Odpad v Mississippi

Autor
Štítky
Než začnu s dnešním tématem, zde jedna covidová aktualita z Mississippi. Vojenská nemocnice v Jacksonu zavírá provoz na 4 týdny, protože velká část personálu je doma s omicronem. 
 

V jedné diskusi někdo položil otázku na životní prostředí a zvlášť na nakládání s odpady. To je hodně široká oblast, tak si vymezme několik oblastí: recyklování odpadu, likvidace odpadu, odpadní vody, odpadky. Zatímco v češtině si vystačíme se slovem recyklovat, angličtina používá slova "recycle", "reuse" a "repurpose" - tj. recyklovat - (shromáždit použitou surovinu, zpracovat ji a vyrobit stejný materiál, např. papír či kov), opětovně použít - (např. zavařovačky) a použít k jinému účelu - (např. nábytek vyrobený z palet).

 
Recyklování
V oblasti, kde žijeme neexistuje třídění odpadu do kontejnerů. Jediné, co tu lze recyklovat jsou kovy, které vykupuje místní sběrna. Peníze za odevzdané kovy nedostanete v hotovosti, ale šekem po předložení průkazu totožnosti. A pokud odevzdáváte měď, tak si vás i vyfotí. Když jsme se sem přistěhovali a dělali pořádek kolem domu, našli jsme klubko starých použitých měděných drátů, jak tu zůstalo po poslední rekonstrukci domu. Nebylo toho moc a byla jsem pak překvapená, kolik za měď sběrna zaplatila. 
 
Musím přiznat, že státy na sever od nás jsou na tom s recyklováním podstatně dál. Když Bill a Jane bydleli v New Yorku, házel Bill do domácího odpadu všechno, tak jak byl zvyklý. Paní domácí ho několikrát upozorňovala, že je třeba třídit a že dostane pokutu. Nedbal - dostal. 
Když jsme projížděli severní státy, bylo běžné vidět i odpadkové koše na tříděný odpad na odpočinkových parkovištích podél dálnic.
 
Opětovné použití
Hodně lidí se snaží opětovně používat spotřební zboží denní potřeby, např. zavařovací sklenice, plastové nákupní tašky. Hodně našich stálých zákazníků nám bez prošení vrací zavařovací sklenice, kartóny na vajíčka i čisté plastové tašky, což je příjemné - nová sklenice stojí podle velikosti tak 0,75 dolaru a výš, nový kartón na vajíčka stojí od 0,2 dolaru výš.
Do kategorie opětovného použití bych zařadila i různé výprodeje z garáže nebo ze dvora (garage sale, yard sale), případně prodej pozůstalosti (estate sale). V Česku člověk neustále řešil, co se starými věcmi, které již nepotřeboval. Všechny české second-handy prodávaly použité zboží ze Západu a tak většina českého použitého zboží skončila ve sběrném dvoře. Hrníčky, šlapací šicí stroj, skříňky... Já vím, že se to mění k lepšímu. Existují různé stránky na internetu, kde je možné nechtěné zboží nabídnout k prodeji. Jen nevím, do jaké míry je to účinné. Tady je běžnou praxí, že v sobotu dopoledne lidé prodávají to, čeho se potřebují zbavit. Můžete to prodávat před vlastním domem (existují aplikace, kam zadáte svou adresu a podle které vás zákazníci najdou, i když zrovna nebydlíte u rušné ulice), nebo si můžete pronajmout prodejní místo od radnice (pronájem stojí 10 dolarů), která organizuje bleší trh na parkovišti uprostřed městečka každou první sobotu v měsíci. Existují podnikavci, kteří si z toho udělali i živnost. Objíždějí takové výprodeje, koupí levně předměty, jejichž cenu prodávající podcení nebo rozbité, poškozené předměty, které jsou schopni opravit. A pak několikrát do roka udělají vlastní garage sale, kde zrealizují zisk.
Ti, kteří se nechtějí zlobit s organizováním výprodeje z garáže mají další možnost - věnovat použité věci Helping Hands. Pokud je toho víc naráz a je to hodnotné, Helping Hands vydají potvrzení o věnované hodnotě. Tuto částku si pak dárce může odečíst od základu daně.
 
Použít k jinému účelu
Jižanské dámy mají zálibu ve využívání předmětů k jinému účelu než bylo původně určeno. Někdy si myslím, že je to druh národního sportu, která přijde s originálnějším použitím již nepotřebných věcí. Jedna moje kamarádka vytvořila pro manžela "bručárnu" (tady tomu říkají man's cave) a na příčku použila sadu 4 dveří, které dostala od přátel. Jiná paní vyrábí stolní lampy z lahví od alkoholu (ne, ona není "alkoholka", jen jí přátelé občas nějakou zajímavou láhev od alkoholu přihrají). A další dáma vyrábí kříže svařováním starých podkov. Viděla jsem i konferenční stolek, jehož deska byla vytvořena z porcelánových střepů zalitých do epoxidové pryskyřice. Již dříve zmiňovaný patchwork, který původně vzniknul jako způsob jak využít odstřižky látek nebo dobré části odloženého šatstva na výrobu dek, není třeba se ani připomínat. 
 
Likvidace odpadu
V některých rodinách na venkově pálí papírový odpad na dvoře a stejně tak i hořlavý velkorozměrný odpad (starý nábytek, matrace). Sice by jej mohli odevzdat ve sběrném dvoře, jenže je to zpoplatněné a minimální sazba je 35 dolarů. To však nelze provádět v městečku, kde  pálení jakéhokoliv odpadu zakazuje městská vyhláška. Tam nesmíte pálit ani suché větve, šišky nebo suché listí. Místo toho necháváte zahradní odpad u kraje silnice, odkud jej odvážejí městské služby. Někdo by mohl namítnout, že je to škoda, že by to mělo přijít na kompost. Mělo, ale kromě naší rodiny neznám nikoho, kdo by kompost měl.
 
