Je nejvyšší čas začít se bát

Autor
Štítky

Tak po delší době si dovolím přidat několik poznámek k dalšímu vývoji naší koronavirové krize. V první řadě je potřeba říci, že jako lidé toho o koronaviru víme stále poměrně dost málo. Nemohu se zbavit dojmu, že i naše vláda nerozhoduje podle nějakých vědeckých výzkumů, ale mnohem více tak trochu na základě zaručených babských rad. Zpočátku mi to trochu vadilo, pak jsem si ale uvědomil, že vláda nemá moc jiných možností. Ono totiž pořád ještě nic moc jiného, než zaručené babské rady neexistuje. Tu a tam se snažím si přečíst nějaký ten vědecký článek na téma koronavirus a z většiny z nich jako sláma z bot kouká, že také nejsou ničím jiným, než zaručenou babskou radou, možná opatřenou pár dobře vypadajícíma grafama. Smiřme se proto s tím, že věda prostě zatím nemá příliš mnoho poznatků, které bychom opravdu mohli pro další vývoj situace použít. Ty opravdu důležité věci o koronaviru věda prostě ještě neví.

Abychom si tak mohli říci, co bude dál, bude dobré se nejprve podívat do minulosti, na první vlnu. Jediné informace, které jsou ke koronaviru skutečně použitelné, leží v minulosti. Po vzoru komplexních systémů, o kterých jsem tu nedávno psal, nemá smysl analyzovat dílčí věci, neboť civilizace je komplexním systémem, kde existuje velké množství zpětných vazeb, které není schopen nikdo na světě dohlédnout. Jediné, co má smysl, je dívat se na interakci epidemie a lidské civilizace jako na nedělitelný celek a sledovat, jak se obojí dohromady chová.

Začněme s tím, že si povíme některá pozorování z předchozího vývoje epidemie, která jsou dle mého názoru důležitá:

 1. Na jaře se tady u nás nic moc nedělo. Všichni jsme byli vystrašení, ale na koronavirus umřelo jenom pár lidí. Epidemie se zastavila dříve, než stihla napáchat velké škody. Můžeme polemizovat nad tím, co přesně epidemii zastavilo, ale víme, že pokud se epidemie nezastaví, umí páchat fakt zlé věci. V New Yorku nebo v Bergamu by nám mohli povídat.
 2. Je zajímavé, že na jaře došlo k jednomu velmi prazvláštnímu jevu. Tento jev jsme s Vidlákem popsali v samostatném článku. Koronavirus si z nás doslova dělá prdel. Prakticky po celé Evropě, ale třeba i v USA, došlo ve stejný víkend k zásadnímu poklesu reprodukčního čísla. V mnoha státech to bylo pod 1 (tj. epidemie začala ustupovat), u jiných to sice zůstalo nad 1, ale zpomalení v dalším vývoji je přesto na první pohled patrné. Vůbec nezáleželo na tom, jaká opatření ta která vláda učinila a jaký chaos v tom byl (jakože v tom byl chaos pořádný). Ve stejný moment prostě všude v našem civilizačním okruhu epidemie začala zpomalovat. Klesala pak třeba úplně stejně rychle u nás, jako v Německu.
 3. Naopak, pokud se podíváme na vývoj teď na podzim, tak se zatím stále držíme v exponenciální části křivky, navzdory všem opatřením, která se zatím zaváděla. Už delší dobu tvrdím, že nošení roušek jakožto plošné opatření je v zásadě směšné s minimální, nebo i žádnou účinností (dokonce si umím představit i to, že účinnost je negativní). Vývoj mi dává za pravdu. Epidemie v zásadě vůbec nereaguje na to, že vláda už na začátku září nařídila dost striktní roušková pravidla a roste si dál svým exponenciálním tempem.
 4. Vidíme vcelku jasně, že testování PCR testy má stále dobrý prediktivní charakter. Množství hospitalizovaných vcelku dobře kopíruje křivku potvrzených nakažených. Jistěže, jak správně v tomto případě tvrdí i někteří "chřipečkáři," vztah mezi potvrzenými nakaženými a hospitalizovanými je jistě složitější. Empiricky lze ale říci, že jsme teď ve fázi, kdy vztah mezi oběma veličinami je ještě stále krystalicky čistý. Asi lze čekat, že až se tu náležitě promoříme, tento vztah tak čistý nebude a bude pak správný čas na kverulantství chřipečkářů. Teď tomu tak ale ještě není. Podíváme-li se třeba na takovou hodně promořenou Itálii, tam pořád počet potvrzených případů roste, ale úmrtí už tento trend nekopírují. Jinými slovy, tohle je v tom všem špatném poměrně dobrá zpráva: Jestli si projdeme promořením, další vlny nemoci už zřejmě nebudou mít zdaleka takovou ničivou sílu, jako ta první vlna nemoci, která nás zasáhne. Nicméně z korespondence křivky nakažených a hospitalizovaných lze už teď soudit, že tady v České republice ještě moc promořeni nejsme. Hospitalizace přesně kopírují trend počtu potvrzených nakažených, což je velmi špatná zpráva.
 5. Víme, že v tuto chvíli na sto procent máme v ČR promořenost aspoň 1%, neboť počet potvrzených nákaz přesáhl hodnotu 100 000 (1% z populace). Jistě je těch skutečných nákaz mnohem více, ale nikdo neví, kolik jich ve skutečnosti je. Hraje se také o to, jak moc jsme v tuto chvíli promořeni. Jestli jsme blízko toho 1%, máme obrovský problém. Jestli jsme řekněme u 10%, máme pořád ještě hodně velký problém, jestli jsme ale už někde u 50% promoření, už by to tak zlé být nemělo. Blbé je, že nikdo neví, jak jsme vlastně opravdu daleko v tom promořování. Mně se jeví, že bychom mohli být zhruba u těch 10%, ale to berte fakt jako velmi  nepodložený odhad.
 6. Při první vlně jistě došlo k nějaké imunizaci společnosti, opět ale nikdo nedokáže říci, jak moc jsme byli imunizováni. Imunitu vůči nemoci jako takovou přitom nelze chápat jenom dvoustavově (je/není imunní), ale spíše jako spojitou veličinu určující, jak závažný průběh bude mít ta která expozice viru. Proto nelze vůbec vyloučit, že částečně zimunizovaný jedinec může při druhém setkání s virem mít mnohem horší následky, než při prvním setkání, přestože už má částečně vybudovanou imunitu. To je důležité si uvědomit - lidská imunita nefunguje tak, že po setkání s antigenem už mu nikdy nedovolí vstoupit do těla, ale funguje spíš na úrovni boje. Po setkání s antigenem se tělo na daný antigen mnohem lépe vyzbrojí a ten má příště menší (ale nenulovou) šanci napáchat velké škody. Lze tak s klidným svědomím ignorovat různé zprávy o reinfekcích koronavirem, neboť z pohledu lidské imunity to neznamená nic. Reinfekce jsou problematické pouze pro velmi zjednodušený model lidské imunity, a nikoliv pro imunitu samotnou. (proto znovu opakuji - opatrně s jakýmikoliv modely!)
 7. Považuji za téměř jisté, že do první vlny jsme s testováním naskočili už dávno za běhu. Lze tedy očekávat, že koronavirus tu byl už dávno před tím, než byl první lyžař z Itálie otestován PCR testem. Například když byly u nás v únoru na návštěvě Vidlákovy děti, dotáhly nám nějaký velmi prazvláštní velmi infekční virus asi přímo z Tchaiwanu (neb Vidlákovy zabíjačky se před tím účastnila Tchaiwanka), příznaky podobný koroňáku, který kdekoho v okolí docela skolil. Tchyně z toho viru měla i trombózu. Tenkrát se ještě netestovalo, ale pravděpodobnost, že to byl opravdu náš slavný koroňáček mi přijde poměrně veliká. Z toho plyne zejména to, že zcela přirozeně muselo být otestováno méně jedinců, než kolik by jich bylo otestováno, kdyby se testovalo hned od začátku vlny. Z toho pak plyne vyšší vypočítaná smrtnost a vyšší závažnost. Jinými slovy, to, že po první vlně tabulkově klesla závažnost infekce, nemusí znamenat ani tak to, že koronavirus zeslábnul, jak nám někteří tvrdí, ale může to znamenat prostě jenom tolik, že v rámci druhé vlny je obecně testování mnohem kvalitnější. Důležité je přitom říci, že právě tento faktor nelze v číslech nijak odlišit od faktoru imunizace. My tedy víme, že oproti první vlně se snížila tabulkově závažnost infekce, ale nevíme jaký podíl v tom má celková imunizace společnosti a jaký podíl v tom má větší kvalita testování. Na počátku druhé vlny jsem věřil tomu, že faktor imunizace je větší. Teď už si tím zdaleka nejsem tak jist.
 8. Také je dobré si uvědomit, že v celé epidemii hrají velmi důležitou roli i faktory řekněme sociologické. (Proto je nesmysl se dívat na epidemii analyticky - jediná možnost je se na ní dívat jako na komplexní systém) Vidíme, že při první vlně, když vláda vyhlásila opatření, lidé se v zásadě přidali k tomu, co vláda vyhlásila a ze strachu z nemoci masově upravili svoje životy, aby snížili pravděpodobnost nákazy. To podle všeho zabralo. Nicméně při druhé vlně je ochota lidí spolupracovat s vládou už mnohem, mnohem menší. A nesmíme přitom zapomenout: Virus se nešíří podle toho, jaká opatření vláda vyhlásí, ale podle toho, jaká opatření lidé dodržují. Stejná opatření, která vláda vyhlašuje na podzim, už v lidech vyvolávají mnohem menší strach. Na jaře byl fakt velký mediální problém, když někde umíralo 50 lidí denně. Teď na podzim, když nám tu už opravdu umírají, tak po nich neštěkne ani pes. Nebyli jsme imunizováni jenom proti nemoci, ale také proti informacím o ní. Na jaře se to se strachem z nemoci zřejmě přehnalo, teď už se nikdo bát nechce.

