Je nejvyšší čas začít se bát

Autor
Štítky

Tak po delší době si dovolím přidat několik poznámek k dalšímu vývoji naší koronavirové krize. V první řadě je potřeba říci, že jako lidé toho o koronaviru víme stále poměrně dost málo. Nemohu se zbavit dojmu, že i naše vláda nerozhoduje podle nějakých vědeckých výzkumů, ale mnohem více tak trochu na základě zaručených babských rad. Zpočátku mi to trochu vadilo, pak jsem si ale uvědomil, že vláda nemá moc jiných možností. Ono totiž pořád ještě nic moc jiného, než zaručené babské rady neexistuje. Tu a tam se snažím si přečíst nějaký ten vědecký článek na téma koronavirus a z většiny z nich jako sláma z bot kouká, že také nejsou ničím jiným, než zaručenou babskou radou, možná opatřenou pár dobře vypadajícíma grafama. Smiřme se proto s tím, že věda prostě zatím nemá příliš mnoho poznatků, které bychom opravdu mohli pro další vývoj situace použít. Ty opravdu důležité věci o koronaviru věda prostě ještě neví.

Abychom si tak mohli říci, co bude dál, bude dobré se nejprve podívat do minulosti, na první vlnu. Jediné informace, které jsou ke koronaviru skutečně použitelné, leží v minulosti. Po vzoru komplexních systémů, o kterých jsem tu nedávno psal, nemá smysl analyzovat dílčí věci, neboť civilizace je komplexním systémem, kde existuje velké množství zpětných vazeb, které není schopen nikdo na světě dohlédnout. Jediné, co má smysl, je dívat se na interakci epidemie a lidské civilizace jako na nedělitelný celek a sledovat, jak se obojí dohromady chová.

Začněme s tím, že si povíme některá pozorování z předchozího vývoje epidemie, která jsou dle mého názoru důležitá:

 1. Na jaře se tady u nás nic moc nedělo. Všichni jsme byli vystrašení, ale na koronavirus umřelo jenom pár lidí. Epidemie se zastavila dříve, než stihla napáchat velké škody. Můžeme polemizovat nad tím, co přesně epidemii zastavilo, ale víme, že pokud se epidemie nezastaví, umí páchat fakt zlé věci. V New Yorku nebo v Bergamu by nám mohli povídat.
 2. Je zajímavé, že na jaře došlo k jednomu velmi prazvláštnímu jevu. Tento jev jsme s Vidlákem popsali v samostatném článku. Koronavirus si z nás doslova dělá prdel. Prakticky po celé Evropě, ale třeba i v USA, došlo ve stejný víkend k zásadnímu poklesu reprodukčního čísla. V mnoha státech to bylo pod 1 (tj. epidemie začala ustupovat), u jiných to sice zůstalo nad 1, ale zpomalení v dalším vývoji je přesto na první pohled patrné. Vůbec nezáleželo na tom, jaká opatření ta která vláda učinila a jaký chaos v tom byl (jakože v tom byl chaos pořádný). Ve stejný moment prostě všude v našem civilizačním okruhu epidemie začala zpomalovat. Klesala pak třeba úplně stejně rychle u nás, jako v Německu.
 3. Naopak, pokud se podíváme na vývoj teď na podzim, tak se zatím stále držíme v exponenciální části křivky, navzdory všem opatřením, která se zatím zaváděla. Už delší dobu tvrdím, že nošení roušek jakožto plošné opatření je v zásadě směšné s minimální, nebo i žádnou účinností (dokonce si umím představit i to, že účinnost je negativní). Vývoj mi dává za pravdu. Epidemie v zásadě vůbec nereaguje na to, že vláda už na začátku září nařídila dost striktní roušková pravidla a roste si dál svým exponenciálním tempem.
 4. Vidíme vcelku jasně, že testování PCR testy má stále dobrý prediktivní charakter. Množství hospitalizovaných vcelku dobře kopíruje křivku potvrzených nakažených. Jistěže, jak správně v tomto případě tvrdí i někteří "chřipečkáři," vztah mezi potvrzenými nakaženými a hospitalizovanými je jistě složitější. Empiricky lze ale říci, že jsme teď ve fázi, kdy vztah mezi oběma veličinami je ještě stále krystalicky čistý. Asi lze čekat, že až se tu náležitě promoříme, tento vztah tak čistý nebude a bude pak správný čas na kverulantství chřipečkářů. Teď tomu tak ale ještě není. Podíváme-li se třeba na takovou hodně promořenou Itálii, tam pořád počet potvrzených případů roste, ale úmrtí už tento trend nekopírují. Jinými slovy, tohle je v tom všem špatném poměrně dobrá zpráva: Jestli si projdeme promořením, další vlny nemoci už zřejmě nebudou mít zdaleka takovou ničivou sílu, jako ta první vlna nemoci, která nás zasáhne. Nicméně z korespondence křivky nakažených a hospitalizovaných lze už teď soudit, že tady v České republice ještě moc promořeni nejsme. Hospitalizace přesně kopírují trend počtu potvrzených nakažených, což je velmi špatná zpráva.
 5. Víme, že v tuto chvíli na sto procent máme v ČR promořenost aspoň 1%, neboť počet potvrzených nákaz přesáhl hodnotu 100 000 (1% z populace). Jistě je těch skutečných nákaz mnohem více, ale nikdo neví, kolik jich ve skutečnosti je. Hraje se také o to, jak moc jsme v tuto chvíli promořeni. Jestli jsme blízko toho 1%, máme obrovský problém. Jestli jsme řekněme u 10%, máme pořád ještě hodně velký problém, jestli jsme ale už někde u 50% promoření, už by to tak zlé být nemělo. Blbé je, že nikdo neví, jak jsme vlastně opravdu daleko v tom promořování. Mně se jeví, že bychom mohli být zhruba u těch 10%, ale to berte fakt jako velmi  nepodložený odhad.
 6. Při první vlně jistě došlo k nějaké imunizaci společnosti, opět ale nikdo nedokáže říci, jak moc jsme byli imunizováni. Imunitu vůči nemoci jako takovou přitom nelze chápat jenom dvoustavově (je/není imunní), ale spíše jako spojitou veličinu určující, jak závažný průběh bude mít ta která expozice viru. Proto nelze vůbec vyloučit, že částečně zimunizovaný jedinec může při druhém setkání s virem mít mnohem horší následky, než při prvním setkání, přestože už má částečně vybudovanou imunitu. To je důležité si uvědomit - lidská imunita nefunguje tak, že po setkání s antigenem už mu nikdy nedovolí vstoupit do těla, ale funguje spíš na úrovni boje. Po setkání s antigenem se tělo na daný antigen mnohem lépe vyzbrojí a ten má příště menší (ale nenulovou) šanci napáchat velké škody. Lze tak s klidným svědomím ignorovat různé zprávy o reinfekcích koronavirem, neboť z pohledu lidské imunity to neznamená nic. Reinfekce jsou problematické pouze pro velmi zjednodušený model lidské imunity, a nikoliv pro imunitu samotnou. (proto znovu opakuji - opatrně s jakýmikoliv modely!)
 7. Považuji za téměř jisté, že do první vlny jsme s testováním naskočili už dávno za běhu. Lze tedy očekávat, že koronavirus tu byl už dávno před tím, než byl první lyžař z Itálie otestován PCR testem. Například když byly u nás v únoru na návštěvě Vidlákovy děti, dotáhly nám nějaký velmi prazvláštní velmi infekční virus asi přímo z Tchaiwanu (neb Vidlákovy zabíjačky se před tím účastnila Tchaiwanka), příznaky podobný koroňáku, který kdekoho v okolí docela skolil. Tchyně z toho viru měla i trombózu. Tenkrát se ještě netestovalo, ale pravděpodobnost, že to byl opravdu náš slavný koroňáček mi přijde poměrně veliká. Z toho plyne zejména to, že zcela přirozeně muselo být otestováno méně jedinců, než kolik by jich bylo otestováno, kdyby se testovalo hned od začátku vlny. Z toho pak plyne vyšší vypočítaná smrtnost a vyšší závažnost. Jinými slovy, to, že po první vlně tabulkově klesla závažnost infekce, nemusí znamenat ani tak to, že koronavirus zeslábnul, jak nám někteří tvrdí, ale může to znamenat prostě jenom tolik, že v rámci druhé vlny je obecně testování mnohem kvalitnější. Důležité je přitom říci, že právě tento faktor nelze v číslech nijak odlišit od faktoru imunizace. My tedy víme, že oproti první vlně se snížila tabulkově závažnost infekce, ale nevíme jaký podíl v tom má celková imunizace společnosti a jaký podíl v tom má větší kvalita testování. Na počátku druhé vlny jsem věřil tomu, že faktor imunizace je větší. Teď už si tím zdaleka nejsem tak jist.
 8. Také je dobré si uvědomit, že v celé epidemii hrají velmi důležitou roli i faktory řekněme sociologické. (Proto je nesmysl se dívat na epidemii analyticky - jediná možnost je se na ní dívat jako na komplexní systém) Vidíme, že při první vlně, když vláda vyhlásila opatření, lidé se v zásadě přidali k tomu, co vláda vyhlásila a ze strachu z nemoci masově upravili svoje životy, aby snížili pravděpodobnost nákazy. To podle všeho zabralo. Nicméně při druhé vlně je ochota lidí spolupracovat s vládou už mnohem, mnohem menší. A nesmíme přitom zapomenout: Virus se nešíří podle toho, jaká opatření vláda vyhlásí, ale podle toho, jaká opatření lidé dodržují. Stejná opatření, která vláda vyhlašuje na podzim, už v lidech vyvolávají mnohem menší strach. Na jaře byl fakt velký mediální problém, když někde umíralo 50 lidí denně. Teď na podzim, když nám tu už opravdu umírají, tak po nich neštěkne ani pes. Nebyli jsme imunizováni jenom proti nemoci, ale také proti informacím o ní. Na jaře se to se strachem z nemoci zřejmě přehnalo, teď už se nikdo bát nechce.

