Je nejvyšší čas začít se bát

Autor
Štítky

Tak po delší době si dovolím přidat několik poznámek k dalšímu vývoji naší koronavirové krize. V první řadě je potřeba říci, že jako lidé toho o koronaviru víme stále poměrně dost málo. Nemohu se zbavit dojmu, že i naše vláda nerozhoduje podle nějakých vědeckých výzkumů, ale mnohem více tak trochu na základě zaručených babských rad. Zpočátku mi to trochu vadilo, pak jsem si ale uvědomil, že vláda nemá moc jiných možností. Ono totiž pořád ještě nic moc jiného, než zaručené babské rady neexistuje. Tu a tam se snažím si přečíst nějaký ten vědecký článek na téma koronavirus a z většiny z nich jako sláma z bot kouká, že také nejsou ničím jiným, než zaručenou babskou radou, možná opatřenou pár dobře vypadajícíma grafama. Smiřme se proto s tím, že věda prostě zatím nemá příliš mnoho poznatků, které bychom opravdu mohli pro další vývoj situace použít. Ty opravdu důležité věci o koronaviru věda prostě ještě neví.

Abychom si tak mohli říci, co bude dál, bude dobré se nejprve podívat do minulosti, na první vlnu. Jediné informace, které jsou ke koronaviru skutečně použitelné, leží v minulosti. Po vzoru komplexních systémů, o kterých jsem tu nedávno psal, nemá smysl analyzovat dílčí věci, neboť civilizace je komplexním systémem, kde existuje velké množství zpětných vazeb, které není schopen nikdo na světě dohlédnout. Jediné, co má smysl, je dívat se na interakci epidemie a lidské civilizace jako na nedělitelný celek a sledovat, jak se obojí dohromady chová.

Začněme s tím, že si povíme některá pozorování z předchozího vývoje epidemie, která jsou dle mého názoru důležitá:

 1. Na jaře se tady u nás nic moc nedělo. Všichni jsme byli vystrašení, ale na koronavirus umřelo jenom pár lidí. Epidemie se zastavila dříve, než stihla napáchat velké škody. Můžeme polemizovat nad tím, co přesně epidemii zastavilo, ale víme, že pokud se epidemie nezastaví, umí páchat fakt zlé věci. V New Yorku nebo v Bergamu by nám mohli povídat.
 2. Je zajímavé, že na jaře došlo k jednomu velmi prazvláštnímu jevu. Tento jev jsme s Vidlákem popsali v samostatném článku. Koronavirus si z nás doslova dělá prdel. Prakticky po celé Evropě, ale třeba i v USA, došlo ve stejný víkend k zásadnímu poklesu reprodukčního čísla. V mnoha státech to bylo pod 1 (tj. epidemie začala ustupovat), u jiných to sice zůstalo nad 1, ale zpomalení v dalším vývoji je přesto na první pohled patrné. Vůbec nezáleželo na tom, jaká opatření ta která vláda učinila a jaký chaos v tom byl (jakože v tom byl chaos pořádný). Ve stejný moment prostě všude v našem civilizačním okruhu epidemie začala zpomalovat. Klesala pak třeba úplně stejně rychle u nás, jako v Německu.
 3. Naopak, pokud se podíváme na vývoj teď na podzim, tak se zatím stále držíme v exponenciální části křivky, navzdory všem opatřením, která se zatím zaváděla. Už delší dobu tvrdím, že nošení roušek jakožto plošné opatření je v zásadě směšné s minimální, nebo i žádnou účinností (dokonce si umím představit i to, že účinnost je negativní). Vývoj mi dává za pravdu. Epidemie v zásadě vůbec nereaguje na to, že vláda už na začátku září nařídila dost striktní roušková pravidla a roste si dál svým exponenciálním tempem.
 4. Vidíme vcelku jasně, že testování PCR testy má stále dobrý prediktivní charakter. Množství hospitalizovaných vcelku dobře kopíruje křivku potvrzených nakažených. Jistěže, jak správně v tomto případě tvrdí i někteří "chřipečkáři," vztah mezi potvrzenými nakaženými a hospitalizovanými je jistě složitější. Empiricky lze ale říci, že jsme teď ve fázi, kdy vztah mezi oběma veličinami je ještě stále krystalicky čistý. Asi lze čekat, že až se tu náležitě promoříme, tento vztah tak čistý nebude a bude pak správný čas na kverulantství chřipečkářů. Teď tomu tak ale ještě není. Podíváme-li se třeba na takovou hodně promořenou Itálii, tam pořád počet potvrzených případů roste, ale úmrtí už tento trend nekopírují. Jinými slovy, tohle je v tom všem špatném poměrně dobrá zpráva: Jestli si projdeme promořením, další vlny nemoci už zřejmě nebudou mít zdaleka takovou ničivou sílu, jako ta první vlna nemoci, která nás zasáhne. Nicméně z korespondence křivky nakažených a hospitalizovaných lze už teď soudit, že tady v České republice ještě moc promořeni nejsme. Hospitalizace přesně kopírují trend počtu potvrzených nakažených, což je velmi špatná zpráva.
 5. Víme, že v tuto chvíli na sto procent máme v ČR promořenost aspoň 1%, neboť počet potvrzených nákaz přesáhl hodnotu 100 000 (1% z populace). Jistě je těch skutečných nákaz mnohem více, ale nikdo neví, kolik jich ve skutečnosti je. Hraje se také o to, jak moc jsme v tuto chvíli promořeni. Jestli jsme blízko toho 1%, máme obrovský problém. Jestli jsme řekněme u 10%, máme pořád ještě hodně velký problém, jestli jsme ale už někde u 50% promoření, už by to tak zlé být nemělo. Blbé je, že nikdo neví, jak jsme vlastně opravdu daleko v tom promořování. Mně se jeví, že bychom mohli být zhruba u těch 10%, ale to berte fakt jako velmi  nepodložený odhad.
 6. Při první vlně jistě došlo k nějaké imunizaci společnosti, opět ale nikdo nedokáže říci, jak moc jsme byli imunizováni. Imunitu vůči nemoci jako takovou přitom nelze chápat jenom dvoustavově (je/není imunní), ale spíše jako spojitou veličinu určující, jak závažný průběh bude mít ta která expozice viru. Proto nelze vůbec vyloučit, že částečně zimunizovaný jedinec může při druhém setkání s virem mít mnohem horší následky, než při prvním setkání, přestože už má částečně vybudovanou imunitu. To je důležité si uvědomit - lidská imunita nefunguje tak, že po setkání s antigenem už mu nikdy nedovolí vstoupit do těla, ale funguje spíš na úrovni boje. Po setkání s antigenem se tělo na daný antigen mnohem lépe vyzbrojí a ten má příště menší (ale nenulovou) šanci napáchat velké škody. Lze tak s klidným svědomím ignorovat různé zprávy o reinfekcích koronavirem, neboť z pohledu lidské imunity to neznamená nic. Reinfekce jsou problematické pouze pro velmi zjednodušený model lidské imunity, a nikoliv pro imunitu samotnou. (proto znovu opakuji - opatrně s jakýmikoliv modely!)
 7. Považuji za téměř jisté, že do první vlny jsme s testováním naskočili už dávno za běhu. Lze tedy očekávat, že koronavirus tu byl už dávno před tím, než byl první lyžař z Itálie otestován PCR testem. Například když byly u nás v únoru na návštěvě Vidlákovy děti, dotáhly nám nějaký velmi prazvláštní velmi infekční virus asi přímo z Tchaiwanu (neb Vidlákovy zabíjačky se před tím účastnila Tchaiwanka), příznaky podobný koroňáku, který kdekoho v okolí docela skolil. Tchyně z toho viru měla i trombózu. Tenkrát se ještě netestovalo, ale pravděpodobnost, že to byl opravdu náš slavný koroňáček mi přijde poměrně veliká. Z toho plyne zejména to, že zcela přirozeně muselo být otestováno méně jedinců, než kolik by jich bylo otestováno, kdyby se testovalo hned od začátku vlny. Z toho pak plyne vyšší vypočítaná smrtnost a vyšší závažnost. Jinými slovy, to, že po první vlně tabulkově klesla závažnost infekce, nemusí znamenat ani tak to, že koronavirus zeslábnul, jak nám někteří tvrdí, ale může to znamenat prostě jenom tolik, že v rámci druhé vlny je obecně testování mnohem kvalitnější. Důležité je přitom říci, že právě tento faktor nelze v číslech nijak odlišit od faktoru imunizace. My tedy víme, že oproti první vlně se snížila tabulkově závažnost infekce, ale nevíme jaký podíl v tom má celková imunizace společnosti a jaký podíl v tom má větší kvalita testování. Na počátku druhé vlny jsem věřil tomu, že faktor imunizace je větší. Teď už si tím zdaleka nejsem tak jist.
 8. Také je dobré si uvědomit, že v celé epidemii hrají velmi důležitou roli i faktory řekněme sociologické. (Proto je nesmysl se dívat na epidemii analyticky - jediná možnost je se na ní dívat jako na komplexní systém) Vidíme, že při první vlně, když vláda vyhlásila opatření, lidé se v zásadě přidali k tomu, co vláda vyhlásila a ze strachu z nemoci masově upravili svoje životy, aby snížili pravděpodobnost nákazy. To podle všeho zabralo. Nicméně při druhé vlně je ochota lidí spolupracovat s vládou už mnohem, mnohem menší. A nesmíme přitom zapomenout: Virus se nešíří podle toho, jaká opatření vláda vyhlásí, ale podle toho, jaká opatření lidé dodržují. Stejná opatření, která vláda vyhlašuje na podzim, už v lidech vyvolávají mnohem menší strach. Na jaře byl fakt velký mediální problém, když někde umíralo 50 lidí denně. Teď na podzim, když nám tu už opravdu umírají, tak po nich neštěkne ani pes. Nebyli jsme imunizováni jenom proti nemoci, ale také proti informacím o ní. Na jaře se to se strachem z nemoci zřejmě přehnalo, teď už se nikdo bát nechce.

A jaký bude tedy další vývoj? Inu, je potřeba si v první řadě uvědomit, že jsou pouze tři možné faktory, které mohou současnou druhou vlnu zastavit:

 1. Promoření - Budeme-li promořeni, jistě to celou vlnu zastaví a pak už budeme vcelku v pohodě. Problém je, že nikdo neví, kolik to bude stát životů. Už teď je jisté, že jich tak málo jako na jaře rozhodně nebude. Bergamo a New York nám přitom ukazují, že ta čísla počtu mrtvých mohou být skutečně zatraceně vysoká.
 2. Nějaký externí faktor - Jistě nelze vyloučit ani různé faktory ovlivňující nemoc, které nejsou v lidské moci. Jenom čert ví, které to mohou být, ale vyloučit je nemohu. Zejména ten vrchol ve tvaru hýždí vysloveně svádí k tomu to chápat jako externí faktor. Ať už jsou ale externí faktory pro nemoc hodně důležité, nebo vůbec, nemáme na ně vliv a nemá smysl se jimi zabývat. Můžeme je s klidným svědomím považovat za součást vlastností toho viru.
 3. Úprava chování všech jednotlivců - Jenom, když se masa lidí rozhodne, že bude dělat věci jinak, může virus přimět k ústupu. Je vlastně paradoxní, že s virem se nejlépe bojuje tím, že se z něho jeden podělá strachy. V konečném důsledku i ty hýždě, které nám koroňák na přelomu března a dubna ukázal, mohou být právě znamením toho, že se z koroňáku v zásadě celá Evropa v půlce března synchronizovaně podělala strachy, což jeho další šíření zastavilo (tedy aspoň u nás).

