Začínáme zbabělostí, jako obvykle

Autor

Přátelé, šturm zemědělců na Prahu dne 19.2. 2024 začíná klasickou českou zbabělostí… Agrární komora se ústy svého šéfa Jana Doležala od celé akce distancuje, chce protesty posunout až na březen, protože „když budou do té doby zemědělci hodní, tak jim ministr Výborný určitě něco dá.“ Člověk si tak říká, jestli k něčemu ta agrární komora vlastně je. Ale nepřekvapuje mě to. Tuto tradici máme už sto padesát let.

Maďaři se bouřili a dostali Rakousko – Uhersko. Češi byli loajální k císaři a nedostali nic. Když začínala Velká válka, musela vídeňská válkychtivá klika získat souhlas Uherska, protože Maďaři měli právo veta. Čechů se nikdo neptal… Ti jenom celou válku řádně odnesli.

Odklad protestů na březen je zároveň docela průhledná taktika… v březnu se začíná pracovat na polích a každý zemědělec, který má trochu cti v těle, nejprve udělá polní práce a pak teprve půjde demonstrovat. Vyčkávat na březen, až se jeho Výborné ministerstvo vyjádří k požadavkům, to znamená se nedočkat. Všichni to vědí.

V Německu Agrární komora protesty organizovala a stavěla se od první minuty na stranu farmářů. U nás se zástupce zemědělců staví na stranu mocných… Ne, nebudu spekulovat, co ho k tomu vede, ale věřit po dvou letech bačování této vlády, se teď najednou vyplatí poslušnost, to snad nemůže nikdo myslet vážně. Veleba i Jandejsek už Agrární komoru řádně zkritizovali…

Vždycky, když vidím něco takového, tak se vlastně nedivím všem těm „konspiračním teoriím.“ Ono je těžké uvěřit, že ti nahoře jsou „jen“ blbí, navedení nebo podmáznutí a nevědí, co činí. Likvidace průmyslu, zemědělství i tradičních hodnot pokročila, ukazují se fatální důsledky, ale panstvo jede dál, jako by se nechumelilo. Evropská integrace selhala – chce to víc Evropy. Grýndýl selhal – chce to víc grýndýlu. Válka se nevyvedla – chce to víc války… Že to elity dělají schválně a řídí je nějaký temný záměr, to je snáze uvěřitelné, než že jsou prostě jen nekompetentní a uvěřili vlastní propagandě.

A tak je to, národe, zase na tobě. Jako vždycky, co si neuděláme sami, to nemáme. Opět se ukázala v plné nahotě největší lež od roku 1989. Že tu budují občanskou společnost, která je pro nás. Ne, není a nikdy nebyla. Pod pláštíkem budování občanské společnosti si tu jen liberálové poskládali podpůrné sturktury, ovládli školství, neziskovky… a jak vidno, i Agrární komoru. Zemědělským zájmům neslouží, ale Marku Výbornému pomůže docela dost. Co se neudělá na koleni a mezi obyčejnými lidmi, to se prostě neudělá.

Zemědělci vyjedou. Nebudou se ohlížet na prohlášení Agrární komory. Jestli to totiž takhle půjde dál, tak za chvíli nebude za co demonstrovat. Střední zemědělci krachují ve velkém, přesně jak jsem předpověděl už před rokem. Doplatili na změnu redistributivní platby ve prospěch malých zemědělců. Deagrofertizace zemědělství vůbec nedopadla na koncerny, ale na ty, kteří doopravdy republiku živí. A hádejte, kdo se nejvíc hrne do nákupu krachujících farem? Jasně… velcí hráči. Nadnárodní koncerny. Pokud se neozvou, tak brzy už nebude za co stávkovat a blokovat. Varovným hlasům vláda nenaslouchala, petici smetli poslanci ze stolu, jakékoliv jednání zahrálo ministerstvo do autu. Co jiného dělat, než se bouřit? Co jiného dělat, než vyjet na Prahu?

