Odpad v Mississippi

Autor
Štítky
Než začnu s dnešním tématem, zde jedna covidová aktualita z Mississippi. Vojenská nemocnice v Jacksonu zavírá provoz na 4 týdny, protože velká část personálu je doma s omicronem. 
 

V jedné diskusi někdo položil otázku na životní prostředí a zvlášť na nakládání s odpady. To je hodně široká oblast, tak si vymezme několik oblastí: recyklování odpadu, likvidace odpadu, odpadní vody, odpadky. Zatímco v češtině si vystačíme se slovem recyklovat, angličtina používá slova "recycle", "reuse" a "repurpose" - tj. recyklovat - (shromáždit použitou surovinu, zpracovat ji a vyrobit stejný materiál, např. papír či kov), opětovně použít - (např. zavařovačky) a použít k jinému účelu - (např. nábytek vyrobený z palet).

 
Recyklování
V oblasti, kde žijeme neexistuje třídění odpadu do kontejnerů. Jediné, co tu lze recyklovat jsou kovy, které vykupuje místní sběrna. Peníze za odevzdané kovy nedostanete v hotovosti, ale šekem po předložení průkazu totožnosti. A pokud odevzdáváte měď, tak si vás i vyfotí. Když jsme se sem přistěhovali a dělali pořádek kolem domu, našli jsme klubko starých použitých měděných drátů, jak tu zůstalo po poslední rekonstrukci domu. Nebylo toho moc a byla jsem pak překvapená, kolik za měď sběrna zaplatila. 
 
Musím přiznat, že státy na sever od nás jsou na tom s recyklováním podstatně dál. Když Bill a Jane bydleli v New Yorku, házel Bill do domácího odpadu všechno, tak jak byl zvyklý. Paní domácí ho několikrát upozorňovala, že je třeba třídit a že dostane pokutu. Nedbal - dostal. 
Když jsme projížděli severní státy, bylo běžné vidět i odpadkové koše na tříděný odpad na odpočinkových parkovištích podél dálnic.
 
Opětovné použití
Hodně lidí se snaží opětovně používat spotřební zboží denní potřeby, např. zavařovací sklenice, plastové nákupní tašky. Hodně našich stálých zákazníků nám bez prošení vrací zavařovací sklenice, kartóny na vajíčka i čisté plastové tašky, což je příjemné - nová sklenice stojí podle velikosti tak 0,75 dolaru a výš, nový kartón na vajíčka stojí od 0,2 dolaru výš.
Do kategorie opětovného použití bych zařadila i různé výprodeje z garáže nebo ze dvora (garage sale, yard sale), případně prodej pozůstalosti (estate sale). V Česku člověk neustále řešil, co se starými věcmi, které již nepotřeboval. Všechny české second-handy prodávaly použité zboží ze Západu a tak většina českého použitého zboží skončila ve sběrném dvoře. Hrníčky, šlapací šicí stroj, skříňky... Já vím, že se to mění k lepšímu. Existují různé stránky na internetu, kde je možné nechtěné zboží nabídnout k prodeji. Jen nevím, do jaké míry je to účinné. Tady je běžnou praxí, že v sobotu dopoledne lidé prodávají to, čeho se potřebují zbavit. Můžete to prodávat před vlastním domem (existují aplikace, kam zadáte svou adresu a podle které vás zákazníci najdou, i když zrovna nebydlíte u rušné ulice), nebo si můžete pronajmout prodejní místo od radnice (pronájem stojí 10 dolarů), která organizuje bleší trh na parkovišti uprostřed městečka každou první sobotu v měsíci. Existují podnikavci, kteří si z toho udělali i živnost. Objíždějí takové výprodeje, koupí levně předměty, jejichž cenu prodávající podcení nebo rozbité, poškozené předměty, které jsou schopni opravit. A pak několikrát do roka udělají vlastní garage sale, kde zrealizují zisk.
Ti, kteří se nechtějí zlobit s organizováním výprodeje z garáže mají další možnost - věnovat použité věci Helping Hands. Pokud je toho víc naráz a je to hodnotné, Helping Hands vydají potvrzení o věnované hodnotě. Tuto částku si pak dárce může odečíst od základu daně.
 
Použít k jinému účelu
Jižanské dámy mají zálibu ve využívání předmětů k jinému účelu než bylo původně určeno. Někdy si myslím, že je to druh národního sportu, která přijde s originálnějším použitím již nepotřebných věcí. Jedna moje kamarádka vytvořila pro manžela "bručárnu" (tady tomu říkají man's cave) a na příčku použila sadu 4 dveří, které dostala od přátel. Jiná paní vyrábí stolní lampy z lahví od alkoholu (ne, ona není "alkoholka", jen jí přátelé občas nějakou zajímavou láhev od alkoholu přihrají). A další dáma vyrábí kříže svařováním starých podkov. Viděla jsem i konferenční stolek, jehož deska byla vytvořena z porcelánových střepů zalitých do epoxidové pryskyřice. Již dříve zmiňovaný patchwork, který původně vzniknul jako způsob jak využít odstřižky látek nebo dobré části odloženého šatstva na výrobu dek, není třeba se ani připomínat. 
 
