Je nejvyšší čas začít se bát

Autor
Štítky

Tak po delší době si dovolím přidat několik poznámek k dalšímu vývoji naší koronavirové krize. V první řadě je potřeba říci, že jako lidé toho o koronaviru víme stále poměrně dost málo. Nemohu se zbavit dojmu, že i naše vláda nerozhoduje podle nějakých vědeckých výzkumů, ale mnohem více tak trochu na základě zaručených babských rad. Zpočátku mi to trochu vadilo, pak jsem si ale uvědomil, že vláda nemá moc jiných možností. Ono totiž pořád ještě nic moc jiného, než zaručené babské rady neexistuje. Tu a tam se snažím si přečíst nějaký ten vědecký článek na téma koronavirus a z většiny z nich jako sláma z bot kouká, že také nejsou ničím jiným, než zaručenou babskou radou, možná opatřenou pár dobře vypadajícíma grafama. Smiřme se proto s tím, že věda prostě zatím nemá příliš mnoho poznatků, které bychom opravdu mohli pro další vývoj situace použít. Ty opravdu důležité věci o koronaviru věda prostě ještě neví.

Abychom si tak mohli říci, co bude dál, bude dobré se nejprve podívat do minulosti, na první vlnu. Jediné informace, které jsou ke koronaviru skutečně použitelné, leží v minulosti. Po vzoru komplexních systémů, o kterých jsem tu nedávno psal, nemá smysl analyzovat dílčí věci, neboť civilizace je komplexním systémem, kde existuje velké množství zpětných vazeb, které není schopen nikdo na světě dohlédnout. Jediné, co má smysl, je dívat se na interakci epidemie a lidské civilizace jako na nedělitelný celek a sledovat, jak se obojí dohromady chová.

Začněme s tím, že si povíme některá pozorování z předchozího vývoje epidemie, která jsou dle mého názoru důležitá:

 1. Na jaře se tady u nás nic moc nedělo. Všichni jsme byli vystrašení, ale na koronavirus umřelo jenom pár lidí. Epidemie se zastavila dříve, než stihla napáchat velké škody. Můžeme polemizovat nad tím, co přesně epidemii zastavilo, ale víme, že pokud se epidemie nezastaví, umí páchat fakt zlé věci. V New Yorku nebo v Bergamu by nám mohli povídat.
 2. Je zajímavé, že na jaře došlo k jednomu velmi prazvláštnímu jevu. Tento jev jsme s Vidlákem popsali v samostatném článku. Koronavirus si z nás doslova dělá prdel. Prakticky po celé Evropě, ale třeba i v USA, došlo ve stejný víkend k zásadnímu poklesu reprodukčního čísla. V mnoha státech to bylo pod 1 (tj. epidemie začala ustupovat), u jiných to sice zůstalo nad 1, ale zpomalení v dalším vývoji je přesto na první pohled patrné. Vůbec nezáleželo na tom, jaká opatření ta která vláda učinila a jaký chaos v tom byl (jakože v tom byl chaos pořádný). Ve stejný moment prostě všude v našem civilizačním okruhu epidemie začala zpomalovat. Klesala pak třeba úplně stejně rychle u nás, jako v Německu.
 3. Naopak, pokud se podíváme na vývoj teď na podzim, tak se zatím stále držíme v exponenciální části křivky, navzdory všem opatřením, která se zatím zaváděla. Už delší dobu tvrdím, že nošení roušek jakožto plošné opatření je v zásadě směšné s minimální, nebo i žádnou účinností (dokonce si umím představit i to, že účinnost je negativní). Vývoj mi dává za pravdu. Epidemie v zásadě vůbec nereaguje na to, že vláda už na začátku září nařídila dost striktní roušková pravidla a roste si dál svým exponenciálním tempem.
 4. Vidíme vcelku jasně, že testování PCR testy má stále dobrý prediktivní charakter. Množství hospitalizovaných vcelku dobře kopíruje křivku potvrzených nakažených. Jistěže, jak správně v tomto případě tvrdí i někteří "chřipečkáři," vztah mezi potvrzenými nakaženými a hospitalizovanými je jistě složitější. Empiricky lze ale říci, že jsme teď ve fázi, kdy vztah mezi oběma veličinami je ještě stále krystalicky čistý. Asi lze čekat, že až se tu náležitě promoříme, tento vztah tak čistý nebude a bude pak správný čas na kverulantství chřipečkářů. Teď tomu tak ale ještě není. Podíváme-li se třeba na takovou hodně promořenou Itálii, tam pořád počet potvrzených případů roste, ale úmrtí už tento trend nekopírují. Jinými slovy, tohle je v tom všem špatném poměrně dobrá zpráva: Jestli si projdeme promořením, další vlny nemoci už zřejmě nebudou mít zdaleka takovou ničivou sílu, jako ta první vlna nemoci, která nás zasáhne. Nicméně z korespondence křivky nakažených a hospitalizovaných lze už teď soudit, že tady v České republice ještě moc promořeni nejsme. Hospitalizace přesně kopírují trend počtu potvrzených nakažených, což je velmi špatná zpráva.
 5. Víme, že v tuto chvíli na sto procent máme v ČR promořenost aspoň 1%, neboť počet potvrzených nákaz přesáhl hodnotu 100 000 (1% z populace). Jistě je těch skutečných nákaz mnohem více, ale nikdo neví, kolik jich ve skutečnosti je. Hraje se také o to, jak moc jsme v tuto chvíli promořeni. Jestli jsme blízko toho 1%, máme obrovský problém. Jestli jsme řekněme u 10%, máme pořád ještě hodně velký problém, jestli jsme ale už někde u 50% promoření, už by to tak zlé být nemělo. Blbé je, že nikdo neví, jak jsme vlastně opravdu daleko v tom promořování. Mně se jeví, že bychom mohli být zhruba u těch 10%, ale to berte fakt jako velmi  nepodložený odhad.
 6. Při první vlně jistě došlo k nějaké imunizaci společnosti, opět ale nikdo nedokáže říci, jak moc jsme byli imunizováni. Imunitu vůči nemoci jako takovou přitom nelze chápat jenom dvoustavově (je/není imunní), ale spíše jako spojitou veličinu určující, jak závažný průběh bude mít ta která expozice viru. Proto nelze vůbec vyloučit, že částečně zimunizovaný jedinec může při druhém setkání s virem mít mnohem horší následky, než při prvním setkání, přestože už má částečně vybudovanou imunitu. To je důležité si uvědomit - lidská imunita nefunguje tak, že po setkání s antigenem už mu nikdy nedovolí vstoupit do těla, ale funguje spíš na úrovni boje. Po setkání s antigenem se tělo na daný antigen mnohem lépe vyzbrojí a ten má příště menší (ale nenulovou) šanci napáchat velké škody. Lze tak s klidným svědomím ignorovat různé zprávy o reinfekcích koronavirem, neboť z pohledu lidské imunity to neznamená nic. Reinfekce jsou problematické pouze pro velmi zjednodušený model lidské imunity, a nikoliv pro imunitu samotnou. (proto znovu opakuji - opatrně s jakýmikoliv modely!)
 7. Považuji za téměř jisté, že do první vlny jsme s testováním naskočili už dávno za běhu. Lze tedy očekávat, že koronavirus tu byl už dávno před tím, než byl první lyžař z Itálie otestován PCR testem. Například když byly u nás v únoru na návštěvě Vidlákovy děti, dotáhly nám nějaký velmi prazvláštní velmi infekční virus asi přímo z Tchaiwanu (neb Vidlákovy zabíjačky se před tím účastnila Tchaiwanka), příznaky podobný koroňáku, který kdekoho v okolí docela skolil. Tchyně z toho viru měla i trombózu. Tenkrát se ještě netestovalo, ale pravděpodobnost, že to byl opravdu náš slavný koroňáček mi přijde poměrně veliká. Z toho plyne zejména to, že zcela přirozeně muselo být otestováno méně jedinců, než kolik by jich bylo otestováno, kdyby se testovalo hned od začátku vlny. Z toho pak plyne vyšší vypočítaná smrtnost a vyšší závažnost. Jinými slovy, to, že po první vlně tabulkově klesla závažnost infekce, nemusí znamenat ani tak to, že koronavirus zeslábnul, jak nám někteří tvrdí, ale může to znamenat prostě jenom tolik, že v rámci druhé vlny je obecně testování mnohem kvalitnější. Důležité je přitom říci, že právě tento faktor nelze v číslech nijak odlišit od faktoru imunizace. My tedy víme, že oproti první vlně se snížila tabulkově závažnost infekce, ale nevíme jaký podíl v tom má celková imunizace společnosti a jaký podíl v tom má větší kvalita testování. Na počátku druhé vlny jsem věřil tomu, že faktor imunizace je větší. Teď už si tím zdaleka nejsem tak jist.
 8. Také je dobré si uvědomit, že v celé epidemii hrají velmi důležitou roli i faktory řekněme sociologické. (Proto je nesmysl se dívat na epidemii analyticky - jediná možnost je se na ní dívat jako na komplexní systém) Vidíme, že při první vlně, když vláda vyhlásila opatření, lidé se v zásadě přidali k tomu, co vláda vyhlásila a ze strachu z nemoci masově upravili svoje životy, aby snížili pravděpodobnost nákazy. To podle všeho zabralo. Nicméně při druhé vlně je ochota lidí spolupracovat s vládou už mnohem, mnohem menší. A nesmíme přitom zapomenout: Virus se nešíří podle toho, jaká opatření vláda vyhlásí, ale podle toho, jaká opatření lidé dodržují. Stejná opatření, která vláda vyhlašuje na podzim, už v lidech vyvolávají mnohem menší strach. Na jaře byl fakt velký mediální problém, když někde umíralo 50 lidí denně. Teď na podzim, když nám tu už opravdu umírají, tak po nich neštěkne ani pes. Nebyli jsme imunizováni jenom proti nemoci, ale také proti informacím o ní. Na jaře se to se strachem z nemoci zřejmě přehnalo, teď už se nikdo bát nechce.

