Odpad v Mississippi

Autor
Štítky
Než začnu s dnešním tématem, zde jedna covidová aktualita z Mississippi. Vojenská nemocnice v Jacksonu zavírá provoz na 4 týdny, protože velká část personálu je doma s omicronem. 
 

V jedné diskusi někdo položil otázku na životní prostředí a zvlášť na nakládání s odpady. To je hodně široká oblast, tak si vymezme několik oblastí: recyklování odpadu, likvidace odpadu, odpadní vody, odpadky. Zatímco v češtině si vystačíme se slovem recyklovat, angličtina používá slova "recycle", "reuse" a "repurpose" - tj. recyklovat - (shromáždit použitou surovinu, zpracovat ji a vyrobit stejný materiál, např. papír či kov), opětovně použít - (např. zavařovačky) a použít k jinému účelu - (např. nábytek vyrobený z palet).

 
Recyklování
V oblasti, kde žijeme neexistuje třídění odpadu do kontejnerů. Jediné, co tu lze recyklovat jsou kovy, které vykupuje místní sběrna. Peníze za odevzdané kovy nedostanete v hotovosti, ale šekem po předložení průkazu totožnosti. A pokud odevzdáváte měď, tak si vás i vyfotí. Když jsme se sem přistěhovali a dělali pořádek kolem domu, našli jsme klubko starých použitých měděných drátů, jak tu zůstalo po poslední rekonstrukci domu. Nebylo toho moc a byla jsem pak překvapená, kolik za měď sběrna zaplatila. 
 
Musím přiznat, že státy na sever od nás jsou na tom s recyklováním podstatně dál. Když Bill a Jane bydleli v New Yorku, házel Bill do domácího odpadu všechno, tak jak byl zvyklý. Paní domácí ho několikrát upozorňovala, že je třeba třídit a že dostane pokutu. Nedbal - dostal. 
Když jsme projížděli severní státy, bylo běžné vidět i odpadkové koše na tříděný odpad na odpočinkových parkovištích podél dálnic.
 
Opětovné použití
Hodně lidí se snaží opětovně používat spotřební zboží denní potřeby, např. zavařovací sklenice, plastové nákupní tašky. Hodně našich stálých zákazníků nám bez prošení vrací zavařovací sklenice, kartóny na vajíčka i čisté plastové tašky, což je příjemné - nová sklenice stojí podle velikosti tak 0,75 dolaru a výš, nový kartón na vajíčka stojí od 0,2 dolaru výš.
Do kategorie opětovného použití bych zařadila i různé výprodeje z garáže nebo ze dvora (garage sale, yard sale), případně prodej pozůstalosti (estate sale). V Česku člověk neustále řešil, co se starými věcmi, které již nepotřeboval. Všechny české second-handy prodávaly použité zboží ze Západu a tak většina českého použitého zboží skončila ve sběrném dvoře. Hrníčky, šlapací šicí stroj, skříňky... Já vím, že se to mění k lepšímu. Existují různé stránky na internetu, kde je možné nechtěné zboží nabídnout k prodeji. Jen nevím, do jaké míry je to účinné. Tady je běžnou praxí, že v sobotu dopoledne lidé prodávají to, čeho se potřebují zbavit. Můžete to prodávat před vlastním domem (existují aplikace, kam zadáte svou adresu a podle které vás zákazníci najdou, i když zrovna nebydlíte u rušné ulice), nebo si můžete pronajmout prodejní místo od radnice (pronájem stojí 10 dolarů), která organizuje bleší trh na parkovišti uprostřed městečka každou první sobotu v měsíci. Existují podnikavci, kteří si z toho udělali i živnost. Objíždějí takové výprodeje, koupí levně předměty, jejichž cenu prodávající podcení nebo rozbité, poškozené předměty, které jsou schopni opravit. A pak několikrát do roka udělají vlastní garage sale, kde zrealizují zisk.
Ti, kteří se nechtějí zlobit s organizováním výprodeje z garáže mají další možnost - věnovat použité věci Helping Hands. Pokud je toho víc naráz a je to hodnotné, Helping Hands vydají potvrzení o věnované hodnotě. Tuto částku si pak dárce může odečíst od základu daně.
 
