Je nejvyšší čas začít se bát

Autor
Štítky

Tak po delší době si dovolím přidat několik poznámek k dalšímu vývoji naší koronavirové krize. V první řadě je potřeba říci, že jako lidé toho o koronaviru víme stále poměrně dost málo. Nemohu se zbavit dojmu, že i naše vláda nerozhoduje podle nějakých vědeckých výzkumů, ale mnohem více tak trochu na základě zaručených babských rad. Zpočátku mi to trochu vadilo, pak jsem si ale uvědomil, že vláda nemá moc jiných možností. Ono totiž pořád ještě nic moc jiného, než zaručené babské rady neexistuje. Tu a tam se snažím si přečíst nějaký ten vědecký článek na téma koronavirus a z většiny z nich jako sláma z bot kouká, že také nejsou ničím jiným, než zaručenou babskou radou, možná opatřenou pár dobře vypadajícíma grafama. Smiřme se proto s tím, že věda prostě zatím nemá příliš mnoho poznatků, které bychom opravdu mohli pro další vývoj situace použít. Ty opravdu důležité věci o koronaviru věda prostě ještě neví.

Abychom si tak mohli říci, co bude dál, bude dobré se nejprve podívat do minulosti, na první vlnu. Jediné informace, které jsou ke koronaviru skutečně použitelné, leží v minulosti. Po vzoru komplexních systémů, o kterých jsem tu nedávno psal, nemá smysl analyzovat dílčí věci, neboť civilizace je komplexním systémem, kde existuje velké množství zpětných vazeb, které není schopen nikdo na světě dohlédnout. Jediné, co má smysl, je dívat se na interakci epidemie a lidské civilizace jako na nedělitelný celek a sledovat, jak se obojí dohromady chová.

Začněme s tím, že si povíme některá pozorování z předchozího vývoje epidemie, která jsou dle mého názoru důležitá:

 1. Na jaře se tady u nás nic moc nedělo. Všichni jsme byli vystrašení, ale na koronavirus umřelo jenom pár lidí. Epidemie se zastavila dříve, než stihla napáchat velké škody. Můžeme polemizovat nad tím, co přesně epidemii zastavilo, ale víme, že pokud se epidemie nezastaví, umí páchat fakt zlé věci. V New Yorku nebo v Bergamu by nám mohli povídat.
 2. Je zajímavé, že na jaře došlo k jednomu velmi prazvláštnímu jevu. Tento jev jsme s Vidlákem popsali v samostatném článku. Koronavirus si z nás doslova dělá prdel. Prakticky po celé Evropě, ale třeba i v USA, došlo ve stejný víkend k zásadnímu poklesu reprodukčního čísla. V mnoha státech to bylo pod 1 (tj. epidemie začala ustupovat), u jiných to sice zůstalo nad 1, ale zpomalení v dalším vývoji je přesto na první pohled patrné. Vůbec nezáleželo na tom, jaká opatření ta která vláda učinila a jaký chaos v tom byl (jakože v tom byl chaos pořádný). Ve stejný moment prostě všude v našem civilizačním okruhu epidemie začala zpomalovat. Klesala pak třeba úplně stejně rychle u nás, jako v Německu.
 3. Naopak, pokud se podíváme na vývoj teď na podzim, tak se zatím stále držíme v exponenciální části křivky, navzdory všem opatřením, která se zatím zaváděla. Už delší dobu tvrdím, že nošení roušek jakožto plošné opatření je v zásadě směšné s minimální, nebo i žádnou účinností (dokonce si umím představit i to, že účinnost je negativní). Vývoj mi dává za pravdu. Epidemie v zásadě vůbec nereaguje na to, že vláda už na začátku září nařídila dost striktní roušková pravidla a roste si dál svým exponenciálním tempem.
 4. Vidíme vcelku jasně, že testování PCR testy má stále dobrý prediktivní charakter. Množství hospitalizovaných vcelku dobře kopíruje křivku potvrzených nakažených. Jistěže, jak správně v tomto případě tvrdí i někteří "chřipečkáři," vztah mezi potvrzenými nakaženými a hospitalizovanými je jistě složitější. Empiricky lze ale říci, že jsme teď ve fázi, kdy vztah mezi oběma veličinami je ještě stále krystalicky čistý. Asi lze čekat, že až se tu náležitě promoříme, tento vztah tak čistý nebude a bude pak správný čas na kverulantství chřipečkářů. Teď tomu tak ale ještě není. Podíváme-li se třeba na takovou hodně promořenou Itálii, tam pořád počet potvrzených případů roste, ale úmrtí už tento trend nekopírují. Jinými slovy, tohle je v tom všem špatném poměrně dobrá zpráva: Jestli si projdeme promořením, další vlny nemoci už zřejmě nebudou mít zdaleka takovou ničivou sílu, jako ta první vlna nemoci, která nás zasáhne. Nicméně z korespondence křivky nakažených a hospitalizovaných lze už teď soudit, že tady v České republice ještě moc promořeni nejsme. Hospitalizace přesně kopírují trend počtu potvrzených nakažených, což je velmi špatná zpráva.
 5. Víme, že v tuto chvíli na sto procent máme v ČR promořenost aspoň 1%, neboť počet potvrzených nákaz přesáhl hodnotu 100 000 (1% z populace). Jistě je těch skutečných nákaz mnohem více, ale nikdo neví, kolik jich ve skutečnosti je. Hraje se také o to, jak moc jsme v tuto chvíli promořeni. Jestli jsme blízko toho 1%, máme obrovský problém. Jestli jsme řekněme u 10%, máme pořád ještě hodně velký problém, jestli jsme ale už někde u 50% promoření, už by to tak zlé být nemělo. Blbé je, že nikdo neví, jak jsme vlastně opravdu daleko v tom promořování. Mně se jeví, že bychom mohli být zhruba u těch 10%, ale to berte fakt jako velmi  nepodložený odhad.
 6. Při první vlně jistě došlo k nějaké imunizaci společnosti, opět ale nikdo nedokáže říci, jak moc jsme byli imunizováni. Imunitu vůči nemoci jako takovou přitom nelze chápat jenom dvoustavově (je/není imunní), ale spíše jako spojitou veličinu určující, jak závažný průběh bude mít ta která expozice viru. Proto nelze vůbec vyloučit, že částečně zimunizovaný jedinec může při druhém setkání s virem mít mnohem horší následky, než při prvním setkání, přestože už má částečně vybudovanou imunitu. To je důležité si uvědomit - lidská imunita nefunguje tak, že po setkání s antigenem už mu nikdy nedovolí vstoupit do těla, ale funguje spíš na úrovni boje. Po setkání s antigenem se tělo na daný antigen mnohem lépe vyzbrojí a ten má příště menší (ale nenulovou) šanci napáchat velké škody. Lze tak s klidným svědomím ignorovat různé zprávy o reinfekcích koronavirem, neboť z pohledu lidské imunity to neznamená nic. Reinfekce jsou problematické pouze pro velmi zjednodušený model lidské imunity, a nikoliv pro imunitu samotnou. (proto znovu opakuji - opatrně s jakýmikoliv modely!)
 7. Považuji za téměř jisté, že do první vlny jsme s testováním naskočili už dávno za běhu. Lze tedy očekávat, že koronavirus tu byl už dávno před tím, než byl první lyžař z Itálie otestován PCR testem. Například když byly u nás v únoru na návštěvě Vidlákovy děti, dotáhly nám nějaký velmi prazvláštní velmi infekční virus asi přímo z Tchaiwanu (neb Vidlákovy zabíjačky se před tím účastnila Tchaiwanka), příznaky podobný koroňáku, který kdekoho v okolí docela skolil. Tchyně z toho viru měla i trombózu. Tenkrát se ještě netestovalo, ale pravděpodobnost, že to byl opravdu náš slavný koroňáček mi přijde poměrně veliká. Z toho plyne zejména to, že zcela přirozeně muselo být otestováno méně jedinců, než kolik by jich bylo otestováno, kdyby se testovalo hned od začátku vlny. Z toho pak plyne vyšší vypočítaná smrtnost a vyšší závažnost. Jinými slovy, to, že po první vlně tabulkově klesla závažnost infekce, nemusí znamenat ani tak to, že koronavirus zeslábnul, jak nám někteří tvrdí, ale může to znamenat prostě jenom tolik, že v rámci druhé vlny je obecně testování mnohem kvalitnější. Důležité je přitom říci, že právě tento faktor nelze v číslech nijak odlišit od faktoru imunizace. My tedy víme, že oproti první vlně se snížila tabulkově závažnost infekce, ale nevíme jaký podíl v tom má celková imunizace společnosti a jaký podíl v tom má větší kvalita testování. Na počátku druhé vlny jsem věřil tomu, že faktor imunizace je větší. Teď už si tím zdaleka nejsem tak jist.
 8. Také je dobré si uvědomit, že v celé epidemii hrají velmi důležitou roli i faktory řekněme sociologické. (Proto je nesmysl se dívat na epidemii analyticky - jediná možnost je se na ní dívat jako na komplexní systém) Vidíme, že při první vlně, když vláda vyhlásila opatření, lidé se v zásadě přidali k tomu, co vláda vyhlásila a ze strachu z nemoci masově upravili svoje životy, aby snížili pravděpodobnost nákazy. To podle všeho zabralo. Nicméně při druhé vlně je ochota lidí spolupracovat s vládou už mnohem, mnohem menší. A nesmíme přitom zapomenout: Virus se nešíří podle toho, jaká opatření vláda vyhlásí, ale podle toho, jaká opatření lidé dodržují. Stejná opatření, která vláda vyhlašuje na podzim, už v lidech vyvolávají mnohem menší strach. Na jaře byl fakt velký mediální problém, když někde umíralo 50 lidí denně. Teď na podzim, když nám tu už opravdu umírají, tak po nich neštěkne ani pes. Nebyli jsme imunizováni jenom proti nemoci, ale také proti informacím o ní. Na jaře se to se strachem z nemoci zřejmě přehnalo, teď už se nikdo bát nechce.

