Odpad v Mississippi

Autor
Štítky
Než začnu s dnešním tématem, zde jedna covidová aktualita z Mississippi. Vojenská nemocnice v Jacksonu zavírá provoz na 4 týdny, protože velká část personálu je doma s omicronem. 
 

V jedné diskusi někdo položil otázku na životní prostředí a zvlášť na nakládání s odpady. To je hodně široká oblast, tak si vymezme několik oblastí: recyklování odpadu, likvidace odpadu, odpadní vody, odpadky. Zatímco v češtině si vystačíme se slovem recyklovat, angličtina používá slova "recycle", "reuse" a "repurpose" - tj. recyklovat - (shromáždit použitou surovinu, zpracovat ji a vyrobit stejný materiál, např. papír či kov), opětovně použít - (např. zavařovačky) a použít k jinému účelu - (např. nábytek vyrobený z palet).

 
Recyklování
V oblasti, kde žijeme neexistuje třídění odpadu do kontejnerů. Jediné, co tu lze recyklovat jsou kovy, které vykupuje místní sběrna. Peníze za odevzdané kovy nedostanete v hotovosti, ale šekem po předložení průkazu totožnosti. A pokud odevzdáváte měď, tak si vás i vyfotí. Když jsme se sem přistěhovali a dělali pořádek kolem domu, našli jsme klubko starých použitých měděných drátů, jak tu zůstalo po poslední rekonstrukci domu. Nebylo toho moc a byla jsem pak překvapená, kolik za měď sběrna zaplatila. 
 
Musím přiznat, že státy na sever od nás jsou na tom s recyklováním podstatně dál. Když Bill a Jane bydleli v New Yorku, házel Bill do domácího odpadu všechno, tak jak byl zvyklý. Paní domácí ho několikrát upozorňovala, že je třeba třídit a že dostane pokutu. Nedbal - dostal. 
Když jsme projížděli severní státy, bylo běžné vidět i odpadkové koše na tříděný odpad na odpočinkových parkovištích podél dálnic.
 
Opětovné použití
Hodně lidí se snaží opětovně používat spotřební zboží denní potřeby, např. zavařovací sklenice, plastové nákupní tašky. Hodně našich stálých zákazníků nám bez prošení vrací zavařovací sklenice, kartóny na vajíčka i čisté plastové tašky, což je příjemné - nová sklenice stojí podle velikosti tak 0,75 dolaru a výš, nový kartón na vajíčka stojí od 0,2 dolaru výš.
Do kategorie opětovného použití bych zařadila i různé výprodeje z garáže nebo ze dvora (garage sale, yard sale), případně prodej pozůstalosti (estate sale). V Česku člověk neustále řešil, co se starými věcmi, které již nepotřeboval. Všechny české second-handy prodávaly použité zboží ze Západu a tak většina českého použitého zboží skončila ve sběrném dvoře. Hrníčky, šlapací šicí stroj, skříňky... Já vím, že se to mění k lepšímu. Existují různé stránky na internetu, kde je možné nechtěné zboží nabídnout k prodeji. Jen nevím, do jaké míry je to účinné. Tady je běžnou praxí, že v sobotu dopoledne lidé prodávají to, čeho se potřebují zbavit. Můžete to prodávat před vlastním domem (existují aplikace, kam zadáte svou adresu a podle které vás zákazníci najdou, i když zrovna nebydlíte u rušné ulice), nebo si můžete pronajmout prodejní místo od radnice (pronájem stojí 10 dolarů), která organizuje bleší trh na parkovišti uprostřed městečka každou první sobotu v měsíci. Existují podnikavci, kteří si z toho udělali i živnost. Objíždějí takové výprodeje, koupí levně předměty, jejichž cenu prodávající podcení nebo rozbité, poškozené předměty, které jsou schopni opravit. A pak několikrát do roka udělají vlastní garage sale, kde zrealizují zisk.
Ti, kteří se nechtějí zlobit s organizováním výprodeje z garáže mají další možnost - věnovat použité věci Helping Hands. Pokud je toho víc naráz a je to hodnotné, Helping Hands vydají potvrzení o věnované hodnotě. Tuto částku si pak dárce může odečíst od základu daně.
 
Použít k jinému účelu
Jižanské dámy mají zálibu ve využívání předmětů k jinému účelu než bylo původně určeno. Někdy si myslím, že je to druh národního sportu, která přijde s originálnějším použitím již nepotřebných věcí. Jedna moje kamarádka vytvořila pro manžela "bručárnu" (tady tomu říkají man's cave) a na příčku použila sadu 4 dveří, které dostala od přátel. Jiná paní vyrábí stolní lampy z lahví od alkoholu (ne, ona není "alkoholka", jen jí přátelé občas nějakou zajímavou láhev od alkoholu přihrají). A další dáma vyrábí kříže svařováním starých podkov. Viděla jsem i konferenční stolek, jehož deska byla vytvořena z porcelánových střepů zalitých do epoxidové pryskyřice. Již dříve zmiňovaný patchwork, který původně vzniknul jako způsob jak využít odstřižky látek nebo dobré části odloženého šatstva na výrobu dek, není třeba se ani připomínat. 
 
