Zemědělec nemá nikdy dobrý počasí

Autor

To není bonmot, to je čistočistá pravda.  Zemědělec nemá nikdy dobrý počasí. Věčně mu něco hapruje. Ono není divu... napodobuje přírodu a za deset tisíc let neolitické revoluce se snaží být lepší v něčem, na co příroda měla miliardu let. Svým způsobem zemědělec vlastně jen třídí přírodní procesy a snaží se, aby se mu nemíchaly dohromady. Jak se začnou míchat, nedokáže si s tím poradit a splakává nad výdělkem. 

A teď vážně... Včerejší článek si zaslouží pokračování. Dnes si popovídáme především o technologii skladování obilí. Asi nejlepší stejnojmenná kniha na toto téma vyšla v roce 1949 v Sovětském svazu a pokud se člověk přenese přes to, že všechno vymyslel soudruh Stalin, nepozbývá nic na své platnosti dodnes. Zároveň to ukazuje, že ohledně skladování obilí dosáhlo lidstvo maxima možností hned po Druhé světové. Od té doby se technologie stala chytřejší i levnější, ale obilí je pořád stejné. 

Takže: 

Obilí se dá skladovat v silech v maximálním sloupci okolo 50ti metrů výšky. Vyšší sila nemá cenu stavět. Vyšší sloupec obilí má tendenci se drtit i samovznítit. Při vypouštění obilí spodem vzniká v onom sloupci vír podobně jako ve vodě, který je schopen ohýbat železo. Padesátky jekly se v něm zkroutí do šroubovice jako nic. Tu a tam se stane, že zemědělec zapomene na trakotorovém vozíku kladivo nebo krumpáč. To se nám dostane do sila a pak se nestačíme divit, co s tím dokáže udělat dostatečně vysoký sloupec zrníček. 

Stejně tak je nevhodné dělat tubus sila příliš široký. Nejrozumnější se jeví do deseti metrů průměru. Při nasypávání dochází k samotřídění, kdy nejtežší zrna padají rovnou dolů, ale všechny plevy, pluchy, kousky slámy a další příměsi jsou odnášeny trubulencemi ve vzduchu ke stěnám, kde vytváří izolaci jako skelná vata. Pokud má silo příliš velký průměr, je těch nečistot na stěnách příliš. Drží se v tom brouci, natahuje to vlhkost, které se nejde zbavit, může se to vznítit a podobně.  Ideální obilná buňka tak má průměr osm metrů a výšku padesát. 

Běžné komunistické silo je o něco nižší a má i o něco měnší průměr a je dimenzované tak, aby se do jedné buňky vešlo tisíc tun. To je zhruba množství, které se dá pomocí dopravníků naskladnit nebo vyskladnit za 24 hodin. Silo má takových buněk sedm nebo osm ve třech řadách uspořádaných jako plástve v úlu. Kapacita sila je tak kousek přes dvacet tisíc tun. 

Já sám mám na starosti tři taková sila, k tomu ještě jedno dvojnásobně veliké a ještě dvě menší. Celková kapacita 135 tisíc tun. Každý rok se to na okrese Znojmo bez problémů naplní. Naše konkurence disponuje zhruba s dvojnásobnou kapacitou a soukromí zemědělci mají ve svých halaách kapacitu na dalších sto tisíc tun. Okres Znojmo s okolím vyprodukuje ročně 300 - 500 tisíc tun obilovin. 

Půl milionu tun představuje zhruba dvacet tisíc plně naložených náklaďáků. Kdyby každý náklaďák potřeboval na silnici padesát metrů prostoru v koloně, byla by kolona dlouhá 1000 km. Asi jako deset plně vyzbrojených tankových divizí při přesunu. 

Na okrese Znojmo je také celkem asi 30 sušáren obilovin s kapacitou asi 15 tun/hod. Tato papírová hodnota zpravidla není nikdy dosažena, protože zrno se musí sušit šetrně a v mnoha případech je nutné ho sušit dvakrát. Reálně je možné na každé sušárně během sezóny usušit maximálně 5000 tun. Představuje to zhruba třetinu úrody. 

Sušení je samozřejmě velmi drahý a náročný špás. Výkon hořáku takové sušárny je kolem 2000 kW a k tomu 30 - 50kW výkonu ventilátorů. Plynovod musí být středotlaký a plyn se musí u RWE objednávat dopředu, protože jak se něco takového rozjede, lidem v okolí by přestaly hořet sporáky i kotle. Plynárny s tím musejí počítat dopředu. Včera jsem uváděl, že odsušení jedho tunoprocenta stojí 40 Kč a průměrně se odsušuje 5% vlhkosti na každé tuně. Každá vysušená tuna stojí 200 Kč. Dohromady to na Znojemsku může dělat desítky milionů korun. 

