Dělící linie

Autor

Dnes budu rozvíjet včerejší text o tom, že se v podzimních volbách neschyluje k třídnímu boji, ale spíše k domácí zabijačce a bratrovražedné bitvě, která ovšem postihne především alternativu a národní hnutí. Koronavirus vidím jako určitou příčinu tohoto stavu, ale také za spouštěč animozit, které tu už byly přítomny dřív, jen existoval společný zájem je překonat. Dnes chci mluvit především o tom, kde ty dělící linie vidím já a proč si myslím, že výsledkem bude jen spálená země alternativy a jakýkoliv restart bude v nedohlednu. 

Včera jsem naznačil, že koronavirus rozštípnul dotehdy jasné dělení na národní a nadnárodní. Dělení chudí a bohatí. Úspěšní, kteří z globalizace profitují a neúspěšní, kteří se propadají dolů i když roste HDP.  Problém je v tom, že to koronavirové štípnutí nebylo jako příčný řez, ale mnohem víc se podobá kameni hozenému do okna. 

Kupodivu méně se toto štípnutí týká naší pražské kavárny a líbodémo všeobecně. Ale nebudu zakrývat, že i oni se rozdělili na odpůrce a příznivce očkování. I oni mají své popírače epidemie, mají své Pekové i Smejkaly. Ale štípanec to není zase až tak hluboký. Oni prostě jasně vědí, že za to všechno může Babiš a Zeman a náš podivná vztah k EU. Jsou přesvědčení, že kdyby o očkování a o opatřreních rozhodovala Evropská komise nebo nějaký jiný ojroorgán, tak by bylo všechno v pořádku. Odpůrci a příznivci očkování v řadách pražské kavárny spolu vedou poměrně kultivovanou diskusi a jejich spory ukončují oboustranně snesitelným požadavkem, že očkování má být dobrovolné. 

Směrem k alternativě jsou ovšem škody podstatně větší. Tam nedošlo k jednomu řezu, který by národovecké síly rozdělil celkem čistě na odpůrce a příznivce očkování.  Národovecká scéna je rozštípána na mnohem více částí, které vlastně ani nemají šanci být znovu stmeleny, protože jim chybí společný objekt nenávisti. Pražská kavárna se sice také hádá o očkování, ale naštěstí mají svého arciďábla na Hradě, který je kdykoliv znovu stmelí. Alternativa je na tom hůř. 

Zkusím vyjmenovat hlavní dělící linie: 

Jednak jsou tu ti, kteří za koronavirem vidí řízené síly, které virus vypustily za účelem ovládání lidí. Tito lidé obviňují stát z toho, že toto spiknutí nerozpoznal nebo že se na něm všemi silami podílí. Vadí jim, že stát zavedl opatření, protože virus neexistuje/existuje, ale nějak divně/umírá se nikoliv na koronavirus, ale na zanedbanou péči a v nemocnicích bylo plno, nikoliv protože tam umírali lidé, ale proto, že za covidového pacienta bylo hodně peněz a tak se doktoři postarali, aby měli plno. Pro tuto skupinu je stát viníkem, protože od začátku nedělal opatření za účelem omezení viru a ochrany populace, ale za účelem vytvoření koncentráku. Mezi tyto lidi patří třeba tady u nás Vlastimil. 

Pak jsou tu ti, kteří stát obviňují z toho, že svá opatření prosazoval silou. Že nedal lidem svobodu se rozhodnout pro míru rizika, určit si priority a postupovat samostatně. Díky silovému postupu se lidé zatvrdili, opatření nedodržovali, což vláda nemohla uznat, protože by musela přiznat, že ji nikdo neposlouchá a ona nemá páky na prosazení svých opatření. Vláda si pak pomáhala řečmi o nakažlivých mutacích, aby nějak zdůvodnila, že se virus šíří i když zavedla spoustu omezení. Kdyby vláda opatření neprosazovala a nechala lidem samostatnost, tak by dopady epidemie byly mnohem menší. Do této skupiny bych zařadil mého bratra Mastera. 

Další skupina jsou ti, kteří naopak stát obviňují z toho, že nepostupoval s větší rozhodností. Že tváří v tvář obrovské krizi ukázal slabost, že nepoužil represivní aparát, aby si vynutil svou vůli. Kdyby stát postupoval se vší rozhodností a řekněme i trochu s brutalitou, tak by dopady epidemie byly mnohem menší, stejně tak by se snáze vzpamatovalo hospodářství. Stejně tak může někdy přijít jiná horší krize - třeba válka nebo uprchlíci na hranicích, kdy stát bude muset postupovat velmi přímočaře a možná ještě více podřídit život lidí nové krizi a teď se ukazuje, že stát toho nebude schopen. Do této skupiny bych zařadil u nás Laca.

Další skupinou jsou ti, kteří poukazují na to, že se u nás nenašel n alternativě vůbec nikdo, který by se chopil příležitosti podobně jako to udělaly nadnárodní korporace a pokusil se v této krizi převzít moc nebo alespoň že by se pokusil svoji současnou moc upevnit. Do této skupiny bych zařadil třeba Petra Hampla, který už delší dobu upozorňuje, že kupříkladu Trump přišel o moc, protože podcenil své politické soupeře a nevybudoval si žádnou podpůrnou strukturu. To samé platí pro Babiše, ale i o Okamuru. Měli dost času si vybudovat zázemí. Já sám jsem mnohokrát poukazoval na to, že se Babiš pokoušel vlísat do přízně těch nejmocnějších, což se mu nedaří, ale nikdy nevyužil té druhé možnosti - opřít se o své voliče.  To dělá tak trochu teď, ale image českého Orbána si už asi nevybuduje. 

Tou poslední skupinou, kam řadím sám sebe, jsou ti, kteří tvrdí, že stát fungoval tak, jak bylo v současných podmínkách současného světa možné.  Že se v rámci možností své úlohy zhostil, že udělal maximum možného a celý jeho postup od začátku do konce byl kompromis. Vláda nevládla sama. Vstupovaly do toho soudy, profesní organizace, odborníci neměli jednotný názor, do procesu vstupovala Evropská unie a to přes různé své skupiny. Vláda postupovala sice málo rozhodně, ale maximálně v rámci svých kompetencí. Zároveň vláda nezavedla diktaturu, nepřevzala moc a všechna omezení procházela přes parlament a byly omezeny soudní mocí. Babiš svou osobní moc nijak neposílil, volby se nezrušily, je stále dovoleno vládu kritizovat a fejbůk se tou kritikou jen hemží. Babiš si v rámci možností prosadil svou a to tím, že připravil podmínky pro masové očkování, které ale zůstalo dobrovolné a ve všech covid pasech není jen jediná varianta očkování, ale také prodělání nemoci a testování. 

Napříč popsanému dělení si ještě přidejte postoj k očkování. Od postoje, že naočkovat se je zrada, kterou udělá jen ovce, až pod postoj, že očkování by mělo být povinné, protože to je jediná cesta k bezrouškové budoucnosti. 

Teď budu mluvit za sebe. Nikomu to nevnucuju... 