A jaký bude tedy další vývoj? Inu, je potřeba si v první řadě uvědomit, že jsou pouze tři možné faktory, které mohou současnou druhou vlnu zastavit:

 1. Promoření - Budeme-li promořeni, jistě to celou vlnu zastaví a pak už budeme vcelku v pohodě. Problém je, že nikdo neví, kolik to bude stát životů. Už teď je jisté, že jich tak málo jako na jaře rozhodně nebude. Bergamo a New York nám přitom ukazují, že ta čísla počtu mrtvých mohou být skutečně zatraceně vysoká.
 2. Nějaký externí faktor - Jistě nelze vyloučit ani různé faktory ovlivňující nemoc, které nejsou v lidské moci. Jenom čert ví, které to mohou být, ale vyloučit je nemohu. Zejména ten vrchol ve tvaru hýždí vysloveně svádí k tomu to chápat jako externí faktor. Ať už jsou ale externí faktory pro nemoc hodně důležité, nebo vůbec, nemáme na ně vliv a nemá smysl se jimi zabývat. Můžeme je s klidným svědomím považovat za součást vlastností toho viru.
 3. Úprava chování všech jednotlivců - Jenom, když se masa lidí rozhodne, že bude dělat věci jinak, může virus přimět k ústupu. Je vlastně paradoxní, že s virem se nejlépe bojuje tím, že se z něho jeden podělá strachy. V konečném důsledku i ty hýždě, které nám koroňák na přelomu března a dubna ukázal, mohou být právě znamením toho, že se z koroňáku v zásadě celá Evropa v půlce března synchronizovaně podělala strachy, což jeho další šíření zastavilo (tedy aspoň u nás).

Psal jsem to už na začátku září a dále si na tom musím trvat: Dokud se jako občané ČR všichni hromadně z viru zase nepoděláme, bude to růst dále. V lepším případě dosáhneme toho promoření i bez toho, nebo třeba zasáhne nějaký externí faktor. Moc bych na to ale nespoléhal, neboť zkušenosti ukazují, že koroňák umí sekat poměrně dost, když se mu nechá volné pole působnosti. Pokles v závažnosti infekcí oproti jaru nic neznamená, neboť, jak už jsem psal, to může znamenat prostě lepší testování. Osobně si myslím, že mutace mají na závažnost viru jenom minimální dopad. Mnohem více lze přičíst buď imunizaci společnosti (ta by byla dobrá, ale je velmi nejistá) nebo kvalitou testování (ta je spíše špatným faktorem, neboť z toho vyplývá, že virus je pořád stejně smrtící jako na jaře).

Obecně pak rozumím i tomu, že opatření proti viru ničí ekonomiku, kterou v obecnosti nelze zařadit až za lidské životy, neboť houby platné, lidské životy na ekonomice stojí (v jedné diskuzi na sociálních sítích jsem za tento pohled dostal ban). Na druhou stranu, nelze asi čekat, že pokud tady budeme mít Bergamo, že ekonomika nějak zvlášť pojede. Nepojede, i kdyby vláda nezakázala vůbec nic.