Bohužel, ani sklo ani papír, ani baterie či zářivky se tu nerecyklují, takže často svádím boj s vlastním svědomím, když vyhazuju do odpadu baterku nebo plastový sáček. To vše skončí v popelnici. Zdejší popelnice jsou objemnější než ty české a v některých rodinách ji za týden pohodlně naplní, například jednorázovým nádobím, plastovými nosiči na jídlo z fastfoodu nebo plastovými lahvemi od mléka nebo vody nebo limonád. 
 
Vůbec - fastfoodový odpad je tu bolavým místem. I přes výstražné cedule všude podél silnic, že odhazování odpadků se trestá pokutou 250 dolarů, okraje silnic jsou často lemovány plechovkami, papírovými krabičkami od smažených hranolků či polystyrénovými nosiči pokrmu z restaurace domů. Řeší se to tak, že někdo jednou za čas podél silnice odpadky sebere. Někdy je to místní komunita, někdy jsou to městské služby a někdy odpadky sbírají vězni. Bill říká, že to mají za odměnu za dobré chování. Dostanou se ven a něco si přivydělají. Co je na tom pravda - nevím. Ale do týdne se opět podél silnic povalují odpadky. 
 
Odpadní vody
Na samotách, jako je ta naše se nevyplatí stavět kanalizaci, proto každý dům musí mít domácí čističku odpadních vod. U novostaveb to mají ošetřené tak, že dodavatel energie nesmí elektřinu zapojit, dokud není nainstalovaná čistička (je to jen nádrž se vzduchovým čerpadlem a přepadovou výpustí). V městečku mají odpadní vody z domácností svedené kanalizací do nádrže za městem (lagoon), kterou Bill překřtil na poopy pond (kakáč). Tam se voda nechává provětrávat míchadly. Čističku odpadních vod, jak ji znám z Česka jsem tu nikde neviděla.
 
První dnešní snímek ilustruje velikost zdejších popelnic. Na druhém snímku vidíte vůz pro sběr odpadků. Všimněte si nápisu na dveřích: "Inmate Litter Removal" (Vězeňské odstraňování odpadků). Na třetím snímku vidíte vězně sbírající odpadky. To, že jsou to vězni poznáte podle mundůru. Někde je mundůr s bílo-zelenými vodorovnými pruhy. Čtvrtý snímek ukazuje koše na tříděný odpad na odpočívadlech v Tennessee a v Illinois. Další snímek byl pořízen v Cades Cove, což je součást národního parku v Great Smoky Mountains. Píše se tam: "Při nejmenším 60% veškerého odpadu z odpadkových košů je kompostováno firmou Sevier Solid Waste, Inc v Tennessee. Tento závod je jedním z jedenácti na světě, který přijímá směsný odpad a kompostuje jej ve velkém "digesteru (stravovači)", který zahřívá a rozmělňuje odpad. Plasty a drobné kovy jsou odstraněny třídícím procesem. Zbývající materiál se přeměňuje na kompost, jež se užívá na farmách, v krajině a na stavbách." Předposlední snímek je lehce mimo téma - větrná elektrárna na Severu - někde v Illionis. Mississippi žádné větrné elektrárny nemá, ale jedná se o tom. Zato má na mnoha místech solární panely. Například ve vojenské nemocnici v Jacksonu jsou umístěny na přístřešky nad nemocničním parkovištěm. To je zachyceno na posledním snímku. Není valný, ale snad dá hrubou představu, oč se jedná.
Popelnice
Odpadkový vůz
Sbírání odpadků
Odpočinkové parkoviště
Popis zpracování odpadků
Větrná elektrárna
solár
Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (75 hlasů)

Komentáře

s tou zkurvenou propagandou, úchyle...

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)

In reply to by pithart (neověřeno)

Trvalý odkaz

Diagnosti ohružuje Velkou informační zeď kolem hnojníku. Je to ztroskotanec a samozvanec.

Průměrný počet slepic: 1.6 (7 hlasů)

je hlavně blbec a ty seš vemeno, skelope...

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)

In reply to by pithart (neověřeno)

Trvalý odkaz

Hlavně dávejte bacha, aby se k Vám nedostal nesprávný názor. To je totiž největší nepřítel alternativy.

Průměrný počet slepic: 2 (7 hlasů)

mi nevadí, vadí mi hovada jako ty nebo Džamila a propagandisti jako Diagnostik.
Mám z tebe pocit špíny a slizu, asi se půjdu umejt...

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

za ten odvoz platíte? Nám to rok co rok zvyšují,letos budem platit 804 korun za osobu plus i majitelé domů,kde není nikdo přihlášen,takže ti budou platit vše 2x. Rodina s více dětmi se prohne. Jeden čas bylo,že si lidi nakoupili kupóny a lepili na popelnici,jen když byla plná,to ale zneužívali vykuci,že radši vše spálili na zahradě a neplatili pak nic, tez popeláře zdržovalo,tak dali povinně táxu za rok a odvážejí co 14 dní,já mám tak třetinu plnou,neb už moc nespotrebuji a třídním hodně. Poplatky zvyšují rok co rok,prý je problém i se skládkováním ,není kde,to v Americe odpadá,to je velká zem a řidčeji obydlená než Evropa.

