Odpad v Mississippi

Autor
Štítky
Než začnu s dnešním tématem, zde jedna covidová aktualita z Mississippi. Vojenská nemocnice v Jacksonu zavírá provoz na 4 týdny, protože velká část personálu je doma s omicronem. 
 

V jedné diskusi někdo položil otázku na životní prostředí a zvlášť na nakládání s odpady. To je hodně široká oblast, tak si vymezme několik oblastí: recyklování odpadu, likvidace odpadu, odpadní vody, odpadky. Zatímco v češtině si vystačíme se slovem recyklovat, angličtina používá slova "recycle", "reuse" a "repurpose" - tj. recyklovat - (shromáždit použitou surovinu, zpracovat ji a vyrobit stejný materiál, např. papír či kov), opětovně použít - (např. zavařovačky) a použít k jinému účelu - (např. nábytek vyrobený z palet).

 
Recyklování
V oblasti, kde žijeme neexistuje třídění odpadu do kontejnerů. Jediné, co tu lze recyklovat jsou kovy, které vykupuje místní sběrna. Peníze za odevzdané kovy nedostanete v hotovosti, ale šekem po předložení průkazu totožnosti. A pokud odevzdáváte měď, tak si vás i vyfotí. Když jsme se sem přistěhovali a dělali pořádek kolem domu, našli jsme klubko starých použitých měděných drátů, jak tu zůstalo po poslední rekonstrukci domu. Nebylo toho moc a byla jsem pak překvapená, kolik za měď sběrna zaplatila. 
 
Musím přiznat, že státy na sever od nás jsou na tom s recyklováním podstatně dál. Když Bill a Jane bydleli v New Yorku, házel Bill do domácího odpadu všechno, tak jak byl zvyklý. Paní domácí ho několikrát upozorňovala, že je třeba třídit a že dostane pokutu. Nedbal - dostal. 
Když jsme projížděli severní státy, bylo běžné vidět i odpadkové koše na tříděný odpad na odpočinkových parkovištích podél dálnic.
 
Opětovné použití
Hodně lidí se snaží opětovně používat spotřební zboží denní potřeby, např. zavařovací sklenice, plastové nákupní tašky. Hodně našich stálých zákazníků nám bez prošení vrací zavařovací sklenice, kartóny na vajíčka i čisté plastové tašky, což je příjemné - nová sklenice stojí podle velikosti tak 0,75 dolaru a výš, nový kartón na vajíčka stojí od 0,2 dolaru výš.
Do kategorie opětovného použití bych zařadila i různé výprodeje z garáže nebo ze dvora (garage sale, yard sale), případně prodej pozůstalosti (estate sale). V Česku člověk neustále řešil, co se starými věcmi, které již nepotřeboval. Všechny české second-handy prodávaly použité zboží ze Západu a tak většina českého použitého zboží skončila ve sběrném dvoře. Hrníčky, šlapací šicí stroj, skříňky... Já vím, že se to mění k lepšímu. Existují různé stránky na internetu, kde je možné nechtěné zboží nabídnout k prodeji. Jen nevím, do jaké míry je to účinné. Tady je běžnou praxí, že v sobotu dopoledne lidé prodávají to, čeho se potřebují zbavit. Můžete to prodávat před vlastním domem (existují aplikace, kam zadáte svou adresu a podle které vás zákazníci najdou, i když zrovna nebydlíte u rušné ulice), nebo si můžete pronajmout prodejní místo od radnice (pronájem stojí 10 dolarů), která organizuje bleší trh na parkovišti uprostřed městečka každou první sobotu v měsíci. Existují podnikavci, kteří si z toho udělali i živnost. Objíždějí takové výprodeje, koupí levně předměty, jejichž cenu prodávající podcení nebo rozbité, poškozené předměty, které jsou schopni opravit. A pak několikrát do roka udělají vlastní garage sale, kde zrealizují zisk.
Ti, kteří se nechtějí zlobit s organizováním výprodeje z garáže mají další možnost - věnovat použité věci Helping Hands. Pokud je toho víc naráz a je to hodnotné, Helping Hands vydají potvrzení o věnované hodnotě. Tuto částku si pak dárce může odečíst od základu daně.
 
Použít k jinému účelu
Jižanské dámy mají zálibu ve využívání předmětů k jinému účelu než bylo původně určeno. Někdy si myslím, že je to druh národního sportu, která přijde s originálnějším použitím již nepotřebných věcí. Jedna moje kamarádka vytvořila pro manžela "bručárnu" (tady tomu říkají man's cave) a na příčku použila sadu 4 dveří, které dostala od přátel. Jiná paní vyrábí stolní lampy z lahví od alkoholu (ne, ona není "alkoholka", jen jí přátelé občas nějakou zajímavou láhev od alkoholu přihrají). A další dáma vyrábí kříže svařováním starých podkov. Viděla jsem i konferenční stolek, jehož deska byla vytvořena z porcelánových střepů zalitých do epoxidové pryskyřice. Již dříve zmiňovaný patchwork, který původně vzniknul jako způsob jak využít odstřižky látek nebo dobré části odloženého šatstva na výrobu dek, není třeba se ani připomínat. 
 