Použít k jinému účelu
Jižanské dámy mají zálibu ve využívání předmětů k jinému účelu než bylo původně určeno. Někdy si myslím, že je to druh národního sportu, která přijde s originálnějším použitím již nepotřebných věcí. Jedna moje kamarádka vytvořila pro manžela "bručárnu" (tady tomu říkají man's cave) a na příčku použila sadu 4 dveří, které dostala od přátel. Jiná paní vyrábí stolní lampy z lahví od alkoholu (ne, ona není "alkoholka", jen jí přátelé občas nějakou zajímavou láhev od alkoholu přihrají). A další dáma vyrábí kříže svařováním starých podkov. Viděla jsem i konferenční stolek, jehož deska byla vytvořena z porcelánových střepů zalitých do epoxidové pryskyřice. Již dříve zmiňovaný patchwork, který původně vzniknul jako způsob jak využít odstřižky látek nebo dobré části odloženého šatstva na výrobu dek, není třeba se ani připomínat. 
 
Likvidace odpadu
V některých rodinách na venkově pálí papírový odpad na dvoře a stejně tak i hořlavý velkorozměrný odpad (starý nábytek, matrace). Sice by jej mohli odevzdat ve sběrném dvoře, jenže je to zpoplatněné a minimální sazba je 35 dolarů. To však nelze provádět v městečku, kde  pálení jakéhokoliv odpadu zakazuje městská vyhláška. Tam nesmíte pálit ani suché větve, šišky nebo suché listí. Místo toho necháváte zahradní odpad u kraje silnice, odkud jej odvážejí městské služby. Někdo by mohl namítnout, že je to škoda, že by to mělo přijít na kompost. Mělo, ale kromě naší rodiny neznám nikoho, kdo by kompost měl.
 
Bohužel, ani sklo ani papír, ani baterie či zářivky se tu nerecyklují, takže často svádím boj s vlastním svědomím, když vyhazuju do odpadu baterku nebo plastový sáček. To vše skončí v popelnici. Zdejší popelnice jsou objemnější než ty české a v některých rodinách ji za týden pohodlně naplní, například jednorázovým nádobím, plastovými nosiči na jídlo z fastfoodu nebo plastovými lahvemi od mléka nebo vody nebo limonád. 
 
Vůbec - fastfoodový odpad je tu bolavým místem. I přes výstražné cedule všude podél silnic, že odhazování odpadků se trestá pokutou 250 dolarů, okraje silnic jsou často lemovány plechovkami, papírovými krabičkami od smažených hranolků či polystyrénovými nosiči pokrmu z restaurace domů. Řeší se to tak, že někdo jednou za čas podél silnice odpadky sebere. Někdy je to místní komunita, někdy jsou to městské služby a někdy odpadky sbírají vězni. Bill říká, že to mají za odměnu za dobré chování. Dostanou se ven a něco si přivydělají. Co je na tom pravda - nevím. Ale do týdne se opět podél silnic povalují odpadky. 
 
Odpadní vody
Na samotách, jako je ta naše se nevyplatí stavět kanalizaci, proto každý dům musí mít domácí čističku odpadních vod. U novostaveb to mají ošetřené tak, že dodavatel energie nesmí elektřinu zapojit, dokud není nainstalovaná čistička (je to jen nádrž se vzduchovým čerpadlem a přepadovou výpustí). V městečku mají odpadní vody z domácností svedené kanalizací do nádrže za městem (lagoon), kterou Bill překřtil na poopy pond (kakáč). Tam se voda nechává provětrávat míchadly. Čističku odpadních vod, jak ji znám z Česka jsem tu nikde neviděla.
 