A jaký bude tedy další vývoj? Inu, je potřeba si v první řadě uvědomit, že jsou pouze tři možné faktory, které mohou současnou druhou vlnu zastavit:

 1. Promoření - Budeme-li promořeni, jistě to celou vlnu zastaví a pak už budeme vcelku v pohodě. Problém je, že nikdo neví, kolik to bude stát životů. Už teď je jisté, že jich tak málo jako na jaře rozhodně nebude. Bergamo a New York nám přitom ukazují, že ta čísla počtu mrtvých mohou být skutečně zatraceně vysoká.
 2. Nějaký externí faktor - Jistě nelze vyloučit ani různé faktory ovlivňující nemoc, které nejsou v lidské moci. Jenom čert ví, které to mohou být, ale vyloučit je nemohu. Zejména ten vrchol ve tvaru hýždí vysloveně svádí k tomu to chápat jako externí faktor. Ať už jsou ale externí faktory pro nemoc hodně důležité, nebo vůbec, nemáme na ně vliv a nemá smysl se jimi zabývat. Můžeme je s klidným svědomím považovat za součást vlastností toho viru.
 3. Úprava chování všech jednotlivců - Jenom, když se masa lidí rozhodne, že bude dělat věci jinak, může virus přimět k ústupu. Je vlastně paradoxní, že s virem se nejlépe bojuje tím, že se z něho jeden podělá strachy. V konečném důsledku i ty hýždě, které nám koroňák na přelomu března a dubna ukázal, mohou být právě znamením toho, že se z koroňáku v zásadě celá Evropa v půlce března synchronizovaně podělala strachy, což jeho další šíření zastavilo (tedy aspoň u nás).

Psal jsem to už na začátku září a dále si na tom musím trvat: Dokud se jako občané ČR všichni hromadně z viru zase nepoděláme, bude to růst dále. V lepším případě dosáhneme toho promoření i bez toho, nebo třeba zasáhne nějaký externí faktor. Moc bych na to ale nespoléhal, neboť zkušenosti ukazují, že koroňák umí sekat poměrně dost, když se mu nechá volné pole působnosti. Pokles v závažnosti infekcí oproti jaru nic neznamená, neboť, jak už jsem psal, to může znamenat prostě lepší testování. Osobně si myslím, že mutace mají na závažnost viru jenom minimální dopad. Mnohem více lze přičíst buď imunizaci společnosti (ta by byla dobrá, ale je velmi nejistá) nebo kvalitou testování (ta je spíše špatným faktorem, neboť z toho vyplývá, že virus je pořád stejně smrtící jako na jaře).