Likvidace odpadu
V některých rodinách na venkově pálí papírový odpad na dvoře a stejně tak i hořlavý velkorozměrný odpad (starý nábytek, matrace). Sice by jej mohli odevzdat ve sběrném dvoře, jenže je to zpoplatněné a minimální sazba je 35 dolarů. To však nelze provádět v městečku, kde  pálení jakéhokoliv odpadu zakazuje městská vyhláška. Tam nesmíte pálit ani suché větve, šišky nebo suché listí. Místo toho necháváte zahradní odpad u kraje silnice, odkud jej odvážejí městské služby. Někdo by mohl namítnout, že je to škoda, že by to mělo přijít na kompost. Mělo, ale kromě naší rodiny neznám nikoho, kdo by kompost měl.
 
Bohužel, ani sklo ani papír, ani baterie či zářivky se tu nerecyklují, takže často svádím boj s vlastním svědomím, když vyhazuju do odpadu baterku nebo plastový sáček. To vše skončí v popelnici. Zdejší popelnice jsou objemnější než ty české a v některých rodinách ji za týden pohodlně naplní, například jednorázovým nádobím, plastovými nosiči na jídlo z fastfoodu nebo plastovými lahvemi od mléka nebo vody nebo limonád. 
 
Vůbec - fastfoodový odpad je tu bolavým místem. I přes výstražné cedule všude podél silnic, že odhazování odpadků se trestá pokutou 250 dolarů, okraje silnic jsou často lemovány plechovkami, papírovými krabičkami od smažených hranolků či polystyrénovými nosiči pokrmu z restaurace domů. Řeší se to tak, že někdo jednou za čas podél silnice odpadky sebere. Někdy je to místní komunita, někdy jsou to městské služby a někdy odpadky sbírají vězni. Bill říká, že to mají za odměnu za dobré chování. Dostanou se ven a něco si přivydělají. Co je na tom pravda - nevím. Ale do týdne se opět podél silnic povalují odpadky. 
 
Odpadní vody
Na samotách, jako je ta naše se nevyplatí stavět kanalizaci, proto každý dům musí mít domácí čističku odpadních vod. U novostaveb to mají ošetřené tak, že dodavatel energie nesmí elektřinu zapojit, dokud není nainstalovaná čistička (je to jen nádrž se vzduchovým čerpadlem a přepadovou výpustí). V městečku mají odpadní vody z domácností svedené kanalizací do nádrže za městem (lagoon), kterou Bill překřtil na poopy pond (kakáč). Tam se voda nechává provětrávat míchadly. Čističku odpadních vod, jak ji znám z Česka jsem tu nikde neviděla.
 
První dnešní snímek ilustruje velikost zdejších popelnic. Na druhém snímku vidíte vůz pro sběr odpadků. Všimněte si nápisu na dveřích: "Inmate Litter Removal" (Vězeňské odstraňování odpadků). Na třetím snímku vidíte vězně sbírající odpadky. To, že jsou to vězni poznáte podle mundůru. Někde je mundůr s bílo-zelenými vodorovnými pruhy. Čtvrtý snímek ukazuje koše na tříděný odpad na odpočívadlech v Tennessee a v Illinois. Další snímek byl pořízen v Cades Cove, což je součást národního parku v Great Smoky Mountains. Píše se tam: "Při nejmenším 60% veškerého odpadu z odpadkových košů je kompostováno firmou Sevier Solid Waste, Inc v Tennessee. Tento závod je jedním z jedenácti na světě, který přijímá směsný odpad a kompostuje jej ve velkém "digesteru (stravovači)", který zahřívá a rozmělňuje odpad. Plasty a drobné kovy jsou odstraněny třídícím procesem. Zbývající materiál se přeměňuje na kompost, jež se užívá na farmách, v krajině a na stavbách." Předposlední snímek je lehce mimo téma - větrná elektrárna na Severu - někde v Illionis. Mississippi žádné větrné elektrárny nemá, ale jedná se o tom. Zato má na mnoha místech solární panely. Například ve vojenské nemocnici v Jacksonu jsou umístěny na přístřešky nad nemocničním parkovištěm. To je zachyceno na posledním snímku. Není valný, ale snad dá hrubou představu, oč se jedná.
Popelnice
Odpadkový vůz
Sbírání odpadků
Odpočinkové parkoviště
Popis zpracování odpadků
Větrná elektrárna
solár
Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (75 hlasů)

Komentáře

Leoši,
odolnost plastu vůči UV záření nedělá makromolekula, ale přísada zvaná UV stabilizátor. Většina recyklovaných plastů jej nemá, protože je poměrně drahý. Ale pokud jsou recyklované plasty vystaveny slunečnímu záření, přidává se do nich také.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

nečistoty vzniklé běžným užíváním výrobku před recyklací a nemáte vysvětlení, PROČ většina firmiček zkoušejících třídění a mletí plastových hoven již skončila. Tedy alespoň v Gorolistánu a přilehlém okolí.
Ta poslední se drží jen proto, že velké firmy mají VYNUCENOU POVINNOST recykláty kupovat.
A o mechanických, potažmo chemických parametrech plastových dílů bych vám tu mohl sepsat román velikosti Jiráskovo epopeje U nás I - IV. Občas se totiž pokouším opravovat plasty ze zbořených motorek.

