První vlaštovka

Autor
Štítky

Moje veřejné vystupování začalo v červnu 2013. To jsem Vlkovi poslal svůj první text ke zveřejnění. Byl jsem tehdy čerstvě přestěhovaný na Moravu, čekali jsme třetí dítě, měl jsem za sebou zhruba rok pracovního poměru "u Babiše"... a ten můj premiérový text se týkal církevních restitucí, které právě tehdy docházely svého naplnění pomocí hlasu poslance, který takřka přímo ze sněmovny mířil do vězení.  Nebudu kolem toho chodit, zde máte odkaz, přečtěte si to sami: 

https://vlkovobloguje.wordpress.com/…te/

Moji pravidelní čtenáři vědí, že jsem členem naší druhé největší církve - Českobratrské církve evangelické a také vědí, že tu a tam glosuji mé tehdejší prognózy  a porovnávám je s proběhlou realitou. Teď na to znovu přišel čas. Tento pátek měla právě naše církev svůj celorepublikový sněm zvaný Synod, na kterém bylo zvoleno nové církevní vedení. Postavy necháme stranou, protože běžnému ateistovi to nic neřekne, ale kromě persón byla odhlasována i řada dokumentů finančního významu a to už by nás zajímat mohlo. 

Jen krátce odbočím - Nebudu se zabývat situací v katolické církvi, která si z restitucí ukrojila ten největší kus - ale jak vidíte Bůh je spravedlivý. Mysleli si, že budou mít lesy a z jejich výnosů budou žít... a on přišel kůrovec. Takže nejenom že není zisk, ale ještě musejí za značných nákladů všechno znovu zalesnit. A za osmdesát let z toho možná budou něco mít. Možná. 

Zpátky k českobratrským evangelíkům...

Když v padesátých letech komunisti církve podřídili svojí kontrole, paradoxně tím zařídili jejich přežití i po roce 89. Stát udělal z farářů státní zaměstnance a platil je. Samozřejmě byli faráři pod dohledem, bylo to velmi nedůstojné, udávalo se u toho, dávaly se zákazy působení, tu a tam některý farář končil jako topič. Na teologickou fakultu se chodilo tak, že farářský adept začal studovat jinou vysokou školu. Kdyby chtěl rovnou na teologii, tak by mu to zakázali a zakázali by mu jakékoliv vysokoškolské studium. A tak se přihlašovalo někam jinam a pak se na teologii přecházelo. 

Po roce 89 tak pro církev začala velmi výhodná situace. Veškerá šikana a omezování skončily... ale stát dál platil duchovní. Farář si najednou mohl kázat co chtěl, mluvit o čem chtěl, zapojovat se do jakýchkoliv aktivit, organizovat jakékoliv činnosti, nic mu nehrozilo. Stát poslal církvi peníze na výplaty a i když platy nebyly vysoké, kompenzovalo se to tím, že farář zadarmo bydlel na faře. I malý sboreček o dvaceti lidech na nedělních bohoslužbách  měl svého faráře, kterého platil stát (tedy i ti, co do kostela nechodili). 

Výsledek této svobody se samozřejmě brzy projevil. Velmi rychle se faráři  otřepali z nesvobody a začali s politikou. Pánbůh už nedržel v ruce celý svět, Pánbůh už si vybíral svojí politickou stranu. Pánbůh už najednou nemiloval bez rozdílu všechny lidi, ale jen ty se správným politickým názorem. Už koncem devadesátých let se vyprofiloval rozdíl mezi městem a vesnicí, kdy veřejná prohlášení církve začala být schizofrenní. Správné samozřejmě bylo všechno líbodémo, ale na vesnicích kostelní lid volil poněkud v rozporu s doporučeními pražského ústředí. 

To samozřejmě nebylo všechno -  svoboda projevu byla, výplata přišla na účet každý měsíc, čtenost Bible klesala a čtenost  Respektu stoupala, s tím stoupalo sebevědomí a klesala sebereflexe. Možnosti obrovské, odpovědnost nízká.   V takové chvíli se vždycky začnou projevovat dekadentně sebevražedné tendence. Netrvalo dlouho a politizující církev začalo pálit dobré bydlo. 

Není přece správné dostávat peníze od státu. Církev se přece musí úplně osamostatnit. 

Stalo se v roce 2013. Pod taktovkou ekumenické rady církví, ale pod dohledem církve katolické za hlasitého potlesku většiny církevních oveček, kde zůstalo jen málo uvážlivějších hlasů, které už tehdy v roce 2013 předpovídaly, že celé to majetkové vyrovnání k ničemu není. Že to ani zdaleka není tolik peněz, kolik to vypadá. Že poločas rozpadu církve byl už předtím pouhých deset let. Že samostatnost bude znamenat utahování opasků. Že sice stát dá nějaké ty miliardy, ale z nich se platy nezaplatí a i kdyby se s těmi penězi dobře hospodařilo, pokryje se z toho tak čtvrtina nákladů na farářské platy. A ten zbytek se bude muset vytahat z kapes členů církve. Což je zcela nereálné, protože sbory jsou ve skutečnosti mnohem menší než to vypadá podle kartotéky. A ještě se stále zmenšují. Že ekonomické zázraky, kdy stále menší počet lidí zaplatí stále rostoucí náklady na provoz a nově i na farářské platy, že takové zázraky dělal naposled Ježíš, když nakrmil z pěti chlebů zástupy na břehu Galilejského jezera. Od té doby se to nikomu už nepodařilo. 