První dnešní snímek ilustruje velikost zdejších popelnic. Na druhém snímku vidíte vůz pro sběr odpadků. Všimněte si nápisu na dveřích: "Inmate Litter Removal" (Vězeňské odstraňování odpadků). Na třetím snímku vidíte vězně sbírající odpadky. To, že jsou to vězni poznáte podle mundůru. Někde je mundůr s bílo-zelenými vodorovnými pruhy. Čtvrtý snímek ukazuje koše na tříděný odpad na odpočívadlech v Tennessee a v Illinois. Další snímek byl pořízen v Cades Cove, což je součást národního parku v Great Smoky Mountains. Píše se tam: "Při nejmenším 60% veškerého odpadu z odpadkových košů je kompostováno firmou Sevier Solid Waste, Inc v Tennessee. Tento závod je jedním z jedenácti na světě, který přijímá směsný odpad a kompostuje jej ve velkém "digesteru (stravovači)", který zahřívá a rozmělňuje odpad. Plasty a drobné kovy jsou odstraněny třídícím procesem. Zbývající materiál se přeměňuje na kompost, jež se užívá na farmách, v krajině a na stavbách." Předposlední snímek je lehce mimo téma - větrná elektrárna na Severu - někde v Illionis. Mississippi žádné větrné elektrárny nemá, ale jedná se o tom. Zato má na mnoha místech solární panely. Například ve vojenské nemocnici v Jacksonu jsou umístěny na přístřešky nad nemocničním parkovištěm. To je zachyceno na posledním snímku. Není valný, ale snad dá hrubou představu, oč se jedná.
Popelnice
Odpadkový vůz
Sbírání odpadků
Odpočinkové parkoviště
Popis zpracování odpadků
Větrná elektrárna
solár
Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (75 hlasů)

Komentáře

nechci Vás zbytečně děsit, ale začínám mít (pro vás neblahý) pocit, že mezi mnou a Vámi dochází ke značné myšlenkové konvergenci.

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jsou to jejich peníze vyhrají-li nebo nevyhrají, ne moje, říkám si. Na druhou stranu : měly by ty peníze být moje, jsou z daní a jsou rozdány "sportu".
Naštěstí lid má selský rozum a kupuje většinou unifikované láhve s pivem v hypersupermarketech (automaty na výkupu), a ne umělecké kreace od bernardů apod. kde je cena láhve započtena v ceně produktu.

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

jo, bejvávalo, akorát včil ale zase máte špenátové pívo, a pomerančové a .... jo jo kde že ty loňské sněhy jsou. Ale ono to je skoro všude. Takže chcete-li PIVO, musíte na Starák do takového miniobchůdku, který samozřejmě za vyšší cenu má hafo kvalitních, akorát ne Starobrno, či Plzeň. Jak to bude pokračovat s Budějovickým kdo ví, ono když odešel dlouhodobý ředitel kdo ví kdo jej nahradí, co to bude za inovátora.
Co se mi ale u amíků líbí, jsou ty menší pivní láhve, tuším třetinkové , buď je to omezeno nařízením nebo nevím čím.

Průměrný počet slepic: 3.2 (6 hlasů)

Důvod je jednoduchý. V USA ještě pokrok nedošel příliš daleko, aby zavedli metrický systém jednotek. Proto používají ještě zastaralé míle, stopy, galony, unce, Fahrenheity, libry, a jiné historicky překonané jednotky. Nikdo v USA netuší, kolik zhruba znamená litr.