Každé silo je také vybavené provzdušňovacím zařízením. Výkonné vysokotlaké ventilátory foukají přímo do buněk obilí a konstrukce provzdušňovacího zařízení je docela kumšt. Pokud by se vzduch pohyboval obilím příliš pomalu, vzal by hodně vlhkosti, rychle by jeho vlhkost stoupla na 100% a o pár metrů výš by už voda vezi zrníčky zase kondenzovala. Pokud by vzduch proudil příliš rychle, žádnou vlhkost by nenabral, jen by procházel. 

Na jednu tisícitunovou buňku je zapotřebí cca 7,5 kW výkonu na provzdušňování.  Hned od žní až do podzimu je nutné do buňky foukat v každou vhodnou chvíli, kdy je vzduch o něco chladnější než zrno. Zhruba se dá říci, že do obilí se během podzimu fouká zhruba šedesát dní v kuse. Za těchto šedesát dní krát dvacet čtyři hodin je možné zrnu ubrat 1 - 2 % vlhkosti. Tolik ke spekulacím o možnostech fukarů při sušení obilí. Vzduch může zrno dosušit, ale pokud je zrno příliš mokré, neudělá nic a je nutné teplo. Navíc zrno je docela hezký přírodní vynález. Vysušíte ho sušárnou a za týden je znovu vlhké.... Odsušíte jen povrch zrna. Uvnitř voda zůstane a za týden se rovnoměrně rozptýlí v zrnu, jste na tom sice lépe, ale musíte sušit ještě jednou. 

Průměrná obsazenost jednoho sila představuje tři lidi, kteří pracují přímo s obilím, k tomu jedna účetní a jedna laborantka. Na každém sile jsou laboratorní přístroje v ceně několika milionů korun. Vzorky se odebírají nejen při žních, ale i během roku. 

V silech jsou zavěšené teploměry, protože to je jediný způsob, jak zjišťovat, zda se se zrnem něco neděje. V tomto je to jednoduché. Ať zrno plesniví, ať ho žerou brouci, ať má tendenci se vznítit, všechno se projeví nárůstem teploty.  Nejsnadnější řešení představuje s obilím pohnout. Prostě se z buňky přetáhne do jiné. Přetažení zrno provzdušní, brouky to normálně mechanicky umlátí a z mně neznámých důvodů to zpravidla pomůže i od plísně. V kombinaci s provzdušňováním to řeší 90% problémů. Zbylých deset procent řeší chemie - zpravidla Cyklon B, neboli Uragán, případně Gastoxin, neboli fosforovodík. Kromě plísní a brouků se na silech samozřejmě bojuje i s potkany. 

Letošní problémy se zelenými zrny jsou něco, co se posledních padesát let řešilo pomocí herbicidů. V tomto ohledu hlásím, že existují i jiné herbicidy než Roundup. Roundup měl jen tu pochybnou výhodu, že byl natolik laciný, že se s ním dalo nahradit kde co. To také způsobilo jeho nadužívání a způsobilo, že Roundup se stal pro laiky jediným herbicidem a jediným postřikem o kterém už slyšeli. Ve skutečnosti se na obilí aplikuje postřiků celá řada a nemusíte mi to věřit, postřiky se aplikují i v Rusku. Akorát že Rusové mají svoje vlastní chemické továrny i svoje vlastní herbicidy. Pokud Putin říkal, že tam u nich dělají obilniny bio, tak kecal (nebo to novináři blbě pochopili). Nedělají je bio, jen nepoužívají americké prostředky, mají svoje. Jestli jsou ovšem méně jedovaté, o tom bych pochyboval. Jsou jen založené na jiném biologickém principu. 

Roundup působil na zelené části rostlin a zablokoval jim buněčné dýchání. Aby fungoval, potřeboval chlorofil. Proto byl tak oblíbený. Mohli jste jím postříkat čerstvě oseté pole. Roundup vyhubil plevel, po dvou třech dnech se rozložil na něco jiného a nově vzešlé rostlinky vesele rostly. Totálních herbicidů ale existuje víc a některé dokáží pole vyhubit na celé roky. Stačí pokazit dávkování. 

Letošek ukazuje i mimo zemědělství, v jak komplikovaném světě žijeme a že je snadné něco zakázat nebo nařídit a pak zjistit, že to funguje dobře jen na papíře. Lesy České republiky měly nenažrané manžery a předražené zakázky. Tak je donutili dělat transparentní výběrová řízení. Krade se tam furt, ale k tomu trvá rok, než se někde začne kácet. Výsledkem je, že dřevo sklízí kůrovec. 

Roundup se k nám začal vozit a nadužíval se. Tak se zakázal a s ním i pro jistotu všechno ostatní a letos máme ohroženou úrodu jednoduše proto, že příroda jaksi hraje jinak. 