My na alternativě jsme chtěli vystoupit z EU. Protože to pro nás dole není výhodné. Protože globalizace nám bere práci a budoucnost. Protože nám bere suverenitu a možnost rozhodovat o nás tady doma. Protože nám berou právo rozhodnout se, koho si do země pustíme a za jakých podmínek. Protože nám zasahují do volebního procesu tím, že jakési neziskovky bez jakékoliv odpovědnosti posuzují vhodnost našich kandidátů a určují, kdo z nich mluví pravdu a kdo ne. 

Ale řekněte mi, jak chcete získat zpátky naší suverenitu, když čtyři pětiny alternativy teď urputně bojují proti vlastnímu státu, protože je z různých důvodů zklamal. Svým způsobem si globalisti nemohou přát nic lepšího... národovci bojují proti svému státu, proti svému premiérovi, proti postupům, které schválil náš parlament. I kdybychom nakrásně z EU vyklouzli, k čemu to je, když přece všichni ti papaláši jsou zaprodanci globalistů a nebo nerozpoznali, jak jsou ovládáni ilumináty... 

K čemu nám bude stát, který bude rozsekán na maličké straničky, které si nemohou přijít na jméno, které se neshodnou ani na tak jednoduché věci jako je pandemie? Co když přijde válka? Ta skutečně hybridní - kdy nepůjde snadno rozpoznat, kdo je proti komu. Budeme se zase hádat, kdo je náš přítel a kdo nepřítel? Postaráme se, aby nikdo nedostal do rukou žádné kompetence ze strachu, aby se neodrodil a nešel poklonkovat globalistům? 

Tohle jsme chtěli? Aby se nakonec se skřípajícími zuby stal oligarcha miliardář zase jedinou reálnou možností? S jeho vlažným adorováním Orbána a vlažným vymezování vůči EU? Chtěli jsme, aby alternativou Babiše byla strana, která by chtěla proti epidemii postupovat tak, že epidemie neexistuje a budeme virus léčit vitamíny?  Myslíte, že kdyby vládl Volný, tak máme možnost se naočkovat? Nebo by tam spolu s Vlastimilem demokraticky rozhodli, že žlabuňka je nevykoušená a tak je třeba ji odmítnout? 

Jestli ten koronavirus přišel uměle, tak se podařilo spojit globalisty s alternativou, aby bok po boku bojovali proti svému státu. Každá skupina má jiné důvody, ale společnou rukou se teď starají, aby ze státu nezbylo skoro nic. Aby byl parlament ještě více nejednotný, aby vláda byla ještě více bezzubá, aby se nedalo věřit nikomu a nikde. Prostě abychom byli ideální kořist. 

Začínám si myslet, že už nejde o nějakou růžovou budoucnost nebo o šanci na ní. Ono to vypadá, že půjde o ty úplně základní fundamenty naší společnosti. Už nepůjde o to, abychom nebyli otroci. Už půjde o to, zda  budeme otroci každý osaměle nebo zda budeme otročit alespoň jako národ. Už nejde o to, že nás vykrádají, že si hledí na své zájmy, ale jde o to, jestli chudí a ožebračení alespoň zůstaneme pohromadě. Už nejde o to, zda budeme ekonomicky v područí Německa a Francie, ale o to, aby s to tu vůbec jmenovalo Česká republika. Protože bez zachování alespoň toho základního je všechno nad tím jedno. 

Pro mě začínají být volby jednoduché - hodím to tomu, kdo nechce tento stát zničit.  

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.3 (112 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Přidám pár svých postřehů a úvah.
Těch lidí, kteří na alternativě vystupují aktivně moc není - myslím tím především ty, kteří publikují. Zatím si každý tak nějak "hrabe" na svém písečku. Situace napřed musí dozrát do stadia, kdy si tito "psavci" uvědomí, že k dispozici jsou jen spoluobčané, kteří jsou .. jiní prostě nejsou a nebudou a že sami toho moc neovlivní. Nikdy nedojde k jednotnému názoru a myšlení - ostatně to by bylo kontraproduktivní, protože právě střet protichůdných názorů dostal naši civilizaci tam, kde je a je málo pravděpodobné že web "vidlákovykydy" dosáhne čtenosti idnes.cz. Druhým klíčovým bodem je fakt, že kdo ovládá mediální prostor, ten "to" v podstatě řídí, řídí běh událostí. Třetím bodem je pak fakt, že tito psavci by měli působit jako sjednocující elementy právě proto, že jsou aktivní. Kdo jiný, než tito "psavci" by měl nalézat kompromis? Až budou svou úlohu plnit, pak ani COVID-II "nerozhodí" množinu vlastenecky smýšlejících spoluobčanů.
Teď konkrétně - Vidláku, Vy se s bratrem určitě shodnete na správnosti principu očkování. Tipuji, že shoda ovšem není v otázce důvěryhodnosti postupu a vakcín. Ono totiž neexistuje smysluplná odpověď na otázku, proč je doslova zakázaná vakcína, která jako jediná má nejméně spojovaných úmrtí a negativních vedlejších účinků a která navíc není "nová", ale při vývoji a výrobě se postupovalo podle desítky let osvědčených postupů. Tím mám na mysli samozřejmě Sputnik. Dalo by se pokračovat dost dlouho ... proč nemohl být použit pandemický plán ... atd. Takže, jakékoliv psaní mělo vycházet z následujícího - najít společnou "základnu" a dále vést smysluplnou diskuzi nad fakty, nad kterými se strany shodnou. Pak je úplně jedno, zda COVID byl úmysl, byznys nebo ilumináti, protože VŽDY dojdete opět k další společné "základně" ... v tomto případě (a i dalších) k nadnárodním korporacím. Zkrátka, Úkolem "psavců" musí vždy být hledání společných východisek a nikoliv sveřepě trvat na svém jediném správném pohledu. Psavci musí směrovat diskuzi směrem, který je akceptovatelný většinou. Zkrátka nehrotit, ale sjednocovat, nenutit svůj pohled na věc jako jediný správný.
Druhá věc - ovládnutí mediálního prostoru. Lepšolidé mají svůj seznam.cz, idnes.cz a další. Všimněte si, že to jsou portály, které zahrnují široké spektrum zpráv a (lepšo)informací. Zkrátka, tyto portály agregují zprávy i z jiných webů. Co má alternativa? ... velké NIC. Přitom to není složité, brání tomu ale hrdost a ega psavců publikujících na svých vlastních serverech. Bez ovládnutí mediálního prostoru se nikam nepohneme. V čirém zoufalství nad vývojem v Česku, jsem se pokusil o alternativu seznamu - nepodvoleni.cz. Je to agregace zpráv z hlavních "fejk-ňůs" webů. Pokud má někdo nějaký nápad - sem s ním, kontaktujte mě. Jen připomínám, že vlastenectví se nedělá za peníze, alternativa (dez)informuje zadara, za prachy hlídají pravdu jiní :-).
A poslední - pravdu má Hampl s tím, že alternativa musí být připravena a organizována, což zabere čas. Tyto volby budou jen o tom, aby ještě nějaké další byly. O ničem jiném. Psavci by tudíž měli formovat mediální prostor v tomto duchu. Proto bude akceptovatelný i Babiš ... protože nikdo jiný, bohužel, není vygenerovaný. Ale příští volby ... to už by mohla být jiná. Navíc se domnívám, že ještě musí být hůře ... to aby přestalo platit "na nákupní frontě klid" a obyčejní lidé se začali zajímat.
Mimochodem - pravdu má "vevča (neověřeno) dne Čt, 29. 07. 2021, 00:48 - Ma li byt zmena, musi byt odspodu."

