Je nejvyšší čas začít se bát

Autor
Štítky

Tak po delší době si dovolím přidat několik poznámek k dalšímu vývoji naší koronavirové krize. V první řadě je potřeba říci, že jako lidé toho o koronaviru víme stále poměrně dost málo. Nemohu se zbavit dojmu, že i naše vláda nerozhoduje podle nějakých vědeckých výzkumů, ale mnohem více tak trochu na základě zaručených babských rad. Zpočátku mi to trochu vadilo, pak jsem si ale uvědomil, že vláda nemá moc jiných možností. Ono totiž pořád ještě nic moc jiného, než zaručené babské rady neexistuje. Tu a tam se snažím si přečíst nějaký ten vědecký článek na téma koronavirus a z většiny z nich jako sláma z bot kouká, že také nejsou ničím jiným, než zaručenou babskou radou, možná opatřenou pár dobře vypadajícíma grafama. Smiřme se proto s tím, že věda prostě zatím nemá příliš mnoho poznatků, které bychom opravdu mohli pro další vývoj situace použít. Ty opravdu důležité věci o koronaviru věda prostě ještě neví.

Abychom si tak mohli říci, co bude dál, bude dobré se nejprve podívat do minulosti, na první vlnu. Jediné informace, které jsou ke koronaviru skutečně použitelné, leží v minulosti. Po vzoru komplexních systémů, o kterých jsem tu nedávno psal, nemá smysl analyzovat dílčí věci, neboť civilizace je komplexním systémem, kde existuje velké množství zpětných vazeb, které není schopen nikdo na světě dohlédnout. Jediné, co má smysl, je dívat se na interakci epidemie a lidské civilizace jako na nedělitelný celek a sledovat, jak se obojí dohromady chová.

Začněme s tím, že si povíme některá pozorování z předchozího vývoje epidemie, která jsou dle mého názoru důležitá:

 1. Na jaře se tady u nás nic moc nedělo. Všichni jsme byli vystrašení, ale na koronavirus umřelo jenom pár lidí. Epidemie se zastavila dříve, než stihla napáchat velké škody. Můžeme polemizovat nad tím, co přesně epidemii zastavilo, ale víme, že pokud se epidemie nezastaví, umí páchat fakt zlé věci. V New Yorku nebo v Bergamu by nám mohli povídat.
 2. Je zajímavé, že na jaře došlo k jednomu velmi prazvláštnímu jevu. Tento jev jsme s Vidlákem popsali v samostatném článku. Koronavirus si z nás doslova dělá prdel. Prakticky po celé Evropě, ale třeba i v USA, došlo ve stejný víkend k zásadnímu poklesu reprodukčního čísla. V mnoha státech to bylo pod 1 (tj. epidemie začala ustupovat), u jiných to sice zůstalo nad 1, ale zpomalení v dalším vývoji je přesto na první pohled patrné. Vůbec nezáleželo na tom, jaká opatření ta která vláda učinila a jaký chaos v tom byl (jakože v tom byl chaos pořádný). Ve stejný moment prostě všude v našem civilizačním okruhu epidemie začala zpomalovat. Klesala pak třeba úplně stejně rychle u nás, jako v Německu.
 3. Naopak, pokud se podíváme na vývoj teď na podzim, tak se zatím stále držíme v exponenciální části křivky, navzdory všem opatřením, která se zatím zaváděla. Už delší dobu tvrdím, že nošení roušek jakožto plošné opatření je v zásadě směšné s minimální, nebo i žádnou účinností (dokonce si umím představit i to, že účinnost je negativní). Vývoj mi dává za pravdu. Epidemie v zásadě vůbec nereaguje na to, že vláda už na začátku září nařídila dost striktní roušková pravidla a roste si dál svým exponenciálním tempem.
 4. Vidíme vcelku jasně, že testování PCR testy má stále dobrý prediktivní charakter. Množství hospitalizovaných vcelku dobře kopíruje křivku potvrzených nakažených. Jistěže, jak správně v tomto případě tvrdí i někteří "chřipečkáři," vztah mezi potvrzenými nakaženými a hospitalizovanými je jistě složitější. Empiricky lze ale říci, že jsme teď ve fázi, kdy vztah mezi oběma veličinami je ještě stále krystalicky čistý. Asi lze čekat, že až se tu náležitě promoříme, tento vztah tak čistý nebude a bude pak správný čas na kverulantství chřipečkářů. Teď tomu tak ale ještě není. Podíváme-li se třeba na takovou hodně promořenou Itálii, tam pořád počet potvrzených případů roste, ale úmrtí už tento trend nekopírují. Jinými slovy, tohle je v tom všem špatném poměrně dobrá zpráva: Jestli si projdeme promořením, další vlny nemoci už zřejmě nebudou mít zdaleka takovou ničivou sílu, jako ta první vlna nemoci, která nás zasáhne. Nicméně z korespondence křivky nakažených a hospitalizovaných lze už teď soudit, že tady v České republice ještě moc promořeni nejsme. Hospitalizace přesně kopírují trend počtu potvrzených nakažených, což je velmi špatná zpráva.
 5. Víme, že v tuto chvíli na sto procent máme v ČR promořenost aspoň 1%, neboť počet potvrzených nákaz přesáhl hodnotu 100 000 (1% z populace). Jistě je těch skutečných nákaz mnohem více, ale nikdo neví, kolik jich ve skutečnosti je. Hraje se také o to, jak moc jsme v tuto chvíli promořeni. Jestli jsme blízko toho 1%, máme obrovský problém. Jestli jsme řekněme u 10%, máme pořád ještě hodně velký problém, jestli jsme ale už někde u 50% promoření, už by to tak zlé být nemělo. Blbé je, že nikdo neví, jak jsme vlastně opravdu daleko v tom promořování. Mně se jeví, že bychom mohli být zhruba u těch 10%, ale to berte fakt jako velmi  nepodložený odhad.
 6. Při první vlně jistě došlo k nějaké imunizaci společnosti, opět ale nikdo nedokáže říci, jak moc jsme byli imunizováni. Imunitu vůči nemoci jako takovou přitom nelze chápat jenom dvoustavově (je/není imunní), ale spíše jako spojitou veličinu určující, jak závažný průběh bude mít ta která expozice viru. Proto nelze vůbec vyloučit, že částečně zimunizovaný jedinec může při druhém setkání s virem mít mnohem horší následky, než při prvním setkání, přestože už má částečně vybudovanou imunitu. To je důležité si uvědomit - lidská imunita nefunguje tak, že po setkání s antigenem už mu nikdy nedovolí vstoupit do těla, ale funguje spíš na úrovni boje. Po setkání s antigenem se tělo na daný antigen mnohem lépe vyzbrojí a ten má příště menší (ale nenulovou) šanci napáchat velké škody. Lze tak s klidným svědomím ignorovat různé zprávy o reinfekcích koronavirem, neboť z pohledu lidské imunity to neznamená nic. Reinfekce jsou problematické pouze pro velmi zjednodušený model lidské imunity, a nikoliv pro imunitu samotnou. (proto znovu opakuji - opatrně s jakýmikoliv modely!)
 7. Považuji za téměř jisté, že do první vlny jsme s testováním naskočili už dávno za běhu. Lze tedy očekávat, že koronavirus tu byl už dávno před tím, než byl první lyžař z Itálie otestován PCR testem. Například když byly u nás v únoru na návštěvě Vidlákovy děti, dotáhly nám nějaký velmi prazvláštní velmi infekční virus asi přímo z Tchaiwanu (neb Vidlákovy zabíjačky se před tím účastnila Tchaiwanka), příznaky podobný koroňáku, který kdekoho v okolí docela skolil. Tchyně z toho viru měla i trombózu. Tenkrát se ještě netestovalo, ale pravděpodobnost, že to byl opravdu náš slavný koroňáček mi přijde poměrně veliká. Z toho plyne zejména to, že zcela přirozeně muselo být otestováno méně jedinců, než kolik by jich bylo otestováno, kdyby se testovalo hned od začátku vlny. Z toho pak plyne vyšší vypočítaná smrtnost a vyšší závažnost. Jinými slovy, to, že po první vlně tabulkově klesla závažnost infekce, nemusí znamenat ani tak to, že koronavirus zeslábnul, jak nám někteří tvrdí, ale může to znamenat prostě jenom tolik, že v rámci druhé vlny je obecně testování mnohem kvalitnější. Důležité je přitom říci, že právě tento faktor nelze v číslech nijak odlišit od faktoru imunizace. My tedy víme, že oproti první vlně se snížila tabulkově závažnost infekce, ale nevíme jaký podíl v tom má celková imunizace společnosti a jaký podíl v tom má větší kvalita testování. Na počátku druhé vlny jsem věřil tomu, že faktor imunizace je větší. Teď už si tím zdaleka nejsem tak jist.
 8. Také je dobré si uvědomit, že v celé epidemii hrají velmi důležitou roli i faktory řekněme sociologické. (Proto je nesmysl se dívat na epidemii analyticky - jediná možnost je se na ní dívat jako na komplexní systém) Vidíme, že při první vlně, když vláda vyhlásila opatření, lidé se v zásadě přidali k tomu, co vláda vyhlásila a ze strachu z nemoci masově upravili svoje životy, aby snížili pravděpodobnost nákazy. To podle všeho zabralo. Nicméně při druhé vlně je ochota lidí spolupracovat s vládou už mnohem, mnohem menší. A nesmíme přitom zapomenout: Virus se nešíří podle toho, jaká opatření vláda vyhlásí, ale podle toho, jaká opatření lidé dodržují. Stejná opatření, která vláda vyhlašuje na podzim, už v lidech vyvolávají mnohem menší strach. Na jaře byl fakt velký mediální problém, když někde umíralo 50 lidí denně. Teď na podzim, když nám tu už opravdu umírají, tak po nich neštěkne ani pes. Nebyli jsme imunizováni jenom proti nemoci, ale také proti informacím o ní. Na jaře se to se strachem z nemoci zřejmě přehnalo, teď už se nikdo bát nechce.