Průměrný počet slepic: 3.5 (6 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

Abych se přiznala, my jsme popelnici zrušili. Tím, že třídíme (papíry, kompostovatelné věci, kovy) a snažíme se nepoužívat jednorázové zboží, máme tak jednu igelitku odpadu týdně a tu dáváme s Frankovým souhlasem do jejich popelnice. Naštěstí tady ještě nezačali účtovat svoz odpadu paušálně. Cena popelnice je, pokud si dobře pamatuju, cca 35 dolarů měsíčně.

Průměrný počet slepic: 3 (9 hlasů)

In reply to by Petra (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pro plno Čechů byste mohla být příkladem.

Průměrný počet slepic: 3.8 (6 hlasů)

budu na plínách,tak to doženu,u nás v důchoďáku jeden a půl kontejneru denně.

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

zatím tam nejsem,ale každý sudý pátek,když to dají ven na odvoz,vidím kolik toho je. Tak to mají 14 dní pěkně ve sklepě uleželé,smrdí to tam jen vejdete.

Průměrný počet slepic: 1.3 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

U ekologického nakládání s odpady je vždy na prvním místě prevence – odpad, který nevznikne, nemusíme řešit.
Netěžily se kvůli němu suroviny, odpadá doprava, výroba, potisk, mizí popelářské vozy, recyklační linky nebo dokonce spalovny a skládky.
Pro představu: Výroba budoucího odpadu tvoří 85 % jeho uhlíkové stopy; nakládání se skutečným odpadem (recyklace atd.) 15 %.
Skutečný závazek a výzva pro jednotlivce i společnost tedy není v třídění odpadu, ale jeho minimalizaci.

Materiálové využití odpadů je důležité jak z pohledu úspory surovin, tak z pohledu úspory skleníkových plynů. Nicméně tu je několik ale:

- Plastů je velké množství druhů. Jen malý podíl se zpracovává na plnohodnotné výrobky nahrazující primární surovinu (ropu).
V posledku se všechny spálí (nebo rozloží jinak) a uhlík uletí.
Co hůř, velká část mizí v oceánech nebo rozdrcena na droboučké mikroplasty, které si našly cestu i do plic a krve.
- Recyklace papíru nejde do nekonečna. Ušetří ale 20 % emisí oproti výrobě papíru ze dřeva.
- Recyklace skla je naopak do nekonečna možná. Navíc každých 10 % střepů sníží emise skleníkových plynů o cca 5 %. Jenže to stojí spoustu energie.
Vratná skleněná láhev je nejlepší volbou. Nad nevratnou skleněnou lahví má ale navrch láhev plastová – alespoň co se týče spotřeby energie.
- Recyklace kovů je známá a zvládnutá už dlouho. Což ale platí pro železo a větší kusy hliníku, třeba dráty nebo letadla.
Tenkostěnné hliníkové plechovky(víčka, platíčka atd.) se do recyklace dostanou jen asi z jedné pětiny a navíc je nikdo moc nechce. Při tavbě hoří (oxidují) a přidávají se jen v menších dávkách. Jakékoliv zpracování kovů je extrémně energeticky náročné.

Shrnuto, podtrženo: Třídění toho moc neřeší. Nutná je prevence.
Nekupovat zbytečnosti. Nekupovat obaly. Používat věci až do jejich roztrhání. Sdílet. Nakupovat v seconhandech. Nepotřebné darovat.
Pivo pít točené nebo z vratného skla, víno od vinaře, vodu z kohoutku.

Bioodpad má mezi odpady speciální postavení. Je totiž jediný, který můžeme snadno a zcela legálně zpracovat doma a ještě si vylepšit zahradu nebo hlínu v květináčích.
Nejen doma, ale stejně snadno a legálně je možné kompostovat ve školách, firmách nebo na sídlišti. Platí to pouze pro bioodpad rostlinného původu, ale toho je v domácí produkci většina.
Bioodpad už povinně sbírají všechny obce a ten pak putuje na kompostárnu nebo do bioplynové stanice.
Domácí kompostování je nejšetrnější (odpadá doprava, popelnice atd.) a je možné i v bytě, v domácím kompostéru.
............
Naprostou většinu (85 %) emisí skleníkových plynů má v případě odpadů na svědomí výroba surovin a samotné věci, která se stala odpadem.
Klíčová je tedy prevence, zbylých 15 % emisí snižuje zodpovědné nakládání s odpadem, čili třídění a recyklace.
Výrobky z recyklovaných materiálů recyklační koloběh promazávají, ale nejlepší odpad je žádný odpad.
Bioodpad (včetně papíru a přírodních vláken) má jako surovina klimatickou bilanci nulovou, protože rozkladem nebo spálením se uvolní uhlík, který obsahovaly původní živé organismy.
Uhlíková stopa spočívá opět ve výrobě (lesnictví, zemědělství) a zpracování. Zásadní je znovu neplýtvání, zejména jídlem a zejména živočišného původu, které má uhlíkovou stopu největší.
Posledním krokem je správné nakládání s bioodpadem, který má dožít v kompostu nebo bioplynce.
Uhlík se stejně uvolní, ale kompost z něj část ještě podrží (a pohnojí půdu), bioplynka má plusové body za produkci elektřiny a tepla.
Ve spalovně je to bída (suchý sice hoří a zahřeje, mokrý je mínusový a popel skončí na skládce).
Na skládce navíc vzniká z bioodpadu metan, dvacetkrát účinnější skleníkový plyn než obyčejný oxid uhličitý.

https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-mohu-snizit-sv…

Průměrný počet slepic: 3.2 (10 hlasů)

Cituju:

"Nekupovat zbytečnosti.
Nekupovat obaly.
Používat věci až do jejich roztrhání.
Sdílet.
Nakupovat v seconhandech.
Nepotřebné darovat.
Pivo pít točené nebo z vratného skla, víno od vinaře, vodu z kohoutku."