Tyto marginální uvážlivější hlasy nikdo nebral vážně. Stejně tak nikdo nebral vážně varovné hlasy o politizaci církve.  Ostatně odkud myslíte že pochází představitelé Milionu chvilek? Ano, z Českobratrské církve evangelické. Kdo myslíte že zadarmo a dobrovolnicky vede lecjaké místní buňky Milionu chvilek? Kdo tam dělá tu nutnou a nezbytnou práci, aby to fungovalo?  Ano faráři českobratrské církve evangelické, protože na to mají čas  a výplata chodí pravidelně.  

Teď jsme osm let od podpisu majetkového vyrovnání s církvemi. Farářské platy už stát neplatí, ale posílá postupně klesající částku finančního vyrovnání. Nejprve to byly krásné peníze, ale teď už je to o dost méně. Peníze se uložily na konzervativní fondy. Výnos z těchto fondů bude schopen pokrýt pětinu farářských platů. Právě skončený synod proto schválil navýšení plateb jednotlivých sborů za farářské místo. Teď se platí necelých 200 tisíc ročně. Za pět let to bude závazně 450 tisíc na každé farářské místo. Církev má v současné době ve službě asi 250 farářů a z toho tak padesát ve velkých sborech, kde příspěvek na platy tvoří malou část rozpočtu. Velkých měst tu totiž zase tak moc nemáme. 

Vidlákovský sbor je v podmínkách naší církve brán jako veliký. Ale jeho roční příjmy od farníků dělají zhruba půl milionu. Běžné náklady na chod celého společenství od peněz na organizaci akcí, po topení, vodu a plyn byly 350 tisíc.  Za pět let ve sboru zase někdo ubude. I ve Vidlákově tvoří půlku osazenstva v kostelních lavicích důchodci.  Všechny ceny půjdou nahoru. A prakticky veškeré příjmy budou muset jít na faráře. Pokud se vůbec tolik peněz sejde.  Nereálné... 

V příštích pěti letech z církve bude muset odejít možná polovina farářů, ale spíš víc. Jakmile totiž farář odejde ze sboru, zpravidla to urychlí jeho úpadek. Pokud se několik sborů podělí o náklady na jednoho faráře, ničemu to nepomůže, jen se urychlí pokles členů = pokles příjmů.  Jamile to celé nastane, jen těžko se to zastaví. Venkovské sbory vychovávaly děti, které pak odcházely do měst a posilovaly velké městské sbory. I to za pár  let skončí pokud malé sbory přijdou o faráře.   Pak začnou docházet peníze i těm velkým. 

Celé se to bude sanovat jediným možným způsobem - malé sbory mají ještě nějaký majetek. Mají svoje fary a modlitebny, které se dají prodat a z těch peněz se ještě nějakou dobu bude udržovat zdání, že je všechno v pořádku. 

Můj mateřský sbor v západních čechách byl jedním z těch, který právě na toto upozorňoval už před dvaceti lety.  Tehdy ho samozřejmě nikdo nebral vážně. Teď už ho sice v okolí vážně berou, ale zpětně. Teď uznávají že můj táta jakožto kurátor sboru měl tenkrát pravdu. Samozřejmě opět neuznávají to, co táta říká dneska. To pochopí až za dalších deset let. 

Můj mateřský sbor udělal vlastně jedinou možnou věc - prodal svojí vlastní modlitebnu svým vlastním členům. Vyvedl ten majetek z církve a udělal z něj osobní majetek členů sboru s tím, že modlitební prostory budou dále sloužit svému účelu. Nebyl to žádný tunel. Členové sboru se prostě složili a zaplatili za modlitebnu, kterou předtím sami opravili, tržní cenu.  Díky tomu se jim nestane, že by byli administrativně sloučeni třeba s Karlovými Vary, za čas jim pak někdo nařídí, že bohoslužby se budou konat jen ve Varech a jejich modlitebna se prodá, aby se za to zaplatil karlovarský  farářský plat. Jsou první vlaštovkou. Prvním sborem, který už počítá s tím, že brzy nebudou ani faráři, ani církev a tak si obcování s Bohem budou muset zařídit sami. Levněji. 

Pánbůh je prostě spravedlivý. Politickou církev nepotřebuje.  Přitom jim na začátku devadesátek dal ty nejlepší podmínky. Dal jim svobodu a zajištěnou existenci. Nevážili si toho a místo aby v klidu budovali církev pomáhající, církev pro všechny, církev mravnou s pevným základem, začali místo toho budovat další politickou stranu. Místo aby podporovali pevné rodiny, stálé vztahy a výchovu dětí v mravnosti přesně tak, jak je to popsáno v  Bibli, začali podporovat sexuální menšiny a úpadek mravů. A za všeobecného potlesku si  restitucemi podřízli větev na které seděli. 