Obecně pak rozumím i tomu, že opatření proti viru ničí ekonomiku, kterou v obecnosti nelze zařadit až za lidské životy, neboť houby platné, lidské životy na ekonomice stojí (v jedné diskuzi na sociálních sítích jsem za tento pohled dostal ban). Na druhou stranu, nelze asi čekat, že pokud tady budeme mít Bergamo, že ekonomika nějak zvlášť pojede. Nepojede, i kdyby vláda nezakázala vůbec nic.

Tož proto navrhuji, že je na čase se začít toho viru zase bát. Strach je to nejlepší, co můžeme každý udělat pro to, abychom ten virus zase zastavili. Je přitom dobré, že bát se můžeme nezávisle na tom, co nám vláda nařídí. Každý může podle sebe omezit zbytné kontakty. Podle všeho přitom stačí mnohem menší strach, než jaký jsme jako společnost měli na jaře. Je nejvyšší čas se zase začít bát. Všechno ostatní se stane samo. Naopak, když se bát nezačneme, možná nám hrozí za měsíc nějaké pěkné Bergamo nebo New York s pěknou hromadou mrtvol. Pak už asi nebude žádných pochyb o tom, že Koroňák pořád ještě umí sekat velmi výkonně.

Vidlákův doslov: 

Přátelé, nerad to říkám, ale v tomto týdnu se podle našich predikcí měla křivka nakažených už zplošťovat. Nestalo se. Nemáme průvěh jako v USA. Pomalu je třeba si přiznat, že Flégr byl možná ještě optimista. Já nevím, jestli všem dochází, že jakmile začneme mít sto mrtvých denně na covid nebo s covidem, začneme mít kupu mrtvých i  na nedostatek péče kteří se do grafů ani nedostanou, ale přesto jaksi... doopravdy umřou. 

Uvědomte si, že Druhá světová nás stála průměrně 136 mrtvých denně i když nacisti zapojili plynové komory a spojenci nám házeli bomby na hlavy.  Koroňák začíná být stejně silný jako Druhá světová. Kvůli té stálo za to předělat ekonomiku a rozbořit celá města. Stálo za to, přesidlovat obyvatelstvo, zatmívat okna. Stálo za to dělat vše pro vítězství a pak budovat vše znovu. 

Díky lehkomyslnosti chřipečkářů, novinářů, opozice, díky lehkomyslnosti značné části veřejnosti tu budeme mít největší průser od roku 45. Andrejko má na něm také podíl - tím, že nebyl tvrdší a že neposlouchal Prymulu a Maďara jako slovo Boží.  

Byli jste obětováni na oltáři nenávisti proti Babišovi. Dopracovali jsme se k tomu, že Babiš něco řekl a nenávist jeho protivníků byla tak velká, že proti tomu okamžit začali bojovat bez ohledu na to, že i Babiš občas mluví pravdu.  Měli byste si to uvědomit, protože ti stejní, kteří zlehčovali "chřipečku" vás teď budou chtít obětovat znovu. Za jejich pohodlí, za jejich blahobyt a za jejich starý život na který byste se měli složit vy. Budou chtít obnovit zemi tak, aby oni měli a vy ne. Budou svádět vinu kamkoliv jinam v naději, že se na jejich podíl zapomene. 

S nadsázkou jsem říkal, že po koronaviru tu budeme mít úplně jiné státní zřízení. Teď už tomu začínám věřit. 

Wu-Chan, Bergamo a Česká republika. Hádejte proč to bude patřit dohromady. 

Jo a zítra... zítra vám povím, co dělal dezinformační analytik Vrábel za Prymulou. 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 3.9 (71 hlas)

Komentáře

deklem z plexiskla, přijde mi trojčení s rouškou zbytečné. Když se navíc postavíte o půl kroku dál od pultu, jste od sebe dva metry.
Jinak já platím na pumpách přes okénko sloužící k platbám v nočních hodinách.
Pokud tedy je takové okénko se šuplíkem k mání a já nemám jiný důvod lozit po kšeftu s milionem vystavených hovadin, které mě nezajímají.

Průměrný počet slepic: 3.5 (6 hlasů)

Obsluha sice plexi u kasy měla, avšak pomáhala mezi regály "uvolněným", co se nějakého imaginárního viru nebojí, vybírat chlast.
A to vše cca jednu hodinu po středeční půlnoci.
Kdepak, na místní Švejky si nějaká náplava Babiš s uzavřením hospod nepřijde.
Jen tak na okraj, manžel kolegyně, co mu dávali jednoprocentní šanci už zcela neimaginárně umřel.
Tož tak.