A jaký bude tedy další vývoj? Inu, je potřeba si v první řadě uvědomit, že jsou pouze tři možné faktory, které mohou současnou druhou vlnu zastavit:

 1. Promoření - Budeme-li promořeni, jistě to celou vlnu zastaví a pak už budeme vcelku v pohodě. Problém je, že nikdo neví, kolik to bude stát životů. Už teď je jisté, že jich tak málo jako na jaře rozhodně nebude. Bergamo a New York nám přitom ukazují, že ta čísla počtu mrtvých mohou být skutečně zatraceně vysoká.
 2. Nějaký externí faktor - Jistě nelze vyloučit ani různé faktory ovlivňující nemoc, které nejsou v lidské moci. Jenom čert ví, které to mohou být, ale vyloučit je nemohu. Zejména ten vrchol ve tvaru hýždí vysloveně svádí k tomu to chápat jako externí faktor. Ať už jsou ale externí faktory pro nemoc hodně důležité, nebo vůbec, nemáme na ně vliv a nemá smysl se jimi zabývat. Můžeme je s klidným svědomím považovat za součást vlastností toho viru.
 3. Úprava chování všech jednotlivců - Jenom, když se masa lidí rozhodne, že bude dělat věci jinak, může virus přimět k ústupu. Je vlastně paradoxní, že s virem se nejlépe bojuje tím, že se z něho jeden podělá strachy. V konečném důsledku i ty hýždě, které nám koroňák na přelomu března a dubna ukázal, mohou být právě znamením toho, že se z koroňáku v zásadě celá Evropa v půlce března synchronizovaně podělala strachy, což jeho další šíření zastavilo (tedy aspoň u nás).

Psal jsem to už na začátku září a dále si na tom musím trvat: Dokud se jako občané ČR všichni hromadně z viru zase nepoděláme, bude to růst dále. V lepším případě dosáhneme toho promoření i bez toho, nebo třeba zasáhne nějaký externí faktor. Moc bych na to ale nespoléhal, neboť zkušenosti ukazují, že koroňák umí sekat poměrně dost, když se mu nechá volné pole působnosti. Pokles v závažnosti infekcí oproti jaru nic neznamená, neboť, jak už jsem psal, to může znamenat prostě lepší testování. Osobně si myslím, že mutace mají na závažnost viru jenom minimální dopad. Mnohem více lze přičíst buď imunizaci společnosti (ta by byla dobrá, ale je velmi nejistá) nebo kvalitou testování (ta je spíše špatným faktorem, neboť z toho vyplývá, že virus je pořád stejně smrtící jako na jaře).

Obecně pak rozumím i tomu, že opatření proti viru ničí ekonomiku, kterou v obecnosti nelze zařadit až za lidské životy, neboť houby platné, lidské životy na ekonomice stojí (v jedné diskuzi na sociálních sítích jsem za tento pohled dostal ban). Na druhou stranu, nelze asi čekat, že pokud tady budeme mít Bergamo, že ekonomika nějak zvlášť pojede. Nepojede, i kdyby vláda nezakázala vůbec nic.

Tož proto navrhuji, že je na čase se začít toho viru zase bát. Strach je to nejlepší, co můžeme každý udělat pro to, abychom ten virus zase zastavili. Je přitom dobré, že bát se můžeme nezávisle na tom, co nám vláda nařídí. Každý může podle sebe omezit zbytné kontakty. Podle všeho přitom stačí mnohem menší strach, než jaký jsme jako společnost měli na jaře. Je nejvyšší čas se zase začít bát. Všechno ostatní se stane samo. Naopak, když se bát nezačneme, možná nám hrozí za měsíc nějaké pěkné Bergamo nebo New York s pěknou hromadou mrtvol. Pak už asi nebude žádných pochyb o tom, že Koroňák pořád ještě umí sekat velmi výkonně.