A víte co je největší fór?  Tak bojovali proti Babišovi a za Milion chvilek, tak bojovali za Piráty, až se jim to nejspíš podařilo a ti jim teď zdaní komerční nemovitosti - ano zdaní jim výnos z těch konzervativních fondů, kam dali ty poslední peníze od státu. Konzervativní fondy totiž investují zpravidla do výnosu z pronájmu nemovitostí. Tak moc je štval Babiš s nízkými daněmi a rentiérskou ekonomikou, že si řežou i tu poslední větev ze které se sice už nedá zaplatit celorepubliková církev, ale dá se z toho udržet pražské ústředí. Ani na to nebudou brzy mít. Proč? Protože podporují ty, kteří jim přesně tohle udělají. 

Nevím co dělají katolíci. Jestli byli šikovnější... ale spíš o tom pochybuju - hodně peněz pohromadě = velké pokušení. Takže to tam u nich jde od desíti k pěti dost podobným způsobem. Ale s klidným svědomím mohu říci, že druhá největší církev v republice dlouho balancovala na okraji propasti, ale teď udělala rozhodný krok dopředu.  A všechny její plány mají sice vzletné názvy, ale ve skutečnosti je to jen plán na to, aby zbylí členové mohli mít ještě řádný církevní funus s muzikou a poslední pak zhasne.  Je jedno, co farář hlásá z kazatelny. Půl milionu ročně na jeho proslovy jsou pro většinu sborů nereálné. 

Církevní odpůrci by měli Kalouskovi postavit pomník. Podařilo se mu naší církev zcela zmarginalizovat. K tomu po jejím krachu nezůstanou žádné dluhy, peníze se nevyvedou do zahraničí, z té státní náhrady se zaplatily mzdy a z těch mezd odvody a DPH, peníze čistě přetekly do obchodu, průmyslu a služeb... Dokonalá práce. Takhle se to dělá soudruhu Gottwalde. Žádné zákazy, žádné dohledy, žádné tresty, vězení, Jáchymovy. Stačí jim dát prachy a nechat je, aby jim narostlo sebevědomí a přišli o pokoru. Stačí, aby se stát odstřihl od církví a ony už udělají všechno samy. Jen to není hned... ale v roce 2030 už tu Českobratrská církev evangelická bude mít jen IČO a logo. Jinak skoro nic. 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.9 (116 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Však si taky s tím logem dali takovou práci! Logo, vizuální styl, krásné barvičky, ba dokonce i grafický manuál. To přeci nemůže selhat! :-)

Průměrný počet slepic: 4.9 (30 hlasů)

In reply to by master

Trvalý odkaz

http://buytadalafshop.com/ - where to buy cialis cheap

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

https://buylasixshop.com/ - lasix over the counter

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

https://prednisonebuyon.com/ - prednisolone acetate ophthalmic suspension 1

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

https://buyneurontine.com/ - gabapentin max dose

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

<a href=http://astromectoli.com/>yo buy stromectol for people tablets</a>

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

<a href="https://abuyneurontins.com/ ">how long does gabapentin last</a>

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

<a href="https://buyplaquenicv.com/ ">what is plaquenil used for</a>

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

<a href="https://abuyzithromi.com ">z pack prescription</a>

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

venta kamagra <a href="http://vskamagran.com ">descargar kamagra oral jelly</a> kamagra dosis maxima

