Odpad v Mississippi

Autor
Štítky
Než začnu s dnešním tématem, zde jedna covidová aktualita z Mississippi. Vojenská nemocnice v Jacksonu zavírá provoz na 4 týdny, protože velká část personálu je doma s omicronem. 
 

V jedné diskusi někdo položil otázku na životní prostředí a zvlášť na nakládání s odpady. To je hodně široká oblast, tak si vymezme několik oblastí: recyklování odpadu, likvidace odpadu, odpadní vody, odpadky. Zatímco v češtině si vystačíme se slovem recyklovat, angličtina používá slova "recycle", "reuse" a "repurpose" - tj. recyklovat - (shromáždit použitou surovinu, zpracovat ji a vyrobit stejný materiál, např. papír či kov), opětovně použít - (např. zavařovačky) a použít k jinému účelu - (např. nábytek vyrobený z palet).

 
Recyklování
V oblasti, kde žijeme neexistuje třídění odpadu do kontejnerů. Jediné, co tu lze recyklovat jsou kovy, které vykupuje místní sběrna. Peníze za odevzdané kovy nedostanete v hotovosti, ale šekem po předložení průkazu totožnosti. A pokud odevzdáváte měď, tak si vás i vyfotí. Když jsme se sem přistěhovali a dělali pořádek kolem domu, našli jsme klubko starých použitých měděných drátů, jak tu zůstalo po poslední rekonstrukci domu. Nebylo toho moc a byla jsem pak překvapená, kolik za měď sběrna zaplatila. 
 
Musím přiznat, že státy na sever od nás jsou na tom s recyklováním podstatně dál. Když Bill a Jane bydleli v New Yorku, házel Bill do domácího odpadu všechno, tak jak byl zvyklý. Paní domácí ho několikrát upozorňovala, že je třeba třídit a že dostane pokutu. Nedbal - dostal. 
Když jsme projížděli severní státy, bylo běžné vidět i odpadkové koše na tříděný odpad na odpočinkových parkovištích podél dálnic.
 
Opětovné použití
Hodně lidí se snaží opětovně používat spotřební zboží denní potřeby, např. zavařovací sklenice, plastové nákupní tašky. Hodně našich stálých zákazníků nám bez prošení vrací zavařovací sklenice, kartóny na vajíčka i čisté plastové tašky, což je příjemné - nová sklenice stojí podle velikosti tak 0,75 dolaru a výš, nový kartón na vajíčka stojí od 0,2 dolaru výš.
Do kategorie opětovného použití bych zařadila i různé výprodeje z garáže nebo ze dvora (garage sale, yard sale), případně prodej pozůstalosti (estate sale). V Česku člověk neustále řešil, co se starými věcmi, které již nepotřeboval. Všechny české second-handy prodávaly použité zboží ze Západu a tak většina českého použitého zboží skončila ve sběrném dvoře. Hrníčky, šlapací šicí stroj, skříňky... Já vím, že se to mění k lepšímu. Existují různé stránky na internetu, kde je možné nechtěné zboží nabídnout k prodeji. Jen nevím, do jaké míry je to účinné. Tady je běžnou praxí, že v sobotu dopoledne lidé prodávají to, čeho se potřebují zbavit. Můžete to prodávat před vlastním domem (existují aplikace, kam zadáte svou adresu a podle které vás zákazníci najdou, i když zrovna nebydlíte u rušné ulice), nebo si můžete pronajmout prodejní místo od radnice (pronájem stojí 10 dolarů), která organizuje bleší trh na parkovišti uprostřed městečka každou první sobotu v měsíci. Existují podnikavci, kteří si z toho udělali i živnost. Objíždějí takové výprodeje, koupí levně předměty, jejichž cenu prodávající podcení nebo rozbité, poškozené předměty, které jsou schopni opravit. A pak několikrát do roka udělají vlastní garage sale, kde zrealizují zisk.
Ti, kteří se nechtějí zlobit s organizováním výprodeje z garáže mají další možnost - věnovat použité věci Helping Hands. Pokud je toho víc naráz a je to hodnotné, Helping Hands vydají potvrzení o věnované hodnotě. Tuto částku si pak dárce může odečíst od základu daně.
 