Tož proto navrhuji, že je na čase se začít toho viru zase bát. Strach je to nejlepší, co můžeme každý udělat pro to, abychom ten virus zase zastavili. Je přitom dobré, že bát se můžeme nezávisle na tom, co nám vláda nařídí. Každý může podle sebe omezit zbytné kontakty. Podle všeho přitom stačí mnohem menší strach, než jaký jsme jako společnost měli na jaře. Je nejvyšší čas se zase začít bát. Všechno ostatní se stane samo. Naopak, když se bát nezačneme, možná nám hrozí za měsíc nějaké pěkné Bergamo nebo New York s pěknou hromadou mrtvol. Pak už asi nebude žádných pochyb o tom, že Koroňák pořád ještě umí sekat velmi výkonně.

Vidlákův doslov: 

Přátelé, nerad to říkám, ale v tomto týdnu se podle našich predikcí měla křivka nakažených už zplošťovat. Nestalo se. Nemáme průvěh jako v USA. Pomalu je třeba si přiznat, že Flégr byl možná ještě optimista. Já nevím, jestli všem dochází, že jakmile začneme mít sto mrtvých denně na covid nebo s covidem, začneme mít kupu mrtvých i  na nedostatek péče kteří se do grafů ani nedostanou, ale přesto jaksi... doopravdy umřou. 

Uvědomte si, že Druhá světová nás stála průměrně 136 mrtvých denně i když nacisti zapojili plynové komory a spojenci nám házeli bomby na hlavy.  Koroňák začíná být stejně silný jako Druhá světová. Kvůli té stálo za to předělat ekonomiku a rozbořit celá města. Stálo za to, přesidlovat obyvatelstvo, zatmívat okna. Stálo za to dělat vše pro vítězství a pak budovat vše znovu. 

Díky lehkomyslnosti chřipečkářů, novinářů, opozice, díky lehkomyslnosti značné části veřejnosti tu budeme mít největší průser od roku 45. Andrejko má na něm také podíl - tím, že nebyl tvrdší a že neposlouchal Prymulu a Maďara jako slovo Boží.  

Byli jste obětováni na oltáři nenávisti proti Babišovi. Dopracovali jsme se k tomu, že Babiš něco řekl a nenávist jeho protivníků byla tak velká, že proti tomu okamžit začali bojovat bez ohledu na to, že i Babiš občas mluví pravdu.  Měli byste si to uvědomit, protože ti stejní, kteří zlehčovali "chřipečku" vás teď budou chtít obětovat znovu. Za jejich pohodlí, za jejich blahobyt a za jejich starý život na který byste se měli složit vy. Budou chtít obnovit zemi tak, aby oni měli a vy ne. Budou svádět vinu kamkoliv jinam v naději, že se na jejich podíl zapomene. 

S nadsázkou jsem říkal, že po koronaviru tu budeme mít úplně jiné státní zřízení. Teď už tomu začínám věřit. 

Wu-Chan, Bergamo a Česká republika. Hádejte proč to bude patřit dohromady. 

Jo a zítra... zítra vám povím, co dělal dezinformační analytik Vrábel za Prymulou. 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 3.9 (71 hlas)

Komentáře

Jestli je tohle cíl, tak se skutečně povede nad očekávání dobře. Alespoň u nás. A jestli byl pro někoho cíl tomu zabránit, tak neměl pyskovat proti opatřením, ale měl je dodržovat sám dopředu. Chřipečkářům se podařilo dosáhnout přesně toho, proti čemu bojovali.  

Průměrný počet slepic: 3.6 (5 hlasů)

měli politici připravit republiku na jimi avizovanou druhou vlnu. Připravit armádu, Červený kříž, pokud vůbec ještě existuje, posílit lůžkové kapacity, kvalifikaci nového personálu, legislativu. Nyní chytají lišku za ocas, hledají se řešení, na poslední chvíli se posilují kapacity nemocnic, povolávají se studenti. Na to všechno bylo dost času, není divu, že mají lidé strach, když k tomu neustálému strašení v médiích ještě sledují naše politiky při jejich chaotickém hašení 2. vlny, předpovídané už někdy od května. Pokud mám informace, tak například Německu se poctivě připravili a nikde jsem nečetl, že by měli nyní problémy jak kapacitách nemocnic, tak v personálu.

Průměrný počet slepic: 3.5 (4 hlasů)

ano nemají prolbémy s kapacitami, protože zachovali celou řadu omezujících opatření. I těch fašistickcých, kdy v restauraci pěkně vyplníte jméno i adresu a telefon. To co by u nás bylo jasné babišovo spiknutí. 

Průměrný počet slepic: 4.8 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Suchá kůrka, alaburka
toť vánoční cukroví
temno jako za habsburka
na stranu jdu do křoví.

Voda zmrzla, není plyn
ježíšek se ztratil
pojím jmelí nebo blín,
potkana jsem zvrátil.