Psal jsem to už na začátku září a dále si na tom musím trvat: Dokud se jako občané ČR všichni hromadně z viru zase nepoděláme, bude to růst dále. V lepším případě dosáhneme toho promoření i bez toho, nebo třeba zasáhne nějaký externí faktor. Moc bych na to ale nespoléhal, neboť zkušenosti ukazují, že koroňák umí sekat poměrně dost, když se mu nechá volné pole působnosti. Pokles v závažnosti infekcí oproti jaru nic neznamená, neboť, jak už jsem psal, to může znamenat prostě lepší testování. Osobně si myslím, že mutace mají na závažnost viru jenom minimální dopad. Mnohem více lze přičíst buď imunizaci společnosti (ta by byla dobrá, ale je velmi nejistá) nebo kvalitou testování (ta je spíše špatným faktorem, neboť z toho vyplývá, že virus je pořád stejně smrtící jako na jaře).

Obecně pak rozumím i tomu, že opatření proti viru ničí ekonomiku, kterou v obecnosti nelze zařadit až za lidské životy, neboť houby platné, lidské životy na ekonomice stojí (v jedné diskuzi na sociálních sítích jsem za tento pohled dostal ban). Na druhou stranu, nelze asi čekat, že pokud tady budeme mít Bergamo, že ekonomika nějak zvlášť pojede. Nepojede, i kdyby vláda nezakázala vůbec nic.

Tož proto navrhuji, že je na čase se začít toho viru zase bát. Strach je to nejlepší, co můžeme každý udělat pro to, abychom ten virus zase zastavili. Je přitom dobré, že bát se můžeme nezávisle na tom, co nám vláda nařídí. Každý může podle sebe omezit zbytné kontakty. Podle všeho přitom stačí mnohem menší strach, než jaký jsme jako společnost měli na jaře. Je nejvyšší čas se zase začít bát. Všechno ostatní se stane samo. Naopak, když se bát nezačneme, možná nám hrozí za měsíc nějaké pěkné Bergamo nebo New York s pěknou hromadou mrtvol. Pak už asi nebude žádných pochyb o tom, že Koroňák pořád ještě umí sekat velmi výkonně.

Vidlákův doslov: 

Přátelé, nerad to říkám, ale v tomto týdnu se podle našich predikcí měla křivka nakažených už zplošťovat. Nestalo se. Nemáme průvěh jako v USA. Pomalu je třeba si přiznat, že Flégr byl možná ještě optimista. Já nevím, jestli všem dochází, že jakmile začneme mít sto mrtvých denně na covid nebo s covidem, začneme mít kupu mrtvých i  na nedostatek péče kteří se do grafů ani nedostanou, ale přesto jaksi... doopravdy umřou. 

Uvědomte si, že Druhá světová nás stála průměrně 136 mrtvých denně i když nacisti zapojili plynové komory a spojenci nám házeli bomby na hlavy.  Koroňák začíná být stejně silný jako Druhá světová. Kvůli té stálo za to předělat ekonomiku a rozbořit celá města. Stálo za to, přesidlovat obyvatelstvo, zatmívat okna. Stálo za to dělat vše pro vítězství a pak budovat vše znovu. 

Díky lehkomyslnosti chřipečkářů, novinářů, opozice, díky lehkomyslnosti značné části veřejnosti tu budeme mít největší průser od roku 45. Andrejko má na něm také podíl - tím, že nebyl tvrdší a že neposlouchal Prymulu a Maďara jako slovo Boží.  

Byli jste obětováni na oltáři nenávisti proti Babišovi. Dopracovali jsme se k tomu, že Babiš něco řekl a nenávist jeho protivníků byla tak velká, že proti tomu okamžit začali bojovat bez ohledu na to, že i Babiš občas mluví pravdu.  Měli byste si to uvědomit, protože ti stejní, kteří zlehčovali "chřipečku" vás teď budou chtít obětovat znovu. Za jejich pohodlí, za jejich blahobyt a za jejich starý život na který byste se měli složit vy. Budou chtít obnovit zemi tak, aby oni měli a vy ne. Budou svádět vinu kamkoliv jinam v naději, že se na jejich podíl zapomene. 

S nadsázkou jsem říkal, že po koronaviru tu budeme mít úplně jiné státní zřízení. Teď už tomu začínám věřit. 

Wu-Chan, Bergamo a Česká republika. Hádejte proč to bude patřit dohromady. 