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

S tím litrem - nejspíš to nevědí, ale stačilo by jím říct, že je to přibližně "quart", a budou doma. U amerických jednotek mi spíš vadí to, že se nepřepočítávají v desítkové soustavě.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

flašky byly stejné minimálně v ČSSR, SSSR, Balgárii a v Pšonkostánu.
Soudruzi v Sajůzu šli dokonce tak daleko, že do pivních flašek stáčeli i voďoura.
Pšenííčnaja - MŇAM. Nic lepšího jsem asi nepil.
A Bulhaři do pivních flašek dodnes valí rajčatovou šťávu, zrovna mám jednu v lednici.
Do čeho stáčejí Zagorku, to nevím, bo už jsem tam nebyl nějakých sedm osm let a pivo už dávno nepiju.

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Sakura: Mam silne podezreni, ze na unifikovanych vratnych lahvich by se nikdo moc nenapakoval...
***
Souhlasím s vámi. Ale ta unifikace výrobků má jeden historicky háček: v článku, vlevo dole, jsem v předdruhoválečných novinách četl, že v Velkoněmecké říši, vyráběli, (plácnu) 38 rádií pro poslech, ale díky moudrému názoru Vůdce, budou vyrábět jen jedno nebo dvě lidová rádia, čímž ušetří...a svým posluchačům přinesou...takže všichni přispějí k velkém dílu posíleni Velkoněmecké říše. Tak prý vznikl i ten Volkswagen
..

Každá snaha o unifikaci - pokud se jí "chytí" politika - končí tím, že se šetří na počtech stran, nebo se strany sdružují do národních front či pětikoalic:-), šetří se na módě, jídle, a pak se řekne, že nějaká skupina obyvatelstva se čímsi provinila, takže se také začne celá společnost unifikovat a ti co se provinili, se přestanou podporovat, chránit, ba někdy přímo likvidovat...

Průměrný počet slepic: 3 (8 hlasů)

In reply to by Rumexacidosa (neověřeno)

Trvalý odkaz

RA: Unifikace očkováním?
***
To se provádělo tuším jednu dobu Rumunsku, za Čaučeska: opakovaně se používali stříkačky, šetřilo se na sterilizaci. Manželka, chtěla z ordinace, vyhodit starý sterilizátor, což jsem nemohl přenést přes srdce, tak jsem ho zachránil i papíry, krásný kousek, velikosti a vahou automatické pračky:-)
Čímž chci předeslat, že doba jednorázových injekčních stříkaček se blíží. Vymývat je budeme pod tekoucí vodou, že to funguje, dokazuje praxe z Indie nebo Afriky.

Dodatek: Můj favorit na absolutního vítěze v recyklaci plastových nádob, je sice jen filmový (Milionář z chatrče?), kde si v jedné scéně, v restauraci, objedná zákazník, balenou vodu, Evian či jakou drahou, aby byl eňoňuňo, a tak mu tam z koše v kuchyni vemou prázdnou, natočí kohoutovku, že by to pes nepil, a zalepí vteřiňákem, a mějte se dobře a přijďte zas!

Průměrný počet slepic: 3.3 (10 hlasů)

víte překvapuje mne , asi právem, jak bleskově byl a j těch jednorázových dostatek, ba přehršel.... jakmile se breberk a objevila....nikdo mi nevymluví, že.. to nebylo plánované.... nebo jsou tak rychlí... hmm

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

víte překvapuje mne , asi právem, jak bleskově byl a j těch jednorázových dostatek, ba přehršel.... jakmile se breberk a objevila....nikdo mi nevymluví, že.. to nebylo plánované.... nebo jsou tak rychlí... hmm

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

To rádio mělo označení DKE 38, později DKE 38B, a přezdívalo se mu Goebbelsova tlama. Mělo záměrně malou citlivost, aby se nedaly poslouchat nežádoucí stanice ze zahraničí.

https://www.radiotv.cz/p_radio/r_technika/historie-radia-v-dke-38-dke-3…

Průměrný počet slepic: 4.5 (4 hlasů)

Ale houby. Vždyť je to cenově oholené na dřeň, to je celý důvod malé citlivosti. Snažili se udělat levný příjímač.