Průměrný počet slepic: 5 (12 hlasů)

hytlermarketu je současně doplňovačem, skladníkem, uklizečem. A má všechny úkony hlídané časovými normami. Takže pokud nesedí na kase, tak dotyčný po prodejně BĚHÁ.
Ergo - když sleze z kasy, tak si ruce namatlá mraky kapének umístěných zákazníky na zboží v regálech, skladníky ve velkoskladech atd.
Plastovej dekl na kase je jen šidítko pro hygienu. V reálu tam té hygieny moc nepotkáte. A to nemluvím o neexistenci nějakých přestávek v práci - vyčerpání je přitom dalším z faktorů urychlujících šíření jakékoli infekce.

Průměrný počet slepic: 5 (11 hlasů)
Trvalý odkaz

Začít se bát? Strach je móc špatný rádce, a když člověka ovládne, nekončívá to dobře. Je třeba si uvědomit existující nebezpečí, zapomenout na politiku a začít přemýšlet, jak z toho ven. Třeba i trochu sobecky - kdo chrání sebe, zároveň většinou chrání i své okolí. Demonstrace proti povodním, proti suchu, viróze, jsou jako špatný vtip. Příroda na ně nedbá a dost lidí se zbytečně nasere. Co setýče činnosti vlády - setkali jsme se s zatím ne příliš známým nepřítelem a tudíž je často třeba improvizovat a pružně reagovat na změny situace. Těžko lze očekávat, ženěkdo vytahne ze šuplete přesný itinerář pro situaci, která se docela dynamicky mění. Vláda zároveň nesmí dopustit přílišné oslabení státu, abychom se nestřetli s nepřítelem, kterého známe.

Takže pěkný den a "všichni k pumpám", i když kapitán je pes a kormidelník plive troubou do kotelny!

Průměrný počet slepic: 4.8 (20 hlasů)
Trvalý odkaz

9500 nakažených
66 mrtvých

To už jsme druhý týden na víc než dvojnásobcích jarní úmrtnosti na korunáče.

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)
Trvalý odkaz

se stane součástí naši kultury. Možná v budoucnu i infanticida.
Genocida je akceptovaný postup (Slovanů, Arménů..).

Za kovida senicida
stávala se zvykem
když už ani genocida
nekončící vzlykem.

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nekončila.

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

Sta bagrů stavělo
ve wuchanu špitál
mrzlo až praštělo
modlitbu jsem špital.

Aby beton tuhnul rychle
ať napojí odpady.
Za dva dny tam stály krychle
hned řešili případy.

Prý pět tisíc virologů
válčilo tam s virem.
Neměli tam synagogu
ani knížu s čírem.

Průměrný počet slepic: 4.8 (29 hlasů)
Trvalý odkaz

Včera se usnesl, že Babiš má střet zájmů !

Průměrný počet slepic: 4.6 (22 hlasů)

když farští rakušani dotáhli do senátu topíky a ti se spolčili proti topíkům, aby zachránili vytrčilovi fleka před králíkátorem?

Průměrný počet slepic: 4.6 (19 hlasů)

už mi z těch přemetů jebe.

Průměrný počet slepic: 4.1 (10 hlasů)

Stáří, zkušení loupežníci drží spolu !

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)

Naprostou většinu mých gramatických chyb má na svědomí ona !
Píšu na mobilu a písmenka jsou měňavá.

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

Mrňavá !

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mi se to osvědčilo.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Já už několik let marně dumám, jak budu používat dotykavku, až přestane v 5G fungovat moje stará dobrá nokije.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

pětikilo, dobře vám poradím (dobře radit, to je moje), jak předělat váš patlafón na zakládací klín, který budete používat v případech, kdy hrozí samovolný rozjezd vašeho auta. Např. při parkování ve svahu.
Tímto opatřením vám odpadne cuchání vašich nervů při patlání a budete nadále zdráv a vesel.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

In reply to by Puck (neověřeno)

Trvalý odkaz

pětikilo, dobře vám poradím (dobře radit, to je moje), jak předělat váš patlafón na zakládací klín, který budete používat v případech, kdy hrozí samovolný rozjezd vašeho auta. Např. při parkování ve svahu.
Tímto opatřením vám odpadne cuchání vašich nervů při patlání a budete nadále zdráv a vesel.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Originálních a neotřelých myšlenek není nikdy dost!