A jaký bude tedy další vývoj? Inu, je potřeba si v první řadě uvědomit, že jsou pouze tři možné faktory, které mohou současnou druhou vlnu zastavit:

 1. Promoření - Budeme-li promořeni, jistě to celou vlnu zastaví a pak už budeme vcelku v pohodě. Problém je, že nikdo neví, kolik to bude stát životů. Už teď je jisté, že jich tak málo jako na jaře rozhodně nebude. Bergamo a New York nám přitom ukazují, že ta čísla počtu mrtvých mohou být skutečně zatraceně vysoká.
 2. Nějaký externí faktor - Jistě nelze vyloučit ani různé faktory ovlivňující nemoc, které nejsou v lidské moci. Jenom čert ví, které to mohou být, ale vyloučit je nemohu. Zejména ten vrchol ve tvaru hýždí vysloveně svádí k tomu to chápat jako externí faktor. Ať už jsou ale externí faktory pro nemoc hodně důležité, nebo vůbec, nemáme na ně vliv a nemá smysl se jimi zabývat. Můžeme je s klidným svědomím považovat za součást vlastností toho viru.
 3. Úprava chování všech jednotlivců - Jenom, když se masa lidí rozhodne, že bude dělat věci jinak, může virus přimět k ústupu. Je vlastně paradoxní, že s virem se nejlépe bojuje tím, že se z něho jeden podělá strachy. V konečném důsledku i ty hýždě, které nám koroňák na přelomu března a dubna ukázal, mohou být právě znamením toho, že se z koroňáku v zásadě celá Evropa v půlce března synchronizovaně podělala strachy, což jeho další šíření zastavilo (tedy aspoň u nás).

Psal jsem to už na začátku září a dále si na tom musím trvat: Dokud se jako občané ČR všichni hromadně z viru zase nepoděláme, bude to růst dále. V lepším případě dosáhneme toho promoření i bez toho, nebo třeba zasáhne nějaký externí faktor. Moc bych na to ale nespoléhal, neboť zkušenosti ukazují, že koroňák umí sekat poměrně dost, když se mu nechá volné pole působnosti. Pokles v závažnosti infekcí oproti jaru nic neznamená, neboť, jak už jsem psal, to může znamenat prostě lepší testování. Osobně si myslím, že mutace mají na závažnost viru jenom minimální dopad. Mnohem více lze přičíst buď imunizaci společnosti (ta by byla dobrá, ale je velmi nejistá) nebo kvalitou testování (ta je spíše špatným faktorem, neboť z toho vyplývá, že virus je pořád stejně smrtící jako na jaře).

Obecně pak rozumím i tomu, že opatření proti viru ničí ekonomiku, kterou v obecnosti nelze zařadit až za lidské životy, neboť houby platné, lidské životy na ekonomice stojí (v jedné diskuzi na sociálních sítích jsem za tento pohled dostal ban). Na druhou stranu, nelze asi čekat, že pokud tady budeme mít Bergamo, že ekonomika nějak zvlášť pojede. Nepojede, i kdyby vláda nezakázala vůbec nic.