A jaký bude tedy další vývoj? Inu, je potřeba si v první řadě uvědomit, že jsou pouze tři možné faktory, které mohou současnou druhou vlnu zastavit:

 1. Promoření - Budeme-li promořeni, jistě to celou vlnu zastaví a pak už budeme vcelku v pohodě. Problém je, že nikdo neví, kolik to bude stát životů. Už teď je jisté, že jich tak málo jako na jaře rozhodně nebude. Bergamo a New York nám přitom ukazují, že ta čísla počtu mrtvých mohou být skutečně zatraceně vysoká.
 2. Nějaký externí faktor - Jistě nelze vyloučit ani různé faktory ovlivňující nemoc, které nejsou v lidské moci. Jenom čert ví, které to mohou být, ale vyloučit je nemohu. Zejména ten vrchol ve tvaru hýždí vysloveně svádí k tomu to chápat jako externí faktor. Ať už jsou ale externí faktory pro nemoc hodně důležité, nebo vůbec, nemáme na ně vliv a nemá smysl se jimi zabývat. Můžeme je s klidným svědomím považovat za součást vlastností toho viru.
 3. Úprava chování všech jednotlivců - Jenom, když se masa lidí rozhodne, že bude dělat věci jinak, může virus přimět k ústupu. Je vlastně paradoxní, že s virem se nejlépe bojuje tím, že se z něho jeden podělá strachy. V konečném důsledku i ty hýždě, které nám koroňák na přelomu března a dubna ukázal, mohou být právě znamením toho, že se z koroňáku v zásadě celá Evropa v půlce března synchronizovaně podělala strachy, což jeho další šíření zastavilo (tedy aspoň u nás).

Psal jsem to už na začátku září a dále si na tom musím trvat: Dokud se jako občané ČR všichni hromadně z viru zase nepoděláme, bude to růst dále. V lepším případě dosáhneme toho promoření i bez toho, nebo třeba zasáhne nějaký externí faktor. Moc bych na to ale nespoléhal, neboť zkušenosti ukazují, že koroňák umí sekat poměrně dost, když se mu nechá volné pole působnosti. Pokles v závažnosti infekcí oproti jaru nic neznamená, neboť, jak už jsem psal, to může znamenat prostě lepší testování. Osobně si myslím, že mutace mají na závažnost viru jenom minimální dopad. Mnohem více lze přičíst buď imunizaci společnosti (ta by byla dobrá, ale je velmi nejistá) nebo kvalitou testování (ta je spíše špatným faktorem, neboť z toho vyplývá, že virus je pořád stejně smrtící jako na jaře).

Obecně pak rozumím i tomu, že opatření proti viru ničí ekonomiku, kterou v obecnosti nelze zařadit až za lidské životy, neboť houby platné, lidské životy na ekonomice stojí (v jedné diskuzi na sociálních sítích jsem za tento pohled dostal ban). Na druhou stranu, nelze asi čekat, že pokud tady budeme mít Bergamo, že ekonomika nějak zvlášť pojede. Nepojede, i kdyby vláda nezakázala vůbec nic.