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

act therapy online course pharmacie niel bordeaux therapie de couple orange , therapie jean lepage therapies comportementales et cognitives dependances , pharmacie de beaulieu sur layon medicaments yeux fatigues pharmacie bordeaux st clair Compra Autodesk Inventor Professional 2017 a precios mГЎs bajos, Compra Autodesk Inventor Professional 2017 a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34238#>Autodesk Inventor Professional 2017 barato</a> Autodesk Inventor Professional 2017 barato Autodesk Inventor Professional 2017 venta Argentina. pharmacie leclerc bayonne pharmacie tassigny angers Autodesk Alias Surface 2023 venta Venezuela, Autodesk Alias Surface 2023 donde comprar en Venezuela <a href=https://publiclab.org/notes/print/34685#>Compra Autodesk Alias Surface 2023 a precios mГЎs bajos, Autodesk Alias Surface 2023 venta Venezuela</a> Comprar Autodesk Alias Surface 2023 Autodesk Alias Surface 2023 precio Venezuela. parapharmacie leclerc saint louis therapie vice , pharmacie de beaulieu toulon pharmacie amiens rue de cagny Dreamweaver CS6 precio Colombia, Dreamweaver CS6 venta Colombia <a href=https://publiclab.org/notes/print/34277#>Compra Dreamweaver CS6 a precios mГЎs bajos</a> Dreamweaver CS6 precio Colombia Compra Dreamweaver CS6 a precios mГЎs bajos. pharmacie de garde marseille dimanche 16 fevrier pharmacie de garde marseille demain .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie ouverte woluwe saint lambert therapies for ptsd pharmacie materiel medical argenteuil , therapie de couple exercices pharmacie aix en provence centre ville , pharmacie buisson annecy pharmacie geant casino aix en provence horaires xanadu therapies Adobe Dreamweaver CC precio Ecuador, Adobe Dreamweaver CC venta Ecuador [url=https://publiclab.org/notes/print/34456#]Adobe Dreamweaver CC por internet[/url] Compra Adobe Dreamweaver CC a precios mГЎs bajos Adobe Dreamweaver CC donde comprar en Ecuador. psychiatre therapie comportementale et cognitive orleans pharmacie bordeaux lac Luxion KeyShot 10 donde comprar en PerГє, Luxion KeyShot 10 por internet [url=https://publiclab.org/notes/print/34761#]Comprar Luxion KeyShot 10[/url] Luxion KeyShot 10 venta PerГє Comprar Luxion KeyShot 10. pharmacie potin beaulieu pharmacie de garde aujourd'hui orchies , pharmacie leclerc ibos traitement waxoyl prix Floxin precio Ecuador, Floxin barato en la farmacia [url=https://publiclab.org/notes/print/34167#]Floxin barato en la farmacia[/url] Medicamento Floxin nombre generico Compra Floxin a precios mГЎs bajos. Compra Gabapentina a precios mas bajos, Gabapentina precio Ecuador. Medicamento Gabapentina nombre generico Comprar Gabapentina 800 mg generico [url=https://form.jotform.com/222076566560862#]Medicamento Gabapentina nombre generico[/url] pharmacie en ligne royaume uni pharmacie en ligne italienne .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie de garde aujourd'hui carpentras atma hypnose et therapies breves rue des longs-champs courroux pharmacie ouverte figeac , therapie act formation lyon therapie cognitivo-comportementale troubles alimentaires , medicaments coronavirus pharmacie laudren amiens pharmacie auchan dieppe CorelDRAW Graphics Suite 2021 venta PerГє, Compra CorelDRAW Graphics Suite 2021 a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34769#>Compra CorelDRAW Graphics Suite 2021 a precios mГЎs bajos</a> Comprar CorelDRAW Graphics Suite 2021 CorelDRAW Graphics Suite 2021 barato. pharmacie herboriste bordeaux therapies for ocd Compra Autodesk Maya 2018 a precios mГЎs bajos, Compra Autodesk Maya 2018 a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34468#>Autodesk Maya 2018 venta Ecuador</a> Comprar Autodesk Maya 2018 Autodesk Maya 2018 donde comprar en Ecuador. pharmacie valenciennes therapie cognitive comportementale orne , pharmacie ouverte kremlin bicetre therapies of depression Compra Lumion 12 Pro a precios mГЎs bajos, Lumion 12 Pro donde comprar en Chile <a href=https://publiclab.org/notes/print/34220#>Lumion 12 Pro </a> Comprar Lumion 12 Pro Compra Lumion 12 Pro a precios mГЎs bajos. Compra Gabapentina a precios mas bajos, Gabapentina precio sin receta. Medicamento Gabapentina nombre generico Comprar Gabapentina 800 mg generico <a href=https://form.jotform.com/222076566560862#>Compra Gabapentina a precios mas bajos</a> pharmacie kleber therapies actuelles .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie de garde valence therapie de couple outaouais pharmacie urgence brest , therapie cognitivo comportementale mulhouse pharmacie citadelle amiens , pharmacie ouverte beziers pharmacie auchan roncq telephone pharmacie carrefour brest iroise Cyberlink MediaShow Deluxe 6 donde comprar en EspaГ±a, Comprar Cyberlink MediaShow Deluxe 6 <a href=https://publiclab.org/notes/print/34546#>Cyberlink MediaShow Deluxe 6 barato</a> Cyberlink MediaShow Deluxe 6 barato Compra Cyberlink MediaShow Deluxe 6 a precios mГЎs bajos. pharmacie ouverte juvisy pharmacie lafayette brest Autodesk AutoCAD Architecture 2018 barato, Autodesk AutoCAD Architecture 2018 precio Venezuela <a href=https://publiclab.org/notes/print/34316#>Comprar Autodesk AutoCAD Architecture 2018</a> Compra Autodesk AutoCAD Architecture 2018 a precios mГЎs bajos Autodesk AutoCAD Architecture 2018 venta Venezuela. pharmacie.boulogne pharmacie escudier boulogne billancourt , pharmacie clermont ferrand pharmacie lafayette jean jaures toulouse Sony CD Architect 5.2 precio Colombia, Sony CD Architect 5.2 por internet <a href=https://publiclab.org/notes/print/34573#>Sony CD Architect 5.2 donde comprar en Colombia</a> Comprar Sony CD Architect 5.2 Sony CD Architect 5.2 precio Colombia. Neurontin precio Ecuador, Gabapentina precio Ecuador act therapy utah therapie de couple etude .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie annecy garde therapie de couple prix pharmacie de garde aujourd'hui toulouse , pharmacie becker monteux 84 pharmacie de garde marseille hopital nord , traitement conjonctivite pharmacie en ligne royaume uni pharmacie a proximite horaire Comprar Adobe Photoshop CS5, Compra Adobe Photoshop CS5 a precios mГЎs bajos [url=https://publiclab.org/notes/print/34629#]Adobe Photoshop CS5 precio Colombia[/url] Adobe Photoshop CS5 precio Colombia Adobe Photoshop CS5 barato. pharmacie lafayette ramonville pharmacie auchan roncq telephone AutoCAD Architecture 2021 prix, Ou acheter AutoCAD Architecture 2021 au meilleur prix [url=https://faithlife.com/acheterautocadarchitecture2021enbelgique#]AutoCAD Architecture 2021 vente en ligne[/url] AutoCAD Architecture 2021 achat en ligne Belgique AutoCAD Architecture 2021 prix. pharmacie leclerc schiltigheim act therapy ottawa , numero pharmacie beaulieu therapie quantique yannick verite Vente Slysoft AnyDVD HD 7 sur internet, Acheter Slysoft AnyDVD HD 7 en Canada [url=https://faithlife.com/venteslysoftanydvdhd7surinternet#]Slysoft AnyDVD HD 7 vente en ligne[/url] Slysoft AnyDVD HD 7 prix Canada Logiciel Slysoft AnyDVD HD 7 au meilleur prix. Compra Gabapentina a precios mas bajos, Gabapentina precio Ecuador pharmacie beaulieu auderghem therapie comportementale et cognitive orne .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie angers centre therapie cognitivo comportementale caen pharmacie galerie auchan illkirch , pharmacie a proximite de ma position pharmacie ouverte montreuil , pharmacie de garde yaounde pharmacie de garde orange pharmacie de garde aujourd'hui versailles Amoxil pharmacie Suisse, Amoxil pharmacie Suisse <a href=https://faithlife.com/acheteramoxilenpharmaciesuisse#>Acheter Amoxil en pharmacie Suisse, Amoxil pharmacie Suisse</a> Amoxil sans ordonnance Suisse Cherche Amoxil moins cher. pharmacie lafayette caen pharmacie angers espace anjou AutoCAD Electrical 2023 barato, Comprar AutoCAD Electrical 2023 <a href=https://publiclab.org/notes/print/34740#>AutoCAD Electrical 2023 </a> AutoCAD Electrical 2023 donde comprar en Colombia AutoCAD Electrical 2023 barato. pharmacie ouverte rodez pharmacie ouverte tot le matin , pharmacie avignon leclerc pharmacie amiens carrefour Autodesk Revit 2017 donde comprar en EspaГ±a, Autodesk Revit 2017 por internet <a href=https://publiclab.org/notes/print/34557#>Autodesk Revit 2017 donde comprar en EspaГ±a</a> Autodesk Revit 2017 donde comprar en EspaГ±a Compra Autodesk Revit 2017 a precios mГЎs bajos. Compra Gabapentina a precios mas bajos, Gabapentina precio sin receta traitement bouton act therapy how to .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie bastide avignon pharmacie d'urgence ouverte therapies comportementales et cognitives vannes , traitement gale pharmacie auchan illkirch , pharmacie bailly pharmacie amiens ouverture 8h pharmacie massy Windows 11 Home precio Ecuador, Windows 11 Home por internet <a href=https://publiclab.org/notes/print/34718#>Windows 11 Home por internet</a> Windows 11 Home venta Ecuador Windows 11 Home barato. pharmacie houly brest medicament wystamm Autodesk AutoCAD LT 2011 donde comprar en PerГє, Compra Autodesk AutoCAD LT 2011 a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34643#>Autodesk AutoCAD LT 2011 por internet</a> Autodesk AutoCAD LT 2011 donde comprar en PerГє Autodesk AutoCAD LT 2011 por internet. pharmacie de marissel beauvais horaires medicaments non substituables , horaire pharmacie autour de moi pharmacie maarek boulogne billancourt Autodesk 3ds Max 2023 donde comprar en Chile, Compra Autodesk 3ds Max 2023 a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34689#>Autodesk 3ds Max 2023 venta Chile</a> Autodesk 3ds Max 2023 donde comprar en Chile Autodesk 3ds Max 2023 barato. Neurontin precio Ecuador, Gabapentina precio Ecuador pharmacie en ligne toulon therapie de couple geneve .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