Průměrný počet slepic: 4.7 (52 hlasů)

Ještě bych dodal - máme obrovskou výhodu oproti "Západu". My jsme totiž REÁLNĚ zažili oba režimy. Pokud tuto výhodu nepřetavíme v náš reálný prospěch, tak si svůj osud podvolených po právu zasloužíme...

Průměrný počet slepic: 4.6 (32 hlasů)

Tu výhodu nemáme. Tu jsme prošustrovali. Po více než 30 letech od sametové revoluce 1989 tu máte většinu obyvatelstva, kteří reálně zažili jen tento režim, případně byli v té době ve věku, kdy z toho nemají moc rozum.

Průměrný počet slepic: 4.6 (26 hlasů)

Ponkrác, pamět přežívá dokud poslední co to zažil může vyprávět, podívej se na 48-89, 40 let a stejně si pamatovali "první republiku", zatímco CaK už bylo historickou událostí...

Průměrný počet slepic: 4.5 (17 hlasů)

Ovšem dnešní pamětníci mladým vyprávěli "historickou paměť", že všechno před rokem 1989 bylo špatné. Nic nebylo dobré, nic za nic nestálo, byla to strašná doba nejhoršího útlaku na světě za celou dobu existence lidstva. A teď zažívají nejlepší možný režim, a všechno bude jen dobré. A to je teď historická paměť těch co předchozí režim nezažili coby dospělí lidé.

Alternativa jede stejnou chybu. Kromě hledání nepřítele je naprosto - až na světlé výjimka - prázdná. Opanoval ji bulvár, senzace, spiknutí, a nekonečný boj za to, kdo vyštrachá větší pikošku. Vyhrává ten, kdo nejúspěšněji udělá z komára velblouda, prodá uklízečku na videu jako "odbornici pracující pro NASA, a přínášející zprávu a varování "světového významu".

Nejhorší, co by se alternativě mohlo stát je, že by dostali šanci. Porvali by se mezi sebou, protože nepřítele životně potřebují.

Mimochodem bajka s poučením: Čeští piráti vznikli ve skupině, která bojovala proti korporacím - linuxové komunitě. Tam se zrodili. Linuxová komunita také potřebuje nepřítele, stejně jako naše alternativa.

Všechny směry, jejichž základním kamenem je hledání nepřítele a protest proti němu, nakonec přinášejí otroctví a nesvobodu.

Průměrný počet slepic: 4.4 (28 hlasů)

Všechno vypráví, že bylo špatně? Proto musí Čt 30 let po revoluci furt jet masírku, že je to naopak než pamětníci říkají :D Když něco není, nemusíš to vyvracet ;)

Průměrný počet slepic: 4.1 (14 hlasů)

Je třeba jet masírku proti těm zbylým soudným.

Navíc geniální propagandistický tah mediální masírky je dokola opakované tvrzení, že "lidé si pamatují jen to lepší". Tím mladším říkají, že doba před rokem 1989 byla takový armagedon, že to přesahuje jejich fantazii, a raději ať se o to ani nezajímají.

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)

ass: Bohužel, v dnešní době už se moudrost a vzpomínky nehledají u prarodičů a rodičů. Tohle s příchodem internetu zcela zmizelo společně s "úctou ke stáří". Vzory pro mládež jsou dneska na facebooku, instagramu, tiktoku, youtube a twitch.

Průměrný počet slepic: 4.7 (20 hlasů)

Štouravá otázka: A kdopak ty děti odložil k počítači?

Průměrný počet slepic: 3.9 (14 hlasů)

Všichni co zvonili klíčema a pak šli do práce. Jen jsem upozorňoval, že na starý sere pes a jsou potřeba jen když se blíží volby.

Průměrný počet slepic: 4.5 (17 hlasů)

Nevychovávají-li děti rodiče / prarodiče, vychová je někdo jiný. Jakékoli stížnosti na mládež je třeba posuzovat i toutou optikou. Řekl bych, že o něco dříve měli lidé mnohem více práce a zápřahu, a dokázali dětem předávat.

Já si tu dobu pamatuji. Přistoupilo se k tomu s tím, že starší generace říkali mladším: My jsme všechno dělali špatně. Za naší doby bylo všechno špatně. Nemáme vám co předat. Navíc všechno, co víme je zastaralé, vy už budete potřebovat jen počítače, to je budoucnost. Takže jim rodiče a prarodiče říkali, že mohou sloužit jen jako špatný příklad. A dali od směrování, výchovy a předávání dětí ruce pryč. A světe div se - mladší generace si jaksi naváží starších.

Stejně tak si vzpomínám, jak se v porevoluční době zacházelo s techniky a znalými lidmi. Jak s hadrem. Nebudou potřeba, v řadě jich čeká 20 dalších. Když tedy mladší generace viděla, jak se s techniky zachází, logicky se na tehcniku nikdo nehlásil. Málokteré dítě má v dětství sen, že bude dělat povolání "hard na podlahu za suché z nosu" nebo "toaletní papír na vytření zadku". Takové dětské sny se moc nevyskytují. Teď se čílíme, že není dostatek tehcniků, a že to bude leností a blbostí mladých.

No, a proč tedy nevoní ovoce? Aha, to je asi spiknutí Šoroše a nebo svobodných zednářů. To bude to pravé vysvětlení. Asi by bylo třeba se obrátit s vysvětlením na weby aeronet nebo otevrisvoumysl, abychom zjistili globální plán. (konec sarkasmu)

Průměrný počet slepic: 3.7 (15 hlasů)

Nebo zase opak: "My jsme VŠECHNO dělali dobře" - když dítě vidí, že evidentně VŠECHNO ne.

Pak dotyčnýho přestane brát vážně.

Co se mělo dělat byl rozbor, co dobře bylo a co ne.

Jenže ouha, tam je potžeba přiznat si i vlastní chyby... a to je tak těžký, že se radši obětují děti.

Průměrný počet slepic: 2.3 (20 hlasů)

Dítě je v zásadě černobílé ve svém uvažování. Jeho schopnost jemně hodnotit odstíny se vyvine až někdy kolem puberty. Menší dítě nemá schopnost vyvažovat několik různých pro a proti. Ten vývojový stupeň, kdy toho bude schopno, se vyvine až později. Reálně toho jsou lidé schopní teoreticky někdy od cca 15 let, prakticky kvůli potřebě vlastní životních zkušeností až nejdříve od 30 let.

Příroda dává dítěti rodiče proto, že potřebuje vedení a podporu. Moderní progresivisté, psychologové a humanitární rozumbradové vycházejí z toho, že dítě má schopnost plně rozhodovat, plně si všechno určit. Výsledkem je, že dítě necítí ochranu, a necítí se bezpečně, protože nikdo mu nekryje záda. Neposlouchání autorit, nezatěžování úkoly, nedávání žádný povinností znamená, že nemůže prožívat dětství. Je předčasně bráno jako dospělé, na což není připraveno.