Obejděte pouhých deset domácností a předložte jim citovanou pasáž. Schválně, co vám na to řeknou.
Bojím se lidí, co tohle sepsali.
A bojím se úplně stejně i těch, kteří se s tímhle ztotožňují a někam to vkopírují.

Průměrný počet slepic: 3.2 (12 hlasů)

In reply to by Leoš (neověřeno)

Trvalý odkaz

to člověk jen řeší odpad,který vytvořil někdo jiný. Plus nosí si odpad domů. Spíš nepodléhat módním trendům,ale k tomu musí člověk dospět.

Průměrný počet slepic: 4 (6 hlasů)

In reply to by Leoš (neověřeno)

Trvalý odkaz

Myslím, že problém není primárně v dané pasáži. Spíš jde o to, jestli je to dobrovolný návrh, nebo jestli to budou aktivisté prosazovat krví a mečem.
Dobře, sdílení je diskutabilní - sdílené nářadí obvykle skončí jako nepoužitelné, protože tomu nikdo nedá péči. Ale co máte za problém s větou "Nepotřebné darovat" nebo "Pít pivo točené nebo z vratného skla"?

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)

In reply to by Petra (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jakmile to jednou někdo řekne nahlas, tak v dnešní společnosti nasílu, krví a mečem, i kdybychom u toho měli chcípnout. Stačí se pozorně dívat okolo sebe..

Průměrný počet slepic: 2.3 (8 hlasů)

In reply to by Petra (neověřeno)

Trvalý odkaz

Vy Petro, Vy už jste si zvykla na většinovou americkou mentalitu. Závist se tam vyskytuje v mnohem menší míře, než tady.
Tady v Čechách, tady je to u mnoha lidí bohužel tak, že než by měli někomu něco darovat a nic na tom netrhnout, tak to raději zahodí, nebo zničí. Například to přísloví o sousedově koze, pamatujete?
Za socialismu se běžně říkalo "Co si můžeš od někoho urvat, urvi. A co můžeš někomu zkurvit, tak to zkurvi"..
To je prostě v lidech, dáno výchovou a hlavně prostředím, ve kterém vyrůstali.
Tady si dodnes mnozí lidé závidí až tak, že než by tím darováním měli někoho jen potěšit, udělat mu radost, pro mne už nepotřebnou věcí - to tady až na výjimky vůbec nepřipadá v úvahu.
Ale slábne to - v té generaci, do které patří moje starší dcerka, čtyřicátnice, tam je to ještě trochu cítit. To když občas mluvíte s jejich vrstevníky, kteří už umí dost otevřeně říct, co si myslí. V nich se to ještě pere - nebo spíše - je v nich namíchaná ještě ta sobecká, socialistická výchova rodiči z mé generace, ale říznutá svobodou devadesátek.
U mladší dcerky, ani jejích vrstevníků už tohle skoro není - myslím hlavně tu klasickou, odpornou českou závist a nepřejícnost.

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)

In reply to by Leoš (neověřeno)

Trvalý odkaz

to není tím, že není co závidět. Ono tam totiž nefunguje to naše střádání majetku. Tam se musí mladí starat sami o sebe, takže žádné střádání nemusí, vše je jen na dobu jejich užití. Byty a další buď zařízené, nebo... nevšiml jste si jak se stěhují/třeba ve filmech/ pár krabic co unesou v ruce a šmitec. To u nás je co závidět. Projdete-li dědický zákon, je to jasné. A pak stačí když se děti , které chtějí se mít stále stejně a bezstarostně začnou prát o dědictví ať po pra nebo praprarodičích, uviděl byste jak by se děti poprali o to co jste pořídil, a vzápětí vnuci... jen si udržet svůj bezstarostní standart.

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)

In reply to by Leoš (neověřeno)

Trvalý odkaz

to není tím, že není co závidět. Ono tam totiž nefunguje to naše střádání majetku. Tam se musí mladí starat sami o sebe, takže žádné střádání nemusí, vše je jen na dobu jejich užití. Byty a další buď zařízené, nebo... nevšiml jste si jak se stěhují/třeba ve filmech/ pár krabic co unesou v ruce a šmitec. To u nás je co závidět. Projdete-li dědický zákon, je to jasné. A pak stačí když se děti , které chtějí se mít stále stejně a bezstarostně začnou prát o dědictví ať po pra nebo praprarodičích, uviděl byste jak by se děti poprali o to co jste pořídil, a vzápětí vnuci... jen si udržet svůj bezstarostní standart.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

In reply to by ema (neověřeno)