Je to klasický zpětnovazební přijímač, kde se citlivost nastavovala zpětnou vazbou, aby se to dalo vyrobit za pakatel.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

se u nás vyrábějí ve vesnicích. Třeba v Albrechticích (polsky Olbrachcice) je vyrábí firma AgroEko. Dělal jsem do nich měděnou podlahovku.

Průměrný počet slepic: 3 (5 hlasů)

školou?
Vezl jsem tam jednu paletu se železem, naloženou na 14 metrů dlouhém návěsu na 26 tun železa. Hezky jsem si zakličkoval...

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

na petky? Třeba šnekovou? I s ručním pohonem.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Plasty jsou zlo, ale bez plastů bychom nedosáhli takového hygienického standardu, jaký máme...od balení potravin, až umělé vlákna v oblečení.

Průměrný počet slepic: 3.2 (11 hlasů)

I s těmi tečkami je nádherně poznat, kolik vám je.
Tudíž nemá smysl vám ani připomínat, že ani v osmdesátkách, ba ani v šedesátých letech minulého století, nebylo Československo morovou dírou, kde se šířily nemoci a vládla všeobecná špína.
Dokonce bych řekl, že tomu bylo skoro přesně naopak, než dneska - jenže to mi lidi, jako vy stejně neuvěří, takže to bylo zbytečný psát.
Jenom se zeptám:
Co bylo tak strašně nehygienického na mléku, pivu, limonádách, nebo jogurtech ve skle?
A umělá vlákna v důležitém oblečení? To pokládáte za přínos oproti lnu, bavlně či hedvábí?

Průměrný počet slepic: 3.6 (17 hlasů)

se s tím musely tahat a měly ruce s křečáky. I doprava se prodražila,auta vezla těžší náklady a spotrebovala více paliva

Průměrný počet slepic: 3.3 (8 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

s kohoutkovou vodou v petláhvích, firmám vozit (prý) vodu z horských pramenů do práglu.
Jistě, těžké náklady v třítunkách, oproti dnešním destitunkám (ulice musely být tehdy určitě plné aut, že?), více benzínu za 1,40.

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

Sibyla: manzelky se s tím musely tahat a měly ruce s křečáky.
***
Pokud je bolí/bolely ruce, mohou si vzít batoh. A nařízení vlády hovoří jasně, co všechno ženy mohou a musí!!!

"Žena může občasně přenášet břemena do hmotnosti 25 kg. U časté manipulace nesmí váha daných předmětů přesáhnout 15 kg a vsedě pouze 3 kg. Kumulativní hmotnost za osmihodinovou směnu je stanovena na 6 500 kg."

:-)

Průměrný počet slepic: 3.5 (6 hlasů)

15 kg je zvednutých na 20 z důvodu příchodu západních soudruhů na ekonomickou arénu.

Průměrný počet slepic: 3.3 (3 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

tašky na kolečkách. Já si v osmdesátkách, a kupodivu ze sovětů, přivezla větší cestovní, na obsah středního kufru. Prostě 4 oddělávatelná kolečka. Provandrovala se mnou ještě hodně. No včil už je to vylepšeno, ale fakt že byla první a ze sovětů nezapřu.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

hovna. Manželky mohly udělat totéž, co dělá moje Jahoda.
Netahat se slovy - když chceš chlastat pívo doma, tak si to taky přitáhni, vole.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

byly mléčné výrobky pro batolata,ty nosit musely

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

vyžrala?
Já jsem za mlada na stavbě baráku vysosal deset piv za jediný den.
Pro batolata byl Ostraváček nebo Pribináček. A oboje bylo v plastovém kelímku.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

papírovém -povoskovaném..... žáden plast

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

na potraviny nebylo nic, pokud se obalové sklo správně ve fabrice použití čistilo.
Hlavní problém byl s váhou obalu který se musel vozit se zbožím (nosit domů v síťovkách) a zase vykupovat, takže nosit zpátky do prodejen, odtud vozit do fabrik (pivovary, mlékárny) a tam skladovat, manipulovat a čistit, tehdy většinou proplachovat horkou vodou se sodou.