therapies comportementales et cognitives oise pharmacie beaulieu wattrelos therapie de couple drummondville , pharmacie chu angers numero pharmacie auchan nord , pharmacie grand littoral act therapy victoria bc pharmacie bordeaux emploi du temps Comprar Microsoft Office Home Business, Compra Microsoft Office Home Business a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34460#>Microsoft Office Home Business por internet</a> Microsoft Office Home Business por internet Microsoft Office Home Business venta Chile. pharmacie de garde limoges therapie cognitivo-comportementale casablanca Compra Roxio Creator 2011 Pro a precios mГЎs bajos, Roxio Creator 2011 Pro por internet <a href=https://publiclab.org/notes/print/34488#>Roxio Creator 2011 Pro venta Venezuela</a> Roxio Creator 2011 Pro barato Roxio Creator 2011 Pro precio Venezuela. pharmacie soussan beaulieu sur mer pharmacie boulogne billancourt avenue general leclerc , pharmacie en ligne bretagne pharmacie bibaud amiens Adobe Premiere Pro CS6 por internet, Adobe Premiere Pro CS6 donde comprar en Miami <a href=https://publiclab.org/notes/print/34252#>Adobe Premiere Pro CS6 por internet</a> Compra Adobe Premiere Pro CS6 a precios mГЎs bajos Adobe Premiere Pro CS6 barato. Compra Gabapentina a precios mas bajos, Gabapentina precio Ecuador pharmacie de garde autour de moi aujourd'hui pharmacie auchan vineuil .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