Likvidace odpadu
V některých rodinách na venkově pálí papírový odpad na dvoře a stejně tak i hořlavý velkorozměrný odpad (starý nábytek, matrace). Sice by jej mohli odevzdat ve sběrném dvoře, jenže je to zpoplatněné a minimální sazba je 35 dolarů. To však nelze provádět v městečku, kde  pálení jakéhokoliv odpadu zakazuje městská vyhláška. Tam nesmíte pálit ani suché větve, šišky nebo suché listí. Místo toho necháváte zahradní odpad u kraje silnice, odkud jej odvážejí městské služby. Někdo by mohl namítnout, že je to škoda, že by to mělo přijít na kompost. Mělo, ale kromě naší rodiny neznám nikoho, kdo by kompost měl.
 
Bohužel, ani sklo ani papír, ani baterie či zářivky se tu nerecyklují, takže často svádím boj s vlastním svědomím, když vyhazuju do odpadu baterku nebo plastový sáček. To vše skončí v popelnici. Zdejší popelnice jsou objemnější než ty české a v některých rodinách ji za týden pohodlně naplní, například jednorázovým nádobím, plastovými nosiči na jídlo z fastfoodu nebo plastovými lahvemi od mléka nebo vody nebo limonád. 
 
Vůbec - fastfoodový odpad je tu bolavým místem. I přes výstražné cedule všude podél silnic, že odhazování odpadků se trestá pokutou 250 dolarů, okraje silnic jsou často lemovány plechovkami, papírovými krabičkami od smažených hranolků či polystyrénovými nosiči pokrmu z restaurace domů. Řeší se to tak, že někdo jednou za čas podél silnice odpadky sebere. Někdy je to místní komunita, někdy jsou to městské služby a někdy odpadky sbírají vězni. Bill říká, že to mají za odměnu za dobré chování. Dostanou se ven a něco si přivydělají. Co je na tom pravda - nevím. Ale do týdne se opět podél silnic povalují odpadky. 
 
Odpadní vody
Na samotách, jako je ta naše se nevyplatí stavět kanalizaci, proto každý dům musí mít domácí čističku odpadních vod. U novostaveb to mají ošetřené tak, že dodavatel energie nesmí elektřinu zapojit, dokud není nainstalovaná čistička (je to jen nádrž se vzduchovým čerpadlem a přepadovou výpustí). V městečku mají odpadní vody z domácností svedené kanalizací do nádrže za městem (lagoon), kterou Bill překřtil na poopy pond (kakáč). Tam se voda nechává provětrávat míchadly. Čističku odpadních vod, jak ji znám z Česka jsem tu nikde neviděla.
 
První dnešní snímek ilustruje velikost zdejších popelnic. Na druhém snímku vidíte vůz pro sběr odpadků. Všimněte si nápisu na dveřích: "Inmate Litter Removal" (Vězeňské odstraňování odpadků). Na třetím snímku vidíte vězně sbírající odpadky. To, že jsou to vězni poznáte podle mundůru. Někde je mundůr s bílo-zelenými vodorovnými pruhy. Čtvrtý snímek ukazuje koše na tříděný odpad na odpočívadlech v Tennessee a v Illinois. Další snímek byl pořízen v Cades Cove, což je součást národního parku v Great Smoky Mountains. Píše se tam: "Při nejmenším 60% veškerého odpadu z odpadkových košů je kompostováno firmou Sevier Solid Waste, Inc v Tennessee. Tento závod je jedním z jedenácti na světě, který přijímá směsný odpad a kompostuje jej ve velkém "digesteru (stravovači)", který zahřívá a rozmělňuje odpad. Plasty a drobné kovy jsou odstraněny třídícím procesem. Zbývající materiál se přeměňuje na kompost, jež se užívá na farmách, v krajině a na stavbách." Předposlední snímek je lehce mimo téma - větrná elektrárna na Severu - někde v Illionis. Mississippi žádné větrné elektrárny nemá, ale jedná se o tom. Zato má na mnoha místech solární panely. Například ve vojenské nemocnici v Jacksonu jsou umístěny na přístřešky nad nemocničním parkovištěm. To je zachyceno na posledním snímku. Není valný, ale snad dá hrubou představu, oč se jedná.
Popelnice
Odpadkový vůz
Sbírání odpadků
Odpočinkové parkoviště
Popis zpracování odpadků
Větrná elektrárna
solár
Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (75 hlasů)

Komentáře

stojí za to rozkliknout galerii. a podívat se, asi to hodně připomene...Vidlákovy sny.....

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

Já bych si spíš přál, abychom to tak daleko nedotáhli. Aby vidláctví mohlo být jen koníčkem několika podivínských jednotlivců a naše země místo toho oslavila třeba desátý rok bez jediného výpadku elektřiny a zajištěnou energetiku pro další rozvoj průmyslu. 

Ani já se svou soběstačností neumím to co oni. Já se bez elektriky neobejdu. 