Použít k jinému účelu
Jižanské dámy mají zálibu ve využívání předmětů k jinému účelu než bylo původně určeno. Někdy si myslím, že je to druh národního sportu, která přijde s originálnějším použitím již nepotřebných věcí. Jedna moje kamarádka vytvořila pro manžela "bručárnu" (tady tomu říkají man's cave) a na příčku použila sadu 4 dveří, které dostala od přátel. Jiná paní vyrábí stolní lampy z lahví od alkoholu (ne, ona není "alkoholka", jen jí přátelé občas nějakou zajímavou láhev od alkoholu přihrají). A další dáma vyrábí kříže svařováním starých podkov. Viděla jsem i konferenční stolek, jehož deska byla vytvořena z porcelánových střepů zalitých do epoxidové pryskyřice. Již dříve zmiňovaný patchwork, který původně vzniknul jako způsob jak využít odstřižky látek nebo dobré části odloženého šatstva na výrobu dek, není třeba se ani připomínat. 
 
Likvidace odpadu
V některých rodinách na venkově pálí papírový odpad na dvoře a stejně tak i hořlavý velkorozměrný odpad (starý nábytek, matrace). Sice by jej mohli odevzdat ve sběrném dvoře, jenže je to zpoplatněné a minimální sazba je 35 dolarů. To však nelze provádět v městečku, kde  pálení jakéhokoliv odpadu zakazuje městská vyhláška. Tam nesmíte pálit ani suché větve, šišky nebo suché listí. Místo toho necháváte zahradní odpad u kraje silnice, odkud jej odvážejí městské služby. Někdo by mohl namítnout, že je to škoda, že by to mělo přijít na kompost. Mělo, ale kromě naší rodiny neznám nikoho, kdo by kompost měl.
 
Bohužel, ani sklo ani papír, ani baterie či zářivky se tu nerecyklují, takže často svádím boj s vlastním svědomím, když vyhazuju do odpadu baterku nebo plastový sáček. To vše skončí v popelnici. Zdejší popelnice jsou objemnější než ty české a v některých rodinách ji za týden pohodlně naplní, například jednorázovým nádobím, plastovými nosiči na jídlo z fastfoodu nebo plastovými lahvemi od mléka nebo vody nebo limonád. 
 
Vůbec - fastfoodový odpad je tu bolavým místem. I přes výstražné cedule všude podél silnic, že odhazování odpadků se trestá pokutou 250 dolarů, okraje silnic jsou často lemovány plechovkami, papírovými krabičkami od smažených hranolků či polystyrénovými nosiči pokrmu z restaurace domů. Řeší se to tak, že někdo jednou za čas podél silnice odpadky sebere. Někdy je to místní komunita, někdy jsou to městské služby a někdy odpadky sbírají vězni. Bill říká, že to mají za odměnu za dobré chování. Dostanou se ven a něco si přivydělají. Co je na tom pravda - nevím. Ale do týdne se opět podél silnic povalují odpadky. 
 
Odpadní vody
Na samotách, jako je ta naše se nevyplatí stavět kanalizaci, proto každý dům musí mít domácí čističku odpadních vod. U novostaveb to mají ošetřené tak, že dodavatel energie nesmí elektřinu zapojit, dokud není nainstalovaná čistička (je to jen nádrž se vzduchovým čerpadlem a přepadovou výpustí). V městečku mají odpadní vody z domácností svedené kanalizací do nádrže za městem (lagoon), kterou Bill překřtil na poopy pond (kakáč). Tam se voda nechává provětrávat míchadly. Čističku odpadních vod, jak ji znám z Česka jsem tu nikde neviděla.
 