Likvidace odpadu
V některých rodinách na venkově pálí papírový odpad na dvoře a stejně tak i hořlavý velkorozměrný odpad (starý nábytek, matrace). Sice by jej mohli odevzdat ve sběrném dvoře, jenže je to zpoplatněné a minimální sazba je 35 dolarů. To však nelze provádět v městečku, kde  pálení jakéhokoliv odpadu zakazuje městská vyhláška. Tam nesmíte pálit ani suché větve, šišky nebo suché listí. Místo toho necháváte zahradní odpad u kraje silnice, odkud jej odvážejí městské služby. Někdo by mohl namítnout, že je to škoda, že by to mělo přijít na kompost. Mělo, ale kromě naší rodiny neznám nikoho, kdo by kompost měl.
 
Bohužel, ani sklo ani papír, ani baterie či zářivky se tu nerecyklují, takže často svádím boj s vlastním svědomím, když vyhazuju do odpadu baterku nebo plastový sáček. To vše skončí v popelnici. Zdejší popelnice jsou objemnější než ty české a v některých rodinách ji za týden pohodlně naplní, například jednorázovým nádobím, plastovými nosiči na jídlo z fastfoodu nebo plastovými lahvemi od mléka nebo vody nebo limonád. 
 
Vůbec - fastfoodový odpad je tu bolavým místem. I přes výstražné cedule všude podél silnic, že odhazování odpadků se trestá pokutou 250 dolarů, okraje silnic jsou často lemovány plechovkami, papírovými krabičkami od smažených hranolků či polystyrénovými nosiči pokrmu z restaurace domů. Řeší se to tak, že někdo jednou za čas podél silnice odpadky sebere. Někdy je to místní komunita, někdy jsou to městské služby a někdy odpadky sbírají vězni. Bill říká, že to mají za odměnu za dobré chování. Dostanou se ven a něco si přivydělají. Co je na tom pravda - nevím. Ale do týdne se opět podél silnic povalují odpadky. 
 
Odpadní vody
Na samotách, jako je ta naše se nevyplatí stavět kanalizaci, proto každý dům musí mít domácí čističku odpadních vod. U novostaveb to mají ošetřené tak, že dodavatel energie nesmí elektřinu zapojit, dokud není nainstalovaná čistička (je to jen nádrž se vzduchovým čerpadlem a přepadovou výpustí). V městečku mají odpadní vody z domácností svedené kanalizací do nádrže za městem (lagoon), kterou Bill překřtil na poopy pond (kakáč). Tam se voda nechává provětrávat míchadly. Čističku odpadních vod, jak ji znám z Česka jsem tu nikde neviděla.
 
První dnešní snímek ilustruje velikost zdejších popelnic. Na druhém snímku vidíte vůz pro sběr odpadků. Všimněte si nápisu na dveřích: "Inmate Litter Removal" (Vězeňské odstraňování odpadků). Na třetím snímku vidíte vězně sbírající odpadky. To, že jsou to vězni poznáte podle mundůru. Někde je mundůr s bílo-zelenými vodorovnými pruhy. Čtvrtý snímek ukazuje koše na tříděný odpad na odpočívadlech v Tennessee a v Illinois. Další snímek byl pořízen v Cades Cove, což je součást národního parku v Great Smoky Mountains. Píše se tam: "Při nejmenším 60% veškerého odpadu z odpadkových košů je kompostováno firmou Sevier Solid Waste, Inc v Tennessee. Tento závod je jedním z jedenácti na světě, který přijímá směsný odpad a kompostuje jej ve velkém "digesteru (stravovači)", který zahřívá a rozmělňuje odpad. Plasty a drobné kovy jsou odstraněny třídícím procesem. Zbývající materiál se přeměňuje na kompost, jež se užívá na farmách, v krajině a na stavbách." Předposlední snímek je lehce mimo téma - větrná elektrárna na Severu - někde v Illionis. Mississippi žádné větrné elektrárny nemá, ale jedná se o tom. Zato má na mnoha místech solární panely. Například ve vojenské nemocnici v Jacksonu jsou umístěny na přístřešky nad nemocničním parkovištěm. To je zachyceno na posledním snímku. Není valný, ale snad dá hrubou představu, oč se jedná.
Popelnice
Odpadkový vůz
Sbírání odpadků
Odpočinkové parkoviště
Popis zpracování odpadků
Větrná elektrárna
solár
Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (75 hlasů)

Komentáře

"Kupovat věci až když jsou nutně potřeba... " je velmi drahý způsob života.

Podle mě je rozumné pečlivě sledovat slevové letáky hytlermarketů a tam si vybírat předměty nutné pro běžný život, které jsou zrovna ve slevě a pak jich nakoupit do zásoby více.

Jako příklad dám toaletní papír. Kupuju toal. papír ZEWA, který je docela luxuní a docela drahý, běžně stojí 8 rolí (3 vrstvy) cca 90+ Kč. Markety ale cyklicky snižují cenu tohoto zboží až o 50%, tedy tento toal. papír vyjde zhruba na 50 Kč.
No a v tuto chvíli nakoupím třeba 3 balíky za 50 Kč a mám na nějakou dobu pokoj.