Tož proto navrhuji, že je na čase se začít toho viru zase bát. Strach je to nejlepší, co můžeme každý udělat pro to, abychom ten virus zase zastavili. Je přitom dobré, že bát se můžeme nezávisle na tom, co nám vláda nařídí. Každý může podle sebe omezit zbytné kontakty. Podle všeho přitom stačí mnohem menší strach, než jaký jsme jako společnost měli na jaře. Je nejvyšší čas se zase začít bát. Všechno ostatní se stane samo. Naopak, když se bát nezačneme, možná nám hrozí za měsíc nějaké pěkné Bergamo nebo New York s pěknou hromadou mrtvol. Pak už asi nebude žádných pochyb o tom, že Koroňák pořád ještě umí sekat velmi výkonně.

Vidlákův doslov: 

Přátelé, nerad to říkám, ale v tomto týdnu se podle našich predikcí měla křivka nakažených už zplošťovat. Nestalo se. Nemáme průvěh jako v USA. Pomalu je třeba si přiznat, že Flégr byl možná ještě optimista. Já nevím, jestli všem dochází, že jakmile začneme mít sto mrtvých denně na covid nebo s covidem, začneme mít kupu mrtvých i  na nedostatek péče kteří se do grafů ani nedostanou, ale přesto jaksi... doopravdy umřou. 

Uvědomte si, že Druhá světová nás stála průměrně 136 mrtvých denně i když nacisti zapojili plynové komory a spojenci nám házeli bomby na hlavy.  Koroňák začíná být stejně silný jako Druhá světová. Kvůli té stálo za to předělat ekonomiku a rozbořit celá města. Stálo za to, přesidlovat obyvatelstvo, zatmívat okna. Stálo za to dělat vše pro vítězství a pak budovat vše znovu. 

Díky lehkomyslnosti chřipečkářů, novinářů, opozice, díky lehkomyslnosti značné části veřejnosti tu budeme mít největší průser od roku 45. Andrejko má na něm také podíl - tím, že nebyl tvrdší a že neposlouchal Prymulu a Maďara jako slovo Boží.  

Byli jste obětováni na oltáři nenávisti proti Babišovi. Dopracovali jsme se k tomu, že Babiš něco řekl a nenávist jeho protivníků byla tak velká, že proti tomu okamžit začali bojovat bez ohledu na to, že i Babiš občas mluví pravdu.  Měli byste si to uvědomit, protože ti stejní, kteří zlehčovali "chřipečku" vás teď budou chtít obětovat znovu. Za jejich pohodlí, za jejich blahobyt a za jejich starý život na který byste se měli složit vy. Budou chtít obnovit zemi tak, aby oni měli a vy ne. Budou svádět vinu kamkoliv jinam v naději, že se na jejich podíl zapomene. 

S nadsázkou jsem říkal, že po koronaviru tu budeme mít úplně jiné státní zřízení. Teď už tomu začínám věřit. 

Wu-Chan, Bergamo a Česká republika. Hádejte proč to bude patřit dohromady. 

Jo a zítra... zítra vám povím, co dělal dezinformační analytik Vrábel za Prymulou. 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 3.9 (71 hlas)

Komentáře

Ano, můj příspěvek byl ironický, možná dost hloupě..
Ale obávám se, že do těch nově budovaných , či zařizovaných hal nebude dostatek personálu.
Ale rozhodně, ač sama zatím dýchám celkem solidně, netroufla bych si covid udýchat.
A dále - viděla jsem kdysi dávno lapat po dechu své děti. I proto mám z této, mnohými zvané "chřipečky", velké obavy.
Zvlášť když stav zdravotnictví, nemocnic,... je takový, jaký je.

Zatím bez slepic

In reply to by v600 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Protože je jednodušší nemyslet a přijmout pravdu tak, jak nám je podávána. Je jednodušší žít v iluzi v proudu s davem, než vyčnívat a chytat rány. Příkladů z historie je mnoho. Namátkou Komenský, Ghándí, Kotleba, Solženicin.

Průměrný počet slepic: 3.2 (13 hlasů)

Kotleba vedle Komenského, to mě fakt dostalo , děkuji :)

Průměrný počet slepic: 4.4 (8 hlasů)

Otec vlasti, na kterého Váš předřečník nijak neupozorňoval, se ve Vašem výčtu ocitl jak prosím?

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by Hejtman (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pan Vlastimil si zoufal, co by na nemožnost se napít řekl otec vlasti...
Mimochodem, to jste pořád tak důsledný?

Průměrný počet slepic: 3 (1 hlas)

Většinou jsem naprosto důsledně nedůsledný. Ale když někdo vkládá předřečníkovi do úst, co on neřekl, vadí mi to. Tak Patera patriae jste našla včera a toho Inda s Rusem najdete zítra? :)
Mimochodem běžně si šťouchnete do tazatele, místo odpovědi na otázku? :) Ad hominem, místo ad rem? :)

Průměrný počet slepic: 4 (2 hlasů)

... no nevím, s tímhle pánem bych zrovna neoperoval ... ten si tak vymýšlel, že ho "nebrali vážně" ani na druhé straně. Jen ho využili, když už kopal do tý svý vlasti !! A potom se, až před smrtí, "kál ze svých hříchů" !!!