Když dítě od rodičů slyší neustále, že jejich doba byla POUZE špatná (dítě si černobíle přeloží, že rodiče jsou špatní a hloupí, a má dělat opak). Že všechno Češi dělali špatně, ale teď je Západ náš vzor (malé dítě si černobíle přeloží, že Česko jsou špatní a hloupí, Češi jsou špatní a hloupí, a je třeba jednat proti Čechům a Česku, protože to je jediné správné), atd.

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

Báli se strachy mluvit, abychom to někde náhodou nezopakovali.

I jako děti jsme věděli, že doba a rodiče jsou dvě různé věci. Aspoň tam u nás.

Češi nedělali všechno špatně, ale taky dělali chyby a taky dělali sviňárny, není třeba nic lakovat na růžovo. I malý děcko je schopné pochopit, že není Čech jako Čech, jako ono není ten spolužák, co ho bije.

Jako národ bychom se mohli víc namáhat. Malé děti se totiž hodně namáhají, aby se naučily chodit, vázat kličky, plavat, jezdit na kole, úhledně psát atd.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

Jo, jenže ještě musí být někdo, kdo dotyčného poslouchá.

Když se budete ptát tady, tak můžetče získat dojem, jak se tu všichni měli dobře, milovali režim a nikomu tu nic nevadilo a režimu nikdo nevadil.

Človek se až diví, na co ten režim tu StB vůbec měl.

Průměrný počet slepic: 1.8 (19 hlasů)

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale ty děti poslouchají, když někdo říká, že ne kecááááá ;)

Reálně to bude jinak, když měli děti věk na navázání vztahu, tak nikdo neměl čas nebo to dělal vysíracím způsobem a pak děti přestali poslouchat a následně v pubertě házeli bobek úplně na všechno co vysírač/neznámí člověk(nemá k němu vztah) říká ;)

Zajímavé, že u nás v rodině s tím posloucháním není problém, a jasně ty potomci co jsou v pubertě, tak jsou na facku, ale neznamená, že neposlouchají a nevnímají jak se chováš a a co říkáš, pouze to co si vezmou je na základě toho, jak si se choval od narození po pubertu ;) Je to jako z kůží a sluncem, jakmile nastanou problémy, už to nenapravíš co jsi posral opekáním na dece pro "bronz" ;)

A k tomu, že minulý režim byla růžová zahrada, bez mráčků :D Čmoude, toto podsouváš lidem ty, tedy lžeš ;)

Průměrný počet slepic: 4.6 (16 hlasů)

Nevím na co je reakce to pojednání o světě.

Já nelžu, račte si projet diskuse.

Nebo donuťte petrapavla prohlásit, že komouši byli násilný svině, ale aspoň uměli zorganizovat zubařskou péči. Donuťte Mirka58 říct, že vyhazovat někoho ze školy jen za třídní původ je prasárna a nespravedlivý, byť on sám tam šel nalitej a pro své stranické postoje to dostal i tak. Donuťte někoho říct, že je divný, když komouš někomu chodí kopat do dveří a celej a barák se ho bojí, byť vás nechaj zadáčo dvakrát do roka vystřelit ze vzduchovky.

Donuťte tu někoho přiznat, že fotr musel bejt fakt magor, když mu nevadilo učení o třídní nenávisti, ale aspoň se po ulicích neváleli smradlaví žebráci. Spíš obviní z nenávisti vás než aby to uznal.

Přitom všichní víme, že třídní nenávist byla jedním y pilířů celého učení. Vy to přiznáte? Místo abyste mě tu obviňoval ze lhaní?

Průměrný počet slepic: 2 (5 hlasů)

Dnešní režim žádnou nenávist nemá? Jsme si naprosto rovni?

Co ukázal fotbalový zápas a událost Kúdely v březnu 2021? Že západní systém je založen na rasové nenávisti a podčlověkem je běloch. Když černoch zařve rasismus, má generální pardon na cokoli, a výhody nabízené na talíři.

Stejným způsobem jako na bělochy začínají být v USA podlidé Asiaté. I ti zřejmě mají sloužit černochům a lízat jim boty a podrážky.

Mnozí, a někteří i politici běžně vyjadřují nenávist k seniorům. Řeči o zrušení volebního práva seniorů poměrně často vypouštěli i někteří politici.

Kromě tento systém je nebývale ostře založen na třídní nenávisti menšin vůči většině.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Jenže nenávisti dnešního režimu nejsou sestaveny do žádné ideologie.

To je ten obrovský rozdíl.

Možná se i toho v USA dočkají, ale nemají tam žádnou knihu hlásající nenávist. Teda mají jich tam dost, protože mají svobodu slova, ale žádná není oficiální ideologií režimu. Oficiálně jsou proti nenávisti a proti rasizmu.

Komunismus byl oficiálně nenávistný proti "třídním nepřátelů".

USA jsou pořád ještě oficiálně proti nenávisti a proti rasismu,

To je ten hlavní rozdíl.

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

Takže ideologie, že běloch je inherentně a z podstaty vinný a zkažený? Učí se na univerzitách, vysílá se v médiích, jedou podle něho instituce. Co to je jiného než rasová nenávist?

Zejména v USA vycházejí vědecké práce o tom, že bělošská rasa je z pricnipu nemorální. Od esesáckých dob se liší jen tím, že namísto nadřazení árijské rasy je nadřazená černošská rasa.

Mluvil jste o knihách, že si můžete číst co chcete. Zkuste si zjistit, kolik vychází v USA knih na téma "dekolonizace" a různé návody na to, abyste jako běloch cvičili, trénovali a rozjímali nad svou zkažeností, nad svou nemorálkou, nad vašimi myšlenkami kdy se hnusně nadřazujete černochům. Jsou jich plné pytle a nepřeberně titulů. Chtěl jsem studovat, tak studujte. Je to nechutné.

Teď už to přechází i na Asiaty - ti jsou také fuj. Utlačují černochy svým intelektem.

Říci coby výše postavená či lépe placená osoba - ať v soukromém nebo veřejném sektoru - slovo negr - znamená automaticky vyhazov. A zároveň takový škraloup ve vašich kádrových materiálech (schválně používám bolševický slovník), že si už ani neškrtnete. Možná jako kopáč nebo dělník na stavbě. (Jak nesmírně to připomíná bolševické časy!) Když chcete říci, že nějaká hnusná zavrženíhodná osoba řekla slovo negr, tak nemůžete - musíte říci "ta svině řekla to slovo na n".

Jste příliš příliš neobjektivní. Kdybyste porovnával objektivně, zjistil byste, že dnešní západní svět je stejně hnusný, spíše hnusnější, v těch negativních aspektech bývalého komunistického světa. To pěkně prosím není obhajoba komunismu. To je povzdech, že jsme hledali svobodu, a našli jsme žumpu.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

Myslím, že jsem objektivní.