Průměrný počet slepic: 4 (2 hlasů)

Dělám 12 let ve fabrice na lisování plastů, 80% výroby je automotive.
Z mého pozorování si troufnu tvrdit, že co se týká použití recyklovaných plastů je nejblíže skutečnosti Targus.
Jen tak pro zajímavost, ačkoli se značná část vtoků a zmetkových kusů drtí a přisává k nové hmotě, opouští náš závod každý týden vysoký kontejner se sajtnami plný vtoků a zmetků a končí nikoliv ve zpracovně ani ve spalovně, ale pod zemí na skládce. Na začátku mého působení v tomto ústavu, jsem z toho byl dost špatný, už jsem otupěl.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

Rodáku,
pak je chybou v organizaci, že plastové zmetky neposílají třídícím firmám. Je jich několik a rády plastový odpad vykupují. Sice za minimální cenu, ale pořád to vyjde levněji než platit za skládkování.
Targus pravdu opravdu nemá, výrobci automobilových dílů plasty opravdu posílají k recyklaci. Většina. proč v Gorolistánu končí třídící firmy? Protože jejich proces třídění vytvoří dražší recyklát než je originální plast. Prostě nedokáží třídit levně, přitom to jde.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

obědu?
Firmy NIC netřídí!!! Přijedou kontejnery s odpadem z výrobní linky. Ten se pomele, nasype do big bagů a jede to do světa.
U linek dělali Poláci a Slováci, bo cena práce, dnes tam nedělá nikdo a po hale běhají max. myši.
Bordelplast z třídících linek sortují firmy, které odpad SVÁŽEJÍ OD OBČANŮ ze sběrných dvorů!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ten se následně odveze do:
1/ spaloven
2/ recykloven, které si tento vytříděný bordel kupují¨
3/ Číny a přilehlého okolí. Tam šlo toho bordelu do nedávna úplně nejvíc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jenže pak to Čína stopnula, po ní ostatní asijské státy a od té doby je levnější koupit v Čajně nový ocelový kontejner, než přivézt prázdný kontík z Evropy.
A jsme na konci řetězce.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Targusi,
možná v Gorolistánu firmy netřídí, ale jinde se to celkem dodržuje. Není to zase tolik složité, a jde to. Jen donutit příslušného pracovníka vysypat odpad správně do správného boxu.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Gerde není to jen chyba organizace, něco prostě recyklovat nejde nebo velice obtížně.
Některé naše výlisky jsou z termosetů s obsahem třeba 15% skelných vláken.
Jsou tvrdé skoro stejně jako nože drtícího zařízení.
Jiné výlisky obsahují kovové zálisky, někdy neželezné, tudíž nemagnetické a z drtě těžko vytříditelné.
Jinde se zase až na lise přimíchává barvivo, podle požadavku odběratele a tím pádem je výsledný plast v podstatě nepoužitelný pro kohokoliv jiného.
Nemám moc rád Targusův konfrontační styl psaní ale nic to nemění na tom, že má v tomto tématu z většiny pravdu.
V našem městě jsou ještě dvě výrazně větší a modernější firmy s jiným majitelem ( nás vlastní francouz), ale co vím od kamarádů tam zaměstnaných, nakládání s plastovými odpady je tam skoro stejné.
Netvrdím, že se mi to líbí.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Rodáku,
jsou výrobky z 35% skla, které jdou na recyklaci. Co se týká mosazných dílů, tam je problém, ale třídí se ručně. Tedy výrobek se rozdrtí, protřese a na dně obvykle zůstanou součásti s mosazí a i kovem. Magnetické materiály separuje magnet, nemagnetické prostě člověk. Barvivo se dost často přimíchává na lisu, ale při recyklaci se prostě přidá černý masterbatch a výsledný recyklát je černý. Kormě potravinářských PA se recyklát takřka výhradně přibarvuje na černo.
Targus má možná pravdu v Gorolistánu, ale v jiných oblastech ne.

Zatím bez slepic

Targusi,
o plastech toho zřejmě víte jen, že se vozí do recyklační linky. Ten proces recyklace sám Vám zůstal utajen. A velké firmy recykláty opravdu nepoužívají z povinnosti recykláty vykupovat, ale protože fungují ekonomické zákony.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

nbemáte svůj den.
Asi jste poslal na recyklaci svůj mozek.
Záludná otázka - PROČ "velké" firmy, které chtějí kšeftovat s Němčoury, nakupují elektromobily, i když vědí, že je to tutový prodělek?
Doufám, že nezačnete tvrdit, že trolejbus na baterky jde do plusu oproti benzínu. Ale dnes jste dost blbej i na takové tvrzení...