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

za účelem obejití demokratických principů probíhá pod patronací médií při povolebních machinacích v krajích. Stejná metoda zločinného spolčení ratlíků byla aplikována v presidentské volbě, kde ale neměla úspěch, bo preferovaný králikátor si sám stáhnul kožku.

Průměrný počet slepic: 4.8 (18 hlasů)

Jste si opravdu jist že se opravdu jednalo o kožku a ne předkožku???Ono se to snadno splete!!

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

skutečně plete? No totok!

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by lujjza (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pro jistotu jsem se zeptal,páč kdyby platila varianta II.Tak by věta Ládikova textu nabyla naprosto jiného smyslu,no a hlavně já bych potom taky mohl směle kandidovat na prezidenta jelikož se mi tento úkon a to opakovaně zdařil již ve věku chlapeckém.No a vo to go!!

Zatím bez slepic

a tak to má byť
Andy se za trest pomodlí 10 zdrávasů a veškerý majetek odevzdá do Senátu.
Big Boss - Tchajvanec Pepek Vystrč - rozhodne o jeho rozdělení budoucím imigrantům...

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Mají pocit viny a výčitky svědomí?
Mají pocit viny a výčitky svědomí bývalý ministr zdravotnictví s vedoucími pracovníky Hygieny?
Bývalý ministr, když měl konat, tak nekonal.
Nyní radí novému, že by něco dělal jinak, typický poslanec.
Nechci hledat viníky, ale je to jako s ohněm, dobrý sluha, zlý pán.
Ohně se nemusíme bát, ale musíme mít respekt.
Když hasiči podcení v lesíku malý ohýnek, může být zle, foukne větřík, a je průser.
Viděl jsem lesní požár, kdy oheň šel v korunách stromů bleskovou rychlostí, po zemi šel pomalu, pod zemí zvolna.
Je to jako s koronavirem, někdo nebyl důsledný, někomu se nechtělo na školení, někdo byl tak arogantně nabubřený, že nechtěl laickou pomoc, a jsme tam, kde jsme.
Jak ti hasiči, když machrují, a odmítnou pomoc, podcení dohašování.
Nyní musíme nasadit všechny dostupné prostředky, a hlavně táhnout za jeden provaz, jedním směrem.
Dříve, když byla opozice v pozici, a naopak, tak razili heslo, že v kopci se nepřepřahá.
Měli pravdu.
Nyní chtějí hlasovat o důvěře Vládě.
Obdobně jsme dopadli s Vodou v roce 2002, o kterou se přetahovalo MZe s MŽP, nakonec jsme měli vodu v Metru i v Karlíně.
Ti, co to uměli chvalitebně, Vodu neměli.
Noví, kteří to chtěli dělat líp, to ještě nestačili načíst, takže chaos.
Nikdo za nic nemohl, vyšetřování skončilo, zapomeňte.
Doufám, že stejnou chybu nebudeme opakovat.

Průměrný počet slepic: 4.1 (18 hlasů)

In Gold we trust.

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Věda neví, jak se virus bude chovat. Souhlas. Proto by vláda měla reagovat opatřeními s dopadem do života společnosti opatrně a především se zaměřovat na prevenci - čili zvyšovat dočasné kapacity lékařské péče.
Pohled do minulosti je malým vodítkem. Nevypovídá o budoucím vývoji mnoho. Tady jste v rozporu s předchozím odstavcem.
Ad 3 nošení roušek, v tom se shodneme. Také si to myslím delší dobu, asi tak od půlky dubna.
Ad 4 testování souhlas - dobré leda tak pro predikce. Predikce možná vyjdou, možná ne. Jinak je testování k ničemu. Ale dobře straší lidi.
Ad 5 ano, promořenost je vyšší, než se zdá. O to jsme se tu přeli během září a ukáže se to s Prymulovo testováním celé hromady.
"Opatření proti viru ničí ekonomiku, kterou v obecnosti nelze zařadit až za lidské životy, neboť houby platné, lidské životy na ekonomice stojí." Tak jest. A platí i další věta, která říká jinými slovy, že lidé se chovají přiměřeně situaci, bez ohledu na státní dirigismus.
Závěr vyvozuji mírně opačný. Lidé by se rozhodně neměli začít bát, protože strach je špatný rádce. Měli by posoudit svoji osobní situaci a podle toho upravit své zvyky a činnosti. Rozumným způsobem vyvažovat riziko a omezení. To se neděje, protože vláda dává špatný příklad. Vláda pod vedením Prymuly a spol. se extrémně vzdaluje vyváženému jednání.