Průměrný počet slepic: 4.4 (14 hlasů)

Literatura z prostředí gulagu mě nepřitahuje a nikdy jsem jeho díla nečetl. Podvědomě ho mám ve škatulce "význačný bojovník proti komunismu".

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

Dobrá kniha. Nebo 200 let pospolu.
V emigraci se nesnášel s některými Ukrajinci, protože jejich antisovětismus přerůstal do antirusismu.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by v600 (neověřeno)

Trvalý odkaz

zřejmě nemáte nikoho v rodině kdo pracuje ve velké nemocnici. Nevíte že
1) se omezuje jiná než kovidová péče protože pacienty, co jsou nepříznakoví ale mají detekovám kovid (každý na příjmu pro jakoukoliv chorobu je detekován zda nemá kovid) a jsou zde s jiným onemocněním, musí být v nemocnici umístěni na zvláštní pokoje (zřizované místo těch na standardní péči)
2) studie citovaná aeronetem je fantasmagorie, takových "studií" může každý udělat spoustu, podle toho, co che aby mu vyšlo.
3) skutečná nemocnost nemůže být přesně známa (malá část testů s falešným výsledkem, naopak je řada úmrtí kde mrtvý nebyl testován před smrtí na kovid takže jeho smrt nemůže být přiřazena kovidu), ale trendy nárustu jsou jasné!!! Vždyť už brzy bude kovid před rakovinou jako denní příčina úmrtí (když počet mrtvých za den přesáhne 80 lidí) a je možné že předežene i cévní příhody (infarkt, mrtvice), když se dostane nad 150 úmrtí za den

Takže zeptejte se nějakého primáře z nemocnice, jako já se mohu zeptat doma, jaká je situace nyní (před týdnem to bylo ještě OK) ve fakultních enmocnicích.
Zatím žádná velká krize, ale ten trend nárustu je jasný a opatření vlády se projeví až za 14 dní.
Jediná naděje je, že lidé zareagují okamžitě.

Průměrný počet slepic: 4.4 (14 hlasů)

In reply to by v600 (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ptal jsem se lidí kdo byl v lese a kousl ho vlk. Vyšlo mi, že 99% lidí co je vlk pokousal byli v lese a 1% v zoologické zahradě. - Bez dalších doplňujících údajů nemají tyto informace smysl aneb statistika se dá použít téměř k podpoře čehokoli. Aby byla smysluplná potřebujete odborníka co nesmysly vytřídí hned na začátku a pokud možno obrovský vzorek srovnatelných dat.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

o pardon za četné překlepy...

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Celkem běžně, v různých zemích, i u nás. Proč se neupálil třeba minář ve svém svatém boji, nebo třeba šmucler? Nemají koule?

Průměrný počet slepic: 3.7 (16 hlasů)

In reply to by anonymní (neověřeno)

Trvalý odkaz

teplem.

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)

Z toho si nic nedělejte.
A co vy?
Také bezdětný?

Průměrný počet slepic: 2.3 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

Je tu diskuze o tom, že uvidíme časem, který tábor má (měl) pravdu. Ale vždyť pokusú v menším měřítku, jak zblbnout lidi, třeba virem, tady už bylo víc. A jak to vždy dopadlo? Tam se poučte a nečekejte až to vyšumí a vše bude zapomenuto.

Průměrný počet slepic: 3.2 (9 hlasů)

In reply to by Kacíř (neověřeno)

Trvalý odkaz

Píšeš, že "pokusů v menším měřítku, jak zblbnout lidi, třeba virem, tady už bylo víc." Tak, prosím, nějaký příklad tady trochu rozepiš. Už mě ta vážná diskuse nebaví, (aspoň bude trochu sranda).

Průměrný počet slepic: 4.4 (8 hlasů)

In reply to by Kacíř (neověřeno)

Trvalý odkaz

Problém - kdejaký hňup (např. Alena promine) či sektář tvrdí, že právě on je součástí takovéhoto tábora. Kacíři nejsou samozřejmě vítáni v žádném z těchto táborů, Servetus by mohl vyprávět....