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Chytí rybář zlatou rybku.
Rybka mu povídá: Když mě pustíš zpátky do vody, splním tobě a tvé rodině jakákoli tři přání, která vyslovíte u společného stolu."
Blbec rybář pustí pozlacenou mřenku do vody a valí dom.
Přitáhne starou za cop a kluka za ucho ke stolu, posadí je k němu a povídá: "Chytil jsem tu zlatou bestii, která plní tři přání. Ale musíme tu sedět spolu u stolu, a moc dobře si rozmyslet, co budem po té mrše chtít, páč přání jsou jen tři, tak ať to neposerem!!!"
Staří se chystají, jako že budou jakože myslet mozkem a kluk zařve: "Já chci ježka!"
V tu ránu před nimi stojí na stole ježek.
Rybář se samozřejmě nasere, praští vztekle pěstí do stolu a taky zařve: "Do 3,14-če s ježkem!!!"
A rybářka tiše dodá: " Ježku, z 3,14-če ven..."

Průměrný počet slepic: 4.1 (18 hlasů)

Takže výsledek je ekologicky příznivý a kladný.

Na začátku 1 kus mřenky, 3 kusy homo sapiens. Na konci 1 kus mřenky, 3 kusy homo sapiens a 1 ks ježka.

Došlo tedy ke kladnému zvýšení ekodiverzity počtu druhů v ekosystému.

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)

schopných provést potřebné změny na planetě, akorát marně dumám, co na to ve finále řeknou soudružky rybářky, resp, jejich vercajk - pardon - přirození.

Průměrný počet slepic: 4.5 (16 hlasů)

K příznivému výsledku stačí pouze první třetina vámi popsaného procesu. Vlastně je třeba kluka pochválit, protože na rozdíl od starší generace projevil chvályhodné ekologické myšlení.

Další kroky jsou zbytné a mohou být vyoptimalizovány pryč. Uznejte sám, že zbytečný dopravní transport ježka skrze rybářku jen zvyšuje uhlíkovou stopu a měl by být eliminován. Navíc druhý a třetí kroky procesu se vzájemně eliminují, a tudíž je možné je vynechávat.

S konečnou platností bych to uzavřel tak, že dospělí účastníci by se měli chopit příkladu svého syna a ekologicky se dovzdělat. Například sledovat videozáznamy demonstrací Grety Thunbergové nebo rozhovory s Alžbětko. Nebo jiných osob z psychoatrických léčeben. Vyjde to ideově nastejno.

Průměrný počet slepic: 3.9 (11 hlasů)

Aeronet je médium se stupněm důvěryhodnosti, pravdivosti a objektivity vyjádřené nekonečnem. Není důvěryhodnějšího plátku. (konec sarkasmu)

Čistě strategicky, když jdete vojensky obsadit / zajistit zemi, tak vojenská taktika velí jako první zajistit vojensky či jinak důležité a nebezpečné objekty. Takže jako první obsadíte třeba letiště, sklady munice, nebo laboratoře s vysoce nebezpečným materiálem.

Ale chápu, že aeronet z toho udělá sci-fi. Kdykoli jsem si cokoli ověřoval z aeronetu, tak byly polopravdy a lži. Nikdy nenapsali nic, co by se ověřením nesesypalo jako domeček z karet.

Průměrný počet slepic: 4.5 (23 hlasů)

Neb vládnu ruštinou a trpím nespavostí, trávím noci posloucháním komentářů ze všech možných stran kazašské oficiální televize, BELSATu, BBC v ruštině, ruské oficiální televize, nejrůznějších politologů a stratégů, tak to vidím trochu jinak.
Pro analýzu jsou důležité následující body:
- předávání moci mezi jednotlivými soupeřícími klany a pnutí uvnitř klanů
- vyčerpané státní finance
- zájmy USA+UK+Turecko x Čína+Rusko
(poradcem bývalého prezidenta Nursultana Nazarbajeva, který ale stále držel faktickou moc, byl Tony Blair)
- nepřipravenost "takydemonstrantů"
1. skupina - jižní klany, hlavně Nazarbajevův (stihli udělat bordel jen na jihu)
2. skupina - Abljazovovi??/MI-6 "majdanovci" (měli 2 dny zpoždění)