Tož proto navrhuji, že je na čase se začít toho viru zase bát. Strach je to nejlepší, co můžeme každý udělat pro to, abychom ten virus zase zastavili. Je přitom dobré, že bát se můžeme nezávisle na tom, co nám vláda nařídí. Každý může podle sebe omezit zbytné kontakty. Podle všeho přitom stačí mnohem menší strach, než jaký jsme jako společnost měli na jaře. Je nejvyšší čas se zase začít bát. Všechno ostatní se stane samo. Naopak, když se bát nezačneme, možná nám hrozí za měsíc nějaké pěkné Bergamo nebo New York s pěknou hromadou mrtvol. Pak už asi nebude žádných pochyb o tom, že Koroňák pořád ještě umí sekat velmi výkonně.

Vidlákův doslov: 

Přátelé, nerad to říkám, ale v tomto týdnu se podle našich predikcí měla křivka nakažených už zplošťovat. Nestalo se. Nemáme průvěh jako v USA. Pomalu je třeba si přiznat, že Flégr byl možná ještě optimista. Já nevím, jestli všem dochází, že jakmile začneme mít sto mrtvých denně na covid nebo s covidem, začneme mít kupu mrtvých i  na nedostatek péče kteří se do grafů ani nedostanou, ale přesto jaksi... doopravdy umřou. 

Uvědomte si, že Druhá světová nás stála průměrně 136 mrtvých denně i když nacisti zapojili plynové komory a spojenci nám házeli bomby na hlavy.  Koroňák začíná být stejně silný jako Druhá světová. Kvůli té stálo za to předělat ekonomiku a rozbořit celá města. Stálo za to, přesidlovat obyvatelstvo, zatmívat okna. Stálo za to dělat vše pro vítězství a pak budovat vše znovu. 

Díky lehkomyslnosti chřipečkářů, novinářů, opozice, díky lehkomyslnosti značné části veřejnosti tu budeme mít největší průser od roku 45. Andrejko má na něm také podíl - tím, že nebyl tvrdší a že neposlouchal Prymulu a Maďara jako slovo Boží.  

Byli jste obětováni na oltáři nenávisti proti Babišovi. Dopracovali jsme se k tomu, že Babiš něco řekl a nenávist jeho protivníků byla tak velká, že proti tomu okamžit začali bojovat bez ohledu na to, že i Babiš občas mluví pravdu.  Měli byste si to uvědomit, protože ti stejní, kteří zlehčovali "chřipečku" vás teď budou chtít obětovat znovu. Za jejich pohodlí, za jejich blahobyt a za jejich starý život na který byste se měli složit vy. Budou chtít obnovit zemi tak, aby oni měli a vy ne. Budou svádět vinu kamkoliv jinam v naději, že se na jejich podíl zapomene. 

S nadsázkou jsem říkal, že po koronaviru tu budeme mít úplně jiné státní zřízení. Teď už tomu začínám věřit. 

Wu-Chan, Bergamo a Česká republika. Hádejte proč to bude patřit dohromady. 

Jo a zítra... zítra vám povím, co dělal dezinformační analytik Vrábel za Prymulou. 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 3.9 (71 hlas)

Komentáře

In reply to by Sekvoj (neověřeno)

Trvalý odkaz

Lidé často umí dobře psát nebo mluvit. Horší je to s nasloucháním.

Průměrný počet slepic: 3.4 (5 hlasů)

někteří vlastimilové, kteří jsou dyslektici, dysgrafici a navrch ještě hovno slyší

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by Vlastimil (neověřeno)

Trvalý odkaz

Normální člověk mluví.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

poznámka určená ke mně, mohu na svoji obranu replikovat, že jsem jen zkopíroval formulaci Vidláka. Srovnání obou slov je k zamyšlení :) maně si vzpomínám na Cimrmanovu pohádku. "Vy jste spolu nehovořili? Ale hovořili... Je li tento pán princezna Zlatovláska, pak myslím, že Rudolf nepřijel" :-)

Průměrný počet slepic: 2 (11 hlasů)

In reply to by Vlastimil (neověřeno)

Trvalý odkaz

Já zůstanu u mluvení. A dále se budu snažit, moc toho nenamluvit.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mlčeti zlato.

Průměrný počet slepic: 1.7 (12 hlasů)

Doufám, že se tou odpovědí budete řídit Vlastimile, je vás tady už příliš. a dodávám, že Vidlák má pravdu. Nechtějte být za vola, stačí když budete jen za trumpetu.

Průměrný počet slepic: 4.1 (15 hlasů)

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mám tomu rozumět tak, že mi dáváte ban?