Vyzkoušel jsem si oboje a nedá se to srovnat.

Alespoň zatím.

Já jsem bral za studování skutečné studování. Nemusím číst veškerý blbosti, co kdo sepíše. On je rozdíl mezi tím, když nějaká knížka ani nevyjde a když vám ke knížce, co vyjde, vyjde ještě několik desítek svazků blábolů.

Je to nechutné a bral jsem to jako komunistický žvásty - nebral jsem to vážně. Ne, že bych si nedával pozor, ale nebezpečí bylo daleko menší.

Já jsem na západě žil. Pořád to byla pohoda oproti tomu, co bylo tady za komunistů. Pořád.

Dneska je to tady pohoda vedle toho, co tu bylo za komunistů.

Jinak jak to vypadá kde v USA nemohu soudit. USA ale nejsou celej západ.

Průměrný počet slepic: 1 (7 hlasů)

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nasi boli zobraci, a ich cielom bolo prezit, vychovat deti, a neudriet sa predcasne ... a to s komunistami dostali ... sused dokonca aj taky luxus, ako je dovolenka ... a ano, naozaj im rezim nevadil ... aj ked odovzdavali kontigent, aj ked im prisli vymetat sypky ... pretoze nakoniec im lepsie bolo, ako pred rezimom ...

Zle bolo len tym, co im pol sveta bolo malo a cely vela ... nechceli pracovat, ale chceli si dobre zit ... vsak preco najhorsi utlak za komunistov popisuju 'revolucionari' ze museli mat peciatku zamestnavatela v obcianke?

Průměrný počet slepic: 4.5 (30 hlasů)

to, co vaši dostali s komunisty, to dostali jen proto, že komunisti okradli a uvrhli do bídy jiné lidi. Na to jste tam u vás nikdy nepomysleli? Sotva, že.

Vaši byli něco jako šmejdi, co okrádají důchodce prodáváním předraženejch hrnců. Taky si nakecaj, že na důchodcích nezáleží, že oni se maj dobře a tak je to správně, že svět je zlej a tak musej bejt svině, že morálka není a všechno se může, že ostatní by to dělali taky atd, atd.

Moc ti přeju, aby jsi si to prožila z druhý strany, třeba to viděla na svejch dětech a vnoučatech, jak na ně napochodujou nějaký hajylovitý lemplové, okradou je o všechno, co za celej život budovali a pak je budou po zbytek života šikanovat.

Takže předčané sedření samozřejmě, přežití tak tak a někdy ani to ne.

Jsi jen zlá, sobecká, sebestředná svině.

Průměrný počet slepic: 1 (9 hlasů)

Přesně. I tady ve skupině pamětníků už člověk poslouchá bláboly jak jsme se měli za komunistů a jak bylo dost všelikého zboží (narážím na včerejší diskuzi).
Těžko potom může člověk chtít vyvážený pohled od mladších ročníků.
Představa že pamětníci jsou objektivní je velká iluze, protože si svoje vzpomínky na doby kdy byli mladí a krásní sami sobě přemalovali na růžovo. Čmoude, čest vyjímkám.
Stejně tak byly vyprávěny pohádky, jak skvěle se žilo za První republiky, nebo za starého dobrého Rakouska.
Opravdu objektivní budou až lidé, pro které to bude opravdu stará historie a osobně nebudou pamatovat ani před ani poplyšákovou dobu.

Průměrný počet slepic: 2.8 (36 hlasů)

In reply to by Zapadlo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jen aby bylo jasno: Podle vás je tedy "objektivní" přístup totálně poplivat dobu před rokem 1989. To ovšem není objektivní, ale fanatický až hysterický pohled - všechno možné co nejdále od významu slova objektivita.

Průměrný počet slepic: 4.4 (36 hlasů)

Totálně poplivat dobu a mluvit i o těch sračkách jsou dvě různý věci.

Mě nadávaj do komunistů na jinejch webech, protože si tam troufnu říct, že komunisti udělali něco dobře nebo že tenhle režim není o nich lepší.

Jenže tady se musí jen chválit a o tom špatným se nesmí ani ceknout.

Někomu tady připomenout, že ty bezúročný půjčky, dotovaný potraviny, umělý měnový kurzy atd někdo na konci krvavě platil, to se bere za osobní útok. To se pak nikam nedostanete.

Až padnete na webovky, kde se můžou doopravdy psát pro a proti, tak dejte vědět.

Průměrný počet slepic: 2.3 (22 hlasů)

Dej odkaz na diskusu,kde jsi napsal, abych si opravil mínění, že seš v posledním roce totálně v hlavě nar... ;)

Zde co čtu co píšeš, tak všechno co si lidi pamatují jsou lži a jedniné co komunisti udělali, je že vraždili a mučili co píšeš... I taková ČT je proti tobě médium co velebí komunsimus jako svatej režim co byl dokonalej...

Průměrný počet slepic: 4.3 (25 hlasů)

Já za to nemůžu, že nečtete všechno.

Já nepíšu, že všechno jsou lži, ale když napíšu, jak byla učitelkou předělaná dělnice a najednou mám děsný popírání, že to není možným od lidí co ani nevědí, která to byla vesnice, tak na zbytek debaty ani nedoujde.

Ale můžeme se do toho dát společně. Vy potvrdíte všechny zcela evidentní sviňárny komunistů a já vám budu potvrzovat nějaký kvality.

Ovšem ty kvality nesmí být na něčí účet, jako to tady vejš napsala bosorečka. To že vám dá někdo z nakradenýho není objektivní kvalita. Třeba ta lépe organizovaná zubařská zubařská péče je.

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

"Někomu tady připomenout, že ty bezúročný půjčky, dotovaný potraviny, umělý měnový kurzy atd někdo na konci krvavě platil, to se bere za osobní útok. To se pak nikam nedostanete."

Já si teď nejsem jist, jestli mluvíte o roku 2021 nebo době dřívější. Protože toto na rok 2021 sakra sedí.

1) Půjčky jsou uměle nízko úročené, a státní západní dluhopisy uměle skupují centrální banky a penzijní fondy.

2) Zemědělství, tedy i potraviny jsou po celé Evropě masivně dotované - v takové Francii či Německu několikanásobně více než v ČR.

3) Umělé měnové kurzy máme rovněž - Česká národní banky uměle držela od roku 2013 kurs koruny záměrně nízko. Hodnota eura či dolaru je uměle silně nadnodnocena. Hodnota jüanu je zámerně držena zatím nízko. Neustále se tisknou obrovské hory peněz jako nikdy předtím a pumpují se do všech západních ekonomik. Reálně se tak jedná o stahování reálného majetku (firem, továren, zlata, materiálu, všeho fyzického) do rukou nejbohatších lidí za velkého chudnutí lidí méně příjmových.

4) New Green Deal je taková další malá domů pro miliardáře, velkokapitál, bankéře a korporace. Nic jiného to není. Chudí zaplatí bohatším ještě větší luxus.