Sled událostí:
1) od 1.1.2022 vláda uvolnila zastropování cen na kapalný plyn - varianta LPG. Kazachstán je velká země a většina aut jezdí na LPG. Cena se pohybovala mezi 60-80 tenge, po uvolnění stropu okamžitě vyskočila na 120-150 tenge.
Ve středu hlavní výrobce LPG v televizi ukazoval své dlouhodobé smlouvy s tím, že on cenu nezvedl a stále dodává v rozmezí 70-80 tenge a ve čtvrtek vláda obvinila 6 největších distributorů LPG z kartelové dohody. Probleskují zprávy, že skutečnými vlastníky daných společností jsou lidi z Nazarbajevova klanu a britské společnosti.
2) 2.1.2022 ve 2 městech na západě začaly demonstrace za snížení cen LPG
3) 3.1.2022 se připojily demonstrace v dalších městech, zmiňují 5 největších ale nejspíš bylo něco všude, ale v Alma-Atě byl klid
- demonstranti na mnoha místech blokují železniční tratě - veřejná doprava nefunguje
4) 4.1.2022 - vláda oznámila opětovné zastropování cen LPG
- demonstrace částečně utichly a na zbylých se objevily politické požadavky - ale fakt nesplnitelné
(přerušení veškerých vztahů s Ruskem, osvobození všech vězňů, chléb zdarma)
5) celé 3 dny policie nezasahovala, demonstrace byly poklidné
- jde o to, že silovým složkám velí předseda Bezpečnostní komise státu a tím byl bývalý prezident Nursultan Nazarbajev, kdežto prezident Tokajev moc pravomocí neměl a patří k jinému klanu než Nursultan Nazarbajev
6) v noci ze 4. na 5. začaly nepokoje - první útoky byly na vojenské sklady a potom vládní budovy a v Alma-Atě začalo rabování,
rabování z ostatních měst nebylo hlášeno
7) 5.1.2022 - útoky pokračovaly i během dne, v Alma-Atě zaútočili na nemocnici, obsadili letiště. V sobotu se objevily informace, že ochraně letiště byl 40 minut před útokem dán příkaz letiště opustit a nebránit se.
- pokojní demonstranti nenechávají projet sanitky, zapalují policejní auta, auta, náklaďáky, budovy
v cikánské férovce 10 na 1 honí příslušníky policie i záchranáře a mlátí je jak žito
- prezident vyhověl některým i politickým požadavkům demonstrantů a oznámil zastropování cen řady komodit na 3 nebo 6 měsíců, odvolal vládu
- Bezpečnostní komise státu se dosud nesešla a silové složky jsou bez velení
ty záběry jsou prostě hrozné, naprostá bezradnost policie a vojska, pobíhající ovce , nebrání se
to je takové muslimské - stále se čeká na pokyn, protože mladí musí poslouchat a ani v krizové situaci se nikdo nechce rozhodnout a nést za rozhodnutí odpovědnost
- mrtví a zranění jsou hlášeni jen na straně silových složek
- účastníci demonstrací se řežou mezi sebou
- řada demonstrantů si stěžuje, že na demonstracích dělají bordel lidi, kteří nejsou místní
- v noci probíhá rabování, útoky na banky, ale veškeré ověřitelné zprávy o rabování jsou pouze z Alma-Aty
8) 6.1.2022 - Tokajev oznamuje, že požádal ODKB o pomoc (nejspíš to bylo v noci vše domluvené)
- během dne arménský předseda vlády Pašiňan( Arménie předsedá OKDB) oznamuje, že OKDB žádosti vyhoví a během dne oznamuje složení vojenského kontingentu - Rusové 3000, Bělorusové 500, Arméni 70....
- v některých městech?? celém Kazachstánu?? je vypnut internet a mobilní sítě (dnes prosáklo info - pomáhali čínští specialisté)
- dopoledne už je vidět, že policie a vojsko dostalo nějaké příkazy, začínají demonstranty vytlačovat z obsazených vládních budov
- večer v televizi má Tokajev projev:
- oznamuje, že je předsedou Bezpečnostní komise státu
- žádá pokojné demonstranty, aby přes kontrolní body z demonstrací odešli a slibuje že, za účast na demonstracích nebude nikoho popotahovat
- oznamuje, že povolil opětovat střelbu bez předchozího upozornění
- oznamuje počty zraněných(cca 3000), mrtvých 17, uřezané hlavy 3 a slibuje podporu rodinám
- na půl hodiny je zprovozněn internet, který je plný videí ruských vojáků nastupujících do letadel směr Kazachstán
- v noci se kazašským silovým složkám zadařilo obsadit zpět všechny vládní budovy a zpacifikovat situaci všude kromě Alma-Aty
9) 7.1.2022 - ráno je všude kromě Alma-Aty klid
- v Alma-Atě jsou jednotlivá uskupení demonstrantů oddělena od sebe, vytlačena z náměstí a hlavních komunikací, ale stále se bojuje
- oznamuje se přílet Rusů (mezitím už je net plný videí, jak Rusové v noci vraždili pokojné demonstranty)
- oznamují, že bojující demonstranti jsou vyzbrojeni kulomety, odstřelovacími puškami, protitankovými zbraněmi a obyvatele Alma-Aty jsou upozorňováni aby, seděli doma a nevystrkovali nos
- v hlavním městě Nur-sultanu(brzy bude zase Astanou) je klid, normální provoz a na každém rohu policista/voják
- první Rusové jsou v Alma-Atě a převzali letiště a čekají na přílet posil
10) 8.1.2022 - ojedinělé boje jsou hlášené z Alma-Aty, hlavní střety probíhají na silnici z Alma-Aty do Biškeku(hl. město Kirgízie)
- objevuje se info, že první místo, kam část ruské armády vyrazila je předměstí Alma-Aty, kde mají Američané postavenou biotechnologickou laboratoř, kde zkoumají středověký dýmějový mor(získali ho z nějaké mrtvoly vykopané před 2-3?? lety).
- na přístupech, ke všem větším městům jsou kontrolní posty - musíte mít svůj průkaz, "techničák" k autu a SPZ. Spousta stížností na čekání ve frontách 3-5 hodin
- jako kompenzaci za nefungující mobilní síť mají všichni dostat 300 minut zdarma
- mobilní internet nefunguje, pevné připojení k netu funguje s výpadky

