Miloslav Ponkrác

Články

Českou republiku - její vnitřní a mezinárodní politiku - řídí snaživí hoši a ženy čekající na pochvalu

dyž člověk uslyší našeho nového ministra zahraničí Jakuba Koudelku, uvědomí si fakt, který mu dlouho ucházel.

Dochází k výměně lidí. Zatímco dříve museli alespoň v čele ministerstev a institucí být trochu schopní lidé, dnes už to neplatí. Do vlády, politiky, institucí jsou dosazováni snaživí hodní hoši a ženy. Jejich snaha je zavděčit se autoritám, získat od nich pochvalu.

Biochemie: Ivermektin

Krátký vakcinační úvodník: 

Všimli jste si, že očkování konečně předběhlo virus ve vytváření imunity? V posledních dnech stát zvládal zhruba třicet tisíc dávem denně. Koronavirus ovšem s významnými vedlejšími příznaky zvládne vytvořit imunitu pouze u patnácti tisíc lidí denně. Když si vezmu, že Fajzr vyžaduje dvě dávky, tak stát konečně o prsa vietnamské modelky předběhl virus. 

Komplexní systémy seriózně

*** (Úvod)

Tento text je reakcí na text „Komplexní systémy“, který vyšel nedávno zde na Vidlákových kydech.

Před několika desetiletími jsem vystudoval na Západočeské univerzitě v Plzni teorii systémů. Konkrétně obor „Technická kybernetika“. Celý život se zabývám matematickým i jiným modelováním. Základem jsou samozřejmě teorie systémů a jejich chování.