Zkuste dávat nějaké argumenty, kdy dnešní doba je lepší než před rokem 1989. Já sice nezastávám stanovisko, že dnes je vše špatné či horší. Ale vy dáváte argumenty, které dnešní dobu ukazují ve velmi špatném světle. Já jsem pro reálné a nezkreslené rozbory pro a proti. Těch se ale nike nedostává.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

No, já si nemyslím, že ta doba je o tolik lepší, konec konců ji zase vytvořili jen komunisti (už s odhozenými legitimacemi) k obrazu svému. Konec konců, představitelé EU kladli věnce k Marxovu pomníku.

Ale obrovské výhody jsou, že vás nikdo (jako sám systém) nezavře za to, že jste vybudoval vlastní firmu, jakoby to byl sám o sobě zločin, za to, že nechcete vstoupit do družstva, můžete si odjet z tohoto ráje do ciziny, místo abyste prožil život v nikdy nekončící šikaně, můžete si studovat a můžete si kupovat knížky jaký chcete, klidně si můžete zajet na západ, nakoupit jaký knížky chcete, můžete studovat, co chcete, pokud na to máte a nejste závislej na nějakejch komisích a doporučeních, holky můžou vyjet jako aupair místo aby měly jako reálnou možnost jak vypadnout z rodiny, že sbalej chlapa s bytem.

Já třeba kromě komunistů nesnáším i havloidy, ale každej to má na háku. Jo, kdybych k nim chtěl do party, tak to bych asi rychle narazil, ale když nechci, tak mě nechaj a nikdo nepřijde vysírat, cože se já nepřidávám a jakýže to mám vlastně k režimu vztah.

Tohle jsou ty důležitý kousky.

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

Můžete si odjet na západ, pokud vás tam "komise" pustí.

1) Já jsem při příletu do USA vždy procházel "komisí" - imigračním úředníkem. Když tato "komise" řekne ne, tak se letí šupem zpátky.

2) Před odletem do mnoha zemí máte "komisi" - žádáte o vízum nebo tak něco. Když vám ho nedají, tak ...

3) Pokud letíte letadlem, tak také budete absolvovat prohlídku, vaše prohledání, osobní věci a tak. Dost se nesvobodně zhoršilo a zpřísnilo proti minulosti.

4) Budete-li chtít trvale žít v nějaké zemi "abyste neprožil život v nikdy nekončící šikaně", často o tom budou rozhodovat místní komise. Když tam bude chtít prožít delší dobu, nebo dokonce celý život, případně se stát občanem. To se ukomisujete k smrti.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Rozhodovala o mě komise a přišlo mi to normální, protože jsem tam přišel jako cizinec s prosíkem. - Komise byla ze vzdělanejch lidí. Ne domovních důvěrnic a uličních výborů. Ne z angažovanejch učitelek. Mě nevadí, že si někde doma někdo rozhoduje, podle jakých to povede pravidel. Nevadí mi to ani v SAE. - Přijedu tam jako cizinec a respektuju jejich pravidla. Když se mi to přestane líbit, jedu pryč.

Tady měl každej studovat podle toho, jak dobře udělal přijímačky, podle toho, jak byl nadanej, podle toho, jak dřel. Ne podle toho, jak komise posoudila, kdo byli jeho předkové a jak mu to správně politicky myslí.

Koho pustit a nepustit na školu v jeho vlastní zemi a koho si pustit ze světa do vlastní země, to jsou sakra dvě různý věci.

Vízum nedostanete do cizí země. Tady jste nedostal "vízum" ani k maturitě (a někdy ani na učňák), když se komisi nelíbil váš třídní původ.

Ve skutečnosti vám dají jednou občanství a pak už po vás žádná komise ani nevzdechne.

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)

No jo no, co třeba toto: (https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ucitel-byl-vyhozen-ze-zak…)

Toto: (https://www.lidovky.cz/svet/existuji-jen-dva-gendery-rekl-student-vysok…)

Nemluvě o tom, že když český žák / student je ve třídě a pár "inkludovanými", tak je to v zásadě totožné jako zabránění vzdělání. Shodí to dolů mnohem lépe, a ještě více zničí jeho / její životní šanci jako kdyby jí zabránili studovat. Marní čas, protože naše progresivní vláda donutila řadu tříd a učitelů zvládat děti, které tam nemají co dělat, a nelze reálně vyučovat. Je to v zásadě zabránění vzdělání.

A to nemluvím o úrovni univerzit dnes, neb mám mnoho osobních zkušeností. Polovina lektorů na univerzitách by za komunistů nikdy nemohla učit. Sám jsem byl překvapen, když v mém studiu dva lektoři s doktorátem z matematiky (jeden muž a jedna žena) tu matematiku moc nechápali. Měli ji nabiflovanou, ale nikoli zažitou a pochopenou v souvislostech. Přesto učili a učí na vysoké škole statistiku. Kdybych měl na komunistické škole takovéto znalosti matematiky, jako ti dnešní s matematickým doktorátem - vyhodí mě a nedostanu ani inženýrský titul co mám. Zvykl jsem si, že na dnešní univerzitě se polovinu předmětů musím naučit sám bokem, protože lektoři z koušející ty znalosti předmětu nemají a nerozumějí mu. To je dnešní stav a kvalita.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Není to totožné. Inkludovaný žák jen zdržuje. Bránění ve vzdělání znamená, že do tý školy ani nevejdete, k učebnicím se nedostanete a máte utrum. Většinou to znamenalo pracovní proces, vojnu nebo pétépáky a tedy hovno čas na studia.

Dobrý není ani jedno, ale je to nebe a dudy.

Viděl jsem, co udělala se spolužákama nemožnost studovat. V jejich případě to nebyl režim, ale rodiče. Nicméně kluci, co byli nastejně jsou po pár letech beznadějně za váma. Já jsem věděl, že to nebylo jima samotnýma, ale tím, že nemohli studovat, tak prostě zůstali vzadu a plácali se v tom. - Stejně tak jsem ovšem viděl v VŠ blby, který pílí přeci jen vystudovali. Zůstali dál blby, ale něco o látce věděli a mohli fungovat ve funkcích, kde se vystačí se sledováním návodu.

Jo, ten úpadek školství vidím taky, ale zase komunisti se vyřádili na ekonomii. Až do samého konce.

Celá teorie o nadhotě je dětinsky pitomá a sama myšlenka komunismu je tak uhozená, že jsem ji zavrhl už jako dítě a pomyslel, že je ten svět nějakej divnej. Nikdy jsem nemusel svůj názor opravovat. Nikdo nebyl schopen ji argumentačne obhájit, ale dokázali se nasrat.

Mimochodem. Jak vy to máte s logikou? Znal jste ji před tím, než jste se ji naučil? Tím myslím, jestli jste i bez učení se logiky věděl, kdy to sedí a kdy ne, i když jste nevěděl proč?

Druhá otázka. Poznáváte třeba falešné argumenty stejně bezpečně, jako když dává hranatá kostka do hranaté díry, kulatý válec do kulaté díry atd? Nebo jako písmena, barvy či čísla?

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)

Když tu napíšu něco z reality, tak se zvedne pokřik, že to tak nebylo. Bez popírání reality by se tu spousta lidí zhroutila.

Poblázněnej Godot dokonce vypsal PÁR HODIN programu ČT2, aby mi dokázal, že tam o komunismu nic není.