Přidejte se. Bojujte za své zájmy. Ještě je tu dost skláren, dost pecí, ještě je tu dost továren, které díky drahým energiím a grýndýlu půjdou do kopru. Ještě tu může jezdit mnohem více polských kamionů a vytlačovat naše dopravce. Ještě tu můžeme mít mnohem více ukrajinské pšenice i ukrajinské mouky plné pesticidů. Ještě můžeme přijít v EU o právo veta, ještě mohou nakoupit víc obrněného šrotu. Emisní povolenky mohou ještě více zdražit. Ještě nám mohou zakázat hnojit a donutit nás, abychom dobrou půdu nechali ležet ladem. Ještě jsou tu statisíce kusů dobytka, který produkuje metan a má se vybít. Oni se tím netají.

Bojujte!

Já osobně si Doležala zařazuju do stejného šuplíku jako (sebe)Středulu a Dobšíka a budu s ním také stejně zacházet.

Přátelé, pokud mě chcete podpořit v mém Vidláckém úsilí a podpořit vlastní národní občanskou společnost, prosím pošlete dar Institutu českého venkova. Každý, kdo pošle alespoň 350,- Kč, může si na oplátku vyžádat knihy, trička, samolepky a odznaky z nabídky.

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.8 (412 hlasů)

Komentáře

Tentokrát mi Vidlák mluví z duše slovo od slova, kromě použití výrazu "liberálové". Oni liberálové nejsou, jen to o sobě tvrdí. Pro mě jsou to libtardi, respektoval bych i označení pseudoliberálové nebo neoliberálové. To byla jen taková vsuvka, každopádně budu-li mít volno, půjdu zemědělce podpořit taky, i když má profese je úplně jiná.

Průměrný počet slepic: 4.9 (112 hlasů)

.. nebo anarchokapitalista Urza, tohle jsou obyčejní progresivisté.

Já si volno buď najdu, nebo udělám, jak říkával Hannibal Barkas, slavný punský vojevůdce..

Průměrný počet slepic: 4.7 (67 hlasů)

19.2. by nikdo komu záleží na tom aby se ledy hnuly neměl zůstat stranou s výmluvami proč to nejde. Pokud mu záleží na tom co bude s touto zemí tak si ten čas udělá. Sezení u PC a klepání do klávesnice o tom jak drží palce se fakt  nepočítá.

Průměrný počet slepic: 4.9 (61 hlas)

.. když nestačilo prezidentování v Agrární komoře, nezbude než ho dosadit do ministerstva zemědělství..

Průměrný počet slepic: 4.7 (59 hlasů)

.. je neprávem opomíjenou osobností Československých dějin.. Meziválečný národohospodář, několikanásobný ministr několika vlád, předseda Československé obilní společnosti, vrcholný představitel československého meziválečného družstevního hnutí.

Československé zemědělské družstevnictví vzniklo již za Rakousko - Uherska, dnešní podniky ZZN (Zemědělského Zásobování a Nákupu) kde pracoval Vidlák, jsou to, co zbylo ze SKLADIŠTNÍCH DRUŽSTEV. Proto v těchto podnicích po převratu v roce 1989 měli zemědělci akciové podíly. Již dávno a dávno před Únorem 1948 se totiž zemědělci spojovali, sdružovali se na "straně nákladů", tedy, společně nakupovali zemědělskou techniku, agrochemii, vlastnili lihovary a pražírny čekanky (cikorie), později i obilná sila.

Ty lihovary byly velice zajímavé. Zpracovávaly totiž PŘEBYTKY ZAMĚDĚLSKÉ PRODUKCE. Brambory, ale i obilí, které se nepodařilo prodat či exportovat se zpracovávaly na LÍH,  a ten končil zpravidla v BENZÍNO-LIHOVÉ SMĚSI BiBoLi, na kterou jezdila auta a dokonce i létala československá letadla, včetně stíhaček Avia B-534, a  lehkého bombardéru Avia B-71

Přimícháváním lihu do benzínu významně šetřilo Československému státu devizové prostředky, používané na nákup ropy, a stabilizovalo ceny zemědělské produkce, zejména před sklizní se takto "vyprazdňovala" sila skladištních družstev tak, aby bylo kam uskladnit novou úrodu.