Náhrada plasty v mlékárenství probíhala od začátku sedmdesátých let minulého století a kromě přezbrojení balíren novými stroji a vybavení novými stroji ve fabrikách, kde se plastové obaly vyráběly, přinesla úspory na nákladech za dopravu, manipulaci a skladování. Na druhou stranu se zase v případě balení mléka do "pytlíků" mnohdy kvůli nekvalitnímu plastu dost mléka (nebo smetany) rozlilo do plastových přepravek. Československý mlékárenský průmysl věděl o možnosti balit mléko do krabic z kombinace plastu a papíru, zvolena byla ale levnější varianta do sáčků.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

plasty měly mnoho výhod a šetření bylo jedním z nich,proto se to tak rozbujelo.

Průměrný počet slepic: 3.3 (4 hlasů)

Laco: Československý mlékárenský průmysl věděl o možnosti balit mléko do krabic z kombinace plastu a papíru, zvolena byla ale levnější varianta do sáčků.
***
Na BVV někdy ale až před koncem socíku, se vystavovala západní linka na Tetrapac...

Průměrný počet slepic: 2 (6 hlasů)

Leoš: I s těmi tečkami je nádherně poznat, kolik vám je.
***
Zažil jsem smrt několika generálních tajemníků ÚV KSSS a dost mne to citově zasáhlo! Tolik k mému věku:-)

Plast nebo sklo pro jogurt? Je to ve finále jedno, protože z hlediska energií to vyjde nastejno. Ale sejra nebo salám vám musí někdo nařezat a šáhnout rukou, kejchnout na to a nebalí to v ochranné atmosféře. Situaci za socíku, kdy prodavačku se holky učili 3 roky a pak řezali salám a dnes, kdy to dělá ilegální immigrant, bych nesrovnával. Buďme rádi za ty obaly. Manželka měla asi je to 3 nebo 4 roky záchyt borce, co chvíli čepoval pivo s tuberkulózou, než ho to skolilo, že to nedával. Moc fajn věc.

Stejně tak hadry, Goretex Pro u Tilaku je dobrej, ale BlocVent Pro u High Pointu je už lepší. Stejně tak jako třebas polská letní vojenská uniforma s tkaninou rip-stop a 83% balvny a 17% polystyren (nehořlavé vlákna), je nepřekonaletná...

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

In reply to by petr w. (neověřeno)

Trvalý odkaz

A kolikrát jde recyklovat ten plastový kelímek od jogurtu? Že nejde? Musí se někam odvézt a speciálně při vysoké teplotě spálit, aby z něj při spalování běžnou teplotou nešel fosgen a podobný dobroty?
Hele já bych bral to, aby kelímek byl z plastu, co se sám rozloží na neškodnou hmotu týden po uplynutí data spotřeby toho jogurtu.
Jenže takový kelímek by asi byl mnohem dražší, než jeho nejkvalitnější náplň - a navrch k tomu, skláři ve spalovnách by neměli co žrát.
Naprosto totéž se týká petek. To je v principu prakticky nerecyklovatelné svinstvo, všecky pokusy o opětovné využití doposud selhaly. Na nic moc jiného to použít nejde, pokud tím použitím nemyslíme "skleník", případně plováky na nějaký recesní plavidlo.
Tak se všechen PET, kterého je všude okolo 4 prdele, bez zbytečného rozruchu prostě pálí ve vysokoteplotních spalovnách.
Ta sklenka od jogurtu či mléka, ale jde přetavit na cokoli dalšího skleněného, třeba na flašku pro Jamesona, naprosto bez omezení.
Plasty vznikly a rozšířily se do obalové techniky z prosté pohodlnosti, žádná hygiena za tím není.
Když Vám prodavačka v masně bude chtít nakašlat do právě krájeného eidamu z cihly, nebo šišky salámu, no tak nakašle.
A bude pak úplně jedno, jestli ten nakrájený eidam/salám bude v mikrotenu, nebo v papíru.
Už jste si například stihl všimnout, že ty vakuově-plastově balené sýry/uzeniny/maso, bývají často dost pěkné sračky? Které se s čerstvým zbožím od řezníka/farmáře, s konkrétním jménem a pověstí, vůbec nedají srovnávat?