Před třiceti roky se tleskalo našemu vstupu do světové obchodní organizace. Tleskalo se otevření hranic a tleskalo se volnému pohybu osob i zboží. A díky tomu se naše pšenice prodává za světové ceny. Proto se naši zemědělci musejí přizpůsobovat postupům platným jinde, protože pokud nebudou rabovat jako jinde, zkrachují a jejich pole převezmou ti, kteří rabovali a dosáhli zisku.  A zkuste říci nějakému majiteli deseti zděděných hektarů pro dědečkovi, že mu dáte nájem 500 Kč na hektar, protože hospodaříte ekologicky a bio, proto máte nižší výnosy a menší zisk. Obratem přijde druhý, který nabídne obvyklé tři tisíce za hektar a už nedodá, že nebude ani hnojit mrvou, ani se žinýrovat se střídáním plodin. Hádejte, koho si majitel desti hektarů vybere.  Buď si za nájem udělá velký nákup v Lidlu a nebo pojede do Chorvatska... snadné rozhodování. 

Letošek ledacos ukáže - i v zemědělství. A až  bude chleba stát šedesát korun, bude to i proto, že není otrávený desikantem... ale je ho podstatně méně, protože obilí se muselo často přetahovat, muselo se do něj víc foukat, hodně se ho muselo zkrmit nebo se z něj udělala kyselina citronová a to co plesnivělo, tím se nakrmily ryby, kterým to nevadí a zbytek se spálil... na nic jiného se totiž nehodilo. 

Ačkoliv mám rád bio a nefandím postřikům , přesto nehodlám být fanatikem ekologie a letos bych raději desikoval. Já sám se snažím postřikům vyhýbat, ale ne za cenu zničení úrody. Raději trochu jedu navíc (protože další jedy se stejně aplikovaly), protože zrovna letos bude úroda hodně důležitá. Pořád platí, co jsem už několikrát napsal. Letošní zima bude stát za houby. Potravin bude málo a budou drahé.  

Jo a mimochodem... I v Německu mají letos problémy se zelenými zrny. Ptali jsme se jich, jak to řeší... Odpověděli nám, že se chtěli zeptat nás... Také na to nejsou zařízení a jejich škála možností je také už zakázaná. Ale prý nevadí... Dovezeme... 

 

 

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.5 (55 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Omluva za off topic.

Vlastimil Vondruška
Kronika zániku Evropy 1984 -2054
Vydala Moravská Bastei MOBA, s.r.o., Brno, 2019

Před nějakým časem jsem zde zaznamenala dotaz na Kroniku zániku Evropy. Jen doufám, že Hrochochod ještě nezveřejnil svoji recenzi.
Já si na recenzi jako takovou netroufám. Tedy jenom toto posouzení, vlastně doporučení.
Knihu, která vyšla v říjnu 2019 a má 779 stran, Vám mohu jen doporučit. Vím, s kým se tady setkávám. Proto jsem přesvědčena, že většinu mých zdejších virtuálních "kámošků" kniha potěší.
Je rozdělena do dvou částí 1984 - 2019 Jak to celé začalo a 2019 - 2054 Jak by to mohlo skončit.
Autor sám důrazně upozorňuje, že se jedná o románovou fikci, nikoliv o dílo prognostické, a tak to také, prosím, berte.
O to hrůzněji působí fakt, že několikero událostí, které popisuje a které nemohl v roce 2019 vůbec tušit, se již stalo skutečností.
Román čtivě vypráví osudy členů rodiny Wagnerů. Ti tvoří páteř, na kterou se jako žebra (to je moje přirovnání!) napojují osudy dalších hrdinů příběhu.
Je zajímavé a úctyhodné, že autor nikterak nemusí ty, kteří "nesouzní", urážet a zesměšňovat. Dokonale postačuje střízlivý popis.
V závěru, na posledních asi dvaceti stránkách je kouzelné sledovat - číst děj s mapou na obrazovce.
Vlastimil Vondruška plně zúročil své vzdělání historika; ty krásné ohlasy z dějin národních i evropských Vás musí nadchnout; jsou nenápadné, ale precizní, prostě desítka, centr, ve finále 11,0.
V knize se vyskytuje jediná chyba faktická (na str. 75, k datu 22.2.1993) a několik málo gramatických, ty jdou na hlavu korektora!
Kdyby nebylo jiných povinností, četla bych bez přestávky; pomáhal mi můj oranžový kocourek Čenda, ale musela jsem jej usměrňovat, lehal si na čtenou stránku.
Na závěr jen poprosím o shovívavost a doporučím zajímavý rozhovor s autorem Kroniky zániku Evropy:
https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/literatura/vondruska-evropu-zahubi…

Průměrný počet slepic: 5 (24 hlasů)

Dá se někde stáhnout??
Četl jsem někde na netu ten první díl až do doby, jak si syn hlavního hrdiny vzal Thajku a havloidka disidentka zemřela v Bruseli. Dál to neznám.

