Je nejvyšší čas začít se bát

Autor
Štítky

Tak po delší době si dovolím přidat několik poznámek k dalšímu vývoji naší koronavirové krize. V první řadě je potřeba říci, že jako lidé toho o koronaviru víme stále poměrně dost málo. Nemohu se zbavit dojmu, že i naše vláda nerozhoduje podle nějakých vědeckých výzkumů, ale mnohem více tak trochu na základě zaručených babských rad. Zpočátku mi to trochu vadilo, pak jsem si ale uvědomil, že vláda nemá moc jiných možností. Ono totiž pořád ještě nic moc jiného, než zaručené babské rady neexistuje. Tu a tam se snažím si přečíst nějaký ten vědecký článek na téma koronavirus a z většiny z nich jako sláma z bot kouká, že také nejsou ničím jiným, než zaručenou babskou radou, možná opatřenou pár dobře vypadajícíma grafama. Smiřme se proto s tím, že věda prostě zatím nemá příliš mnoho poznatků, které bychom opravdu mohli pro další vývoj situace použít. Ty opravdu důležité věci o koronaviru věda prostě ještě neví.

Abychom si tak mohli říci, co bude dál, bude dobré se nejprve podívat do minulosti, na první vlnu. Jediné informace, které jsou ke koronaviru skutečně použitelné, leží v minulosti. Po vzoru komplexních systémů, o kterých jsem tu nedávno psal, nemá smysl analyzovat dílčí věci, neboť civilizace je komplexním systémem, kde existuje velké množství zpětných vazeb, které není schopen nikdo na světě dohlédnout. Jediné, co má smysl, je dívat se na interakci epidemie a lidské civilizace jako na nedělitelný celek a sledovat, jak se obojí dohromady chová.

Začněme s tím, že si povíme některá pozorování z předchozího vývoje epidemie, která jsou dle mého názoru důležitá:

 1. Na jaře se tady u nás nic moc nedělo. Všichni jsme byli vystrašení, ale na koronavirus umřelo jenom pár lidí. Epidemie se zastavila dříve, než stihla napáchat velké škody. Můžeme polemizovat nad tím, co přesně epidemii zastavilo, ale víme, že pokud se epidemie nezastaví, umí páchat fakt zlé věci. V New Yorku nebo v Bergamu by nám mohli povídat.
 2. Je zajímavé, že na jaře došlo k jednomu velmi prazvláštnímu jevu. Tento jev jsme s Vidlákem popsali v samostatném článku. Koronavirus si z nás doslova dělá prdel. Prakticky po celé Evropě, ale třeba i v USA, došlo ve stejný víkend k zásadnímu poklesu reprodukčního čísla. V mnoha státech to bylo pod 1 (tj. epidemie začala ustupovat), u jiných to sice zůstalo nad 1, ale zpomalení v dalším vývoji je přesto na první pohled patrné. Vůbec nezáleželo na tom, jaká opatření ta která vláda učinila a jaký chaos v tom byl (jakože v tom byl chaos pořádný). Ve stejný moment prostě všude v našem civilizačním okruhu epidemie začala zpomalovat. Klesala pak třeba úplně stejně rychle u nás, jako v Německu.
 3. Naopak, pokud se podíváme na vývoj teď na podzim, tak se zatím stále držíme v exponenciální části křivky, navzdory všem opatřením, která se zatím zaváděla. Už delší dobu tvrdím, že nošení roušek jakožto plošné opatření je v zásadě směšné s minimální, nebo i žádnou účinností (dokonce si umím představit i to, že účinnost je negativní). Vývoj mi dává za pravdu. Epidemie v zásadě vůbec nereaguje na to, že vláda už na začátku září nařídila dost striktní roušková pravidla a roste si dál svým exponenciálním tempem.
 4. Vidíme vcelku jasně, že testování PCR testy má stále dobrý prediktivní charakter. Množství hospitalizovaných vcelku dobře kopíruje křivku potvrzených nakažených. Jistěže, jak správně v tomto případě tvrdí i někteří "chřipečkáři," vztah mezi potvrzenými nakaženými a hospitalizovanými je jistě složitější. Empiricky lze ale říci, že jsme teď ve fázi, kdy vztah mezi oběma veličinami je ještě stále krystalicky čistý. Asi lze čekat, že až se tu náležitě promoříme, tento vztah tak čistý nebude a bude pak správný čas na kverulantství chřipečkářů. Teď tomu tak ale ještě není. Podíváme-li se třeba na takovou hodně promořenou Itálii, tam pořád počet potvrzených případů roste, ale úmrtí už tento trend nekopírují. Jinými slovy, tohle je v tom všem špatném poměrně dobrá zpráva: Jestli si projdeme promořením, další vlny nemoci už zřejmě nebudou mít zdaleka takovou ničivou sílu, jako ta první vlna nemoci, která nás zasáhne. Nicméně z korespondence křivky nakažených a hospitalizovaných lze už teď soudit, že tady v České republice ještě moc promořeni nejsme. Hospitalizace přesně kopírují trend počtu potvrzených nakažených, což je velmi špatná zpráva.
 5. Víme, že v tuto chvíli na sto procent máme v ČR promořenost aspoň 1%, neboť počet potvrzených nákaz přesáhl hodnotu 100 000 (1% z populace). Jistě je těch skutečných nákaz mnohem více, ale nikdo neví, kolik jich ve skutečnosti je. Hraje se také o to, jak moc jsme v tuto chvíli promořeni. Jestli jsme blízko toho 1%, máme obrovský problém. Jestli jsme řekněme u 10%, máme pořád ještě hodně velký problém, jestli jsme ale už někde u 50% promoření, už by to tak zlé být nemělo. Blbé je, že nikdo neví, jak jsme vlastně opravdu daleko v tom promořování. Mně se jeví, že bychom mohli být zhruba u těch 10%, ale to berte fakt jako velmi  nepodložený odhad.
 6. Při první vlně jistě došlo k nějaké imunizaci společnosti, opět ale nikdo nedokáže říci, jak moc jsme byli imunizováni. Imunitu vůči nemoci jako takovou přitom nelze chápat jenom dvoustavově (je/není imunní), ale spíše jako spojitou veličinu určující, jak závažný průběh bude mít ta která expozice viru. Proto nelze vůbec vyloučit, že částečně zimunizovaný jedinec může při druhém setkání s virem mít mnohem horší následky, než při prvním setkání, přestože už má částečně vybudovanou imunitu. To je důležité si uvědomit - lidská imunita nefunguje tak, že po setkání s antigenem už mu nikdy nedovolí vstoupit do těla, ale funguje spíš na úrovni boje. Po setkání s antigenem se tělo na daný antigen mnohem lépe vyzbrojí a ten má příště menší (ale nenulovou) šanci napáchat velké škody. Lze tak s klidným svědomím ignorovat různé zprávy o reinfekcích koronavirem, neboť z pohledu lidské imunity to neznamená nic. Reinfekce jsou problematické pouze pro velmi zjednodušený model lidské imunity, a nikoliv pro imunitu samotnou. (proto znovu opakuji - opatrně s jakýmikoliv modely!)
 7. Považuji za téměř jisté, že do první vlny jsme s testováním naskočili už dávno za běhu. Lze tedy očekávat, že koronavirus tu byl už dávno před tím, než byl první lyžař z Itálie otestován PCR testem. Například když byly u nás v únoru na návštěvě Vidlákovy děti, dotáhly nám nějaký velmi prazvláštní velmi infekční virus asi přímo z Tchaiwanu (neb Vidlákovy zabíjačky se před tím účastnila Tchaiwanka), příznaky podobný koroňáku, který kdekoho v okolí docela skolil. Tchyně z toho viru měla i trombózu. Tenkrát se ještě netestovalo, ale pravděpodobnost, že to byl opravdu náš slavný koroňáček mi přijde poměrně veliká. Z toho plyne zejména to, že zcela přirozeně muselo být otestováno méně jedinců, než kolik by jich bylo otestováno, kdyby se testovalo hned od začátku vlny. Z toho pak plyne vyšší vypočítaná smrtnost a vyšší závažnost. Jinými slovy, to, že po první vlně tabulkově klesla závažnost infekce, nemusí znamenat ani tak to, že koronavirus zeslábnul, jak nám někteří tvrdí, ale může to znamenat prostě jenom tolik, že v rámci druhé vlny je obecně testování mnohem kvalitnější. Důležité je přitom říci, že právě tento faktor nelze v číslech nijak odlišit od faktoru imunizace. My tedy víme, že oproti první vlně se snížila tabulkově závažnost infekce, ale nevíme jaký podíl v tom má celková imunizace společnosti a jaký podíl v tom má větší kvalita testování. Na počátku druhé vlny jsem věřil tomu, že faktor imunizace je větší. Teď už si tím zdaleka nejsem tak jist.
 8. Také je dobré si uvědomit, že v celé epidemii hrají velmi důležitou roli i faktory řekněme sociologické. (Proto je nesmysl se dívat na epidemii analyticky - jediná možnost je se na ní dívat jako na komplexní systém) Vidíme, že při první vlně, když vláda vyhlásila opatření, lidé se v zásadě přidali k tomu, co vláda vyhlásila a ze strachu z nemoci masově upravili svoje životy, aby snížili pravděpodobnost nákazy. To podle všeho zabralo. Nicméně při druhé vlně je ochota lidí spolupracovat s vládou už mnohem, mnohem menší. A nesmíme přitom zapomenout: Virus se nešíří podle toho, jaká opatření vláda vyhlásí, ale podle toho, jaká opatření lidé dodržují. Stejná opatření, která vláda vyhlašuje na podzim, už v lidech vyvolávají mnohem menší strach. Na jaře byl fakt velký mediální problém, když někde umíralo 50 lidí denně. Teď na podzim, když nám tu už opravdu umírají, tak po nich neštěkne ani pes. Nebyli jsme imunizováni jenom proti nemoci, ale také proti informacím o ní. Na jaře se to se strachem z nemoci zřejmě přehnalo, teď už se nikdo bát nechce.

A jaký bude tedy další vývoj? Inu, je potřeba si v první řadě uvědomit, že jsou pouze tři možné faktory, které mohou současnou druhou vlnu zastavit:

 1. Promoření - Budeme-li promořeni, jistě to celou vlnu zastaví a pak už budeme vcelku v pohodě. Problém je, že nikdo neví, kolik to bude stát životů. Už teď je jisté, že jich tak málo jako na jaře rozhodně nebude. Bergamo a New York nám přitom ukazují, že ta čísla počtu mrtvých mohou být skutečně zatraceně vysoká.
 2. Nějaký externí faktor - Jistě nelze vyloučit ani různé faktory ovlivňující nemoc, které nejsou v lidské moci. Jenom čert ví, které to mohou být, ale vyloučit je nemohu. Zejména ten vrchol ve tvaru hýždí vysloveně svádí k tomu to chápat jako externí faktor. Ať už jsou ale externí faktory pro nemoc hodně důležité, nebo vůbec, nemáme na ně vliv a nemá smysl se jimi zabývat. Můžeme je s klidným svědomím považovat za součást vlastností toho viru.
 3. Úprava chování všech jednotlivců - Jenom, když se masa lidí rozhodne, že bude dělat věci jinak, může virus přimět k ústupu. Je vlastně paradoxní, že s virem se nejlépe bojuje tím, že se z něho jeden podělá strachy. V konečném důsledku i ty hýždě, které nám koroňák na přelomu března a dubna ukázal, mohou být právě znamením toho, že se z koroňáku v zásadě celá Evropa v půlce března synchronizovaně podělala strachy, což jeho další šíření zastavilo (tedy aspoň u nás).