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

In reply to by Leoš (neověřeno)

Trvalý odkaz

Leoš: Už jste si například stihl všimnout, že ty vakuově-plastově balené sýry/uzeniny/maso, bývají často dost pěkné sračky? Které se s čerstvým zbožím od řezníka/farmáře, s konkrétním jménem a pověstí, vůbec nedají srovnávat?
***
Není mezi námi obecně sporu. Já chodím do místního krámku, kde prodávají pečivo z nedaleké pekárny, ale prostě prodavačka veme ty rohlíky skrz mikrotenový sáček a dá do druhého igeliťáku. Prostě čistota. V Kauflandu nebo Lidlu tam hrabe každej prackama po všem = já taky, když tam jdu, proto tam také moc nechodím:-)
Já tím důrazem na hygienu chtěl říci, že obecně, jsou obaly přínos, kdežto individuálně, to můžeme podle situace hodnotit různě. Z hlediska hygieny tedy plus, pro přírodu velký mínus. Vcelku, nula. Sklo se musi tavit při větších teplotách, transport je drahý, logistika, skladování atd...(jen ten blbej elektrickej paleťák v obchodech by toho musel odtahat více krát počet hytlermarketů krát počet skladů...). Ojedinělé řešení jednoho produktu typu používání úsporných žárovek nebo vysavačů, je směšné s hlediska dalšího bordelu, který produkujeme. Změnit to jde jen velmi, velmi radikálně...

Průměrný počet slepic: 1.7 (3 hlasů)

In reply to by petr w. (neověřeno)

Trvalý odkaz

mohli prodávat měsíc staré salámy a nemuseli je koupat v hypermanganu. Asi tak s tou vaší hygienou.
Btw. bacily tubery i žloutenky vám v dusíku v poho přežijí až do doby konzumace, nedělejte si iluze.

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)

Přehled od Králík1962 je mnohem objektivnější, hezky ilustrovaný časovým sledem.

Nehledě na to, že cokoli od Džamily zapáchá, je eklhaft.

Průměrný počet slepic: 4 (17 hlasů)

Je vtipné, že jedním dechem mluvíte o objektivnosti a druhým hned dehonestujete Džamilu, protože to nezapadá do vašeho předem připraveného vzorce.
Prostě Králík1962 je podle vás mnohem objektivnější než ta zatracená Džamila, která ať napíše cokoliv, tak je to špatně.

Vypadá to, že vám Džamila rozbourala bábovičky, které jste si tak usilovně vytvořil... :-)

Průměrný počet slepic: 2.5 (15 hlasů)

toho už nakecala a zde je notoricky známá,takže tvrzení Džamila, která ať napíše cokoliv, tak je to špatně. je po zkušenostech s ní jistě pravdivé

Průměrný počet slepic: 3.6 (16 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

No jistě.
Kdyby Džamila psala v duchu, který kydači mají rádi, tak by všichni argumentovali tím, že pochází z Kazachstánu a tudíž o tom musí něco vědět.
Protože ale Džamila nepíše v duchu, který kydači mají rádi, tak je najednou eklhaft.