Možná nazvete tento způsob typický pro české důchodce, složitý, náročný na čas. Není to pravda. Projití letáků marketů on-line na internetu 1x týdně a vypsání si slev toho, co doma potřebuju, znamená pár minut.

Nějakou dobu jsem to odhadem počítala a tímto zůsobem můžete ušetřit na nákupu až o třetinu.

Průměrný počet slepic: 4.6 (13 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

Asi si zde koleduju o směs podvědomého pohrdání a soucitu, ale já jsem byla tvrdým životem donucena být velmi šetrná a vydrželo mi to dneška, kdy mám do důchodu našetřeno tak, že jsem docela daleko nad průměrem běžného důchodce.

Co se týká toho odpadu, což je dnešním tématem...

- Už to bude snad 10 let, co jsem si zvykla jezdit nakupovat se svým plastovým košem z IKEA. To znamená, že jsem po celou tu dobu nepotřebovala kupovat ani plastové, ani "ekologické" nákupní tašky. Navíc, nákup se dá v koši pěkně poskládat, aby se nic nepomačkalo.

- Před nějakou dobou jsem se naučila brát s sebou domů vyprázdněné velké sáčky, ve kterých bývá 5 a více balíků toaletních papírů a které se válí v hojném počtu na hromadách toal. papírů ve všech hytlermarketech. Tyto sáčky nestačí pracovníci marketů odklízet a asi končí někde v tříděném odpadu marketu.
Já tyto sáčky doma znovu využívám obecně na jakýkoliv (tříděný ) odpad, protože jsou dostatečně velké a pevné a ... jsou zdarma, na rozdíl od kupovaných sáčků na odpad.

- Na Vánoce jsem naučila sebe i ostatní rozbalovat dárky šetrně tak, aby se vánoční papír z toho dárku dal použít i další rok.
Nejde zde o peníze, ta role vánočního papíru stojí pár korun, ale jde o to nevytvářet každý rok hromadu úplně zbytečného odpadu.

To jsou jen maličké příklady, jak si každý sám u sebe může realizovat svůj vlastní ekologický přístup k životu, svůj vlastní grýndýl, který je daleko smysluplnější než nějaké kraviny z Brusele, které jsou mimo realitu.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Já kupuji taky 3 vrstvý toaletní papír.
Jednu kopii posílám do Brusele a druhou na úřad vlády.

Průměrný počet slepic: 4.1 (7 hlasů)

In reply to by Homer (neověřeno)

Trvalý odkaz

"Při trochu volnějším low-buy si spotřebitel dovolí nakupovat věci jen s omezením, které si sám dá."
----
Za jednu - dvě generace možná dojde na převratnou myšlénku, že si člověk dovolí nakupovat jen věci, na které MÁ!

Průměrný počet slepic: 4 (11 hlasů)

Tak to zase pr, Asfaltový holube, celá ekonomika je postavena na tom, že si člověk musí koupit nové výrobky, aby nebyl za sociální případ! A nějaké no-buy nebo low buy strategie se budou hrubě nelíbit všem ekonomům, protože kola výroby roztáčí spotřeba.

Průměrný počet slepic: 4.6 (5 hlasů)

In reply to by Homer (neověřeno)

Trvalý odkaz

...by krom inflace přivodil v soudobém dlužním kapitalismu oligarchických forem a obsahů i vysokou nezaměstnanost.
Může to ale zafungovat v případě nákupu luxusního (statutárního marnivého apod. ) zboží a služeb. jenže to nakupují vesměs lidé, které nějaká inflace kolem 10 % zajímá jen coby impuls k přesměrování jejich investic, nikolivěk že by zvažovali např. zda si místo auta za 2 mega koupí auto za 1 mega.

Mimochodem - dluhopisů " republiky" (úročené jsou min. mírou inflace - takové je úrokové zatížení tohoto způsobu financování dluhu státu) si nakoupili pseudoobčané a pseudoobčanky za víc jak 40 000 000 000 korunáčik jen loni.
Takže asi tak.

Ostatně zdegenerované maloměšťáctvo někdy sahá k " řešením" , které ho sebepoškozují. Vyplývá to z povahy této třídně neuvědomělé a realně nevzdělané pakáže. Vrcholem degenerace je pak podpora fašismu, i zde jisté signály jsou.
Tato odtřídněná pseudotřída je ale svým způsobem zábavná, už jen výsledky "svých" voleb politických - tím, jak opakovaně doufá v nějaká řešení, že jimi navolená pakáž (pakáž asi zákonitě musí volit si jen pakáž) něco podstatného změní tak, aby nastal kvalitativní posun. Když se pak mezi sebou hádají, která že to pakáž je menším zlem, to je už ale dost nudné, už to trvá moc dlouho a je to stále stejné....prostě brak, kýč, otrava...Zábavné na tom je snad jen to, že je to stále baví....ale i to časem omrzí, znudí se.

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)

A sice nakupovat u těch chudších. A třeba i nominálně za vyšší ceny, pokud není rozdíl příliš velký, tak i takto nakupujete levněji (nebudu tu dialektiku už vysvětlovat, unavuje mě to, pitomcům stejně nedojde nic...).
Pak je to win - win - win.