Psal jsem to už na začátku září a dále si na tom musím trvat: Dokud se jako občané ČR všichni hromadně z viru zase nepoděláme, bude to růst dále. V lepším případě dosáhneme toho promoření i bez toho, nebo třeba zasáhne nějaký externí faktor. Moc bych na to ale nespoléhal, neboť zkušenosti ukazují, že koroňák umí sekat poměrně dost, když se mu nechá volné pole působnosti. Pokles v závažnosti infekcí oproti jaru nic neznamená, neboť, jak už jsem psal, to může znamenat prostě lepší testování. Osobně si myslím, že mutace mají na závažnost viru jenom minimální dopad. Mnohem více lze přičíst buď imunizaci společnosti (ta by byla dobrá, ale je velmi nejistá) nebo kvalitou testování (ta je spíše špatným faktorem, neboť z toho vyplývá, že virus je pořád stejně smrtící jako na jaře).

Obecně pak rozumím i tomu, že opatření proti viru ničí ekonomiku, kterou v obecnosti nelze zařadit až za lidské životy, neboť houby platné, lidské životy na ekonomice stojí (v jedné diskuzi na sociálních sítích jsem za tento pohled dostal ban). Na druhou stranu, nelze asi čekat, že pokud tady budeme mít Bergamo, že ekonomika nějak zvlášť pojede. Nepojede, i kdyby vláda nezakázala vůbec nic.

Tož proto navrhuji, že je na čase se začít toho viru zase bát. Strach je to nejlepší, co můžeme každý udělat pro to, abychom ten virus zase zastavili. Je přitom dobré, že bát se můžeme nezávisle na tom, co nám vláda nařídí. Každý může podle sebe omezit zbytné kontakty. Podle všeho přitom stačí mnohem menší strach, než jaký jsme jako společnost měli na jaře. Je nejvyšší čas se zase začít bát. Všechno ostatní se stane samo. Naopak, když se bát nezačneme, možná nám hrozí za měsíc nějaké pěkné Bergamo nebo New York s pěknou hromadou mrtvol. Pak už asi nebude žádných pochyb o tom, že Koroňák pořád ještě umí sekat velmi výkonně.

Vidlákův doslov: 

Přátelé, nerad to říkám, ale v tomto týdnu se podle našich predikcí měla křivka nakažených už zplošťovat. Nestalo se. Nemáme průvěh jako v USA. Pomalu je třeba si přiznat, že Flégr byl možná ještě optimista. Já nevím, jestli všem dochází, že jakmile začneme mít sto mrtvých denně na covid nebo s covidem, začneme mít kupu mrtvých i  na nedostatek péče kteří se do grafů ani nedostanou, ale přesto jaksi... doopravdy umřou. 

Uvědomte si, že Druhá světová nás stála průměrně 136 mrtvých denně i když nacisti zapojili plynové komory a spojenci nám házeli bomby na hlavy.  Koroňák začíná být stejně silný jako Druhá světová. Kvůli té stálo za to předělat ekonomiku a rozbořit celá města. Stálo za to, přesidlovat obyvatelstvo, zatmívat okna. Stálo za to dělat vše pro vítězství a pak budovat vše znovu. 

Díky lehkomyslnosti chřipečkářů, novinářů, opozice, díky lehkomyslnosti značné části veřejnosti tu budeme mít největší průser od roku 45. Andrejko má na něm také podíl - tím, že nebyl tvrdší a že neposlouchal Prymulu a Maďara jako slovo Boží.  

Byli jste obětováni na oltáři nenávisti proti Babišovi. Dopracovali jsme se k tomu, že Babiš něco řekl a nenávist jeho protivníků byla tak velká, že proti tomu okamžit začali bojovat bez ohledu na to, že i Babiš občas mluví pravdu.  Měli byste si to uvědomit, protože ti stejní, kteří zlehčovali "chřipečku" vás teď budou chtít obětovat znovu. Za jejich pohodlí, za jejich blahobyt a za jejich starý život na který byste se měli složit vy. Budou chtít obnovit zemi tak, aby oni měli a vy ne. Budou svádět vinu kamkoliv jinam v naději, že se na jejich podíl zapomene. 

S nadsázkou jsem říkal, že po koronaviru tu budeme mít úplně jiné státní zřízení. Teď už tomu začínám věřit. 

Wu-Chan, Bergamo a Česká republika. Hádejte proč to bude patřit dohromady. 