Jo a zítra... zítra vám povím, co dělal dezinformační analytik Vrábel za Prymulou. 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4 (73 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Jak jsme připraveni na virus? ptal se v lednu. Ministr ho odbyl, že je vše v pořádku
Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
15. 3. 2020 17:54
Lékař a poslanec ODS Bohuslav Svoboda už 28. ledna upozorňoval Poslaneckou sněmovnu na to, že důsledky koronaviru budou pro Česko velmi závažné, a neúspěšně žádal, aby se přípravami na příchod viru zabývala sněmovna. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ho odmítl. "Připadal jsem si jako don Quijote de la Mancha, jako někdo, kdo hovoří o větrných mlýnech," říká Svoboda v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Průměrný počet slepic: 1.6 (25 hlasů)

In reply to by anonymní 2 (neověřeno)

Trvalý odkaz

ví kulové o epidemiologii. Zato jeho šéf, moudrý Petr Fiala pravil 21. 8. 2020, že opatření vlády jsou nesmyslná a zbytečná. Tak by se nejdřív chlapci mezi sebou měli dohodnout, než začnou žvanit. A nejlépe nechat vše na profících tito amatéři.
https://www.forum24.cz/petr-fiala-to-co-predvadi-vlada-je-mateni-lidi-o…

Průměrný počet slepic: 4.8 (26 hlasů)

DVTV
BEST IN COVID? Nebo taky ne... Názorovou houpačku premiéra Babiše shrnuje Veselovský

Opozice,?
Opozice dělá rozhodnutí vlády?

Průměrný počet slepic: 1.3 (21 hlas)

In reply to by anonymní 2 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Co ale dělá naprosto jistě, je rozesírání lidí.
( Přesněji dělala do 29.8. 2020, kdy jsem zachytil poslední výblitek fialovýho modroptáka. Pak se zklidnila, protože volby)

Průměrný počet slepic: 5 (25 hlasů)

je fakt, že když porodník který ví kulové o epidemilogii, upozorňoval na nebezpečí epidemie byl ministrem odbyt. V pozdější době byl odbyt i Prymula a Babiš převzal za řízení protiepidemických opatření osobní zodpovědnost. Bohužel, víc ho zajímaly krajské volby. Nevím, proč sem pletete vyhlášení Fialy- pro rozhodování tady máme vládu.

Průměrný počet slepic: 2 (12 hlasů)

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

nejsou vládní opatření, ale štvavá média. Ta místo aby řekla, pojďme dělat důsledně to co nařídila vláda a až skončí pandemie, prohlédněme si účet, tak média dokola opakují co vláda zavinila.
Přirovnání, do lodě teče voda a posádka je vyzývána, aby probírala, kdo díru v lodi zavinil, místo toho, aby společně byla díra ucpána a voda vyčerpána.

Takže hlavní odpovědnost za to, že 30% populace sabotuje vládní nařízení jsou:
1.
Média, hlavně ČT24.
2.
Opozice.
3.
Vláda.

Ostatně podobně je na tom veřejné mínění i v zahraničí. Tam ale (SRN) panuje vyšší kultura.

Průměrný počet slepic: 4.7 (29 hlasů)

do níž lze nalít absolutně cokoli. I mezi prodejnými děvkami z řad českých novinářů je obtížné, ne-li nemožné, najít někoho beznázorovějšího, než je Fendrych.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

Jsem koroňák a už na vás jdu. Nejlépe je národ vystrašit až k smrti. Polovina pak strachy umře a ta druhá se pomlátí mezi sebou(v úmrtním listu pak bude za příčinu smrti označeno na Covid/s Covidem). Koneckonců ,,Zlatá miliarda," že ? Co na tom, že nám žádné MSM není schopné ukázat ty stohy nemocných v nemocnicích, které se tam válí po chodbách ? Co na tom, že jsou za pozitivní označeni lidé, kteří se na test objednali ale z časových důvodů na něj nešli(tříhodinové fronty apod). Co na tom, že PCR testy mají na sobě visačku „Pouze Pro Výzkum – Nepoužívat pro diagnostické účely“ – “For Research Use Only (RUO)” a “NOT for Use in diagnostic procedures”.Prostě vás vystrašíme až k smrti ať to stojí, co to stojí. Inu, kdo chce se nechat strašit, ať se straší. Ale já si ten hadr na hubu beru jen z toho důvodu abych nedostal pokutu.

Průměrný počet slepic: 2.4 (21 hlas)

Vláda má většinu proto, aby rozhodovala bez podpory opozice. Jestliže v jiných případech (pokud hájí svoje vlastní zájmy) je bureš schopen válcovat opozici jako buldozer, je až s podivem, na co se tu teď vymlouváte a z čeho Fialu osočujete. On data k dispozici neměl, jako bureš.
On vládne Fiala?
On rozhoduje? Nebo AndrejBabis se řídí tím co mu řekne Fiala?

Průměrný počet slepic: 1.9 (13 hlasů)

In reply to by anonymní 2 (neověřeno)

Trvalý odkaz

všechny ty Bohouškovou partají zrušené špitály?
Tenhle ksicht by měl už jen držet mordu a chodit kanálama.

Průměrný počet slepic: 4.8 (23 hlasů)

o plno okresních nemocnic. Taky o Nemocnici Pod Pleší, tam kdysi stonala moje babička s tuberkulózou.

Zubař Šmucler opouští svou nemocnici, kterou vyšetřuje elitní útvar
http://jdem.cz/fgsas2
Výňatek: "...V roce 2007, za vlády hejtmana Petra Bendla (ODS), bylo sanatorium Středočeským krajem spolu s některými dalšími zařízeními zprivatizováno. A to za 45 milionů korun. ….
...Už v té době byl na straně kupců i Jan Hromádka a jeho Sudop. Roman Šmucler se jako spolumajitel v obchodním rejstříku poprvé objevil v roce 2008. „Nemocnici jsme vedli jako nonprofitní, nikdo nečekal, že z toho budou nějaké peníze,“ popisuje Roman Šmucler opakovaně své podbrdské podnikání...."
--
Pan doktor je dobrodinec,vlastnil 49% podíl nemocnice, ale nečekal, že z toho budou nějaké peníze... :-)

Průměrný počet slepic: 4.9 (39 hlasů)
Trvalý odkaz

Přeposílám odkazy na výstupy profesora Hořejšího, v ČR není špičkovější imunolog.