Vidlákův doslov: 

Přátelé, nerad to říkám, ale v tomto týdnu se podle našich predikcí měla křivka nakažených už zplošťovat. Nestalo se. Nemáme průvěh jako v USA. Pomalu je třeba si přiznat, že Flégr byl možná ještě optimista. Já nevím, jestli všem dochází, že jakmile začneme mít sto mrtvých denně na covid nebo s covidem, začneme mít kupu mrtvých i  na nedostatek péče kteří se do grafů ani nedostanou, ale přesto jaksi... doopravdy umřou. 

Uvědomte si, že Druhá světová nás stála průměrně 136 mrtvých denně i když nacisti zapojili plynové komory a spojenci nám házeli bomby na hlavy.  Koroňák začíná být stejně silný jako Druhá světová. Kvůli té stálo za to předělat ekonomiku a rozbořit celá města. Stálo za to, přesidlovat obyvatelstvo, zatmívat okna. Stálo za to dělat vše pro vítězství a pak budovat vše znovu. 

Díky lehkomyslnosti chřipečkářů, novinářů, opozice, díky lehkomyslnosti značné části veřejnosti tu budeme mít největší průser od roku 45. Andrejko má na něm také podíl - tím, že nebyl tvrdší a že neposlouchal Prymulu a Maďara jako slovo Boží.  

Byli jste obětováni na oltáři nenávisti proti Babišovi. Dopracovali jsme se k tomu, že Babiš něco řekl a nenávist jeho protivníků byla tak velká, že proti tomu okamžit začali bojovat bez ohledu na to, že i Babiš občas mluví pravdu.  Měli byste si to uvědomit, protože ti stejní, kteří zlehčovali "chřipečku" vás teď budou chtít obětovat znovu. Za jejich pohodlí, za jejich blahobyt a za jejich starý život na který byste se měli složit vy. Budou chtít obnovit zemi tak, aby oni měli a vy ne. Budou svádět vinu kamkoliv jinam v naději, že se na jejich podíl zapomene. 

S nadsázkou jsem říkal, že po koronaviru tu budeme mít úplně jiné státní zřízení. Teď už tomu začínám věřit. 

Wu-Chan, Bergamo a Česká republika. Hádejte proč to bude patřit dohromady. 

Jo a zítra... zítra vám povím, co dělal dezinformační analytik Vrábel za Prymulou. 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 3.9 (71 hlas)

Komentáře

a její genocidu

Průměrný počet slepic: 3.7 (7 hlasů)

a hned v úvodu toho článku je lež – cituji: „….Z 932 (?) úmrtí, jež byla k tomuto dni ve statistikách evidována v souvislosti s covidem-19, jich na starobní důchodce připadalo 853….“ Článek má dnešní datum a dnešní číslo je 1218(!) úmrtí, včera bylo kolem 1150. Jestli je v celém textu tolik pravdy, co v první větě, nemá smysl se tím zabývat.

Ale vy mi řekněte Carlosi, co jste to za člověka? I kdyby byli všichni zemřelí důchodci - to snižuje závažnost nemoci, epidemie a smrti? Podle psaní Vás odhaduji, že do důchodového věku moc daleko nemáte. Vidím sice jak pomalu otáčíte proti počátečnímu razantnímu popírání, že COVID by byl nebezpečný, ale zřejmě vám ještě hodně chybí k tomu, abyste pochopil, že trocha pokory a ohledů nikoho nezabije, ale může zachránit. A je jedno, jestli je to dítě nebo důchodce.

Arogance není tou pravou rouškou, která by vás ochránila, a i když to vypadá, že se ji konečně pokoušíte vyprat nebo vyměnit, tak byste se měl bát víc, než dosud. Hozený bumerang se vrací vždycky k vrhači.

Průměrný počet slepic: 3.3 (7 hlasů)

In reply to by Alice (neověřeno)

Trvalý odkaz

a co se týče mého přístupu .... viz dnešní výzva co proběhla netem
jejich : nikam nechoďte, a když musíte, chraňte se .... se logicky vztahuje zejména k těm ohroženým, kterým dle statistik hrozí mnohem častěji komplikace
co se málo týče, říkám já : radši s klidem, nepřehánět, asi vám nic nebude, ale kdyby náhodou, bacha, špitály můžou bejt plný

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

už se reálně bojíte jen přeplněných špitálů, a ne šmírovacích čipů, nebo jakýchsi marťanů, kteří by vás proti vaší vůli ovládali. Možná časem objevíte i fakt, že nejste na světě sám. Bude to ještě dlouhá cesta, ale snad to zvládnete dřív, než se začne bát covid nás :-) 

Zatím bez slepic

In reply to by Alice (neověřeno)

Trvalý odkaz

Házela jste někdy bumerangem? Něco si o tom zjistěte. Aby se bumerang vrátil OPRAVDU k vrhači, je zapotřebí hodně zručnosti a cviku. A kromě toho, když už se bumerang vrátí, pak pouze tehdy, když mine cíl.