Jak poznám ty chudší ? Co když pouze předstírají ? Co když je to jen naoko ? Co když ....
No a co když ty ji hňup ?

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Včera naše drahá, velmi, velmi drahá, prý veřejnoprávní, propagandistická ČTžumpa nasazovala ausgerechnet Werichovi oslí hlavu v nějakém pořadu o něm.
Nedivím se těm sviním – viz nahrávka Jana Wericha z rolu 1955 :

https://www.youtube.com/watch?v=bC2uIJPTlrc

Průměrný počet slepic: 3.9 (11 hlasů)

Porobilo se to, že jste právě zvedla čtenost té největší žumpě, jaká mezi nájemnými psáči existuje.
Vzpomeňte si vždycky na řeporyjce, jestli nemáte vhodné přirovnání k naprostému dnu, co nemá s novinařinou vůbec nic společného.
Tištěný Plesk ani nejde nařezat a utřít si jím řiť, jako to docela šlo s Rudým právem. Ani na tohle se nehodí.

Průměrný počet slepic: 4 (9 hlasů)

In reply to by Leoš (neověřeno)

Trvalý odkaz

Já totiž na bonzácké weby nelezu, proto se ptám.

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

CNN Prima News

Zprávy
Zahraničí
Chapadla kazašského exprezidenta sahají až do Česka. Co všechno jeho blízcí vlastní?
Téma: Zahraničí Tomáš Kačmár 9. ledna 2022 00:21

Průměrný počet slepic: 2.7 (7 hlasů)

Dnešní svět je kapitálově tak komplikovaně prošpikován, že možná ani ty sám nevíš, že svou prací můžeš podporovat terorismus (např. nějaký islamistický fond, který investoval do výrob jejichž produkty či služby které konzumuješ, potažmo pro které sám pracuješ....). Tedy že tě nějaký takový subjekt využívá - jsi jím vykořisťovaný, jsi na něm závislý, spolugeneruješ jeho zisky....
Klidně může vlastnit i tebe. Aniž bys o tom věděl.

Ale nic si z toho nedělej.
Dokonce i guvernér byl zaměstnán v jedné finanční skupině v době, kdy tato spáchala trestný čin v oblasti praní špinavých peněz. Za což ale dostala jen pokutu, ne 21 let natvrdo - to se v " lepších kruzích" nedělá. Také co by si pak státy počaly, že ? Kdyby zabásli nadnárodní finannčí organizace...na 21 let...Prostě mastná pokuta, kterou stejně uhradí klienti, a pak ticho, věčné zapomenutí...
Takže buď klidný. Nevědomost při spolupachatelství omlouvá.

Průměrný počet slepic: 4.9 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Prehledny, objevny, moc hezky napsany clanek!

Průměrný počet slepic: 4.3 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Já dělal léta v kšeftu a musím vám prozradit, že odpadu je mnohem víc, než vidí běžný zákazník.
Každá pičičmunda je balená po x kusech, kde je to v dalším obalu, mnohdy proti rozpadnutí posichrováno igelitovou fólií.
Když velkoobchod poslal paletu zboží a pěkně to tam naskládal, tak se to mnohonásobně omotalo fixační folií.
Žena odebírá např. granule od jednoho dovozce z Kanady. Tam zjistili, že levnější, než jejich vlastní doprava, se jim vyplatí zásilková firma, kde to musí být zabalené. Takže každý pytel granulí, který je v umělohmotném obalu, je ještě v krabici a manželka ty kartony horkotěžko stíhá odvážet.

Byly zde zmiňovány vratné lahve.
Ty furt jsou. Já, když si kupuji pivo, vezmu basu, odpadem je 20 víček a vrátím jí. Mnoho lidí, většinou mladších, kupuje toto samé v plechu. Sice to samé pivo je v tomto obalu dražší, ale je to pro ně jednodušší. Po vypití na to šlápnou a vyhoděj.

Jak tady psal Rasta, tak ohledně oblečení mám klidné svědomí. Jednak preferuji čistou bavlnu a hlavně mě spíš nutí manželka, ať už to vyhodím, že je to samá díra. Já na to, že se v tom cítit dobře, tak co bych to vyhazoval.

Průměrný počet slepic: 3.6 (11 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

.....drátěné košile. Je to dost pracné, respektive zdlouhavé.
Já si z nich třeba vyrobil škrabku na ryby.

To bahno z tvého auta , kterým ucpáváš odpady - to jsi už odvezl někam, kam patří ? Nebo jsi to nechal tak ?
Vyzpovídat se z toho asi nemůžeš, viď ?
No a co třeba nasypat si popel z nakradeného dříví na hlavu ? To by pomohlo ?
Pak samozřejmě posbírat a také odvézt na příslušné místo, to dá rozum.
To by pak mol být spokojený i ten tvůj právník, nejen ty. Zejména pokud bys při tom nikomu nevyhrožoval násilím...

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)

Byl jsem chvíli na zahradě štípat nakradené dříví. Už tam nebylo k hnutí.
K tomu popelu. Mám před barákem takové velké umělohmotné pixli, říká se jim prý popelnice, z jejichž názvu jsem usoudil, že popel patří do nich.
Bahno tam nechávám, jelikož jim tam zároveň taky nechávám dvě stovky, takže jsme si kvit.
A toho právníka jsi jako první vytáhl ty, já pouze palbu opětoval.