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

"Lekár nasadený do prvej línii v prvej vlne: Takmer všetci pacienti boli očkovaní proti chrípke"

(...) Albert Rossi, taliansky lekár špecializujúci sa na pneumológiu (ochorenia dýchacích orgánov), bol členom lekárskych dobrovoľníkov, ponáhľajúcich sa v marci na sever Talianska kvôli kríze COVID-19. Severné Taliansko bolo jednou z najťažšie zasiahnutých oblastí. Jedným z najviac prekvapivých tvrdení Dr. Rossiho je, na základe jeho osobnej skúsenosti a výskumu pacientov s COVID-19, že ľudia zaočkovaní proti chrípke pred vypuknutím epidémie boli najviac ohrození. Odmieta vakcínu proti koronavírusu. (...)

(...) Vedeli ste, že 1. apríla tohto roku, Robero Speranza, minister zdravotníctva, vydal obežník, v ktorom dôrazne odrádzal od vykonávania pitiev?
Čítal som celé nariadenie – a stojí to zato. Neodporúča pitvy, takmer úplne ich zakazuje, prakticky hovorí, že iba súdny lekár – v jednotlivých prípadoch – môže oprávnene vykonávať pitvy. V dôsledku toho sa ani jeden špecializovaný lekár neodvážil vykonávať pitvy na obetiach COVID. K tým dochádzalo až neskôr, keď sa najväčšia škoda už stala. Ak by sa vykonávali načas, boli by sme si uvedomili, že obojstranné intersticiálne pneumopatie, ktoré sme videli v nemocnici, boli následkom vaskulopatie, roztrúsenej cievnej trombózy.
Takže sme používali nesprávnu liečbu. Pumpovali sme kyslík do pľúc, zatiaľ čo sme mali podávať protizápalové lieky, napríklad kortizón a dexametazón, na zablokovanie zápalovej kaskády. Práve to dnes robíme. Podľa môjho názoru, ale to som len obyčajný človek, vhodná liečba by mohla byť napríklad takáto: kortizón od začiatku, a enoxaparín, čo je heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou a používa sa na prevenciu trombózy, nie aby ju liečil – na to sú iné prípravky. Ale na prevenciu trombózy potrebujete heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou. (...).
https://www.hlavnespravy.sk/lekar-nasadeny-do-prvej-linie-v-prvej-vlne-…
----------------------------------------------------------------------------------------------
Je to pravda? Není to pravda? Netuším...

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/zemrela-nizozemka-trpici-rakov…

Sice vysokého věku a s onkologickou diagnózou, ale evidentně se ukazuje, že varování o krátkodobé imunitě na covid budou pravdivá.

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)

Už i u nás jsou případy opakované nákazy. Imunita tedy trvá několik měsíců (samozřejmě u někoho déle, u jiného kratší dobu).
Podle mě je tím pádem promoření populace nereálné.

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

někdo se nakazí koronáčem - a zemře dvakrát!
To je neskutečná rozežranost, každému normálnímu člověku až do teď stačilo jednou. Lidi už fakt nevědí, co by.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Jen pro ujasnění, chřipka je taková ta nemoc, kterou když máme pořádnou, tak se doma válíme 14 dnů v horečkách, bolí nás klouby a je nám hodně mizerně? Která může v případě komplikací znamenat trvalé následky, i náš zánik? Která se šíří formou kapénkové nákazy virem a když ji má 30% dětí ve školu, může ředitel školu zavřít? Kvůli které se každý rok zakazují návštěvy v nemocnicích a domovech důchodců?
Jestli ano, nevidím tuto vážnou a nepříjemnou chorobu znevažovat její zdrobnělinou.

Průměrný počet slepic: 4.9 (11 hlasů)

In reply to by Hejtman (neověřeno)

Trvalý odkaz

...dětí ve škole...
Jestli ano, nevidím důvod tuto vážnou a nepříjemnou chorobu znevažovat její zdrobnělinou.
Ach jo, vážně už musím na oční :(

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

In reply to by Hejtman (neověřeno)

Trvalý odkaz

Čím dál hořčí :-(
Ono je totiž ve finále úplně fuk, jestli člověk zemře přímo na korunáče, nebo "s ním". V obou případech až infekce ukrátila jeho život. Tahle brebera zabíjí a zabíjí účinně a hnusně; kdo se někdy v životě dusil, tak ví "vocogou". Proto ta averze vůči "chřipečkářům".
Každý příčetný člověk, vč. doktorů, ví, co i "obyčejná" chřipka umí. O to horší jsou ti, co vymýšlejí "karenční doby" zabraňující lidem vyležet nachlazení, co "šetří" tam, kde to není namístě, co zlehčují "rýmičky", kdo brojí proti vládním opatřením atd.
A vůbec nejhorší z nich jsou všelijací Pirkové a Šmuclerové - kdysi dávno snad lékaři...