Trvalý odkaz

Právě proto paní emo, že jsou to filmy.
Když v těch filmech kolikrát vidíte, jak a čím mají například někteří pánové vybavené garáže, tak to stěhování zase tak na pár krabic nebude. Když jsem před lety ještě působil na pásmu 3,5MHz, tak právě od amerických amatérů, ale i kolegů, co mluvili s dalšími vím, že nejenom radioamatéři a elektronici, ale i různí jiní kutilové, využívají mimo solidních suterénů domků, jako dílničku právě garáž. Mimojiné, Steve Jobs s kolegy, ale v Británii i sir Clive Sinclair, ti v garáži začínali s kusovou výrobou svých převratných vynálezů. Tak si myslím, že to skutečné stěhování, narozdíl od toho filmového, zas tak jednoduché nebude.
I v amerických sklepech a na amerických půdách, se např. po 30 letech bydlení s dětmi, nashromáždí tolik věcí, o které jistě nechcete přijít (třeba památečních, po rodičích, po dětech z jejich dětství a tak), že buď připadá v úvahu stěhovací vůz, anebo ta pronajatá skladovací kóje, ze které si to časem odvezete, pokud to stihnete a neumřete.
To píšu jen, jak jste tuhle psala, že na to fascinovaně hledíte, jak se tam draží kóje z odúmrtě a s údajně anonymním, neznámým obsahem.
Ve skutečnosti je to s těmi kójemi i jejich obsahem, úplně jinak - ale musíte pochopit, že pro televizi se to musí udělat dramatické a zajímavé, aby to mělo sledovanost. Žádný bílý americký heterák nebude přeci dávat vysoké tisíce dolarů za něco, co se může ukázat například bývalou varnou drog - a ještě budete muset zaplatit za odbornou likvidaci. Nebo v lepším případě tam bude zaparkované shnilé běžné sériové auto, které nemá ani špetku veteránské ceny.
Jistě, natočili to celkem zajímavě, chlapi se tam dohadujou a licitujou o ceně, vypráví historky o bývalém majiteli...Vypadá to někdy i pěkně napínavě a dramaticky, co všechno se tam asi najde. Ale věřte prosím emo tomu, že je to jen pro tu televizi.
Realita bude mnohem skromnější, protože skutečně bohatí lidé, kteří nezemřeli bez dětí, přece neskladují své cenné věci v pronajatých kójích bůhvíkde, které ostatně mohou zloději i vykrást - pokud nějak vytuší či zjistí, co by uvnitř mohlo být. A věřím, že i ti zloději bývají někdy zklamaní.
Protože - co je pro milovníky historické radiotechniky a radiopříjmu, včera zde zmiňovaná zázračná elektronka RV12P2000, origoš válečná, s potiskem Wehrmacht a se slepicí i hákošem - tak to je pro jiného člověka jenom položka na Ebay, na Aukro, anebo taky do odpadu.
Stejné je to i s většinou osobních předmětů - mají cenu jen pro dotyčného, kterého k nim váže nějaká vzpomínka.
Týká se to i všelijakých vyznamenání, válečných relikvií...Ale je fakt, že za originální prsten, přezku opasku a dýku nějakého vysokého příslušníka SS, zaplatíte i dneska majlant komukoliv, kdo to bude nabízet - pokud to opravdu chcete.
Takže těch pár krabic...no nevím emo. Vždyť u žen jenom toho oblečení, bot a ostatní "výzbroje na lov" musí být daleko víc, než jeden čtvrtkubíkový box. I při videozáběrech na ty "garage sales" bývá vidět, co lidi v garáži pod barákem, či vedle baráku všechno mají.
Možná to paní Petra upřesní, u jakého procenta lidí opravdu probíhá stěhování jenom s pár krabicemi.

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)

kdyby to neodpovídalo realitě , nikdo by na ty filmy nechodil, můžou sice vylepšovat, ale ne moc. Ostatně o tom by mohla paní Petra něco povědít. Stěhovala se tam s věcmi v kontejneru, když je to nafurt a nevěřím, že by neměla mraky kníže a kdečeho, nebo si vzala jen to nejnutnější osobní a zbytek nechala tady... hmm...

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)

Stěhování je tu mnohem častější a snazší. Částečně to může být i tím, že tu existuje firma U-Haul, která pronajímá stěhovací přívěsy různých velikostí. Firma působí po celých Státech, takže si přívěs (případně stěhovací vůz) pronajmete (u některých typů lze i za stěhovací vůz přivěsit vlastní vozidlo) a v místě nového bydliště odevzdáte na místní pobočce. Znám několik lidí, kteří se tak stěhovali. Někteří jen po okolí, jiní do sousedních států.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Stěhovala jsem se s 16 banánovkami. Ty si vyzvedla speditérská firma, která zajistila celou přepravu. Minimální nasmlouvaný objem byl půl kontejneru, což jsme ani náhodou nenaplnili. Kdybych se stěhovala znovu, sbalila bych toho mnohem víc. Co člověk nadělá - když to potřebuje, nemá zkušenosti a když má zkušenosti, už jsou mu k ničemu. Aspoň ve většině případů. Z knížek jsem si vzala jen ty nejoblíbenější, např. Střevíce z lýčí od Františka Nepila.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Pokecat si s americkými amatéry na pásmu 3,5 MHz, to jste musel mít štěstí. Podle mých zkušeností se toto pásmo do Ameriky otevírá dost vzácně. Jo, takhle 14 MHz, to je jiné kafe.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Nárůst odpadu způsobil i svoz odpadů z vesnic,už prakticky nenajdete hnojiště,kompostování,takže se musí i po vesnicích budovat ČOV.Také zmíněný nárůst plastů,místo papírového balení.
Třeba pan Godot popíše výhody spalovny odpadů o které se již někdy umiňoval.