Takže je po puči. Jak bylo napsáno v jednom z příspěvků, za tu dobu by EU nebo NATO pouze oznámily, že se shodly na tom, že se sejdou a posoudí situaci. ODKB se svolalo, rozhodlo a do 24 hodin od rozhodnutí tam byli vojáci.

Můj dojem:
1) Británie tam měla zájmy vždy, společnosti z USA tam mají těžební práva => ekonomické zájmy + upevnit si moc a znervóznět Rusko + oddělit Rusko od Číny.
2) Nursultanův klan(probritský, lehce proamerický - víc jim sypali) začal ztrácet moc a potřeboval odejít se slušnou výslužkou, už si nahrabali dost a ostatní klany chtěly taky k lizu. Takže se dohodli s klanem kolem Tokajeva(z donucení proruský) na postupném předání moci. (Je to silná analogie předání moci Jelcin-Putin).Tak stará moc už nechtěla, ale držela opratě a nová byla ještě příliš slabá. Možná si to Nursultan s předáním moci rozmyslel.
3) Vše se připravovalo k probritskému puči a hezky se to plánovalo na dobu summitu Putin/Biden.
4) Zvýšení cen bylo dopředu naplánované, počítalo se s tím, že po zvednutí ceny se lidi naštvou a začnou demonstrovat. Akorát si nejspíš neohlídali kartelovou dohodu nebo nepředpokládali, že demonstrace začnou hned druhý den. Takže ne všude měli své organizátory a "takydemonstranty" připravené. Proto byl v podstatě první 3 dny klid. Spousta videí je natočená z vyšších pater paneláků, takže je dobře vidět "organizační skupiny" cca 5 lidí, kteří jsou uprostřed davu a je jasně vidět, že ho řídí. Nemluvě o záběrech z Alma-Aty, kdy do demonstrujícího davu vjede osobní automobil, vyběhnou 3 osoby, z kufru vyskládají na zem nebo do rukou okolostojících zbraně a odjedou.
5) To, že policie a vojsko nekonaly, bylo způsobené buď tím, že byl Nursultan uplacen nebo chtěl návrat k moci nebo ho Tokajev a spol. stihli odstranit od moci dřív a chtěli, aby protivník úplně odkryl karty.
6) Rusové věděli, co se připravuje a dopředu bylo vše jak s Čínou, tak v rámci OKDB předjednáno.

Pokud jste dočetli až sem, tak jste hrdinové.

Jak se filmuje - fronty lidí z Nur-Sultany(Astany) natočená oficiální ruskou televizí a komentáře k ní, zveřejněné:
3.1. fronta k bankomatu (ruská a kazašská TV)
5.1. fronta na potraviny (alternativní kazašské TV)
8.1. fronta u márnice (BELSAT - běloruská opozice )

Průměrný počet slepic: 5 (33 hlasů)

Vydatná svodka. Za 100 slepic. Pokud lze šířit, šířit. Vše je mnohem složitější, než si my dohlédneme z naší kotlinky.

I z reakcí/nereakcí západních mocností a mainstrému bylo zřetelné, že taky nemají úplně přehled a že se "něco" pokazilo.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Prezident Klaus hovoří u Xavera o odpadech na naší a světové politické scéně :
https://www.youtube.com/watch?v=YL1Cf-CP08I

Jinak tedy : stydím se ale přiznám se že nemám recept jak vyřešit problém s odpady. Nemám takovou erudici jako výše píšící aktivisté, jen vím že zelená láhev patří do zeleného, papír do modrého .... asi málo na to obracet svět naruby. Zdá se, čtouc paní Petru, že to neumí nikde.
Ten nápad výše s odpadní jámou 1 km x 1 km x 1 km se mi líbí, jen prosím aby někoho nenapadlo kopat ji vedle mojí chaty, či nedejbože pod ní.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

In reply to by Petrpavel (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak zhruba jedna taková jáma každé 3-4 roky, kdybyste chtěl ten odpad tímto způsobem zasypávat.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Zeminu a horniny vytěžené při vyhrabávání jam je nutno přemístit. a zužitkovat:

Jak známo, hora Říp je soukromým vlastnictvím (patří tuším nějakému čechoameričanovi !
Po jeho prodeji, vytěžení a exportu záskané nerostné suroviny budeme potřebovat vybudovat si náhradní národní symbol.