traitement efficace contre les vertiges therapies kidney therapies breves paris , medicaments keppra pharmacie de garde aujourd'hui orchies , pharmacie en ligne ussel pharmacie leclerc libourne pharmacie de garde aujourd'hui saint brieuc Autodesk Navisworks Simulate 2021 prix Canada, Ou acheter Autodesk Navisworks Simulate 2021 au meilleur prix <a href=https://faithlife.com/autodesknavisworkssimulate2021prixcanada#>Ou acheter du Autodesk Navisworks Simulate 2021</a> Ou acheter du Autodesk Navisworks Simulate 2021 Autodesk Navisworks Simulate 2021 achat en ligne Canada. depression therapies alternatives pharmacie leclerc vendome Medicamento Gleevec nombre generico, Comprar Gleevec sin receta <a href=https://publiclab.org/notes/print/34211#>Gleevec </a> Compra Gleevec a precios mГЎs bajos Gleevec barato en la farmacia. pharmacie harrois angers pharmacie wambrechies , pharmacie lafayette place wilson toulouse pharmacie perin boulogne billancourt CorelDRAW Graphics Suite 2021 por internet, Compra CorelDRAW Graphics Suite 2021 a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34769#>Compra CorelDRAW Graphics Suite 2021 a precios mГЎs bajos</a> Comprar CorelDRAW Graphics Suite 2021 CorelDRAW Graphics Suite 2021 barato. medicaments biologiques pharmacie leclerc nice .
Naproxeno barato en la farmacia, Compra Naproxeno a precios mas bajos. Naproxeno precio Venezuela Naproxeno precio sin receta <a href=https://collaborate.sdms.org/network/members/profile?UserKey=cb206982-e… barato en la farmacia, Medicamento Naprosyn nombre generico</a> pharmacie auchan bretigny pharmacie de garde indre .
Medicamento Paxil nombre generico, Paroxetina barato en la farmacia. Comprar Paroxetina pastillas generico Comprar Paroxetina pastillas sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/paroxetina-precio-espa… barato en la farmacia</a> pharmacie beaulieu layon pharmacie leclerc harly .
Medicamento Cefixima nombre generico, Cefixima barato en la farmacia. Cefixima precio sin receta Comprar Cefixima 100 mg sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/medicamento-cefixima-n… Cefixima nombre generico</a> medicaments qui constipent therapie keen'v .
Compra Cefixima a precios mas bajos, Suprax barato en la farmacia. Compra Suprax a precios mas bajos Suprax precio sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/suprax-precio-sin-rece… Suprax nombre generico</a> pharmacie lafayette hyper u corgnac therapie de couple ottignies .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie centre leclerc wattrelos pharmacie ouverte paris pharmacie annecy pont neuf , pharmacie angers faculte pharmacie de garde marseille 19 mai 2019 , pharmacie besse annecy pharmacie de garde uckange pharmacie argenteuil orgemont Propranolol achat en ligne Suisse, Propranolol prix Suisse <a href=https://faithlife.com/ventepropranololsansordonnance#>Propranolol Propranolol 20 mg</a> Acheter Propranolol en pharmacie Suisse Propranolol sans ordonnance Suisse. pharmacie de garde aujourd'hui villeurbanne pharmacie bordeaux chartres Comprar DAZ Carrara 8 Pro, Compra DAZ Carrara 8 Pro a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34413#>Comprar DAZ Carrara 8 Pro</a> DAZ Carrara 8 Pro por internet Comprar DAZ Carrara 8 Pro. pharmacie tassigny angers medicaments les plus vendus en france , pharmacie lafayette jeanne d'arc toulouse therapie de couple haute savoie Compra FineReader 9.0 Professional a precios mГЎs bajos, FineReader 9.0 Professional donde comprar en Argentina <a href=https://publiclab.org/notes/print/34365#>FineReader 9.0 Professional por internet, Compra FineReader 9.0 Professional a precios mГЎs bajos</a> FineReader 9.0 Professional precio Argentina Compra FineReader 9.0 Professional a precios mГЎs bajos. pharmacie amiens ouverture 8h pharmacie auchan woippy .
Medicamento Naprosyn nombre generico, Naproxeno barato en la farmacia. Medicamento Naproxeno nombre generico Naproxeno precio sin receta <a href=https://collaborate.sdms.org/network/members/profile?UserKey=cb206982-e… Naproxeno nombre generico</a> pharmacie route d'enghien argenteuil pharmacie leclerc osny .
Medicamento Paxil nombre generico, Paroxetina barato en la farmacia. Comprar Paroxetina pastillas generico Comprar Paroxetina pastillas sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/paroxetina-precio-espa… Paroxetina pastillas generico</a> therapie comportementale et cognitive geneve pharmacie de garde aujourd'hui tarbes .
Comprar Suprax 100 mg sin receta, Medicamento Cefixima nombre generico. Cefixima precio Ecuador Comprar Cefixima 100 mg sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/medicamento-cefixima-n… barato en la farmacia</a> pharmacie espace saint quentin beauvais pharmacie de garde le havre .
Compra Cefixima a precios mas bajos, Suprax barato en la farmacia. Compra Suprax a precios mas bajos Suprax precio sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/suprax-precio-sin-rece… Suprax nombre generico</a> medicaments reflux gastrique therapie cognitivo-comportementale belgique .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie delcour avignon therapie laser pharmacie argenteuil val sud , therapie comportementale et cognitive guadeloupe pharmacie mens brest , pharmacie wissous auchan pharmacie argenteuil garde pharmacie auchan grande synthe telephone Dreamweaver CS6 precio Colombia, Dreamweaver CS6 por internet <a href=https://publiclab.org/notes/print/34277#>Dreamweaver CS6 barato</a> Dreamweaver CS6 precio Colombia Compra Dreamweaver CS6 a precios mГЎs bajos. pharmacie fontenaille aix en provence pharmacie leclerc mareuil les meaux Compra Windows Server 2012 Standard a precios mГЎs bajos, Windows Server 2012 Standard donde comprar en PerГє <a href=https://publiclab.org/notes/print/34594#>Windows Server 2012 Standard </a> Windows Server 2012 Standard venta PerГє Windows Server 2012 Standard barato. pharmacie atoll angers therapie cognitivo comportementale forum , pharmacie de garde marseille ce jour pharmacie beauvais calais Gautyhills precio Miami, Gautyhills barato en la farmacia <a href=https://publiclab.org/notes/print/34205#>Gautyhills precio Miami</a> Gautyhills precio sin receta Medicamento Gautyhills nombre generico. traitement orthodontique adulte therapie ventouse bienfaits .
Naproxeno barato en la farmacia, Compra Naproxeno a precios mas bajos. Naproxeno precio Venezuela Naproxeno precio sin receta <a href=https://collaborate.sdms.org/network/members/profile?UserKey=cb206982-e… barato en la farmacia</a> pharmacie de garde xonrupt longemer therapies familiales systemiques .
Paroxetina precio Espana, Paroxetina precio sin receta. Medicamento Paroxetina nombre generico Comprar Paroxetina pastillas sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/paroxetina-precio-espa… Paroxetina pastillas generico</a> pharmacie bailly paris click and collect traitement uv .
Comprar Suprax 100 mg sin receta, Cefixima barato en la farmacia. Cefixima precio sin receta Comprar Cefixima 100 mg sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/medicamento-cefixima-n… Cefixima 100 mg sin receta</a> pharmacie etienne beaulieu pharmacie en ligne zur rose .
Compra Cefixima a precios mas bajos, Suprax barato en la farmacia. Medicamento Suprax nombre generico Suprax precio sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/suprax-precio-sin-rece… Suprax a precios mas bajos</a> pharmacie auchan illkirch act therapy limitations .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