První dnešní snímek ilustruje velikost zdejších popelnic. Na druhém snímku vidíte vůz pro sběr odpadků. Všimněte si nápisu na dveřích: "Inmate Litter Removal" (Vězeňské odstraňování odpadků). Na třetím snímku vidíte vězně sbírající odpadky. To, že jsou to vězni poznáte podle mundůru. Někde je mundůr s bílo-zelenými vodorovnými pruhy. Čtvrtý snímek ukazuje koše na tříděný odpad na odpočívadlech v Tennessee a v Illinois. Další snímek byl pořízen v Cades Cove, což je součást národního parku v Great Smoky Mountains. Píše se tam: "Při nejmenším 60% veškerého odpadu z odpadkových košů je kompostováno firmou Sevier Solid Waste, Inc v Tennessee. Tento závod je jedním z jedenácti na světě, který přijímá směsný odpad a kompostuje jej ve velkém "digesteru (stravovači)", který zahřívá a rozmělňuje odpad. Plasty a drobné kovy jsou odstraněny třídícím procesem. Zbývající materiál se přeměňuje na kompost, jež se užívá na farmách, v krajině a na stavbách." Předposlední snímek je lehce mimo téma - větrná elektrárna na Severu - někde v Illionis. Mississippi žádné větrné elektrárny nemá, ale jedná se o tom. Zato má na mnoha místech solární panely. Například ve vojenské nemocnici v Jacksonu jsou umístěny na přístřešky nad nemocničním parkovištěm. To je zachyceno na posledním snímku. Není valný, ale snad dá hrubou představu, oč se jedná.
Popelnice
Odpadkový vůz
Sbírání odpadků
Odpočinkové parkoviště
Popis zpracování odpadků
Větrná elektrárna
solár
Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (75 hlasů)

Komentáře

a od 1990 se zaměstnávám sám, jsem svojský zaměstnanec. Teď mě ještě zaměstnává čssz, když od nich beru gáži.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

proč se dopouštíte segregace OSVČ vůbec- a Ládika zvláště?

Ládik se inkluzivně a iniciativně, na základě vlastního svobodného rozhodnutí zapojil do autokarantény.
V rámci vyjádření své sounáležitosti s pracujícími dělníky, pracujícími rolníky a práci předstírající inteligencí !

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

v 1989 a to jsem měl v oblibě jezdit v přívěsu vzadu, kde byl nejlepší náklon.
Na segregaci jsem zvyklý. Jako osvč jsem platil za popelnici 3000/rok a žádný odpad jsem neprodukoval, vyčabrané tonery jsem prodal. Jako ta stejná osoba, fyzická, jsem platil za popelnici 800 a zkurveným komunistickým hovadům na národním výboru to nepřišlo blbé. Dvojjedinost nebyla v zákoně a trojjedinosti jsem nedosáhl.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

u vysokých pecí. Tedy hlavně v NHKG a ve Werku. V čechách jsou vysoké pece jen v domech zbohatlíků, kachlový typ. Ty lidi z Weku bude znát Targus, budeme mít info z první ruky, kdo z nich roznáší kovid po Gorolii.

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

Já jsem úplně nadšený... já sice před volbami před touhle smečkou idiotů varoval, ale moje fantazie mi pro takové nápady nestačila. Představte si, že bych před volbami napsal, že Válek bude nutit nakažené chodit do práce.  A to je teprve začátek. Zdá se, že jsem se mýlil a omikron se začíná prosazovat, protože současné nárůsty jsou skutečně o něco rychlejší než byly kdykoliv dřív. Jestli se to teď opravdu rozjede jako jinde v Evropě, tak konečně uvidíme, jak se tou strategickou komunikací a jasnými pravidly řídí epidemie. Po Prymulovi, Blatném, Vojtěchovi, Smejkalovi a dalších se znemožňí ještě i Chlíbek s Válkem. 

Jo, Babiš mohl alespoň ministry měnit... ale Fiala to udělat nemůže, protože by přišel o koaliční potenciál. Babiš mohl své ministy alespoň  před kamerami zatratit. Fiala je bude muset omlouvat. Koupím si velký kýbl popcornu a budu sedět v první řadě. V příštích týdnech se články budou psát úplně samy. Ostatně už teď mám napsáno do zásoby. 

Průměrný počet slepic: 3.9 (12 hlasů)

citace: "současné nárůsty jsou skutečně o něco rychlejší než byly kdykoliv dřív."

Ale prdlačky, Vidláku, jak by řekl Pepin z Postřížin.

Počet pozitivně indikovaných se rychle zvýšil, protože se po Vánocích začal testovat kde kdo a kde co, tedy značně vzrostl počet testování.

Podstatné je, že poměr pozitivně testovaných ku celkovému počtu testů od Vánoc stagnuje a pomalu klesá.
Takže - zatím mnoho povyku pro nic.

Mimochodem, když jsme u toho testování...