Průměrný počet slepic: 3.3 (6 hlasů)

....nejprve se snažím bránit právní cestou.
Nejsem prostě jako ty, který hned troubí na šofar a vytahuje bouchačku anebo sekyrku. Asi jsme tím pádem ve tvých očích zbabělý, ale já to přežiju.

Nechávej, nechávej. Však platíš daně a tak i různé s tím spojené služby, ne ?
Kraď, kraď...
Však co oko nevidí....
No a kdyby už na něco došlo - tak máš přece tak schopného právníka, který rozseká ty právníky protistrany na kusy, že...i kdyby byli oni v právu a ty jen hleděl na to, jak si zachránit kafta...eh, kůži.

Hezký zbytek víkendu, Aljošo.
(ruský film " Neznámá bitva" z roku 2019 není špatně udělaný, zejména různým salonním válečníkům , bojujícím zde i jinde s Putinovým Ruskem vřele doporučuji....)

Průměrný počet slepic: 3 (3 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Berrnarde - off topič - ke včerejší diskusi o soběstačnosti. Vy jste říkal, že je hrozně hezké, že mám doma nasysleno, že vy tohle všechno nemáte, ale že je mi to houby platné - co jsem léta dával dohromady mi pak nějací ostří hoši seberou za pět minut... Je sice hezké naplnit spíž, ale ještě to také musím ubránit. Chtěl jsem Vám na to odpovědět: 

Až ten průser přijde, tak vy budete první dny shánět nějaký žvanec, abyste se vůbec udržel v kondici a mohl se bránit, zatímco já budu sytý  organizovat svojí obranu. K tomu mám slušnou šanci že: 

1. mě při rabování přehlédnou, protože se nijak nevymykám domečkům okolo sebe

2. že než se v rabování dostanou ke mě, tak už budou značně pocucháni, protože zoufalství dává obráncům sílu. Je celkem jisté, že nějaká horda bude mít navrch, ale také je celkem jisté, že než se dostanou ke mě, nějaký vystresovaný soused stiskne spoušť a pár těch rabujících vezme sebou. Pro jakékoliv rabující hordy to rabování nikdy není beze ztrát. 

Já bych řekl, že mám větší šanci než kdokoliv, kdo bude mít hlad. Protože budu mít minimálně týden k dobru. Zatímco by budete vymýšlet, jak sehnat jídlo a ve městech se budou dávat dohromady rabující hordy, já budu zbrojit. Zatímco vy budete po vyrabovaných obchodech hledat zapomenutou konzervu, já zatím budu prkny zatloukat okna, zapřu vrata,  nachystám si zásobu molotovových koktejlů, svolám přátele, že mám jídlo a že budeme bezpečnější pohromadě. Zároveň udržím elektrický proud, abych mohl mít alespoň puštěné rádio. 

Mám tím šanci, že když rabující hordy zjistí, že stojí proti zabezpečenému domu obsazeném mnoha lidmi, tak půjdou rabovat k někomu jinému. Jak říkám, žádný útok není nikdy beze ztrát. 

Mimochodem... dneska je ve Vidlákově -6°C. Nedovedu si představit, že by se dneska jakákoliv rabující horda udržela venku v použitelném stavu déle než dvě hodiny. 

 

Průměrný počet slepic: 3.5 (10 hlasů)

Vidlák: Až ten průser přijde, tak vy budete první dny shánět nějaký žvanec, abyste se vůbec udržel v kondici a mohl se bránit, zatímco já budu sytý  organizovat svojí obranu. K tomu mám slušnou šanci že...
***
Já bych viděl, že ty šance se s časem rapidně snižují. Tedy v situaci neřizeného chaosu alá Almaty minulé dny nebo BLM (před)minulý rok.
V první řadě půjdou po bankomatech, zlatnictvích, obchodech s elektronikou, hadry a boty. Možná chlast a cigára. Tak to bylo v Almaty (viz to video, kde si ta Kazaška stěžuje, jak vozila vodu demonstrujícím a oni jí pak vykradli zlatnictví).
Rabování bude s cílem mamonu, obohatit se na úkor druhého. Nikdo nepočitá s tím, že žrádlo nebude, nebo že by umřel hlady. Hlavně, že šlohnul tři iPhone...
Pokud by došlo na hlad, pak lidé utečou nebo budou systematicky rabovat po domech. Tam je otázka jen štěstí, jak silní útočníci nebo obránci budou a jaké rizika/šance budou mít. Obecně jsou šance v soudobých konfliktech obránců menší, zvláště pokud nejsou mobilní a jsou uzavřeni/lokalizovani na jednom místě (viz ta doporučeni pro jedno místo pro odpočinek a jiné pro jídlo....).

Průměrný počet slepic: 3.6 (5 hlasů)

...není to sice -6, ale -1, take neni na loupeni idealní pocasi...ake zas už je tam tma teď:-)

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

Petře, počítám s tím, že na vesnici nikdo zlato a mobily hledat nebude...  A jak jsem psal, nejde o jistotu. Jde o šanci.