Rozhodně tedy nemusíme mít obavy z toho, že si v případě znovuzrození českého zemědělství nebudeme vědět rady s přebytky produkce. Všechno už tu bylo, a naši předkové s tím dokázali žít a prosperovat. Nebyla tu jen zemědělská družstva, byly i družstva konzumní, která dala jméno prodejnám potravin (stále ještě na venkově lidé chodí do "KONZUMU", přestože tam už dávno prodává místní Vietnamec). 

Elektrifikace československého venkova byla také slavnou érou československého družstevnictví. Do německé okupace elektrizační družstva dokázala zelektrifikovat 3/5 československého venkova, to jsou ty zděné trafostanice na návsích našich vesnic, komunisté už převážně používali trafostanice na ocelových příhradových stožárech, dokončovali to, co se nestihnulo do války, zejména malé osady, samoty a hájovny. Pozůstatkem této slavné doby jsou DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY - STROJÍRNA DRAŽICE, kde se dodnes vyrábí boilery.

Zdeněk Jandejsek je takovým naším novodobým LADISLAVEM KARLEM FEIERABENDEM, 

ještě potřebujeme našeho novodobého "Pana Živnobanku", Jaroslava Preisse, bankéře ve službách národa..

Průměrný počet slepic: 4.7 (78 hlasů)

Proto odmítl nakupovat rakouský válečný dluhopisy, protože mu bylo jasný, že to bude provar. Na druhou stranu Živnobanky vlastnila skoro celý stát, respektive celý průmysl. A když podnik nešlo ovládnout nákupem akcií či podílů, ovládli jej přes úvěry. Jeden z mála kdo se jim dokázal postavit byl Batˇa.

Průměrný počet slepic: 4.8 (25 hlasů)

.. byli machři, jejich podnikatelský koncept byl unikátní.. Třeba to, že vypláceli mzdu v první polovině týdne, tak aby ty peníze jejich zaměstnanci nemohli rovnou prochlastat, jak se stávalo, když jiní zaměstnavatelé dávali výplatu v pátek..

Baťové měli vlastní banku.

Průměrný počet slepic: 4.7 (23 hlasů)

jeho systém pokut byl vskutku geniální, vždy a za všechno. Takže dělníci dostávali z "vysokého" platu asi jen polovinu...práci v jeho továrně bych ze srdce přál jeho obdivovatelům a taky mladým..

Průměrný počet slepic: 4.9 (17 hlasů)

Tím je neomlouvám. Jsou v první linii masáže ze všech stran a mají pocit, že nejslabší, která pro ně může být důvodem, aby byli existenčně ohrožení, je stále ještě "alternativní mimoparlamentní opozice". Dokáží odhadnout, že parlamentní opozice je může podržet jen velmi omezeně. Oni ti předáci jsou sociálně chudáci, ale pro sebe chytráci. Není ta poslední věta jako pokus o verš?

V jejich vědomí je podporují nejspíš různí "politologové a vládní poradci", protože při sledování "lidového hlasování" by už museli stříhat ušima ke společenské změně. Možná je podporují v jejich záchranném podvědomí také stále ještě většinové články na SEZNAMu a podobných sdělovadlech, včetně diskusí u Moravce, kam bývají zváni a panáčkují právě podle Vašíka znsvěcujícího svým příjmením krásnou část země České, Moravu.

Jedním z takových článků v poslední době je krátký komentář k poslednímu výzkumu STEM, kde "narostli" komunisté, kam ale ještě pro jistotu autoři průzkumu nezařadili "STAČILO".

K tomu jsem se v diskusi pochopitelně musel vyjádřit a předkládám vám reakci jednoho z "uvědomělých odpůrců". Je to až žertovné, pokud by i to nebylo jedním z kamínků mozaiky, která brání výše uvedeným předákům, aby aspoň ve svém vědomí začali přepřahat.

(modře autor reakce, černě odpověď osloveného)

Průzkum: ANO by volby vyhrálo s 33 procenty, SPD a lidovci oslabili

Vladimír Hejnic

 

Před 19 hodinami

Těší mne postup KSČM k "metě 5%". KSČM však nepředpokládá v nejbližších volbách samostatnou kandidátku. Autoři průzkumu nějak nevzali na vědomí, že hnutí "Stačilo" není totožné s politickou stranou KSČM. Tím spíš jsem zvědavý na další vývoj a případně výsledky voleb do EP. To může být předzvěst úspěchu lidí, kteří řeší především perspektivu ČR proti zájmům současné nekompetentní vládní koalice SPOLU!!!