1) Věrchuška s jistotou tvrdí, že velmi rychle u nás převládne Omicron nad "původním" covidem.
Můžete mi říct, jak se z antigenních testů pozná, že dotyčný je pozitivní na Omicron a ne na Deltu?

2) Když je antigenními testy testovaných například 10 lidí, z čehož řekněme 3 kusy jsou pozitivní a následně se pozitivita u těch 3 kusů ještě ověřuje třemi testy PCR, tak jak se pak vykazuje počet testování?
10 antigenních testů a 3 PCR testy, tedy celkem 13 testů u 10 lidí??? Jak ta statistika testování má být věrohodná?

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

Maneco víme s bratrem naprosto přesně, kolik se udělalo testů a jaká je jejich pozitivita. Takže víme, že v této chvíli jde o něco víc než jen zvýšené testování. Ale také to může být jen tím, že o vánocích se lidé víc scházeli na delších návštěvách a tak si to trochu víc předávali. Pokud ano, mělo by to příští týden zase začít pomalu klesat. 

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

Já jsem to, co jsem napsala, vyčetla z oficiální stránky MZČR:

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Asi tedy máte s Masterem k dispozici jiná data, než jsou uváděná na tom webu ministerstva.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

No my bereme data z ÚZISu. Tohle jsou už přežvejkaná čísla - sumáře. Zároveň je ministerstvo doplňuje hlášenkami z hygieny a nemocnic které "odhaduje". Hlášenkám ve skutečnosti trvá cca tři dny, než jsou zapsány. Proto sice vidíme na Seznamu počet hospitalizovaných, ale to nejsou hospitalizovaní ze včerejška, jak tam tvrdí, ale před třemi dny, protože tak dlouho trvá, než se objeví ve statistice. My ty sumáře používáme taky, protože s odstupem cca jednoho týdne jsou už v pořádku, ale poslední dny jsou vždycky ještě doplňovány. Ale když chceme vědět, co se aktuálně děje, koukáme přímo na mateřská data ÚZISu o která jsme si museli požádat. 

Ohledně testů zatím platí, že jich je uděláno přesně tolik o kolik požádá hygiena nebo obvoďáci a směrnice pro registraci se nezměnila. Tahle metodika se nezměnila od září 2020 a velmi přesně koreluje s nákazovými vlnami.  Bohužel vlnu nijak dobře nepředvídá. Testy předcházejí pacienty v nemocnicích jen asi o dva dny.  

Co se týče varianty omikron - určité náhodně vybrané procento PCR stěrů se testuje i na přítomnost nových mutací. A z nich je vidět, že Omikronu přibývá. Ale zatím nic nenasvědčuje těm obrovským nárůstům, které prožívají sousední země. Epidemie se u nás opět maličko "rozjíždí", omikronových případů statisticky přibývá, ale čísla nijak dramaticky nestoupají a odpovídají stejným korelacím jako předtím. 

Já ohledně covidu sice tu a tam něco tvrdím (a přání bývá otcem myšlenky), ale naučil jsem se už opouštět staré teorie, protože toho zatím stále víme velmi málo a statistika je sice určitou nápovědou, ale nedostatečnou. 

Zatím to vypadá, že zvýšený počet nákaz souvisí ani ne tak s omikronem jako spíš s vánoci. Ale pokud to tak je, musí čísla v příštím týdnu začít zase klesat pod predikci. 

Průměrný počet slepic: 3.6 (7 hlasů)

každému budoucímu protektorátnímu premiérovi (a tím spíše apokalyptickým putinokratům) bych doporučil jednoduchá opatření:

1) Současně se jmenováním ministra zdravotnictví zároveń jmenovat tři náměstky s platem o 20% vyšším než má ministr.

2) Tato čtveřice náměstků a ministra by ve funkcích kolovala, tzn. ministr by vždy odstoupilúbyl odvolán , byl nahrazen prvním náměstkem a vzápětí nastoupil na pozici třetího náměstka.

3) Třetí náměstek (tzn. čerstvě odvolaný ministr) by trávil celé své funkční období (tj. cca měsíc) v psychiatrické léčebně.
Načež by se posunul na pozici náměstka druhého, ministr (tj.donedávna první náměstek) by místo něj nastoupil do psychiatrické léčebny do jeho čerstvě přestlaného klecového lůžka a dosavadní druhý náměstek by postoupil na místo náměstka prvního - tj. na místo čekatele na místo ministra zdravotnictví. Takto by docházelo k nepřetržité rotaci kádrů.