Průměrný počet slepic: 3.1 (8 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

vše se spálilo zkompostovalo a co nešlo( plechovky a kov) se dalo na půdu. A tak se konalo třeba 50 let,chudák,kdo to pak zdědil.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

A toulavé psy buď chytal obecní ras, nebo je za dědinou odstřelovali myslivci..To už by dneska přes kvanta čoklařů neprošlo.
Včera mě zcela určitě natřikrát proklel Ponkrác, nebo se určitě pokusil, pomocí nějakého toho svého woodoo, spáchat na mne atentát.
Chtěl jsem si, já chytrák, zkrátit cestu přes trávník - od jednoho z místních 8p paneláků k lávce.
Chyba lávky!
Šlápl jsem do takového hovniska, že takové by ani metrákový chlap nevytlačil! A ten smrad!
Pucoval jsem boty tak 3/4 hodiny na dvorku, cvakaje zubama u kýblu teplé vody, páč venkovní vodovod mám na zimu odstavený a vypuštěný.
V téhle souvislosti mě napadlo, jestli by to taky nešlo realizovat, jako podnikatelský záměr, když už jde kdeco, třeba ty bioplyny :
Buď teda mašiny a linku na recyklaci - zpracování těch hoven. Na trávnících okolo sídlišť, jsou toho podle stížností jejich obyvatel, údajně až metráky. Podle mého vlastního pozorování (počtu čoklů) by to i odpovídalo. Takzvaně recykluje se dnes už kdeco, včetně uchošťourů, tak proč ne psí hovna, že.
Anebo - když už jsou všude namontovaný ty kamery - tak do toho systému naprogramovat spolehlivé rozpoznávání kombinace: konkrétní čokl+konkrétní člověk+sraní čokla+další činnost člověka.
A v případě, že tentýž 3x identifikovaný člověk a 3x opakovaně po čoklovi neuklidí to hovno, tak automatické odebrání čokla.
Protože čokl jak tele, co dokáže vysrat hovno mnohem větší, než dospělý chlap, to není jen zvíře - to už je zbraň.
Při případné čtvrté identifikaci takového chování a s dalším pořízeným čoklem - likvidace. Ne čokla, ale toho člověka.
Protože takový člověk, co nechá na trávníku po čoklovi cosi tak obrovského a smrdutého, tak je míň, než to smrduté psí hovno.
Třeba se toho záměru někdo chytí a já zas někdy uvidím to, co bývalo běžné za mého mládí.
Malé holčičky, kdekoli na trávníkách mezi baráky mívaly rozložené deky, na nich ty jejich holčičí "domácnosti", anebo zaparkované kočárky a s panenkami na dece, se něco důležitého ohledně oblečení probírá.
Už jsem tohle totiž hóódně dlouho neviděl, že by si malá děcka jen tak hrála na trávníku. Nejspíš jim to maminky zakazují.
On asi žádný rodič nestojí o to, aby mu děti chodily domů zamazané a smradlavé od psích hoven.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

In reply to by Leoš (neověřeno)

Trvalý odkaz

Kdysi se prý psí exkrementy sbíraly a používaly na výrobu "lázně" pro zpracování kůží.
Ale máte pravdu, že když člověk šlápne do takto nastražené "miny", náladu to nepřidá.

Průměrný počet slepic: 3.6 (5 hlasů)

In reply to by Leoš (neověřeno)

Trvalý odkaz

Leoš: Protože takový člověk, co nechá na trávníku po čoklovi cosi tak obrovského a smrdutého, tak je míň, než to smrduté psí hovno.
***
Nenene, p. Leoši, právě s takovými jako jste vy, mám já, z druhé strany barikády, největší problém. Už totiž několikrát jsem chtěl dát v nejbližším okolí našeho domu umístit tabulky s výstražným textem:
Pozor, psí exkrementy, nešlapte do nich!

Lidi jsou totiž debilové! Oni totiž nekoukají kam šlapou a když šlápnou do hovínka, tak ho, jako vy zcela rozšlapou! To hovínko se pak nedá uklidit!!! Vy nechápete, že třebas naše fenka, ta vykáká své bobánky, ale bobánky musí zatuhnout, nejlépe přes noc - v létě dokonce i dvě noci. Pak je teprve možné je sebrat. Ale i tehdy se dívám, jestli tím neničím přírodu, protože tam už mohou být larvy pro mouchy, které pak loví vlašťovky a jiřičky, co letají kolem.

V rozšláplém hovně ovšem ani moucha nic nevybuduje, neřkuli o tom, že se nedá už ani sebrat!!! Psí hovínka jsou vpodstatě taková mraveniště v lese, do kterých také nešlapeme!!!

Průměrný počet slepic: 2.6 (5 hlasů)

In reply to by petr w. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jestli má váš čokl sračku, tak mu kupujte lepší žrádlo, aby neměl.
Už vidím, jak tomu četníkovi v černém vysvětlujete, že jste to hovno nechal ležet schválně, aby zatuhlo a dalo se sebrat - a pozítří ho určitě přijdete vyzvednout. Deváťák by to vymyslel alespoň se vtipnou pointou.
Takhle je to blbý i jako fór.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by Leoš (neověřeno)

Trvalý odkaz

Vzpomínám si, že se u vjezdů do vesnic vyskytovaly cedulky "Kontumace psů a koček".

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Pekary lichotí Babišovi
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pekarova-se-pustila-do-Or…
Přirovnává ho k Orbánovi.

Vždy jsem myslel, že největší Milka je Milka. Ale jak to poslední dobou sleduji, Pekary s Langsádlovou jí zdatně funí na záda.

Průměrný počet slepic: 3.7 (12 hlasů)

Český novinář přijede do USA a ptá se amerických občanů: "Víte, kdo je to Václav Havel?"

USA občan: "Nevím."

Český novinář: "A víte, kdo je to Džamila Stehlíková?"

USA občan: "Nevím."

Český novinář: "A víte, kdo je to Petr Fiala?"

USA občan: "Nevím."

Český novinář: "Proboha! U vás v USA musí být tak krásně a blaze! Šťastná to země!"