Já mám jen pár znalostí o pěstování a chování dobytka, takže mi prase nechcípne a úroda nezajde. Mám obdělanou půdu - ono totiž nejde si říct, že není jídlo, tož vytáhneme rýče, obrátíme půdu a začneme na ní pěstovat brambory... půda se musí obrátit, ale první rok se hodí jen pro předplodinu. Stejně není vůbec jednoduché zařídit praseti nebo králíkovi vše potřebné, když o tom nic nevíme. A bez dobře udělaného zázemí je starost o prase docela dřina. 

Zbytek je jen dostatek nádobí, kotlů, zavíračů na konzervy, demižonů a dalších nádob. Je to jen studna, dřevo, uhlí, brambory a obilí, spížka, sklep. A znalosti, jak vařit, udit, rozbourávat, konzervovat. Znalosti, které kdysi měl prakticky každý, ale dneska je nemá skoro nikdo. 

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

ale styl života dost podobný. Právě se dívám na můj oblíbený film "Noe Dearborn" - film s Poitierem a je to podobné. Zdá se že před časem se v části americké kultury stal pomalu nějaký obrat od spotřebního života. Kouzelný fiml a MISTR herec.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ČT09 opisuje z Kydů... ale na druhou stranu je dost pružná. Právě proběhl ve "zprávách" šot o bioodpadu z amerických domácností (Kalifornie). No, všechna čest, 19 hodin po zveřejnění tématu na Kydech, stihnout doletět do Kalifornie, rychle tam něco spíchnout a odvysílat, no nedej za to 7,5mld.)))

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

Petr: ČT09 opisuje z Kydů
***
Já v tom vidím cosi jiného: Kydy se stávají seriózním konkurentem ČT09, ale do příméhi střetu se ČT nehodlá pustit, zatím.

:-)

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

In reply to by petr w. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Osobně vidím separaci a zpracování bioodpadu jako jednu z podařených, ekonomicky udržitelných záležitostí, oproti nedotaženému řešení plastových obalů, které by mělo ležet spíš ve sféře omezování, nahrazování a již konstrukčnímu přizpůsobení k reciklaci.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Ještě by tu byla možnost "špionáže", protože pan Vidlák dostává text v předstihu. Tudíž by měli trošku víc času než jen 19 hodin. A nebo je další vysvětlení - prostě jenom náhoda, společné podvědomí.

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)

Horší je když politická aj. svoloč opisují od Alfreda Rosenberga či Josefa Mengeleho.

Trochu :-D odbočím.
Není to tak dávno, kdy se náramní chytráci vysmívali těm, kteří vyjádřili obavy , že s covidovou biologickou zbraní a následnou hypnosou mas, může dojít k očipování těchto mas.
A že to může vyslovit jen magor, trpící stihomamem, fanatický vyznavač konspiračních * teorií, duševně nemocný alarmista atd. apod.
No a nyní jsme na tom tak, že se neví jak vymyslet exit z " Tečky". A jestli vůbec něco takového masám slíbit. Jestli náhodou nebude trvalou a významnou součástí sociálních kreditů (které už i tak spoluvytváří - a to i svým diskriminačním segregačním efektem - vlastně na principu biologického rasismu).

*Etymologii slova " konspirace" si asi umí vyhledat i pako, které umí užívat tohoto slova pouze k tomu, aby dehonestovalo své ideologické či hodnotové odpůrce. Když ne sám tak určitě ve spolupráci se svým Scharfuhrerem....

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)

In reply to by pithart (neověřeno)

Trvalý odkaz

Už to nečti, bude líp bez očkovaných. To říká RAmcha. Muheeeeee

Průměrný počet slepic: 2.5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

To v Česku jsme mnohem civilizovanější. Přestože jsme ve výrobě elektřiny soběstační, dokonce ji exportujeme, její tuzemské ceny jsme se už dávno, ochotně, naučili odvozovat od těch řádově vyšších cen na evropských burzách.

Zdroj: https://josefhavranek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=781491

Průměrný počet slepic: 4 (9 hlasů)

In reply to by Tony (neověřeno)

Trvalý odkaz

Správně řečeno. Civilizovanější rovná se stupidnější, imbecilní a přímo blboňské. Na hony vzdálené kultuře a normálnímu životu.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Nebulte blboňům do gebule co je v v ukradené Mississippi, kór gdyž ste tam trpěná. Místo teho abyste tady makala na našich zájmech, válíte si u usáků, šmejdů zlodějských na celém světě s vé špeky. A vůbec všem keří si myslej, že je všude na světě líp než doma a nemaj jedno hezký slovo, chcípněte tam, nechte se voočkovat a už nic neploďte. Hotové.

Průměrný počet slepic: 2.3 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Hoši, esli nezačnete myslet vlastní makovicí, bude to tady samej státní sračkomet. Harpagondechujci ušetří za propagandu. To nesmíte dopustit aby neplatili za propagandu a lži daně!!! Kydejte rači nějakej svůj hnůj nebo si strčte huby do vlastního nočníku. Muheeeeeeee

Průměrný počet slepic: 1.8 (4 hlasů)

kouzlo se nepovedlo

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.