Průměrný počet slepic: 4.3 (8 hlasů)

Nikdo nebude hned hladovět. Někteří mají doma vlastní zásoby. Třeba s 20 kg rýže vydržíte docela dlouho.
I za WWII se šmelilo. Za té třicetileté byl hladomor, ale lidi to nakonec nějak dali, klidně i jen s kaší každý den. Bezpečnost byla důležitější. Těžko se budete zároveň bránit a starat se o prasátka či orat pole. Takže i Vám jídlo dojde, zvlášť pokud budete živit celou ulici a další hladoví budou přicházet z celého okolí.
Jak vlastně rozlišíte rabující bandu od hloučku hladových, co budou prosit o jídlo?

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Jak poznat skutečně hladového člověka, který říká, že už dva dny nejedl - od týpka, co ho poslali na výzvědy?
Je to jednoduché, ale tohle by se dalo rozvíjet skoro donekonečna.
Kdo je připraven, není překvapen a kdo má i něco načteno, je v ještě větší výhodě. Já spíš vsadil na pročítání novějších válečných zkušeností, třeba z Jugošky, než na ty druhoválečné, či dokonce starší.
Jugoška, až na tu řežbu národností, to bylo něco, co se naprosto klidně může stát i tady.

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)

Kam jako hladový půjdete pro jídlo?
K Vidlákovi, u kterého absolutně netušíte, kde má co zašité a jestli není ozbrojený - nebo do skladů hypáčů, který jsou německým řetězcům u prdele, jestli je někdo vyrabuje, či shoří? A který taky nikdo nebude hlídat?
Potravin a topiva máte údajně dost, zbytek vidím asi takhle:
1./
Zbraně a střelivo, nejen pro sebe, ale též pro pár spolehlivých členů rodiny. A je jedno, zda legální či nelegální. V Alma-Atě se určitě někdo pídí po tom, jestli má střelec legální či nelegální ákáčko...Občas totiž bude potřeba vyjít ven, něco zařídit, sehnat, dohodnout - a zbytek rodiny musí někdo účinně chránit. Pro začátek bych to viděl na ženu a nejstaršího ze synů, s tréninkem na terče i živé cíle bych začal už teď.
2./
Voda. Dostatek pitné vody, prostě studna či dvě, jedna z nich osobně vyzkoušeně pitná i přesto, že to nějaká KHS sice nezakázala, ale ani nedoporučila. Ti vymaštěnci mají totiž dneska takové limity na bakterie i minerály, jako by mělo jít o kojeneckou vodu, nebo destilku do akumulátorů. Hotovo dvacet. Jo - ty akumulátory. K pár panelům s integrovaným regulátorem a měniči, k tomu se dostanem jindy.
3./
Elektřina, ve Vašem případě nejen na svícení, ale na udržení dobrého stavu zásob jídla a chodu topení, kvůli čerpadlům topné i pitné vody. Což znamená mít šikovně uloženo palivo na přibližně 200 motohodin, víc asi nebude zapotřebí.
Přidal bych i pár LPG lahví, ty se nezkazí a je v nich energie ažaž. Jednoduchý plynový vařič, nebo směšovač k centrále samozřejmostí, stejně tak dostatek ohně - plnitelných plynových zapalovačů s kamínkem, ne s piezem. Na sirky bych už dneska nespoléhal, jsou dnes tak mizerné a "bezpečné", že po zvlhnutí a i přes následné důkladné vysušení, už prostě neškrtají.
Jiným lidem bude elektrika zapotřebí maximálně jen na to svícení, nabíjet vybité mobily, nebo spouštět laptopy nebude dávat žádný smysl, protože se nikam nedovoláte a na netu žádné informace nezjistíte, nepřipojíte se, protože šťávu nebudou mít ani provideři. Koneckonců, proč by zajišťovali chod internetu, když jim za ten chod lidi nemají jak a čím zaplatit. A z těch informací tedy přímo vyplývá:
4./
Několik, na sobě nezávislých zdrojů informací. Podle vlastního uvážení třeba kvalitní CB, nebo kombinováno s jiným způsobem, třeba všepásmovým world receiverem, taky na 12V. Kdo má informace, je vždy pánem situace - viz estébáky 1989. Mít laptop s nízkou spotřebou a mít v něm uloženy informace typu "jak, čím, z čeho, kde to vzít" - to taky není k zahození.
5./
Podle možnosti nějaké přibližovadlo, které je jednoduché, má málo dílů a tedy málo poruchové, případné poruchy jsou opravitelné, je možno jej v případě potřeby nastartovat roztlačením a které spálí kromě benzínu kdeco. Například i různé směsi trošky benzínu, metylalkoholu a etylalkoholu, před chvílí vypálené například ze zkvašené řepy, třeba v improvizované pálenici na dvoře. Starosti o pálení nechte jiným.
Občas totiž bude potřeba něco sehnat, odněkud něco dovézt, nebo naopak někam něco zavézt - a bicykl či motorka, ty nejsou v zimě ideální.
Osobně bych volil třeba Trabanta Combi, ve verzi s 12V instalací a alternátorem, sehnat se ještě dá, ale podobně by posloužil i Wartburg 353 Tourist. O tom Trabantu je z mládí spolehlivě známo, že pokud byla GO provedena kvalitně, učiněna určitá opatření ohledně šlendriánu a nedodělků z výroby (neupevněné nesvázané dráty, strhané závity některých šroubů apod.), tak se jedná o velmi spolehlivé přibližovadlo, schopné naprosto s přehledem jezdit na téměř jakoukoli těkavou látku, se vzduchem tvořící výbušnou směs, zapálitelnou svíčkou.
Vyzkoušen byl v mládí čistý aceton, jeho směs s lihem, acetonové ředidlo, ale převážně technický benzín. Tenkrát pokaždé se symbolickou troškou autobenzínu, aby se neřeklo - a samozřejmě s dvoutaktním olejem 1:35.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