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

tolik úsilí jste vyvinul (a marně), abyste ukázal co všechno „znáte“. Přitom jsem bumerang použila jen jako příměr. Na rozdíl od vás jsem házela (a občas dosud), tedy vím, že házet se naopak naučíte snadno - hned jak pochopíte roli větru. Kumšt je naopak umět vracející se bumerang chytit. Ale tím se nezabývejte, když jste si nevyhledal ani hlavní „zvláštnost“, že bumerangem se hází bez míření a ne na cíl, trvalo by vám to ještě hodně dlouho. A mne nebaví soupeřit s vašimi schopnostmi gůglit.

Zatím bez slepic

ale prý to neřekl, ale mě se to líbí. Přesná citace se mi nechce hledat, tak přibližná varianta:
Věřím pouze takové statistice, kterou jsem si zfalšoval sám.
Oponent vám odpoví větou, která se zase připisuje Woody Allenovi, ale prý jí taky neřek, ale taky je hezká.
To, že jsem paranoidní, ještě neznamená, že po mě nejdou.
A takhle mi přijdou diskuse mezi coronaalarmisty a coronaskeptiky.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Přidávám odkaz na stránky ministerstva, druhý graf od konce, stejná data, jen v jiném formátu:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs

Je nějaký důvod jim nevěřit?

Na PL vyšel taky článek s kouskem placeného rozhovoru s J. Svobodou
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mrtvi-na-covid-Z-95-proce…

"Jak popsal imunolog Jaroslav Svoboda v interview s Lenkou Zlámalovou na Echu24, riziková skupina není ani tak určena věkem, ale hlavně onemocněními. „Možná to bude znít trochu kacířsky, ale covid-19 můžeme charakterizovat jako oportunní infekci. To je infekce, která zasahuje jen lidi, kteří trpí nějakou vážnou nemocí,“ říká imunolog a tvrdí, že rizikovým faktorem je především buněčná imunita, resp. její porucha..."

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Člověk hákuje v práci, přijede domů, naštípe dřevo, pak vyčistí okapy atd a večír si sedne k webu, který si poslední dobou oblíbil a zase virus.
Krapet mi to připomíná, jak můj nejlepší kámoš, cca před třemi lety, se rozhodl, že si na zahradě vybuduje rybníček. Zahradu má jako kráva, tak co by ne? Já jezdím z práce kolem něj a když vidím auto, tak se stavim na kafčo. Jenomže ten rok byl peklo. On furt mlel jenom o tom rybníčku. Já dostal info, jak se to filtruje, jak se to dělá, aby to neprosakovalo, co bude muset dělat v zimě, aby mu ta zmrzlá voda ten rybník neroztrhla,... Fakt mě už s tim dost sral. Až jsem to několikrát vzal delší trasou, ale aby neviděl, že jsem jel kolem a nezastavil se.
Hele, já vím, že ten virus je pakec, ale to fakt zde musíte kafrat jenom o něm? Každý den?
Nebylo by nějaké téma na odlehčení? Svět přeci není jenom nebezpečný, ale je v něm i prdel. A ta se nějak vytrácí.
A když člověk bude mít v palici jenom to špatné a bude se furt bát a špekulovat o tom, tak si koleduje, aby se mu to vyplnilo.

Průměrný počet slepic: 3.2 (9 hlasů)

jen proboha ne o postSSSR, to mě nebaví už vůbec :-)

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

berrnarde už s tím končím. 

Zítra si dáme soudruha Vrábela u Prymuly. to by mohlo být na pěknou diskusi a v sobotu si řekneme něco o kolaterálních škodách za epidemii. V neděli bude malé povídání o dvou občanských válkách a v pondělí něco o letošním pětisetletém suchu. Pak mám ještě v záloze povídání o moru v londýně, Master by rád odpověděl Ponkrácovi ohledně komplexních systémů. 

A já přestávám hysterčit ohledně viru a přecházím na svůj standartní mód.  