Ty programy o komunismu jsou třeba jednou tejdně. Tak co dokáže kusem programu, mezi tím.

Co to je jinýho než schovávání si hlavy do písku před realitou.

Když napíšu něco jak to funguje, tak k tomu nemá co říct, emotivně ho to přesahuje, tak napíše, že jsem nasranej jako lidi z Kauflandu, ale on že to neví, protože on do Kauflandu nechodí, on že se živí líp.

Takhle to je s vnímáním reality někoho, kdo "REÁLNĚ" zažil oba režimy. To je strkání hlavy do písku.

Takovejch tu máte plno. Vy to považujete za výhodu?

No tak bravo. Váš osud je zpečetěn.

Průměrný počet slepic: 2.2 (23 hlasů)

15, 20... tedy doba kdy se ještě reality nevnímá, svět je bezstarostný všechno zařídí rodiče a prarodič.

Průměrný počet slepic: 4.7 (16 hlasů)

Emičko, já to vnímal ode čtyř a život nebyl bezstarostný nikdy.

Už jsem vám říkal, že jsme byli třídní nepřátelé. Kvůli rodičům a prarodičům byla režimní šikana. Žilo se v hrůze a strachu. Tak to chodilo u třídních nepřátel.

Vy víte hovno o životě dodnes.

Průměrný počet slepic: 1 (4 hlasů)

No tak komunisti vysielali o komunizme ... dnes sa vysiela o teplosoch, kastratoch a moslimoch ... dnes su dokonca zakony, ze musime milovat teplosov, kastratov a moslimov ... a ked moslim znasilni nasu holku, tak odide s podmienkou ... o kolko lepsie nez ten komunisticky utlak v telke vychvalovanim komunizmu ...

Tenkrat neboli bezdomovci, dnes su ... tenkrat to bolo horsie
Tenkrat clovek nepotreboval dve prace aby prezil, dnes potrebuje ... tenkrat bolo horsie
Tenkrat neboli exekucie, dnes su ... tenkrat bolo horsie
Tenkrat boli skolky, dnes nie su ... tenkrat bolo horsie
Tenkrat chodil vlak/autobus do kazdeho prdelakova, dnes len tam, kde 'sa to vyplati' ... tenkrat to bolo horsie
Tenkrat neboli fetaci (rozsireni), dnes su ... tenkrat to bolo horsie
Tenkrat bola druzina po skole automaticky a zadara, dnes davate prihlasku a trasiete sa, aby sa miesto naslo ... tenkrat to bolo horsie
Tenkrat sa pestovala nasa vonava zelenina, dnes dovazame plastovu z Maroka ... tenkrat to bolo horsie
Tenkrat platili CSN, dnes su zrusene a potraviny su hlboko pod limitami CSN ... tenkrat to bolo horsie ...

Stazuju sa len ti, co chceli prachy a uznanie, a modru krv a zapadny zivot, ale nie zapadny zivot zobraka, ale zapadny zivot bohaca ... a to opravdu nemali

Svojich nepriatelov likviduju vsetky rezimy, jak komunisticka Horakovu, tak nekomunisti Husa, tak aj my dnes budeme prenasledovat tych, co sa nesklonia pred zelenou europskou slobodou.

Průměrný počet slepic: 5 (35 hlasů)

Kdy a kde, ať včas stihnu utéct (je ale vůbec kam ?).

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Meeropol
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Meeropol

Jo jo, jak ten čas běží....

Tkzv . jaderná parita je někdy považována za nejdůležitější věc z hlediska zabránění eskalaci studené války ve válku skutečnou, v Endkrieg (srovnej s Endlösung).
Měli by tedy obdržet biologičtí rodiče Meeropolů posmrtně Nobelovu dcéru míru ?
Když tu přeci získali i takoví jako Austen Chamberlain, Gustav Streseman, George C. Marshall jr., Henry Kissinger, Andrei Sacharov (vodíková bomba), Menachem Begin......
Nobel samotný vynalezl dynamit.

Průměrný počet slepic: 2.6 (8 hlasů)

Ja ocakavam ze tych, co si dovolia dvihnut hlavu, a povedat slovo proti demokracii demokracia s prehladom zmetie ... nateraz to ide 'na tajnaka', ako napriklad zrusenie fb stranok bez nahrady, aj ked boli naviazane na podnikanie, bratrickovi zrusili cosik, o komsi som citala, ze prisiel o interneteve knihkupectvo ... pre mna podruzne zalezitosti, takze si ani poriadne nepamatam o co slo, ale sme momentalne v bode 'kam zmizel mlikar' .... nemyslim si, ze je cas vyskakovat ... ale urcite verim, ze je cas postavit sa na spravnu stranu, a niektori tu spravnu stranu vyhodnotili ako bojovat proti 30 rokov mrtvemu nepriatelovi ... pac vam neublizi, a vy si nespalite prsty v opravdovom boji

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)

Ještě jednou: zasraná, zlá, prolhaná krávo.

Obviňovat lidi, kterým ukradli všechno, zavřeli je, zabránili jim studovat, někdy zabili nejbližší z toho, že doopravdy neměli jinej důvod, na to už musíte bejt doopravdy sprostota sama.

Co, nebyla jste náhohodu v Praze vysvětlovat dceři Horákové, že jí smrt matky nic neudělala a že jedinej důvod, co má proti komunistům je, že chtěla prachy a modrou krev.

Jsi prostě zlá, sprostá, bbezcitná ženská

Průměrný počet slepic: 1 (4 hlasů)

... no být vámi, tak bych tak nejásal, vy se svezete s ním také ... a bude úplně jedno, zda žijete v CZ, USA či Kanadě !! zatím jsem nezjistil, v které to zemi vlastně žijete.

Průměrný počet slepic: 4.6 (8 hlasů)

Výjimečně zareaguji, protože je mi velice sympatické, když někdo něco dělá.

Celá alternativa nezachází na nedostatku médií. Ale na tom, že perfektně ví, že chce protestovat. Ale neví co chce - tedy chybí ji jakákoli skutečná vize, co by chtěla realizovat. Alternativa založená na POUHÉM protestování a hledání spiknutí se může jít klidně zahrabat, protože nikdy ničeho nedosáhne. Nemá žádnou vizi, co chce. Jediná vize alternativa je, že všichni jsou nepřítel. Jediné, co drží alternativu pohromadě je čím dál více domnělých i skutečných nepřátel ohrožujících svobodu. Jsou jak děti, které kdyby dostali šanci, tak by najednou nevěděli co vůbec dělat.

Průměrný počet slepic: 4.5 (23 hlasů)

In reply to by Miloslav Ponkrác (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ked ono je to s alternativou tazke ... zacala som ju sledovat v 2014, ked sa spustil bordel na Ukrajine, a bala som sa o svojho zalozaka .. a tiez ako vychodnarka mam podivny vztah k ukrajincom - kym su slusni tak ich nevnimam, ale ked zacnu vyskakovat, tak blika cervena kontrolka, skrz banderovcov a povojnove poukrajincovanie nasich oblasti - sice som nezazila, ale zazila som vztah nasich k tymto snaham, a tiez ludi, co mi navazno tvrdili, ze ked som z rusinskej oblasti, tak som ukrajinka, a ked hovorim rusinsky, tak hovorim spatne, a mam sa spravne po ukrajinsky ucit ... v Kosiciach ... ale to som odbocila.