Průměrný počet slepic: 4.6 (13 hlasů)

dělali/dělají dobře, což samozřejmě mnohým nesedí a tak vymýšlejí a podsouvají. paka

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

to je zlatá žila. Takže u nás se tím zabývají technické služby,kontejnery,úklid ulic,vysypávání a odvoz malých košů,pak městské služby,ty zpracovávají bioodpad ,starají se o městskou zeleň,pak město,provozuje sběrných dvůr a pak ta soukromá firma,co má kukačku,řidiče a 2 maníky na stupatku za minimální mzdu,ale ředitele jednatele tajemníka účetní předsedu představenstva a představenstvo a já nevim co ještě a 6 melounů zisku ročně.Popelnice a kontejnery platí město,prý aby byly jednotné a s logem města,aby to tu prý bylo hezké a poplatky za skládkování prý také platí město z daní,to je prý ze zákona,jinak by je tam majitel skládky,zas někdo jiný,nepustil. Takže co lidí se na tom živí kralovsky,až na ty maniky,co skutečně pracují.

Průměrný počet slepic: 4.2 (11 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

Paní Sibyla.
Jen dodám,městský papaláši v představenstvu v této společnosti a to není jediná společnost,kde jsou zainteresování papaláši města,pochopitelně s odměnou.

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

to taky zakládali,aby si mohli ukrádat a zduvodňovat neustálé zvyšování daní a poplatků,proto taky umí všechno okecat ukecat a zdůvodnit

Průměrný počet slepic: 3.4 (8 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ano, na jedné straně vám budou debilizovat hlavy tím, že v těch červených kontejnerech je vlastně bezcenný šrot - a málem by ještě chtěli zaplatit za to, abyste tam mohli hodit vysloužilý fén.
Když je to teda tak bezcenný šrot, tak proč je to uděláno tak, aby jednou vhozená věc už nešla vytáhnout - aha?? Vídával jsem u těch prvních provedení kontejnerů na elektro lidi, co si tím evidentně slušně přivydělávali - a to byli semtam jednotlivci!
Jaký to asi musí být byznys, když se to dělá hromadně a strojově?
A pak se jen tak mimochodem, od zastupitele dozvíte, jakými způsoby mezi sebou bojují všecky ty elektro-recyklační firmy, případně jaká je náplň práce naprosté většiny těch, takzvaných chráněných dílen, na které není příliš vidět.
Invalidé různého stupně, tam "odborně" rozebírají ten údajně bezcenný elektroodpad.
Sicilská mafie hadr.

Průměrný počet slepic: 4.3 (8 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

spravování obcí a měst za účelem dobrého bydla nejen pro zastupitele, radní, ale i pro jejich kamarády a kamarádky. Tak to je nastaveno, tak to všichni znají, idealistům a bláznům co si myslí že to bude někdy jinak to dojde po prvním hlasování zastupitelstva. Někomu to bohužel nedojde nikdy. Tedy většině ovčanstva.
(Ty kdo něvěří upozoňuji že každé pravidlo má své výjimečně se vyskytující výjimky).

Průměrný počet slepic: 4 (6 hlasů)

ruka trhu jen marně svírá pěst. Kdyby si někdo koupil kukačku a řekl,já jako OSVČ vám to budu odvážet za desetinu ceny, zákazníky by měl,ale k lizu by ho nepustili.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

Před 20 lety v kanceláři byly 2 postarší paní, platilo se na místě, veškerá evidence pro 60 tisícové město byla v ppapíru.
Loni 1 to byly 4 kanceláře obsazené 3-4 osobami + vedoucí odboru a jeho sekretářka, počítačová evidence, platit na místě se nedalo, složenka vytisknout nešla, dorazila poštou za 3 týdny.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

minimálku?
Odkud jste slítla a proč zrovna rovnou na hlavu?
Na stupačku jsou u nás pořadníky. A místo řidiče na kukačce se považuje za džek-pot!

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

In reply to by Taky Vlk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Riadené z jedného miesta?

"Vráťme sa k náznaku o Ukrajine. Kazašský exminister a opozičný politik Muchtar Abljazov, ktorý žije v exile na Ukrajine (nie je priestor sa o ňom podrobnejšie rozpisovať, ale je zrejmé, že ak by sa vrátil do krajiny, bol by – ako kazašským súdom odsúdený – uväznený), v lete minulého roku na ukrajinských stránkach Страна.ua zverejnil plány na koordináciu protestov v Kazachstane a akcentoval informáciu, že silové zložky v krajine nebudú schopné zvládnuť masové protesty. V jednej z inštrukcií z kyjevského štábu M. Abljazova sa píše: „… budeme vytvárať malé skupiny, pričom musíme vytvoriť v každom meste 100 – 200 takýchto skupín. Tieto skupiny sa budú kontaktovať výlučne so mnou a mojím štábom v Kyjeve, čo zabezpečí konfidenciálnosť a bezpečnosť našich ľudí…“

M. Abljazov, absolvent moskovskej MIFI (ako jadrový fyzik), sa nikdy netajil svojou vierou v triumfálny návrat, možno na bielom koni, do Kazachstanu."