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

Tak já to vydržím do té neděle. Na pondělí se moc těším, no, systémy nějak přežiju, mor v Londýně se zvrhne v coronu, ale co, to vydržím, po tom suchu a občanských válkách, ale hlavně už si dejte na chvilku voraz od toho viru, nebo se z toho zblázníte.
Ale na to sucho se vyloženě těším.
Fakt si ale myslím, že by zde se dalo kydat pestřeji. Tak snad se blýská na lepší časy. Dík.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

No tak konečně, paráda, pryč od tématu:-) Sečteno, podtrženo, nikdo nic pořádného o tom korona3,14čusovi nic neví, nikdo neví, co a jak bude zdravotně páchat a jak se na něj budou nabalovat spoečenskoekonomické škody. Jen tápeme, jen tušíme, jen matematicky modelujeme... Pište o něčem jiném, ať svěží vánek jinakosti přebije to, co neumíme vykydat (vyházet z chléva), protože ještě nevíme, jak na to (propadává to mezi vidlema a smrdí to divně). A když přijde to divné smrdění a propadávání mezi vidlema, je na místě mít zásoby jídla, optimismus a víru v lepší příští. Držte se !!

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Další následek koronaviru - od jara jsem neviděla těhotnou.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

Aji dřív, pokud si vemou roušku.

Stačí se projít po Přívoze nebo centrem Vítkovic, ale až po obědě, to až se všici těhotní probudí, nají a odpočinou si.

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Jel jsem dnes ráno do práce. Se šéfem. Poslouchali jsme český rozhlas. On ho pouští, ale poslouchat musím i já. Abych si nekazil náladu a neničil zdraví, přepínám se do sado-maso módu - sado=vy nadšení idioti, vy si ty vlastní sračky vyžerete až do dna a až k smrti, maso=a já společně s vámi ...HURÁÁÁ!

"... koronavirová epidemie tvrdě zasáhla i bezdomovce. Omezení turistického ruchu způsobilo, že žebráci nevyžebrali tolik peněz jako vloni a ocitli se ve finanční nouzi a nejsou schopni platit poplatky v útulcích. Dalším negativním koranavirové krize je pokles množství potravin v popelnicích, který zhoršuje už tak nepříznivou situaci bezdomovců ...." Následuje reportáž blábolící reportérka a blábolící velitelka útulku.

V módu sado-maso mi to připadá úžasné a jsem rád, že jsem se toho po zasraně nudném socíku dožil.

PS: Doporučení vládě: k programům Covid - Umělci, Covid - sportovci, Covid speciál - klečící BLM sportovci, Covid - OSVČ, Covid - Průmysl 4.0 přidat Covid - Žebrák a Covid - Popelnice.

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

program "Covid - Komík pro tyto vybrané skupiny (doplní Vládik Dlouhých&spol.)"?
Zbytek populace to prostě jen zatáhne. De facto i ti žebráci a bezďáci, bo s každým krabičákem vysolí příslušný obolus v podobě spotřební daně.

Jen jedno nechápu - jak je možné, že lidem nedovakne, jak je ty hlasitě řvoucí skupiny s nataženými prackami furt dokola doslova ojebávají (sorry, ale to je asi tak nejslušnější výraz, který mě napadl).

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

In reply to by Občan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Váš argument, že bezďáci vypitým litrem krabičáku odevzdají státu spotřební daň a dph z toho litru, mi krapet připomíná perpetuum mobile Maláčové, že když přidáme státním zaměstnancům, tak oni budou víc utrácet a tudíž z toho platit vyšší daně a ekonomika bude jen vzkvétat.
Že vy jste státní zaměstnanec?
Kdo ale vytvoří ty peníze, které těm státním zaměstnancům dáte a bezďákům někdo hodí do klobouku?
Asi jste to už četli, ale kdo ne, napsala to Šichtařová a není to z její hlavy. Nějaký čtenář jí na toto téma napsal: Takže čím víc budu chlastat lahváčů, tím víc budu mít prázdných flašek, které když odevzdám, tak budu mít víc peněz, abych si mohl koupit víc lahváčů.
Vážený Občane, žebráci a bezďáci nic nezatáhnou, to vám garantuji. Akorát si na ten krabičák budou muset ukrást a vyžebrat víc, než kdyby tam ty daně nebyly.

Průměrný počet slepic: 1.7 (6 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

bude muset nakonec vytvořit někdo, kdo něco dělá.
Fajn je, když je někdo zaměstnanec, dělá dobře svou práci, vytvoří je. Ale musí ho někdo vést, někdo, kdo vymyslí směr, kudy jít, kdo bude riskovat kejhák a ten jich vytvoří víc. Ale pro vás je to kapitalistický lump. Možná to bude i Žid, ty vy rád taky nemáte.
Vy jste socialista. Já vám váš názor neberu, ale vím své.
Víte, vy jste celý život zaměstnanec asi a když váš zaměstnavatel padne a vy nenajdete jiného, jste v prdeli. Když člověk, který podniká, si nabije držku, většinou se oklepe a zkusí to jinak.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Peníze se nevytváří prací. Prací se vytváří reálné hodnoty. Peníze se vytváří na základě dluhu.