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

In reply to by JohanaB (neověřeno)

Trvalý odkaz

A přečteno :) Děkuji za typ

Zatím bez slepic

Touhle knihou šlápnul Vondruška dobroserům na velice bolavé kuří oko. Proto ta zoufalá reakce referentů i tady na Kydech.

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)

často a rád.
Čímž opět nechci sdělit vůbec nic. Pokud dnes někdo umí jakž takž psát, je to určitě Vondruška, i když k jeho detektivkám bych měl pár výhrad. V tomto punktu je méně někdy více. Ale rozumím tomu, že složenky je třeba platit a zájem publika, potažmo vydavatele je vrtkavý.

Průměrný počet slepic: 3.7 (7 hlasů)

"špatnou vlastnost".
Píše moc tlusté knížky. Jednak to odrazuje mnohé čtenáře, druhák se to moc nehodí do naší uspěchané doby.

Jinak bych rád viděl, jak jeden člověk dokáže doslova chrlit taková kvanta textů, jaká se vydávají pod jeho jménem.
Čímž nechci naznačit, anebo dokonce sdělit vůbec nic.

Průměrný počet slepic: 4 (7 hlasů)

Bych hádal, že má fotografickou paměť, hooooodně načteno a pak jenom píše rovnou text knížky a někdop po něm dělá korekturu.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Už upozornění na to, že něco není v pořádku, na něco, co mainstream před lidma tají, je rozkopávání báboviček. Pokud si problém vůbec neuvědomujete a když ano, tak ho neumíte definovat a pojmenovat, což jsou už dvě věci, nemůžete ho ani řešit, což je věc třetí.
Ve Vavruškově knize postavy řeší všechny tři věci.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Jelikož to mainstream tají nějakejch padesát, šedesát let, ()Západ má náskok) tak neuplyne tisíciletí a bábovičky má dokonale rozkopané. :-/

To, co píše Vondruška už bylo napsané v bledě modrém dávno. Lidi se tomu hihňaj - už desetiletí. Další to nechtěj vidět - už desetiletí.

Jaký jsou podle vás reálný šance, že probudíte jednoho každýho?

Zatím bez slepic

Jak to píše, netuším, ale chybu vidím v tom, že má ty knížky moc tenký. Vždycky mi to tak přijde, když se blížím ke konci. Vloni v zimě, když šlo potomstvo večer spát, jsme s manželkou vždycky vypnuli notebooky (TV jsme nikdy neměli) a v kuchyni u kamen s prosklenými dvířky a s dvojkou bílého četli jeho epopeje. Nejhezčí zima, co pamatuju...

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)

Jednou jsem napsal 25 stránek za den a to zpomaleně datluju. To je 750 stránek za měsíc.

Pro mě to bylo vypětí, pro člověka, co umí psát na stroji je to jako nic. Zvláště, když už má téma v hlavě.

Zatím bez slepic

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jste prostě ženyální

Zatím bez slepic

Při popisu bitev se Vlastimil Vondruška inspiroval skutečnými bitvami. Jedna z bitev se rovnou odkazuje na bitvu v Roncevallském průsmyku. I ten skon hlavního hrdiny (Robert - Roland) pod břízou zůstal zachován. Nebo izraelských bojů. Všechny události vychází ze skutečných událostí napasované do jiného prostředí.
Autor popisuje jen jednu z mnoha možností, které mohou s vysokou pravděpodobností nastat. Ale už neříká, že může dojít k něčemu úplně jinému.
Hlavní myšlenka ale říká, že nekompatibilní kultury nebudou žít v jednom superstátu, ale v několika lokálních uskupeních, která budou mezi sebou válčit nebo uzavírat dohody o společné obraně. V podstatě se vrátíme do středověku a doby loupeživých baronů s dosahem, kam dohlédli z věže jeho hrádku.
K podobným jevům došlo při vzniku ruské mafie v Moskvě. V podstatě volná uskupení malých zločineckých skupin, která ovládají několik ulic. Obdobně se chovají gangy v USA a Latinské Americe.
Autor nám hlavně knihou říká, že se Evropa nesjednotí, ale rozpadne. Je to sice škoda, ale dojde k tomu a zárodky už vidíme v no-go zónách měst západní Evropy. Asi dojde k obdobě třicetileté války, která skončí smírem dle hesla cuius regio, eius religio (koho vláda, toho víra). Nakonec bude rozhodovat natalita populace, a to bude uspořádání společnosti, které vyhraje. Konflikt bude dlouhý, pomalý, spíše na úrovni neustálých lokálních šarvátek. Zaniknou při něm schopnosti společnosti vytvořit velké stavby a investiční celky. Společnost, jak ji známe, už nebude, a vznikne společnost nová. Lepší? V něčem ano, v něčem bude horší.
Autor končí knihu v podstatě popisem bojů těsně před vznikem státu Izrael. A Evropa se svým postupným chudnutím postupně ztratí schopnost podporovat země třetího světa. I organizace jako Člověk v tísni a Lékaři bez hranic postupně pocítí, že nemají dost prostředků na činnost a postupně ji budou omezovat. Skončí to jako naše přítomnost v Afgánistánu. Po letech bojů a mnoha utracených prostředků odcházíme s nulovým výsledkem. Nic jsme nezměnili. Podobně dopadne mise v Mali. Udělali bychom lépe, kdybychom si prostředky nechali pro sebe. Pokud ovšem nepojmeme mise v zahraničí jako formu výcviku bojem, pak jsme jistého cíle dosáhli.