Jo a zítra... zítra vám povím, co dělal dezinformační analytik Vrábel za Prymulou. 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 3.9 (71 hlas)

Komentáře

začínám chápat že nejste věčným ahasverem-kverulantem, ale pouhou obětí okultních stránek. Tajemné učení jen pro zasvěcence šířené internetem - toť paradox moderní doby :)

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Ne toho Kubu, však víte koho. Jako že jako příslušné orgány státu jménem Kuba (Cuba).
Tento stát má totiž dle worldometer poměrně malé počty nemocných a vážně nemocných. A honosí se zdravotnickýma službama na slušné úrovni (čemuž zřejmě odpovídá i odbornost a kompetentnost lékařů či zdravotních sester). Možná by např. vedení KSČM mohlo připomenout internacionální pomoc našich zemí, kterou ty kdysi poskytly Kubě. Nebo prostě jen využít svých jistě nadstandardních kontaktů, jaké s mocenskými špičkami mají.
Na ja, pokud samozřejmě už dávno nepomáhají kubánští lékaři (a další) jinde, například v zemích neokoloniálních Jižní Ameriky. A samozřejmě pokud by nic nenamítali lidé z našeho vládního aj. establishmentu - že z ideových důvodů to prostě nejde, nebo z důvodů naší pověsti moderního liberálního prozápadního kapitalistického státu.

Za sebe však říkám jedno : hlavní je aby kočka uměla chytat myši, ne to, zda je černá nebo bílá. A že lepší je být pokorný a ponížený...než mrtvý.

Douška (málem jsem napsal " rouška" ).
Atestace apod. Jasně. Jenže to by tady dlouhá leta nesměli pracovat např. ukrajinští lékaři. bez potřebných zkoušek, na výjimku ministerstva, mimo režim nouzového stavu....

Průměrný počet slepic: 3.3 (14 hlasů)

Angličtiny znalý Číňan - lékař nebo znalá Číňanka - zdrsestra...ti by asi byli přínosnými. Ze dvě letadla takových, to by mohlo pomoct.
Komisarek Ďourová by jim mohla prát prádlo , včetně toho s bruselskýma krajkama. Když už nic.
Vystrčil by ale asi nadával, že to teda ne, to je zrada...

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

Italům zjara Kuba pomohla. Nepamatujete? Ohledně korony letos kubánské "lékařské síly rychlé reakce" zasahovaly ve dvaceti zemích.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

nemodernizovalo. Koukajíc se na posledního Sicka, jak tam léčili njůorské hasiče postižené potížemi po dvojčatech... hmm

Průměrný počet slepic: 4.6 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Je taková aplikace pro chytré telefony, ktera muze vyznamne pomoci v preveci nakazy. Pokud se setkate s nakazenym, ktery tuto aplikaci tez pouziva, na kritickou vzdalenost a kritickou dobu, aplikace tento kontakt kódovaně zaznamena a vam prijde sdelení že jste takové setkání absolvovali a pouceni o tom co dál. Vse anonymně. Za mne skvělá věc (mě ženě, ktera byla asi půl hodiny v čekárně u doktora, taková zpráva přišla). Nevěřili byste kolik podporu proti této aplikaci se objevilo na Tweetru, obvykle s komentářem "nenechám se od Babise sledovat". Aplikace je navíc kompatibilní sc podobnou německou, takže pro pendlery výborná věc. Ale někdo se nenechá sledovat, přitom plné kapsy vernostnich karet, kam zadal i číslo baráku kde bydlí

Průměrný počet slepic: 4.7 (14 hlasů)

In reply to by Aldo (neověřeno)

Trvalý odkaz

.

Průměrný počet slepic: 3.8 (16 hlasů)

In reply to by Aldo (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mladej či mladá přindou někam do společnosti , skouknou eroušku...ta je v poho. Takže sníží práh opatrnosti, nedbají tolik např. na socdistanc. Máme to přece online potvrzené, takže v klidu.
Přičemž ale vůbec není vyloučeno , že v místnosti nakažený či nakažená jsou. Prostě jen nebyli zatím nikým a nijak podchyceni.
Takže ANO, může pomoci...ale taky může být pouze berličkou z papíru.

Kdyby jen kreditky a pod. Čím chytřejší telefon, tím větší nebezpečí šmírování i takových intimních dat jako je momentální zdravotní stav, i otisky prstů tam lidi dobrovolně zadávají.

Průměrný počet slepic: 3.2 (11 hlasů)

Máte pravdu Chlore. Může pomoci ale jak už to bývá ne vždy. Hold jako s rouškama a proto je to pro mě jen jedna z několika informací jak se chovat v této těžké době

Průměrný počet slepic: 2.6 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

"....Díky lehkomyslnosti chřipečkářů, novinářů, opozice, díky lehkomyslnosti značné části veřejnosti tu budeme mít největší průser od roku 45. Andrejko má na něm také podíl - tím, že nebyl tvrdší a že neposlouchal Prymulu a Maďara jako slovo Boží...."

Takže nové státní zřízení.
A jak se vyetabluje ? Na základě poprav (tož za málem že ne genocidu, viděno optikou nejen zdejších hysteriků a hysterek...za to by asi neměla být jen podmínka nebo pokuta, ne ?) chřipečkářů a spol. ?
Tvl, ta chamraď si fakt nezaslouží než ten bič, vždyť po něm neustále volá. Samozřejmě, jen aby dopadal na záda těch druhých....seznamy už máme, tak teď už jen moct s nima nějak naložit.
Kopejte do těch, kteří to tu rozkradli a ještě více rozkrást plánovali a plánují. A kteří vás klamali tím, že rezervami jsou nuly a jedničky v počítačích. To ale ne , děláte z nich své vládce...dokonce má jeden i titul " guvernér", jak příznačné.
Ale to ne, to byste pak musili místo nějakého tlachala " chřipečkáře" (který nemá ŽÁDNOU PRAKTICKY vyjadřitelnou odpovědnost za správu věcí společných, ani ŽÁDNOU REALNOU MOC, v tomto smyslu) , to byste museli v prvé řadě oběsit své vůdce. Co byste si ale pak počali ? Bez vůdců...co je to za stádo ? Takový nepořádek, to nejde. My chceme pořádek.