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

Někdo umí peníze vytvořit spekulací, to já nikdy neuměl.
Já vždy musel hákovat a pak si je tím vydělat. Pane Wenco, jsem lesní dělník, (Hu Hu Džaf ((přiblblé zakoulení očima)). Ale vím ze zkušenosti, že peníze pro mě znamenají prostředek, kterým zabezpečím ženu a děcka a pokud je k tomuto potřebuji, musím sebou mrskat. Nejsem Janeček (rád bych byl), který to dokáže z tepla vsedě.
Ale nestěžuji si. Mám sice fest mozoly na pazourách, ale jeho musej z toho sezení dost bolet záda.
A hodnoty taky vytvářím. Víte, já jsem měl vždycky rád, ještě před kůrovcem, když se dělaly probírky, či prořezávky, že když jsem byl hotov a podíval se na to, tak abych si mohl říct: jo, dobrý. Moje práce je můj podpis, když jí poseru, je to špatně, ale když vidím, že se mi povedla, tak jsem rád. Jo, šlo by to někdy ojebat, ale to bych pak si tak nějak nemohl vážit sám sebe. Takže se to snažím dělat co nejlépe. A to je ta reálná hodnota. Ale za ní zase očekávám ty peníze. Reálnou hodnotou děcka nenasytím.

Průměrný počet slepic: 3.8 (6 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Reálnou hodnotou by jste děcka uživil, kdyby jste např.choval čuníky na kšeft. Tím ale peníze nevytvoříte a nevytvoří je ani Janeček, i když vydělává hodně a vsedě. Vy i Janeček pouze směňujete reálnou hodnotu za peníze, ale nevytvoříte je. Ale i dřevorubec není na škodu mít aspoň hrubou představu, jak se vytvářejí peníze.

Jak jsem psal, peníze jsou vytvářeny z dluhu. Např.vláda vystaví dluhopisy, koupí je centrální banka která vytvoří nové peníze a vymění je za dluhopisy.

Pak vytvářejí peníze komerční banky. Když banka poskytuje úvěr, nepůjčuje dlužníkovi peníze střadatelů. Vytvoří dlužníkovi účet. dejme tomu na 100.000 Kč. Banka z tohoto účtu pak zaplatí dlužníkovy faktury. Dlužník postupně zaplatí dluh a úrok. Když je dluh splacen, banka účet zruší. To znamená že těch 100.000 stejně jak rychle vznikly, stejně rychle zmizí. Ano, stisknutím tlačítka Enter.

Je to napsané zjednodušeně, účetně je to malinko složitější, ale tyto příklady pro pochopení stačí.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

In reply to by MUDrland Wenca (neověřeno)

Trvalý odkaz

prostředek směny, měřítko hodnot a jejich akumulátor.

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

To je naprosto přesné' Akumulátory časem ztrácejí kapacitu a peníze hodnotu.

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

Rád bych emigroval do kraje, kde akumulátory navyšují svou kapacitu a peníze získávají na hodnotě.

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nevidím absolutně žádný důvod pro to, aby jakékoli kompenzace dostávali podnikavci, kteří roky neplatí daně a kteří na zdravku a socku odvádějí pouze zákonem stanovené minimum.
To jsou čistí parazité, kteří do systému nevkládají nic, ale chtějí z něho brát na úkor těch, kteří se jako parazité nechovají.

Takže by mi nevadilo, kdyby MF řeklo, že kompenzace ano, ale jen těm, kteří v posledních pěti letech odvedli na dani z příjmu alespoň řekněme 200 000.- Kč a na zdravku a socku nejméně dvojnásobek zákonného minima.
Ti ostatní totiž mají jiné zdroje příjmu a podnikání je rozhodně neživí. Možná je mají jako drobný přivýdělek, nebo jako kratochvíli, ale ani omylem ne jako zdroj obživy. Zemřeli by totiž hladem, kdyby měli tak nízké příjmy, jaké vykazují.

Jak moc těch parazitů je, jasně a neúprosně sděluje skladba příjmů státního rozpočtu.
Daň z příjmu OSVČ tvoří jen asi 4% příjmů SR; přičemž těch OSVČ je trvale kolem milionu.
Bezvadným čtivem jsou i jejich ELDP.

Tož tak...