Odpovědět

Miroslav Chmelíček

 

Před 18 hodinami

Vladimír Hejnic

Postup zločinecké organizace může někoho těšit ?

Odpovědět

Vladimír Hejnic

Před 16 hodinami

Miroslav Chmelíček

Proč ne, ona nekradla v posledních 34 letech.

Tím se mohou pochlubit po čtyřech i méně letech postupně volené, snad všechny reprezentace krádežemi za bílého dne. Ta poslední vládní pětidemoliční garnitura už nemá tolik možností, proto ty krádeže organizuje na lidech, kteří je a jejich předchůdce opakovaně volili. Nebo všechny ty křišťálově čisté účty, převody, odklánění a krabice od vína, jako kry viditelné nad vodou, nestačí k reálnému posouzení situace?

A to předchozí období? Je tu stále dost hlupáků kteří čtyřiceti letou anabázi KSČ, KDU ČSL, dalších stran hnutí a zájmových organizací zastoupených v NF odsuzují i za to, že zajistili možnost a po hadráku daly příležitost realizovat tolik krádeží, a to tak, že je to patrné AŽ po třiceti letech. Jak věta o zločinné organizaci ještě dnes může "někomu" projít přes klávesnici.

Asi větší hlupák, než zmínění, postupně podobnými hlupáky, volení. Smutné je to, že hlupáci dlouhodobě přehlasovávají reálněji uvažující, opakovaně vysmívané voliče. Možná skutečně STAČILO. Snad se letos uvidí.

Odpovědět

Miroslav Chmelíček

Před 15 hodinami

Vladimír Hejnic

Ty troubo rudej, stačí kam jste dovedli průmyslovou, válkou moc nepoznanemanou zemi za těch vašich čtyřicet let.

Odpovědět

Vladimír Hejnic

Před 15 hodinami

Miroslav Chmelíček

Ajta, ajta, hlásná pětibarevná troubo. Z čeho žiješ posledních 34 let, pokud nejsi dokonce mladší?

Mimochodem s podobnou reakcí nějakého tlučhuby jsem počítal. Dobře se bavím.

Odpovědět

Miroslav Chmelíček

Před 14 hodinami

Vladimír Hejnic

Chodím do práce ty osle rudej. Po válce jsme do Rakouska posílali vagóny s jídlem, když nám pomohli získat titul mistra světa v hokeji. V polovině šedesátých let nás ekonomicky dostihli a za dalších dvacet let jsme se tam jezdili koukat jak do Jiříkova vidění. Tak ze sebe přestaň dělat ještě většího blbce a běž se někam dobře bavit pod zem.

Odpovědět

Vladimír Hejnic

Na odpověď si rád počkám, pokud hrubosti obsažené v mé reakci nezastaví SREprávě teď

Miroslav Chmelíček

Mohl bych odpovědět podobně, ale s neurvalým týpkem se opravdu nedá diskutovat zvlášť když je slepý. Rudej jsem, tím oslem se chlapečku děláš sám. Každý je svého osudu strůjcem, jen ty děti ne, těm ho připravují v současné době naprostí ignoranti a dobytek tvého ražení.

Ještě něco k tématu. Pozor, aby ti nepraskla žilka.

Podle tvých guru se mělo jezdit do zahraničí jako do Jiříkova vidění jen do doby, než ten západ doženeme. Kam jezdíš dnes? Podívat se jak na tom nejzápadnějším západě demonstruje kde kdo, proti podobným ignorantům jako jsou ti naši, tebou volení? To se tam mají tak dobře, že musí demonstrovat na rozdíl od nás, které to teprve čeká? Docela by mě zajímalo čím živíš rodinu a jak dlouho.