Vrtěti podvraťákem.

Průměrný počet slepic: 3.3 (19 hlasů)

Bohužel přesně k tomu to spěje... najít viníka. On bude zapotřebí... tentokrát nebude stačit demise jednoho vládního Kena. Proč tohle všechno? Protože jen málokdo přijme svojí osobní odpovědnost za lehkomyslnost svého vlastní přístupu. Málokdo přijme odpovědnost za svojí vlastní bagatelizaci průseru. A leckdo bude potřebovat, aby se pozornost přenusula jinam, protože toho másla má na hlavě moc. 

A podle známého příloví, že posledního kousne pes - Schytají to nevinní, nebo ti málo vinní. Že by si  u nás národ dokázal říci, že jsme tím všichni sami vinní, podobně jako to Němci udělali s Druhou světovou, to nějak nepředpokládám. Takže dojde spíš na to politické "oběšení vůdců" podobně jako v Athénách nechali popravit své vítězné admirály. Kdo se ovšem prodere k moci, to je otázka. A dost nepříjemná. 

Průměrný počet slepic: 3.8 (19 hlasů)

Prostě hlášky "moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě" nefungují. Nekomunikuje se s masou, ale s jednotlivci.

Takže opravdu, zvláš´t ti, co jste zranitelní, nikam nelezte a když musíte, chrańtě sebe, jak nejlíp co umíte.

A ti ostatní - radši to te´d nechytejte, náhoda je blbec, co kdyby to náhodou bylo horší, špitály budou blbý, neblbněte.

Nekoukat, za co kdo může nebo nemůže. Každý je odpovědný za sebe.

Průměrný počet slepic: 3.5 (14 hlasů)

...vesměs vinili Hitlera a spol. ne z té hrůzy co spoluvykonali, ale kvůli tomu, že to prohrál. Ještě v 80. letech se to např. na ministerstvu vnitra hemžilo funkcionáři a členy NSDAP.
Mimochodem,..... náckové byli i poměrně vysokými funkcionáři NATO.
Admirály ? Ty od Salaminy ? Themistokleta ? Stoupla mu asi do hlavy sláva a kradl moc (a zřejmě se spolčil s nepřítelem) . Co s takovým, má být omlouván ?
Demokracie byla založena zejména proto, aby bránila nastolení tyranidy (i té skupinové). Že by byl popraven.,,,,,to se možná říká.

Za přístup někoho vinit...to je fraška. Ve společnosti, která klade důraz na individuální odpovědnost a individuální rozum....zejména.
Vinit lze za skutky, nebo za nekonání, pokud mělo být konáno.
Vy ale obviňujete jen za pouhý názor. To je morbidní. Ale chápu to, hlavně ať z toho vyklouznou dobře ti " vaši". To je celkem přirozené chování., tedy i lidské. Nehodnotné, ale pořád lidské.

Howgh, je to o ničem. Sektu nepředěláš. A málokterého člena či členku sekty. Přestala by tak totiž existovat. Jediné co by na tom bylo rozumné je to, že by obrátili svůj hněv proti " kacířům", odpadlíkům. K čemu to ale....opět k ničemu, viz tkzv. " historie".

Průměrný počet slepic: 2.6 (11 hlasů)

Athéňané měli za peloponéské války jednu námořní bitvu ve které zvítězili. Ale těsně po bitvě začala bouře a vítězové tak nedokázali zachránit své tonoucí kamarády, kteří přišli o lodě. Athéňané pak odsoudili několik velitelů k smrti. Sice zvítězili v bitvě, ale nezachránili své spolubojovníky. Bouře se nepočítala. Jediný kdo hlasoval proti trestu smrti byl Sokrates.

Za čtrnáct dní Chlore všichni zjistí, proč jsem se tak vehementně stavěl proti názoru, že o nic nejde, že jde o obyčejnou chorobu nevymykající se jiným rokům. Ano, stavěl jsem se proti tomu názoru a znovu opakuji, že sice na něj mají právo, ale je to názor blbý, hloupý a doplatí na něj mnoho lidí. Tak mnoho, že (budu se opakovat) cítím v vzduchu krev. 

Za čtrnáct dní už pro mojí vehemenci bude mít drtivá většina čtenářstva pochopení. Někteří mě dokonce budou (doufám přátelsky a v nadsázce) kárat, že jsem nebyl vehementnější. 

 

Průměrný počet slepic: 4.4 (14 hlasů)

Či snad jsem někde psal, že o nic nejde ? A že se nemá vyzývat k dodržování určitých opatření ? Naopak, psal jsem , že bylo obrovskou chybou když ten váš slavný vedoucí začal všecko zlehčovat, jak že jsme skvělými a že už to máme skorem za sebou...a psal jsem, že právě že PŘED rozvolněním měl on a ostatní odpovědní papaláši vystoupit v hlavních vysílacích časech TV i jinde s tím, že měli vyzvat lidi AŤ PRÁVĚ TEĎ, když se rozvolňuje jsou ještě opatrnější a dodržují doporučená opatření o to přísněji.
Já se nemám za co stydět, to že mě místní žumpa řadí k nějakým chřipečkářům atd...to je mi naprosto u prdele. Mrzí mě to jen u tebe, kdy ses zatím ani neomluvil za svou lež.