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

Ale to opět budeme srovnávat nesrovnatelné. Já dnes mám po odečtení příjmů cca 70 čistého měsíčně. Troufám si tvrdit, že daně platím menší, než vy. Mohl bych platit na daních, na soc. a nemocenské podstatně víc, kdybych uplatňoval skutečné výdaje a zbytek bych danil. Ale proč bych to dělal? Zákon mi umožňuje uplatnit paušální výdaje 60%. A když máte chytré kámoše, tak byste se divil, kolik ty platné zákony mají skulinek, kde se dá operovat. Ale vše je košér. Nikdo mě nenachytá na krácení daní. A teď jste asi nespokojen a říkáte si, společně se Středulou, nahnat tyto parazity do fabrik.
Na druhé straně já v životě neviděl stravenku, kterou bych dostal, když jedu na dovču, tak mi za tu dobu nedá nikdo ani korunu, když na mě přijde rýmička, tak nejdu k lékaři, aby mi napsal týden klid na lůžku, ale vezmu si paralen a fičím do lesa, jsem osvč od r. 92 tak si nedělám iluze o důchodu. Cigoš od vedle, který v životě nešáhl na práci, ho bude mít větší, jelikož se mu bude vypočítávat z průměru.
Já vím, že zaměstnanec a osvč fungují jinak. Ale všimněte si rozdílu mezi námi. Já zaměstnance nenapadám, pro vás jsou osvč paraziti.

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

výdajů, pardon

Zatím bez slepic

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Kolik platíš temu lesu.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Nerozumím otázce.

Zatím bez slepic

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Bodejt

Průměrný počet slepic: 2.3 (4 hlasů)

Soudím tak podle toho že když vyrazím na cesty, tak se není kde najíst a manželka mi musí smažit řízky na cestu. Přesně jak za socíku!

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

Prvním náznakem příchodu socialismu bylo před víc jak dvaceti lety zavedení kolků na cigaretách a potažmo stanovení pevné prodejní ceny. Nemusím vysvětlovat, že celostátně stanovená pevná prodejní cena je v zásadním rozporu s tržním hospodářství, že?

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Nebude opakovat Pjakinův pravdivý vtip o Smrtce a strachu. Napíšu to zcela objektivně. Strach je v malé míře užitečný, protože způsobí vyměšování adrenalinu pro větší výkon svalstva při reakcích typu uteč nebo zabij!

Strach ve velké míře může zabít sebe samého. Vyměšovaný adrenalin rozpumpuje srdce pro plný výkon výše uvedené záchrany, ale strach jako nejsilnější emoce způsobí stažení tepen a srdcem natlakovaná krev rázem nemá kam proudit. Výsledek je logický, prudký nárůst krevního tlaku a následný cévní defekt, infarkt nebo mozková mrtvice.

Tento web se v poslední době nedá číst, snad jen fanoušci hororů by si mohli přijít na své. A protože prediktoři Gatesova formátu mají nachystané gradující zprávy na toto téma, je nejvyšší čas se předzásobit a nakoupit si Pampersky!

Průměrný počet slepic: 3.3 (7 hlasů)

Ten člověk je snad převlečenej Hnízdil... a ještě navíc rozumí úplně všemu.

Průměrný počet slepic: 2.6 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

...jakéhosi šéfa podnikatelskejch odborů.
Předpokládám, že u nás existují i odbory oligarchů. Neměli by zůstávat stranou kompenzací, výzva Covid - Oligarcha by se snad dala prosadit i po dobrém, nemusí hned stávkovat.
Nebo výzva Covid - Rentiér. Těch dividend, co nešly vyplatit, to není jen tak. Oni taky musí platit složenky, vodu, jídlo atd. Každý má nárok na to být šťastný.

Průměrný počet slepic: 1 (4 hlasů)

Každý má nárok na plnění základních životních potřeb nepodmíněně. Až pak je možné ty lidi přemlouvat ať dou makat na boháče. Heh

Průměrný počet slepic: 2.8 (4 hlasů)

by měl mít kdokoli takový nárok ? A na kom, na ostatních ???

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Proto

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

A co je to ta základní životní potřeba? Definuj, sasine.
Nechcípnout hlady? Tak by stačilo deset, ne?
Ale člověk by měl mít důstojnost, tak dvacet? Sem tam cukrkandl.
Ale důstojný člověk k tomu nicnedělání by si taky možná zasloužil jet na dovču. Tak třicet?
Tak kolik mu dáme nepodmíněný příjem na uspokojení jeho potřeb? Aby se pak ale ty vládní tiskárny nezadřely.

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Řeč je o navalení podílů z naší země. Né o dávkách.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

se ptej tatínka

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ach jo, furt dokola. Neuvěřitelné, fantastické.

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Každej náš synek a dcerka má nárok na podíl půdy, rozpočtu a rozhodovat o tom podílem svými sepsanými sečitatelnými potřebami.

Vše ostatní je zlodějina. Hotové

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

a dcérka bude mít nárok na půdu, kterou si koupí, nebo kterou mu ty odkážeš. Jinak nemá nárok na nic.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Nárok plyne z dědictcí po předcích.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.