Seznam TV rozhovor 23.9.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ukoly-pro-noveho-ministra-v-dobach-c…

Novinky.cz 25.9.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/devet-rad-jak-snizit-riziko-tezkeh…

G.cz 25.9.
https://g.cz/v-nemocnicich-se-daji-ocekavat-kapacitni-problemy-myslim-z…

Britske listy TV 29.9.:
https://blisty.cz/art/101304-rozhovor-britskych-listu-322-koronavirus-v…

HN 7.10.:
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2…

Britske listy video 8.10.:
https://blisty.cz/art/101406-rozhovor-britskych-listu-325-koronavirova-…

Tema 9.10.
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-19-4141/topic/2…
CRo2 19.9.
https://dvojka.rozhlas.cz/vaclav-horejsi-opatreni-se-projevi-az-za-tri-…
CT1 7.10. Udalosti:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/220411000101007/ (33:50, 35:02, 35:32)
CT24 7.10. 90’:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/220411058131007/ (45:30 - 1:04:05)

No a nakonec dodám obvyklé, že na 30% české populace platí pouze malý dvůr a dlouhý bič.
Ale není to originální zjištění, všichni přece víme, jak Češi dodržují dopravní předpisy.

Průměrný počet slepic: 3.6 (29 hlasů)
Trvalý odkaz

Národy Evropy přežily pandemie černého moru španělské chřipky a přežijí i tzv Covid-19.
Nejhorší smrt je ta ze strachu. Ostatně, chtěli by jste snad žít věčně?
Nur keine Panik!
Zdeněk.
http://pohranicnik.blogspot.com/

Průměrný počet slepic: 2.8 (29 hlasů)

In reply to by Pohraničník Blogspot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ne jděte, ale ty sám jdi do prdele a nezastavuj se ...

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

takovou komplikovanou větu, jako je "Nur keine Panik!" - to už musí být jeden mimořádný lingvista a intelektuál k tomu....
kolega nám to chtěl jemně naznačit

Průměrný počet slepic: 4.9 (9 hlasů)

"Nejhorší smrt je ta že strachu !"
Pohraničníku, nechcete nám povědět, jaké to bylo ?

Průměrný počet slepic: 4.5 (15 hlasů)
Trvalý odkaz

proč na jaře došlo k poklesu zamoření breberou.
Breberu jsme si prostě vyšlechtili, zásahy felčarů jsme ji donutili změnit model chování.
Nyní zde v Kotlince máme podle mě druhou variantu brebery.
Méně agresivní vůči hostiteli a na oplátku o to více agresivní v infekčnosti.
Prostě každá akce vyvolává reakci.

Průměrný počet slepic: 4.4 (16 hlasů)
Trvalý odkaz

Předpověď: Po italském je tu český scénář, kolaps nemocnic se blíží
DANIELA PŘÁDOVÁ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Predikce Petra Ludwiga z 20. 9.
- 27. 9. bude kolem 800 až 1000 hospitalizací (nastalo o 1 den dříve)

- 6. 10. bude kolem 1600 až 2000 hospitalizací (nastalo o 1 den později)

- 15. 10. bude kolem 2400 až 4000 hospitalizací (nastalo o 3 dny dříve, 14. 10. dopoledne bylo již 2503 hospitalizací, jen za pondělí přibylo téměř 400)

Průměrný počet slepic: 3 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

Vidlák šest slepic.
U Mastera se zdržuji hlasování.
Podle mého setrvalého názoru je vynikající odborník, leč aplikuje svou odbornost i na oblasti, kde je neaplikovatelná...
Ale hluboce smekám - otevírá mi oči...
Mimo jiné vnímám, že - ač nerad - prodělává pozitivní vývoj.

Průměrný počet slepic: 4.6 (19 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Chtěl jsem něco podobného napsat, ale Asfaltový holub mne předbvěhl.
Jenom doplním - Master se ještě opravdu musí hodně učit - on je opravdu rozdíl mezi IT a medicínou. Ta náhubky opravdu mají význam - doporučená literatura se najde v tematu kapenková infekce a její šíření, potažmo prevence KI.
Zítra padne desetitisícovka - je ovšem pravděpodobnost 5% že to bude až po neděli. Růst bude minimálně do konce října s jestli to půjde dobře tak Ježíšek nadělí světýlko na konci tunelu.
Četl jsem výblitek takyekonoma Ševčíka - to už je na blázinec a svěrací kazajku.

Vidlákovi posilám celou slepičárnu :)

Průměrný počet slepic: 4.5 (17 hlasů)

Já myslel, že ty náhubky nosíme kvůli tomu, aby se nám ta epidemie zas tak moc nešířila. Nikoliv proto, abychom ostatním dokazovali, že bojujeme s epidemií. No a vzhledem k tomu, že se nám to i s náhubkama šíří v zásadě stejným tempem, jako před tím bez nich, na to člověk fakt nemusí být epidemiolog, aby v tom viděl marnost nad marnost.