No, tak som v tom 2014 zacala hltat alternativu, semo-tamo sa nasiel clovek, co zbalil saky-paky a mazal na Ukrajinu, a posielal spravy az ... sa niekde na tej Ukrajine stratil, alebo potichu vratil domov ... za tych 7 rokov som ale vystriedala niekolko platforiem, az som skoncila u Vidlaka, pac vsade sa to postupne premenilo do akejsi formy sekty, alebo ako to nazvat ... ti ludia sa chytili jednej myslienky, furt opakovali dokolecka, zacali pouzivat rovnake slovne spojenia v odpovedi na kazdu otazku, a ked sa tam objavil niekto (ako ja), co furt do vsetkeho ryje, tak sa na mna zosypali ako na podryvaca, pripadne nechapavu blbku, a zopakovali mi tu svoju myslienku, viaceri rovnakymi slovami ...

Alternativa nema sancu ... maju klapky na ociach, a odmietaju rozmyslat, pretoze uz maju vymyslene, a uz ich treba len nasledovat.

Průměrný počet slepic: 4.7 (22 hlasů)

Obchodujte uvnitř své rodiny (s manželem a dětmi) , a na alternativy se .....
Ať je obchodování úspěšné. Co více si taky přát, že...klid v rodině, to je to hlavní.
------------------------------
Organizace bývá náchylná k tomu, že v ní dochází k sektářství, ovšem i k tomu, že se z ní vydělují různé směry, někdy dokonce sobě nepřátelské tak, že touží jeden po zničení toho druhého. Život v rámci organizace má prostě také svou dialektiku, ovšem úspěšná v boji , potažmo v boji za zavedení výrazných změn (včetně restaurace osvědčeného, avšak zničeného) může být jen organizace, se všemi svými neduhy. Důležitý je leitmotiv, jestli na něm panuje shoda. Pak táhnout za jeden provaz, jiné cesty k úspěchu není. Takže je někdy žádoucí i to, se sekt zbavit, popřípadě ze sekty samotné učinit znovu živou organizaci.

Otázkou je, co rozumíme pod pojmem " sektářství". Jsou bankéři sektáři ? Jsou sektáři zemědělci, politici, faráři, praktikující křesťané, anonisté, rodiny založené na tržních vztazích....?
Ve světě čím dál tím složitějším je celkem pochopitelný ten útěk k méně rolím a méně složitějším rolím, role "člen sekty" je tedy také poptávána. Ovšem utíkat se dá jak za nějakým cílem, tak i pouze před něčím (nikam).
A tak možná že sektářství (jde také jen o název !!!) je i žádoucí, však prvotní církve byly také sektami, i pythagorejci byli sektou. Rozhodující je kvalita.

Průměrný počet slepic: 2.8 (8 hlasů)

In reply to by Jožinek Chlorků (neověřeno)

Trvalý odkaz

A vy v rodine neobchodujete? Zijete uplne sam a uplne o vsetko sa postarate sam, alebo vam manzelka/matka/sestra/dcera robi otrokynu, aby ste neumrel od hladu v spine, a nic od vas za to nedostane?

A mozete to nazyvat ako chcete, v konecnom dosledku je to nieco za nieco ... ani svaty to dlho nevydrzi, nic za svoju namahu nedostat.

Pod pojmom sektarsstvo som samozrejme rozumela sektarstvo dusevne, ked vsetci zacali rozmyslat a vyjadrovat sa jednym smerom, a ukrok stranou bol jasnym kacirstvom ... a pritom sa jednalo o teoreticke politicke zalezitosti, ktore sa empiricky overit nedali - na rozdiel od tych bankarov, ktori maju na konci suvahu, alebo polnohospodarov, ktory maju na konci urodu ... ja viem, som strasne prizemna, som ochotna zlavit z idei, pokial mam v ruke nieco realneho, co sa da povysit na nieco lepsieho realneho.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

Levá ruka neví o pravé a všecko je společné (až na drobné detaily) , tržní směna strádá...jenže my jsme i hodně skromní - to je ta hlavní potíž. Nebýt televize a internetu tak se snad ani nepohádáme.
Dost tak ušetříme na účetnictví, tom podvodném (Md /Dal). U vás ho vede kdo ? Nebo to zadáváte do Indie ?

Já na vás po dobrém(schvaluji vaše laissez faire rodinné štěstí :-D a vinšuju mu jen vše dobré i do budoucna), a vy na mě...

Nevím co bych měl udělat, abych vás zbavil pocitu že jste strašně přízemní. Co kdybych vám zazpíval ?

Psychiatrists and Lawyers destroying mankind
Drivin' 'em crazy... and stealing 'em blind
Bankers and Brokers ruling the world
Storing the silver and hoarding the gold

Ain't no use in preachers preaching
When they don't know what they're teaching
The weakest man be strong as Samson
When you're being held to ransom

Průměrný počet slepic: 1.5 (6 hlasů)

Hlavním výsledkem osvědčeného postupu urychleného vývoje vakcíny je vytvoření vakcíny Sputnik V s nejlepší kombinací účinnosti, nákladů a požadavků na teplotu chladicího řetězce za méně než šest měsíců. Zrychlený vývoj umožnil za méně než šest měsíců získat lék, který byl navržen pro očkování statisíců zdravotnických pracovníků a učitelů v Ruské federaci. Výsledkem třetí fáze klinických zkoušek byla prokázaná účinnost vakcíny 91,6 %. Cena vakcíny byla jedna z nejnižších mezi léky, méně než 10 dolarů za dávku. Teplotní režim umožňoval skladování a používání v chladicím řetězci při teplotě 2-8 stupňů Celsia. Tyto parametry umožňují, aby byl Sputnik V brzy celosvětově dostupný pro maximální počet lidí v krátké době. Snížení nemocnosti osob, které dostaly vakcínu Sputnik V, a zvýšení stádové imunity umožní lidem co nejrychlejší návrat do životních podmínek a zabrání vzniku další "vlny" pandemie.

To neříkám já, to říká OSN (viz odstavec Results)
https://sdgs.un.org/partnerships/accelerated-development-and-implementa…

Průměrný počet slepic: 4.8 (24 hlasů)

jste dopadl.
Už jste trapný, hnusný a blbý nejenom vy, protože chodíte na Kydy, ale i celá slavná OSN, protože si dovoluje chválit Ivana. Beztak jste se od OSN nakazil, akorát o tom ještě nevíte. Anebo naopak.
Se nedivím, že Spojení Soudruzi Američtí nechtějí do OSN platit členské příspěvky. Prachy by se hodily, ale chválit ficera - nikdo. To je zase úroveň, tohleto...

Průměrný počet slepic: 4.7 (16 hlasů)

To né strana, lid si to žádá.
Dodnes nevím proč se tomu lidé smáli.

Průměrný počet slepic: 4.3 (11 hlasů)