Průměrný počet slepic: 4.6 (20 hlasů)

že muslimské státy, až na vyjímky, jsou v současné době stabilnější než evropské, protože nepovolují masovou migraci, natož lidí jiné víry. V Turecku je hodně migrantů, ale nedestabilizují ho politicky. Kurdskou otázku pak Turecko, pokud padne mezinárodní společenství, vyřeší jako arménskou.

Evropa bude rozvrácena občanskou válkou, ve které domorodci, třeba ve Švédsku, Francii, Británii, Německu, Itálii, nebudou mít navrch. A dnes už ani neumějí bojovat.
A jak se to stane, vyšle sem Turecko, islámská Afrika a střední Východ migranty ozbrojené - dzihádisty. Technická vyspělost je v guerillové městské válce nanic. Zde rozhoduje počet. Ve které protivník vezme obrovský počet rukojmích. Nevidím to dobře. V Sýrii nebo Iráku došlo k počátečnímu zhroucením pozic a dostat odtud islámský stát trvalo roky, za totálního rozbití infrastruktury a obrovských obětí a rozhodující pomocí zvenčí. Nám nepomůže nikdo, válka bude na našem území a čerstvých sil v islámských zemích nevyčerpatelné množství.

Anebo většina poklekne, protože na bílých životech nezáleží, poddá se, dobrovolně se stanou dhimmi a budou platit příchozím daň džizju, za právo na život. A pomohou vyřídit příchozím ty, co nepoklekli.

Nikde, opakuji nikde, se multikturalismus neosvědčil, nefungoval a nefunguje. Funguje pouze občanská společnost, s občanskými právy. A teritoriálním principu, jako třeba ve Švýcarsku. Skupinová práva, na základě odlišnosti, jsou cesta do pekla. Vývoj všude ve světě to ukazuje a dnes i vývoj v USA. Byl to jen klacek USA na ostatní země. Stačilo si najít nějakou menšinu, národnostní nebo třeba pohlavní, poukázat na její práva a už se mohla dotyčná země "oprávněně" bombardovat nebo jinak vměšovat na základě "práva" do jejích věcí.

Jenže v USA sklapla jejich vlastní past. Nemusí to dopadnout dobře. Existuje potenciální menšina, jejíž práva hájit nikdo nebude. A ani se tomu nelze divit. Neziskový, dobře placený, business, ji vykresluje jako arciďábla na straně jedné a na straně druhé přepisuje historii, aby nikdo nezjistil, jak to bylo ve skutečnosti.

Lidskoprávní politické neziskovky ve světě hájí zájmy toho, od koho dostávají peníze, tedy od fondů, s podíly v arabských ropných státech, nadnárodních firem ze západu, hlavně z USA. /Ty je desetiletí využívají, aby vlády v jiných zemích držely pod tlakem nebo dokonce přímo ke změně režimu, když tlak nestačí. Jako na Ukrajině, Gruzii. V Iráku, Sýrii ( US podpora islámského státu) nebo Jugoslávii (účelové vyškrtnutí UCK z US seznamu teroristických organizací a jejich následné vyzbrojení) pak primárně podpora teroristům./
Zbytnělý neziskový business s agresivními skupinami a ideologiemi, se v USA přidal na stranu toho politického spektra, které mu tam zajišťuje přísun peněz z kapsy všech. Nepřestanou, dokud potečou peníze. Ty potečou, dokud nebude historie a právní řád změněny a nenastoupí diktatura anebo země nebude vzájemnými půtkami úplně rozvrácena.

To, čím USA rozvracely svět, se jim vrátilo. A my se vezeme s nima. Bohužel.