Mimochodem, už jsem to tu několikrát říkal, a pořád si na tom trvám: Já nerozporuji otázku individuální účinnosti roušky (i ta je sice složitá, ale klidně připustím, že na individuální úrovni funguje), já rozporuji otázku plošné účinnosti nošení roušek. Tam se vám totiž do hry dostává poměrně dost neintuitivních faktorů, které zatím nikdo nebral v úvahu. Za všechny jmenuji jeden: Jestliže nosíte roušku a věříte v její účinnost, pak se s rouškou na puse budete dopouštět mnohem rizikovějšího chování, než co byste si dovolil bez ní. Zvýšenou rizikovost chování ovšem také musíte započítat do účinnosti plošného nošení. A tak se vám klidně může stát, že ta zvýšená rizikovost také klidně může úplně přebít její pozitiva. Nehledě na to, že bych byl schopen najít ještě další negativa roušek. Aby rouška byla plošně účinná, nestačí, že má pozitivní vlastnosti. Ono navíc musí platit, že nemá negativní vlastnosti, resp. že pozitiva ta negativa přebijí. A to se ukazuje, že zřejmě zas tak moc neplatí. Jenom z toho, co jsem tu napsal, platí jedna velmi neintuitivní, ale pravdivá, věc: Čím více roušce věříte, tím méně je rouška účinná. Jistě, třeba i ty negativní faktory roušek mohou jít nějak kompenzovat. Problém je, že se je nikdo ani nesnaží identifikovat, natož aby vymýšlel kompenzační opatření. Pokud máte u roušek nekompenzovaná negativa, úplně klidně vám může vyjít, že by pro vládu bylo lepší plošnou povinnost nepřikazovat, neboť to může situaci ještě zhoršit. (Osobně jsem názoru, že ta plošná účinnost je někde velmi blízko nuly.)

Problém je pořád stejný: I na plošné nošení roušek je potřeba se dívat jako na komplexní systém. To, že jedna část komplexního systému vykazuje pozitivní vlastnosti (třeba že rouška v laboratoři zachycuje viry) se vůbec nic nedá říct o systému jako celku. V tom se totiž projevují mnohé další zpětné vazby, které mohou být velmi neintuitivní a které mohou nakonec klidně způsobit, že celkový výsledek bude proti všem očekáváním negativní. A tak vám nezbývá, než se koukat na to, co se tu děje. Na začátku září jsme tu měli reprodukční číslo zhruba 1.6, abychom teď v říjnu měli reprodukční číslo 1.5. Připouštím, že na snížení reprodukčního čísla o 0.1 se mohly klidně ty roušky podílet. Spolu s rouškami se do toho ale projevily úplně všechna opatření. Takže pouze část z toho vychází na roušky. Všechno, co se zatím proti epidemii udělalo, včetně roušek, snížilo reprodukční číslo viru o pouhých 0.1! Z toho je doufám patrné, jak málo jsme zatím udělali. (Zavření škol se samozřejmě na datech ještě nestihlo projevit, to budeme schopní sledovat tak někdy příští týden). Jo kdybychom měli reprodukční číslo menší než třeba 1.1, tak by se dalo uvažovat o tom, že v tu chvíli by mohly být roušky (možná!) adekvátním opatřením. Při takto vysokém reprodukčním čísle je to ale už o ničem. Když vám do domu teče při povodni voda, tak pokud jí tam teče málo, možná budete zvládat jí vybírat kýblem. Od určitého množství přitékající vody vybírání kýblem ale zcela ztratí smysl. S rouškami je to podobné. Už nám sem dávno teče mnohem víc viru, než co roušky mohou zadržet. Jedinou otevřenou otázkou je, zda jsou roušky jako onen pověstný kýbl, nebo pouze dětským kyblíkem, ne-li přímo malou skleničkou nebo snad cedníkem.

Průměrný počet slepic: 4.4 (13 hlasů)

In reply to by master

Trvalý odkaz

Pane Master.
Správně.
Ještě nikdo nenapsal,že rouška může ochránit nositele,ale pokud se na roušce koronáč zachytí,tak ho donesete domů,nebo při sundání roušky,klidně ho přenesete rukou,sobě,nebo dalšímu.To by se mělo jinak řešit,buď měnit roušky častěji během dne,aspoň ti,co se setkávají s více osobami,pak při příchodu domů,raději ji sundat před domem,třeba do igelitového sáčku.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Přesně tak, mluvilo se už o spoustě potenciálních negativ roušek. Pak ale v jednu chvíli jakoby všechno přebil názor, že roušky se nesmějí nijak zpochybňovat a kdo je zpochybňuje, je opovrženíhodný chřipečkář. V tom vidím poněkud problém. Ta negativa nošení roušek tu totiž opravdu jsou (kromě toho vámi zmíněného bych dal dohromady ještě několik dalších) a jedinou otázkou je, jak jsou velká v porovnání s pozitivy. To, že je zpochybňování účinnosti roušek v zásadě společenské tabu pak může paradoxně způsobit, že přestože by roušky za nějakých okolností být účinné mohly, tak nebudou, neboť nikdo se nepokusí vykompenzovat existující negativa.

V tuto chvíli máme nějaká plošná roušková opatření. Možná už jenom to, že by se k plošným opatřením přidala nějaká rozumná osvětová kampaň, mohlo by to účinnost roušek pozvednout na mnohem vyšší úroveň. Už třeba jenom, kdyby se víc zdůrazňovalo, že roušky fakt nejsou všespásné. Sám vím ve svém okolí o několika případech, kdy se lidé sešli v rouškách s tím, že se jim přeci s nimi nemůže nic stát, protože je rouška chrání, aby si pak mezi sebou koroňáka předali i přes roušky. Pak se všichni divili. Kdyby té roušsce tolik nevěřili, asi by se vůbec nesešli a koroňák by setřel.