Navrhuji nakupit z vyhrabaných odpadkových úložišť hned čtyři české Řípy, abychom předešli rozbrojům:

Jeden pro Čechy, druhý pro Moraváky, třetí pro Romy, čtvrtý a největší pro Pražáky.
Ten poslední uprostřed Prahy.
(Vltavu vést pod ním, patřičně dimenzovaným kanálem.)

Průměrný počet slepic: 4.2 (15 hlasů)

A na všech bude hnízdit český národní pták.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

In reply to by Petrpavel (neověřeno)

Trvalý odkaz

Idea je udelat tu jamu u primitivnich slimaku, ktery kdyby tam nemeli ropu (kterou jim musi tezit cizi technici) tak si dodnes vytiraji zadky kamenim...

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by hulvath (neověřeno)

Trvalý odkaz

Používají vhodný stále stejný oblázek a recyklují jej v ohni.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by Petrpavel (neověřeno)

Trvalý odkaz

přechodník, asi už jste taky mladej, chytrej a krásnej, ale jináč dobrý...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

za odpověd.
Je opravdu vidět, že USA jsou "státy" a nelze generalizovat.
Se zacházení s odpady ve vašem státě mám smíšené pocity.
Jednak radost, že i ta malá Česká republika může být v něčem napřed a jednak zklamání že ta vyspělá Amerika vypadá i takhle.
Chybějící popelnice na sklo, papír či baterie?
To žádný politik či aktivista v Mississippi neprosazuje v tomhle změnu?

Sympatické je ale co píšete o opětovném použití. To zase není tak rozšířené u nás.

Průměrný počet slepic: 3.9 (12 hlasů)

Já vám napíši, jak u nás v České republice to děláme mnohem lépe. Byl jsem svědkem vysypávání nádob s tříděným odpadem.

Přijelo auto technických služeb a postupně sesypalo obsah všech kontejnerů s různým tříděným odpadem na jednu hromadu dohromady. Tedy dohromady papír, sklo, plasty, ... A odvezlo se to pryč jako jedna hromada.

To je ten pokrok, ve kterém jsme ohromně napřed proti USA.

Průměrný počet slepic: 4.3 (22 hlasů)

za to můžou výhradně čínští komunisti!

Kteří od nás EUropanů přestali cenné tříděné odpadové suroviny vykupovat ve snaze nás zavalit. Nebo ještě hůře - chtějí podpořit eurodestruktivní český nacionalizmus vybudováním nadměrného počtu Řípů.

Průměrný počet slepic: 4.4 (14 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nevěřte rýžožroutům! Kujou proti nám pikle!

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

výšku o dva metr více, zjistil byste, že korba auta byla přehrazena tzv. čely, kteréžto se odjišťují po zvednutí korby.
V praxi auto přijede na řízenou skládku a několikrát a samozřejmě na různých místech zvedne korbu. Poprvé se vysype pouze plast, podruhé pouze papír, potřetí pouze skleněné střepy.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

tak v MSP nemají skoro žádný průmysl. Ani potravinářský či textilní, ani jiný.
Je tam pár balíren masa, montoven pro automotive, dolů/lomů a to je vše. Čemuž odpovídá i roční HDP/osobu - 29 400 SD (2020) a stav veřejných služeb vč. vodního a odpadového hospodářství.

Průměrný počet slepic: 4.6 (7 hlasů)

...ale poměrně dobře v jižanských státech fungovalo třídění lidí na černé a bílé. Než jim to zatrhli. Chytneš černocha v Africe, a namísto aby lovil antilopy, repurposuješ ho na bavlníkový plantáži...uskladněním dvou černochů po určitou, krátkou dobu (cca 10 min), můžeš za 9 měsíců získat dokonce několik dalších, zpravidla však jednoho dalšiho, kteří jsou zhruba po 5-7 letech už znovu recyklovatelní na bavlníkový plantáži...

Průměrný počet slepic: 4.1 (10 hlasů)

Je to tak.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

3.1. 2022 komentář na PL a 4.1.2022 na Echo24. Možná tedy jen změnil působiště.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Bylo by fajn, kdybyste dal do příspěvku přímo link(y).
Ale i tak - pochopitelně dík!

Průměrný počet slepic: 3.7 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

tak tu vyfocenou máme 2x - na bioodpad. Jednou týdně je vyvezeme před barák a přijedou "popeláři", kteří to vozí do pražské městské kompostárny a mulčovny někde na Praze 8 (snad Dolní Chabry, co je skládka). Vlastní kompostárny a mulčovny má dnes každé větší město a obyvatelé-dodavatelé mají poukazy na kompost a mulč zdarma nebo za symbolickou cenu. My ostatní ze vzdálenějších obcí máme alespoň bezplatný odvoz a popelnice.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

kompost zdarma? - nevěřím. Není jejich cena řádně, spíše pořádně, započtena v poplatcích za odpad? Občany je třeba neustále oblbovat i v tak mrzké věci jako jsou odpady.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

motivovat.