traitement entorse cheville pharmacie de garde issoire pharmacie bourges danjons , pharmacie bailly chennevieres sur marne therapie comportementale et cognitive guadeloupe , pharmacie bordeaux test covid therapie de couple rabat pharmacie saint priest Medicamento Suprax nombre generico, Suprax precio Venezuela [url=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/medicamento-suprax-nom… precio Venezuela[/url] Comprar Suprax 100mg 200 mg sin receta Suprax barato en la farmacia. pharmacie beaulieu puilboreau pharmacie de garde suresnes CorelDRAW Graphics Suite 2021 venta PerГє, CorelDRAW Graphics Suite 2021 precio PerГє [url=https://publiclab.org/notes/print/34769#]CorelDRAW Graphics Suite 2021 [/url] Comprar CorelDRAW Graphics Suite 2021 CorelDRAW Graphics Suite 2021 barato. pharmacie bordeaux belcier pharmacie garde argenteuil dimanche , medicaments orphelins parapharmacie leclerc jarny Compra Cefdinir a precios mГЎs bajos, Compra Omnicef a precios mГЎs bajos [url=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/comprar-omnicef-300-mg… Omnicef 300 mg genГ©rico, Compra Cefdinir a precios mГЎs bajos[/url] Medicamento Omnicef nombre generico Comprar Omnicef 300 mg genГ©rico. act therapy harris therapie de couple versailles .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie avignon place pie pharmacie bailly saint lazare horaires pharmacie cours d'orbitelle aix en provence , pharmacie de service bourges pharmacie internationale beaulieu sur mer , pharmacie argenteuil la dalle pharmacie bordeaux emploi du temps pharmacie brest garde Solupred precio Chile, Solupred precio sin receta <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/solupred-precio-chile-… Prednisolona 10 mg</a> Comprar Solupred 10 mg sin receta Solupred barato en la farmacia. pharmacie koenig angers therapie cognitivo comportementale bruxelles Gabapentine vente libre, Gabapentine sans ordonnance prix <a href=https://faithlife.com/gabapentineventelibre#>Gabapentine achat en ligne France</a> Gabapentine achat en ligne France Equivalent Gabapentine sans ordonnance. pharmacie songeon aix en provence pharmacie lafayette hyeres , pharmacie auchan la couronne pharmacie zup beauvais Comprar PrГ©gabalina 150 mg genГ©rico, Medicamento PrГ©gabalina nombre generico <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/comprar-pregabalina-15…©gabalina Lyrica 150 mg</a> PrГ©gabalina precio sin receta Comprar PrГ©gabalina 150 mg genГ©rico. pharmacie auchan htp pharmacie de garde marseille terrasse du port .