Moje tvrzení tedy nezní, že roušky jsou za všech okolností a zcela nutně plošně neúčinné. Moje tvrzení zní pouze tak, že roušky jsou plošně neúčinné při reálné implementaci, kterou jsme si zde vytvořili. Přikázat lidem, aby nosili všude ve vnitřních prostorách roušky, je prostě příliš málo, než aby opravdu fungovalo. Dovedu si živě představit, že kdyby se příkaz nosit roušky doplnil o nějakou informační kampaň, jak správně s rouškami zacházet a jak s nimi naopak nikdy nezacházet, mohla by se jejich účinnost klidně dramaticky zvýšit. Také ale platí, že roušky fungují jenom tam, kde se nosí. Jsem přitom přesvědčen o tom, že koroňák se zejména šíří tam, kde se roušky vůbec nenosí. Prý je polovina všech nakažených z rodin. To znamená, že kdybychom nějak zázračně zastavili přenosy v rodinách, jsme na reprodukčním čísle 0.75, tedy daleko v bezpečném pásmu. To znamená, že minimálně půlka (ve skutečnosti mnohem víc) celého reprodukčního čísla vám na jakékoliv rouškové příkazy vůbec nebude reagovat.

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

In reply to by master

Trvalý odkaz

Boserocke vam to napsala, to ze pouzivate rousku spatne neznamena ze nefunguje ;)
Takze co si pustit znovu z jara co je rouska, jak funguje a jak s ni pracovat ;)

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Tak ono o spravnom pouzivani rusky sa vravelo uz na jari - spravat sa k nej sposobom, akoby ta vonkajsia strana bola toxickym odpadom ... nesahat na nu vonku, doma ju nechat padnut rovno do vyvarky, neprat spolu s ostatnym pradlom, susit na slniecku alebo aspon vyzehlit ... ale priznavam, ac som to takto dodrzivala zjari, dnes som hooooodne povolila ... ale vdaka za pripomenutie, nastupim decka na skolenie muzstva :D

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)

Prymula prosí, aby jsme všichni zůstali doma.
Bohužel nejsme v Číně, tam by to zajistil stát.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

In reply to by master

Trvalý odkaz

"Jestliže nosíte roušku a věříte v její účinnost, pak se s rouškou na puse budete dopouštět mnohem rizikovějšího chování"

Nevím už, který slavný matematik to řekl, ale promyslete si následující tvrzení:
"Dovolte mi předpokládat, že dvě a dvě je pět, a já vám dokáži, že z komína vyletují čarodějnice."

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

že nejpozději o víkendu vystoupí nejvýznamnější lékař galaxie, to neuvěřitelný šarlatánský pako Hnízdil(se Šmúcou za prdelí) s novou peticí proti opatřením
Jeho přece (jak nám v neděli sdělil na Primě) nijak neznepokojuje rostoucí počet nakažených, hospitalizovaných ani mrtvých.
Zásadně nepřeju nikomu nic špatnýho, ale těmhle darebáckým kreténům přeju, aby kovídkem pěkně hnusně onemocněli....

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

potom Hnízdil... já bych řekl, že to už stačí. Zkusme o něčem hezčím a příjemnějším - co takhle odleželá zdechlina v příkopu u cesty?

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Napsal uživatel Asfaltový holub (neověřeno) dne Čt, 15. 10. 2020, 00:04

In reply to popírání reality ? by Carlos V. (neověřeno)
Trvalý odkaz
Eh...

Realitou je 1% BEZPROSTŘEDNÍ(!) smrtnost při započítání i dětí a mladistvých -v případě, že je k dispozici NEPŘESYCENÁ kapacita nemocnic a nerozpadlá infrastruktura.
Jinak je smrtnost V PRŮMĚRU cca trojnásobná.
U starších - (či mladých nemocných) bude přesahovat 30% -a v případě přechodu na "válečnou medicinu" je v některých nemocnicích poskytována pouze euthanasie - viz NY.

To však není nejdůležitější!
Nejdůležitější jsou doživotní či dlouhodobé následky i v případech prodělaného lehkého průběhu u mladších ročníků, poškození srdce, plic, ledvin a mozku...

Je dost pravděpodobné, že mi za pár let coby zpopelněné mrtvole budete závidět.

Průměrný počet slepic: 4.4 (14 hlasů)

jste mi připomněl výjev z Bible, Sodoma a Gomora živí závidějí mrtvým

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)

In reply to by Gaia (neověřeno)

Trvalý odkaz

ani v Gomoře nezemřelo tisíc mrtvých!

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

Ty následky - malér je že o tom budeme vědět víc tak za dva tři roky - a některé souvislosti se zjistí až po letech - hodně letech - jako třeba některé koplikace po aplikaci depotního penicilinu nebo kyseliny acetylsalicyloví. A zjizvenej pajšl je taky věc - děkuju nechci.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Škoda, že lidé se takovým informacím vyhýbají (případně nemají čas nebo mají averzi k jinému názoru).

Krátká citace:
Chřipka před 25 lety znamenala nákazu více než milionu lidí skutečně nemocných. Statisticky bylo více než 3000 nakažených na sto tisíc obyvatel. Počet úmrtí v přímé souvislosti s chřipkou byl 6000 (dolní hranice odhadu).

Dodávám, že kdyby se tehdy testovalo PCR, byl by virus detekován u 3-5 milionů obyvatel (můj odhad).

Průměrný počet slepic: 3 (16 hlasů)

"Všimněte se, jak ty opatření jdou ruku v ruce napříč evropskými zeměmi. Jak se ty postupy manipulace s lidma dojemně shodují."

To je pro mě ten nejsilnější důkaz, že se s lidstvem hraje nečistá hra a vše bylo dopředu naplánováno.