Rakušan mi povídá
uč se cizí řeči
testuj se na kovida
vždyť jsi v naší péči.

Průměrný počet slepic: 4.1 (15 hlasů)

Radost z konce utrpení
jako v pětačtyřicátém
Vrhnou se do budování
po okradení, kolikátém?

Vůdčí síly chytnou blboně
lepší zítřky, krví a potem
že zas vyrostou, za plotem
blboňské plody, pro ně

Průměrný počet slepic: 3.7 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

“v letech 1980-1996 nebyl déle než 6 měs. v Anglii či Francii..”

Asi horší destinace, než Súdán, Somálsko nebo Angola.

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

- to je kvůlivá "nemoci šílených krav", rozšířené u hovězího dobytka díky přimíchávání masokostní moučky z Indie do krmných směsí. Teplota zpracování, tedy vysoušení je 70°C, vyšší teplota, při které by priony zdechly je neekonomická. Zlé jazyky tvrdí, že výrobci odchytávali po Ganze plující nedokonale spálené mrtvoly budhistů a přidávali je k zpracování do produktu. Jinak by se prý lidská breberka do dobytečka nemohla dostat.
Tak mě napadá, kolik pak stálo to vybíjení stád.
Na okraj, s dárci krve je asi problém. Když jsem začínal dávat, tak horní věková hranice byla 45 let. Po plyšáku je to 65, pokud se nepletu.
Taky se ptají, jestli máte kérku, nebo zdali jste byli v lochu, zřejmě obdobné destinace jako Francie s Anglií.

Průměrný počet slepic: 4.9 (10 hlasů)

vyšší teplotou... a mohli by darovat krev pod tlakem na měděném křesle.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

Hanba, ovce, blbečkové. Čeští fotbalisté poklekli kvůli černochům. A začala vzpoura
15.10.2020 7:30
Čeští fotbalisté včera v Glasgow prohráli 1:0 se Skotskem. Gól dostali už v šesté minutě a následně se čeští hráči nedokázali dostat přes skotskou obranu. To však nebylo vše, co česká reprezentace prohrála. Přišla i o přízeň diváků, alespoň některých. Fotbalisté si totiž po hvizdu rozhodčího klekli jako gesto sympatie s hnutím Black Lives Matter. A tím si na českém internetu zavařili. „Hanba, ovce, blbečkové,“ zaznělo v mírnějších reakcích.
----
Proti symbolickému pokleku se už ozval poslanec SPD Jaroslav Foldyna: „Skotsko–Česko: oba týmy klečely za BLM! Tak za mě vy blbečkové, za mě vy nereprezentujete. Blbci!“ vzkázal reprezentaci.
----
Kritika se ozvala také z Trikolóry, od Miroslava Červenky. „To u mě tenhle tým skončil. Já teda poskokům neomarxistů v hnusných dresech fandit nemohu. Táhněte do zádele!“ prohlásil a dodal, že v roce 1936 na olympiádě v Berlíně českoslovenští sportovci odmítli hajlovat, ale v roce 2020 čeští fotbalisté neodmítli pokleknout.
-----
Blogger Ladislav Větvička také nebyl spokojen: „Ani jeden se nenašel, který by se vzepřel nátlaku? Co jste čekali od výběru Protektorátu ve žlutých dresech popelářů.“
-----

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Hanba-ovce-blbeckove-Cest…

Průměrný počet slepic: 5 (23 hlasů)

In reply to by prox (neověřeno)

Trvalý odkaz

A to jsme je včera tak chválili... (nechval dne před večerem, že?).

Koukla jsem na to, kdy tedy nepoklekli, trochu blíž, a dozvěděla jsem se, že tehdy hráli s Izraelem (doufám, že jsou ty informace přesné).
No a hlas lidu zněl, že Izraelci by nepoklekli ani omylem, takže "naši" fotbalisti v pokleku by vypadali jako blbečkové.

Takže si to pouze odložili. Jistě jsou teď na sebe patřičně hrdí.
Kde byli, když nám všem senátní tajvanec rovnal páteře? Nejspíš se někde důkladně zašívali.

Průměrný počet slepic: 5 (15 hlasů)

In reply to by prox (neověřeno)

Trvalý odkaz

To je ale hnus velebnosti!