Průměrný počet slepic: 5 (16 hlasů)

Každá akce vyvolává reakci, tak se s postupným tlakem muslimů v evropských zemích bude vzmáhat i odpor vůči nim. Ovšem státní moc bude na straně muslimů a o několik kroků až délek pozadu za vývojem situace. Takže se dá odhadnout, že se evropská majoritní populace nestane vítězem konfliktu. Nebo až po hodně krvavých obětech. Nakonec se ustaví status quo, tedy muslimský chalifát v Paříži, Molenbeeku, atd. zbytku bude povoleno nechat si svou víru - zatím. Hrozně moc bude záležet na tom, kolik muslimských teroristů si která země nechá vnutit v dnešních dnech. Kdo se skloní před diktátem z Bruselu, nakonec ponese mnohem větší ztráty lidské i ekonomické v budoucnu.
Ale podívejme se na rekatolizaci Čech, Moravy a Slezska po Bílé Hoře. Za dvě století bylo hotovo a protestantské církve hrály jen malou roli. Podobně to dopadne i s islámem, za 200 let bude většina Evropy islámská. A určitě nebude sjednocená, jako se nesjednotily muslimské země severní Afriky, Blízkého a Středního Východu. Až do muslimských zemí přibudou země evropské, vznikne míchanice, která se nikdy nesjednotí. Španělé si možná znovu prožijí svoji reconquistu znovu. Ta první jim trvala 770 let od 722 n.l. do 2. ledna 1492, a byla středověce brutální. Jediná nezisková organizace tehdy byla katolická církev a ta byla dost silně prosti muslimům.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

A všimněte si, jaké úsilí to stálo muslimy vytlačit pryč, když se tak snadno uchytili ve Španělsku nebo v částech Sýrie a Iráku. V dnešní západní Číně proběhla závěrečná islamizace až ve 14 - 16 století. Místní společenstva se bránila a úspěšně. Ale když se ubránila, nikdy muslimy nezlikvidovala. A ti čekali na první vhodnou příležitost. Jedni se jen bránili a druzí jen útočili. Až jeden útok vyšel. Pak ihned zlikvidovali předchozí kulturu, včetně vzpomínek na ni. Prostě všechno vědění, kulturu, vědu, tradice, všechno. Spálili všechny knihy, zničili sochy, obrazy.
Kdo by dnes řekl, že Ujguři měli vysoce rozvinutou buddhistickou kulturu, s literaturou, lékařstvím, zemědělstvím, uměním, vedle dalších kultur v okolí?
Obdobné příběhy, všude na světě, jsou jako z antické tragédie...

Průměrný počet slepic: 4.6 (7 hlasů)

In reply to by dexx (neověřeno)

Trvalý odkaz

Afgánistán byl původně budhistická země. Už není.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Každá akce vyvolává reakci, tak se s postupným tlakem muslimů v evropských zemích bude vzmáhat i odpor vůči nim.

-

To jsou vaše zbožná přání. Ve vší evidenci to funguje přesně obráceně. Lidé víc protestují tam kde je muslimů málo. Tam kde jich je moc se jen hloupě hihňaj, namlouvají si, že to není tak hrozný nebo odmítají o problému přemýšlet. TAK to funguje.

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)

On tu někdo říká něco jiného? Nevidím v tom rozpor.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by quetzal (neověřeno)

Trvalý odkaz

Přečtěte si to ještě jednou.

Zatím bez slepic

Každá společnost reaguje trochu jinak na ohrožení, a speciálně francouzská společnost si před problémy zakrývá oči. Předvedli to už u jiné radikální skupiny, u nacistů. Takový kulturní mem v nich ale zůstal a žije dále. Mnozí lidé o problému s muslimy přemýšlí, ale bojí se jej vyslovit nahlas.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

A holandská, španělská, belgická, švýcarská, belgická, lucemburská, britská, švédská, italská a další a další.

Nenapadlo vás, že ten problém není tak úplně s muslimy jako s tou státní mocí?

Četl jste smrt odpoledne? Je to o býčích zápasech. Hemingway tam v jeden moment popisuje, že na konci zápasu býkovi konečně dochází, že pohyb mulety, na kterou stále útočil má vlastně na svědomí torero. Jen je to pro něj příliš pozdě protože už je příliš vysílený.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Dexxi - Pro vás to samé s tím vlakem jako pro Gerda.

Navíc máte pořád problém s přesným významem slov.

Tak jako jste nepochopil ještě pojem celá pravda, tak nechápete rozdíl mezí konkrétním a abstraktním a motáte se v kruhu.

Stát je něco abstraktního a nemůže nic povolovat. - Až pochopíte tohle, tak uděláte velký krok vpřed.

Průměrný počet slepic: 3 (1 hlas)

za předpokladu, když budeme mít váš přístup, že.

