je prostě pokračování politiky pouze jinými prostředky".

Politika není nic krystalicky čistého, tak se nám téměř před očima "umění možného" mění na nemožné neumění..., Protože v přemnoženém světě dvojnožců, nejsou LIDI a propaganda je stále tupější a průhlednější, je obhajoba pokryteckého "demokratického" západu už bojem o duši, možná nakonec bude i o život.....

Žádná válka (studená, horká, hybridní) nemůže nikdy a nikde celkově dobře dopadnout, protože vytvoří mnoho utrpení, nespravedlností, příkoří a ztráty a vždy je někdo, kdo se pak cítí poražený a lidská přirozenost je myslet i na pomstu. Pak stačí maličko zafoukat a vichřice zla se spustí i u lidí, kde by to jeden nečekal....
A v konci je rovnou začátek a naopak...
Lidstvo se jeví nepoučitelným.
To bylo žvanění, jak po válce dvacátého století, která měla dokonce dva díly, už NIKDY!
A od té doby proteklo už zase tolik krve i nevinných civilních obětí, kterým se dnes říká cynicky kolaterální ztráty....
Válka se prostě vůl a politik, či kdokoliv bubnující na válečné bubny, by měl být jejich novořečí bez milosti ihned občany ve vlastním zájmu "eliminován".
A ti "praví demokrati s hubou plnou pravdy" by měli použít mozek a přemýšlet o příčinách a následcích a ne se ptát PROČ až od výběrového okamžiku, kdy se to hodí jejich vidění světa a jejich iluzi dobra a pravdy.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Tak koukám, že to tu (hlavně str. 1) zas jeden pohlavní úd nepěkně zaplevelil ...

Zatím bez slepic

Vy byste nedopřál škebloňovi ani tu trochu verbálního sexu! Mají vůbec mlži (kromě nohy) ještě i jiný úd?

Zatím bez slepic

byl by jediný, kdo by šel do války za knížu, staňuru nebo toho dredatého feťáka.

Zatím bez slepic

Optimistický pohled ukazuje, že i škeble jsou schopny netušeného vývoje!

Stačilo pár desítrk miliónů let, některým měkkýšům narostlo ke stávající jedné noze dalších sedm, k tomu hlava, obsahující intelekt, který by jim nejen škebla, ale i mnozí naši politici evropského formátu mohli závidět!
Lastura, zvaná sepiová kost, zarostla do té hlavy a dnes se hodí akorát na broušení zobáku papouškům. Přitom scallopům byla jediným zdrojem identity a hrdosti.

Podle předpisů EU mají dnes chobotnice status čestného savce (z hlediska práv zvířat), protože jsou inteligentnější nejen než evropští politici, ale i než chytřejší plemena psů.

Podle některých biologů mají vysokou šanci ovládnout niku inteligentních pozemšťanů, až my se samovyhubíme.
Já bych jim to přál, dokonce bych se přimlouval za to, převést některé obzvláště blbé lidské výroky co nejrychleji do chobotnicštiny coby odstrašující příklady - aby octopusové nedopadli jako lidstvo (vč. scallopů - slepé cesty měkkýšího vývoje)

Zatím bez slepic

Hlavonožci jsou výlučně mořští živočichové. Jedná se o vývojově nejpokročilejší měkkýše. Přešli k aktivnímu dravému způsobu života. Jsou dvoustranně souměrní a mají zřetelnou hlavu. Noha je přeměněna v ramena (chapadla) a svalnatou nálevku ústící do plášťové dutiny. Schránka je u většiny redukovaná nebo chybí. Dosahují značných rozměrů (do 18 m - krakatice). Nejvíce rozšířeni byli v prvohorách a druhohorách (belemniti, amoniti). Jen 600 recentních druhů, více než 90 % známých druhů je fosilních.
Charakteristika:
přizpůsobení dravému způsobu života:

velmi vyvinutá nervová a smyslová soustava (komorové oko)
schopnost učit se
pokožka obsahuje pigmentové buňky (chromatofory)- barvoměna:
ochrana (splyne s podkladem) + komunikace - vyjadřují své pocity, připravenost k páření atp.

pohyb: pomocí chapadel nebo ploutevního lemu

reaktivní pohyb vzad (až 35 km/h) - rychlý únik (nasátím vody do plášťové dutiny a pak rychlým vypuzením vody nálevkou)

Zatím bez slepic

ale mě zajímají mlži.
Jinak soukromě. S chobotnicemi se dá zažít fantastické odpoledne.
Jsou komunikativní, když mají náladu, tak jsou i dobří kašpaři. Umějí diváka, pobavit po celé hodiny.
A obzvláště jsou dokonalí zloději fotoaparátů!

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Jestli máte půlhodinku, pusťte si Cílka.

Bez ohledu na politickou orientaci se nejspíš každý nad některou částí naštve, ale je poučné pozorovat a naslouchat, jak mluví a diskutuje někdo, kdo nechce naštvat protivníka natolik, aby hodil clonu.

Mám od něj naposloucháno i načteno dost, takže je mi jasné, že mluví podobně, jako dobrý doktor s pacientem, trpícím rakovinou: Pokud nehodíte flintu do žita, možná že zrovna vy budete mít štěstí, že přežijete. Skoro vždycky totiž někdo přežije, i když si kolikrát potom přeje, aby tomu tak nebylo.

https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/98176/cilek-nebude-jidlo-a-nase-…

Zatím bez slepic

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Líbí se mi ten redaktor s rašícím knírkem a potetovanými okončetinami. Před půlstoletím jsem byl blbej a ochlupenej asi jako on, ale bohužel jsem tehdá neměl ty celotělové omalovánky.