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

myslím, že už by bylo dobře s tou krví na rukou přestat. A přestat se bát. Doktor Obrtel tam uvádí také některá fakta, uváděné počty a interpretace počtů, neprovádění pitev u zemřelých, zprávy z některých nemocnic, jak vykazují pacienty "s kovidem" - uznejte, že nejasností je plno. A jestli za vyjádřený názor - proboha, vždyť Vlastimil zřejmě o ničem nerozhoduje, na něj svoláváte pomalu boží pomstu, to už je i na mne moc. Celá záležitost je divná - onemocnění existuje, to nikdo asi nepopírá, my skoro všichni uznáváme principy opatrnosti a dodržování pokynů a taky to děláme - ale teď zrovna se nechováte jako demokrat, když za názor nás tady skoro kriminalizujete. Nevím, jestli někdo z Vaší rodiny stůně na kovidové onemocnění - to bych ještě chápala, že máte skoro panický strach, abyste o svého člověka nepřišel - jinak to vidím tak, že lidi s názory jako Vlastimil nebo já bychom se měli odmlčet, diskutovat jen k jiným věcem, abychom druhý "tábor" nedráždili. "Boží trest" je třeba svolávat na ty, co tuhlle patálii vyvolali a co z ní bohatnou, ti by zasluhovali i trest lidský kromě "božího". Já se tak do budoucna zachovám, budu k tomuhle mlčet, abych "neměla na rukách krev".

Průměrný počet slepic: 4.3 (16 hlasů)

In reply to by insegnante (neověřeno)

Trvalý odkaz

Souhlasím s vámi. Na názor má každý právo, nakolik je blbý či dobrý ukáže čas, netřeba z dotyčného dělat "krvežíznivou stvůru". Navíc bych pana Vlastimila ani neřadil mezi tzv. chřipečkáře, myslím, že jeho příspěvky mají "hlavu a patu". Já rozhodně ten vir nepodceňuji, ale jsem dalek toho, dělat nějaké soudy, když každý (včetně odborníků) ví v podstatě kulový. I já se bojím o své blízké, už vzhledem k tomu, že otci je 82+cukrovka a matce 80 (jinak matka je chřipečkářka jak vyšitá :D :D ), ale respektuji i názor Šmuclera a dalších (i když si myslím ono známé "za vším hledej stopu peněz")- čas ukáže.

Průměrný počet slepic: 3.4 (12 hlasů)

Omluvám se. Nechtěl jsem to tak hrotit. A už ani nebudu, protože víc už stejně udělat nemohu. Ale za čtrnáct dní uvidíte na vlastní oči, proč jsem to tak hrotil. Uvidíte na vlastní oči, jestli ty Obrtelovy nejasnosti měly nějaký lepší základ než jen Obrtelův pocit. Na konci října si už budeme zase všichni rozumět. Budete pro mě mít spoustu pochopení a zřejmě mi i přiznáte právo, že jsem měl být ještě více vyhrocený. 

 

 

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

Aneb "Jejich jest království nebeské" a nám nezbývá, než je nechat být. Jejich pozdní prozření bude kruté. A o to horší, že mezitím může dojít ke kolapsu a pro ně tedy nebude to, co by potřebovali. A budou rádi za paliativní péči. Pokud skutečně nedodrží vše nutné k osobnímu lockdownu v nejvyšší možné míře.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Ale že svými vyjádřeními mohou strhnout k neopatrnosti další lidi, kteří na to doplatí? Eh, řeknou: "Já nic, já muzikant?" Proto je zakázáno zveřejňovat osobní data, kdo koho nakazil, mnozí by původce chtěli lynčovat? A to přeci není vůbec, ale vůbec demokratické.
Což lidé ztratili zdravý rozum i pud sebezáchovy?

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Za prvé, naše téma je natolik zásadní a důležité, že i velmi ostré vyjádření může být kdykoli na místě.
Za druhé, neberu si žádné vaše komentáře osobně. To mě naučil Jaroslav Dušek.

Průměrný počet slepic: 4.4 (5 hlasů)

snad Toltékové, ne?

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by insegnante (neověřeno)

Trvalý odkaz

kdo Vás nutí to číst?

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

- píší české noviny. Majitel a novináři jsou cizinci, když to takto formulují? Havel říkal “naše země nevzkvétá” a dnes se říká “tam to česko si nasadilo kovida”.

Průměrný počet slepic: 4.3 (17 hlasů)
Trvalý odkaz

Masový hrob v novým jorku
pojal rakve bílé,
ani nebyl na pahorku,
rakve ledabylé.

Farář kropil víka z auta
třicet mil za hodinu,
pokropil i astronauta
i normální spodinu.