Průměrný počet slepic: 2.7 (19 hlasů)

Statisticky dokonce umřelo letos méně lidí než před šesti lety.

Průměrný počet slepic: 2 (15 hlasů)

žádné odkazy na tehdejší čísla z ministerstva zdravotnictví nebo statistckého úřadu. A to jsme tehdy měli mnohen více lékařů, sester i státních nemocnic.
A že jsou všude opatření obdobná? To je snad vezdravotnictví samozřejmé, s výjimkou zemí kde léčí šamani ...

Průměrný počet slepic: 4 (16 hlasů)

Psychicky slabší část populace by uvítala, kdyby fyzicky zdatní vlastenci šli, pod vedením Obrtel, pomáhat do zdravotnictví.
Když to udělají, budu je volit, když ne, tak se přidají k ostatním kecálkům, kterých máme hafo.

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

Jen krátce k některým bodům:
4) V Itálii pomřela kvanta slabých kusů za první vlny, takže ZATÍM tamní zdravotnictví zvládá vlnu druhou a úmrtnost na korunáče jim moc neroste.
Za předpokladu, že nečarují s čísly a nevykazují jako Germáni nepohodlná čísla coby "selhání srdce". Blíží se totiž lyžařská sezóna a nafouklá bříška vyhladovělých hoteliérů volají po nakrmení.

6) Imunitou bych se vůbec nekonejšil.
Francie dnes zaznamenala první dvě úmrtí na reinfekci. NIKOLI první dvě reinfekce, ale rovnou úmrtí.
Když Asie už v průběhu jara varovala před tím, že imunita na korunáče buď nevzniká vůbec nebo je velmi krátkodobá, bylo to označováno za dezinformace od rudých žluťáků.
No,. tak teď teď už to máme potvrzeno ze západoevropské komtinentální země.

Stejně tak byly zpochybňovány asijské informace o vážných následcích u přeživších.
Vážné následky u koronapřeživších už potvrdilo i české zdravotnictví. A nejsou jich malé počty.
Pro mladé to znamená dlouhodobou neschopenku a po ní eventuálně invalidní důchod nebo sníženou pracovní schopnost, u seniorů odkázanost na péči dalších osob.

A pak jsou tu děti a mladiství, u kterých se zatím o průběhu a následcích neví skoro nic, bo stále jedeme v modu "děti a náctiletí to nemůžou dostat a když jo, je to rýmička".
Jenže...
V GB se od cca dubna vyskytuje záhadná dětská infekce, která začíná bolením bříška a pokračuje stavem podobným septickému šoku. Několik desítek dětí na to zemřelo, přeživší si poležely na ARO a JIP a... A pak veškeré informace zmizely jak mávnutím kouzelnou hůlkou. Lékaři nicméně stihli upozornit na to, že se patrně jedná o dětskou formu korunáče.

Obávám se, že tahle brebera nám ještě zdaleka neprozradila všechny své dovednosti.

No, a co se týče kapacit nemocnic, tak tam jsem docela pesimista.
Jestli už teď zabírají koronapacienti 30% VEŠKERÉ kapacity vybavené podporou dýchání, znamená to, že ta místa již teď chybí pro lidi po vážných operacích a úrazech i pro těžké chroniky, onkologiky a další lidi ve stavech vyžadujících podporu dýchání.
Prosakující zprávy o tom, že senioři jsou místo ventilace napumpováni sedativy a ponecháni osudu, asi nebudou nepravdivé. Špitály už dávno před korunáčem odmítaly hospitalizaci seniorů (zejména těch z pobytovek) a pochybuji, že by se na tom cokoli změnilo k lepšímu. Stejně tak odmítaly hospitalizaci lidí s duševními a mentálními poruchami - v obou případech proto, že nemají dostatek personálu na péči o ně.
Takže pokud chytnou korunáče tyto skupiny, je vysoce pravděpodobné, že se a) nedočkají pomoci a b) vůbec nedostanou do koronastatistik.

Tím vůbec nechci zpochybňovat Masterovy argumenty.
Jen mám nedobrý pocit, že jsou pořád ještě přehnaně optimistické a že situace je mnohem horší..

Průměrný počet slepic: 4.8 (25 hlasů)

říká se tomu Paliativní péče.
Je obyč snaha ulevit od bolesti u "odepsaných kusů".

Průměrný počet slepic: 4.6 (13 hlasů)

S těmi seniory máte pravdu, z nemocnice nám šupem poslali 94 letého dědu po mozkové mrtvici.
Masterovy argumenty jsou jistě přehnaně optimistické, na rozdíl od politiků a obdobné pakáže, jakou jsou například podomní prodejci předražených šmejdů, masterova argumenty nepočítají s debilitou obyvatelstva.
Před chvílí jsem se vrátil z práce, cestou jsem tankoval na benzínce v okrajové části Brna.
Vchod obležený hloučkem "uvolněných" bez roušek, nebo s rouškami na bradě, konzumujících zde zakoupený chlast ze společné flašky.
Obsluha samozřejmě taky bez roušky.
Co chcete s idioty dělat?

Průměrný počet slepic: 4.7 (28 hlasů)

deklem z plexiskla, přijde mi trojčení s rouškou zbytečné. Když se navíc postavíte o půl kroku dál od pultu, jste od sebe dva metry.
Jinak já platím na pumpách přes okénko sloužící k platbám v nočních hodinách.
Pokud tedy je takové okénko se šuplíkem k mání a já nemám jiný důvod lozit po kšeftu s milionem vystavených hovadin, které mě nezajímají.

Průměrný počet slepic: 4.5 (10 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.