Průměrný počet slepic: 4.6 (15 hlasů)

Já si označení chřipečkáři nevymyslel. Jen chci upozornit, že ta tzv. obyčejná chřipka je něco velmi nepříjemného. V poslední době se hodně zlehčuje...

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)

... nastavený tak, že první tři dny nedostal člověk nic a pak cca padesát a šedesát procent toho, co normálně, tak běžnému smrtelníku nic jiného než určité zlehčování nezbyde. Zvlášť když onemocní oba živitelé a máte nějaké závazky, finanční či jiné.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Vědci naléhají: Omezte kontakty na minimum, noste roušky, situace je kritická
Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
před 6 hodinami
Sedm vědců z různých oborů sepsalo výzvu, ve které se s neobyčejnou naléhavostí obracejí na veřejnost. Upozorňují, že situace je kritická, a vyzývají každého, aby maximálně omezil kontakty s jinými lidmi. Pokud už lidé musí jít ven, tak mají bezpodmínečně nosit roušky. Jinak bude počet mrtvých narůstat ještě dramatičtěji a zdravotní systém zkolabuje.
(Aktuálně)
--------------

Vláda kupuje 6000 postelí do tělocvičen, to je od ní hezké, ale kam s těmi zbylými desetitisící, co nestihnou umřít včas ?

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)

.... autor tvrdí, lidé mají venku bezpodmínečně nosit roušky. Ve výzvě ale stojí :

okud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dvou metrů.

Tedy, žádná výzva "venku bezpomínečně". Stýská se autorovi po povinných rouškách v lese či parku ?

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

.... autor tvrdí, lidé mají venku bezpodmínečně nosit roušky. Ve výzvě ale stojí :

okud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dvou metrů.

Tedy, žádná výzva "venku bezpomínečně". Stýská se autorovi po povinných rouškách v lese či parku ?

Průměrný počet slepic: 2.6 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Šéf lékařské komory: Jen lůžka nestačí, hrozí 40 tisíc nakažených zdravotníků

15. října 2020 14:51
Tisíce nových nakažených covidem denně, mezi nimi stovky zdravotníků. Staví se polní nemocnice, ale zásadní je kvalifikovaný personál sester a lékařů. Potřeba jsou odborníci na intenzivní péči nebo anesteziologové. „Tímto tempem budeme mít za měsíc přes 40 tisíc nakažených zdravotníků, to je katastrofální,“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-rozhovor-milan-kubek-clk…

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Uzdravili jste se z covidu? I tak si nechte zkontrolovat plíce, vybízejí lékaři
Strach z budoucnosti

Nejhorší pro ni je, že kvůli svému stavu nemůže pracovat. Zároveň ji velmi sužuje strach, jak to s ní půjde dál.

„Děsí mne představa, že by se už nikdy můj zdravotní stav nevrátil k normálu. Že už bych nikdy nemohla být zcela samostatná, sportovat a dělat všechny ty věci, které jsem dříve měla ráda,” svěřuje se Roweena.

Podle britských lékařů Roweena rozhodně není jediná, kdo trpí i několik měsíců po prodělaném onemocnění covid-19 zdravotními potížemi.

Nejčastěji se jedná:

o trvalou únavu
dušnost
ztrátu paměti
nedostatečnou koncentraci
bolesti svalů a kloubů
bolesti na hrudníku
bolesti hlavy
zrychlenou srdeční frekvenci (bušení srdce)
bludy
nespavost
nemoc ledvin
problémy s hybností
o ztrátu chuti a čichu

Podle studie vědců z King's College v Londýně trpělo některým z těchto problémů ještě tři měsíce po prodělané koronavirové infekci až 60 000 lidí.

Průměrný počet slepic: 3 (5 hlasů)

nepodezírám nikoho, že by vymýšlel informace o možných komplikacích u uzdravených

Ale, chybí zde informace o četnosti. Stejně tak by šlo publikovat informace o obětech aspirinu či paracetamolu. A že by jich asi /zvláště paracetamolu/ bylo.

Podobné je to s informace z novin, webu atd. Naříkající uzdravení mají mnohem více prostoru, nežli ti, co si to prošli jako vcelku běžnou virozu. Nevím jak u vás, ale v mém oklí to vždy prošlo jako normální či lehká viroza bez následků.

Vyběr informací je dělán tak, že nakonec nezobrazuje celou realitu, straší a lže.