Sokrates....dle Thukydida ? Tak toho jsme četl kdysi před 20 lety, nemohu sloužit, asi máš pravdu.
Ovšem Salamina....tam to bylo mnohem důležitější. Tam se mohlo rozhodnout o Evropě tak, že mohla být orientalizována.
Mimochodem - Xerxovo (veverko, přimhuř oko) vojsko prý také s(z)chvátila nějaká epidemie, docela tam řádila. Imunolog Karel Nouza píše, že dle Herodota šlo zřejmě o úplavici, a zabila prý na milion vojáků (ovšem který z tkzv. historiků nepřeháněl, že...)..

Nejde o to se stavět...ale o to obviňovat je - že za to můžou...a že si je lidé mají zapamatovat a pak volat k odpovědnosti (mimochodem, jsme zvědav, jak TY SÁM budeš realizovat své vlastní výzvy :-D))))))...asi nějakým článkem ???). To jsem fakt zvědav, jak to budeš sám za sebe dělat....předpokládám že standardní cestou, tedy přes justiční systém ?

Šašci nebo trubači nenesou odpovědnost, odpovědnost je na králi a dvoru. Přes to nejede vlek, král tu není jen od toho, aby , když tak slízl smetanu...anebo když se nedaří , tak aby obvinil špatné rádce či šašky a trubače. Takového krále je dobré zavčas vyhnat. Ne během boje, to ne. To jen kdyby zradil.

Průměrný počet slepic: 1.9 (13 hlasů)

nemáme krále, šašky ani trubače. Máme demošku a už z tohoto titulu máme všichni jistou odpovědnost. PS : když s těmi šašky si občas nejsem tak docela jist.

Průměrný počet slepic: 3.5 (6 hlasů)

Vidláku, moc bych se přimlouval o drobnou práci bratra na stránkách.
1, Dát počitadlo stránek i na začátek diskuse,
2, Aby se po odstránkování kurzor posunul na začátek diskuse.
Pokud by to nezvládl, rád poradím.

K Babišovi a vládě.
Já na ně mám přísnější kriteria, neb si o vedení státu (vůdcovství) řekli. Nikdo je k tomu nenutil. Od Babiše navíc chci aby jako první z prvních měl trošku i ten čuch, co je dobré pro daný okamžik udělat. Nic z toho se neděje, tudíž pro mne má cenu stejně jak desetimiliontina našeho národa. Trestný čin je i nebránění jeho vzniku, tudíž hledat netřeba. Babiš svým střetem zájmů poškodil sociálně, zdravotně i ekonomicky, každého jednotlivce, tudíž viníka netřeba hledat. Pouze a jenom stanovit přiměřený trest.

Průměrný počet slepic: 2.3 (12 hlasů)

Nevím jak mohl Babiš poškodit každého jednotlivce svým střetem zájmu, ale jinak souhlasím. Ano, Babiš chtěl vůdcovství a důrazně si o něj řekl a skutečně jej nikdo nenutil. Takže měl konat, mohlo mu to vynést nehynoucí slávu. To že nemá čuch je i můj pocit a proto prohrává.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

"Nevím jak mohl Babiš poškodit každého jednotlivce svým střetem zájmu"

Velmi jednoduše, upřednostňuje zájmy osobní i politické pro zájmy Agrofertu, místo toho, aby upřednostňoval zájmy k nímž se přihlásil, tedy zájmy všech občanů.

Průměrný počet slepic: 1.7 (6 hlasů)

A o tom právě nejsem přesvědčen. Napište alespoń jeden takový příklad, kdy upřednotnil zájem osobní před zájmem občanů.

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pičí hnízdo.

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)

Dovedete si to představit, jak přijde pracovník Hygieny do krachující hospody na kontrolu, zda má kuchař čisté prkénko na maso a čisté prkénko na zeleninu?
Přitom pěšáci za to nemůžou.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/online-sireni-koronaviru-v-cesku-a-ve…

O víkendu začne armáda stavět lůžka na výstavišti Letňany.
Jen jestli na to máme dost velkou armádu ...a dost sena a slámy na podlahhy, až dojdou lůžka.

Průměrný počet slepic: 4.7 (12 hlasů)

Jenže není hnůj, hnůj došel.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

je hnoje dost. I z brusele by nám jistě nějaký dodali, kdyby chyběl.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

jakpak je dlouho, co se chytráci tlemili číňanům a rusům, když ti stavěli ty "rychlo" nemocnice?
Jak dlouho trvalo ono vytlemování?

Průměrný počet slepic: 4.4 (18 hlasů)

In reply to by mirek58 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ještě mají možnost, požádat Thaiwance, aby poprosil svý kamarádíčky o polní nemocnice s veškerým potřebným personálem i vybavením.
Tedy pokud to již nevyjednává Zeman s jeho partou v pevninské Číně.
Jenže to by se Češi museli podřídit kázni. Tvrdé kázni.

Průměrný počet slepic: 3.2 (10 hlasů)

lifrovat do Německa:

"Německo přislíbilo, že v případě zahlcení českých nemocnic převezme část pacientů s nemocí covid-19 do vlastních zdravotnických zařízení v příhraničních oblastech. Novinky o tom ve čtvrtek informovala mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová."

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

danshi zuode bu rongyi, tedy - udělat to, to není snadné. Vystrčil xiansheng xianzai bu shi jiekeren (pan Vystrčil teď není Čech), xianzai ta shi taiwanren (on je nyní tchajwanec). Suoyi ta buyong jieyu, ta zhi shuo hanyu (onteď nemluví česky, jenom čínsky). Ni xiangyao wen ta - ni zhi dei shuo hanyu (když po něm něco chcete, musíte mluvit jen čínsky).