Leoš: samozřejmě s dvoutaktním olejem 1:35
***
Míchací poměr pro Trabanta byl 1:33. Nedovedu si ovšem dost dobře představit nenapadný únik, třebas právě z Almaty, pomocí kouřícího a smrdícího trabanta. Narvaného po střechu rodinou a věcmi. Pro Trabika byla slušná výzva i obrubník. A to jsme měl posledního svýho (předchozí jen 6 volty) Trabika 12 volta, s originalními(!!!) samonavijecími bezpečnostními pásy, originálním radiokazeťakem a led-ukazatelem spotřeby:-) To už ten žigulík nebo Niva 4x4 je lepší volba...Trabant fakt ne

Průměrný počet slepic: 2.7 (3 hlasů)

že mi je vaše konání sympatické.

Ohledně mého hladu, v lesích je žrádla dost. A ohledně mrazů, nebo jiných klimatických kratochvílí, na ty jsem zvyklý. Já v tom funguji denně.
Případná rabující partička spíš vybere domek ve vsi, než aby se courala po lesích a hledala tam někde nahoře v kopcích loveckou chatu, kde by stejně nic moc nenašla.

A já jsem vás nekritizoval, ale prostě mi přišlo, že jste zde už hodněkrát psal o zásobení se na případný průser, ale nikdy jste nezmínil (nebo jsem si toho nevšiml, pak pardon) obranu.
Čím víc toho máte, tím víc toho pak musíte ochránit.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

S tou obranou berrnarde máte pravdu... nikdy jsem se o ní nezmínil. A moc o ní skutečně nemluvím, protože obrana se neprozrazuje obzvlášť ne na internetu. Navíc v situaci, kdy se dá očekávat, že dávno před kolapsem stát zabaví lidem všechny zbraně o kterých ví. Když byl hurikán Katrina, tak místní říkali, že nejdřív byl vítr a spoušť, pak přijela národní garda, pro jistotu jim sebrala pušky a pak najely gangy. Takže o obraně a jejích možnostech je nejlepší nemluvit. 

Řeknu jen jedno... podle partyzánské příručky od Fidela je nejlepší pro boj propojit domy. My máme u nás v naší "čtvrti" domečky nalepené jeden na druhý. Takže až by sousedi zjistili, že rabování a gangy jsou reálná věc, tak bych jim navrhl, abychom se navzájem prokopali stěnami k sobě, prolezli si to a znali cestičky. 

Zbraň je podle stejné příručky všechno. Od střelných zbraní, kuší, luků, hořlavin v lahvích, po nože přivázané na tyčích. Je rozdíl, když útočník střílí do okna a když tam pak musí vlézt. Nejzranitelnější je člověk vždycky venku, ne uvnitř. 

Ale stejně si myslím, že k nájezdům na venkov by moc nedocházelo. A pokud ano, nejprve by byla na řadě vesnice v blízkosti měst. 

 

 

 

 

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

Vidláku,
máte v úvaze chybu. V případě krachu se první začne rabovat v obchodech, protože tam se dá jídlo najít a vydají se tam všichni. Teprve další vlna se vydá na venkov doplnit spotřebované zásoby. A ty rabující hordy občas vezmou nějaké obyvatele k sobě, aby doplnili řady. Výměnou za informace, kdo co má v daném městečku či vsi k dispozici za nasyslené zásoby. Vaší slabinou jsou sousedé. Ve středověkých domech to řešili několika úrovněmi sklepů, kde měli studnu a skutečné zásoby a malý vchod. Než by se k nim někdo prokopal, nebylo by to efektivní tak dlouho setrvávat na místě. Rodina obvykle vybrala nejstaršího člena, který měl za úkol zatarasit úkryt harampádím. Nechala mu trochu jídla, které stačilo pro toho člena rodiny, jako kořist pro rabující hordu a tím došlo k ochránění majetku. Většinou toho jednoho člověka nechali na pokoji a jen pobrali kořist a vypadli.
Takže byste si měl pořídit ještě jeden sklípek dobře ukrytý, kde bude hlavní zásoba jídla. Ve viditelném sklípku bude návnada.