Připadáte mi jak řidič, kterýmu chcípne auto na přejezdu, v dálce vidí vlak a říká pořád dokola: "No ten vlak nás nakonec přejede. Ten vlak nás přejede. Jestli to takhle půjde dál, tak nás ten vlak přejede. Vidíte, už je zase blíž a houká na nás. Já vám říkám, že nás ten vlak přejede. Je to všechno moc a moc špatný."

Jste si jistej, že si to tak trochu neužíváte, jako návštěvu domu hrůzy?

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jak případáte vy mne, psát nebudu, nemá to smysl. Jistě vynikáte, kromě narcisismu, kromobyčejným ostrovtipem.
V tom případě byste se mohl obtěžovat. Místo oprav druhých má větší smysl nastínit svou vlastní tezi, co je problém, jaky je algoritmus problému a vlastní podrobný návod, jak z problému ven. Tento postup, místo kritiky druhých, bych zvolil sám.
Je to těžší, než kritizovat druhé, ale věřím, že to zvládnete.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by quetzal (neověřeno)

Trvalý odkaz

Bravo.

Pozdravujte nadřízené, provokatére.

Musej myslet sami a vy začněte taky.

Průměrný počet slepic: 2.5 (2 hlasů)

Přesně, jako na internetu vy žádáte po jiných přesné definování a řešení. Sám nenabízíte nic, dotazu se vyhnete.
Znáte historku o kibicovi, co do všeho kibicoval?

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by quetzal (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nechci po něm, aby psal návod, jako to chcete vy po mě.

Chci aby přestal dělat chyby.

Zatím bez slepic

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

Čmoude,
nesdílím Váš náhled. Jen reálně popisuji situaci a nejpravděpodobnější další vývoj. Čím více lidí se nad budoucími problémy zamyslí, tím méně jich bude. Pro mě to není návštěva domu hrůzy. Klidně bych se mohl na popis budoucnosti vykašlat, protože mě se už asi týkat nebude. Ale je třeba dát šanci společnosti, aby přemýšlela nad konci svého nekonání. Muslimové mají na výběr spoustu muslimských zemí, kde mohou žít. Vybrali si Evropu, tak musí respektovat, že kromě nich tu žijí i jiná náboženství a bezvěrci.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak přemýšlejte realisticky, kolik jich bude. - Kolik % lidí přemýšlí nad problémy? Nad problémy, co budou za dlouhou dobu?

Měli jsme tu socialismus. Spousta lidí věděla o tom, co to bude za sračku už v roce 1945, 1948. Byli tací, co za to šli na smrt v padesátejch letech. Další byli v lágrech či vyštvaný z normálního života? Probudilo to tu mainstreamovou většinu? Ne. Nic. Ticho po pěšině. Co probudilo většinu lidí byly až tanky v roce 1968.

- Když dojde na komunismus, tak je to i tady a dneska pořád jak s malýma dětma. "Podívej se na to" - "néééé jááá nechci vědět." (Mimochodem, takhle přesně fungujou i muslimové).

Kolik lidí doopravdy chce přemýšlet o tom, co je mimo mainstream? Kolik lidí přemýšlí o tom, kdo doopravdy zabil Kennedyho? Kdo doopravdy přemýšlí o tom, jak pravděpodobná je ta či ona "konspirační" teorie?

Realisticky. Na procenta.

Muslimové dostali od proroka celý svět. Evropa je teď snadný cíl.

Nebudou samozřejmě respektovat nic a nikoho. Respektují jen sílu. - Tak to bylo, je a bude.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

Sdělte vlastní náhled na věc a navrhněte řešení.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by quetzal (neověřeno)

Trvalý odkaz

ať už jsi To, Andrej, Škeble nebo kdokoliv další.

Řešení je myslet. Do toho.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Vlastimil Vondruška — zoufalá doba si žádá zoufalé spisovatele
Petr Bittner
Vondruškovy bláboly v MF Dnes jsou jen ochutnávkou jeho posledního historického románu Kronika zániku Evropy. Jde v podstatě o řetězový mail na 753 stranách ----------

Průměrný počet slepic: 1.6 (23 hlasů)

Vlastimil Vondruška: znásilňování historie pokračuje
Vlastimil Vondruška, o kterém jsme letos již psali, i nadále pokračuje ve své svérázné interpretaci historie. Zde je několik dalších případů z letoška.
Reflex 12/2017
Těžištěm velkého rozhovoru pana Vondrušky s časopisem Reflex jsou situace v Evropě, uprchlíci a elity. Pan Vondruška opakuje své obvyklé teze, které jsou známy z jeho textů na tzv. Parlamentních listech. Opět se přitom pouští na pole, které by měl znát, které ale bohužel neovládá.......

Průměrný počet slepic: 1.8 (20 hlasů)

A druhej tatrman sem dá MANIPULÁTORY!
Manipulátoři.cz :-))))

Bože...