4) Všichni náměstci ministra (s výjimkou aktualně třetího, tč. v psychiatrické léčebně) by pracovali trvale na houmofisu.

5) Houomficiální pracoviště náměstků by byla trvale umístěna na Kanárských ostrovech, takže by se ušetřílo za topení, úklid a noční přesčasy sekretářek, pracujících jako koně.

Průměrný počet slepic: 4.5 (11 hlasů)

Pracovní karanténa funguje už dlouho. V řadě profesí, pokud jste pozitivní a nemáte příznaky, tak normálně chodíte do práce.
Takhle to fungovalo v řadě nemocnic už loni na jaře.

Průměrný počet slepic: 4.5 (6 hlasů)

Tak pokud bude pro ty pracující v karanténě zajištěna izolace od nenakažených, pak to úplně oxymorón není. Jen si úplně nedokáži představit masové provedení. Už jenom doprava do zaměstnání vzbudí otázky. (Ubytovat na pracovišti? Nasmlouvat hotely a lidi do nich umístit do bubliny?) Buď byste musela dělat hlídače majáku, nebo točit homogenní kolektivy a při výměně part těžká desinfekce.

Asi by ale nikdo nechtěl, aby byly Dukovany bez obsluhy, když hoří barák, asi by mi také nevadilo, že má hasič pracovní karanténu...
Na jednu stranu chápu, že nelze nechat stařečky v LDN 14 dní napospas, protože jsou ošetřovatelé v karanténě... zároveň se mi ale nejeví jako optimální řešení, má-li se o takového stařečka starat přenašeč v karanténě... Trochu váhám, o čem Rakušan s Válkem mluvějí, když mluví o "školství" (buď míní dětské domovy, výchovné ústavy atp., nebo se obávají, aby nemusely sestřičky zůstat s dětma proto, že učitelé jsou v karanténě).
Obecně asi neexistuje univerzálně správné řešení. Problém mám spíš s tím, že tito dotyční celou dobu tvrdili, jak řešení mají a Babiš dělá všechno blbě a nakonec je z toho možná ještě větší tragikomedie.
Pokud má ale přenašeč jezdit do práce MHD a tam být v kontaktu s nenakaženými, pak to skutečně ztrácí smysl a oxymorón je. A nastoluje otázku, zda má tedy smysl vůbec celá ona testovací kampaň. Protože i když z přísně zdravotního pohledu nesmyslná taktika "očkovaní se netestují" alespoň dokázala zajistit dostatek bezpříznakových s menším potenciálem ohrožení zdraví, kteří do té práce prostě půjdou...
...protože jim nikdo COVID neobjeví... protože ho nikdo nehledal.

Průměrný počet slepic: 3.9 (9 hlasů)

Jinak podobně fascinující je postoj k Babišově vyhlášce o povinném očkování. Vláda ji jako hodlá přehodnotit a pan Válek jako slíbil, že do 15.2. předloží návrh...
...přičemž ti, jichž se ta novela týká, musejí být očkováni první dávkou nejpozději 8.2., pokud mají stihnout 28.2.

Jinými slovy, "doufáme, že se ze strachu před persekucí alespoň část odmítačů nechá doočkovat a pak to případně slavnostně zrušíme, aby za to mohl Babiš."?

Průměrný počet slepic: 4.1 (7 hlasů)

zrovna na Dukovanech se sichty tocily tak, aby se nepotkavali zamestnanci, z jinych smen.
Krizove zamestnance lze vozit do prace taxiky nebo firemnimi auty.

Průměrný počet slepic: 3 (3 hlasů)

In reply to by Homer (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jasne. Jen si to zkouším představit masově. A s ohledem na řidiče taxíků a firemních aut... A proč vlastně? Protože jsme se rozhodli vyděsit Omikrona extrémním testováním...