Průměrný počet slepic: 2.8 (24 hlasů)

Pokud roušky a dezinfekce na ruce nefungují, (já sám myslím, že fungují dobře, pokud si je perete - vždyť celá Asie na nich stojí) zbývá jedinou možností přestat chodit do práce, přestat posílat děti do školy a soustředit se jen na holé přežívání a to až do významného poklesu rizika nákazy mimo vlastní pozemek. Ovšem něžijeme sami v izolovaných kójích, v domácnosti se vždycky najde nějaký kazišuk, který do toho hodí vidle, někam jde a přitáhne to domů.

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

Stálé zmatení - tady vůbec nejde o nenávist proti Babišovi. Jde o procesy, které Babiše vysoce přesahují. A že by chtěl někdo někoho obětovat proto, aby si zachoval svoje pohodlí, tak to už je nad moje chápání. Omlouvám se.

Průměrný počet slepic: 2.2 (16 hlasů)

Vlastimile, přečtete si svoje tři týdny staré komentáře... 

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)

máte na mysli?

Průměrný počet slepic: 2.5 (8 hlasů)

Dovolil jsem si zvýraznit... 

 

Stejně jsem se k tomu stavěl v březnu a začátkem dubna. A hledal jsem dostupné informace. A sledoval statistiky. A z nich jsem si utvořil názor, který stále nemám důvod měnit. Źádná pandemie covidu neexistuje. Jen nový typ viru, který má svoji nakažlivost a smrtnost, srovnatelnou s viry předchozími a známými.


Tohle jste Vlastimile napsal. Že žádná pandemie covidu neexistuje. Ještě pořád si myslíte, že žádná pandemie covidu neexistuje a a její nakažlivost i smrtnost je srovnatelná s viry předchozími? Stále si za tímto výrokem plně stojíte? 

Průměrný počet slepic: 4.3 (18 hlasů)

Odkazuji se na českou definici epidemie:
http://www.khsova.cz/obcanum/otazky-chripka

A na aktuální data:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehled-hospitalizaci

Z tohoto srovnání je zřejmý nesoulad cca o jeden řád. Samozřejmě to nevíme přesněji, protože počet nemocných je zakázáno sledovat. Sledují se jen pozitivně testovaní a hospitalizovaní. Má pro to někdo rozumné vysvětlení?

Průměrný počet slepic: 2.5 (16 hlasů)

Cítím krev

Průměrný počet slepic: 3.7 (12 hlasů)

In reply to by VIDLÁK SLUŽEBNĚ (neověřeno)

Trvalý odkaz

Buďte rád. 100% jste covidu-prostý... ten čich je prý nejlepší indikátor.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)

In reply to by VIDLÁK SLUŽEBNĚ (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pane Vidlák.
Vy máte dnes zabijačku?
I když Vás chápu a vůbec se Vám nedivím,máte určitě lepší informace,než mnozí z nás.
Když to zkrátím,jde o Babiše,možná víc o Agrofert.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

Víte Vlastimile, já asi čtu úplně jiné noviny a jiný internet. Není to tak dávno, co tu různí Šmuclerové říkali, že jakákoliv opatření jsou zbytečná, že se nic neděje a že vláda jen zbytečně straší lidi. Flégr řekl pravdu a všichni si do něj pustili. Šmucler odešel ze studia... a ejhle... Flégr nestrašil. Pravda není strašení i když je hrozná.

Naše firma zavedla na doporučení vlády první opatření 19. července. Roušky, zákaz vstupu řidičů do kanceláří, odstup. Samozřejmě se to dodržovalo velice liknavě a pak vůbec. Ale vládní doporučení tady byly. Kašlalo se na ně. Lidi měli být rozumní, měli být odpovědní a sami něco dodržovat. Bez represí a bez nařízení. Nic z toho nebylo.

Pak se v záři zavedly roušky. I v hospodách... měly se sundávat jen při konzumaci. Nic.  Že by se našel nějaký hostinský, který by ve starosti o svůj byznys dbal na zarouškování štamgastů, to jsem nezaznamenal.  