Průměrný počet slepic: 3.3 (12 hlasů)

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Fakt, že ten seznam připomíná typickou příbalovou informaci na lékách :D

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

Ale četl jsem, tuším na známém dezinformačním serveru Seznam, že nemocnice Hradec Králové dělala nějaký výzkum, na který si pozvala hodně lidí, kteří před třemi měsíci prodělali kovid (včetně těch s lehkými průběhy, kteří se léčili doma ala běžná viróza) a měřitelné poškození srdce, plic nebo jiný problém mělo 80% z nich. Samozřejmě to mohlo být poškození, které si oni subjektivně neuvědomovali, ale na přístrojích zjistitelné. S tím, že se zatím nedá určit, zda to bude trvalé nebo se to časem spraví zcela nebo částečně. Proto se koronáče víc bojím. On třeba takový Syfilis by se dal subjektivně taky považovat jenom za vyrážku, která za měsíc přejde, že.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

Ne, že bych zpochybňoval událost, ale jaký byl ten vzorek? Kolem padesáti lidí?
Circulus vitiosus :)

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Flegr: Trestný čin genocidy…
http://jdem.cz/fgsby8
"...Existuje psychologický jev, kterému se říká kognitivní disonance. Ta spočívá v tom, že když člověk něčemu uvěří, není možné ho přesvědčit o opaku, ani když na vlastní oči vidí, že je skutečnost zcela jiná. Takže řada lidí bude dál tvrdit, že covid je chřipčička, i když bude v televizi vidět pacienty umírající na chodbách nemocnice, a kupodivu ještě více tomu budou věřit, když jim na covid umře kamarád. Připustit, že byli takhle pitomí, že se mohli takhle hrozně mýlit, bude pro ně příliš bolestivé..."

Průměrný počet slepic: 3.7 (12 hlasů)

To jsem asi prodělal COVID tak na 50 %:

trvalou únavu
ztrátu paměti
nedostatečnou koncentraci
bolesti svalů a kloubů
bludy
nespavost
problémy s hybností

Chválapánubohu, chuť a čich dobrý.
:-)

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

Skorem všici budou na státních rentách doma, makat budou jeho roboti, on jim bude sypat uhlo a oni jemu kakat zlato, zkušenosti má......
Nájem mu budem platit digitálně, aby se nenakazil

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

kovidem jsem se ještě prokazatelně nepotkal.

Trvalá únava - tu schytám ihned, jak zazvoní budík. Z postele aby mě tahali jeřábem.
Dušnost - těch cigár je prostě moc.
Ztráta paměti - v mém věku normální stav.
Nedostatečná koncentrace - jakmile si sednu k nějaké duševní práci, buď vzápětí usínám, anebo si ihned vzpomenu na básničku ze školky, načež zapomenu, proč jsem si vůbec sedl. Vstanu, projdu se, vzpomenu si, co jsem měl udělat, sednu si a vzápětí usínám, anebo si ihned vzpomenu na básničku... blablabla....
Bolesti svalů a kloubů - když mě nic nebolí, marně vzpomínám, jestli jsem už volal pohřebku, že jsem asi umřel, anebo ještě čekám, až to se mnou flákne pořádně. To se opakuje asi tak jednou ročně.
Bolesti na hrudníku - cigára.
Bolesti hlavy - moc kafe a cigára, občas dvakrát týdně přepálená konzumace kvitu.
Bušení srdce - to mě i budí, jak mi mlátí v bachoru.
Bludy - to mi Stará Jahoda tvrdí furt, že plácám takové bludy, že se to nedá poslouchat.
Nespavost - chrápat chodím v jednu ráno, budíček je v šest ráno, když spím obzvlášť tvrdě. Jinak každou hodinu.
Nemoc ledvin - po takových kvantech chlastu normální stav.
Problémy s hybností - kdo je po padesátce nemá? Já už asi tak dvacet let. Dnes lidi kriplujou už v pětadvaceti, zvlášť patlači na chytrých mobilech.
Ztráta chuti a čichu, mám taky, z cigár a kvitu.
Takže všichni bývalí koviďáci jsou vlastně úplně zdraví, akorát o tom ještě nevědí.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

In reply to by ema (neověřeno)

Trvalý odkaz

ale stejně tak si prošly covidem celé hokejové týmy a hrajíc dál. Je to o pravděpodobnosti, o statistice.

Umělé vytahování statistických abnormalit může být argumentem pro cokoli, nikoli ale pravdivým a spravedlivým výběrem z dostupných informací.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.