Průměrný počet slepic: 4.3 (18 hlasů)

Pan Vondruška a neexistující dějiny
MF DNES25 Apr 2020Jaroslav Miller rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Pan Vlastimil Vondruška ve svém článku „Až se lidstvo začne zdravě bát“(MF DNES, 18. 4.) obdařil český národ úvahou o tom, jak vybřednout ze současné mizérie a kdo za ni může. Pěstovat si svou vlastní uhlířskou víru je legitimní právo kohokoliv, ale podepisuje-li se autor jako „historik“, měl by ctít elementární zásady profesní etiky a nedělat ostudu stovkám poctivých historiků a historické vědě založené na kritickém zkoumání minulosti.
Po přečtení textu si i průměrně vzdělaný člověk musí položit otázku, zda pan Vondruška nebohého čtenáře netahá za nos. Pokusím se poukázat na věcné omyly a nepravdy jeho článku, které byly napsány buď z neznalosti, nebo za účelem manipulace.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Průměrný počet slepic: 2 (24 hlasů)

Jo.
Miller, kretén kterej chtěl po volbách jezdit po venkově s pokrokovejma studentama a přemlouvat vesničany aby se polepšili.
Hele, tohle napsal než vyjeli, nebo až se vrátili?

Průměrný počet slepic: 4.8 (26 hlasů)

Co nabídne UniON
Výběr témat Občanské univerzity:
Abeceda rodinných financí
Jak na osobní bankroty
Jak se žilo našim předkům? Mikrosonda do sociálních dějin regionu
Zdravý životní styl
Jak na civilizační choroby
Stárnu v pohodě
Problémy bezdomovectví
Zmizelí sousedé (Němci, Židé)
Principy právního státu
Jak poznám falešné zprávy?
Základy kybernetické bezpečnosti
Mezinárodní politika a naše pozice v mezinárodním společenství
Bezpečnostní výzvy a rizika
Výzvy nových médií a soc. sítí
Zdroj: https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/univerzita-palackeho-olomouc-obcans…
.........................
Odpor k praktickým informacím bude na vesnici jistě velký. Vždyť kdo by se tam chtěl dozvědět něco o právu nebo finanční gramotnosti.

Průměrný počet slepic: 2.4 (14 hlasů)

Celej "venkov" už se nemůže dočkat, až jim přijedou vyhulený dredaři z olomoucký fildy vysvětlovat Abecedu rodinných financí :-))))

Stárnu v pohodě - proboha, o čem to chtějí koho poučovat?
Problémy bezdomovectví - to by si měli pořešit hlavně v Olomouci, ne?
Jak poznám falešné zprávy? Jo, není nad praktický informace :-)
Mezinárodní politika a naše pozice v mezinárodním společenství :-))
Bezpečnostní výzvy a rizika :-)))) tyvolééééééé!

Hele, ty "praktický informace" od výkvětu olomouckýho studentstva určitě na venkově každej ocení, né že nééé.
Hlavně teď, když vrcholí sklizeň a do toho chčije. To se každej rád zastaví a poslechne si rozumy z vysokejch škol.
Hlavně ty praktický...

Ne, dělám si prdel.
Na ty vaše slinty tady lidi nejsou zvědavý. Počasí stojí za hovno a sedláci jsou nervózní, mohli by vás nakopnout. Do prdele nebo do hlavy...

Průměrný počet slepic: 4.7 (26 hlasů)

Olomoucká univerzita chce stmelit společnost, osvětu pošle i na venkov
6. března 2018 4:52

Průměrný počet slepic: 1.6 (7 hlasů)

In reply to by Andrej (neověřeno)

Trvalý odkaz

Hele, venkovani už se nemůžou dočkat až je začnete tmelit :-)

Nezapomeňte že někteří mají doma zlý psy a ti druzí mají v kůlničce sekerku :-))

A tmelit se budete nejdřív s těma důchodkyněma, který nevědí jak mají stárnout?

Průměrný počet slepic: 5 (15 hlasů)

Před cca 100 lety malebné městečko s gymnáziem a seminariem pro kněze a dnes? Výspa vědy a filozofie! Očekávám kdy nám v rámci “difuse inovaci” začnou na venkov vyvážet své salonní myšlenky a my se tak dočkáme přednášek na podobná temata jako např. genderova rovnost v hovězích chovech.

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)

In reply to by Andrej (neověřeno)

Trvalý odkaz

Olomoucká univerzita chce stmelit společnost, osvětu pošle i na venkov 6. března 2018

Jsou to 2 roky a kde jsou výsledky? Nejsme stmeleni a nějaký nový názory furt nic. Když vyrazil do reality Matěj S. tak se vrátil s jinými názory.

Vyšlete vyškolený studenty na venkov a vrátěj se vám realisti, co věděj i, že hovno smrdí.

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.