Zatím bez slepic

In reply to by master

Trvalý odkaz

pharmacie portelli argenteuil pharmacie de garde aujourd'hui orchies medicaments vomissements , pharmacie boulogne billancourt ouverte le soir salon des therapies alternatives lorient , pharmacie avignon st jean traitement waxoyl avis pharmacie de garde marseille dimanche 26 mai 2019 Medicamento HydroxyChloroquina nombre generico, Plaquenil precio Ecuador <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/plaquenil-precio-ecuad… precio sin receta</a> Comprar Plaquenil 400 mg sin receta Plaquenil barato en la farmacia. pharmacie bailly avenue mozart therapie comportementale et cognitive herault Compra Propranolol a precios mГЎs bajos, Compra Ciplar a precios mГЎs bajos <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/comprar-ciplar-40-mg-s… precio Venezuela</a> Medicamento Ciplar nombre generico Comprar Ciplar 40 mg genГ©rico. pharmacie esplanade auchan pharmacie courtial beaulieu , pharmacie auchan tonnerre pharmacie de garde nantes Comprar Campral genГ©rico, Compra Campral a precios mГЎs bajos <a href=https://www.dismoimondroit.fr/questions/question/medicamento-campral-no… Campral a precios mГЎs bajos</a> Comprar Campral sin receta Campral precio sin receta. therapie de couple avec un manipulateur pharmacie de garde aujourd hui a uzes .

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Leckdo řekne Dobrá zpráva. A když ne, tak třeba Boží mlýny melou.
Ale hlavně je to připomínka dnešních časů, doby, kdy víra zabírá stále méně prostoru a zasahuje stále méně lidí. Uvidíme jaké budou výsledky sčítání. Osobně jsem zvědavý na počet cikánů a katolíků.

Průměrný počet slepic: 4.8 (20 hlasů)

In reply to by strejda (neověřeno)

Trvalý odkaz

lidí, spíš naopak.
Jen se nám tu nějakým nečekaným způsobem víra náboženská přetransformovala do víry politické. Když slyším v práci ten houfec třicátníků, upřímně věřících, že Babiš a Zeman jsou zlo pekelné, a jakýkoliv jejich skutek si vždy vyloží tak, že to jejich víru jen posílí, vzpomenu si občas na dobu, kdy jsem ještě chodil do kostela, a po cestě zpět nedobrovolně poslouchal řeči ošátkovaných babiček. Taky v tom měly jasno.
Ale zasahuje tahle nová uhlířská víra občas i lidi starší, o kterých jsem si dříve myslel, že uvažujou logicky a technicky, Vlk budiž toho zářným příkladem.

O platy farářů nové doby se Vidláku nebojím. Jen místo v kostele kážou v novinách a v televizi, místo na faře bydlí normálně v bytech či domcích, a platí je, kdo vlastně? Vydavatelé z příjmu z reklam, snad tedy, a v případě naší vaší ČT09 si je, ne moc tedy dobrovolně, platíme my sami...

Průměrný počet slepic: 4.8 (28 hlasů)

Počet cikánů bývá několikanásobně podhodnocen. Protože většina si vyplňuje českou národnost.
Katolíků u nás bude zase o něco méně než přes deseti lety. Někde jsem četl, že největší ztráty mají katolíci v Polsku. Pořád je jich ale okolo 60%. Protože výchozí stav po roce 89, byl vysoký.

Průměrný počet slepic: 4.4 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Jenže ono víc vadí, že církve ty peníze ukradly než že dělá radost, že bude po církvích.

Navíc tady bude nová církev, cizí a nejhorší ze všech, kterou evangelíci tak vítají. Takže nejpíš uvidíme spoustu konverzí.

Průměrný počet slepic: 4.5 (31 hlas)
Trvalý odkaz

K

Průměrný počet slepic: 1.8 (20 hlasů)