Průměrný počet slepic: 4 (6 hlasů)

In reply to by Petrpavel (neověřeno)

Trvalý odkaz

dělají u nás také,kupodivu si můžeme jednou za rok nechat přistavit zadarmo do ulice takový menší kontejner na větve,to se většinou dohodneme víc sousedů v ulici a technické služby to pak odvezou do kompostárny. Já využívám svoji drtičku a nemám tak nic kompostuji vše ,mnoho lidí pálí,to nesnáším. Ale směsný odpad odváží firma soukromá,takže pochybuji,že by technickým službám něco dali.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

vztahy té firmy na odvoz odpadu a města jsou hodně neprůhledné,nikdo tomu nerozumí,město jim platí,aby odváželi z daní co vybere,oni si ještě vyberou za odpad,to se platí jim a vloni měli zisk 6 milionů,přesto zas zdražili. Když se na to lidi ptají,jak je to možné,kryje je i starosta a ten je starostou,že agresivně argumentuje a každého překecá a obyčejný člověk do toho zas tak nevidí,nemá ty argumenty. Ale je to divné,proč město platí soukromé firmě,která to dělá pro zisk a ten má 6 melounů za rok?

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

viděla jsem dokument z Neapole, když stávkovali popeláři, nebo u nás, když byla poslední normální zima a naši popeláři nemohli vyjet kvůli námraze /i ve městě/. Teda nevím nevím, jak by se nám/Vám to líbilo. Raděj zaplatit... když už. Ale jinak docela sranda. U domků na dědině, co mají popelnice venku, se objevili zámky, u baráku na\ rohu /cesta k šalině/ se objevilo nad popelnicemi zadrátované žbrlení a taky na zámek. V koších u zastávky mraky/hromady pytlíků s odpadem- odloženým cestou do práce. Šalináři, nebo kdo to odváží ani nestačili odvážet... Jo jo docela ukázka našeho "třídění odpadů".

Průměrný počet slepic: 1.5 (4 hlasů)

a to i v případě, že máme furt poloprázdnou popelnici, bo třídíme.
Ale za bioodpad a za hnědé popelnice na něj neplatíme nic.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

vážně nevím co se tam má dávat. A dosud jsem neměla odvahu se tam kouknout, i když ji mám na dohled přes silnici - odnedávna. Co to udělá v létě uvidíme, ale jezdí pro obsah takové minikuka a pravidelně.

Průměrný počet slepic: 4.3 (4 hlasů)

U nás taky máme u každého baráku popelnice na bioodpad (vše, co je kompostovatelné), ale nasrat, žádný kompost zpět zadarmo nám nikdo nedá.

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Jeste si pamatuji, ze za sociku byly vsechny lahve na pivo stejne, lisily se jenom etikety, proste nuda.
Takze se mi libilo, ze hned po revoluci si kazdy pivovar nechal navrhnout svou vlastni lahev, aby se odlisil, jak to marketingovi poradci poradili.
No a s tim se uplne rozpadl system recyklace lahvi, protoze svazet svou vlastni lahev pres celou republiku v mnozstvi par kusu proste nejde. Uz jenom ten vykup...
Za bolsevika to bylo snadne: vsechny lahve byly stejne, takze I kdyz jsem si koupil pivo v Brne, tak jsem lahev odevzdal ve vykupu v Plzni a tam odtud neputovala zpet do Brna, ale pouzili ji v nejblizsim pivovaru na (Brnaci prominou) kvalitnejsi napoj.
Vykup to mel snadne, transportni trasy minimalni, proste hodne muziky za malo penez. To same minerakly a limonady.
To co vidime dnes, je vitezstvi marketingu nad rozumem.
Vymysleji se udesne drahe a tedy i dotovane programy na recyklaci, ale pritom levna a vysoce efektivni reseni lezi na ulici (slovy knihkupce Macka) a nikdo se o ne nezajima.
Mam silne podezreni, ze na unifikovanych vratnych lahvich by se nikdo moc nenapakoval, dotace taky nic moc, takze vratne lahve jsou oznaceny stitkem "komunisticky vynalez" a jako takove veci prece nikdo nechce. A prece kdyby jenom, tak to jsou Putinovi kremloboti, a tem uz to mistni Alzbetko vysvetli.

Průměrný počet slepic: 4.9 (28 hlasů)

Tak tak. Jenomže levná a efektivní řešení by sice skutečně ekologii pomohla, ale zase by se na tom méně vydělalo.

Za vrchol beru, že nám naši hokejisti vyměnili státní znak za jakéhosi retardovaného lvíčka s korunkou. A fotbalisté nám pro změnu chtěli předělávat státní hymnu. Obojí proto, aby se víc vydělalo, protože státní znak se nedá patentovat, že ano. Když jsem viděl, že sportovci už ani nepředstírají ani základní rituály o hrdosti na češství, škrtnul jsem celé sledování sportu. Už mě nezajímá kdo kde vyhrál.

Stejné je to s těmi lahvemi - nezavedete to.

Stejně tak se nabízí clo na výrobku, které pěstujeme doma, a dováží se ze zahraničí.

Průměrný počet slepic: 4.7 (19 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.