Odpovědět

Na odpověď si rád počkám, určitě se těším. Jen chci na příkladu ukázat, že ve svém prostředí můžeme být "stateční", ale obecně srážka s volem může být zničující, zvlášť když když ti volové jsou zaslepení jako býci a nemusí jím být před tlamu zavěšena rudá "muleta". Oni si jí představují dost plasticky.... P

Průměrný počet slepic: 4.4 (23 hlasů)

že hodně diskutujících nemá rádo VK, ale tento článek je zaměřen přímo na náš solar a pokud se rychle neprobudíme, naši potomci skončí velice špatně a hlavně díky nám. https://aeronet.news/agroblokada-evropy-vybuchy-protestu-farmaru-zachvatily-po-francii-uz-i-belgii-a-v-bruselu-rostou-barikady-v-parizi-jsou-v-supermarketech-prazdne-regaly-s-pecivem-masem-mlecnymi-vyrobky/

Průměrný počet slepic: 4.6 (16 hlasů)

je matka moudrosti, no ni?

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)

Lepší dvakrát a vícekrát než vůbec ne. :-) 

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

další provládní krysa. Do té jeho Agrární komory by měli zemělci přestat platit

Průměrný počet slepic: 4.5 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

Jakobycitát „když budou do té doby zemědělci hodní, tak jim ministr Výborný určitě něco dá“ mi přípomněl vzpomínky Vladimíra Mečiara na Václava Havla:

V rozhovoru připomněl mimo jiné Havlovo rozhodnutí zastavit na Slovensku zbrojní průmysl. „Na jednom setkání před jeho cestou do USA jsme jednali o tom, aby nesliboval zastavení zbrojního průmyslu na Slovensku. Že musí být konverze a zdroje, které umožní přechod fabrik na jinou výrobu, jinak hrozí plošná nezaměstnanost. Jeho reakce byla: 'Snad nám Američani za to něco dají.' Nedali nám nic. A druhá, že na Slovensko pošle Václava Klause s Vladimírem Dlouhým. Ti skutečně byli v Dubnici a pronesli krásnou větu: 'Penízky nejsou, ani nebudou'."

Zdroj: Parlamentní listy z rozhovoru VM pro Aktualne.sk

Průměrný počet slepic: 4.8 (60 hlasů)
Trvalý odkaz

Stávkující farmáři ve Francii již počítají první dvě oběti, první dva zemřelé. Na jihu Francie v souvislosti s protesty došlo k nehodě, kdy do protestujících zemědělců a balíků slámy blokujících silnici N20 vjelo osobní auto se třemi Arménci . Při nehodě na místě zemřela jedna žena, farmářka. Její manžel a dcera byli převezeni s vážnými zraněními do nemocnice kde dívka později svým zraněním podlehla. Informoval o tom  ve vysílání rádia RMC předseda zemědělských odborů FNSEA Arnaud Rousseau. Celá rodina byla členem odborů, posádku auta zadržela policie.

zdroj: https://echo24.cz/a/HtUCH/zpravy-domaci-protestujici-zemedelci-truchli-francie-silnice-zemrela-farmarka-dcera

Průměrný počet slepic: 4.7 (23 hlasů)
Trvalý odkaz

Agroblokáda Evropy: Výbuchy protestů farmářů zachvátily po Francii už i Belgii a v Bruselu rostou barikády! V Paříži jsou v supermarketech prázdné regály s pečivem, masem, mléčnými výrobky, zeleninou a ovocem! Likvidace tradičního zemědělství je plánem globalistické hydry na indukci manažovaného hladomoru v Evropě!

V článku se popisuje:
-Konec dotací po 20 letech a k tomu Ukrajina a Green Deal
-Blokáda Paříže částečně zabrala a farmáři si vydupali ústupky, ale ne všechny
-Po vstupu Ukrajiny do EU bude hrozit kolaps zemědělců v celé EU, ale ukrajinské zemědělství v té době už bude ovládat Londýn (Rothschild) a BlackRock, nikoliv Ukrajinci
-Manažovaný hladomor jako nástroj na Total Control veškeré populace.