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

(...) Komplicem pokusu o teroristický státní převrat v Kazachstánu mělo být samo vedení Výboru národní bezpečnosti (KNB), tamní tajné služby. (...)
(...) „Vlastizrady a spiknutí se dopustili tím,“ cituje Chabar bývalého ministra, že v zemi „roky existovaly výcvikové tábory“ sil, nasazených do nynějších teroristických akcí. A „Výbor národní bezpečnosti, provádějící periodickou inspekci daných skupin, existenci početných výcvikových táborů v horách zamlčoval. A to je děsivý protistátní zločin,“ ... (...)
(...) Jen na největší kazachstánskou metropoli Almatu zaútočilo na 20 tisíc banditů, uvedl už dřív prezident Tokajev. Taková masa ozbrojenců se podle Ertysbajeva nemohla nerušeně zformovat, aniž to umožnila „zrada v špičkách státní moci“, hlavně v jejích silových složkách:
„Disponuji exkluzívní informací, že například 40 minut před útokem na letiště v Alma-Aty byl vydán rozkaz kompletně odvolat jeho ochranu. ....... K tomu mohlo dojít jedině s přičiněním lidí, zodpovědných za národní bezpečnost země.“ (...)

https://www.novarepublika.cz/2022/01/jevgenij-karljukov-kazachstan-komp…

Průměrný počet slepic: 4.8 (8 hlasů)

Zajímalo by mne, co na to Džamila, co by na to řekla, na názor, že v Kazachstánu to měla být dlouho připravovaná domácí zabijačka s přispěním přátel ze západu (nejspíš MI6)?
A že základem konfliktu patrně byla dělba moci mezi jednotlivými kazachstánskými klany. A kde v tomhle schématu hledá nějakou demokracii a lidská práva.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

In reply to by Taky Vlk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Analýza je velmi dobrá. Absolutní souhlas s první a druhou částí, třetí tak na 90%.
Ta analýza naznačuje to, co si myslím, ale důkazy pro to samozřejmě nemám. Akce byla připravována ze zahraničí, nejspíš byl hlavním hráčem MI-6 (že by se VB chtěla vytáhnout před USA a být přizvána k rozhovorům??), ale události se rozeběhly předčasně a rychleji než očekávali.

Průměrný počet slepic: 4 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

jak zvýšit gramotnost a schopnosti lidu obecného. Tedy to, co by ve školách neprošlo ale díky tomu, že údajně žijí před televizí a co je v telce je svaté a následování vhodné.
Poslední dobou slováci a primáci dávají takové šou. Jedno je o úklidu druhé o využití odložených věcí,. Napřed jsem na to koukala jako puk proč? Pak se mi rozsvítilo. V tom prvním - to se udělá zbordelizovaný byt/ domek do kterého by našinec nevlezl.Pak nastoupí dvě dámy, a postupně jej zcivilizují, přičemž a kupodivu, žádná drahá čistidla. Pouhá soda ocet, sůl a voda. plus další v domácnosti používané propriety. Samozřejmě s vysvětlováním co, proč a jak působí a za půlhodinku vysílání je byt či dům jak klícka. No a to druhé - je prodej úložných-kójí, které "někdo včas nezaplatil", takže se handluje a koupí ji ten co nabídne nejvíc. Tam se taková koje narve vším možným a při vybírání se dozvíte takové věci po původu a historii že nestačíte koukat, hodně co neodhadnou hned, maj kamarády odborníky kteří jim o tom řeknou vše, tedy víc než by se dozvěděli ve škole. Navíc koukáte na jak hodnotné a drahé věci včetně peněz dokáží lidi zapomenout, ač obsah je rozhodně dražší než nájemné. :-)
Nebo ten o renovaci domků, jak firma za pomoci komunity vybydlený domek někdy spraví, někdy zbourá a postaví nový vč, vybavebí - obvykle Ikea či podobníé firmy. V nádherné prostiorné bdlení, i když asi nevydrží víc než jednu generaci. OPořád mi to vrtalo hlavou a pak - reklamy, kolik by musely firmy zaplatit za reklamu výrobků, tady dají jen malou část, lid obecný přesvědčí o dobromilnosti a hurrá na prodej.
Jo tak tohle je level, do kterého naši tvůrci reklam a ti co je tvoří a kasírují ještě nedorostli. To jen tak, že ne vše se tam děje bez důvodu a je k zahození. Včil se začínají objevovat ty garážové výprodeje, tak uvidím co dokáží.

Průměrný počet slepic: 2.9 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Jak ušetřit při inflaci? Nenakupovat. Je to nový trend sociálních sítí.

Trend má dvě kategorie. No-buy a low-buy. Obě mají za cíl radikálně snížit zbytečnou spotřebu a ušetřit. Youtuberka a influencerka Christina Mychasová podle CNBC praktikuje o něco méně náročný přístup low-buy už od roku 2019 a stále se ho drží. A jak se to praktikuje?

Žádné nakupování neznamená, že se nenakupuje vůbec nic. Člověk omezí své výdaje jen na životně důležité věci, jako je jídlo, byt, zdravotní péče a doprava. Při trochu volnějším low-buy si spotřebitel dovolí nakupovat věci jen s omezením, které si sám dá. Například, že utratí za danou dobu jen určitý obnos. Anebo omezí komodity, jako jíst mimo domov jen dvakrát týdně a pořídit si jeden oděv ze sekáče za měsíc.
https://www.newstream.cz/enjoy/jak-usetrit-pri-inflaci-nenakupovat-je-t…

Průměrný počet slepic: 3.7 (10 hlasů)

In reply to by Homer (neověřeno)

Trvalý odkaz

Kupovat věci až když jsou nutně potřeba je nejjistější recept na nejdražší možný způsob života. S luxusní vysokohorskou přirážkou. Zdá se, že rozdávání medvědích služeb a špatných rad je na internetu rozšířen velice hojně.

Daleko chytřejší strategií je nakoupit si včas větší zásoby potřebných věcí dopředu, dokud jsou za nízkou cenu.

Asi se stanu yůtůberem, koučem, poradcem, terapeutem, influencrem, a expertem.

Průměrný počet slepic: 4.5 (12 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.