Průměrný počet slepic: 4.6 (5 hlasů)

Ideální je bydlet ve vesnici, kde je starosta dvoumetrový ramenatý obr, myslivec a zároveň majitel farmy. A nebo jiný charismatický bohatýr. Nemluvě o tom, že v případě průseru se vesničané znají a začnou se hned domlouvat, protože jsou na to zvyklí. A troufám si tvrdit, že žádná rabující horda už z principu nebude větší než obyvatelstvo třeba i malé vesničky. Navíc já si v případě takové situace psíš představuju, že se o to jídlo budu dělit než že ho budu ukrývat. Buď to prostě v ulici zvládneme spolu všichni, nebo nikdo. 

 

 

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

k preziti bude treba udrzet jakousi strukturu spolecnosti.
At uz zalozenou na sousedskych vztazich nebo na rodine...
Idealni stav, udrzeni ridicich struktur na urovni obci, tj obecni urad, mistni policie, mistni hasici atd ...

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Úspěšní budou v principu ti, kterým se operativně podaří zorganizovat místní milice. Jen tak budou moci ochránit své místní zdroje a rovněž zajistit maximální míru ochrany.
Myslet si, že přežiji sám, i když budu mít super zásoby a zabezpečení je čistá iluze.
Čili nejlepší návod je ten, být dobře se sousedy , být členem nějakého spolku(hasiči, myslivci, chovatele apod.) a být buď dobrý organizátor nebo být s případným organizátorem dobrý kamarád.
Jen tak mohu být úspěšný.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Je dobře, že máte tak dobré společenství, ale ne všude je to stejné. Někteří lidé se budou chtít pomstít za dávné křivdy, skutečné či domnělé. Podle mého odhadu zásoby postačí na dva týdny. Pak je situace bu´d stabilizovaná, nebo už byste většinu zásob neuchránil.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Zakladem při zjistění odporu při rabování je zničit protivníka...
Pochybuju že rabující banda odtáhne, ten kdo bude velet takovéhle partě by rychle přišel o prestiž.
Takže jak se budete Vidláku bránit až vám barák zapálí na několika místech najednou? V nastávajícím chaosu Vás pak banda zničí...
Obrana není nikdy úspěšná, úspěšný je pouze koordinovaný útok

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Je to tak. Odrazíte/odradíte útočníka, vráti se znovu a posílen. Navíc bude více motivován, bude vědět, že asi něco užitečného máte. Kdo nečetl Den trifidů od Johna Wyndhama, doporučuji, řeší tam prakticky stejnou situaci, tj. globální průšvih.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

pokud jsou ve Vasem budgetu nejake volne resources, zkuste Vas ridici organ pozadat o ucast na skoleni s nazvem "Ozvučení události".

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Paní Petra.
Podle snímku,nádherné místo,příroda okolo i dům perfektní.
Píšete,že jste bydlely v New Yorku,tak toto místo není rodové Billa,jak jste se k němu dostaly,určitě se Vám muselo líbit po všech stránkách.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Možná jsem to nenapsala jasně. Bill a jeho paní Jane bydleli v New Yorku v rámci své misionářské práce někdy po roce 2000. Místo, které vidíte na snímku je Billovo dědictví po prarodičích. Ten dům postavil jeho děda někdy ve 20. letech minulého století. Hm, to mě přivádí na myšlenku. Budeme muset uspořádat oslavy stého výročí.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Paní Petra.
Děkuji za objasnění tohoto místa.
Tak už jeho děda měl vkus,vybrat si dobré místo,ale ten dům vypadá,jakoby byl stavěn nedávno.
Tak to musíte opravdu oslavit.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Můj dům kdysi postavili sudetští němci.
Je to poznat podle toho, když chcete vymalovat, tak odstraníte pár vrstev, ale seknete se na té tmavomodré s žlutými květy. A ta už dolů nejde.(sousedka o patro níž má zase tmavě zelenou s takovými oranžovými jakoby flekanci).
Jo a plány na barák jsou psané švabachem.

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Moji prarodiče měli chalupu v Jizerkách, takže jsem tam trávila mnohé prázdniny. Původním vlastníkem byl neodsunutý Němec, který tam měl část domu na dožití. Moc se mi tamní architektura líbila.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

I když zde máme mistry psaného slova jako jsou Ládik!!! nebo Asfaltový holub, tak ani oni nestačí na tempo a vynalézavost "úpravy" smyslu slov politické věrchušky.

Takže, nyní se vymyslelo, že u některých profesí (proč jen u některých profesí?) pozitivně indikovaní zaměstnanci půjdou do "pracovní karantény".

Proč se proboha nemůže říct, že pozitivně testovaní zaměstnanci prostě do karantény (tak jak byla vždy definovaná) nepůjdou a zůstanou pracovat na pracovišti?

"Pracovní karanténa" je oxymorón - nebo ne?

Průměrný počet slepic: 3.7 (10 hlasů)

ta pracovni karantena bude za 60% platu ??

Průměrný počet slepic: 3.5 (6 hlasů)

Ne za 60% platu bude připravovaná pracovní neschopenka.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

jsem celý život, i teď. Občas jsem ji přerušil, třeba v JARu, na Islandu, v Karelii, na Elbrusu nebo jinde.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

"Pracovní karanténa" se snad týká zaměstnanců a ne OSVČ.

Vy jste byl, Ládiku!!!, celý život zaměstnancem někoho?

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.