Některé fotky s článku s protesty farmářů viz níže:

farmari zablokovali cesty do parize

farmari navezli hnuj v parizi

chvala farmarum v holandsku padla loni vlada

podrobně viz zde:

https://aeronet.news/agroblokada-evropy-vybuchy-protestu-farmaru-zachvatily-po-francii-uz-i-belgii-a-v-bruselu-rostou-barikady-v-parizi-jsou-v-supermarketech-prazdne-regaly-s-pecivem-masem-mlecnymi-vyrobky/
 

Průměrný počet slepic: 4.9 (27 hlasů)

video viz níže:

https://www.youtube.com/watch?v=OXmH_4nMyO0

video je zveřejněno před 1 dnem a má již  35 tis. zhlédnutí. Zajímavé jsou komentáře pod videem, jsou v češtině

Průměrný počet slepic: 4.9 (26 hlasů)
Trvalý odkaz

     Příští vláda ANO + ODS se rýsuje v jasné podobě. 

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-cernochova-od-smlouvy-na-f-35-babis-neodstoupi-a-moc-dobre-to-vi-40459573#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=7&utm_campaign=abtest245_nove_vyhledavaci_pole_varBB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Babiš zradil svoje voliče už jednou, klidně je hodí přes palubu i podruhé. 

Průměrný počet slepic: 4.7 (38 hlasů)

V tom případě by to mělo jednu výhodu. "Ano" zlikvidovalo všechny strany s kterými se spojilo ve vládě. V případě spojení ANO s ODS konečně modroptáci od ODS budou definitivně zlikvidovaní, zaniknou a již nikdy nebudou škodit ČR

Průměrný počet slepic: 4.7 (23 hlasů)

     Závidím Vám Váš optimismus. Jen připomenutí - Babiš ve svých začátcích velmi vydatně podporoval ODS. A moudré lidové rčení praví - stará láska nerezaví.  A za další - parazit nemůže zabít svého hostitele, tím by zahubil i sám sebe. 

Průměrný počet slepic: 4.3 (16 hlasů)

Vzhledem k předvolebním preferencím to spíš vypadá, že hostitel zabije parazita.

Průměrný počet slepic: 4.7 (7 hlasů)

než mu došlo, že bude lepší se obejít bez těch parazitů a ošéfovat si majetek a zákony sám

Průměrný počet slepic: 4.8 (11 hlasů)

A v tu chvíli začal být pro kluky, co spolu mluví, zosobněním ďábla samotným. Do té doby jim nevadil, spíš naopak.

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

     I tak se to dá napsat. Palec nahoru. 

Průměrný počet slepic: 3.4 (18 hlasů)

150 kaček z každé nádrže, to je sakra kšeft.. V okamžiku, kdy by byla zrušena POVINNOST přidávat líh do paliv, tak by  pohádkový podvod  šel do kopru. Už dva roky 5 kolka ruší tuhle prasárnu a podívejte se, jak jsou daleko. Kdo viděl 2 díl prezidentské debaty, muselo mu být jasné, že Babiš prezidentam být nechtěl a taky proč, že jo? Jezdit na koloběžce může i doma, Hrad k tomu nepotřebuje. A mohlo by se stát, že mu tuhle biopalivovou lumpárnu někdo mezitím zruší...Je to jen komedie pro blbé Čechy, podívejte jak majnstrým stále Babiše adoruje přes 30 procent.. To není jen tak. Krysy se už bojí a Babiš je pro ně jediná spása.

Průměrný počet slepic: 3.5 (19 hlasů)

Ta videa na která jsou zde odkazy jsou poučná. Možná by to chtělo pár hromad i tam, kde se rozhoduje.

Na druhé straně ale:

od doby, kdy začal prodej paliv s biosložkou, tedy přibližně kolem roku 2010, kdy pole začala být žlutá od kvetoucí řepky, byla k dispozici i alternativa - paliva bez biosložky. Kdo nechtěl biosložku, nemusel na ní jezdit.

Je to stejné jako s Moravcem, kdo nechtěl, nemusel ho poslouchat a čučet na něho v ČT.

Je to stejné jako s nákupem aut s povinnou výbavou, kterou nechcete a nepotřebujete, ale zaplatíte, aut která nemají místo na zadních sedadlech, nemáte kam strčit nohy, mlátíte se vzadu hlavou o střechu atd. Kdo nechce, nemusí je kupovat.  