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by prox (neověřeno)

Trvalý odkaz

Psal jsem to už včera, jak jsem to viděl, okamžitě jsem to vypnul a šel si do postele číst. Celý fotbalový svaz jsou prasata, co ryjou držkou v zemi, Karle. A co víc, ryjou našima držkama v zemi, protože vystupují jako reprezentace České republiky, což je poznat při podrobném ohledání vzadu na lýtku. Vždycky jsem prskal, když někdo říkal : tohle je můj prezident, tohle není můj prezident a podobně. Ale nyní musím říct - tohle není reprezentace mojí země. Kam se podělo přelepování hvěhdiček nad lvem na dresu? (já vím, že to byl hokej). Tehdy to byli pro všechny hrdinové, ale tohle jsou pro všechny prodejný onuce. Tu hanbu z nich už nikdo nesmyje.

Průměrný počet slepic: 4.6 (10 hlasů)

jenom to utrpení cca 80minut. Teď už fotbal nezapnu, zajdu si jenom na vesnický vedle do dědiny. Tam je u něj sranda a nikdo by si nekleknul, jedině když váže kopačky.

Průměrný počet slepic: 4.1 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Byl tu odkaz na Obrtela na Svobodném vysilači - mám dvy závěry:
1) Okamura se stává ještě víc nepoužitelný - dostat se k vládě tak předvede totální nekompetentnost.
2) Obrtel - plácá jak opozice - dávám ho do řady se Šmuclerem - manipuluje s daty - z blbosti nebo zlý úmysl. ? ? ? - U mne končí.

Průměrný počet slepic: 4.4 (20 hlasů)
Trvalý odkaz

Předpovědím Mastera a Vaším jsem nevěřil. Připadaly mi příliš katastrofické. Ale praxe předpovědi Vás obou potvrdila.

Na DVTV jsou dva zajímavé rozhovory Drtinové s Ludwigem co natočil světoznámé video o rouškách a nyní mluví o nejnovějším odhadu budoucí situace. Říká, že jsme Titanik, co se blíží ke kře, začali jsme brzdit, ale pozdě, takže jde jen o to jaký bude náraz.
Drtinová mluví i s ekonomem Jurajdou o dopadech na společnost a ekonomiku.
Potom ještě s hercem, co se rekvalifikoval na hrobníka.

Celkové hodnocení tohoto videa:

Ludwig 1*
Jurajda 2
Všechno OK až na víru, že počet zemřelých nás poučí a už se budeme chovat zodpovědně. 30% populace se nepoučí.
Herec, nemá cenu komentovat
Drtinová 4
Je válka a média pořád dokola melou o vině vlády, místo aby řekla. Dělejme co nařídila vláda a viníky hledejme, až válka skončí.

Takže, čím dál víc tvrdím, že hlavními viníky současné situace jsou média, potom opozice a až potom vláda.

Průměrný počet slepic: 4.5 (16 hlasů)
Trvalý odkaz

Francouzská rekonkvista. Stát chce zpět oblasti ovládané pouličními gangy
15. října 2020

„Ve Francii probíhá válka o území. Chceme je dobýt zpět. Tato území budou obsazena policisty. Všem, kdo bojují proti státu, mohu rovnou říct: Nevyhrajete.“ Ministr vnitra Gérald Darmanin bezprostředně po nedávných útocích na policisty mluvil do televizních kamer sice stručně, zato tvrdě.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/francie-utoky-na-policii-rekonkv…

Průměrný počet slepic: 4.6 (15 hlasů)

genocidy v předměstích nemá šanci.
Zakže tyto plytké kecy jsou namířeny pouze do uší mamlasů v policejních a četnických uniformách.

Průměrný počet slepic: 4.8 (12 hlasů)

bude muset trošku rezignovat na lická práva.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Ad 2) Zvláštní jev - Kolektivní vědomí ?
Začátkem minulého století začala donáška mléka v lahvích s kartonovými víčky. Láhve stavěli ke dveřím u prahu. V anglickém městě Southampton si místní sýkorky tuto novou vymoženost zakrátko oblíbily. Lehce proklovaly víčko a pily mléko. Netrvalo dlouho a najednou se tak začaly chovat sýkory v celé Británii a pak i ve větší části Evropy.
S příchodem 1. světové války, když se objevily potravinové lístky, láhve s mlékem již před dveřmi nestály. Roznáška mléka se obnovila až po osmi letech a co se stalo? Sýkorky začaly ihned klovat do víček z kartonu.
Proč by to vlastně mělo být něčím mimořádným? Vtip je v tom, že sýkory se v průměru dožívají tří let. To znamená, že za osm let se vystřídaly téměř tři generace. Jakým způsobem byly tedy předány informace? Jak známo, sýkorky číst neumí a jak krást mléko je nikdo neučil.
Něco podobného pozoroval na Galapágách a zapsal i Darwin, jen to nebyly sýkorky a nebylo to mléko. Dokonce jsem četl něco o myších a vzdálených ostrovech, kde to nemohli odpozorovat od sebe.
Uvedeme ještě další příklad, tentokrát se to bude týkat lidí. Americký psycholog Arden Mahlberg dal svým žákům k osvojení dvě verze Morseovy abecedy, které byly stejně složité nebo jednoduché, chcete-li. První varianta byla skutečná morseovka (studenti ji neznali) a druhá byla její napodobeninou, k jednotlivým signálům byla přiřazena jiná písmena. Všichni žáci se rychleji a bez problémů naučili pravou Morseovu abecedu, aniž by věděli, že se jedná o tu správnou.