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

standa.e: Asi by ale nikdo nechtěl, aby byly Dukovany bez obsluhy, když hoří barák, asi by mi také nevadilo, že má hasič pracovní karanténu...
***
Lehce doplním: on ten kovid také neřekl poslední slovo, podle jedné studie jde také o neurotropní virus s vlivem snižujicí pozornost a krátkodobou pamět. Díky Valkovi budou v Dukovanech sedět sice lidé, ale možná budou mít vobčas vokno...stejně tak letečtí dispečéři...hlásil jsem mu, kurva, že má klesat 300 stop za minutu nebo ne?!:-)

Průměrný počet slepic: 2.5 (8 hlasů)

Jak jste nedovtipná, paní kolegyně! Trestuhodně nedovtipná!
Pracovní karanténa je když!
Když vás zavřou do práce a nepustí ven. - A je to.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Já si myslím,že se jedná o osoby v karanténě,ale bez příznaků nemoci,když je nemocná manželka,nebo manžel,nebo nemocné dítě,tak všichni v domácnosti jsou v karanténě.Tu snahu,platit občanům,OSVČ co nejméně,nelze upřít,jak se to může vládě vymstít,ještě nevíme.

Průměrný počet slepic: 4.5 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Štěpán Kotrba
4 hod ·

Kazachstán je průmyslově-zemědělskou zemí s obrovskými zdroji černého uhlí, železných rud, ropy , plynu a dalších nerostných surovin - soli, ferochromu, titanové houby, kadmia, draslíku, hořčíku, rhenia, mědi, bauxitu, galia a zinku.
Kazachstán disponuje zhruba 21 % světových zásob uranu a v těžbě uranové rudy je světovou jedničkou s 35 % celosvětové produkce (na druhé příčce je Kanada).
Díky zeměpisné poloze je Kazachstán nejrychlejší spojka mezi evropským a čínským trhem. Trasa přes Kazachstán je třikrát až čtyřikrát rychlejší než ostatní trasy.
Rozloha země je 2 717 300 km² (9. na světě) na 18 mio obyvatel. Hustota obyvatel je 6,48 ob. / km².
Zemědělství představuje přitom pouze přibližně 6 % hospodářské produkce Kazachstánu.
Náboženství : 69 % obyvatel Kazachstánu vyznává sunnitský islám, 28 % je pravoslavných křesťanů. V zemi je i 93 katolických kostelů, 6 synagog a přes 500 protestantských kostelů a modliteben.
66,01 % obyvatel jsou Kazaši, 21,05 % Rusové, 3,07 % Uzbekové, 1,7 % Ukrajinci a 1,04 % Němci.

Průměrný počet slepic: 4.9 (11 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

Podstatné pro fungování společnosti je rozdělení na klany. To určuje úplně všechno. Nazarbajevův klan pochází z jižních oblastí, proto ty velké nepokoje na jihu v Alma-Atě a jejím okolí a ve ostatních částech země jen ojedinělé případy, které byly rychle zpacifikované.
Podle posledních zpráv je Nazarbajev v Číně na léčení.

Průměrný počet slepic: 3.9 (9 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

nakopnu vás do vaší bábovičky.
Trasa přes Kazachstán existuje pouze v myslích Ojrosoudruhů.
Prostě idiot se podívá na mapu, vidí na ní čáru a myslí si, že "uplně ganc fšude" jsou nasekané dálnice, protože v Ojropě to tak je.
Zatím tomu tak není. Po těchto silnicích (železnici raději vypustíme) jezdí kromě místních akorát tak blázni na enduro-motorkách a ještě vymaštěnější cyklisté.
O znovu zrozené Hedvábné stezce se toho nažvanila fůra, ale fakticky ještě pořád nefunguje.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

Zemanovo bloudění po Hedvábné stezce
Prezident Zeman miluje gigantické projekty.

KOMENTÁŘ Peking 16:17 27. dubna 2019

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

gigantického.
Problém č. 1 a silnice je pomalá, protože povinné odpočinky řidičů a nedostatečná infrastruktura na trase.
Problém č. 2 - širokorozchodná trať přes státy býv. SSSR - bylo by potřeba 2 x překládat zboží.
Problém č. 3 - jízda přes státy ležící na jih od států býv. SSSR je sice možná, ale nevyhovuje kapacita, délka jednotlivých tranzitních odbavení, momentální politická a vojenská situace, blablabla...