Mingbai ma?

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

(na slípky kadím, tady je vyznamenáním co nejmenší jejich počet)

A co když už Máti i Fotr Evoluce ...co když toho už má dost ? A vrátí to někam tam, jak tomu bylo před cca 70 000 lety ? A zkusí to s těmi Afričany ještě jednou, ale naposledy, to vám povídám !!! Řeka však není nikdy stejná ?

Do hnoje si prý přišel umřít Herakleitos, docela jeho zoufalství chápu. My ale měli by být , po těch dalších x stoletích údajného působení kultury , ještě více zoufalejšími - kam nás "kvalita" obcí zavedla.

No, snad to Máti a Fotr nevrátí až někam k pravdě - tedy že vítězi evoluce jsou ty "organismy" (Kovidstein je ale vpravdě jen jakousi informací, o živý organismus jde jen když hodně přimhouříme oči) , které přetrvávají na Zemi nejdéle. Taková pravda by hodně bolela, a de facto by byla velkým zklamáním, pro Máti a Fotra, a prací navíc. Že má začít znova vypiplávat jedinečného tvora, který by dostál tomu, že se stane skutečně Synem - tedy bude umět ochránit Máti i Fotra (a tak i život zdejší) před smrtícím útokem zvenčí, a ten jednou určitě přijde, je na to času dost.

Pokud chtějí vědci uznat virus za živého tvora....tak asi by i Evoluce měla být živá. Věčně živá, nebo aspoň tak věčně živá jak Lenin.
:-D))

No nic, doplňte si seznamy chřipečkářů a chystejte ten převrat. Na jaře si to zkontroluji. Tento hromadný domácí úkol, zda nešlo jen o hrozby a žvanění.

Průměrný počet slepic: 2.1 (11 hlasů)

Vyhovuje se, nedávám Vám ani jednu slípku. Ale náhradou aspoň holubů celý hejno, to mohu?
P.S. doplňte si seznamy chřipečkářů - paměť lidská je tak krátká, a seznamy? No, k čemu to opět a zase docházíme? Jak jsme tu generaci chřipečkářů, my, jejich rodiče a prarodiče vlastně vychovali? Styďme se.
Demokracie by měla teoreticky býti hlavně kázní, nikoliv tím, co mnozí dnes bezohledně předvádějí. A chléb společně s pruty se láme. A oni žvaní....kdy dožvaní? Spolu s virem skončí? Máti i Fotr budou pro ně lkát? Mnozí díky nim pláčí již dnes.

Průměrný počet slepic: 3.3 (12 hlasů)

a vyvyšovat se nad generace předchozí, ale zdá se mi, že jsme opravdu v posledních 200 letech na jiném levelu. A v posledních 50 letech s jádrem, kosmonautikou a výpočetní technikou na ještě jiném levelu. K sebezničení nemáme daleko a východisek není mnoho. Vyřešíme to a najdeme cestu trvale udržitelnou, mírovou, cestu spolupráce? Nepravděpodobné. Zbývají jen dvě možnosti - únik do jiné dimenze (mimo planetu Zemi, virtuální matrix apod.) nebo návrat ke kořenům o několik kroků zpět (jak píše Joseph Chlor). Čas plyne a deadline se blíží.

Průměrný počet slepic: 2.4 (11 hlasů)

To jsem raději ani nezmiňoval. Já zmínil ideu (chcete-li , tak tady máte ten Smysl, po kterém volají např. katolíci či muslimové) Evoluce - vytvořit organismus, který jako jediný bude schopen ubránit ji samotnou, ale před úderem zvenčí (v perspektivě milionů let je dosti pravděpodobný zásah Zeměkoule kosmickým tělesem o rozměru takovém, že by zničilo život na Zeměkouli), ne tak, že se ten tvor bude muset bránit proti sobě samému, to je samozřejmě selháním Kultury tohoto tvora , za to Evoluce může jen maličko.

K tomu útěku mimo Zemi ....
Takže vyvést všecko to svinstvo ještě i na jinou planetu ? A pak na další a další ?
To by nebylo rozumné, nebylo by to ani etické, logické, ekonomické.... Měli bychom to nejprve zničit zde, až pak i někde jinde.

Ten level není normální. Jeho vývoj je totiž exponenciální.....jak ta nákaza teď, zdá se.

Průměrný počet slepic: 2.7 (12 hlasů)

To je ta exponenciála, kterou bychom měli sledovat a řešit. Já se snažím sám za sebe v mé malé soukromé bublině v rámci skromných možností. Mluvím s lidmi ve svém okolí a chovám se podle toho, co říkám.

K útěku mimo zemi evidentně někteří cílí. Pověřili například Elona Muska, aby začal konat.