Průměrný počet slepic: 4.8 (22 hlasů)

Zhruba třicet let vědci pozorují japonskou opici druhu Macaca fuscata v jejím přirozeném prostředí. V roce 1952 Imo, osmnáctiměsíční samička opice žijící na japonském ostrově Koshima objevila, že brambory se dají umýt v potoce (opice rády jedí brambory, ale nesnáší když jsou pokryty hlínou). Naučila to svou matku. Její společnice, které si s ní hrály, se rovněž naučily tomuto kousku a předaly ho svým matkám. V letech 1952 až 1958 se všechny mladé opice naučily mýt zablácené brambory. Naučily to také některé dospělé jedince; ty, kteří následovali své děti. Ostatní opice se dál trápily se špinavými brambory.
A pak se stalo něco překvapujícího. Na podzim 1958 jenom malá skupinka opic z Koshimy myla své brambory. Nevíme přesně, kolik jich bylo, dejme tomu, že 99. Další opice, která se to naučila, byla stá. A toho dne se stal 'zázrak' - do večera každá opice stáda myla brambory před jídlem!
Stá opice způsobila zlom, uvedla do pohybu spoustu energie, která zasáhla celé stádo. Ale největším překvapením pro pozorovatele byla skutečnost, že se zvyk umývat brambory okamžitě přenesl na jiné ostrovy i na pevninu. Nová vědomost, po získání určité síly, se šířila přímo z vědomí do vědomí.

Zdroj: https://svajcrova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=391023

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

... by odpověděl Rupert Sheldrake 😉😉

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

záleží na tom, zda považujete roušku za dostačující ochranu. Já ne. protože její funkce spočívá především v zabránění přenosu Vašich kapének s covidem do plic či na sliznice kolemstojících. Vás zas tak dobře nechrání, jistou část okolního vzduchu nutně vdechujete nepřefiltrovanou. Co s tím? Jednoduché řešení - polomaska s filtrem dohromady za pár stovek, používám obyčejnou typ 3M Do prodejen nebo jinde kde jsou fronty bez ní nechodím. Je to mnohem pohodlnější, protože vámi vydýchaný vlhký vzduch vám nezůstává před obličejem a jde výdechovým ventilem ven. Člověk pak už příliš neřeší, kolik pablbů kolem vás má či nemá roušku, popř.ji má pod nosem. Velmi účinně to pomáhá i v udržování rozestupů kolem vaší osoby, jednodušší blboňové totiž neví co to je a primitiv se neznáma instinktivně bojí.

Průměrný počet slepic: 3.5 (4 hlasů)

In reply to by lujjza (neověřeno)

Trvalý odkaz

používám řadu 6000, vyšší a dražší řady mají pro naše účely jen kosmetická vylepšení. Filtry jdou samostatně dokoupit, a při troše šikovnosti lze přímo u filtru jen vyměnit filtrační textilii. Na fotce je maska bez filtrů. Lze pohodlně dýchat i jen s jedním filtrem a zbylý vdechový otvor zaslepit. https://www.bergersafety.cz/masky-a-polomasky/polomaska-3m-rady-6000/

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

děkuji za informaci, prostuduju to.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

to je přece nesmysl :-)
šanci dostáváme jako lidé pořád, jenom díky naší zabedněnosti zatím žádný větší pokrok. Ale jednou to určitě vyjde

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

aneb co smysl dává

- pakliže to nechcete chytit, nikam nechoďte, s nikým se nestýkejte. Na rozdíl od výzvy říkám opravdu pokud možno s nikým, žádná "širší"rodina,
- pakliže to nechcete chytit, a ven musíte, tak se chraňte, jak nejlíp umíte. Sebe. Dlabejte na to, co dělají či nedělají ostatní, jde vám o vás.

a ti, co víte, že máte na to chorobu v dobrém, radši to nepřehánějte. Riziko špitálu či dokonce krchova je pro vás hodně malý, no náhoda může být blbec, a je lepší mít volný špitál, což možná nebude. Tak tomu nechoďte naproti.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Všimli jste si, kolik dostal Kotleba? Čtyři roky a čtyři měsíce. Skoro se mi chce říct, že by Kotleba měl na soudkyni podat trestní oznámení pro podezření z podpory extremismu. Zkusty si vedle sebe napsat dvě čtyřky...