Ach bože, vždyť to je tak průhledné, až je to pitomé, Sibylo... :-)

Průměrný počet slepic: 2.8 (13 hlasů)

In reply to by Diagnostik (neověřeno)

Trvalý odkaz

se mi moc líbí, jak pčpiznala, že za tuhle akci mohou disidenti, že je to jejich práce. nevím nevím, jestli věci posloužila. Zvlášť v Česku. ale holt ne každý je schopen si to její "tvrzení a výplody přebrat",

Průměrný počet slepic: 4.1 (11 hlasů)

In reply to by Diagnostik (neověřeno)

Trvalý odkaz

D: Protože ale Džamila nepíše v duchu, který kydači mají rádi, tak je najednou eklhaft.
***
Džamila je legendarní diagnostička na dálku: sedí na prdeli někde v Ustí a podle vobrázků ví, jakou kdo má interní(!!!) diagnozu. Prostě ti, co to studují 6 let, dělaj soustavně něco blbě...jestli se Džamila pustí do aplikované politologie a sociologie v souvislosti s aktuálním děním v Kazachstánu, pak nevypadla z role: zase je to diagnostika na dálku.
A splňuje požadavky na obývakového experta na Kazachstán:-) Na ruském webu kurzuje teď skvělý "diplom" udělovaným těmto "expertům", jeden příklad za všechny:
http://static.musicforums.ru/agora/forums/mfor/kurilka/notes/1379708.16…

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

In reply to by Diagnostik (neověřeno)

Trvalý odkaz

tady nemyslím zdejší prostor,ale naši republiku. Po řádění Dzamily v hnutí zelených strana se odebrala do zapomnění,občané,nikoli v tomto prostoru,ale všichni v ČR by ji už nikdy nevolili,může jen postekavat

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)

In reply to by Sibyla (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nojo, vona prokecla, že lidem volený má cirhózu jater před tím, než to přiznal profesor Pavko.

Řekla pravdu. To alternativu vždycky nasere.

Průměrný počet slepic: 1.4 (13 hlasů)

A: Nojo, vona prokecla, že lidem volený má cirhózu jater před tím, než to přiznal profesor Pavko. Řekla pravdu. To alternativu vždycky nasere.
***
Když vás chytnu a budu vás mučit, abyste mi řekl pravdivě jmeno své(!!!) matky, tak mi jistě řeknete pravdu:-) A pokud já s tím budu operovat dál, budu mít také pravdu. Ale nebude to etické, že? Džamila možná řekla pravdu, stejně jako ten český psychiatr o Grétě a jejím stavu, ale Džamilu zatím nikdo nevyhodil, že? Jaká to etika, řekl bych dvojitý metr...:-)

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

Tohle srovnání má jednu drobnou vadu - moje matka není hlava státu, u které by zdravotní stav měl být veřenosti znám.
Říkal to hnojníkem volený prezident!!

Průměrný počet slepic: 2.3 (9 hlasů)

A: u které by zdravotní stav měl být veřenosti znám.
***
Na základě čeho vidíte nutnost(!!!), nikoli možnost, aby to část(!!!) veřejnosti věděla?

A: Tohle srovnání má jednu drobnou vadu - moje matka není hlava státu
***
To ovšem nějak nevyviňuje Džamilu, že na základě klevet z doslechu vypracovala jakousi diagnozu.
Pravdoláska nepracuje s tím, že "účel světí prostředek". Tedy, mezi námi, samozřejmě že ano, že to dělá, ale nikdy to nepřizná. Vždy se tvaří, že pohnutky a cíle pravdolásky jsou nejčestnější a získány jen eticky...

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

neuveritelne, jak rychle dzamila vylezla z kanalu a zase trousi sva jedina spravna moudra. po tom minulem fiasku a vycholne neprofesionalnim chovani bych cekal, ze aspon dva rodky bude zalezla.
odporne svoreni.

Průměrný počet slepic: 3.9 (12 hlasů)

In reply to by Sakura (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ještě před pár dny se hnojník hlasitě stěžoval, že Stehlíková mlčí.

Hojníku holt nenávist ke Stehlíkové stačí k vlatsnímu sebeukojení.

Průměrný počet slepic: 2.1 (7 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.