Alespoňj by mi dnes byla bejvala zůstala na mládí nějaká trvalá vzpomínka!

Zatím bez slepic

Tak pořádná kérka, to je kumšt. Žádná kotvička ani srdíčko! Tuhle jsem dumal, že bych děcka mohl zaujmout něčím podobným:
https://imgur.com/a/mrJiZ
;)

Zatím bez slepic

...kecám... Já se sice dokážu počmárat i při koukání na fixu, ale nikdy jsem tomu vědomému čárání po sobě nepropadl. Nějak se mi to vždycky příčilo. Ani taháky jsem si po sobě nepsal. Natož kérku...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Mimochodem - Cílek je způsobem uvažování i vyjadřování nejspíš přesným opakem Čmouda.
(Ano, máte pravdu, slovo "uvažování" je pro způsob Čmoudova myšlení silně nepřesné. Uvažování znamená přesné a pečlivé vážení argumentů.)

Zatím bez slepic

třeba s těmi Pandury jezdili neopatrní řidiči i po hůře udržovaných silnicích.

A kdoví, jestli dokonce některý nezkoušel zajet i do terénu - z pochopitelné obavy před fatálním střetnutím se Škodovkou.

Bylo by zajímavé zjistit, kolik kilometrů (případně kolik set metrů) ujede takový Pandur mezi dvěma poruchami a jaké jsou průměrné náklady na opravy v přepočtu na ujetý metr.
(Rok a půl čekání na každý šroubek je ohleduplné ekonomické opatření židovského státu - kdyby se Pandur opravil dříve, vojáci by byli v pokušení s ním opět vyjet a následná nevyhnutelná série dalších poruch by neúnosně zatížila český armádní rozpočet).

Možná by bylo dobré je pro jistotu v preventivním obranném boji v ne zcela rovných v ruských stepích tahat na podvalnících, tažených Tatrami V3S.
Určitě by se daly ještě průběžně koupit či konfiskovat v bývalých ruských kolchozech při cestě.
Slovan všude bratry má!

Zbraňové systémy má choulostivé, ale nesporně moderní...jenže pro jistotu bych posádku vybavil i cepy coby bezporuchovými osobními zbraněmi. A osobními bicykly spolehlivé terénní značky Ukrajina pro případ ústupu do předem připravených pozic ve spřáteleném demokratickém státě stejného jména.

Já prostě našim chlapcům na ministerstvu obrany věřím! Škoda jen, že se toho ve funkci nedožila Radarová pěnice Parkánová, mohla o Pandurech nazpívat nějakou chytlavou reklamní písničku.

Zatím bez slepic

Díky, Mirku, hanbou si rvu šediny... a to jsem ji coby bažant vojenské katedry párkrát řídil!
Stáří je u nás ptáků mnohem krutější než u chobotnic.

Zatím bez slepic

Mirka 58 a utěším slzící ropnou bestii.
Motor v Třasce byl samozřejmě rozpůlený tatrovácký dvanáctivál.
Takže T 912 můžem se všemi přimhouřenými tělními otvory prohlásit za tatrovácký výrobek.

Zatím bez slepic

Ha ha ... nachytal jste kamioňáka Targuse na švestkách. Gratuluji ! ;-)

Zatím bez slepic

In reply to by Nobody (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak pardon - omluva Targusovi ... pan "Térový terč" byl nachytán ... :-)

Zatím bez slepic

Holube, vzhledem k nízké fyzické kondici dnešních zájemců o službu v armádě, váš návrh s jízdním kolem Ukrajina zřejmě neprojde, ač se může jednat o inovativní přístup. Panatujete přece heslo: "Chceš-li poznat, co je dřina, kup si kolo Ukrajina".

Zatím bez slepic

Vzhledem k tomu, že s naší armádou to jde trvale s kopce, by stačilo jen odbrzdit.
Navíc je známo, že při nevítězném bleskovém přesunu voják objeví skryté rezervy i tam, kde nejsou.

Zatím bez slepic

hloupí, staří a škaredí.
Kdybyste měli moderního ducha, okamžitě byste navrhli dovybavit skvělý bajsikl našich východních bratrů elektromotorkem a baterií. Na maličkém vozíčku by si pak soudruh voják mohl vézt i skládací solár k dobití tohoto moderního a ekologického stroje.

Zatím bez slepic

V tom článku mě zaujala část jedné věty - citace:
"... od roku 2017 se vojákům daří opravit více vozidel, než kolik jich je porouchaných. "
Mám tomu rozumět tak, že vlastně opravují "do foroty" i zatím neporouchané stroje ? :-O

Zatím bez slepic

In reply to by Nobody (neověřeno)

Trvalý odkaz

že se zastavil nárůst nepoužitelných vozidel, ba dokonce počty oprav nabraly žádoucí trend, ale teď vidím toho vašeho smajlíka...

Zatím bez slepic

představit, co by asi s námi lampasáci v ČSLA udělali, kdybychom jim chtěli neohrožene tvrdit, že 20 % techniky je nepojízdné nebo neschopné boje...

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.