Pak se měly hospody zavírat v deset... jen se chlastání přesunulo ven, nebo se zamkly dveře a chlastalo se dál. Že by nějaký hostinský přemýšlel o svém byznysu, že pokud budou příbývat nakažení, tak mu to zavřou, to nikoho ani nenapadlo. Že by lidi uměřeně šli v deset domů, aby se zbytečně nenakazili... ani náhodou. V práci jsem byl pořád jediný exot s rouškou a když jsem mluvil o exponenciálním šíření, ještě v září mi to nevěřil ani Laco. 

Kde jsou ti odpovědní občané, kteří si poradí i bez restrikcí a nařizování? Ti slavní odpovědní občané to dotáhli až tam kde jsme teď. Oni se nakazili. Vláda jim neříkala, ať jsou v klidu. Říkala jim, ať se chrání, ať nosí roušky, ať omezí kontakty. Babiš udělal jedinoou chybu - dlouho to nechtěl direktivně nařídit. Asi taky věřil, že lidi jsou rozumní. Maďar chtěl, aby roušky byly povinné. Babiš byl proti. Lidi přece sami vědí, že by se měli chránit. Není důvod jim to nařizovat že? Lidi jsou rozumní. Ne, nejsou. V tom měl Laco pravdu. Malý dvůr a velký bič. 

I Vy Vlastimile na tom máte podíl. Před dvěma týdny jste totiž hovořil jinak. To jste ještě věděl, že nás vláda jen straší. Ale ona nás nestrašila. Dokonce byla optimistická. Ani Flégr nestrašil. Říkal pravdu. I s těmi mrtvými říkal pravdu a brzy se o tom přesvědčíte. Já vím, že to nikdy neuznáte, ale i Vy máte na rukou krev. Jen tak počesku. Trochu krve. Šmucler je na tom hůř. Ten se v krvi přímo vykoupe. A doufám, že se jí zalkne. 

 

Průměrný počet slepic: 4.5 (31 hlas)

Pokud jste byl v práci jediný exot s rouškou, jsou dvě možnosti. Buď jste měl vážné osobní důvody, proč se maximálně chránit s využitím všech možností, které máte k dispozici, ať už jsou účinné nebo sporné, a pak je to v pořádku. Nebo jste špatně vyhodnotil situaci, na rozdíl od okolní většiny. Jak jsem již také zmínil, já věřím zejména v kolektivní vědomí a správnost jeho úsudku.

Před dvěma týdny jsem nehovořil jinak. Stále si stojím za tím, že plošná opatření jsou zbytečná, škodlivá a kontraproduktivní. V detailech se znovu odkazuji na dřívejší comment:
https://www.vidlakovykydy.cz/comment/1927932#comment-1927932

Průměrný počet slepic: 1.8 (16 hlasů)

In reply to by Vlastimil (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jo, to už jste poněkud měnil názor. Viz výše... 

Průměrný počet slepic: 4.7 (12 hlasů)

A brzy zjistíte, že plošná opatření se musejí ještě přitvrdit. Budete překvapen, kam až se přitvrdit ještě dají. Ale to už budete zcela a úplně chápat jejich smysl. 

Průměrný počet slepic: 4.6 (16 hlasů)

Jo. Přesně to jsem od Vás čekal. A proto to u nás špatně dopadne.

Průměrný počet slepic: 4.6 (15 hlasů)

už Vám opět nerozumím, proto ponechávám bez reakce.

Průměrný počet slepic: 1.6 (7 hlasů)

přestat na Vlastimila reagovat. Je to stejně ztráta času, který nemáme. Téměř vždy (myslím téměř nikoli vždy) ohne diskuzi tak, že se z ní stává kruh. Nikdy (a tím nemyslím skoro nikdy) svůj omyl nepřizná.
Nechat ho ať si žije ve svém světě kde je mu zřejmě dobře. Nebo že by nebylo? Že by ho potřeboval, při všech těch současných problémech, ještě otravovat druhým? Že by se bál víc než my?

Průměrný počet slepic: 4.1 (9 hlasů)

Souhlasím, já jeho "příspěvky" rovnou přeroluju, protože je to po Sartrovi a Chlórovi další exot, kterýho něco pudí k tomu, odpovědět vždycky a každému.
Takže 100% souhlas = ignorovat.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.