Neboli všichni by se chtěli mít dobře a nikdo nechce nic kloudného dělat, protože ve finále bude vydělávat nejvíc Rákosník, to je logické.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

To by potom rotoval u urně. A na co je ten velký kámen, co je na něm? Měl jsem představu, že to je dekl. Na urnu moc velký.

Průměrný počet slepic: 3.3 (7 hlasů)

Byl to velikán - zaslouží velkej dekl.

Když budeš pilně psát, dostaneš ještě větší, možná i s integrovanou lavičkou!

Průměrný počet slepic: 4.3 (11 hlasů)

Jednak vaše iniciály jsou A.H.
Už to je podezřelé.
Druhak, slovo asfaltový používali v jistém smyslu rádi nacisté. Městská kultura byla jimi odsuzována jako slabost, „asfaltová kultura“.

Když si to teda dáme dohromady, tak to budí pochybnosti. Jak zdravíte? Zvedáte pravou nožičku?

Průměrný počet slepic: 2 (12 hlasů)

AH má naopak mnoho společného s VH:
Má s ním společnou iniciálu
a humanitárně bombarduje...sám, guánem, nato tata a bez nata.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

Alberta Havla?

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

že už jim najednou nevadí bejvalej komunista a ani bejvalej lidovec - člen Národní fronty Kalda.

Pořád tvrdím, že český internetový antikomunista rozděluje komunisty a estébáky na ty, který má rád a na ty, který rád nemá.

Oblíbený komunisti jsou Kubera, Svěrák, Pithart, Telička, Dlouhý nebo Dvořák.
Oblíbený estébáci jsou Štětina, Chramostová, Tošovský...
Zvláštním oblíbencem antikomunistů je agent vojenský rozvědky a komunista Petr Pavel.

Proto pohrdám českými internetovými antikomunisty...

Průměrný počet slepic: 4.2 (22 hlasů)

In reply to by pithart (neověřeno)

Trvalý odkaz

Co se tady na kydech člověk nedoví...
:-)

Průměrný počet slepic: 2.8 (11 hlasů)

byl lidovec a strana ČSL byla součást Národní fronty.
Je na tom něco nejasného?
Nedělej ze sebe většího debila, než je nezbytně nutné...

Průměrný počet slepic: 4.3 (16 hlasů)

In reply to by pithart (neověřeno)

Trvalý odkaz

byl členem SSM, v 1984 vstoupil k lidovcům.

V roce 1988 umřel ve vězení Pavel Wonka.

Haj hou.

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)

In reply to by pithart (neověřeno)

Trvalý odkaz

Takže kdo byl součástí Národní fronty byl automaticky komunista?

Tak se podívejme, kdo například do Národní fronty patřil:
Svaz československých filatelistů
Svaz invalidů
Český svaz chovatelů drobného zvířectva
Český svaz včelařů
Český rybářský svaz
Český myslivecký svaz
Český ovocnářský a zahrádkářský svaz
Svaz požární ochrany ČSSR
Československý červený kříž
Československý svaz tělesné výchovy

stačí, piťulenko?
:-) :-)

Průměrný počet slepic: 3.4 (15 hlasů)

... ani bejvalej lidovec - člen Národní fronty Kalda.
Číst možná umíte ale smysl slov vám asi nic neříká ... když předchází slovo komunista, mozek se vám vypne ...

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

Dobrý...

Průměrný počet slepic: 2 (3 hlasů)

Pamatujete na scénu ve filmu Some Like It Hot - Někdo to rád horké, jak se tam Jack Lemon a Tony Curtis dohadují, kam utéct před mafií? Lemon povídá: "Utečeme co nejdál." a Curtis mu kontruje: "Ale to není dost daleko."

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

Jako nejrozumnější bych jim navrhl, aby do jámy pustili vodu. Ale Amurdarja je asi 200 km daleko.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Děkuji paní Petře za další vhled do života ve státě Mississippi a osobních postřehů a zkušeností. USA stejně jako Rusko, Čína jsou velké a rozmanité země, její poznání se dá tedy složit pouze ze střípků, na něž je třeba hledět z nadhledu.

Průměrný počet slepic: 4.2 (12 hlasů)

Všimněte si, že paní Petra zvolila v souvislosti s nástupem nové vlády mimořádně aktuální téma - recyklace odpadu.

Průměrný počet slepic: 3.5 (10 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.