Moje zamilovaná:
https://www.youtube.com/watch?v=DdONJY4Fvyo

Průměrný počet slepic: 2.1 (10 hlasů)

Tudle mám taky rád : I Talk To The Wind (Cover) - King Crimson stejně jako tuhle : https://www.youtube.com/watch?v=wuwYtFiNAd4

Ještě že přestalo na čas pršet....
A že jsou na světě kalová ponorná čerpadla.
:-D

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)

třičtvrtě století máme k dispozici atomovky aniž by byly s vyjímkou dvou ostrých testů požity. To se z žádnou novou, natož tak účinnou zbraní či technologií nikdy v historii nestalo. Únik do jiné dimenze není potřebný, deadline se neblíží a návrat zpět je zhola nemožný. Jsemť optimistou.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Včera jsem viděl kus dokumentu, jak jsou vědci nešťastní z toho, že se jim rozpíná vesmír, ačkoli by se měl smršťovat. Tak přišli s teorií holografického vesmíru, která spočívá v tom, že vesmír ohraničuje dvourozměrná slupka ve tvaru koule a v ní je holograficky celý vesmír otištěn. Každá jednotlivá čístiče má svůj informační otisk v této ploše. Analogicky, stejná bublina prý ohraničuje horizont události černých děr a všechno, co do černé díry spadne, je holograficky otištěno jako informační záznam, který přetrvá, i když zmizela příslušná hmota i energie. Tomu říkám elegantně vyřešený problém.

Průměrný počet slepic: 3.9 (15 hlasů)
Trvalý odkaz

Prymula ve třívteřinovém videu prosí:
"Prosím Vás všechny, zůstaňte doma."

Nakoupila jsem a zůstávám doma.
Jenže co ti, co jdou do práce a případně se ani důsledně nemohou chránit, protože by to fyzicky s rouškou nedali?
A co jiní, kteří se nemíní omezit vůbec?

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Ti vlastně ani nemají kde (doma) zůstat....

Průměrný počet slepic: 1.6 (7 hlasů)

jj, netuším, jak fungují armády spásy,... ubytovny, kde mohou být, ale asi ne celodenně a s alkoholem, bez kterého mnozí nebudou.

Průměrný počet slepic: 3.3 (4 hlasů)

jsou doma všude

Průměrný počet slepic: 3.7 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Omlouvám se pokud bude příspěvěk 2x (z naší sítě mi to nějak nejde uložit)

Zdravím po delší době všechny.
Nenechte se zviklat hrozbami, udržujte vnitřní pohodu a mezilidská přátelství.
Sem tam porušte i ten zákaz zpěvu :-)

PCR testy jsou pravděpodobně zcela k ničemu.
https://www.arfa.cz/sokujici-priznani-testy-pcr-na-mereni-covid-19-jsou…

Navíc nejméně 3 další faktory uměle zvyšují "děsivé" statistiky
1-roušky jsou problém. Studie CDC (dobře ověřitelná) to jasně dokazuje. Jen se o tom nesmí moc mluvit...
https://aeronet.cz/news/romane-prymulo-a-jiri-kobzo-z-spd-ctete-lide-no…

2-sledování (e-rouška a spol) vedou k ještě masivnějšímu testování
A počty pozitivních stoupají nejen kvůli pochybným testům

3-manipulace - už jsem se se setkal s několika případy (i osobně) kdy člověk nebyl testován a přesto dostal pozitivní výsledek

Za toho půl roku je dostatek důkazů o jedné velké manipulaci.

Skutečná nemocnost ?
No jasně, kdyby nebylo tohoto šílenství, byla by taky. Vždyť je studený podzim, a to teprve jen začíná...
Plné nemocnice ? Koho ? Sám Primula potvrdit že na inf.od. je cca 40 a více bezpříznakových. Jen riskují, že tam chytí jakoukoli jinou skutečnou virózu.

Kdo vyrostl v totalitě, jasně musí vnímat, že naše oficiální média jen chrlí propagandu.
A kdo řekne něco jinak není vpuštěn nebo je hned vyvracen (dokonce pomluven, dehonestován, urážen...).
A kdo se podívá zvrchu na očkovací byznis a užije selský rozum, je mu jasné, proč tolik "hrůzy" v TV...

Nepopírám nemoc.
Můžeme mít skutečně novou nemoc.
Ale proč kvůli ní tak šílet, když statisticky nepřevyšuje chřipku.
Viděl jsem statistiku KHS Brno (za půlku Moravy). Úmrtí méně. Přehledný soupis kolik kdy a s jakými příznaky. A srovnání s chřipkou. Těžké příznaky méně jak u chřipky. Žádné nebo velmi mírné příznaky - většina.
A viděl jsem pokyny MZ - do statistik zemřelých covidem se dostane každý pozitivní mrtvý (bez ohledu na příčinu).

Jenže přesvědčit o tom někoho je věc druhá.
Prostě to nechceme vidět.
Proč ?

Průměrný počet slepic: 3 (14 hlasů)

In reply to by v600 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Proč? No, abychom mohli stavět polní nemocnice.
Kdo by to bezdůvodně stavěl, že ano.

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

"Vtip" je v tom, že hlavně díky blbosti virus sílí.
A vzít bejčák si zatím ani doma netroufám.
Jestli to však chytnu a budu vědět, kdo mi to donesl,
dokážu to pak?
Nejspíš jen potichu pronesu kletbu.

Průměrný počet slepic: 3.4 (12 hlasů)

že je to horší než nám povídají. Ti popírači z "umělců a presstitutů" které navštívila, mluví docela jinak než předtím. Osobně nevím, jistě na vzorek tu nezůstanu, ale umírat na zadušení /jak popisují to lapání po dechu - a všichni/bych nerada, musí to být pekelné. a tak raděj co se dá, ať z babských, mytí, roušky.
Že by stavěli provizorní jen tak z plezíru nemyslím. Spíš je to nutnost. Když si vzpomenu kolik nemocnic a modroftáci zrušili, jak hzdecimovali zdravotnické školy kbůli "sociálním studiím". |Bych ty modroftáky vystřelil nejraději na mars. Mám serii z předstoleté a ty provizorní skládky nemocných jsou děsivé.

Průměrný počet slepic: 3.4 (17 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.