dějiny

Články

Pláč koruny české

Autor

Tato knížečka vyšla v Praze roku 1870. Je takovým přehledem o společenských poměrech v Čechách od června 1868 do listopadu 1869.

Začíná trochu pochmurně: "Které srdce české nezachvělo by se při zpomínce na bitvu bělohorskou a na osud, jenž stihl český národ po osudné oné porážce?! Čí oko nezachmuřilo by se při zpomínce, že na Bílé Hoře za jedinou hodinu zmařeno bylo ovoce celých století, ovoce krutých a krvavých bojů za neodvislost národa a svobodu svědomí?!"