Ale všichni to kupují a ještě to chválí.  A zemědělci s radostí řepku dodnes sejí kde to jen jde.

A hlavně to co dnes máme , to lidé dobrovolně volí a stále se ujišťují, jak to dělají dobře.

Měli bychom se všichni nad sebou před příštími volbami zamyslet a konečně přestat podporovat to co nechceme a nepotřebujeme.

Průměrný počet slepic: 4.7 (19 hlasů)

.. vylepšuje půdu, má bohatý kořenový systém, brání erozi a není prodělečná. Jen se musí pěstovat na stejném stanovišti po 7-mi letech, aby stačili pomřít její škůdci. Pokud jí vysejí častěji, musí používat chemii. 

Průměrný počet slepic: 4.6 (12 hlasů)

ale já už byl 3x v servisu s problémem vstřikování. Ani jediný prodávaný vůz v ČR není vyrobeen na biopaliva a všechny "dojedou", dříve nebo později. Teď tankuji Vervu, jediný benzín, který biopaliva neobsahuje, panstvo si přeci nebude .... svoje vozy, že ano. Ale možná mi někdo vysvětlí, proč platím kvůli kšeftu Babiše nejdražší benzín?

Průměrný počet slepic: 3.8 (11 hlasů)

Kupuji si vlastní aditiva, tatáž jako jsou ve Vervě, a vždy před tankování naliju do nádrže odpovídající množství.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Ten Babiš musí být génius, když se mu podařilo zavést biopaliva v celé EU. Nebo to snad zavedl někdo jiný, třeba Evropské komise? Pláčete sice dobře ale na nesprávném hrobu.

Průměrný počet slepic: 4.7 (6 hlasů)

Že Babiš je jinačí než ODS, že je to špičkový manager který umí hospodařit ze státním majetkem ve prospěch ČR a a není likvidátor ČR jako je Kazisvět Fiala se potvrzuje i z tohoto Babišovo prohlášení:
"Stíhačky F-35 nepotřebujeme, doufám, že půjde od toho ustoupit, prohlásil český expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš."
Celé Babišovo prohlášení ve zprávě viz zde:
https://t.me/neCT24/49840

Průměrný počet slepic: 3.7 (24 hlasů)

     Citace Babiše : "Doufám ale, že je tam klauzule, že pokud se nebudou dodávky F-35 stíhat, půjde od toho ustoupit."

     Zhruba třicet procent z každé státní zakázky jde na korupci a podplácení úředníků. Myslíte, že si takovou příležitost nechá Černochová a modroptáci protéct mezi prsty a že to v tomto směru nemají ošetřené?  Nejsem naivka. Je to pořáde jen stará "dobrá" ODS.  Vzpomeňte na Topolánka, Dalíka a pandury. 

Průměrný počet slepic: 4.6 (24 hlasů)

ptám se tedy už po několikáté: Co udělal Babiš dobrého? Zas nikdo neodpoví? Že by nic? Pro mě určitě nic.

Průměrný počet slepic: 3.5 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

A pražáky vyhladovět (Brno taky), jinak ti debilové nepochopí že se jedná i o jejich budoucnost

Průměrný počet slepic: 4.7 (51 hlas)

 - to je psychiatrická diagnóza. 

     Mám v Praze dost kámošů a známejch. Povětšinou tam kdysi příšli z celé republiky jako normální lidi se zdravým selským rozumem. Dneska po těch letech jsou z nich praví kovaní Pražáci s vymytejma mozkama volící libtardy. Moc rozumně se s většinou z nich mluvit nedá. 

     Prahu oplotit žiletkovým drátem a zavézt hnojem. To vidím jako jediné možné řešení. 