Průměrný počet slepic: 4.1 (19 hlasů)

In reply to by Vlastimil (neověřeno)

Trvalý odkaz

...nesouměřitelně mnohem častěji jak filmy např. o Jehošuovi zvaném Kristus (ale i o dalších, např. o Valdenských , o Herakleitovi, o Lincolnovi, Aristotelovi, Newtonovi, Kochovi, Pasteurovi, Mozartovi, Chaplinovi....). Nevím zda i 20. dubna, ale pokud ano - nemělo by si dotyčné vedení tv jít sednout do chládku, na 20 plus 4 měsíce ?
Proč neskončil Hitler na smetišti dějin, proč je neustále " hollywoodizován " ?

K tomu Lincolnovi....
Dovedete si představit že takový muž, už jen kvůli své vizáží, by dnes mohl uspět v amerických prezidentských " volbách " ? Že by vůbec prošel primárkama ?
:-D)))

Průměrný počet slepic: 2.5 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

Ač Babiše a vládu kritizuji vcelku zdatně, jsem si vědom, že na ni vcelku nezáleží. Nakonec to dokázala v případě první vlny, kdy nám nastiňovala světlé zajištěné zítřky, aby se nakonec ukázalo, že to jaksi nebyla pravda.
Vláda sice může nakonec cokoli nařídit, ale pokud nebude chuť společnosti jako celku nařízení dodržovat, je to jen prázdná deklarace.
Tudíž ano, záleží na vnitřní disciplíně každého jednotlivce. Chtěli jsme se bavit, cestovat, sportovat, popíjet (chlastat), nakonec i volit a úspěch v nedisciplíně se dostavil. Tak probůh proč si tady najednou stěžujeme.

Opatření tedy mohou být jen jednoho druhu jež zachrání ekonomiku a zdraví. Do práce, nakoupit a mazat domů. Vyhnout se jakémukoli možnému vzájemnému kontaktu. Takové chování jako jediné v minulosti i přítomnosti je účinnou barierou šíření.

Ale nakonec buďme optimisty, důchodovou reformu se nepodařilo uskutečnit po několik politických generací a najednou se uskuteční během několika málo týdnů. Děkuji ti Andreji a vládo. Moc si toho vážím.

Průměrný počet slepic: 3.5 (13 hlasů)

Měl prokoumáno, jaká bude situace v roce 2030 a nedej Bože v roce 2050, když se nepostaví pilíře. Ale šanci přesto má. Top 09 přece také patří mezi vítače ?

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)

In reply to by eam (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jenom necelých dvěstě tisíc korun za měsíc pro manželský pár důchodců (včetně stravy a služeb) ?
To není drahý .... Akorát pak budou muset prodat ten byt, ze kterého se izolovali a zbytek rodiny se bude muset jít zdravě otužovat pod most.
Ale třeba tam oba nakonec stejně umřou - pak by se do jejich pokoje mohl postupně nastěhovávat zbytek rodiny - pokud se nestihli izolovat včas. Třeba pan hoteliér, (který předtím neměl v hotelu ani nohu), poskytne množstevní slevu a bonus na pohřby od smluvního krematoria.

Průměrný počet slepic: 3.2 (11 hlasů)

magore

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)

tak by
https://brnensky.denik.cz/zpravy-z-ceska/babis-luzka-mimo-nemocnice-chc…
to že nemocnice omezují lůžka pro nemocné a vyčleňují je pro covid Vám taky nestačí? jste nechutný i když Vám nepřejí nic zlého, přečtěte si co říkají ti kteří jej prodělali a nebojí se to napsat narovinu.

Průměrný počet slepic: 3.9 (14 hlasů)

Buďte skeptičtí,ale naslouchejte.

Nevěřte sami sobě,ani nikomu jinému.Pochybujte o všem,co slyšíte.Je to skutečně pravda? Naslouchejte záměru,který je ukryt za slovy.Jedině tak porozumíte skutečnému poselství.

“Naučíte se naslouchat přímo svému srdci,

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.