Průměrný počet slepic: 5 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

Také jste si všimli, že má naše republika celosvětově nejvyšší koncentraci imunologů na metr čtvereční? Fascinující...

Průměrný počet slepic: 4.5 (16 hlasů)

to je jedno. Lezou z učňáků.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)

Neodvažuji se ani odhadovat, odkud se berou. Je to stejné, jako s hokejovými trenéry. Holt jsme samá kapacita.

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)

In reply to by Kirk (neověřeno)

Trvalý odkaz

Autor/ka........................ Název práce............................................................................ Datum obhajoby
Šárka Hanáková............. Současný život „superžen“ po zániku primární rodiny............. 17. 9. 2018
Eva Hochová................... Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen................ 13. 2. 2019
Denisa Žežulková........... Souvislost ezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky 30. 1. 2019
Markéta Postránecká...... Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance 13. 2. 2019.
Dominika Dvořáková...... Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 13. 2. 2019
Eva Jakešová................. Strategie seznamování homosexuálních mužů............................................ 13. 2. 2019
Markéta Janoštíková....... Konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry..... 14. 2. 2019
Aneta Kozáková.............. Reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně MeToo 6.2.2019
Adéla Hutařová.............. „I Češky chtějí být krásné všude“ Labioplastika – představy o estetice a tělesné způsobilosti vagíny 21.9.2018
Eva Hochová.................. Žárlivost u homosexuálních žen...................................................................................... 20. 9. 2018
Kateřina Kosková........... Legitimizace veganství v přátelském vztahu................................................................. 4.2.2019
Alena Čiženková............ Sexuální reakce žen na nahé mužské postavy v různých stadiích vzrušení ............................13. 9. 2018
Lenka Čeňková Součková Subjektivní pohled českých žen žijících v pražské čtvrti X na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž? .......................................................................................................................................................................................................................................................12. 2. 2019
Lucie Krejčová................. Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti......................................................................... 21. 1. 2019
Adéla Sychrová.............. Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech........................................... 7. 9. 2018
Jarmila Štefanová............... Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině.............................................................................................. 7. 9. 2018
Sára Šoupalová............... Afektivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám......................................................................... 19. 9. 2018
Barbora Valentová........... Individuální rozpoznávání neznámých jedinců u papoušků šedých............................................................ 26.9.2018
Barbora Kolmanová........ Pohled dvou generací na manželství homosexuálních párů........................................................................ 20. 9. 2018
Eva Michálková.............. Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím............................................... 20.9.2018
Veronika Levy................ Tělo pod dohledem. Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči........................................................ 18. 9. 2018
Helena Psotová.............. Opakované mučení nedokonalého těla. Specifika cvičení ve fitness centru z genderové perspektivy.......... 17. 9. 2018
Jiří Bartoš..................... Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie................................... 26.9.2013
Kateřina Hovorková....... Homosexualita v Číně................................................................................................................................ 13.9.2011
Pavle Stěhulová.............. Výběr partnera u homosexuálních mužů.................................................................................................... 20.6.2012
Tereza Semerádová......... Homosexualita v Japonsku........................................................................................................................ 2.9.2013
David Tišer.................... Homosexualita u Romů................................................................................................... 5.2.2015
Kateřina Breslerová....... Partnerská dominance a genderová nonkonformita u homosexuálních mužů................. 16.9.2014
Eliška Vokounová.......... Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec..................................................................... 16.9.2015
Pavla Kalinová.............. Lesbická identita jako stigma........................................................................................ 22.6.2015
Nikola Sodomková......... Ověřování programu primární prevence proti homofobii na školách.............................. 25.5.2016
Jan Stober..................... Vliv sexuální orientace mužů na vybrané akustické charakteristiky.............................. 17.5.2016
Martina Fejklová............ Travesti show a sexuální orientace z adiktologické perspektivy..................................... 5.9.2016
Nikola Viktorinová......... Homosexualita v době tzv. normalizace se zaměřením na neheterosexuální ženy.......... 9.9.2016
Filip Bosczyk................. Vývoj identity homosexuálních křesťanů....................................................................... 11.9.2019
Eva Ledererová.............. Ženská národní rada, propagátor ženské emancipace.................................................... 18. 9. 2018
Iveta Ptáčníková............ Politizace sexuality v Jihoafrické republice........................................................... 18. 9. 2018

https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/zantovsky-jake-je-vzdelani-g…

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)

se mi udělalo šoufl

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

Nic proti ženským, ale ... v tom záhlaví mělo být ne "Autor/ka", ale to lomítko tam spíš mělo úplně absentovat.
Ony tady totiž ty autor/ky vyhrály nad chlapama se skóre 33 : 4. ;-)

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Jene Ámosi, snažně Tě prosím, vrať se vymeť ten chlív!