Průměrný počet slepic: 4.6 (50 hlasů)

     a na zádech nese pytel s debilama. Náhle zakopne, upadne, pytel spadne na zem, roztrhne se a debilové se z něj vysypou. Pán Bůh se postaví, zvedne prázdný pytel, podívá se na tu spoušť a praví : "Sbírat to nebudu, tady bude Praha. "

Průměrný počet slepic: 4.5 (36 hlasů)

Máte v tom poněkud hokej, většina (asi tak 2/3) “Pražáků” jsou náplavy převážně z Moravy a Slovenska, kteří se sem natáhli v rámci někdejších kádrových opatření. Etničtí Pražáci s nimi nemají nic společného a vesměs se za ně stydí. Ale bohužel jsou v menšině. Poslední dobou je patrná zejména invaze toho “nejlepšího” z Brna a okolí. I tam by měli zemědělci zaměřit svou pozornost. Některé tamější instituce si o to přímo říkají. 

Průměrný počet slepic: 4.8 (28 hlasů)

     druhou větu v mém příspěvku. 

Průměrný počet slepic: 4.3 (11 hlasů)

Ale přečetl, ale je to přesně naopak. Prahu zk**vili privandrovalci. A pak už si to předávají navzájem.

Průměrný počet slepic: 4.5 (19 hlasů)

     A Venca Flaška? Nebyl to náhodou rodilej Pražák?  A co Venca Klaus? Ten byl z Marsu? Pavel Bém? Roman Janoušek ........ :-))))) Takže??? Jaký přivandrovalci?

 

     Nooo, dobrý no. Radši toho necháme. 

 

Průměrný počet slepic: 3.8 (17 hlasů)

O Bémovi a Janouskovi nemám zprávy, ti prvně jmenováni bohužel ano. Ale současná úderka je vesměs  od Prahy na východ - Kolín, Pardubice, Heřmanův Městec, Jihlava, Opava a zejména BRNO, abych jmenoval aspoň ty nejlepší z nejlepších. A posledních několik pražských primátorů všech pohlaví taky nemělo s Prazaky nic společného - proste totální invaze.

Pardon, po dalším dohledani informaci opravuji Pardubice na Litomyšl.

Průměrný počet slepic: 4.6 (12 hlasů)

Je třeba aby 19.2.2024 co největší počet zemědělců a traktorů vyrazilo na Prahu a obklíčilo Prahu. Supermarkety s potraviny se tak brzo vyprázdní a pražáci nebudou mít co jíst. Že by to zabralo změnit Prahu na současný Leningrad v druhé světové válce?

jizda na prahu
 

Průměrný počet slepic: 4.1 (26 hlasů)

Odnesli by to pouze ti normální, pražská kavárna a spřízněný libtardí dobytek by se určitě zařídili jinak, třeba s pomocí strýčků z Moravy.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Jedna malá zprávička unikla na veřejnost viz zdroj níže. Týká se to právu na svobodu slova, Microsoftu a jejího majitele Billa Gatese. To je ten chlapík miliardář kterého jméno je neblaze spojené s vakcínami a s covidem které postihlo celý svět. I s covidem a právu na svobodu slova to tehdy bylo stejné. Nechtěli, aby lidé měli názor. Když jste pochybovali o vakcíně, byli jste umlčeni. Sdílet se má pouze vyprávění bohatých elit vládnoucí světu. Jestli se potvrdí zpráva a nebude to fake news tak to bude pohroma pro celý svět.

"Společnost Microsoft začala pracovat na vypínání počítačů lidí, kteří uveřejňují zprávy odlišné od zpráv uveřejňovaných a ověřovaných masmédií".

Pokusy umlčet lidi ve prospěch a v zájmu pohodlí hrstky elit řídících NATO nyní začaly dosahovat velmi nebezpečné úrovně. Západ na jedné straně neustále mluví o lidských právech, demokracii a svobodě projevu a na druhé straně šikanuje celý svět tím, že omezuje masové projevy a tiše likviduje ty, kteří se mu staví na odpor.

zdroj: https://t.me/neCT24/49901
 

Průměrný počet slepic: 4.7 (25 hlasů)

.. účetnictví zase vedu na starém křápu s Win XP, který ani nepřipojuji na internet a "moderní" WIN 11 mám jen na komunikaci a tvrdošíjně odmítám aktivovat účet u Microsoftu, takže mi tam nefunguje Office. Excel a Word mám koupené na PC s Win 7.

Průměrný počet slepic: 4.8 (8 hlasů)