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

a

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

Druhá vlna třetí vlna
čtvrtá pátá šestá
praha už je neúplná
lidi šli pryč z města.

Průměrný počet slepic: 3.6 (10 hlasů)

Jo, policajti se prošli a zjistili, že v metru všichni roušky mají. Škoda že nechodili v noci po hospodách, kde je neměl nikdo. Škoda že nechodili po firmách, kde to bylo némlich to samé.  

Průměrný počet slepic: 4.4 (19 hlasů)

Já s nimi nechodil tak nevim a předpokládám, ze vy taky ne... takže bych s tímto dehonestujicim hodnoceni byl velmi opatrný. Osobně mam zkušenost, ze jsou lidi kolem mne přiměřeně zodpovědní ... btw: od pondělí lezim doma na dovolene dobrovolně separovan s rýmyčkou, abych náhodou nikoho v mem okolí neohrozil. ;-)

Průměrný počet slepic: 3.4 (10 hlasů)

Tak si zajděte v Praze do Alberta a za 5 inut potkáte asi 50 lidí s rouškou pod nosem. Ne, lidi nic nedodržují a jsou vinni současnou situací. Znám i mnohé, kteří se chtěli nakazit schválně, aby to měli už za sebou.

Průměrný počet slepic: 4.2 (15 hlasů)

Což mi přijde jako celkem logicky konstrukt, když všude kolem slysime informace jak jsou již například “promoreny” sportovní kluby a mohou po absolvování nemoci normálně fungovat.... osobně bych do toho nešel, ale chápu, ze někdo muže takto uvažovat.

Průměrný počet slepic: 3.1 (17 hlasů)

Clairvauxi...dodržovalo se to přesně počesku. Kde není dopravní policie, tam není nejvyšší dovolená rychlost. V metru ano, v hospodě ne. A dodržovali to jen kvůli té policii. Nikdo dobrovolně roušku nenosil. Nikdo se viru nebál. 

Průměrný počet slepic: 3.9 (15 hlasů)

Tak nechci stále oponovat, ale v restauracích se přece pri konzumaci nosit nemusela ne? Takže defacto povinnost nosit roušku měla jen obsluha..... jinak já souhlasím s tím, aby se lidé viru nebáli... daleko lepší by bylo kdyby k němu měli respekt.

Průměrný počet slepic: 3.5 (12 hlasů)

posleddních 30let je lidu a halvně mladým vtloukáno do hlavy že se jim nemůže nic státz a taky že žádný respekt není třeba. Že je to přežitek doby. Takže mi to vychází, že k tomu respektu zase dojdou až na základě vlastních trpkých zkušeností. Jinak to nepůjde.

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

je vidět, že nemáte absolutně představu o tom, kam policie může (popř.za jakých podmínek) a kam nikoli, Obzvláště judikatura v oblasti pohostinských zařízení a živnostenských provozoven obecně je docela pikantní.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

Policie to řešila domluvou, když někdo pyskoval, tak byl přestupek.
Četník z I. republiky mi říkal, když jsem přistihl drobného zlodějíčka, tak jsem se zeptal, chceš facku, nebo zápis.
Taky to řešil domluvou, nebo přestupkem.

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

O tom, že nějaký virus je, nepochybuji. Že jeho účinky mají trvalé následky, někdy až smrt, tomu se dá taky věřit. Jen mi vadí ten, ze všech stran dorážející marketing, který předchozí potvůrky, úspěšně zabíjející lidstvo ještě před několika lety, neměly. I ty měly marketing a ten stačil k tomu, aby se na tom některé firmy, možná i jednotlivci slušně napakovali. Celé mi to připadá barnumská reklama, jako bojová příprava na celoplošnou vakcinaci. Situace bude tak vybičována, až budou sami lidé volat po očkování a zhroucení ekonomiky odnese ten maličký virus, namísto politiků a jejich loutkovodičů, kteří to situaci připravili a úspěšně zrealizovali.

Průměrný počet slepic: 3.9 (20 hlasů)

Až nám teď breberka ukáže v plné kráse co dovede, tak skutečně Prymula nebude mít problémy s tím, aby se lidi nechali očkovat. Budou stát v hodně dlouhé frontě a budou mluvit o štěstí, že mohou být očkováni, protože uvidí, jaké to je se dusit v přeplněné nemocnici. Vůbec nebudou přemýšlet o tom, kdo je chce nebo nechce zotročit. Tenhle virus má direct marketing. Vůbec nepotřebuje novináře, vystačí si s kupou nezvládnutelných pacientů na jednom místě. Vystačí si s chladírenskými vozy před nemocnicemi, vystačí si s pár fotkami brečících sester.  

Průměrný počet slepic: 3.8 (17 hlasů)

Vidlaku, vy mi připomínate moji babičku... ta byla taky taková “alarmistka”, všude viděla nebezpečí a pohromy a když ji jedna z jejich tisíců katastrofických předpovědí náhodou vyšla tak spokojeně tvrdila “já vám to říkala”..... a přesto všechno jsem ji měl moc rad :-)

Průměrný počet slepic: 3.5 (15 hlasů)

Tahle katastrofa mi bohužel vychází a ještě mám pocit, že jsem byl málo katastrofický. Všechna ta velká čísla nakažených se ještě do nemocnic ani nedostala. Teď umírají lidi, kteří se nakazili, když byl počet nakažených kolem 2000 denně. Už teď vím, že se čísla mrtvých a těžkých případů minimálně ztrojnásobí. A strašně moc si přeju, aby měl Master pravdu a křivka se sama zploštila. Ale už tomu moc nevěřím. 

Tentokrát nejsem alarmista a nestraším. Tentorkát bohužel jen říkám pravdu a ještě si ji upravuju, aby nebyla tak chmurná. 

Průměrný počet slepic: 4 (21 hlas)

Tak jsem dnes ráno obdržel smutnou zprávu, umřel mi na kovid kamarád.
Clairvauxi, napište sem až vám taky někdo známý umře jak jste volal pozůstalým a řekl jim, že mají být v klidu, vždyť to byla jen chřipečka a vlastně se nic nestalo a ať nejsou z toho podělaní. Budu se brzo těšit, nebude to trvat dlouho.

Průměrný počet slepic: 3.9 (16 hlasů)

In reply to by Hnidopich (neověřeno)

Trvalý odkaz

a nebo s kovidem?
****************************
Vím, že to zní nevhodně, ale pro zhodnocení situace je imho ta odpověď - i pro oněch dalších 1.172 osob - velmi důležitá.

Průměrný počet slepic: 3.1 (8 hlasů)

In reply to by pepík (neověřeno)

Trvalý odkaz

těm mrtvým je úplně jedno na co umřeli. A za chvíli bude především hodně mrtvých proto, že doktoři budou skákat kolem ventilátorů a nebudou mít čas na nic jiného. Teď umírají pacienti i přes péči doktorů na různé komplikace kterým covid pomohl. Za chvíli budou umírat pacienti na nedostatek péče na spoustu nemocí.  

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

Mě prostě jenom vadí, že se to sice nezjišťuje (asi to nikoho na oficiálních místech nezajímá?), ale "všichni ví" ... Informací je dostupných právě tolik, aby se z toho dalo vyvodit A i B. Pomalu si začínám myslet, že je to záměr a ne jen neschopnost.

Přetížení zdravotního systému je riziko na které je potřeba se připravit. Proto plně schvaluji, že se začínají připravovat dodatečné kapacity. Také si myslím, že by stát měl znovu vybudovat infrastrukturu a zásoby pro případ epidemie/katastrofy, které byly v minulých letech ůspěšně ušetřeny.
Jina jsem pro cílenou ochranu rizikových skupin, než pro plošná drakonická opatření. Tedy chřipečkář.

Ad "Za chvíli budou umírat pacienti na nedostatek péče na spoustu nemocí." Jsou také názory, že k tomu již docházelo díky lokdaunu, resp. dochází, pač mnoho lidí je tak vystrašených, že zanedbávají preventivní péči atp.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

Mezi slovo "drakonická" a slovo "opatření" patří slovo "plošná".

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

Správně! Lidé se budou bát o život a nebudou přemýšlet, natož sledovat co se okolo děje. Dav se bude tlačit u spásonosných špitálů a žebrat o pomoc ať to stojí, co to stojí.
Nemyslíte si, že tohle je ten cíl?

Průměrný počet slepic: 3.7 (9 hlasů)

Omlouvám se, ale patřilo k Vidlákovi: Až nám teď breberka ukáže v… 15. 10. 2020, 08:33 původně to tak i bylo, pak se příspěvek zařadil pod Váš.
Vidláku, nějak to blbne!
Hnidopichu, ještě jednou se omlouvám, kamaráda je mi skutečně líto

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.